VT Animal - шаблон joomla Видео

 

ЧЕТВЕР 02.04.2020

УКРАЇНСЬКА МОВА

12 https://classroom.google.com/c/NTQyNjY3MzEwNDZa cv32uci

ВИКЛАДАЧ ЛІГОЦЬКА О.О.

12 група

https://classroom.google.com/c/NTQxMTQxOTA1OTFa

56irm53

ВИКЛАДАЧ ПЕРИНЕЦЬ Т.В.

ФІЗИКА І АСТРОНОМІЯ

     Тема уроку: Контрольна робота. Механіка. Частина 2.

Варіант 1

 1. 1.(0,5 бала) Брусок нерухомо лежить на похилій площині. Як спрямована сила тертя спокою?

А. 1               Б. 2               В. 3             Г. 4

КОНОП12

2. (1 бал) Швидкість тіла масою 1 кг, що вільно падає, збільшилася від 2 м/с до 4 м/с.

А. Кінетична енергія тла збільшилася вдвічі;

Б. Потенціальна енергія зменшилася на стільки ж, на скільки збільшилася кінетична енергія;

В. Імпульс тіла зменшився вдвічі;

Г. Робота сили тяжіння більша за 10 Дж.

3. (1,5 бала) Визначте вагу вантажу масою 200 кг під час його підйому з прискоренням 1,5 м/с2. прискорення вільного тяжіння 9,8 м/с2

4. (2 бала) Гумову кульку наповнили гелієм. Маса кульки mоб=100 гр і гелію mг=150 гр. якої максимальної швидкості набуде кулька, якщо її відпустити? Після того, як кільку відпустили, гелій витікає з неї з постійною швидкістю =20 м/с.

5. (3 бали) Яку масу m3має третій вантаж, якщо маса перших двох становить відповідно m1 =7 кг та m2 =3,5 кг? Важіль невагомий та перебуває у рівновазі.

КОНОП13

6. (4 бали) Тіло масою 500 гр, кинуте вертикально вгору з початковою швидкістю 40 м/с, піднялося на висоту 50 м. визначте силу опору повітря, вважаючи її під час руху тіла постійною. Прискорення вільного падіння 9,8 м/с2.

Варіант 2

1. (0,5 бала) Дівчинка підкинула м’яч вертикально вгору.

А. Імпульс м’яча в процесі підйому залишається постійним;

Б. Потенціальна енергія зменшилася на стільки ж, на скільки збільшилася кінетична енергія;

В. Під час підйому м’яча кінетична енергія переходить у потенціальну енергію;

Г. Повна механічна енергія м’яча в процесі його підйому збільшується.

2. (1 бал) Космонавт масою 60 кг перебуває на борту космічного корабля.

А. Під час вертикального старту корабля маса космонавта збільшується;

Б. Під час руху космічного корабля коловою орбітою навколо Землі на космонавта не діє сила тяжіння;

В. У польоті, коли двигуни вимкнені, вага космонавта дорівнює нулю;

Г. Коли корабель стартує вертикально вгору з прискоренням 10 м/с2, космонавт тисне на крісло із силою, меншою від 1 кН.

3. (1,5 бала) Яку силу слід прикласти до тіла масою 200 гр, щоб воно рухалося з прискоренням 2,5 м/с2?

4. (2 бали) Хлопчик ударив по нерухомому м’ячу, аса якого 80 гр, і надав йому швидкості 20 м/с. визначте середню силу удару, якщо удар тривав 0,002 с.

5. (3 бала) Визначте потенціальну та кінетичну енергії тіла масою 100 гр, кинутого вертикально вгору зі швидкістю 15 м/с, через 2 с від початку руху.

6. (4 бала) Сани масою 100 гр рухаються рівноприскорено по горизонтальній ділянці шляху під дією сили 200 Н, напрямленої вгору під кутом 30о до горизонту. З яким прискоренням рухаються сани, якщо коефіцієнт тертя =0,01?

Домашнє завдання: Повторити §14 - §20.

ВИКЛАДАЧ КОНОПЛІН О.Є.

ІНФОРМАТИКА

12 https://classroom.google.com/u/0/c/NTQxNTc0MDM4MDFa nept23y

ВИКЛАДАЧ ПЛЯЦКО Н.В.

ТЕХНОЛОГІЯ

12 https://classroom.google.com/w/NTM3MzA5MzAzNzha/t/all f3vslf4

БРИТВАК В.Ю.

ТЕХНОЛОГІЯ

12 https://classroom.google.com/w/NTM3MzA5MzAzNzha/t/all f3vslf4

БРИТВАК В.Ю.

ТЕХНОЛОГІЯ

12 https://classroom.google.com/w/NTM3MzA5MzAzNzha/t/all f3vslf4

БРИТВАК В.Ю.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

Комплекс вправ для самостійного виконання

1. В. п. – лежачи на спинi iз зiгнутими й розведеними нарiзно ногами, упор ступнями в пiдлогу, руки внизу, долонi на пiдлозi. Прогнутися у грудному вiддiлi хребта, тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 4–8 разiв.
2. В. п. – те саме. Пiдняти таз iз пiдлоги. Тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. 6–10 разiв.
3. В. п. – те саме. Пiднятi таз i грудну клiтку пересувати в сторони (ноги на мiсцi). Повторити 4–10 разiв.
4. В. п. – те саме. Пiдняти таз якомога вище, впираючись у пiдлогу ступнями, потилицею i руками, тримати 5–7 сек. Повторити 4–10 разiв.
5. В. п. – лежачи на спинi, руки в сторони, долонi на пiдлозi. Упираючись у пiдлогу потилицею, п’ятками й руками, пiдняти тулуб якомога вище, тримати 3–5 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
6. В. п. – лежачи на грудях, руки за головою. Вiдвести голову i плечi назад, руки вгору, прогнутися, тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
7. В. п. – те саме, що у вправi 6. Пiдняти з пiдлоги випрямленi ноги якомога вище, тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
8. В. п. – те саме, що у вправi 6. Пiдняти плечi, випрямленi ноги, руки в сторони, прогнутись, тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
9. В. п. – те саме, що у вправi 6. Пiдняти плечi, руки вгору (у руках м’яч чи палиця), тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
10. В. п. – упор сидячи позаду. Пiдняти таз, голову закинути назад, прогнутися, ноги не згинати. Тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Виконати 6–8 разiв. Повторити те саме, впираючись у пiдлогу однiєю ногою, другу – пiднести вперед–угору, тримати 3–4 сек. 3–5 разiв – кожною ногою.
11. В. п. – лежачи на спинi або упор сидячи позаду: а) пiднявши п’ятки з пiдлоги, повiльно зiгнути i випрямити ноги; б) повiльно пiдняти випрямленi ноги i тримати 10–15 сек.; в) коловi рухи пiднятими випрямленими ногами – кожною назовнi та всередину, обома влiво й вправо; г) пiдняти ноги з пiдлоги та виконати рухи як пiд час їзди на велосипедi; д) розвести пiднятi з пiдлоги прямi ноги в сторони й звести їх схресно (“ножицi”); е) почергове пiднiмання однiєї й опускання другої ноги, не торкаючись ними пiдлоги. Дихання довiльне.
12. В. п. – лежачи на спинi, носки нiг закрiпленi, руки внизу: а) повiльно сiсти i лягти; б) пiдняти голову i тулуб на 15–20 см вiд пiдлоги, тримати 7–10 с, повернутись у в.п; в) повiльно сiсти, руки за голову чи в сторони, повернутись у вихiдне положення.
13. В. п. – лежачи на спинi, руки внизу. Зiгнувши ноги сiсти, обхопити гомiлки руками. Повернутись у вихiдне положення.

14. В. п. – лежачи на спинi, руки вгору. Пiдняти випрямленi ноги вперед – угору i торкнутися ними пiдлоги за головою. Повернутись у вихiдне положення.
15. В. п. – лежачи на спинi. Пiднявши ноги i тулуб вгору, виконати стiйку на лопатках.
16. В. п. – стоячи на колiнах, руки на поясi. Повiльнi нахили назад, не згинаючись у тазостегнових суглобах.

Комплекс загальнорозвивальних вправ в русі

1. Ходьба з різними рухами рук із різних вихідних положень (в різні сторони, вгору, вперед). Перехід із одного поло­ження в інше: — зигзагоподібно, невеликими коловими рухами, вісімками і т.д. Під час виконання вправи долоні вгору або донизу.

2. Ходьба зі зміною положення асиметрично розташованих рук. Наприклад: одна вперед, інша в сторону; одна вгору, друга в сторону;  одна вперед,  друга вниз і т.п.

3. Ходьба з розгинаннями рук із різних вихідних положень (руки до плечей, перед грудьми, за головою, за спиною і т.п.)і поверненням у вихідне положення. Те саме з асимет­ричними рухами рук.

4. Ходьба у напівнахилі, руки на плечах партнера, який попереду. Те саме на носках, на п'ятках. Те саме у шерензі.

5. Те саме, але з прогинанням тулуба назад і почергої підніманням рук і поверненням у вихідне положення.

6. Ходьба з великою амплітудою рухів руками.

7. Ходьба з оплесками у долоні під колінам зігнутої ноги за спиною.

8. Ходьба з оплесками у долоні під прямою ногою і над  головою.

9. Ходьба з махом прямої ноги вперед, торкнутися долоняминоска.  Руки в різних вихідних положеннях.

10. Ходьба широкими кроком з поворотом тулуба і великою амплітудою рухів руками.

11. Ходьба з поворотом тулуба   (кисті зчеплені у "замок").

https://www.youtube.com/watch?v=vwMXzJx-95U


https://www.youtube.com/watch?v=-wADATSol90

https://www.youtube.com/watch?v=f_1nm-Nik4w

ВИКЛАДАЧІ ПИСАРЕНКО Л.П, АНДРЕЙЧУК І.Г.

СЕРЕДА 01.04.2020

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

Комплекс вправ для самостійного виконання

1. В. п. – лежачи на спинi iз зiгнутими й розведеними нарiзно ногами, упор ступнями в пiдлогу, руки внизу, долонi на пiдлозi. Прогнутися у грудному вiддiлi хребта, тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 4–8 разiв.
2. В. п. – те саме. Пiдняти таз iз пiдлоги. Тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. 6–10 разiв.
3. В. п. – те саме. Пiднятi таз i грудну клiтку пересувати в сторони (ноги на мiсцi). Повторити 4–10 разiв.
4. В. п. – те саме. Пiдняти таз якомога вище, впираючись у пiдлогу ступнями, потилицею i руками, тримати 5–7 сек. Повторити 4–10 разiв.
5. В. п. – лежачи на спинi, руки в сторони, долонi на пiдлозi. Упираючись у пiдлогу потилицею, п’ятками й руками, пiдняти тулуб якомога вище, тримати 3–5 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
6. В. п. – лежачи на грудях, руки за головою. Вiдвести голову i плечi назад, руки вгору, прогнутися, тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
7. В. п. – те саме, що у вправi 6. Пiдняти з пiдлоги випрямленi ноги якомога вище, тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
8. В. п. – те саме, що у вправi 6. Пiдняти плечi, випрямленi ноги, руки в сторони, прогнутись, тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
9. В. п. – те саме, що у вправi 6. Пiдняти плечi, руки вгору (у руках м’яч чи палиця), тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
10. В. п. – упор сидячи позаду. Пiдняти таз, голову закинути назад, прогнутися, ноги не згинати. Тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Виконати 6–8 разiв. Повторити те саме, впираючись у пiдлогу однiєю ногою, другу – пiднести вперед–угору, тримати 3–4 сек. 3–5 разiв – кожною ногою.
11. В. п. – лежачи на спинi або упор сидячи позаду: а) пiднявши п’ятки з пiдлоги, повiльно зiгнути i випрямити ноги; б) повiльно пiдняти випрямленi ноги i тримати 10–15 сек.; в) коловi рухи пiднятими випрямленими ногами – кожною назовнi та всередину, обома влiво й вправо; г) пiдняти ноги з пiдлоги та виконати рухи як пiд час їзди на велосипедi; д) розвести пiднятi з пiдлоги прямi ноги в сторони й звести їх схресно (“ножицi”); е) почергове пiднiмання однiєї й опускання другої ноги, не торкаючись ними пiдлоги. Дихання довiльне.
12. В. п. – лежачи на спинi, носки нiг закрiпленi, руки внизу: а) повiльно сiсти i лягти; б) пiдняти голову i тулуб на 15–20 см вiд пiдлоги, тримати 7–10 с, повернутись у в.п; в) повiльно сiсти, руки за голову чи в сторони, повернутись у вихiдне положення.
13. В. п. – лежачи на спинi, руки внизу. Зiгнувши ноги сiсти, обхопити гомiлки руками. Повернутись у вихiдне положення.

14. В. п. – лежачи на спинi, руки вгору. Пiдняти випрямленi ноги вперед – угору i торкнутися ними пiдлоги за головою. Повернутись у вихiдне положення.
15. В. п. – лежачи на спинi. Пiднявши ноги i тулуб вгору, виконати стiйку на лопатках.
16. В. п. – стоячи на колiнах, руки на поясi. Повiльнi нахили назад, не згинаючись у тазостегнових суглобах.

Комплекс загальнорозвивальних вправ в русі

1. Ходьба з різними рухами рук із різних вихідних положень (в різні сторони, вгору, вперед). Перехід із одного поло­ження в інше: — зигзагоподібно, невеликими коловими рухами, вісімками і т.д. Під час виконання вправи долоні вгору або донизу.

2. Ходьба зі зміною положення асиметрично розташованих рук. Наприклад: одна вперед, інша в сторону; одна вгору, друга в сторону;  одна вперед,  друга вниз і т.п.

3. Ходьба з розгинаннями рук із різних вихідних положень (руки до плечей, перед грудьми, за головою, за спиною і т.п.)і поверненням у вихідне положення. Те саме з асимет­ричними рухами рук.

4. Ходьба у напівнахилі, руки на плечах партнера, який попереду. Те саме на носках, на п'ятках. Те саме у шерензі.

5. Те саме, але з прогинанням тулуба назад і почергої підніманням рук і поверненням у вихідне положення.

6. Ходьба з великою амплітудою рухів руками.

7. Ходьба з оплесками у долоні під колінам зігнутої ноги за спиною.

8. Ходьба з оплесками у долоні під прямою ногою і над  головою.

9. Ходьба з махом прямої ноги вперед, торкнутися долоняминоска.  Руки в різних вихідних положеннях.

10. Ходьба широкими кроком з поворотом тулуба і великою амплітудою рухів руками.

11. Ходьба з поворотом тулуба   (кисті зчеплені у "замок").

https://www.youtube.com/watch?v=vwMXzJx-95U


https://www.youtube.com/watch?v=-wADATSol90

https://www.youtube.com/watch?v=f_1nm-Nik4w

ВИКЛАДАЧІ ПИСАРЕНКО Л.П, АНДРЕЙЧУК І.Г.

ГЕОГРАФІЯ

Тема: Індія. Місце країни і світі.

План

1.Місце країни у світі та регіоні.

2.Система розселення.

3.Особливості структури економіки.

4.Спеціалізація сільського господарства.

5.Особливості розвитку третинного розвитку.

6.Зовнішні економічні зв’язки.

7.Міжнародні зв’язки України з Індією.

Головне

Індія – одна з найбільших за площею і кількістю населення країни світу, федеративна, багатонаціональна держава.

Індія є індустріально – аграрною країною, з давньою землеробською культурою.

Корисні копалини Індії різноманітні і зі значними запасами.

Третинний сектор економіки активно зростає, але частка у створенні ВВП – 55%.

Для країни характерна нерівномірність у розміщенні промислового виробництва.

Індія підтримує торговельні відносини і з Україною, зокрема імпортує чорні метали і вироби з них, машини, устаткування і продукцію хімічної промисловості.

Нині Індія – потужна ядерна і космічна держава, яка здатна виробляти практично весь спектр товарів і послуг, необхідних для самодостатньої сучасної економіки.

Індія – багатонаціональна держава світу, де налічують понад 500 етносів.

Перевіримо свої знання і вміння

1. Складіть візитівку Індії.

2.Чому країна з третім у світі показником ВВП, належить до розвиткових країн?

3.На конкретних прикладах покажіть, як історія, природа і культура вплинули на розвиток господарства в Індії.

4.Назвіть особливості зайнятості і життя жителів країни.

5.Складіть презентацію на тему: «Індія – країна звуків, кольорів і ароматів», використавши додаткові джерела інформації.

6.Поміркуйте, як можна знизити рівень бідності населення Індії. Досвід яких країн світу в боротьбі з бідністю може запозичити Індія?

7.Поясніть причини зростання економіки Індії і визначте її місце у світовому господарстві.

8.Корисні копалини Індії різноманітні і зі значними запасами.

9.Користуючись картами атласу, поясніть особливості розміщення промисловості Індії. Які чинники мають на це найвагоміший вплив?

10.Оцініть особливості сучасного стану українсько – індійських відносин.

Дом. завд. §28, стор. 118 – 120.

ВИКЛАДАЧ МЕЛЬНИЧУК Л.М.

ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ

Тема: Основні ознаки травм скелетно – м’язової системи

План

1.Поняття травми скелетно-м’язової системи.

2.Переломи кісток і пошкодження суглобів.

3.Травми скелетно-м’язової системи.

Ушкодження скелетно-м’язової системи об’єднує різноманітні ушкодження м’язів, сухожиль, сегментів кінцівок або кінцівок в цілому, суглобів, хребта, кісток таза. Унаслідок травм скелетно-м’язової системи розрізняють не тільки місцеві, але й загальні прояви. До місцевих проявів належать переломи кісток, підвивихи суглобів, пошкодження м’яких тканин. Спільними проявами є травматичний шок і жирова емболія (множинне закриття кровоносних судин краплями жиру). Часто такі травми ускладнюють кровотечі, синдром тривалого стиснення, інфекційні чинники.

Переломи поділяють на закриті та відкриті

Закритими називають переломи, за яких не відбувається порушення покривних тканин (шкіри). Закриті переломи бувають поперечними, косими, гвинтоподібними, осколковими, вбитими, внутрішньосуглобовими. Такі переломи зазвичай супроводжуються внутрішньою кровотечею. Величина крововтрати залежить від складності перелому, його локалізації та усунення кісткових уламків. Крововтрата і біль обумовлюють розвиток травматичного шоку.

Ушкодження суглобів можуть бути закритими і відкритими. Виділяють також внутрішньосуглобові переломи, пошкодження зв'язкового апарату і внутрішньосуглобових утворень.

Відкриті ушкодження поділяють на проникаючі, що супроводжуються порушенням цілісності шкіри і суглобової капсули, і непроникаючі, коли капсула не пошкоджена. Небезпека відкритих проникних ушкоджень суглобів полягає в можливості розвитку важких інфекційних ускладнень.

Усі переломи кісток і травматичні ушкодження суглобів можуть бути ізольованими, множинними, поєднаними і комбінованими.

Травми хребта і спинного мозку. Найпоширенішою причиною хребетної спинномозкової травми є падіння з висоти, притиснення вагою, транспортні травми. Механізм переломів хребта пов’язаний з падінням на ноги або сідниці, ударом по голові (компресійні переломи), прямим ударом, надмірним згинанням (рідше розгинанням), скрученням і надмірним скороченням м’язів.

Запитання

1. Які бувають ушкодження скелетно-м’язової системи?

2. Які бувають переломи та ушкодження суглобів?

3. Назвіть клінічні ознаки переломів.

4. Які симптоми закритих ушкоджень суглобів?

5. Що є причиною хребетної спинно-мозкової травми?

6. Які є ушкодження спинного мозку?

7. Назвіть характерні клінічні ознаки ушкодження спинного мозку

Тестові завдання

1.Унаслідок стиснення травмовано верхню кінцівку, вона тепла, треба:
а) накласти джгут, іммобілізувати; б) накласти щільну пов 'язку, іммобілізувати;
в) накласти тепло, іммобілізувати.
2.
Якою повинна бути транспортна шина?
а) з можливістю фіксації тільки місця перелому;
б) з
можливістю фіксації місця перелому та найближчого суглоба;
в) з
можливістю фіксації місця перелому та двох суміжних суглобів.
3. Як надати першу допомогу потерпілому з вивихом кінцівки?
а) спробувати вправити вивих і зафіксувати кінцівку;
б) зафіксувати кінцівку в положенні, якого потерпілий набув після травми,
прикласти до ушкодженого суглоба міхур з льодом або холодною водою;
в) зафіксувати кінцівку, не вправляючи вивих, прикласти міхур (грілку) з гарячою водою.
4
.  Як накласти шину в разі перелому в нижній третині стегна?
а) накласти одну шину від стопи до середини стегна;
б) накласти дві шини, одну від стопи до пахової западини, другу – від стопи до паху.
5. Які ознаки вивиху в суглобі?
а) біль, зміна форми суглоба, неправильне положення кінцівки, відсутність рухів у суглобі;
б) біль, набряк, патологічна рухливість;
в) біль, почервоніння шкірних покривів, набряк, висока температура тіла.
6. Як зробити іммобілізацію гомілки в разі відсутності іммобілізуючого підручного матеріалу?
а) обкласти гомілку валиками з одягу; б) прибинтувати до здорової ноги;
в) туго забинтувати.

7. Як надати допомогу потерпілому в разі перелому ключиці? 
а) накласти дві шини на плече;   б) прибинтувати руку до грудей;
в) знеболити, в пахову ділянку – тугий валик вати, зігнути руку в ліктьовому суглобі, підвісити її на косинці до шиї і щільно прибинтувати до тулуба.
8. Як правильно надати допомогу потерпілому з переломом плечової кістки?
а) підвісити руку на косинці, дати знеболювальний засіб;
б) прибинтувати руку до тулуба, дати випити теплого чаю;
в) зігнути руку в ліктьовому суглобі й накласти шину від здорового плеча  до кінчиків пальців, дати знеболювальні засоби. 

9. Як правильно надати допомогу потерпілому з переломом плечової кістки?
а) підвісити руку на косинці, дати знеболювальний засіб;
б) прибинтувати руку до тулуба, дати випити теплого чаю;
в) у пахвову ділянку вкласти валик, зігнути руку в ліктьовому суглобі й накласти шину від здорового плеча  до кінчиків пальців, дати знеболювальні засоби.

ВИКЛАДАЧ МЕЛЬНИЧУК Л.М.

ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ

Тема уроку: Повороти під час руху

                               План вивчення нового матеріалу

 1. Виконання стройових прийомів
 2. Повороти під час руху
 3. Повороти ліворуч, праворуч, кругом

Самостійне опрацювання:

     Повороти під час руху. Порядок віддання і виконання команд. Повороти. Положення рук під час руху.

       Питання для самоконтролю:

 1. Дайте характеристику строю та його елементам.
 2. Назвіть попередні і виконавчі команди.
 3. Вкажіть обов’язки солдата в строю

Домашнє завдання: розділ 4, тема 1

ВИКЛАДАЧ МОЛНАР Й.Й.

ВІВТОРОК 31.03.2020

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

Комплекс вправ для самостійного виконання

1. В. п. – лежачи на спинi iз зiгнутими й розведеними нарiзно ногами, упор ступнями в пiдлогу, руки внизу, долонi на пiдлозi. Прогнутися у грудному вiддiлi хребта, тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 4–8 разiв.
2. В. п. – те саме. Пiдняти таз iз пiдлоги. Тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. 6–10 разiв.
3. В. п. – те саме. Пiднятi таз i грудну клiтку пересувати в сторони (ноги на мiсцi). Повторити 4–10 разiв.
4. В. п. – те саме. Пiдняти таз якомога вище, впираючись у пiдлогу ступнями, потилицею i руками, тримати 5–7 сек. Повторити 4–10 разiв.
5. В. п. – лежачи на спинi, руки в сторони, долонi на пiдлозi. Упираючись у пiдлогу потилицею, п’ятками й руками, пiдняти тулуб якомога вище, тримати 3–5 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
6. В. п. – лежачи на грудях, руки за головою. Вiдвести голову i плечi назад, руки вгору, прогнутися, тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
7. В. п. – те саме, що у вправi 6. Пiдняти з пiдлоги випрямленi ноги якомога вище, тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
8. В. п. – те саме, що у вправi 6. Пiдняти плечi, випрямленi ноги, руки в сторони, прогнутись, тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
9. В. п. – те саме, що у вправi 6. Пiдняти плечi, руки вгору (у руках м’яч чи палиця), тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
10. В. п. – упор сидячи позаду. Пiдняти таз, голову закинути назад, прогнутися, ноги не згинати. Тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Виконати 6–8 разiв. Повторити те саме, впираючись у пiдлогу однiєю ногою, другу – пiднести вперед–угору, тримати 3–4 сек. 3–5 разiв – кожною ногою.
11. В. п. – лежачи на спинi або упор сидячи позаду: а) пiднявши п’ятки з пiдлоги, повiльно зiгнути i випрямити ноги; б) повiльно пiдняти випрямленi ноги i тримати 10–15 сек.; в) коловi рухи пiднятими випрямленими ногами – кожною назовнi та всередину, обома влiво й вправо; г) пiдняти ноги з пiдлоги та виконати рухи як пiд час їзди на велосипедi; д) розвести пiднятi з пiдлоги прямi ноги в сторони й звести їх схресно (“ножицi”); е) почергове пiднiмання однiєї й опускання другої ноги, не торкаючись ними пiдлоги. Дихання довiльне.
12. В. п. – лежачи на спинi, носки нiг закрiпленi, руки внизу: а) повiльно сiсти i лягти; б) пiдняти голову i тулуб на 15–20 см вiд пiдлоги, тримати 7–10 с, повернутись у в.п; в) повiльно сiсти, руки за голову чи в сторони, повернутись у вихiдне положення.
13. В. п. – лежачи на спинi, руки внизу. Зiгнувши ноги сiсти, обхопити гомiлки руками. Повернутись у вихiдне положення.

14. В. п. – лежачи на спинi, руки вгору. Пiдняти випрямленi ноги вперед – угору i торкнутися ними пiдлоги за головою. Повернутись у вихiдне положення.
15. В. п. – лежачи на спинi. Пiднявши ноги i тулуб вгору, виконати стiйку на лопатках.
16. В. п. – стоячи на колiнах, руки на поясi. Повiльнi нахили назад, не згинаючись у тазостегнових суглобах.

Комплекс загальнорозвивальних вправ в русі

1. Ходьба з різними рухами рук із різних вихідних положень (в різні сторони, вгору, вперед). Перехід із одного поло­ження в інше: — зигзагоподібно, невеликими коловими рухами, вісімками і т.д. Під час виконання вправи долоні вгору або донизу.

2. Ходьба зі зміною положення асиметрично розташованих рук. Наприклад: одна вперед, інша в сторону; одна вгору, друга в сторону;  одна вперед,  друга вниз і т.п.

3. Ходьба з розгинаннями рук із різних вихідних положень (руки до плечей, перед грудьми, за головою, за спиною і т.п.)і поверненням у вихідне положення. Те саме з асимет­ричними рухами рук.

4. Ходьба у напівнахилі, руки на плечах партнера, який попереду. Те саме на носках, на п'ятках. Те саме у шерензі.

5. Те саме, але з прогинанням тулуба назад і почергої підніманням рук і поверненням у вихідне положення.

6. Ходьба з великою амплітудою рухів руками.

7. Ходьба з оплесками у долоні під колінам зігнутої ноги за спиною.

8. Ходьба з оплесками у долоні під прямою ногою і над  головою.

9. Ходьба з махом прямої ноги вперед, торкнутися долоняминоска.  Руки в різних вихідних положеннях.

10. Ходьба широкими кроком з поворотом тулуба і великою амплітудою рухів руками.

11. Ходьба з поворотом тулуба   (кисті зчеплені у "замок").

https://www.youtube.com/watch?v=vwMXzJx-95U


https://www.youtube.com/watch?v=-wADATSol90

https://www.youtube.com/watch?v=f_1nm-Nik4w

ВИКЛАДАЧІ ПИСАРЕНКО Л.П, АНДРЕЙЧУК І.Г.

ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА

Тема уроку: Громада                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

План вивчення нового матеріалу

 1. Поняття громади
 2. Реалізація громадою своїх прав і законних інтересів
 3. Роль громадянина у розв’язанні проблем громади

Самостійне опрацювання:

       Поняття громади. Роль громадянина у житті громади. Реалізація та захист громадою своїх законних прав і інтересів. Місцеві ініціативи. Громадські слухання Органи самоорганізації населення.

Питання для самоконтролю:

 1. Що таке громада?
 2. Яким чином захищає громада свої законні права і інтереси?
 3. Які можливості впливу громадян на вирішення питань громади?

Домашнє завдання: параграф 22

ВИКЛАДАЧ МОЛНАР Й.Й.

ПОНЕДІЛОК 30.03.2020

 

УРОКИ МОЛНАР А.Й.

12 група https://classroom.google.com/c/NjUyMDIxOTkzMTVa 4mokkax

 

УРОКИ МЕЛЬНИЧУК Д.М.

12 ГРУПА https://classroom.google.com/c/NTU0OTY0MDczNDRa 44nxhbf

 

УРОКИ ПЛЯЦКО Н.В.

12 https://classroom.google.com/u/0/c/NTQxNTc0MDM4MDFa nept23y

 

УКРАЇНСЬКА МОВА

12 https://classroom.google.com/c/NTQyNjY3MzEwNDZa cv32uci

ВИКЛАДАЧ ЛІГОЦЬКА О.О.

12 група

https://classroom.google.com/c/NTQxMTQxOTA1OTFa

56irm53

ПЕРИНЕЦЬ Т.В.

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

 

Комплекс вправ для самостійного виконання

1. В. п. – лежачи на спинi iз зiгнутими й розведеними нарiзно ногами, упор ступнями в пiдлогу, руки внизу, долонi на пiдлозi. Прогнутися у грудному вiддiлi хребта, тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 4–8 разiв.
2. В. п. – те саме. Пiдняти таз iз пiдлоги. Тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. 6–10 разiв.
3. В. п. – те саме. Пiднятi таз i грудну клiтку пересувати в сторони (ноги на мiсцi). Повторити 4–10 разiв.
4. В. п. – те саме. Пiдняти таз якомога вище, впираючись у пiдлогу ступнями, потилицею i руками, тримати 5–7 сек. Повторити 4–10 разiв.
5. В. п. – лежачи на спинi, руки в сторони, долонi на пiдлозi. Упираючись у пiдлогу потилицею, п’ятками й руками, пiдняти тулуб якомога вище, тримати 3–5 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
6. В. п. – лежачи на грудях, руки за головою. Вiдвести голову i плечi назад, руки вгору, прогнутися, тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
7. В. п. – те саме, що у вправi 6. Пiдняти з пiдлоги випрямленi ноги якомога вище, тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
8. В. п. – те саме, що у вправi 6. Пiдняти плечi, випрямленi ноги, руки в сторони, прогнутись, тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
9. В. п. – те саме, що у вправi 6. Пiдняти плечi, руки вгору (у руках м’яч чи палиця), тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
10. В. п. – упор сидячи позаду. Пiдняти таз, голову закинути назад, прогнутися, ноги не згинати. Тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Виконати 6–8 разiв. Повторити те саме, впираючись у пiдлогу однiєю ногою, другу – пiднести вперед–угору, тримати 3–4 сек. 3–5 разiв – кожною ногою.
11. В. п. – лежачи на спинi або упор сидячи позаду: а) пiднявши п’ятки з пiдлоги, повiльно зiгнути i випрямити ноги; б) повiльно пiдняти випрямленi ноги i тримати 10–15 сек.; в) коловi рухи пiднятими випрямленими ногами – кожною назовнi та всередину, обома влiво й вправо; г) пiдняти ноги з пiдлоги та виконати рухи як пiд час їзди на велосипедi; д) розвести пiднятi з пiдлоги прямi ноги в сторони й звести їх схресно (“ножицi”); е) почергове пiднiмання однiєї й опускання другої ноги, не торкаючись ними пiдлоги. Дихання довiльне.
12. В. п. – лежачи на спинi, носки нiг закрiпленi, руки внизу: а) повiльно сiсти i лягти; б) пiдняти голову i тулуб на 15–20 см вiд пiдлоги, тримати 7–10 с, повернутись у в.п; в) повiльно сiсти, руки за голову чи в сторони, повернутись у вихiдне положення.
13. В. п. – лежачи на спинi, руки внизу. Зiгнувши ноги сiсти, обхопити гомiлки руками. Повернутись у вихiдне положення.

14. В. п. – лежачи на спинi, руки вгору. Пiдняти випрямленi ноги вперед – угору i торкнутися ними пiдлоги за головою. Повернутись у вихiдне положення.
15. В. п. – лежачи на спинi. Пiднявши ноги i тулуб вгору, виконати стiйку на лопатках.
16. В. п. – стоячи на колiнах, руки на поясi. Повiльнi нахили назад, не згинаючись у тазостегнових суглобах.

Комплекс загальнорозвивальних вправ в русі

1. Ходьба з різними рухами рук із різних вихідних положень (в різні сторони, вгору, вперед). Перехід із одного поло­ження в інше: — зигзагоподібно, невеликими коловими рухами, вісімками і т.д. Під час виконання вправи долоні вгору або донизу.

2. Ходьба зі зміною положення асиметрично розташованих рук. Наприклад: одна вперед, інша в сторону; одна вгору, друга в сторону;  одна вперед,  друга вниз і т.п.

3. Ходьба з розгинаннями рук із різних вихідних положень (руки до плечей, перед грудьми, за головою, за спиною і т.п.)і поверненням у вихідне положення. Те саме з асимет­ричними рухами рук.

4. Ходьба у напівнахилі, руки на плечах партнера, який попереду. Те саме на носках, на п'ятках. Те саме у шерензі.

5. Те саме, але з прогинанням тулуба назад і почергої підніманням рук і поверненням у вихідне положення.

6. Ходьба з великою амплітудою рухів руками.

7. Ходьба з оплесками у долоні під колінам зігнутої ноги за спиною.

8. Ходьба з оплесками у долоні під прямою ногою і над  головою.

9. Ходьба з махом прямої ноги вперед, торкнутися долоняминоска.  Руки в різних вихідних положеннях.

10. Ходьба широкими кроком з поворотом тулуба і великою амплітудою рухів руками.

11. Ходьба з поворотом тулуба   (кисті зчеплені у "замок").

https://www.youtube.com/watch?v=vwMXzJx-95U


https://www.youtube.com/watch?v=-wADATSol90

https://www.youtube.com/watch?v=f_1nm-Nik4w

ВИКЛАДАЧІ ПИСАРЕНКО Л.П, АНДРЕЙЧУК І.Г.

УРОКИ БЛИСКУН Н.М.

12 https://classroom.google.com/h era6o7j

 

УРОКИ БРИТВАК В.Ю.

 

12 https://classroom.google.com/w/NTM3MzA5MzAzNzha/t/all f3vslf4

 

П’ЯТНИЦЯ 27.03.2020

ФІЗИКА І АСТРОНОМІЯ

Тема уроку: Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

Задача 1. Визначити зміну маси вантажу у 20 т, яку підйомний кран підняв на

8 м вгору?

Дано:

M0 = 20 т = 2·10 4 кг

h = 8 м,

с = 3·10 8 м/c

Δm - ?

Розв’язання:

ΔE = Δmc 2.

За релятивістським законом динаміки зміна повної

енергії ΔE дорівнює потенціальній енергії вантажу:

ΔE = En = m0gh, тодіm0gh = c2m

m =m0ghc2

m =2 ∙ 10 4 кг ∙ 9,8м/с 2∙ 8м(3 ∙ 10 8м/с) 2 = 0,2 ∙ 10 -11 кг

Відповідь: маса вантажу зміниласьзмінилась на 0,2·10-11 кг.

Задача 2. Визначити, на скільки зменшується маса Сонця за 1 с за умови, що

загальна потужність випромінювання 3,83·1026 Вт.

Дано:

P = 3,83·1026 Вт

t = 1 c

c = 3·10 8 м/c

Δm - ?

Розв’язання:

ΔE = Δmc 2.

∆m =∆Ec 2

ΔE =Pt

m =Ptc 2

m =3,83 ∙ 10 26Вт ∙ 1с(3 ∙ 10 8м/с) 2 = 4,3 ∙ 10 9кг

Відповідь: щосекунди маса Сонця зменшується на 4,3·10 9 кг.

Задача 3. У скільки разів для земного спостерігача має сповільнитися час на

ракеті, що рухається зі швидкістю 0,8с?

Задача 4. Якою має бути швидкість частинки, щоб її кінетична енергіязрівнялась з енергією спокою частинки?

Домашнє завдання.

Повторити: параграфи 9 - 16.

Задача 1. З ракети, швидкість якої відносно Землі дорівнює 0,8с, випустили

вперед снаряд зі швидкістю 0,5с відносно ракети, Яка швидкість снаряду

відносно Землі? (0,93с)

Задача 2. У скільки разів подовжується життя нестабільної частинки за рахунок

релятивістських ефектів, якщо вона рухається зі швидкістю 0,8с?

Задача 3. Визначте довжину метрового стержня в системі відліку, що рухається зі швидкістю 0,8с.

ВИКЛАДАЧ КОНОПЛІН О.Є.

ГЕОГРАФІЯ

Тема: Китай. Місце країни у світі й Азіатсько – Тихоокеанському регіоні

План

 1. «Візитна картка».
 2. Оцінка ЕГП Китаю.
 3. Природні умови та ресурси.
 4. Система розселення.

Офіційна назва — Китайська Народна республіка. Площа — 9,6 млн км2. Населення — 1 394, 6 млн осіб (2018 р.). Столиця — Пекін. За типологією ООН — країна, що розвивається (підтип — нова індустріальна країна). Соціалістична (комуністична) народна республіка, унітарна держава (23 провінції, 5 автономних районів, у міста прямого підпорядкування (Пекін, Тяньцзінь, Шанхай, Чунцін), 2 особливі адміністративні райони — Гонконг (з 1997 року) і Макао (з 1999 року).

Особливості ЕГП

- розташування країни одразу у двох історико-географічних регіонах: східна частина—уСхідній Азії, західна—у Центральній;

- близькість до одного з трьох провідних економічних центрів світу—Японії;- наявність численних країн-сусідів;

- складність розвитку економічних відносин із сусідніми країнами через складний рельєф,наявність пустель та слабку заселеність і невеликий ступінь освоєння їх прикордонних зКитаєм районів;

- наявність власної потужної матеріальної бази;

- наявність потужної судноплавної річки Янцзи, яка перетинає Китай із заходу насхід у найгустіше заселених районах країни;

- зручне розташування щодо Південно-Східної Азії—регіону, який динамічно розвивається і де проживає значна китайська діаспора;

- наявність широкого виходу до незамерзаючих морів;

-майже повна відсутність на території КНР транзитних транспортних кордонів.
У Східному Китаї розташовані найважливіші для землеробства рівнини — Велика Китайська та Сунляо, родючі ґрунти, основні площі орних земель. Клімат мусонний, густа мережа повноводних річок (Янцзи, Сіцзян, Сунгарі, Ялуцзян, Хуанхе). У Західному Китаї переважають гори та нагір’я, клімат різко континентальний, річки маловоді. Лісистість 22,3 %, ліси зосереджені на північному сході та півдні країни.

Завдання 1. За текстом підручника, таблицями, діаграмами, картами атласу складіть розгорнутий план характеристики населення Китаю та визначте головні демографічні та соціальні проблеми країни.

Завдання 2. На контурній карті позначте: а) кордони Китаю та країни-сусіди; б) умовний кордон між Західним і Східним Китаєм; в) найбільші міста Китаю.

Завдання 3. Сформулюйте п’ятьма реченнями факти, які вас найбільше вразили під час вивчення Китаю.

Перевіримо свої знання і вміння

1.охарактеризуйте географічне положення Китаю.

2.Яке місце у світі займає Китай?

3.Охарактеризуйте структуру населення країни.

4.Користуючись додатковими джерелами інформації, складіть розповідь про особливості життя і діяльності китайців.

5.Складіть презентацію «Китайські традиції і їхнє місце у розвитку туризму в країні».

Дом. завд. Опрацювати §26, стор. 110 – 112

ВИКЛАДАЧ МЕЛЬНИЧУК Л.М.

АЛГЕБРА

12 група https://classroom.google.com/c/NjUyMDIxOTkzMTVa 4mokkax

ВИКЛАДАЧ МОЛНАР А.Й.

УРОКИ БРИТВАК В.Ю.

12 https://classroom.google.com/w/NTM3MzA5MzAzNzha/t/all f3vslf4

ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ

Тема: Основні ознаки травм живота

План

1.Пошкодження органів черевної порожнини.

2.Закриті травми живота.

3.Симптоми пошкодження органів череної порожнини.

4.Домедична допомога потерпілому.

Анатомічна будова черевної порожнини. Черевна порожнина — порожнина живота, обмежена з боків, спереду і позаду черевними стінками, зверху — діафрагмою; знизу межа її визначається умовно по лінії входу в малий таз. Форма черевної порожнини пов'язана з формою живота. Черевну порожнину поділяють на порожнину очеревини і на заочеревинний простір.

Очеревина — це серозна оболонка, що вистилає внутрішню поверхню черевної стінки (пристінкова очеревина) і розташовані в порожнині живота органи (внутрішня очеревина). Очеревина — це тонка прозора плівка, вільна поверхня якої в нормальному стані гладка, блискуча, зволожена серозною рідиною. Загальна площа очеревини приблизно дорівнює загальній площі шкірного покриву.

Ознаки поранень живота. Пошкодження живота можуть бути завдані снарядами, що утворюються внаслідок вибухів, аварій та інших техногенних катастрофах (вторинні снаряди, наприклад металевого походження, частини споруд тощо), ударною хвилею вибуху, у результаті падіння від дії ударної хвилі.

Травми живота поділяють на закриті та відкриті. Поранення живота вважають непроникним, якщо не відбувається порушення цілості очеревини, і проникним — у разі пошкодження очеревини. Непроникні та проникні рани живота можуть бути дотичними, сліпими й наскрізними.

Характерною ознакою важкого стану, який свідчить про необхідність негайного хірургічного втручання, є напруження м’язів передньої черевної стінки. Напруга черевної стінки в ранні терміни обмежена ділянкою поранення. У міру розвитку і поширення перитоніту напруга наростає в усіх ділянках черевної стінки і живіт стає твердим, як дошка. У пізньому періоді напруга черевної стінки може зменшуватися, відбувається наростаюче здуття живота.

Під час надання першої лікарської допомоги перед евакуацією постраждалого в хірургічний стаціонар виправляють раніше накладену пов’язку. Улітку випалі нутрощі для запобігання від висихання накривають вологими, змоченими стерильним розчином хлориду натрію марлевими серветками, а потім поверх них пов’язкою. Холодної пори випалі нутрощі додатково необхідно вкривати шаром вати. За необхідності вводять серцеві й знеболювальні засоби.

Перед евакуацією постраждалих слід зігрівати грілками і загорнути у ковдру, їм забороняють приймати їжу і пити.

Ознаки травми живота.

1. Яка анатомічна будова черевної порожнини?

2. Які ознаки проникаючих поранень живота?

3. Чому важко діагностувати ушкодження органів черевної порожнини під час закритих травм живота?

4. Що є характерною ознакою важкого стану, який свідчить про необхідність негайного хірургічного втручання через поранення живота?

5. У разі закритих травм живота під час надання першої допомоги заборонено:
а) давати пити; б) транспортувати в положенні «жаби». в) знеболювати. 

6. Перша допомога в разі шлунково-кишкової кровотечі:
а) серцеві, судинно-звужувальні ліки, госпіталізація;
б) холод на живіт, госпіталізація у положенні «лежачи» з опущеним головним кінцем ніш;
в) тепло на живіт, госпіталізація з піднятим голово-грудним кінцем нош.
7.
Чи можна давати пити потерпілому в разі поранення живота?
а) не можна;
б) можна тільки необхідні ліки;
в) тільки маленькими ковтками.

Дом. завд. Опрацювати стор. 426

ВИКЛАДАЧ МЕЛЬНИЧУК Л.М.

ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ

Тема уроку: Рух стройовим і похідним кроком

План вивчення нового матеріалу

 1. Стрій, елементи строю
 2. Колона
 3. Розгорнутий стрій
 4. Похідний стрій

Самостійне опрацювання:

         Швидкість руху. Довжина кроку. Підготовчі і виконавчі команди. Положення рук, голови, корпусу. Рух бігом. Повороти під час руху.

       Питання для самоконтролю:

 1. Які вам відомі елементи строю?
 2. Що таке колона?
 3. Що таке розгорнутий та похідний стрій?

Домашнє завдання: розділ 4, тема 1, Стор. 81-85

ВИКЛАДАЧ МОЛНАР Й.Й.

УРОКИ ПЕРИНЕЦЬ Т.В.

12 група

https://classroom.google.com/c/NTQxMTQxOTA1OTFa

56irm53

УСТАТКУВАННЯ

План-конспект уроку

Тема уроку: «Практична робота 2. Розрахунок сировини на необхідну порцію страви.»

Вивчення нового матеріалу

Це потрібно знати!

У рецептурах Збірника закладено сировину певних кондицій і способів промислової обробки, які обумовлені у вступі до Збірника.

Рецептури супів розраховані на вихід - 1000 г (при масі порцій 500 і 250 г).

Гарніри відпускають по 150-200 г на порцію гарячої страви і по 50-150 г на порцію холодної.

Рецептури простих гарнірів розраховані на вихід 1000 г, складних - на 100-150-200 г.

Кількість соусу, що відпускається до страви, коливається від 50 до 100 г. Рецептури деяких холодних страв (салатів, вінегретів) розраховані на вихід

1000 г, відпускають же на порцію по 100, 150 і 200 г.

       Завдання 1.Розрахувати необхідну кількість продуктів на 1шт, 18, 45порцій

                           Рецептура 9.15 Назва страви Суп гострий «Зимовий»

                           Збірник рецептур (укр. стр. 467)

Назва сировини

брутто

нетто

Розрахунок сировини
На 1 порцію На 18 порцій На 45 порцій
брутто нетто брутто нетто брутто нетто
Горох лущений 101 100            
Картопля 133 100            
Цибуля ріпчаста 60 50            
Томатне пюре 30 30            
Масло вершкове топлене

20

20

           
Курага 20 20            
Петрушка (зелень)      14    10            
Вода 700 700            
Вихід - 1000   500        

Методичні вказівки

-        Для того, щоб підрахувати необхідну кількість сировини на 1 порцію у 500 грамів, треба кількість сировини на приготування 1000 грамів продукту поділити на 2.

-        Для того, щоб підрахувати необхідну кількість сировини на 18 порцій, треба кількість сировини, призначену на виготовлення 1 порції помножити на 18.

Наприклад:

         Гороху лущеного(нетто) на 1 порцію треба 50 грамів, а для приготування 18 порцій необхідно 900 грамів (50 грХ18=900 гр);

         Для приготування 45 порцій потрібно гороху 2250 гр (50грХ45=2250гр)

Питання для самоконтролю:

1.Як розрахувати необхідну кількість порцій, коли за рецептурою вихід подається на одну порцію, а необхідно приготувати 5 порцій?

2. Що необхідно зробити, щоб обчислити скільки необхідну кількість сировини, якщо у збірнику зазначено вихід на 1000 г, а норма складає 250 г?

  

Домашнє завдання:

- повторити порядок користування Збірником рецептур.

ВИКЛАДАЧ БЛИСКУН Н.М.

ФІЗКУЛЬТУРА

Комплекс вправ для самостійного виконання1
. В.п. (вихiдне положення) – стiйка: ноги нарiзно. Коловi рухи руками: 4 рази вперед i 4 – назад. Повторити 10–12 разiв.
2. В.п. – о.с. (основна стiйка), пальцi рук переплетенi за спиною. 1–2 – пiднятися на носки, енергiйно вiдвести руки назад до зведення лопаток (вдих); 3–4 – в.п. (видих). Повторити 10–12 разiв.
3. В. п. – стiйка: ноги нарiзно, руки в сторони. Повороти тулуба вправо–влiво, не вiдриваючи п’яти вiд землi. Повторити 20 разiв у кожну сторону.
4. В. п. – стiйка: ноги нарiзно. Почерговi нахили в сторони по одному разу. Нахил улiво: лiва рука за спиною рухається вправо, права рука над головою рухається влiво. Нахил вправо: права рука за спиною рухається влiво, лiва рука над головою рухається вправо. Повторити 20 разiв у кожну сторону. Дивитись прямо, тулуб не повертати.
5. Стоячи на однiй нозi, iншою виконувати вiльнi маховi рухи вперед–вгору – назад–вгору з максимальною амплiтудою, не доторкаючись до землi. Намагатися зберiгати рiвновагу. За опору не триматись. Поступово довести до 20 рухiв кожною ногою.
6. В. п. – стiйка: ноги нарiзно, руки внизу. Нахили вперед та назад, поступово збiльшуючи амплiтуду рухiв. Нахил уперед: ноги в колiнах не згинати, пальцi рук тягнуться до землi. Нахил назад: руки вiдвести в сторони–вверх–назад, подивитися вверх.
7. Стоячи на однiй нозi, iншою виконувати коловi рухи, не торкаючись пiдлоги, вправо та влiво, по 4 рази в кожну сторону. Повторити 10–12 разiв правою й лiвою ногою.
8. В. п. – о.с. 1 – упор присiвши; 2 – упор лежачи; 3 – упор присiвши; 4 – о.с. Повторити 8–10 разiв.
9. В. п. – стiйка: ноги широко, нахилити тулуб уперед, руки в сторони. Виконувати повороти тулуба («млин»). 20 разiв у кожну сторону.
10. В. п. – упор лежачи. 1 – опускаючи таз, прогнутись, подивитись вверх; 2 – пiдняти таз, подивитись на колiна. Повторити 10–12 разiв у середньому темпi. Руки не згинати.
11. В. п. – упор лежачи позаду. 1 – пiдняти таз, прогнутись, подивитись назад; 2 – в.п. Повторити 10–12 разiв у середньому темпi.
12. В. п. – упор лежачи. Робити плавнi, але досить швидкi, рухи тазом униз–уверх (амплiтуда 10–15 см.) таким чином, щоб пальцi нiг на 1–2 см. вiдривались вiд опори (пiдстри-бували). Повторити 10–20 разiв.
13. Повторити те ж саме у вихiдному положеннi «упор лежачи позаду».
Вправи для формування та корекції постави

Постава - це звичне положення тіла людини у спокої та в русі. Вона визначається під час стояння, сидіння, ходьби та виконання інших видів рухової діяльності. Відхилення від правильної постави називають порушенням або дефектом постави.

  1. Стоячи біля стіни або гімнастичної стінки. В. п. - основна стійка. Прийняти правильну поставу, торкаючись спиною стіни (стінки). При цьому лопатки, сідниці, гомілки ніг і п'яти повинні фіксуватися стінки, голова відведена. Правильність постави контролюється самою дитиною у дзеркалі, інструктором ЛФК, одним з дітей по вказівці інструктора.

  2. Стоячи біля стіни, прийняти правильну поставу. Закрити очі, зробити крок вперед, Знову прийняти правильну поставу. Розплющити очі - перевірити правильність постави, виправити відмічені дефекти.

  3. Прийняти правильну поставу, зробити 2-3 кроки вперед, сісти, встати. Знову прийняти правильну поставу. Ту ж вправу можна робити, як і передування, із закритими очима.

  4. Прийняти правильну поставу біля гімнастичної стінки. Зробити 2-3 кроки вперед, розслабити послідовно м'язи шиї, плечей, рук і тулуба. Знову прийняти правильну поставу. Перевірити поставу, виправити дефекти.

  5. Стоячи у гімнастичної стінки, прийняти правильну поставу. Підвестися на носки, утримуючись в цьому положенні 3-5 секунд. Повернення в вихідне положення.

  6. Та ж вправа, але без гімнастичної стінки.

  7. Прийняти правильну поставу, сісти, розвівши коліна в сторони і зберігаючи пряме положення голови та хребта. Поволі встати, прийняти правильну поставу, перевіряючи себе перед дзеркалом.

  8. Стоячи в правильній поставі, покласти на голову мішечок з піском. Сісти, прагнучи не упустити мішечок. Встати в вихідне положення.

  9. Ходьба з мішечком на голові із зупинками для контролю правильної постави.

https://www.youtube.com/watch?v=WKkMHOLevrM&t=49s

https://www.youtube.com/watch?v=ZXA5C9MQcQs

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c

ВИКЛАДАЧІ ПИСАРЕНКО Л.П, АНДРЕЙЧУК І.Г.

 

 

ЧЕТВЕР 26.03.2020

 

П Л А Н   У Р О К У

Виробничого навчання   з професії     КУХАР

 

   Тема програми №.9 Приготування страв і гарнірів з овочів.

Тема   уроку №9.4 Приготування страв із припущених овочів у сметанному або молочному соусі.

1.Пояснення нового матерiалу:

Припускання – варіння продукту в невеликій кількості рідини (води, молока, бульйону, відвару) з додаванням жиру. У власному соку припускаємо овочі які містять велику кількість рідини і легко її виділяють – гарбуз,томати, кабачки,

Перед припусканням овочі нарізаємо: капусту - шашками або часточками; моркву,ріпу,гарбуз, кабаки – кубиками або часточками; помідори – без шкірочки, часточками. Припускаємо овочі у посуді з товстим дном і закритою кришкою. Нарізані овочі кладемо у посуд шаром не більше ніж 20 см. На 1 кг овочів використовуємо 0,2 - 0,3 л. бульйону або води і 20-30 г. жиру.     Припущені овочі заправляємо вершковим маслом, молочним соусом, та подаємо як самостійну страву, або як гарнір до страв з риби, м’яса, птиці.

Питання для закрiплення нового матерiалу:

 • Що таке припускання?
 • Назвіть правила припускання?
 • Чим заправляють припущені овочі?
 • Скільки бульйону використовуємо на 1 кг овочів при припусканні ?
 • Назвіть вимоги до якості припущених страв.

Розкажіть правила т.б. при припусканнi овочів.

Домашне завдання вивчити основнi питання для закрiплення нового матерiалу, практично пiдготувати: "Капусту бiлоголову з соусом", "Овочi припущенi в молочному або сметанному соусi"

Майстри в.н                 Кречковська О.О

                                   Катран К.В.


                             Втрати маси овочів під час припускання

 

Овочі Втрати % маси овочів
Капуста : білоголова свіжа 10
Кольрабі (свіжа) 20
Морква(скибочки або дрібні кубики) 8
Ріпа (скибочки або дрібні кубики) 8
Буряк (обчищені, нарізані) 8
Гарбуз нарізаний (без шкірочки і насіння) 17
Кабачки 22
Щавель або шпинат 50
   

                          

                                    Технологiчна карта

                                 Капуста білоголова з соусом

          

Найменування сировини Витрати сировини Технологічні вимоги до сировини
брутто Нетто
капуста бiлоголова свiжа 278 222

Сировина відповідає вимогам НТД

маргарин столовий 5 5
маса готовоi капусти 200 200
соус 75 75
Вихід   275

                              

Технологiя приготування:      

Головки капусти розрізаємо уздовж на часточки з частиною качана що трималося листя. Якщо капуста призначена для гарніру, її слід нарізати шашками. Нарізану часточками капусту викладаємо у посуд в один ряд, а нарізану шашками шаром 10 - 15 см. Додаємо воду або бульйон,вершкове масло чи маргарин, сіль і припускаємо до готовності. Перед подаванням поливаємо соусом молочним або сметанним,або подаємо соус окремо. Подаємо у баранчиках або порційних сковородах.  

                                 Технологiчна карта

               Овочi припущенi в молочному або сметанному соусi  

          

Найменування сировини Витрати сировини Технологічні вимоги до сировини
брутто Нетто
Морква 63 50

Сировина відповідає вимогам НТД

Рiпа 44 33
Гарбуз 51 36
або кабачки 57 38
горошок зелений консервований        31        20
маргарин столовий        10        10
маса припущених овочiв        125      125
Цукор            2          2
соус          75        75
Вихід   200

                              

                 Технологiя приготування:

Моркву, ріпу, кабачки чи гарбуз нарізаємо кубиками або часточками, білоголову капуста шашками. Кожен вид овочів припускаємо окремо. Консервований зелений горошок прогріваємо у власному соку. Припущені овочі з’єднуємо, заправляємо молочним соусом середньої густоти, або сметанним, додаємо сіль, цукор і прогріваємо 1- 2 хвилини. Перед подаванням припущені овочі кладемо вбаранчик або порційну сковороду, поливаємо жиром.

                 Вимоги до якості страв з припущених овочівОвочі зберігають форму нарізування, заправлені соусСмак трохи солонуватийЗапах з ароматом овочів і молока, без запаху підгорілого молока і овочів

Колір властивий овочам, з яких припущена страва. Консистенція м’яка соковита. Допускається часткове розварювання овочів.

 

СЕРЕДА 25.03.2020

 

П Л А Н   У Р О К У

Виробничого навчання   з професії     КУХАР

   Тема програми №.10 Приготування прісного тіста та виробів з нього.

Тема уроку №10.1 : Організація робочого місця. Інструктаж з ТБ. Робота із збірником рецептур. Приготування прiсного тiста, та локшини з нього.

1.Пояснення нового матерiалу:                        

Борошно - це порошкоподібний продукт, який одержують при розмелюванні   хлібних злаків.

   Назва борошна походить від виду зернової культури – це           -пшеничне; гречане; кукурудзяне; житнє.

                                       ВИДИ   ТІСТА

У кулінарії   готуємо такі види тіста:

- прісне; дріжджове; листкове; заварне; бісквітне; пісочне.

Хороше борошно повинно бути сухим, мяким, білого або ледь кремового кольору.

При   затисканні такого борошна   в кулаці повинна утворитися грудочка, яка відразу розсипається.

Від води воно не темніє.

       Смак борошна можна визначити покуштувавши його кінчиком язика. Доброякісне   борошно   має смак крохмалю, житнє борошно – солодкувате.

   -   Якщо борошно дуже солодке, його отримали із зерна, що проросло.

   -   Кислуватий смак має борошно, яке отримали із зерна, що відсиріло   або було запарене.

   -    Гіркуватий присмак борошно   набуває при   зберіганні його   в поганих умовах.            

Питання для закрiплення нового матерiалу:

 • Назвіть види борошна.
 • Види тіста.
 • Розкажіть технологію приготування прісного тіста.
 • Розкажiть технологiю приготування локшини домашньоi.
 • ТБ при приготуванні тіста.    

Домашне завдання: вивчити основнi птання для закрiплення нового матерiалу, практично приготувати: тiсто прiсне, локшина домашня.

Майстри в.н         Кречковська О.О

                                Катран К.В    

                  

Технологічна карта

ТІСТО ПРІСНЕНайменування сировини Витрати сировини в г на 1000 г Технологічні вимоги до сировини
брутто нетто
Борошно пшеничне 695 695

Сировина відповідає вимогам НТД

Яйця 53   53
вода або молоко 270 270
сiль 12 12
         - -
Вихід   1000

 

Технологія приготування

1. Борошно просіяти.

2. Насипати гіркою.

3. Зробити посередині заглиблення.

4. Влити у заглиблення холодну воду, сирі збиті яйця, проціджений розчин солі і цукру.

5. Замісити круте тісто (готове тісто має однорідну консистенцію,  відстає від рук і стінок посуду).

6.    Залишити тісто на 30-40 хв. для набухання клейковини і надання йому еластичності, накривши серветкою або кришкою.

 

Вимоги до якості

Зовнішній вигляд – не завітрене.

Консистенція – еластична.

Колір – білий.

Смак та запах – в міру солоний, без запаху кислоти.

 

Технологічна карта

Найменування напівфабрикату: ЛОКШИНА ДОМАШНЯ

Найменування сировини Витрати сировини в г на 1000 г Технологічні вимоги до сировини
брутто нетто
Борошно пшеничне 875 875

Сировина відповідає вимогам НТД

Борошно для підсипання 60 60
Яйця 6 250
Вода 175 175
Сіль 25 25
Вихід підсушеної локшини   1000

 

Технологія приготування

 

1.    Просіяне пшеничне борошно вищого або І гатунку насипати гіркою на стіл з дерев’яною кришкою або в миску.

2.    Посередині зробити заглиблення, в яке налити холодну воду з розчиненими у ній сіллю і яйцями.

3.    Замісити круте тісто, витримати його 20-30 хв.

4.    Потім готове тісто покласти на стіл, посипаний борошном.

5.    Розкачати шаром 1-1,5 мм завтовшки.

6.    Розкачані пласти тіста пересипати борошном.

7.    Пересипані борошном шари тіста злегка підсушити на повітрі.

8.    Скласти у 3-4 шари і нарізати на смужки 35-45 мм завширшки, а потім упоперек соломкою 3-4 мм завширшки.

9.    Локшину розсипати на фанерні лотки шаром 1 см і висушувати при температурі 40-50˚ С.

10.          Використовують локшину домашню для приготування перших страв і гарнірів. 

Вимоги до якості

Зовнішній вигляд –  збережена форма нарізки – соломка.

Колір – білий.

Консистенція – пружна.

Смак і запах – сирого висушеного тіста.

 

ВІВТОРОК 24.03.2020

 

УСТАТКУВАННЯ

План-конспект уроку

Тема уроку: «Правила експлуатації мармітів»

Вивчення нового матеріалу

Правила експлуатації цих мармитів аналогічні правилам експлуатації електричних плит. Для підігріву інших страв випускаються електромарміти з паровим обігрівом типу МСЕСМ-50, МСЕСМ-80, МСЕ-50, МСЕ-80, МСЕ-110.У мармітах з паровим обігрівом мармітниці обігріваються паром, що виробляється в парогенераторі, встановленому безпосередньо в марміті. Вода надходить у парогенератор з водопроводу через живильну коробку, де рівень підтримується автоматично за допомогою поплавкового клапана, і нагрівається теном, розміщеним у парогенераторі. У цих мармітах передача теплоти до стінок мармітниць при конденсації пари відбувається значно інтенсивніше, ніж у мармітах з водяним обігрівом ванн, у яких проміжним теплоносієм є вода. Крім того, у мармітах з паровим обігрівом їжа не підсихає до стінок. Марміт МСЕСМ-50 входить у комплект секційного модульованого устаткування. Він має вигляд стола із шістьома гніздами для мармітниць. Парогенератор з одним Теном розташований на дні сорочки, що гріє, і обладнаний поплавковим пристроєм для автоматичної підтримки постійного рівня води. Захист Тена від «сухого» ходу здійснюється за допомогою реле тиску РД-4. Конденсат із сорочки, яка гріє, повертається в парогенератор.У середній частині марміта розташована теплова шафа, що обігрівається трьома тенами Із фронтальної сторони вона закривається двома дверцятами. На панелі керування розміщені перемикачі включення тенів парогенератора та теплової шафи, перемикачі регулювання потужності, а також сигнальні лампи «Мережа», «Немає води» і штепсельна розетка. Електромарміти МСЕ-110, МСЕ-80, МСЕ-50 по конструкції аналогічні марміту МСЕСМ-50, однак мають інші габаритні розміри й випускаються не в модульованому виконанні. Марміти МЕП-60, МЕП-6, МЕП-35 (пересувні) є, тепловим допоміжним устаткуванням ліній комплектації комплексних обідів. Марміт МЕП-60 призначений для збереження в період роздачі в гарячому виді перших страв, а МЕП-6 – других несоусних страв і м’яса до перших страв; марміт МЕП-35 забезпечує збереження в гарячому виді гарніру в період реалізації других страв. Марміти МСЕ-84 і МП-28 входять у комплект устаткування, що використовує функціональні ємкості. Марміт МСЕ-84 являє собою паровий піддон з парогенератором, вода в якому нагрівається теном. Ємкості з гарячою їжею встановлюються в гнізді стола. Задана температура в паровому піддоні підтримується автоматично за допомогою датчик-реле температури, термобаллон якого встановлений на стінці піддона. Ручка датчик-реле температури й сигнальна лампа виведені на панель керування. Лампа сигналізує про включення тена. Захист тена від «сухого» ходу здійснюється за допомогою іншого датчик-реле температури. Марміт МСЕ-84 застосовується для установки на металоконструкцію технологічної або лінії роздачі.

Питання для самоконтролю:

1.Назвіть правила експлуатації мармітів?

2.Охарактеризуйте принцип роботи допоміжного устаткування ?

3.Яке призначення мармітів в ПГХ?

Домашнє завдання

Вивчити: Допоміжне устаткування.

Саєнко Н.П., Волошенко Т.Д. Устаткування підприємств громадського харчування.

ВИКЛАДАЧ БЛИСКУН Н.М.

УРОКИ КОПОЛОВЕЦЬ Н.М.

12 Біологія https://classroom.google.com/c/NTQ0MzY3Mzk0MDZa dgqk3gg

 

12 Хімія https://classroom.google.com/c/NTUxODM5NzQwNDBa vf44hez

УРОКИ БРИТВАК В.Ю.

12 https://classroom.google.com/w/NTM3MzA5MzAzNzha/t/all f3vslf4

ІНОЗЕМНА МОВА

Тема уроку №29 « Узагальнюючий урок за тему» (24.03)

Task1. Choose one of the themes below and write down essay(200-300 words) :

 • Describe your traits of character with some examples.
 • Parents as a friends or tutors.
 • He\ She is my best friend because…
 • Jobs of future.
 • Modern employee.
 • System of education in Ukraine all “for” and “against”.
 • System of education of Great Britain and USA. Differences
 • The most prominent college\ university\academy etc. in the world.

ВИКЛАДАЧ БАБІТА О.Ю.

АЛГЕБРА

12 група https://classroom.google.com/c/NjUyMDIxOTkzMTVa 4mokkax

ВИКЛАДАЧ МОЛНАР А.Й.

ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА

 

Тема уроку: Громада                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

План вивчення нового матеріалу

 1. Поняття громади
 2. Реалізація громадою своїх прав і законних інтересів
 3. Роль громадянина у розв’язанні проблем громади

Самостійне опрацювання:

       Поняття громади. Роль громадянина у житті громади. Реалізація та захист громадою своїх законних прав і інтересів. Місцеві ініціативи. Громадські слухання Органи самоорганізації населення.

Питання для самоконтролю:

 1. Що таке громада?
 2. Яким чином захищає громада свої законні права і інтереси?
 3. Які можливості впливу громадян на вирішення питань громади?

Домашнє завдання: параграф 22

ВИКЛАДАЧ МОЛНАР Й.Й

ФІЗКУЛЬТУРА

Комплекс вправ для самостійного виконання1. В.п. (вихiдне положення) – стiйка: ноги нарiзно. Коловi рухи руками: 4 рази вперед i 4 – назад. Повторити 10–12 разiв.
2. В.п. – о.с. (основна стiйка), пальцi рук переплетенi за спиною. 1–2 – пiднятися на носки, енергiйно вiдвести руки назад до зведення лопаток (вдих); 3–4 – в.п. (видих). Повторити 10–12 разiв.
3. В. п. – стiйка: ноги нарiзно, руки в сторони. Повороти тулуба вправо–влiво, не вiдриваючи п’яти вiд землi. Повторити 20 разiв у кожну сторону.
4. В. п. – стiйка: ноги нарiзно. Почерговi нахили в сторони по одному разу. Нахил улiво: лiва рука за спиною рухається вправо, права рука над головою рухається влiво. Нахил вправо: права рука за спиною рухається влiво, лiва рука над головою рухається вправо. Повторити 20 разiв у кожну сторону. Дивитись прямо, тулуб не повертати.
5. Стоячи на однiй нозi, iншою виконувати вiльнi маховi рухи вперед–вгору – назад–вгору з максимальною амплiтудою, не доторкаючись до землi. Намагатися зберiгати рiвновагу. За опору не триматись. Поступово довести до 20 рухiв кожною ногою.
6. В. п. – стiйка: ноги нарiзно, руки внизу. Нахили вперед та назад, поступово збiльшуючи амплiтуду рухiв. Нахил уперед: ноги в колiнах не згинати, пальцi рук тягнуться до землi. Нахил назад: руки вiдвести в сторони–вверх–назад, подивитися вверх.
7. Стоячи на однiй нозi, iншою виконувати коловi рухи, не торкаючись пiдлоги, вправо та влiво, по 4 рази в кожну сторону. Повторити 10–12 разiв правою й лiвою ногою.
8. В. п. – о.с. 1 – упор присiвши; 2 – упор лежачи; 3 – упор присiвши; 4 – о.с. Повторити 8–10 разiв.
9. В. п. – стiйка: ноги широко, нахилити тулуб уперед, руки в сторони. Виконувати повороти тулуба («млин»). 20 разiв у кожну сторону.
10. В. п. – упор лежачи. 1 – опускаючи таз, прогнутись, подивитись вверх; 2 – пiдняти таз, подивитись на колiна. Повторити 10–12 разiв у середньому темпi. Руки не згинати.
11. В. п. – упор лежачи позаду. 1 – пiдняти таз, прогнутись, подивитись назад; 2 – в.п. Повторити 10–12 разiв у середньому темпi.
12. В. п. – упор лежачи. Робити плавнi, але досить швидкi, рухи тазом униз–уверх (амплiтуда 10–15 см.) таким чином, щоб пальцi нiг на 1–2 см. вiдривались вiд опори (пiдстри-бували). Повторити 10–20 разiв.
13. Повторити те ж саме у вихiдному положеннi «упор лежачи позаду».
Вправи для формування та корекції постави

Постава - це звичне положення тіла людини у спокої та в русі. Вона визначається під час стояння, сидіння, ходьби та виконання інших видів рухової діяльності. Відхилення від правильної постави називають порушенням або дефектом постави.

  1. Стоячи біля стіни або гімнастичної стінки. В. п. - основна стійка. Прийняти правильну поставу, торкаючись спиною стіни (стінки). При цьому лопатки, сідниці, гомілки ніг і п'яти повинні фіксуватися стінки, голова відведена. Правильність постави контролюється самою дитиною у дзеркалі, інструктором ЛФК, одним з дітей по вказівці інструктора.

  2. Стоячи біля стіни, прийняти правильну поставу. Закрити очі, зробити крок вперед, Знову прийняти правильну поставу. Розплющити очі - перевірити правильність постави, виправити відмічені дефекти.

  3. Прийняти правильну поставу, зробити 2-3 кроки вперед, сісти, встати. Знову прийняти правильну поставу. Ту ж вправу можна робити, як і передування, із закритими очима.

  4. Прийняти правильну поставу біля гімнастичної стінки. Зробити 2-3 кроки вперед, розслабити послідовно м'язи шиї, плечей, рук і тулуба. Знову прийняти правильну поставу. Перевірити поставу, виправити дефекти.

  5. Стоячи у гімнастичної стінки, прийняти правильну поставу. Підвестися на носки, утримуючись в цьому положенні 3-5 секунд. Повернення в вихідне положення.

  6. Та ж вправа, але без гімнастичної стінки.

  7. Прийняти правильну поставу, сісти, розвівши коліна в сторони і зберігаючи пряме положення голови та хребта. Поволі встати, прийняти правильну поставу, перевіряючи себе перед дзеркалом.

  8. Стоячи в правильній поставі, покласти на голову мішечок з піском. Сісти, прагнучи не упустити мішечок. Встати в вихідне положення.

  9. Ходьба з мішечком на голові із зупинками для контролю правильної постави.

https://www.youtube.com/watch?v=WKkMHOLevrM&t=49s

https://www.youtube.com/watch?v=ZXA5C9MQcQs

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c

ВИКЛАДАЧІ ПИСАРЕНКО Л.П, АНДРЕЙЧУК І.Г.

ПОНЕДІЛОК 23.03.2020

УСТАТКУВАННЯ

План-конспект уроку

Тема уроку: «Марміти: призначення, види, принцип роботи »

Вивчення нового матеріалу

Це устаткування представляє групу допоміжних апаратів, призначених для виконання операцій, безпосередньо не пов'язаних із процесом теплової обробки продуктів.До них відносяться марміти, прилавки-марміти, теплові шафи, теплові стійки, термостати. Розповсюдженими є механізовані лінії комплектації й відпуску обідів споживачам, у які також входять допоміжні теплові апарати, призначені для підтримки скомплектованих обідів у гарячому стані при їхньому короткочасному зберіганні та відпуску. Ці апарати випускаються в модульованому виконанні, що забезпечує зручність їхнього обслуговування та експлуатації. Марміти служать для підтримки в гарячому стані (не нижче 0 °С) перших і інших страв а також для підігріву тарілок, По своїх конструктивних особливостях марміти поділяються на стаціонарні й пересувні, на електричному й газовому обігріві. Найбільше широко застосовуються стаціонарні марміти з електрообігрівом. Як проміжний теплоносій у них застосовуються гаряче повітря, гаряча вода або пар. Марміт МСЕ-ЗК призначений для перших страв і являє собою електроплиту із трьома круглими або прямокутними конфорками. Під кожною конфоркою є висувний піддон для збору пролитої рідини. На конфорки встановлюють наплитні котли з готовими першими стравами, які відпускають безпосередньо споживачам. Плита оформлена у вигляді мармітного прилавка. Над прилавком розміщена полиця для відпуку тарілок з першими стравами. З боку споживача є полиця для пересування підносів.

Правила експлуатації цих мармитів аналогічні правилам експлуатації електричних плит.

Для підігріву інших страв випускаються електромарміти з паровим обігрівом типу МСЕСМ-50, МСЕСМ-80, МСЕ-50, МСЕ-80, МСЕ-110.

У мармітах з паровим обігрівом мармітниці обігріваються паром, що виробляється в парогенераторі, встановленому безпосередньо в марміті. Вода надходить у парогенератор з водопроводу через живильну коробку, де рівень підтримується автоматично за допомогою поплавкового клапана, і нагрівається теном, розміщеним у парогенераторі. У цих мармітах передача теплоти до стінок мармітниць при конденсації пари відбувається значно інтенсивніше, ніж у мармітах з водяним обігрівом ванн, у яких проміжним теплоносієм є вода. Крім того, у мармітах з паровим обігрівом їжа не підсихає до стінок.

Марміт МСЕСМ-50 (мал.82) входить у комплект секційного модульованого устаткування. Він має вигляд стола із шістьома гніздами для мармітниць. Парогенератор з одним Теном розташований на дні сорочки, що гріє, і обладнаний поплавковим пристроєм для автоматичної підтримки постійного рівня води. Захист Тена від «сухого» ходу здійснюється за допомогою реле тиску РД-4. Конденсат із сорочки, яка гріє, повертається в парогенератор.

У середній частині марміта розташована теплова шафа, що обігрівається трьома тенами Із фронтальної сторони вона закривається двома дверцятами. На панелі керування розміщені перемикачі включення тенів парогенератора та теплової шафи, перемикачі регулювання потужності, а також сигнальні лампи «Мережа», «Немає води» і штепсельна розетка.

Електромарміти МСЕ-110, МСЕ-80, МСЕ-50 по конструкції аналогічні марміту МСЕСМ-50, однак мають інші габаритні розміри й випускаються не в модульованому виконанні.

Марміти МЕП-60, МЕП-6, МЕП-35 (пересувні) є, тепловим допоміжним устаткуванням ліній комплектації комплексних обідів. Марміт МЕП-60 призначений для збереження в період роздачі в гарячому виді перших страв, а МЕП-6 - других несоусних страв і м'яса до перших страв; марміт МЕП-35 забезпечує збереження в гарячому виді гарніру в період реалізації других страв. Марміти МСЕ-84 і МП-28 входять у комплект устаткування, що використовує функціональні ємкості.

Марміт МСЕ-84 являє собою паровий піддон з парогенератором, вода в якому нагрівається теном. Ємкості з гарячою їжею встановлюються в гнізді стола. Задана температура в паровому піддоні підтримується автоматично за допомогою датчик-реле температури, термобаллон якого встановлений на стінці піддона. Ручка датчик-реле температури й сигнальна лампа виведені на панель керування. Лампа сигналізує про включення тена. Захист тена від «сухого» ходу здійснюється за допомогою іншого датчик-реле температури. Марміт МСЕ-84 застосовується для установки на металоконструкцію технологічної або лінії роздачі.

Питання для самоконтролю:

1.Призначення мармітів в ПГХ?

2.Назвіть принцип роботи устаткування ?

3.Охарактеризуйте принцип роботи марміта МСЕ-ЗК?

Домашнє завдання

Вивчити: Допоміжне устаткування.

Саєнко Н.П., Волошенко Т.Д. Устаткування підприємств громадського харчування.

ВИКЛАДАЧ БЛИСКУН Н.М

 

 

 

ОХОРОНА ПРАЦІ

Тема уроку: Правила надання першої допомоги при опіках, отруєнні.

План вивчення нового матеріалу

1. Перша допомога при опіках. Первинна обробка опікової поверхні.

2. Поняття про отруєння та отруту.

3. Ознаки та перша допомога при отруєнні окисом вуглецю ( чадним газом), етиловимбензином та антифризом, метиловим спиртом, пороховими газами та діхлоретаном.

4. Ознаки та перша допомога при отруєнні їжею, грибами та ягодами.

Самостійне вивчення нового матеріалу

Перша допомога при опіках. Первинна обробка опікової поверхні.

Перша допомога при опіках – важливий захід, від якого багато в чому буде залежати стан потерпілого.

Опік – один з найпоширеніших видів травм у побуті та на виробництві. Опіки можуть бути викликані термічними, хімічними і фізичними агентами.

В залежності від температури ушкоджувального агенту (при термічних опіках), його обсягу, часу і площі контакту з ділянкою тіла, ушкодження можуть бути різними по тяжкості. Опіки першого ступеня характеризуються лише почервонінням і печінням ураженої ділянки. При опіках другого ступеня на травмованій ділянці з’являються пухирі , а при опіку третього ступеня відкриваються рани. Опіки четвертого ступеня характеризуються великими ділянками ураження, що уражають глибокі шари тканин. Нерідко такі травми призводять до смерті потерпілого.

мел1                                                    

При опіках вкрай важливо вчасно надати адекватну першу допомогу. Від того, як швидко і правильно ви надасте допомогу собі або постраждалому, залежатиме подальший стан потерпілого.

Обсяг першої допомоги при опіках:

а) Необхідні заходи: припинення дії термічного фактора; забезпечення припливу свіжого повітря й проведення, при необхідності, реанімаційних заходів; охолодження обпалених ділянок прохолодною (+16-20˚С) водою протягом 20-30 хв. для припинення глибокого прогрівання тканин; знеболювання (анальгетики peros або парентерально) із протишоковою метою; накладення асептичних або з розчинами антисептиків пов'язок.

При великих поразках дати потерпілому пити рідину (мінеральна або підсолена вода, чай); транспортувати в хірургічне (травматологічне) відділення найближчої лікарні або в опіковий центр, якщо відстань до нього не більше 30-40 км.

б) Заборонені заходи -

- відривання від тіла одягу, що приклеївся;зчищення з поверхні опіку сторонніх тіл (смола, бітум й ін.); застосування льоду для місцевого охолодження; накладання мазевих і ватяних пов'язок.

 

мел2

Поняття про отруєння та отруту

Отруєння – це порушення функцій організму, спричинене потраплянням з навколишнього середовища токсичних речовин, що не можуть бути знешкоджені внутрішніми силами організму.

Отрута – це речовини мінерального чи органічного походження, які діють на окремі органи чи тканини (кров, травну, нервову системи) і завдають шкоди шкоди загальному обмінові речовин. Дія отрути залежить від природи речовини, тобто її хімічної структури.

Отруєння умовно поділяють на побутові, виробничі та отруєння речовинами, що застосовуються як зброя.

Побутові отруєння спричиняються передозуванням лікарських препаратів, отруєнням грибами, алкоголем, наркотичними речовинами, несвіжою їжею тощо

Виробничі отруєння пов’язані із застосуванням на виробництві шкідливих для організму людини рідин, газів, аерозолей; виникають отруєння в разі недодержання правил безпеки під час роботи з ними, у разі аварій на заводах тощо.

Ознаки та перша допомога при отруєнні окисом вуглецю ( чадним газом), етиловимбензином та антифризом, метиловим спиртом,

пороховими газами та діхлоретаном.

Отруєння чадним газом можливе там, де він застосовується під час синтезу органічних речовин, у гаражах з поганою вентиляцією, у автомобілях з обігрівачами, що працюють від бензину, у домашніх умовах від пічок при закритій вентиляції димоходів.

Ранні ознаки отруєння – біль, нудота, шум у вухах, важка голова.

Пізні ознаки: прискорення пульсу, блювання, сонливість, задишка, поверхневе дихання, параліч, що призводить до смерті. Надання допомоги полягає у забезпеченні надходження свіжого повітря, короткочасного вдихання парів аміаку, розтиранні тіла, прикладанні грілки до ніг та наданні гарячого пиття.Хворий потребує госпіталізації, оскільки отруєння негативно впоиває на легені та нервову систему.

Отруєння від ларів бензину, який містить тетраетилсвинець,має прихований період 10-12 год.

Ознаки отруєння: слабкість, нудота, запаморочення, галюцинації, психоз, жахливі сновидіння. Розвивається набряк легенів, температура підвищується до 40 град, імпотенція.Надання допомоги полягає у виклику блювання, промивці шлунку, вживанні активованого вугілля. Необхідна госпіталізація.

Отруєння від метилового спирту трапляється тому, що цей спирт путають з етиловим. 10 мл метанолу можуть призвести до смерті. Небезпечним є вдихання його парів. Через 10-12 год ознаки отруєння такі: розширення зіниць, головний біль, запаморочення, зростаючий біль в очах, животі. Далі порушується зір, втрачається реакція зіниць на світло, послаблення серцевої діяльності. При ненаданні своєчасної допомоги відбувіється зупинка дихання і смерть. При легкому отруєнні біль може не з’явитися, але через кілька годин порушується зір, а протягом 1-2 діб настає повна сліпота, яка практично не виліковується.

При вживанні однієї склянки метанолу прихованого періоду майже немає і смерть настає в найближчі 2 год. Надання допомоги від алкогольного отруєння полягає у видаленні спирту з організму через блювання шляхом натискання пальцями на корінь язика та випиванням великої кількості води чи молока. Необхідне свіже повітря, вдихання нашатирного спирту і грілка до ніг.

Ознаки та перша допомога при отруєнні їжею, грибами та ягодами.

Серед побутових найчастіше зустрічаються харчові отруєння, причиною яких є вживання неякісних продуктів. При недодержання правил зберігання, порушенні санітарних норм можливе потрапляння в продукти стафілококів, кишкової палички, сальмонели та інших мікроорганізмів, які швидко розмножуютьчя і виділяють токсини, отруйні для людини. Ознаки хвороби – загальна слабкість, нудота, блювання, спазми у животі, пронос, блідність, висока температура, частий пульс.

Надають допомогу викликом швидкої допомоги, а отруєному декілька разів промивають шлунок 1-2 літрами води і викликають блювання подразненням кореня язика. Процедуру повторюють до появи чистої промивної води. Після промивання рекомендується пити багато чаю, соків, але їсти забороняється. Для зігрівання хворого обкладають грілками. З лікарських препаратів можна давати тільки протипроносні та знеболювальні засоби.

Із харчових отруєнь найнебезпечнішим є отруєння грибами, яке відбувається не тільки від вживання отруйних грибів, а й умовно їстівних, або їстівних, що зіпсувалися під час зберігання. Небезпечними є отруйні”двійники” опеньок, печериць, підберезників. Смертельно отруйний гриб – бліда поганка з характерною “спідничкою ” на тонкій ніжці. Отруйні речовини грибів не руйнуються під час термічної обробки, засолення чи висушування. Клінічна картина отруєння блідою поганкою нагадує картину захворювання на холеру. При отруєнні поганкою є прихований період. 6-8 год, після чого починаються блювання, сильний біль у животі, пронос і холодний піт. Далі уповільнення пульсу, послаблення серцевої діяльності. Напади повторюються впродовж кількох днів і через 5-10 діб настає смерть. Надання допомоги полягає у негайному промиванні шлунку розчином перманганату калію, що сприяє швидкому окисненню отрут. Категорично забороняється вживати молоко, яке прискорює всмоктування токсичних речовин крізь стінки кишечника в кров. Для адсорбції токсинів застосовують активоване вугілля. Хворого терміново кладуть у лікарню.

Питання для самоконтролю:

1. Визначення поняття опіку.

2. Види опіків – їх особливості.

3. Перша допомога при опіках.

4. Поняття про отруту та отруєння.

5. Ознаки та перша допомога при отруєнні окисом вуглецю (чадним газом),пороховими газами та діхлоретаном.

6. Ознаки та перша допомога при отруєнні їжею, грибами та ягодами.

Домашнє завдання: Винокурові Л.Е., Васильчик М.В., Гаман М.В. Основи охорони праці : Навч.посібник для проф.- техн.навч.закладів. – 2005. – 344с.

Опрацювати конспект, ст. 214-215, ст. 211-212.

ФІЗКУЛЬТУРА

Комплекс вправ для самостійного виконання1
. В.п. (вихiдне положення) – стiйка: ноги нарiзно. Коловi рухи руками: 4 рази вперед i 4 – назад. Повторити 10–12 разiв.
2. В.п. – о.с. (основна стiйка), пальцi рук переплетенi за спиною. 1–2 – пiднятися на носки, енергiйно вiдвести руки назад до зведення лопаток (вдих); 3–4 – в.п. (видих). Повторити 10–12 разiв.
3. В. п. – стiйка: ноги нарiзно, руки в сторони. Повороти тулуба вправо–влiво, не вiдриваючи п’яти вiд землi. Повторити 20 разiв у кожну сторону.
4. В. п. – стiйка: ноги нарiзно. Почерговi нахили в сторони по одному разу. Нахил улiво: лiва рука за спиною рухається вправо, права рука над головою рухається влiво. Нахил вправо: права рука за спиною рухається влiво, лiва рука над головою рухається вправо. Повторити 20 разiв у кожну сторону. Дивитись прямо, тулуб не повертати.
5. Стоячи на однiй нозi, iншою виконувати вiльнi маховi рухи вперед–вгору – назад–вгору з максимальною амплiтудою, не доторкаючись до землi. Намагатися зберiгати рiвновагу. За опору не триматись. Поступово довести до 20 рухiв кожною ногою.
6. В. п. – стiйка: ноги нарiзно, руки внизу. Нахили вперед та назад, поступово збiльшуючи амплiтуду рухiв. Нахил уперед: ноги в колiнах не згинати, пальцi рук тягнуться до землi. Нахил назад: руки вiдвести в сторони–вверх–назад, подивитися вверх.
7. Стоячи на однiй нозi, iншою виконувати коловi рухи, не торкаючись пiдлоги, вправо та влiво, по 4 рази в кожну сторону. Повторити 10–12 разiв правою й лiвою ногою.
8. В. п. – о.с. 1 – упор присiвши; 2 – упор лежачи; 3 – упор присiвши; 4 – о.с. Повторити 8–10 разiв.
9. В. п. – стiйка: ноги широко, нахилити тулуб уперед, руки в сторони. Виконувати повороти тулуба («млин»). 20 разiв у кожну сторону.
10. В. п. – упор лежачи. 1 – опускаючи таз, прогнутись, подивитись вверх; 2 – пiдняти таз, подивитись на колiна. Повторити 10–12 разiв у середньому темпi. Руки не згинати.
11. В. п. – упор лежачи позаду. 1 – пiдняти таз, прогнутись, подивитись назад; 2 – в.п. Повторити 10–12 разiв у середньому темпi.
12. В. п. – упор лежачи. Робити плавнi, але досить швидкi, рухи тазом униз–уверх (амплiтуда 10–15 см.) таким чином, щоб пальцi нiг на 1–2 см. вiдривались вiд опори (пiдстри-бували). Повторити 10–20 разiв.
13. Повторити те ж саме у вихiдному положеннi «упор лежачи позаду».
Вправи для формування та корекції постави

Постава - це звичне положення тіла людини у спокої та в русі. Вона визначається під час стояння, сидіння, ходьби та виконання інших видів рухової діяльності. Відхилення від правильної постави називають порушенням або дефектом постави.

  1. Стоячи біля стіни або гімнастичної стінки. В. п. - основна стійка. Прийняти правильну поставу, торкаючись спиною стіни (стінки). При цьому лопатки, сідниці, гомілки ніг і п'яти повинні фіксуватися стінки, голова відведена. Правильність постави контролюється самою дитиною у дзеркалі, інструктором ЛФК, одним з дітей по вказівці інструктора.

  2. Стоячи біля стіни, прийняти правильну поставу. Закрити очі, зробити крок вперед, Знову прийняти правильну поставу. Розплющити очі - перевірити правильність постави, виправити відмічені дефекти.

  3. Прийняти правильну поставу, зробити 2-3 кроки вперед, сісти, встати. Знову прийняти правильну поставу. Ту ж вправу можна робити, як і передування, із закритими очима.

  4. Прийняти правильну поставу біля гімнастичної стінки. Зробити 2-3 кроки вперед, розслабити послідовно м'язи шиї, плечей, рук і тулуба. Знову прийняти правильну поставу. Перевірити поставу, виправити дефекти.

  5. Стоячи у гімнастичної стінки, прийняти правильну поставу. Підвестися на носки, утримуючись в цьому положенні 3-5 секунд. Повернення в вихідне положення.

  6. Та ж вправа, але без гімнастичної стінки.

  7. Прийняти правильну поставу, сісти, розвівши коліна в сторони і зберігаючи пряме положення голови та хребта. Поволі встати, прийняти правильну поставу, перевіряючи себе перед дзеркалом.

  8. Стоячи в правильній поставі, покласти на голову мішечок з піском. Сісти, прагнучи не упустити мішечок. Встати в вихідне положення.

  9. Ходьба з мішечком на голові із зупинками для контролю правильної постави.

https://www.youtube.com/watch?v=WKkMHOLevrM&t=49s

https://www.youtube.com/watch?v=ZXA5C9MQcQs

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c

ВИКЛАДАЧІ ПИСАРЕНКО Л.П., АНДРЕЙЧУК І.Г.

ІНФОРМАТИКА

12 https://classroom.google.com/u/0/c/NTQxNTc0MDM4MDFa nept23y

УРОКИ БРИТВАК В.Ю.

12 https://classroom.google.com/w/NTM3MzA5MzAzNzha/t/all f3vslf4

УКРАЇНСЬКА МОВА

12 група- https://classroom.google.com/c/NTQxMTQxOTA1OTFa

 56irm53

ВИКЛАДАЧ ПЕРИНЕЦЬ Т.В.

12 https://classroom.google.com/c/NTQyNjY3MzEwNDZa cv32uci

ВИКЛАДАЧ ЛІГОЦЬКА О.О.

П’ЯТНИЦЯ 20.03.2020

 

ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ

Тема уроку: Стройове положення. Повороти на місці

1.       Виконання команд «Право-руч», «Ліво-руч», «Кру-гом»

2.       Правильне положення корпусу

Самостійне опрацювання:

     Шикування військовослужбовців за командою. Стройове положення. Виконання команд «Право-руч», «Ліво-руч», «Кру-гом». Правильне положення корпусу.

       Питання для самоконтролю:

1. За якими командами виконують повороти на місці?

2. Як правильно перенести вагу тіла?

3. Які дії повинен виконувати військовослужбовець перед командою та після отримання команди ?

Домашнє завдання: розділ 4, тема 1, Стор. 84-85

ВИКЛАДАЧ МОЛНАР Й.Й.

ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ

Тема: Основні ознаки травм грудної клітки

План

1.Анатомічна будова грудної клітки.

2.Основні ознаки травм грудної клітки.

Грудна клітка – це кістково – м’язова основа верхньої частини тулуба. Грудна клітка захищає органи, розташовані в грудній порожнині, і утворює передньо і задньобічні частини грудної стінки.

Характеристика деяких травм грудної клітки. Серед різних ушкоджень травми грудної клітки трапляються часто, вони переважно призводять не тільки до переломів ребер, а й завдають великої шкоди внутрішнім органам: розриви легенів, удари серця.

Грудна порожнина — простір, розташований у грудній клітці і обмежений внутрігрудною фасцією. Грудна порожнина містить два серйозних плевральних мішки і середостіння, розташоване між ними. У плевральних мішках, утворених плеврою, розташовуються легені.

Травми грудної клітини поділяють на відкриті (поранення) і закриті. Розрізняють також травми вогнепальні і невогнепальні: проникні і непроникні в плевральну порожнину.

Поранення грудної клітки класифікують так: вогнепальні (кульові, уламкові); невогнепальні; одиничні; множинні; проникні; непроникні; з пошкодження кісток.

Ознаки травми грудної клітки з підозрою на внутрішню кровотечу:

посиніння шкіри (утворення синця) на місці травми;

відчуття крепітації при пальпації грудної клітки;

утруднене дихання;

можливе кровохаркання;

часте дихання (більше 20 вдихів за хвилину);

бліда, холодна або волога на дотик шкіра;

нудота;

блювота;

Дом. завд.Опрацювати §22, стор. 126 - 133

Ознаки травми грудної клітки.

1. Яка анатомічна будова грудної клітки?

2. Чим небезпечні непроникаючі травматичні ушкодження грудної клітки?

3. Які ушкодження можна отримати внаслідок забою грудної клітки?

4. Чим обумовлені розлади важливих для життя функцій унаслідок стиснення грудної клітки?

5. Що відбувається з органами грудної клітки під дією ударної хвилі?

6. Яка різниця між проникаючим пораненням грудей із закритим і відкритим пневмотораксом?

7. Яка особливість поранення серця і великих судин грудей?

8. Які основні симптоми поранень легень? Чим вони можуть ускладнюватися?

ВИКЛАДАЧ МЕЛЬНИЧУК Л.М.

ГЕОГРАФІЯ

Тема: Японія. Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни (група 12, 20 березня)

План

1.Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни.

2.Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни.

3.Транспортна система країни.

4.Характерні риси просторової організації господарства.

5.Зовнішні економічні зв’язки України з Японією.

Головне

Частка Японії у світовому ВВП становить близько 8%, а у світовому промисловому виробництві – 12%.Господарство Японії залежить від імпортних енергоносіїв, сировини і продуктів харчування.

В Японії 63% ВВП створюються сферою послуг, а 35% - промисловістю, лише 2% - сільським господарством. У структурі промисловості країни переживають наукоємні виробництва.

Сільське господарство має вагоме значення для господарства країни, хоча частка сільськогосподарської продукції у створенні ВВП нині знизилася до 2%.

Провідним районом урбанізації і промислового виробництва є Тихоокеанський промисловий район.

Основними зовнішньоекономічними партнерами Японії є країни Азіатсько – Тихоокеанського регіону і США.

Перевіримо свої знання і вміння

 1. Порівняйте особливості розвитку промисловості і сільського господарства Японії.
 2. Поясніть, як дефіцит природних ресурсів вплинув на економічний розвиток країни.
 3. Користуючись картами атласу, поясніть особливості розміщення промисловості Японії. Назвіть найбільші промислові центри і їхню спеціалізацію.
 4. Оцініть особливості сучасного стану українсько – японських відносин. Накресліть перспективи цих відносин на найближчий час.
 5. Складіть візитівку Японії.

Дом. завд. Опрацювати §25, стор. 106 - 110

Тестові завдання

1.Які причини високого економічного підйому господарства Японії після другої світової війни? 

А) багатство мінерально-сировинної бази;

Б) використання у промисловості передових технологій країн Заходу;

В) високоінтенсивне сільське господарство;

Г) низькі витрати на озброєння та армію;

Д) притік в країну іноземного капіталу;

Е) розвиток морського транспорту.

2.Виберіть три найважливіші галузі сільського господарства Японії:

А) садівництво;   Б) бавовництво; В) свинарство; Г) чаївництво; Д) рисосіяння; Е) рибальство.

3."Економічним серцем Японії" називають острів:

А) Хоккайдо; Б) Хонсю; В) Кюсю; Г) Сікоку.

4.Мегаполіс, який сформувався на території Японії, називається:

А) Канто; Б) Тюгоку; В) Токайдо; Г) Кінкі.

4.Найважливіша зернова культура Японії - це: 

А) пшениця; Б) рис; В) ячмінь; Г) кукурудза.

5.У якій галузі машинобудування спеціалізується ТНК:

А) суднобудування; Б) точне машинобудування; В) радіоелектроніка; Г) автомобілебудування.

6.Укажіть назву японської ТНК, яка спеціалізується на виробництві продукціїї:

А) «Панасонік»;   Б) «Субару»; В) «Бріджстоун»; Г) «Соні».

7.Укажіть національну релігію японців:

А) конфуціанство; Б) індуїзм;   В) буддизм; Г) синтоїзм.

8.Столиця Японії - місто

А) Саппоро; Б) Токіо; В) Кіото; Г) Осака.

9.Місто Японії, яке перше на собі випробувало дію ядерної бомби:

А) Хіросіма; Б) Токіо; В) Йокогама; Г) Саппоро.

10.Тип монархії, характерний для Японії:

А) імперія; Б) емірати; В) султанат; Г) королівство.

ВИКЛАДАЧ МЕЛЬНИЧУК Л.М.

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Тема уроку: Країни Латинської Америки у 20-30-х роках ХХ століття

План вивчення нового матеріалу

1. Особливості економічних і політичних процесів в регіоні

2. Реформи 20-х-30-х років

3. Боротьба за економічну незалежність

         4. США і Латинська Америка

Самостійне опрацювання:

         Особливості регіону. Становище латифундистів. Монокультурне сільське господарство. Розвиток промисловості. Наслідки Першої Світової війни для країн Латинської Америки. Відкриття Панамського каналу. Революція на Кубі (1933-1934р.р.). Реформи 20-30-х років, їх наслідки. Політичні події у Аргентині та Бразилії.

       Питання для самоконтролю:

1. Які наслідки мала Перша Світова війна для країн Латинської Америки?

2. Які реформи провели у країнах Латинської Америки?

3. Які відносини були у США з країнами Латинської Америки?

Домашнє завдання: параграф 24

ВИКЛАДАЧ МОЛНАР Й.Й.

УРОКИ БРИТВАК В.Ю.

12 https://classroom.google.com/w/NTM3MzA5MzAzNzha/t/all f3vslf4

ФІЗИКА І АСТРОНОМІЯ

Тема уроку:Розв'язування задач.

Задача 1. Стиснута на 4 см легка пружина, один з кінців якої закріплено достіни, розпрямляється і штовхає кульку масою 20 г у горизонтальному

напрямку. Яку швидкість буде мати кулька, якщо жорсткість пружини

дорівнює 800 Н/м.

Задача 2. Визначте потенціальну та кінетичну енергії тіла масою 100 г,

кинутого вертикально вгору зі швидкістю 15 м/с, через 2 с від початку руху.

Задача 3. Яку масу води піднімає насос потужністю 720 Вт на висоту 12 м за 1 год?

Домашнє завдання

Задача 1. Сани масою 7 кг зісковзують з гірки довжиною 5 м з кутом нахилу

450 . Яку роботу виконує сила тяжіння?

Задача 2. Візок масою 9 кг рухається під дією сили 60 Н. Визначте кінетичну

енергію руху візка через 3 с від початку її руху

ВИКЛАДАЧ КОНОПЛІН О.Є.

                                        УРОКИ ПЕРИНЕЦЬ Т.В.      

12 https://classroom.google.com/c/NTQxMTQxOTA1OTFa

56irm53

ОБЛІК І КАЛЬКУЛЯЦІЯ

План-конспект уроку

Тема уроку: «Практична робота 1. Розрахунок сировини на необхіднупорцію страви.»

Вивчення нового матеріалу

Це потрібно знати!

У рецептурах Збірника закладено сировину певних кондицій і способів промислової обробки, які обумовлені у вступі до Збірника.

Рецептури супів розраховані на вихід - 1000 г (при масі порцій 500 і 250 г).

Гарніри відпускають по 150-200 г на порцію гарячої страви і по 50-150 г на порцію холодної.

Рецептури простих гарнірів розраховані на вихід 1000 г, складних - на 100-150-200 г.

Кількість соусу, що відпускається до страви, коливається від 50 до 100 г. Рецептури деяких холодних страв (салатів, вінегретів) розраховані на вихід

1000 г, відпускають же на порцію по 100, 150 і 200 г.

         Завдання № 1

Розрахуйте кількість продуктів необхідних для приготування 80 порцій страви «суп польовий» за II колонкою збірника рецептур, якщо вихід порції 250 г.

№ п\п

    Сировина

На 1000 г.

(4 порції)

1 порція

250 гр

80 порцій
брутто нетто брутто нетто брутто нетто
1 Шпик 81 78        
2 Картопля 373 280        
3 Крупа пшоняна 50 50        
4 Цибуля ріпчаста 95 80        
5

Бульйон

або вода

750 750        

Методичні вказівки

-        Для того, щоб підрахувати необхідну кількість сировини на 1 порцію у 250 грамів, треба кількість сировини на приготування 1000 грамів продукту поділити на 4.

-        Для того, щоб підрахувати необхідну кількість сировини на 80 порцій, треба кількість сировини, призначену на виготовлення 1 порції помножити на 80.

Відповіді

№ п\п

   Сировина

На 1000 г.

(4 порції)

1 порція 80 порцій
брутто нетто брутто нетто брутто нетто
1 Шпик 81 78 20,25 19,5 1620 1560
2 Картопля 373 280 93,25 70 7460 5600
3 Крупа пшоняна 50 50 12,5 12,5 1000 1000
4 Цибуля ріпчаста 95 80 23,75 20 1900 1600
5 Бульйон або вода 750 750 187,5 187,5 15000 15000

 

       Завдання 2.Розрахувати необхідну кількість продуктів на 1шт, 7, 28порцій

                           Рецептура 9.15 Назва страви Суп гострий «Зимовий»

                           Збірник рецептур (укр. стр. 467)

Назва сировини

брутто

нетто

Розрахунок сировини
На 1 порцію На 7 порцій На 28 порцій
брутто нетто брутто нетто брутто нетто
Горох лущений 101 100            
Картопля 133 100            
Цибуля ріпчаста 60 50            
Томатне пюре 30 30            
Масло вершкове топлене

20

20

           
Курага 20 20            
Петрушка (зелень)      14    10            
Вода 700 700            
Вихід - 1000   500        

Методичні вказівки

-        Для того, щоб підрахувати необхідну кількість сировини на 1 порцію у 500 грамів, треба кількість сировини на приготування 1000 грамів продукту поділити на 2.

-        Для того, щоб підрахувати необхідну кількість сировини на 7 порцій, треба кількість сировини, призначену на виготовлення 1 порції помножити на 7.

Наприклад:

         Гороху лущеного(нетто) на 1 порцію треба 50 грамів, а для приготування 7 порцій необхідно 350 грамів (50 грХ7=350 гр);

         Для приготування 28 порцій потрібно гороху 1400 гр (50грХ28=1400гр)

Питання для самоконтролю:

1.Як розрахувати необхідну кількість порцій, коли за рецептурою вихід подається на одну порцію, а необхідно приготувати 5 порцій?

2. Що необхідно зробити, щоб обчислити скільки необхідну кількість сировини, якщо у збірнику зазначено вихід на 1000 г, а норма складає 250 г?

Домашнє завдання:

- повторити порядок користування Збірником рецептур.

ВИКЛАДАЧ БЛИСКУН Н.М.

 

 

ЧЕТВЕР 19.03.2020

 

УРОКИ БРИТВАК В.Ю.

12 https://classroom.google.com/w/NTM3MzA5MzAzNzha/t/all f3vslf4

ФІЗИКА І АСТРОНОМІЯ

Тема уроку: розв’язування задач.

Задача 1. Яку роботу необхідно виконати, щоб підняти рівноприскорено

вантаж вагою 30Н на висоту 10м протягом 5с? Якої потужності двигун

потрібно мати для такого піднімання, якщо коефіцієнт корисної дії двигуна

становить 80%?

Задача 2. Дві кулі масами 2,5 кг, і 1,5 кг рухаються назустріч одна одній із

швидкостями 6 м/с і 2 м/с . Визначити:

1) швидкість куль після удару; 2) кінетичну енергію куль до і після удару;

3) долю кінетичної енергії кулі, яка перетворилася у внутрішню енергію. Удар вважати прямим і непружним.

Домашнє завдання.

Задача 1. Тіло падає з однакової висоти на Землі і на Місяці. У скільки разів

робота сили тяжіння на Землі більша, ніж на Місяці? Прискорення вільного

падіння на Місяці у 6 разів менше, ніж на Землі.

Задача 2. Динамометр, пружина якого розтягнута на 2,5 см, показує силу 1Н.

Визначте потенціальну енергію деформованої пружини.

ВИКЛАДАЧ КОНОПЛІН О.Є.

ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА

Тема уроку: Громадянське суспільство

План вивчення нового матеріалу

 1. Поняття громадянського суспільства
 2. Функції громадянського суспільства
 3. Умови функціонування громадянського суспільства

Самостійне опрацювання:

       Поняття громадянського суспільства. Різниця між громадянським і людським суспільством. Інститути громадянського суспільства. Передумови для нормального функціонування громадянського суспільства. Основні функції громадянського суспільства.

Питання для самоконтролю:

 1. Чи можливе громадянське суспільство без толерантності?
 2. Як змінилось громадянське суспільство в Україні після Євромайдану?
 3. Як ви розумієте зміст політичної толерантності?

Домашнє завдання: параграф 21

ВИКЛАДАЧ МОЛНАР Й.Й

ГІГІЄНА ТА САНІТАРІЯ ВИРОБНИЦТВА

Тема: Умови та терміни зберігання особливо для швидкопсувних продуктів.

Швидкопсувні товари — це м'ясні, молочні, рибні, овочеві продукти, кондитерські вироби.

Швидкопсувні продукти слід зберігати лише в холодильних камерах. Терміни їх зберігання—від 6 до 72 год при температурі не вище від 6 °С. А при порушенні термінів чи умов зберігання у них можуть розвиватися різні види мікроорганізмів, які можуть викликати гострі кишкові захворювання та харчові отруєння.

Відкривати тару слід лише після її попереднього очищення, щоб не забруднити продукти.

Під час зважування продуктів їх не можна ставити на вагу без тари або чистої поліетиленової плівки.

Не допускається зберігання сирих продуктів або напівфабрикатів з готовими виробами, зберігання неякісних чи товарів сумнівної якості з доброякісними товарами.

Товари, що мають різні запахи (оселедець, спеції), слід зберігати окремо від інших продуктів, особливо тих, які легко поглинають інші запахи (борошно, цукор, масло та ін.). Проте на невеликих підприємствах, де наявна лише одна загальна холодильна камера, допускається зберігання різних швидкопсувних товарів, але всі продукти повинні відділятися стелажами, полицями, ящиками, які легко миються.

Рибні та молочні товари слід зберігати у закритій тарі.

Сире, охолоджене м'ясо підвішується на спеціальних гаках так, щоб туші не торкалися одна одної, стін, підлоги.

Птиця зберігається в тій же ж тарі, в якій вона надійшла на підприємство.

Ковбаси також зберігаються в підвішеному вигляді.

Субпродукти сортуються за видами та зберігаються в ящиках у відведених для них місцях охолоджуючої камери.

Молочно-кислі продукти зберігаються в тарі, в якій вони надійшли на підприємство (флягах, бочках).

Хліб і хлібобулочні вироби зберігаються в лотках, розміщених на стелажах або полицях. Нижня полиця повинна розміщуватися на висоті 35 см від підлоги. Полиці, на яких зберігають хліб, слід протирати чистою тканиною, змоченою 1 %-ним розчином столового оцту.

Сипучі продукти повинні зберігатися в мішках, чи у спеціальних місткостях для сипучих товарів. Мішки укладаються на стелажах штабелями, не більше 8 шт. у висоту. Мішки з борошном перекладають кожні два тижні (щоб борошно не залежалося та не перегрілося).

Овочі і картопля зберігаються в сухих і темних приміщеннях, в засіках, які не повинні перевищувати 1,5 м.

Чай і каву слід зберігати окремо від гостро пахучих товарів у сухих і провітрюваних приміщеннях.

Сіль та цукор під час зберігання необхідно оберігати від підвищеної вологості, гостро пахучих товарів.

Зберігаючи продукти та готові страви, слід пам'ятати, що мікроорганізми найкраще розвиваються та розмножуються в теплі при температурі від 20 до 40 °С. На холоді вони не гинуть, але при температурі нижче О °С припиняють життєву діяльність.

Зберігання швидкопсувних продуктів

Назва продукту Термін зберігання, год. Температура зберігання (°С)
М'ясопродукти    
Великошматкові навпівфабрикати 48 від 2 до 6
М'ясо фасоване (до 1 кг) 36 від 2 до 6
М'ясні порційні напівфабрикати    
(без паніровки) 36 від 2 до 6
М'ясні паніровані напівфабрикати 24 від 2 до 6
Шашлик маринований (напівфабрикат) 24 від 2 до 6
М'ясний фарш натуральний і заморожений,    
виготовлений м'ясопереробними    
підприємствами 48 нижче 0
М'ясний фарш,    
Виготовлений підприємством    
масового харчування 6 від 2 до 6
Голубці, фаршировані м'ясом і рисом    
(напівфабрикат) 6 нижче 0
Пельмені, фрикадельки    
(напівфабрикати заморожені) 24 нижче 0
М'ясо відварне 24 від 2 до 6
М'ясо смажене 48 від 2 до 6
М'ясо шпиговане, тушковане 18 від 2 до 6
М'ясо заливне 12 від 2 до 6
М'ясо птиці і кріликів (фасоване) 48 від 2 до 6
М'ясо птиці і кріликів (заморожене) 72 від 2 до 6
Набори супові 12 від 2 до 6
Субпродукти м'ясні відварні    
(серце, язик, мозок, вим'я, нирки) 18 від 2 до 6
Печінка смажена 24 від 2 до 6
Паштети з м'яса, печінки та птиці,    
виготовлені промисловим виробництвом 24 від 2 до 6
Холодець м'ясний 12 від 2 до 6
Качки та кури запечені 24 від 2 до 6
Тушки птиці копчені 72 від 2 до 6
М'ясо птиці смажене 24 від 2 до 6
Птиця відварена 24 від 2 до 6
Котлети з м'яса птиці 12 від 2 до 6
Яйця варені 24 від 2 до 6
Ковбаси    
Ковбаси варені, м'ясні хліби,    
ковбаси з м'яса та птиці вищого,    
першого та другого ґатунків 72,48 від 2 до 6
Ковбаси третього ґатунку 24 від 2 до 6
Ковбаси ліверні, вищого,    
першого та другого ґатунків 48 від 2 до 6
Ковбаси ліверні, другого ґатунку 24 від 2 до 6
Ковбаси ліверні, третього ґатунку 12 від 2 до 6
Ковбаси кров'яні, першого та другого ґатунків 24 від 2 до 6
Ковбаси кров'яні третього ґатунку 12 від 2 до 6
Ковбаси варені з птиці першого ґатунку 48 від 2 до 6
Ковбаси варені, рулети варені    
та копчено-варені, запаковані під вакуумом    
у полімерну плівку 48 від 2 до 6
Сосиски та сардельки м'ясні 48 від 2 до 6
Буженина, рулет відварний,    
бекон і яловичина пресовані 72 від 2 до 6
Рибопродукти    
Риба всіх видів охолодження 48 від 0 до 2
Риба та рибні товари всіх видів (морожені) 24 від 0 до 2
Шашлики і смаженина 24 від -2 до +2
Котлети, фарші, млинці    
(рибні, незаморожені напівфабрикати) 12 — " —
Котлети, голубці та фарш (заморожені рибні) 72 від -4 до –6
Риба смажена 36 від 2 до 6
Риба печена 36 від 2 до 6
Риба відварна 48 від 2 до 6
Риба фарширована 24 від 2 до 6
Риба всіх видів і рулети гарячого копчення 48 від 2 до 6
Ковбаси та сосиски (рибні) 48 від 2 до 6
Оселедець січений і вироби з нього 24 від 2 до 6
Риба заливна 24 від -2 до 2
Паста "Океан" 72 від -2 до 2
Молокопродукти    
Молоко пастеризоване, вершки 36 від 2 до 6
Кефір 36 від 2 до 6
Простокваша 24 від 2 до 6
Кумис натуральний із кобилячого    
та коров'ячого молока 48 від 2 до 6
Сметана звичайна 72 від 2 до 6
Сметана дієтична 48 від 2 до 6
Вершки збиті 20 від 2 до 6
Сир жирний, нежирний, м'який дієтичний 36 від 2 до 6
Сиркові пасти, сиркові вироби    
(з молочного сиру) 36 від 2 до 6
Напівфабрикати для запіканок,    
вареники з сиром 24 від 2 до 6
Вершкові сирки в полімерній упаковці:    
Солодкі 48 від 2 до 6
Солені 48 від 2 до 6
Сир домашній (молочний) 72 від 2 до 6
Сири м'які та розсольні без дозрівання 48 від 2 до 6
Напої вершкові 24 від 2 до 6
Продукти для дитячого харчування    
дитячий кефір у пляшках 24 від 2 до 6
дитячий кефір у пакетах 36 від 2 до 6
ацидофільна суміш "Малютка" у пляшках 24 від 2 до 6
ацидофільна суміш "Малютка" у пакетах 36 від 2 до 6
Молоко гуманізоване "Віталакт ДМ"    
' для дітей грудного віку 36 від 2 до 6
"Віталакт кисло-молочний" для дитячого    
та дієтичного харчування 48 від 2 до 6
Овочеві продукти    
Картопля сира, очищена, сульфітована 48 від 2 до 6
Морква, буряк, цибуля (сирі, очищені) 24 від 2 до 6
Капуста свіжа (зачищена) 12 від 2 до 6
Редиска нарізана 12 від 2 до 6
Петрушка, селера:    
зелень 18 від 2 до 6
Корінь 24 від 2 до 6
Цибуля зелена (оброблена) 18 від 2 до 6
Кріп 18 від 2 до 6
Напівфабрикати з борошна    
Тісто для сирників, "лінивих" вареників 24 від 2 до 6
Тісто дріжджове для пиріжків печених,    
смажених пирогів 9 від 2 до 6
Тісто пісочне для тортів і тістечок 36 від 2 до 6
Торти та тістечка:    
3 сиру молочного 24 від 2 до 6
з білково-збивним кремом 72 від 2 до 6
з вершковим кремом 36 від 2 до 6
з заварним кремом 6 від 2 до 6
Рулети бісквітні:    
з кремом 36 від 2 до 6
з сиром 24 від 2 до 6
Млинцеві заготовки 24 від 2 до 6
Сирні палички 72 від 2 до 6
Ватрушки, пироги напіввідкриті    
з дріжджового тіста:    
зі сиром 6 від 2 до 6
з повидлом 24 від 2 до 6
Пиріжки столові, смажені чебуреки, кулеб'яки: 24 від 2 до 6
з м'ясом, яйцями, сиром, капустою,    
Лівером та ін. начинками 3 не вище 20
Напівфабрикати після теплової обробки    
Овочі відварені (неочишені) 6 від 2 до 6
Овочі відварені (очищені, нарізані):    
Картопля 12 від 2 до 6
морква, буряк 18 від 2 до 6
Овочі відварені (очищені):    
Картопля 18 від 2 до 6
морква, буряк 24 від 2 до 6
Салати незаправлені    
(м'ясний, рибний, столичний) 12 від 2 до 6
Салати, вінегрети різних видів незаправлені.    
приготовані в їдальні 6 від 2 до 6
Запіканка капустяна, овочева,    
картопляна з м'ясом, морквяна 18 від 2 до 6
Битки капустяні, моркв'яні, бурякові,    
Картопляні 18 від 2 до 6
Шніцель капустяний, фарш капустяний 12 від 2 до 6
Капуста білокачанна    
(свіжа, нарізана, блашкована) 12 від 2 до 6
Капуста квашена (тушкована для перших страв) 72 від 2 до 6
Цибуля, морква пасерована 48 від 2 до 6
Соуси:    
червоний основний    
і томатний білий основний 72 від 2 до 6
Сметанковий 48 від 2 до 6
Голубці з м'ясом і рисом,    
виготовлені в їдальнях (напівфабрикати) 6 від 2 до 6
Круп'яні продукти    
Битки манні, пшоняні (напівфабрикати) 18 від 2 до 6
Запіканка манна, рисова з сиром 12 від 2 до 6
Пудинг рисовий, молочний 24 від 2 до 6
Плов фруктовий 24 від 2 до 6
Швидкозаморожені продукти    
Овочева закуска з томатом 24 від 0 до 4
Салат із буряка з хроном 24 від 0 до 4
Битки "Здоров'я" без соусу 96 не вище –5
Битки "Здоров'я" в соусі 48 не вище 0
Крокети 48 не вище -5
Капуста свіжа, тушкована 24 від 0 до 4
Капуста квашена, тушкована 24 від 0 до 4

Домашнє завдання

Зробити конспект

ВИКЛАДАЧ КОПОЛОВЕЦЬ Н.М.

УСТАТКУВАННЯ

План-конспект уроку

Тема уроку: «Кип'ятильники електричні. Правила експлуатації»

Вивчення нового матеріалу

Кип'ятильник електричний. Кип'ятильник електричний безперервної дії типу КНЕ-25М (КНЕ-50М) складається з корпусу, кип'ятильні посудини з тенами, збірки окропу, переливний труби, живильним коробки з клапаном і поплавковим пристроєм, живильним трубки, сигнальної трубки, розбірного клапана. Холодна вода надходить у нижню частину кип'ятильні судини. Нагріта вода, що володіє меншою щільністю, піднімається вгору і доводиться до кипіння. При кипінні переливний трубі рівень води дещо підвищується, і коли бульбашки води в нагрітій воді припиняють конденсуватися, вони викидають верхній шар води в збірник окропу. Крім того, пара стикається з холодними стінками живильної коробки, конденсується і у вигляді конденсату стікає в збірник окропу. Як тільки порція окропу з переливний труби переливається у збірник окропу, рівень води в переливний трубі знизиться і вода з живильної коробки по живильній трубі надходить у нижню частину кип'ятильні посудини, у результаті чого рівень води у живильному коробці також знизиться. При цьому поплавець опуститься і через важіль відведе клапан від сідла. Через отвір холодна вода буде надходити з водопроводу в живильне коробку до тих пір, поки рівень води в ній і переливний трубі не досягне заданого значення. Після цього поплавець піднімається і клапан закриває прохід холодній воді з водогону в живильне коробку. За цей час у верхній частині тенів знову накопичиться велика кількість бульбашок пари, які відірвуться від тенів та піднімуться в переливну трубу, і окріп знову перекинеться до збірки окропу.

Через розбірний кран виходить окріп, температура якого на 10-15 0С нижче температури кипіння, так як окріп у збірнику частково стикається зі стінками живильної коробки, температура яких значно нижче. Принцип пристрою і принцип отримання окропу електрокип'ятильників КНЕ-25М, (КНЕ-50М), КНА-100М, а також твердопаливного кип'ятильника КНТ-200 аналогічні описаної конструкції кип'ятильників.

Питання для самоконтролю:

1.Яка характеристика кип'ятильника?

2.Назвіть принцип роботи устаткування ?

3.Охарактеризуйте правила отримання окропу?

Домашнє завдання

Вивчити: Електричне устаткування.

Саєнко Н.П., Волошенко Т.Д. Устаткування підприємств громадського харчування.

ВИКЛАДАЧ БЛИСКУН Н.М.

СЕРЕДА 18.03.2020

 

П Л А Н   У Р О К У

Виробничого навчання   з професії     КУХАР

Тема програми №.9 Приготування страв і гарнірів з овочів.

Тема уроку 9.4 : Приготування цвітної капусти смаженої в тісті, кабачки смажені. Вимоги до якості.

1.Пояснення нового матеріалу:                            

             Для смаження використовуємо овочі сирі та попередньо зварені. Сирими смажимо овочі, які містять достатню кількість вологи – картоплю, кабачки, гарбуз, ріпчасту цибулю, томати. Попередньо варимо, або припускаємо, а потім смажимо буряк, моркву, капусту.

             Овочі смажимо двома способами: основний ( у невеликій кількості жиру) і у фритюрі (у великій кількості жиру). Перед смаженням овочі нарізуємо, а кабачки, гарбуз, томати, баклажани обкачуємо у борошні.

             Для смаженням основним способом підготовлені овочі кладемо на сковороду з жиром, попередньо розігрітим до температури 140-150*С і смажимо до появи рум’яної кірочки. У фритюрі смажимо картоплю, цибулю, зелень петрушки, білоголову та  цвітну капусту в тісті.   Для смаження у фритюрі беремо жиру у 4 рази більше, ніж овочів. Жир нагріваємо до температури 170-180*С і закладаємо підготовлені овочі. .

           Цвітна капуста має ніжний смак, добре засвоюється є цінним дієтичним продуктом при шлунково – кишкових захворюваннях.

       При підготовці цвітної капусти : відрізаємо стебло на 1- 1,5 см. нижче від

початку розгалуження головки, таким чином ми зберігаємо суцвіття, видаляємо зелене листя, зачищаємо ножом , або терткою   місця головки, що

потемніли, або загнили, промиваємо.

   Якщо у головках є гусінь, головки витримуємо 30 хв. у холодній, підсоленій воді, промиваємо. Таку капусту використовуємо для приготування

гарнірів, юшок, овочевого рагу, варимо, смажимо і запікаємо після попереднього відварювання. Цвітну оброблену капусту не можна зберігати на світлі, так як вона при цьому стає сірою і швидко псується.   Білоголову капусту сортуємо, видаляємо забруднення, пошкоджене, пожовкле листя, та те що погнило, відрізаємо зовнішню частину качана і миємо.

                        

-        Які овочі використовуємо для смаження?

-        Назвіть способи смаження овочів.

-        Які овочі попередньо відварюємо?

-        Вимоги до страв із смажених овочів.

Домашнє завдання: вивчити основні питання для закріплення нового матеріалу, практично приготувати «Цвітну капусту смажену в тісті», «Кабачки смажені»  

https://kare18.ru/uk/kvas/gustoi-klyar-dlya-cvetnoi-kapusty-poshagovyi-recept-s-foto-i-video/

Майстри в/н                 Кречковська О.О.

                                      Катран   К.В.

                          Технологічна   карта.

                   Кабачки або баклажани смажені в тісті.

Найменування сировини

        

       Брутто

    

     Нетто

Вимоги до якості сировини
1 Баклажани          269      256  
2 або кабачки          374      299 Сировина повинна відповідати вимогам НТ Д
3 Борошно пшеничне            5        5
4 Кулінарний жир            12      12
5 сметана            20      20
6 соус            75      75
7 Маса смажених овочів        200
8 Вихід        275

                             Технологія приготування:

Підготовлені кабачки, або баклажани нарізують кружальцями або скибочками, солять. Баклажани залишають на 10-15хв,щоб зникла гіркота, потім промивають і обсушують. Нарізують овочі обкачують у борошні і обсмажують з обох боків.

Перед подаванням овочі поливають сметаною або соусом молочним з томатом і посипають дрібно нарізаною зеленню. Подають як самостійну страву і як гарнір.          

                               Технологічна карта.

                         Капуста цвітна смажена в тісті.

Найменування сировини

        

       Брутто

    

     Нетто

   Вимоги до якості сировини
1 Капуста цвітна         218     174  
2 Для тіста: борошно пшеничне         33       33 Сировина повинна відповідати вимогам НТ Д
3 Молока або вода          33          33
4 олія            2         2
5 яйця          33       33
6 Кулінарний жир          20       20
7 Маса тіста          100      100
       

                                   Технологія приготування:

Цвітну капусту     розбирають на окремі суцвіття і варять у підсоленій воді до готовності, відкидають на друшляк, обсушують. Підготовлену капусту за допомогою кухарської голки занурюють у тісто і смажать у фритюрі.

ВІВТОРОК 17.03.2020

 

УСТАТКУВАННЯ

Тема уроку: «Допоміжне устаткування. Кип'ятильники.»

Вивчення нового матеріалу

На підприємствах громадського харчування використовують і допоміжні способи теплової обробки продуктів. До них відносяться: гасіння, ошпарюванням, обпалення, а також обробка продуктів надвисокочастотним і інфрачервоним обігрівом, устаткування громадське харчування. Новим способом теплової обробки продуктів є обробка його в електромагнітному полі надвисокої частоти. У таких випадках відбувається нагрів продуктів по всьому об'єму. Треба відзначити, що СВ-поле нагріває тільки продукти, а робоча камера, посуд і повітря не нагрівається. СВЧ-нагрівання має велику перевагу в порівнянні з традиційними способами теплової обробки продуктів. Час приготування скорочується в 10 разів, а для більшості продуктів воно становить не більше 5 хвилин. Значно поліпшуються смакові якості і зовнішній вигляд готуються продуктів. Треба пам'ятати, що в НВЧ-а пларате застосовують посуд з діелектриків, тобто скла, порцеляни, пластмас та кераміки. Використовувати металевий посуд категорично забороняється, тому що вона виводить з ладу генератор цього апарата.

Кип'ятильники призначені для приготування окропу, водонагрівачі - для гарячої води. За джерела обігріву кип'ятильники діляться на твердопаливні, газові та електричні.

За структурою робочого циклу розрізняють кип'ятильники періодичної дії, тобто приготування окропу і його розбір проводиться роздільно, і безперервної дії, тобто приготування окропу і його розбір здійснюється одночасно. Кип'ятильники безперервної дії працюють за принципом сполучених посудин

Питання для самоконтролю:

1.Назвіть допоміжні способи теплової обробки продуктів?

2.Яку перевагу СВЧ-нагрівання ?

3. Призначенн кип'ятильників?

Домашнє завдання

Вивчити: допоміжне устаткування. Кип'ятильники

Саєнко Н.П., Волошенко Т.Д. Устаткування підприємств громадського харчування.

ВИКЛАДАЧ БЛИСКУН Н.М.

ГЕОМЕТРІЯ

Тема уроку: Розв'язування задач

Дайте відповіді на запитання:

1. Які основні поняття стереометрії ви знаєте? Чому ці поняття називають основними? Наведіть приклад якого-небудь твердження, де використовуються основні поняття стереометрії. Укажіть вид цього твердження (означення, аксіома, теорема).

2. Чи є справедливими в стереометрії аксіоми планіметрії? Які аксіоми стереометрії та наслідки з них ви знаєте?

3. Які випадки взаємного розміщення прямих у просторі ви знаєте?

4. Як називають прямі, що:

1) лежать в одній площині і не перетинаються;

2) не лежать в одній площині?

5. Які випадки взаємного розміщення прямої і площини ви знаєте? Визначте розміщення прямої відносно площини, якщо пряма:

1) не має з площиною спільних точок;

2) має одну спільну точку з площиною;

3) має дві спільні точки з площиною;

4) паралельна якій-небудь прямій цієї площини.

6. Які випадки взаємного розміщення площин ви знаєте? Визначте розміщення двох площин, якщо:

1) вони не мають спільних точок;

2) мають одну спільну точку.

         

Самостійно опрацювати ст. 206-207 у підручнику. Розв'язати задачі №732 (ст. 160), №764 (ст. 164) і № 835 (ст. 178).

Посилання на підручник:https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/14-matematyka-10-klas/matematyka-10-klas-bevz-osvita.pdf

Додаткові завдання

1) Точка A лежить поза площиною трикутника BDF. Точки N, M, C i K — середини відрізків BD, DF, FA і AB відповідно. Обчисліть периметр чотирикутника NMCK, якщо BF = 24 см, AD = 18 см.

2) Площина α перетинає відрізки OA і OB у точках K і M так, що пряма AB паралельна площині α.

а) Визначте взаємне розміщення прямих KM і AB.

б) Обчисліть довжину відрізка AB, якщо OK:KA = 2:3, а KM = 7 см.

Перевір свої знання.

Варіант 1

1) Пряма l перетинає площину трикутника ABC у точці B. Назвіть пряму, що мимобіжна з l і містить сторону трикутника.

А. AB. Б. AC. В. BC. Г. Такої прямої не існує.

2) Скільки прямих, паралельних поданій, можна провести через точку простору, що не належить поданій прямій?

А. Одну. Б. Дві. В. Жодної. Г. Безліч.

3) Сторона AC трикутника ABC лежить у площині α. Через середину BA — точку M, проведено площину β, паралельну площині α, що перетинає BC у точці K. Знайдіть MK, якщо AC = 10 см.

4) ABCD — паралелограм. Площина α проходить через його вершини A, B і не проходить через вершину C. Доведіть, що CD || α.

Варіант 2

1) Точка D не лежить у площині трикутника ABC. Назвіть пряму, що мимобіжна з прямою DC і містить сторону трикутника.

А. AB. Б. BC. В. AC. Г. Такої прямої не існує.

2) Скільки прямих, що не перетинають подану пряму, можна провести через точку простору, що не належить поданій прямій?

А. Одну. Б. Дві. В. Жодної. Г. Безліч.

3) Сторона AB трикутника ABC лежить у площині β. Через середину відрізка AC — точку P, проведено площину α, паралельну площині β, що перетинає BC у точці M. Знайдіть AB, якщо PM = 14 см.

4) Доведіть, що якщо площина перетинає площину трапеції по прямій, що містить її середню лінію, то вона паралельна основам трапеції.

Домашнє завдання.

Завдання №3. Три паралельні площини α, β, γ (площина β лежить між α і γ) перетинають одну з немимобіжних прямих у точках A1, B1, C1, а другу пряму — у точках A2, B2, Cвідповідно. Доведіть, що A1B1:B1C1 = A2B2:B2C2.

ВИКЛАДАЧ МОЛНАР А.Й.

БІОЛОГІЯ І ЕКОЛОГІЯ

Тема: Значення якості питної води для збереження здоров'я людини.

План

1.Вміст води в організмі й потреба в ній.

          Тіло дорослої людини складається з води приблизно на 60-65 %, з віком її вміст зменшується (у зародка — 97 %, у новонародженого — 77 %, у 50-річному віці — 60 %, у старої людини — 50 %). Вода — універсальний розчинник, середовище всіх біохімічних і фізіологічних реакцій в організмі.

          Добова потреба людини у воді становить у середньому 2,5-3 л. Вода в організм надходить з питтям і їжею. З питною водою надходить багато солей, у тому числі макро- і мікроелементи: Кальцій, Магній, Натрій, Калій, Йод, Флуор та ін. Частина води утворюється в самому організмі внаслідок окиснення харчових продуктів.

2. Вимоги до чистоти води

          Якість питної води також залежить від наявності в ній домішок. Основними показниками якості питної води є:

• органолептичні показники (присмак, запах, колір, мутність);

• токсикологічні показники (наявність сполук Алюмінію, Плюмбуму, Арсену, фенолів, пестицидів);

• показники, що впливають на органолептичні властивості води (рН, йони Мангану, загальна твердість води, нафтопродукти, сполуки Феруму, Магнію, нітрати, сульфіди, перманганат на окиснюваність);

• хімічні речовини, що утворюються під час обробки води (залишковий хлор, хлороформ та ін.).

3. Вплив хімічного складу води на здоров'я

          Хімічний склад води може впливати на виникнення і перебіг ряду захворювань, викликаних надходженням в організм людини хімічних елементів. З водою в організм надходять такі мікроелементи: Флуор, Йод, Купрум, Цинк, Селен та ін., що мають велике значення в обміні речовин. Вони в природі розподілені нерівномірно. люди можуть одержувати їх з їжею і водою в недостатній або надлишковій кількості.

4. Забруднення води: хімічне та біологічне

Токсичні речовини, розчинені у воді, є причиною виникнення серцево-судинних захворювань, розладів травлення, злоякісних новоутворень. До 80 % усіх хімічних сполук, що надходять у зовнішнє середовище, з часом потрапляють у водойми та джерела.

Окрім хімічного, існує біологічне забруднення води. За даними ВООЗ, близько 80 % усіх інфекційних хвороб у світі пов’язано з незадовільною якістю питної води та порушеннями санітарно-гігієнічних норм водопостачання. До захворювань, що поширюється водним шляхом, належать холера, бактеріальна дизентерія, черевний тиф, сальмонельози, туляремія, вірусний ентерит, вірусний гепатит А, віруси поліомієліту, різні адено- і ентеровіруси.

5. Правила попередження інфекцій

Основні правила попередження поширення інфекцій водним шляхом є такими:

• купання у спеціально призначених для цього місцях;

• не купатися на ділянках річок, що розташовані нижче тваринницьких ферм та викидів стічних вод;

• з відкритих водойм воду для пиття використовувати тільки після кип’ятіння;

• благоустрій шахтних колодязів (наявність глиняного замка, даху, навісу, відра);

• правильна експлуатація водоочисних споруд;

• лабораторний контроль за джерелами питної води.

На водопровідних станціях застосовується технічна схема очищення води: водозабір, хлорування, флокуляція (осадження зважених домішок на осаді гідроокису Алюмінію), фільтрація. Способи очищення води є такими:

• фізичні (кип’ятіння, відстоювання, фільтрування, обробка ультрафіолетом);

• хімічні (нейтралізація, процеси окиснення і відновлення — хлорування, фторування, озонування та ін.);

• фізико-хімічні (флотація, сорбція, екстракція, йонний обмін, зворотний осмос, електроліз, іонізація сріблом);

• біологічні (за допомогою мікроорганізмів).

Питання до самоконтролю

1. Яким є вміст води в організмі людини і добова потреба в ній?

2. Які існують вимоги до чистоти питної води?

3. Які види забруднення води вам відомі? Як хімічні домішки, що містяться у питній воді, впливають на стан здоров’я?

4. Які існують способи очищення та знезараження води?

5. Чи можна споживати винятково дистильовану воду?

Домашне завдання

§29

https://pidruchnyk.com.ua/1130-biologiya-ekologiya-10-klas-sobol.html

https://4book.org/uchebniki-ukraina/10-klass/biologiya-i-ekologiya-10-klas-sobol-2018-ukr

ВИКЛАДАЧ КОПОЛОВЕЦЬ Н.М.

ТЕХНОЛОГІЯ ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ

12 https://classroom.google.com/w/NTM3MzA5MzAzNzha/t/all f3vslf4

ВИКЛАДАЧ БРИТВАК В.Ю.

ХІМІЯ

Тема: Хімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот. Реакція естерифікації.

 

Реакції насичених одноосновних карбонових кислот

К1
К2

Це зумовлює кислотні властивості карбонових кислот. Їхні розчини мають кислий смак, змінюють забарвлення індикаторів, що засвідчує перебіг електролітичної дисоціації.

Реакція естерифікації - це реакція між кислотою і спиртом. Продуктами реакції естерифікації є естер і вода.

Питання для самоконтролю

1. Які є реакції насичених одноосновних карбонових кислот?

2. Що таке реакція естерифікації?

3. Напишіть реакцію електролітичної дисоціації.

Домашнє завдання

Складіть структурні формули ізомерних естерів з молекулярною формулою і назвіть їх за систематичною номенклатурою.

§ 17

https://pidruchnyk.com.ua/380-himiya-yaroshenko-10-klas.html

ВИКЛАДАЧ КОПОЛОВЕЦЬ Н.М.

ПОНЕДІЛОК 16.03.2020

 

ОХОРОНА ПРАЦІ

Тема уроку: Правила надання першої допомоги при кровотечах.

План вивчення нового матеріалу

1.Капілярна кровотеча

2.Венозна кровотеча

3.Артеріальна кровотеча

4.Внутрішні кровотечі

5. Припинення кровотечі

Самостійне вивчення нового матеріалу

1. Капілярна кровотеча виникає навіть при незначному пораненні. Оскільки кров по капілярах тече повільно і під невеликим тиском, то капілярні кровотечі не призводять до значної втрати крові і легко зупиняються. Пошкоджені капіляри швидко закриваються тромбом, що утворюється при зсіданні крові. Першою допомогою при капілярних кровотечах є знезараження перекисом водню або йодною настійкою місця поранення і накладання на нього чистої пов’язки.

МЕЛ1

2.Венозна кровотеча виникає при ушкодженні поверхневих вен. У цьому разі, особливо коли ушкоджені великі вени, зсідання крові не здатне швидко зупинити кровотечу. За короткий час можуть бути значні крововтрати. При венозних кровотечах кров витікає рівномірно і має темний колір. Щоб зупинити венозну кровотечу, досить накласти тиснучу пов’язку. Перед цим рану знезаражують, а для зменшення кровотечі тимчасово притискають пошкоджену судину. Після надання першої допомоги потерпілого відправляють у травматологічний пункт.

МЕЛ2

3.Артеріальна кровотеча особливо небезпечна для життя. Вона буває у вигляді пульсуючого струменя подібного до фонтану. Кров має яскраво-червоний колір. У цьому разі діяти треба негайно. Перш за все вище місця поранення треба швидко притиснути пальцем ушкоджену судину в точка, де прощупується пульс (малюнок), і накласти гумовий, чи з іншого матеріалу джгут. Щоб не пошкодити нерви і шкіру, його накладають поверх одягу, хустки або іншої м’якої тканини. Коли джгута немає, можна скористатися ременем або ж зробити закрутку з будь-якого шнура, тканини. Для цього між тканиною і тілом вставляють міцну палицю і закручують тканину до зупинки кровотечі. Потім палицю прибинтовують до тіла. Після зупинки кровотечі потерпілого треба негайно відправити до лікарні. Джгут залишають на кінцівках не більше як на 1,5-2 години, а в холодну пору року – на 1 годину, інакше настане омертвіння тканин. Щоб цього тне сталося, до джгута приколюють записку з точним зазначенням часу його накладання. Якщо потерпілого за цей час не можливо доставити до лікарні , через 15-2 години послаблюють джгут на 1-2 хвилини. Якщо кровотеча продовжується, джгут знову затягують.

4.Внутрішні кровотечі – кровотечі в черевну порожнину, порожнину грудей, черепа надзвичайно небезпечні. Встановити наявність внутрішньої кровотечі можна тільки за зовнішнім виглядом людини. Вона стає блідою, виступає холодний піт, пульс частішає і слабне. У такому разі треба негайно викликати швидку медичну допомогу. До її прибуття потерпілого кладуть або напівсидять і не рухають з місця. До ймовірного місця кровотечі (живота, грудей, голови) прикладають холодний компрес (мішечок із льодом чи снігом,

МЕЛ3

грілку або пляшку з холодною водою).

 

Різні види кровотечі припиняють по-різному. Не значні капілярні і венозні кровотечі можна припинити, обробивши рану дезінфікуючим засобом, більші – накладанням пов’язки, при глибоких і великих за площею поранення треба накласти шви. Якщо виникла артеріальна кровотеча, то в певних точках тіла артерію можна притиснути притиснути до кістки вище від місця поранення. Якщо ушкоджену артерію притиснути, то рух крові по нижньому відрізку судини, а отже, і кровотеча припиниться. Але довго притискувати ушкоджену артерію важко. Крім того, застосувавши цей спосіб, пораненого важко транспортувати. Тому на ушкоджене місце кладуть кілька шарів перев’язочного матеріалу або валик з марлі і вати, потім ще кілька шарів вати. Рану туго забинтовують.

          Правильність накладання джгута перевіряють за зникненням пульсу в артеріях нижче від його накладання та за зміною забарвлення шкіри. Різке збліднення або посиніння шкіри свідчить про порушення артеріального і венозного кровообігу, тобто про неправильне накладання джгута.

          При ушкодженні кінцівок артеріальну кровотечу припиняють сильним згинанням їх у суглобах з накладанням на місце згину м’якого валика з вати, марлі або м’якої тканини. Так, сильним згинанням у ліктьовому суглобі, підклавши валик між плечем і передпліччям, припиняють кровотечу при ушкодженні судин плечі, а сильним згинанням у колінному суглобі і підкладанням валика у підколінну ямку – кровотечу при ушкодженні судин гомілки.Припинення кровотечі згинанням кінцівок у суглобах пояснюється анатомічною будовою кінцівок: артеріальні судини розміщені в суглобових впадинах.

          При кровотечі з носа треба сидіти, розстебнути комір і пояс. На перенісся слід покласти холодний компрес (холод звужує кровоносні судини). Якщо кровотеча сильна, то рекомендується вставити в носові ходи тампони із марлі, змочені перекисом водню. Тампони з вати використовувати не можна, бо вони сприяють виникненню щільної кірки, при відриванні якої може виникнути повторна кровотеча.

Питання для самоконтролю:

1. Що таке кровотеча?

2. Які бувають види кровотеч?

3. Яка різниця між артеріальною, венозною і капілярною кровотечами?

4. Як припиняють кровотечу?

5. На який час накладають джгут?

6. Як припинити кровотечу з носа?

 

Домашнє завдання: Винокурові Л.Е., Васильчик М.В., Гаман М.В. Основи охорони праці : Навч.посібник для проф.- техн.навч.закладів. – 2005. – 344с.

Опрацювати конспект, ст. 205-209.

Викладач: Мельничук Д.М.

ІНФОРМАТИКА

Тема: Засоби масової інформації та їх роль у суспільному житті

Хід уроку

Явище інформаційної революції інтегрує ефекти винаходів в інформаційній сфері (книгодрукування, телефонія, радіозв’язок, персональний комп’ютер), оскільки створює технологічну основу для подолання будь-яких відстаней при передачі інформації, що сприяє об’єднанню інтелектуальних здібностей і духовних сил людства.

В історії людства на сьогодні відбулося чотири інформаційних революції, в результаті яких не лише кардинально змінювались способи обробки інформації, але й спосіб виробництва, стиль життя, системи цінностей:

- перша інформаційна революція пов´язана з появою писемності, уможливила передачу інформації від покоління до покоління;

- друга інформаційна революція була викликана винаходом процесу друку і розширила доступ до інформації завдяки тиражуванню;

- третя інформаційна революція пов´язана з винаходом телеграфу, телефону, радіо, телебачення, що дозволило оперативно, у великих обсягах передавати і накопичувати інформацію, передавати звукові та візуальні образи на відстані;

- четверта інформаційна революція (70-ті роки XX ст.) зумовлена винаходом мікропроцесорної технології і персонального комп´ютера. «Апогеєм» цієї революції стала всесвітня мережа Інтернет, що уможливило інформаційний обмін в глобальних масштабах.

Інформація— абстрактне поняття, що має різні значення залежно від контексту: роз'яснення; виклад фактів, подій; представлення; поняття; ознайомлення; просвіта.

Властивості інформації

-      Цінність — визначається корисністю та здатністю забезпечити суб'єкта інформацією

-      Достовірність —об'єктивне відображення процесів та явищ, що відбуваються в навколишньому світі.

-      Актуальність — відповідність сьогоденню

-      Оперативність — полягає в тому, що час збору та переробки інформації відповідає динаміці зміни ситуації.

Для людини інформація поділяється на види залежно від типу рецепторів, що сприймають її.

-      Візуальна — зором, бачимо все довкола.

-      Аудіальна — органами слуху, чуємо звуки довкола нас.

-      Тактильна — відчуття дотику, тиску

-      Нюхова — відчуваємо аромати довкола.

-      Смакова — відчуваємо смак.

За формою подання інформація поділяється на такі види:

 • текстова,
 • числова,
 • графічна,
 • звукова.

За призначенням

-Масова — містить відомості і оперує набором понять, зрозумілим більшій частині соціуму

-Спеціальна — містить специфічний набір понять, при використанні відбувається передача відомостей, які необхідні і зрозумілі в рамках вузької соціальної групи, де використовується дана інформація

-Особиста — набір відомостей про яку-небудь особистість, що визначає соціальний стан і типи соціальних взаємодій.

Зверніть увагу на таблицю переваг інтернет-видань порівняно з пресою

Переваги інтернет-видань порівняно з пресою

Інтернет-видання Преса
Інформація публікується відразу Очікування публікації від декількох днів до декількох місяців
Стаття може з'явитися одночасно в багатьох виданнях Стаття повинна бути ексклюзивною
Обсяг тексту жорстко не обмежується, можна додати візуальну інформацію Обсяг тексту має обмеження, візуальна інформація не завжди можлива
Висока відвідуваність популярних електронних ЗМІ Порівняно невисокий тираж
Інформація може носити рекламний характер Рекламні матеріали оплачуються
Максимально точне доведення інформації до цільових аудиторій завдяки поглибленої сегментації Сегментація менш поглиблена
Інтерактивність, можливість швидкого виходу на сайт компанії Відсутність інтерактивності

Адреси Інтернет-видань               www.day.kiev.ua

www.pravda.com.ua

uamedia.visti.net

www.objectiv.tv

mignews.com.ua

allkharkov.ua/news/

Недоліки Інтернету

-      далеко не кожен має доступ;

-      невисокий рівень грамотності;

-      не контрольовані і не передбачувані дії користувачів

-      проблема авторського права

Засіб оперативного донесення інформації в різні куточки світу, найбільш ефективний засіб впливу на емоції людини, здатний переконувати реципієнта щонайкраще.

Взаємовплив людини та інформації є величезним. З одного боку, людські можливості дозволяють реалізуватися багатоаспектним і складним процесам накопичення, зберігання,

передачі та обробки інформації. З іншого боку, збільшення об’ємів інформації викликає потребу у нових засобах комунікації, що приводить  до удосконалення інформаційних процесів.

Домашнє завдання

1)о Ознайомитися зі ст.32, 34, 40, 50 Конституції України

2)* підготувати інформацію про соцмедіа

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Тема: Варшавська угода. Війна союзницьких українсько – польських військ проти більшовиків у 1920р.

План

 1. Передумови війни союзницьких українсько – польських військ проти більшовиків у 1920р.. Варшавська угода.
 2. Перебіг війни союзницьких українсько – польських військ із більшовиками в 1920р.
 3. Розгром більшовиками «білого руху» в Криму і поразка махновців.

Основні дати: 1920р. – Варшавська угода; 25 квітня 1920р. – наступ українсько – польських військ із більшовиками; 18 березня 1921р. – Ризький мирний договір;

     Опрацювати політичну та військові конвенції 1920р. Завдяки Варшавській угоді, Україна отримала допомогу від Польщі в боротьбі з більшовицькою владою. Результати війни союзницьких українсько – польських військ із більшовицькими силами в 1920р. були закріплені Ризькою угодою.

     Питання для самоконтролю на стор. 99. Охарактеризуйте передумови війни союзницьких українсько – польських військ із більшовиками в 1920р. й сутність Варшавської угоди.

Дом. завд. §16 стор.91-96

Тестові завдання

1.Які сторони уклали Варшавську угоду?

А) представники більшовиків і Польщі;     Б) представники білогвадійців і Польщі;

В) представники УНР і Польщі;   Г) представники анархістів і Польщі.

2."Взагалі мусимо дивитися на Варшавський договір як на тимчасовий вихід з тяжкої ситуації. Треба нам якось зміцнити свої сили для того, щоб проводжувати боротьбу з нашим головним ворогом - Московщиною", - так виправдовував свої дії

А) В. Вінниченко;   Б) М. Грушевський; В) П. Скоропадський;   Г) С. Петлюра

Вкажіть дату підписання Варшавської угоди

А) 03 березня 1918 року;     Б) 06 листопада 1919 року;     В) 21 квітня 1920 року;

Г) 18 березня 1921 року.

Варшавська угода передбачала:

А) політичну підтримку Директорії в боротьбі проти гетьмана П.Скоропадського;

Б) військову допомогу в боротьбі проти військ генерала А.Денікіна;

В) спільні дії українських і польських військ проти більшовиків;

Г) сторони зобов'язалися не укладати міжнародних угод, небажаних для будь-якої з них.

Наступ об'єднаних українсько-польських військ на Правобережну Україну розпочався

А)25 квітня 1920 року;   Б) 7 травня 1920 року;   В)12 червня 1920 року;   Г) 12 жовтня 1920 рокую

Згідно Ризького мирного договору, підписаного 18 березня 1921 року, Польща

А) була вірною зобов'язанням не укладати домовленостей, що шкодять інтересам УНР;

Б) визнала УСРР;

В) отримала Холмщину, ПІдляшшя, Західну Волинь і Західне Полісся;

Г) отримала Поділля і Буковину

УСТАТКУВАННЯ

Тема уроку: «Заходи щодо економії паливно-енергетичних ресурсів»

Вивчення нового матеріалу

Теплогенеруючі пристрої. Загальні відомості про теплове обладнанні. У більшості випадків при приготуванні їжі продукти варять, смажать, тушкують, тобто піддають тепловій обробці. Під дією певної кількості тепла продукти змінюють фізико-хімічні властивості: жири плавляться, білки згортаються, змінюється смак, колір, запах . Крім того, під дією високої температури знищується в продуктах переробки хвороботворна мікрофлора.

При тепловій обробці відбувається природний мимовільний перехід тепла від його джерела до нагрівається продукту, оскільки джерело тепла завжди більш нагрітий, ніж продукт.

Джерела тепла в апаратах можуть бути паливо, електроенергія і теплоносії. На практиці застосовуються в основному такі теплоносії, як водяна пара, вода, масло. Основні способи теплової обробки харчових продуктів - варіння і смаження. Варка продуктів може здійснюватися кількома способами, в рідкому середовищі, автоклавах і в судинах зі зниженим тиском. Для всіх видів варіння характерні дві стадії, швидкий нагрів рідкого середовища і слабкий нагрів. В. деяких випадках використовують акумульоване тепло і варіння "гострою парою" Варка продуктів "гострим паром" здійснюється в результаті зіткнення насиченої пари з оброблюваним продуктом.

Процес смаження продуктів здійснюється без додавання рідкого середовища. Жарку продуктів виробляють у неглибокому посуді - сковороді і у фритюрі, коли продукт повністю завантажують в гарячий жир.

Питання для самоконтролю:

1.Що таке теплова обробка?

2.Які теплоносії застосовуються?

3.Назвіть джерела тепла?

Домашнє завдання

Вивчити: Теплогенеруючі пристрої.

Саєнко Н.П., Волошенко Т.Д. Устаткування підприємств громадського харчування.

УКРАЇНСЬКА МОВА

Тема: Орфографічна норма. Орфограма. Орфографічна помилка. Принципи української орфографії.

Вивчення нового матеріалу.Відомого французького письменника М. Пруста викликав на дуель безграмотний писака. Даючи свою візитну картку, він сказав М. Прусту:

— Надаю вам право вибору зброї.

— Чудово,— відповів Пруст,— обираю орфографію. Ви вбиті. Ми з вами навчаємося для того, щоб ви ніколи не опинилися на місці цього безграмотного писаки. Наша робота протягом 20 годин буде стосуватися безпосередньо розділу мовознавства, що називається орфографія.

Орфографія (від гр. orthos - прямий, правильний, рівний і grapho - пишу) - це правопис. Орфографія містить кілька розділів, кожен з яких є сукупністю правил, що базуються на певних принципах.

Орфограма(від гр. orthos- правильний і gramma- буква) - правильне написання (таке, що відповідає правилам або традиціям), яке потрібно вибрати з ряду можливих.

Робота з підручником

Вивчення параграфа «Принципи української орфографії». https://pidruchnyk.com.ua/1168-ukrainska-mova-10-klas-avramenko.html (стр.85 -88)

Дослідження-спостереження

Прочитайтеслова. Розподілітьподаніслована чотири колонки за принципами написання слів: а) фонетичним; б) морфологічним; в) традиційним; г) смисловим.

Юний, молодий, солдатський, проте, на гору, прапор, кишеня, розжарений, забагато, стежка, по-нашому, просьба, яма, Надія, левада.

Орфографічна робота

Уставтепропущенібукви, доберітьперевірніслова.

Бага..тво, лю..ство, грома..ський, студен..ський, гіган..ський, тури..ський, пропаганди..ський, моло..ьба, про..ьба, лі..ба, кі..ті, дал..ч, вел..ч.

Вибірково-розподільна робота

Уставте з або с. Слова запишіть у дві колонки:

1) зі вставленою буквою з; 2) зі вставленою буквою с.

Поданісловапишутьзаоднимпринципомчирізними?

Ро..пис, вро..сип, ..кат, ..цементувати, ро..чин, ..формувати, ..тискач, ..чепити, ро..кис, ..прожогу, ..пад, бе..крилість, не..терпно, ..сох, ро..сунув, ..чавити, ..хов, ро..сіл, ..шити, не..проста, ро..тин, бе..платно.

Уставте, якщопотрібно, пропущенібукви, пояснітьорфограми.

Швидкіс..ний, якіс..ний, улес..ливий, осві..читися, хвас..ливий, контрас..ний, щас..ливий, блис..нути, аген..ство, волейболіс..ці (давальний відмінок від волейболістка), заїз..ний, їж..жу (від їздити), учас..ник, заздріс..ний, ус..ний, випус..ний, стис..нути, щотиж..ня, студен..ський, студен..ство, очис..ний, скатер..ка, буревіс..ник, п’я..десят.

Підбиття підсумків уроку.

Прочитайте речення. Поясніть орфограми.

1. Життя моє навік переплелось із радощами й болями народу (Д. Луценко). 2. Днів щасливих ніколи не вдасться забуть (Є. Гуцало). 3. Закликала нас щиро жити солов’їна печаль проста (В. Симоненко). 4. Крізь очеретяний шелест я слухаю вірші всевладні (І. Качуровський). 5. Причувається з саду квапливий, гамований шерех (Є. Гуцало). 6. Здолавши безодню й грозу, знайдену радість людям віддай, собі ж залиши сльозу (Г. Коваль).

Домашнє завдання.

Виконайтевправузпідручника. ( стр. 87, завдання 5) https://pidruchnyk.com.ua/1168-ukrainska-mova-10-klas-avramenko.html

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

Тема уроку: Організація роботи роздавальні її інвентар та обладнання

1.Самостійне вивчення нового матеріалу:

Роздавальня є завершальною ланкою технологічного процесу виробництва та реалізації кулінарної продукції. Тут проводиться порціювання страв і закусок, їх оформлення та відпуск.

Правильні місцезнаходження роздавалень, організація їх роботи, раціональний взаємозв'язок із виробничими й допоміжними приміщеннями впливають на витрати часу для відпуску страв споживачам і швидкість їх обслуговування, збільшують пропускну спроможність підприємства, підвищують культуру обслуговування.

Залежно від об'ємно-планувального вирішення, взаємозв'язку виробничо-торговельних приміщень роздавальна лінія може бути частиною гарячого цеху і мати прямий зв'язок із залою або розміщуватися безпосередньо в залі й відокремлюватися від гарячого цеху перегородкою.

У першому випадку відстань між роздавальною лінією та лінією обладнання в гарячому цеху повинна бути не менше 1,5 м. Такий варіант роздавальної лінії характерний для ресторанів і кафе з обслуговуванням офіціантами, спеціалізованих підприємств і підприємств самообслуговування при реалізації комплексних обідів із використанням механізованих ліній роздавалень.

У випадках, коли роздавальні та виробничі цехи розміщені на різних поверхах, необхідно забезпечити чіткий взаємозв'язок між роздавальнею, виробничими цехами, мийною з допомогою вантажних ліфтів або підйомників.

Залежно від потужності підприємства, планування зали, інтенсивності потоків контингенту, що обслуговується, методів і форм обслуговування на підприємствах громадського харчування передбачаються такі роздавальні:

спеціалізовані,

універсальні,

комбіновані,

механізовані лінії комплектації та реалізації страв.

Спеціалізовані роздавальні оснащуються прилавками, які призначені для реалізації окремих видів страв і закусок, а також іншої продукції. Спеціалізовані прилавки розміщуються у відповідній послідовності в лінію. Реалізація продукції здійснюється двома і більше кухарями роздавальниками.

Відповідно до вимог НОН з лівої сторони від роздавальника встановлюється візок з вижимним пристроєм для тарілок так, щоб було зручно брати тарілки лівою рукою, не повертаючись і не нахиляючись. Марміт для перших страв повинен знаходитися праворуч від роздавальника або перед ним. При відпусканні других страв зліва від роздавальника розташовується вижимний пристрій для тарілок, а перед роздавальником - марміт для основної страви й гарніру. Для відпуску страв використовують такий інвентар: гарнірні та соусні ложки, лопатки, ложки для цукру, жирів, сметани, щипці для риби.

Візок для підносів і приборів встановлюється на початку ЛПС. Відвідувачі рухаються вздовж установленого бар'єру, отримують від роздавальника замовлені перші й другі страви, самостійно вибирають холодні страви, напої. Реалізацію готових напоїв можна здійснювати через автомати або термостати. При такій організації найбільш ефективним є самообслуговування з наступним розрахунком.

Універсальна роздавальна передбачає відпуск одним роздавальником різних видів кулінарної продукції. У громадському харчуванні використовуються універсальні роздавальні типу ЛПС-Г, ЛПС-Д, ЛРКО. їх доцільно встановлювати на підприємствах, які обслуговують незначну кількість відвідувачів і мають рівномірний їх потік.

До універсальних належить і роздавальня для ресторанів типу СРТЕСМ, яка встановлюється в гарячому цеху. В ній передбачено декілька робочих місць для відпуску страв. Крім теплового обладнання, в її комплект входить шафа для підігрівання тарілок.

Комбіновані роздавальні - це варіант роздавалень різного типу. Вони встановлюються переважно на підприємствах, де здійснюється реалізація страв за меню з вільним вибором, а також комплексних обідів.

Лінії роздавалень, незалежно від їх типу, повинні забезпечити відпуск продукції з урахуванням максимального завантаження зали. Наявність розриву між пропускною спроможністю роздавалень і виробничою потужністю доготівельних цехів веде до створення черг на роздавальні та низької ефективності використання зали.

На підприємствах громадського харчування використовується декілька механізованих роздавалень, які відрізняються конструктивними особливостями. Принцип комплектування обідів на всіх лініях базується на розподілі процесу комплектації обідів і страв на окремі трудові операції, що дозволяє виключити непродуктивні трудові рухи робітників, забезпечити більш раціональне використання їх робочого часу, скоротити час обслуговування відвідувачів.

С Залежно від потужності підприємства та характеру потоку відвідувачів можуть застосовуватися механізовані лінії неперервної та періодичної дії.

Ритмічна робота роздавальні залежить також від своєчасного постачання продукції до місця реалізації. Для цього в бригаді виділяється спеціальний робітник з числа кухарів або мийників посуду.

При реалізації скомплектованих обідів відвідувачам прийом їжі відбувається без знімання тарілок зі стравами з підноса. Використаний посуд відноситься разом із підносом на транспортер, який подає його у мийну.

2.Питання для самоконтролю

 1. Що відбується на роздавальні ?
 2. Яка відстань між роздавальною лінією та лінією обладнання?
 3. Які бувають роздавальні?
 4. Чим оснащують спеціалізовані роздавальні?
 5. Які це комбіновані роздавальні?

3. Домашнє завдання:   конспект

П'ЯТНИЦЯ 13.03.2020

 

ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ

 

Тема уроку: Виконання команд «Ставай», «Рівняйсь», «Струнко», «Вільно»

План вивчення нового матеріалу

1.      Шикування військовослужбовців

2.      Стройове положення

3.      Виконання команд

Самостійне опрацювання:

     Шикування військовослужбовців за командою. Стройове положення. Команди «Ставай», «Рівняйсь», «Струнко», «Вільно»

       Питання для самоконтролю:

1. Яке правильне положення тіла при команді «Струнко»?

2. Які є стройові положення на місті?

3. Які дії повинен виконувати військовослужбовець перед командою та після отримання команди ?

Домашнє завдання: розділ 4, тема 1, Стор. 84-85

 

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

 

Тема уроку: Розпад Османської імперії

План вивчення нового матеріалу

1. Поразка Османської імперії у Першій Світовій війні

2. Створення національної турецької держави

3. Реформи Мустафи Кемаля

         4. Проголошення Туреччини республікою

Самостійне опрацювання:

         Наслідки поразки у Першій Світовій війні для Османської імперії. Розділ країни. Контроль Антанти над колишніми територіями Османської імперії. Національний рух під керівництвом Мустафи Кемаля. Греко-турецька війна (1920-1921). Проголошення Туреччини республікою.

       Питання для самоконтролю:

1. Які наслідки мала поразка у Першій Світовій війні для Османської імперії?

2. Яка роль М. Кемаля у національно-визвольній боротьбі Туреччини?

3. Які реформи призвели до «європеїзації» Туреччини?

Домашнє завдання: параграф 19,20

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

 

ГЕОГРАФІЯ

Тема: Японія. Місце країни у світі та Азіатсько – Тихоокеанському регіоні

План уроку

 1. Місце країни в Азіатсько – Тихоокеанському регіоні.
 2. Основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці.
 3. Система розселення.

Головне

     Японія – острівна, мононаціональна, постіндустріальна високорозвинута країна. Держава розташована у Східній Азії на чотирьох великих островах (Хоккайдо, Хонсю, Сікоку, Кюсю) і майже чотирьох тисячах дрібних островів.

   Особливістю країни є те, що вона сильно залежить від міжнародної торгівлі, активно бере участь при цьому у міжнародному поділі праці.

     Основною характеристикою міжнародної спеціалізації Японії є великий єкспортний потенціал на ринках машинобудівної продукції.

   За індексом технологічних досягнень Японія посідає четверте місце у світі.

Перевіримо свої знання і вміння

 1. Охарактеризуйте особливості ЕГП Японії.
 2. Обгрунтуйте особливості розселення населення країни.
 3. Які чинники визначають місце країни в міжнародному географічному поділі праці?
 4. Назвіть особливості структури та розміщення населення Японії.

Дом. завд. Опрацювати § 24, стор.103 – 105

Тематичні завдання

Самоназва країни:

А) Чжунго Б)Ніппон В) Бхарат;

2)Форма правління :

а) конституційна монархія; б) соціалістична республіка ; в); в) парламентська республіка.

3)Особливості ЕГП:

А) півострів Південної Азії; Б) країна – архіпелагСідної Азії ;

В)країна Центральної та Східної Азії.

4)Склад території країни: 

А)47 префектур ; Б) 25 штатів. 7 союзних територій В) 23 провінції, 5 автономних райони

5)Грошова одиниця Японії:

 А)юань ; Б) ієна; В)рупія.

6)Природний рух населення характеризується:

а)високим рівнем народжуваності й постійним зниженням рівня смертності;

б)низьким рівнем народжуваності й низьким рівнем смерт­ності;

в)високим рівнем народжуваності й високим рівнем смерт­ності.

7) Середня густота населення( чол./ км 2 ): 

а)342 чол. /км2; б) 139 чол./ км2; в)363 чол. /км2 ;

8)У країні домінують (99, 7 %):

 А) айни ; Б)японці ; В) корейці;

9)У загальній кількості населення частка міського на­селення складає:

а) 20% (офіційно 52 %) ; б) 80 % ; в) 27 %;

10)За структурою зайнятості населення належить до країн:

а) аграрних; б)постіндустріальна; в) аграрно-індустріальних; г ) індустріальних

11)Релігії Японії:

 А)індуїзм, джайнізм, сікхізм; Б)даосизм, конфуціанство, буддизм; В) буддизм, синтоїзм.

12)Визначте характерні ознаки демографічної ситуації :

а)другий тип відтворення населення; б)«демографічний вибух»; 

в)перший тип відтворення населення;

г)депопуляція ; ґ) «старіння нації»; д)надлишок трудових ресурсів.

 

ФІЗИКА І АСТРОНОМІЯ

 

Тема уроку: Закон збереження механічної енергії.

   Закон збереження енергії, у фізиці, принцип, згідно з яким повна енергія замкненої системи зберігається впродовж часу. Енергія не виникає з нічого і не зникає в нікуди, а може лише перетворюватись з однієї форми на іншу. Через цей закон неможливі вічні двигуни першого роду. Закон був відкритий незалежно, для різних видів енергії багатьма вченими, серед яких Ґотфрід Лейбніц — для кінетичної енергії, Джеймс Джоуль для внутрішньої енергії, Джон Пойнтінг для електромагнітної енергії.

У механіці закон збереження енергії стверджує, що в замкненій системі частинок, повна енергія, що є сумоюкінетичної  і потенціальної енергії не залежить від часу, тобто є інтегралом руху. Закон збереження енергії справедливий тільки для замкнених систем, тобто за умови відсутності зовнішніх полів чи взаємодій.

Сили взаємодії між тілами, для яких виконується закон збереження механічної енергії називаються консервативними силами. Закон збереження механічної енергії не виконується для сил тертя, оскільки за наявності сил тертя відбувається перетворення механічної енергії в теплову.

У термодинаміці закон збереження енергії встановлює співвідношення між внутрішньою енергією тіла, кількістю теплоти, переданою тілу і виконаною роботою.

Визначальним моментом для встановлення закону збереження енергії стало встановлення еквівалентності між теплом, кількісною характеристикою якого є кількість теплоти, і механічною роботою. Якщо тілу надати певну кількість теплоти Q, то частина її піде на виконання механічної роботи A, а частина на збільшення внутрішньої енергії тіла:

Q=A+∆EЦя формула складає основу першого закону термодинамік

Питання до самоконтролю:

 1. Що вивчає закон збереження механічної енергії?
 2. Які сили взаємодіють між тілами?
 3. Яка формула для першого закону термодинаміки?

Домашнє завдання: §16.

{\displaystyle Q=A+\Delta E}

ОБЛІК І КАЛЬКУЛЯЦІЯ

Лабораторно – практична робота №9

Тема: електричні сковороди, фритюрниці.

Дата проведення:

Мета роботи: Вивчити будову електричних сковорід, фритюрниць. Набути навичок раціональної експлуатації устаткування та принципу дії. Ознайомитись з інструкцією технічних вимог безпеки для конкретного типу устаткування.

Матеріально – технічне забезпечення:

     1) комплектом навчального дидактичного матеріалу;

    2) технічними документами устаткування;

     3) наочні посібники;

     4) натуральні зразки устаткування.

Робочі місця:

             1р. м. - СЕСМ-02

             2р. м. - ШЖЕСМ-2К                      

             3р. м. - ФЕСМ-20

Контрольні запитання та завдання:

1.Назвіть прилади на пульті управління сковороди та фритюрниці, яке їх призначення.

2. В яких межах задають температурний режим у сковородах і фритюрницях та для якого відповідного технологічного режиму?

3. Що таке холодна зона фритюрниці, її призначення?

ТЕХНОЛОГІЯ ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ

Тема уроку: Загальні правила теплової обробки яєць. Варіння яєць

1.Самостійне вивчення нового матеріалу:

Страви з яєць готують у соусному відділенні гарячого цеху.

На робочому місці кухар використовує теплове обладнання (електроплити, жарові шафи, електрофритюрниці), немеханічне (виробничі столи) і механічне (збивальна машина), кухонний посуд (сотейники, наплитні казани, каструлі, ка­зани із спеціальними сітчастими втулками, листи, сковороди із заглибленнями для жовтка, порціонні сковороди) й інвентар (шумівки, вінчики, дерев'яні копи­стки, кухарські лопатки, малий ніж кухарської трійки). Для зважування продуктів на столі встановлюють настільні циферблатні ваги.

Жовток починає загусати лише при температурі 70 °С, оскільки жир його має низьку температуру топлення і знаходиться у стані ніжної емульсії.

При приготуванні страв із суміші білків і жовтків з додаванням молока або води температура, при якій відбувається денатурація білків, також підвищується до 70-75 °С, маса залишається ніжною, завдяки чому страви легше засвоюються організмом, порівняно з білком яйця, звареного круто.

Додавання солі знижує температуру зсідання білків, тому при смаженні яєчні на поверхні жовтка утворюються білі плями у тих місцях, де потрапила сіль.

При тривалому варінні яєць (понад 10 хв) білок частково розпадається, виді­ляючи сірководень, який із залізом жовтка утворює сірчисте залізо, при цьому верхній шар жовтка темніє.

Швидке охолодження зварених яєць у воді перешкоджає сполученню сірко­водню із залізом, колір поверхні жовтка майже не змінюється.

З яєць готують понад 1000 страв. За способом теплової обробки страви з яєць поділяють на варені, смажені і запечені.

Правила варіння яєць. Для варіння яєць використовують яйцеварки, наплитні казани, каструлі, сотейники, казани із спеціальними сітчастими втулка­ми, за допомогою яких яйця зручно занурювати і виймати з води. Якщо сітчастих втулок немає, застосовують шумівки.

Яйця варять у шкаралупі і без неї. Для варіння у шкаралупі беруть 3 л води і 40-50 г солі на 10 шт. яєць. Сіль додають для того, щоб запобігти витіканню яйця при наявності тріщин на шкаралупі. Підсолену воду доводять до кипіння, а потім занурюють у неї підготовлені яйця. Залежно від кулінарного використання і три­валості варіння дістають варені яйця різної консистенції — рідкі, "в мішечок", круті.

Зварені яйця споліскують холодною водою, щоб їх легше було обчищати.

          1) Ніколи не варіть холодні яйця, тобто яйця з холодильника, тому що холодні яйця покладені в гарячу воду можуть лопнути. 
2) Для визначення готовності яєць можна використовувати годинник, але краще всього таймер, так ви точно будете впевнені, коли під час брати яйця з води. 
3) Яйця не слід варити занадто довго, при довгій варінні жовток яєць може почорніти, а білок стати "гумовим". 
4) Якщо яйця свіжі (термін менше чотирьох днів), щось варити треба на 3 хвилини більше ніж звичайно. 
5) Намагайтеся використовувати не великий посуд для варіння яєць, якщо буде багато місця, то з'явитися вірогідність, що яйця потріскаються один про одного. 
6) Також не слід варити яйця на сильному вогні, краще їх варити на середньому.

йця готують наступними способами:

 • Запікають у духовці.
 • Варять. Іноді при варінні додають сіль, щоб яйця не тріскалися. Варені яйця їдять і як окрему страву, і вживають як інгредієнта при приготуванні сендвічів, салатів. Салат з варених яєць з зеленою цибулею називається нісенітниця. 
  • яйця всмятку варяться 2-3 хвилини;
  • яйця "в мішечок" - 5-6 хвилин;
  • яйця круто - 8-9 хвилин.
 • Смажать, роблячи яєчнюомлетдроченія, "яйце в кошику" і т. п. Причому, при смаженні яєчні на заздалегідь нагрітій сковороді консистенція готового блюда значно відрізняється, ніж чим при смаженні на холодній сковороді.
 • Розпускають (розбивають шкаралупу і виливають у гарячу або киплячу воду). Зварені таким чином яйця називаються яйця-пашот.
 • Роблять гоголь-моголь, збивши жовток або все яйце з цукром. Збитий білок із цукром називається суфле.
 • Додають в коктейлі.
 • Солять або маринують.
 • Яйця є компонентом багатьох видів їжі, наприклад котлет і грінок.
 • З яєчного жовтка і кришеного хліба роблять бовтанку.
 • Збитий яєчний білок є основним інгредієнтом безе і бісквітного тіста.

Найбільше яйце - у страуса: довжина яйця - 15-21 см, вага - від 1,5 до 2 кг (це приблизно 25-36 курячих яєць за вагою). Шкаралупа страусиних яєць дуже товста - 0,6 см, її колір зазвичай солом'яно-жовтий, рідше темніший або білий. Щоб зварити яйце страуса круто, знадобиться 2 години.

2.Питання для самоконтролю

 1. Де готують страви з яєць?
 2. При якій температурі яйця доходять до готовності?
 3. При якій температурі гусне жовток?
 4. Як за способом теплової обробки поділяють страви з яєць?
 5. Які продукти переробки яєць ви знаєте?
 6. Як підготовлюють яйця до використання?

V. Домашнє завдання:   :   Доцяк В.С. Технологія приготування їжі §4, ст..350

 

Прокоментувати: