VT Animal - шаблон joomla Видео

 

ЧЕТВЕР 02.04.2020

ФІЗІОЛОГІЯ ХАРЧУВАННЯ

22 Фізіологія https://classroom.google.com/c/NTUyOTI3ODk0MTNa m7klvl3

 

ВИКЛАДАЧ КОПОЛОВЕЦЬ Н.М.

БІОЛОГІЯ І ЕКОЛОГІЯ

22 Біологія https://classroom.google.com/c/NTUyOTI3ODkzNjla tkzv4lb

ВИКЛАДАЧ КОПОЛОВЕЦЬ Н.М.

ФІЗИКА І АСТРОНОМІЯ

КОНОП 1 КОНОП2
КОНОП 3 КОНОП4

ВИКЛАДАЧ КОНОПЛІН О.Є.

ТЕХНОЛОГІЯ

22 https://classroom.google.com/w/NTM3MDkyNDQxNzVa/t/all 5hidcqj

БРИТВАК В.Ю.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

Комплекс вправ для самостійного виконання

1. В. п. – лежачи на спинi iз зiгнутими й розведеними нарiзно ногами, упор ступнями в пiдлогу, руки внизу, долонi на пiдлозi. Прогнутися у грудному вiддiлi хребта, тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 4–8 разiв.
2. В. п. – те саме. Пiдняти таз iз пiдлоги. Тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. 6–10 разiв.
3. В. п. – те саме. Пiднятi таз i грудну клiтку пересувати в сторони (ноги на мiсцi). Повторити 4–10 разiв.
4. В. п. – те саме. Пiдняти таз якомога вище, впираючись у пiдлогу ступнями, потилицею i руками, тримати 5–7 сек. Повторити 4–10 разiв.
5. В. п. – лежачи на спинi, руки в сторони, долонi на пiдлозi. Упираючись у пiдлогу потилицею, п’ятками й руками, пiдняти тулуб якомога вище, тримати 3–5 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
6. В. п. – лежачи на грудях, руки за головою. Вiдвести голову i плечi назад, руки вгору, прогнутися, тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
7. В. п. – те саме, що у вправi 6. Пiдняти з пiдлоги випрямленi ноги якомога вище, тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
8. В. п. – те саме, що у вправi 6. Пiдняти плечi, випрямленi ноги, руки в сторони, прогнутись, тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
9. В. п. – те саме, що у вправi 6. Пiдняти плечi, руки вгору (у руках м’яч чи палиця), тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
10. В. п. – упор сидячи позаду. Пiдняти таз, голову закинути назад, прогнутися, ноги не згинати. Тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Виконати 6–8 разiв. Повторити те саме, впираючись у пiдлогу однiєю ногою, другу – пiднести вперед–угору, тримати 3–4 сек. 3–5 разiв – кожною ногою.
11. В. п. – лежачи на спинi або упор сидячи позаду: а) пiднявши п’ятки з пiдлоги, повiльно зiгнути i випрямити ноги; б) повiльно пiдняти випрямленi ноги i тримати 10–15 сек.; в) коловi рухи пiднятими випрямленими ногами – кожною назовнi та всередину, обома влiво й вправо; г) пiдняти ноги з пiдлоги та виконати рухи як пiд час їзди на велосипедi; д) розвести пiднятi з пiдлоги прямi ноги в сторони й звести їх схресно (“ножицi”); е) почергове пiднiмання однiєї й опускання другої ноги, не торкаючись ними пiдлоги. Дихання довiльне.
12. В. п. – лежачи на спинi, носки нiг закрiпленi, руки внизу: а) повiльно сiсти i лягти; б) пiдняти голову i тулуб на 15–20 см вiд пiдлоги, тримати 7–10 с, повернутись у в.п; в) повiльно сiсти, руки за голову чи в сторони, повернутись у вихiдне положення.
13. В. п. – лежачи на спинi, руки внизу. Зiгнувши ноги сiсти, обхопити гомiлки руками. Повернутись у вихiдне положення.

14. В. п. – лежачи на спинi, руки вгору. Пiдняти випрямленi ноги вперед – угору i торкнутися ними пiдлоги за головою. Повернутись у вихiдне положення.
15. В. п. – лежачи на спинi. Пiднявши ноги i тулуб вгору, виконати стiйку на лопатках.
16. В. п. – стоячи на колiнах, руки на поясi. Повiльнi нахили назад, не згинаючись у тазостегнових суглобах.

Комплекс загальнорозвивальних вправ в русі

1. Ходьба з різними рухами рук із різних вихідних положень (в різні сторони, вгору, вперед). Перехід із одного поло­ження в інше: — зигзагоподібно, невеликими коловими рухами, вісімками і т.д. Під час виконання вправи долоні вгору або донизу.

2. Ходьба зі зміною положення асиметрично розташованих рук. Наприклад: одна вперед, інша в сторону; одна вгору, друга в сторону;  одна вперед,  друга вниз і т.п.

3. Ходьба з розгинаннями рук із різних вихідних положень (руки до плечей, перед грудьми, за головою, за спиною і т.п.)і поверненням у вихідне положення. Те саме з асимет­ричними рухами рук.

4. Ходьба у напівнахилі, руки на плечах партнера, який попереду. Те саме на носках, на п'ятках. Те саме у шерензі.

5. Те саме, але з прогинанням тулуба назад і почергої підніманням рук і поверненням у вихідне положення.

6. Ходьба з великою амплітудою рухів руками.

7. Ходьба з оплесками у долоні під колінам зігнутої ноги за спиною.

8. Ходьба з оплесками у долоні під прямою ногою і над  головою.

9. Ходьба з махом прямої ноги вперед, торкнутися долоняминоска.  Руки в різних вихідних положеннях.

10. Ходьба широкими кроком з поворотом тулуба і великою амплітудою рухів руками.

11. Ходьба з поворотом тулуба   (кисті зчеплені у "замок").

https://www.youtube.com/watch?v=vwMXzJx-95U


https://www.youtube.com/watch?v=-wADATSol90

https://www.youtube.com/watch?v=f_1nm-Nik4w

ВИКЛАДАЧІ ПИСАРЕНКО Л.П, АНДРЕЙЧУК І.Г.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Тема: Народження дисидентського руху

План

1.Поява дисидентського руху. Дисидентський рух у першій половині 1960 – х рр.

2.Робітничий і страйковий рух.

Основні поняття і терміни

Дисидентський рух, шістдесятництво, самвидав, репресії.

Дисиденство – рух незгодних, рух інакодумців. Виступ проти існуючого державного ладу чи загальноприйнятих норм певної країни, протистояння офіційній ідеології й політиці; відступництво від учення панівної церкви.

Шістдесятництво – це широкий мистецько – громадський рух української інтелігенції.

Самвидав – це літературні, публіцистичні, наукові твори, які розповсюджувалися в рукописах без офіційного дозволу і цензури. Поширювалися переважно таємно.

Основні дати

1959 – 1961 – Українська робітничо – селянська спілка (УРСС);

1959 – 1964 – Клуб творчої молоді в Києві;

1964 – 1967рр. – Український національний фронт;

вересень – грудень 1965р. – праця І.Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?»

Першими і найбільш поширеними самвидав ними творами були вірші В.Симоненка. Головним організатором і розповсюджувачем самвидаву був І.Світличний. Найбільш знаковою працею того часу була стаття І.Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація»

Причини появи дисидентського руху.

1. «Хрущовська відлига» не зачипила основ радянської тоталітарної системи.

2. Активізація духовного життя суспільства.

3. Згасання збройної боротьби ОУН – УПА.

4. Антитоталітарний, антирадянський рух у країнах Східної Європи, зокрема Угорська революція 1956р.

Джерелами формування дисидентського руху стали:

1.Підпільний рух, який був спадкоємцем діяльності ОУН – УПА, але відмовився від збройних методів боротьби.

2.Рух шістдесятників.

Ідеологічною основою дисидентського руху попервах став марксизм – ленінізм, але вже скоро діячі дисидентського руху переконалися, що без свободи і демократії Україна не може здобути справжньої незалежності.

Висновки

Дисиденство – рух незгодних, рух інакодумців. Його представники в Україні спочатку виступили проти недоліків існуючої системи, ігнорування марксистсько – ленінських ідей, порушення законів, прав людини, свободи слова, совісті (віросповідання), друку, за вільний розвиток української мови і культури, за правду історії. Ідеологія дисиденства, зароджена як сумнів у доцільності окремих ланок існуючої системи, поступово викристалізувалась у тверде переконання необхідності докорінних змін у суспільстві, повалення комуністичного тоталітарного режиму.

Запитання та завдання

1.Які причини виникнення дисидентського руху?

2.Обговоріть у групах. Чим дисидентський рух відрізнявся від попереднього етапу боротьби?

3.Чому спроба утворити дисидентські організації та партії не вдалося?

4.Підготуйте презентацію: «Українська робітничо – селянська спілка (УРСС). Л.Лук'яненко».

5.Що таке «самвидав»? Які причини його появи? Яка роль самвидаву у дисидентському русі?

6.Проведіть дискусію. Як у державі, яка проголошувала себе державою робітників і селян, міг виникнути робітничий рух?

7.У спогадах, написаних приблизно 30 років після заснування УРСС, її очолив Л.Лук'яненко писав: «Перехід до агітації випливав не з ненависті до зброї, а з ясного розуміння неможливості її застосування. З історії ми знаємо, що після поразки народу у всенародній боротьбі та широкому масовому русі наступає період суму і розчарувань завдовжки в ціле покоління».

Поясніть, як ви розумієте подану характеристику. Наведіть факти з історичного минулого України, на підставі котрих можна зробити висновок, якого дійшов Л.Лук'яненко.

Дом. завд. Опрацювати §9, стор. 71 – 76.

ВИКЛАДАЧ МЕЛЬНИЧУК Л.М.

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Тема уроку: Медіаграмотність

План вивчення нового матеріалу

 1. Медіа
 2. Медіакомунікація
 3. Медіаосвіта та медіаграмотність

Самостійне опрацювання:

       Мас-медіа. Тексти медіа. Медіаповідомлення. Медіаосвіта. Медіа грамотність, як сукупність знань і вмінь відбирати, формувати, розуміти медіа повідомлення. Аналітичні здібності та критичне мислення користувачів інтернету.  

       Питання для самоконтролю:

 1. Що таке медіаосвіта?
 2. Які здібності користувачів інтернету називаємо медіаграмотністю?
 3. Від чого захищає медіаграмотність?

Домашнє завдання: параграф 32(підручник Громадянська освіта, 2018 р., автор І. Васильків, В. Кравчук)

ВИКЛАДАЧ МОЛНАР Й.Й.

СЕРЕДА 01.04.2020

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

Комплекс вправ для самостійного виконання

1. В. п. – лежачи на спинi iз зiгнутими й розведеними нарiзно ногами, упор ступнями в пiдлогу, руки внизу, долонi на пiдлозi. Прогнутися у грудному вiддiлi хребта, тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 4–8 разiв.
2. В. п. – те саме. Пiдняти таз iз пiдлоги. Тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. 6–10 разiв.
3. В. п. – те саме. Пiднятi таз i грудну клiтку пересувати в сторони (ноги на мiсцi). Повторити 4–10 разiв.
4. В. п. – те саме. Пiдняти таз якомога вище, впираючись у пiдлогу ступнями, потилицею i руками, тримати 5–7 сек. Повторити 4–10 разiв.
5. В. п. – лежачи на спинi, руки в сторони, долонi на пiдлозi. Упираючись у пiдлогу потилицею, п’ятками й руками, пiдняти тулуб якомога вище, тримати 3–5 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
6. В. п. – лежачи на грудях, руки за головою. Вiдвести голову i плечi назад, руки вгору, прогнутися, тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
7. В. п. – те саме, що у вправi 6. Пiдняти з пiдлоги випрямленi ноги якомога вище, тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
8. В. п. – те саме, що у вправi 6. Пiдняти плечi, випрямленi ноги, руки в сторони, прогнутись, тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
9. В. п. – те саме, що у вправi 6. Пiдняти плечi, руки вгору (у руках м’яч чи палиця), тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
10. В. п. – упор сидячи позаду. Пiдняти таз, голову закинути назад, прогнутися, ноги не згинати. Тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Виконати 6–8 разiв. Повторити те саме, впираючись у пiдлогу однiєю ногою, другу – пiднести вперед–угору, тримати 3–4 сек. 3–5 разiв – кожною ногою.
11. В. п. – лежачи на спинi або упор сидячи позаду: а) пiднявши п’ятки з пiдлоги, повiльно зiгнути i випрямити ноги; б) повiльно пiдняти випрямленi ноги i тримати 10–15 сек.; в) коловi рухи пiднятими випрямленими ногами – кожною назовнi та всередину, обома влiво й вправо; г) пiдняти ноги з пiдлоги та виконати рухи як пiд час їзди на велосипедi; д) розвести пiднятi з пiдлоги прямi ноги в сторони й звести їх схресно (“ножицi”); е) почергове пiднiмання однiєї й опускання другої ноги, не торкаючись ними пiдлоги. Дихання довiльне.
12. В. п. – лежачи на спинi, носки нiг закрiпленi, руки внизу: а) повiльно сiсти i лягти; б) пiдняти голову i тулуб на 15–20 см вiд пiдлоги, тримати 7–10 с, повернутись у в.п; в) повiльно сiсти, руки за голову чи в сторони, повернутись у вихiдне положення.
13. В. п. – лежачи на спинi, руки внизу. Зiгнувши ноги сiсти, обхопити гомiлки руками. Повернутись у вихiдне положення.

14. В. п. – лежачи на спинi, руки вгору. Пiдняти випрямленi ноги вперед – угору i торкнутися ними пiдлоги за головою. Повернутись у вихiдне положення.
15. В. п. – лежачи на спинi. Пiднявши ноги i тулуб вгору, виконати стiйку на лопатках.
16. В. п. – стоячи на колiнах, руки на поясi. Повiльнi нахили назад, не згинаючись у тазостегнових суглобах.

Комплекс загальнорозвивальних вправ в русі

1. Ходьба з різними рухами рук із різних вихідних положень (в різні сторони, вгору, вперед). Перехід із одного поло­ження в інше: — зигзагоподібно, невеликими коловими рухами, вісімками і т.д. Під час виконання вправи долоні вгору або донизу.

2. Ходьба зі зміною положення асиметрично розташованих рук. Наприклад: одна вперед, інша в сторону; одна вгору, друга в сторону;  одна вперед,  друга вниз і т.п.

3. Ходьба з розгинаннями рук із різних вихідних положень (руки до плечей, перед грудьми, за головою, за спиною і т.п.)і поверненням у вихідне положення. Те саме з асимет­ричними рухами рук.

4. Ходьба у напівнахилі, руки на плечах партнера, який попереду. Те саме на носках, на п'ятках. Те саме у шерензі.

5. Те саме, але з прогинанням тулуба назад і почергої підніманням рук і поверненням у вихідне положення.

6. Ходьба з великою амплітудою рухів руками.

7. Ходьба з оплесками у долоні під колінам зігнутої ноги за спиною.

8. Ходьба з оплесками у долоні під прямою ногою і над  головою.

9. Ходьба з махом прямої ноги вперед, торкнутися долоняминоска.  Руки в різних вихідних положеннях.

10. Ходьба широкими кроком з поворотом тулуба і великою амплітудою рухів руками.

11. Ходьба з поворотом тулуба   (кисті зчеплені у "замок").

https://www.youtube.com/watch?v=vwMXzJx-95U


https://www.youtube.com/watch?v=-wADATSol90

https://www.youtube.com/watch?v=f_1nm-Nik4w

ВИКЛАДАЧІ ПИСАРЕНКО Л.П, АНДРЕЙЧУК І.Г.

ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ

Завдання для підсумкового опитування.

Тестові завдання  

Варіант І

1.Внаслідок опіку з'явилися пухирі. Це опік:
а) І ступеня; б) II ступеня; в) III ступеня.
2.При опіках третього ступеня негайно визвіть «швидку допомогу» і:  
а) полийте міхур водою; б) Дайте пострадалому велику кількість рідини; в) Обробіть шкіру жиром або зеленкою.
3.Надання допомоги в разі опіків кислотою (крім концентрованої сульфатної кислоти):
а) промити водою, слабким розчином соди; б) змастити жиром;
в) промити слабким розчином марганцівки.

4.Що характеризує відмороження ІІ ступеня:
а) синюшність шкіряних покривів;
     б) некроз (відмирання) шкіряних покривів;
в) некроз м’яких тканей (м’язів);
         г)пузирі на шкірі.

5. Блискавка викликає ушкодження за рахунок:

а) теплової дії;   б) дугового контакту;   в) механічної дії; г) електролізу шкіри;

д) електролітичної дії.

6.Надання допомоги потерпілому від електроструму:
а) вимкнути електромережу, викликати допомогу і, чекаючи її, робити штучне ди­хання та непрямий масаж серця; б) напоїти водою чи чаєм, зміряти температуру, відправити до лікарні;

в) вкрити ковдрою.
7.
У разі обмороження кінцівок їх потрібно:
а) розтерти снігом;
б) опустити в гарячу воду;   в)  знеболення, суха, не туга пов'язка, госпіталізація.

8. При смерті від атмосферної електрики на трупі виявляють:

а) опіки шкіри; б) ознаки швидкоплинної смерті;   в) знаки блискавки;

г) розплавлення металевих предметів одягу;     д) пошкодження одягу.

9.Специфічними для ураження людини блискавкоює:

а) фульгурити; б) забиті рани; в) знаки блискавки;   г) крововиливи в порожнечі тіла;

д) опіки шкіри.
10. У разі «сухого» втоплення:
а) тіло бліде; б) тіло синюшне; в) тіло червоне.

11.Надання допомоги в разі опіків очей вогнем:
а) промити водою;
б) накласти стерильну пов'язку, госпіталізація;.
в) промити слабким розчином борної кислоти.
12. Допомога в разі теплового удару:
а) покласти в тепле місце, голова нижче ніг; б) покласти в тінь, голова вище ніг.
в) не давати пиття; г) покласти вологу серветку на голову, груди, під пахви.
1
3. Як надати допомогу потерпілому в разі опіку окремих ділянок тіла лужними розчинами?
а) промити уражене місце мильним розчином або 2%-м розчином столової соди, накласти асептичну пов'язку;
     б)   промити прохолодною водою, накласти асептичну суху пов'язку;
в) промити уражене місце водою, змазати жирним кремом і накласти пов'язку із чистої тканини
.

Варіант ІІ

1.Перша медична допомога в разі обмороження:
а) розтерти уражену ділянку твердим матеріалом або снігом;
б) створити умови для загального зігрівання, накласти стерильну, не тугу, суху пов'язку на обморожену ділянку, дати тепле питво;
в) зробити легкий масаж, розтерти уражене місце одеколоном;
2. Допомогою в разі опіку
II ступеня є:
а) накладання стерильної
пов 'язки (сухої);
б) змащування спиртом і накладання стерильної пов'язки;
в) змащування жиром і накладання стерильної пов'язки.

3. Знаки блискавки характеризуються:

а) відторгненням від шкіри епідермісу;   б) тривалим збереженням знаку після смерті;

в) формуванням місцевих крововиливів; г) обвугленням тіла; д) можливістю зникнення через деякий час після смерті.
4.
Чи потрібна госпіталізація ураженого електричним струмом середнього ступеня тяжкості:
а) ні; б) обов'язково; в) не обов'язково; г) по можливості.

5. Електричний технічний струм може уразити людину шляхом:

а) дугового контакту; б) провідного контакту;   в) удару блискавкою;

г) крокової напруги;   д) безпосереднього контакту.
6. Тепловий удар:
а) винести постраждалого в прохолодне місце, дати прохолодний напій, зробити прохолодне обтирання шкіри, госпіталізувати; 
   б)  холод на чоло;    в)  госпіталізація. 
7. Як надати першу допомогу потерпілому в разі опіку окремих ділянок тіла кислотою?
а) промити уражене місце 1-2%-м розчином борної, лимонної або оцтової кислоти, накласти асептичну пов'язку;
б) промити уражену ділянку водою (мильним або 2%-м розчином столової соди), накласти суху асептичну, не тугу пов'язку;
в) промити уражену ділянку водою й змазати жирним кремом, накласти асептичну пов'язку.

8. Дія електричного струму на організм залежить від:

а) сили струму; б)напруги струму;   в) опору ділянки шкіри;

г) тривалості взаємодії з джерелом;   д) роду струму.
9. Людині, яка постраждала від теплового чи сонячного удару, дають:
а)  пити прохолодну воду; б) пити гарячий чай; в) прикривають ковдрою.

10. Вкажіть обов'язкові заходи при наданні допомоги з тепловим ударом:
а) фізичне охолодження;
б) свіже повітря;   в) охолоджені напої;г) все вірно.
11. Надання допомоги потерпілому від електроструму:
А) вимкнути електромережу, викликати допомогу і, чекаючи її, робити штучне ди­хання та непрямий масаж серця; б) закутати, напоїти водою. 

12. Електричний струм справляє на організм:

а) тривалу дію; б) специфічну дію;   в) короткочасну дію; г) неспецифічну дію;

д) електромагнітну дію.

13. Ознаки отруєння чадним газом:
а) слабість, нудота, блювота, запаморочення, червоне обличчя;
б) слабість, головний біль, збліднення шкірних покривів;
в) головний біль, підвищення температури тіла, біль у животі, блювання.

14. Специфічна дія електричного струму складається з таких ефектів як:

а) ударний; б) механічний;   в) біологічний,   г) електрохімічний; д) тепловий.

ВИКЛАДАЧ МЕЛЬНИЧУК Л.М.

ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ

Тема уроку: Внутрішній порядок у військовій частині та її підрозділах

План вивчення нового матеріалу

 1. Організація внутрішньої служби
 2. Розпорядок дня
 3. Добовий наряд

Самостійне опрацювання:

     Загальні і спеціальні обов’язки військовослужбовців. Виконання службових обов’язків. Розподіл часу. Розпорядок дня. Сніданок, обід, вечеря. Навчальні заняття. Підйом, ранковий огляд, вечірня перевірка. Добовий наряд.

       Питання для самоконтролю:

 1. У чому полягає суть і значення військової дисципліни?
 2. Охарактеризуйте розпорядок дня військової частини

Домашнє завдання: розділ 3, тема 2, Стор. 75-78

ВИКЛАДАЧ МОЛНАР Й.Й.

ГЕОГРАФІЯ

Тема: Географічна оболонка Землі. Закономірності географічної оболонки.

План

1.Склад, межі та будова географічної оболонки.

2.Закономірності географічної оболонки.

3.Сучасний етап розвитку географічної оболонки. Антропосфера.

Географічна оболонка – частина Землі, у межах якої взаємодіють верхня частина літосфери, нижня частина атмосфери, гідросфера та біосфера. Географічну оболонку поділяють на чотири сфери: атмосферу, літосферу, гідросферу, біосферу.

Запам'ятайте: стисло про головне

Усі оболонки Землі перебувають у постійній взаємодії та взаємозв’язку, вони утворюють єдину географічну оболонку, верхня межа якої проходить в атмосфері на висоті 20 – 30, нижня – на глибині 6 – 50 км у літосфері.

До найважливіших властивостей географічної оболонки належать: перебування речовин у трьох агрегатних станах; кругообіги речовин та енергії; наявність життя.

Основними властивостями географічної оболонки є ритмічність природних явищ, кругообіг речовин й енергії, цілісність і єдність, зональність, саморегулювання.

Сучасна географічна оболонка поділяється на три головні етапи її розвитку. Перший етап – геологічний тривав 3 млр. років. Другий етап – біологічний – тривав близько 600 млн. років.

Третій етап – сучасний (антропогенний). Він розпочався 40 тис. років тому.

Антропосфера – це особлива сфера, яка формується в географічній оболонці шляхом зміни її складових. Вона розвивається головним чином у біосфері за активного впливу людини.

Географічну оболонку, змінену господарською діяльністю людини називають географічним середовищем.

Знаю і вмію обґрунтовувати

1.Обгрунтуйте визначення понять «географічна оболонка», «антропосфера».

2.поясніть склад речовин у географічній оболонці.

3.Перелічіть основні властивості географічної оболонки. У чому виявляється її цілісність?

4.Доведіть, що між поняттями «географічна оболонка» й «географічне середовище» є істотні відмінності.

5.Як у своїй діяльності людина може використати знання про взаємозалежність складових географічної оболонки.

Шукаю в Інтернеті

Підготуйте повідомлення про відомих учених, які вивчали сутність й окремі загальні особливості географічної оболонки?

Дом. завд. Опрацювати §8, стор.45 – 48.

Тестові завдання

1.Тверда оболонка Землі, це:

а) гідросфера; б) літосфера; в) біосфера; г) атмосфера.

2. Взаємозв'язок і взаємовплив компонентів географічної оболонки називається:

а) кругообігом речовин та енергії; б) цілісністю; в) ритмічністю.

3. Верхня межа географічної оболонки знаходиться:

а) на висоті озонового шару в стратосфері;   б) на верхній межі атмосфери;

в) на висоті 100 метрів;   г) на висоті 2 кілометри;д) на висоті від кількох метрів до кількох кілометрів.

4. Які із понять не відображають глобальний рівень комплексної організації природи Землі:

а) природна зона;   б) атмосфера;   в) географічний простір;г) географічна оболонка;

д) ландшафтна сфера.

5.Зона прямого контакту та активної взаємодії літосфери, атмосфери та гідросфери, що є біологічним фокусом Землі і має товщину 100-150 метрів, називається:

а) географічним простором;б) географічною оболонкою;в) ландшафтною сферою;

г) природним комплексом;д) астеносферою.

6.У складі географічної оболонки виділяють природні компоненти:

а) атмосфера;   б) вода;   в) повітря;   г) ґрунти;д) живі організми.

7. Розмістіть зовнішні та внутрішні оболонки Землі у послідовності від нижче до вище розташованих:

а) гідросфера;   б) літосфера;   в)атмосфера;   г) ядро;д) мантія.

8. Що із названого є загальними закономірностями географічної оболонки:

а) цілісність;   б) динаміка;   в) зональність;   г) азональність;   д) ритмічність.

9. Межі географічної оболонки в основному співпадають з межами:

а) атмосфери; б) літосфери; в) біосфери.

10.Ритмічність географічної оболонки виникає, тому, що:

а) земля має форму кулі;   б) земля обертається навколо своєї осі і Сонця;

в) людина бездумно і необережно втручається в природу; г) нерівномірно нагрівається земна поверхня; д) всі відповіді вірні.

ВИКЛАДАЧ МЕЛЬНИЧУК Л.М.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Тема: Шістдесятництво. Нацонально – визвольний рух. План

1.Вплив десталінізації на літературно – мистецьке життя.

2.Шістдесятники.

3.Культурні здобутки української діаспори 1953 – 1964рр.

4.Антицерковна кампанія.

«Шістдесятники» — покоління молодих літераторів та митців 60-х років, учасників руху за оновлення радянського суспільства, які протестували проти заідеологізованості в зображенні дійсності, боролися за відродження рідної мови, піднесення національної самосвідомості й люд­ської гідності.

«Лицарем українського відродження називали молодого поета Василя Симоненка. Непересічний хист виявив один з найяскравіших представників покоління «шістдесятників» Василь Стус. На літературному небосхилі засяяла зірка Ліни Костенко.

Шістдесятники

Представники Твори
Поети і письменники
О. Довженко Автобіографчна повість «Зачарована Десна»
Б. Антоненко - Давидович Роман «За ширмою»
Г. Тютюнник Роман «Вир»
В. Симоненко Збірки поезії «Тиша і грім». «Земне тяжіння»
Л. Костенко Збірки поезії «Проміння землі», «Мандрівне серце»
Художники
В. Зарецький, А. Горська, Л. Семикіна, Г. Севрук, О. Заливаха, В. Кушнір
Композитори
Б. Лятошинський Третя симфонія
Г. Майборода Опера «Мілана»
Ю. Мейтус Опера «Украдене щастя»

Висновки

Культурний розвиток і духовна атмосфера в українському суспільстві визначилися такими чинниками: смертю Сталіна і змінами в партійно – державному керівництві, засудженням «культу особи» сталіна, реабілітацією і поверненням репресованих, спробою реформувати соціально – економічні відносини та реалізувати проголошені свободи творчої діяльності, новим ідеологічним наступом у зв’язку з проголошенням курсу на будівництво комуністичного суспільства і новою хвилею русифікації. З огляду на зазначені чинники відбулось нове короткочасне піднесення української культури , з'явилося   ціле покоління митців – шістдесятники. Проте нова хвиля ідеологічного наступу не дала можливості розвинутися новим явищем в українській культурі.

Запитання і завдання

1.Обговоріть у групах. Чи можна стверджувати, що наприкінці 1950 – х – на початку 1960 – х років українська культура зазнала відродження?

2.Назвіть здобутки українських вчених, які мали загальнолюдське значення.

3.Яка роль шістдесятників у розвитку української культури?

4.Що в освітній реформі 1958р. сприяло русифікації системи освіти в УРСР?

ВИКЛАДАЧ МЕЛЬНИЧУК Л.М.

ВІВТОРОК 31.03.2020

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

Комплекс вправ для самостійного виконання

1. В. п. – лежачи на спинi iз зiгнутими й розведеними нарiзно ногами, упор ступнями в пiдлогу, руки внизу, долонi на пiдлозi. Прогнутися у грудному вiддiлi хребта, тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 4–8 разiв.
2. В. п. – те саме. Пiдняти таз iз пiдлоги. Тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. 6–10 разiв.
3. В. п. – те саме. Пiднятi таз i грудну клiтку пересувати в сторони (ноги на мiсцi). Повторити 4–10 разiв.
4. В. п. – те саме. Пiдняти таз якомога вище, впираючись у пiдлогу ступнями, потилицею i руками, тримати 5–7 сек. Повторити 4–10 разiв.
5. В. п. – лежачи на спинi, руки в сторони, долонi на пiдлозi. Упираючись у пiдлогу потилицею, п’ятками й руками, пiдняти тулуб якомога вище, тримати 3–5 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
6. В. п. – лежачи на грудях, руки за головою. Вiдвести голову i плечi назад, руки вгору, прогнутися, тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
7. В. п. – те саме, що у вправi 6. Пiдняти з пiдлоги випрямленi ноги якомога вище, тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
8. В. п. – те саме, що у вправi 6. Пiдняти плечi, випрямленi ноги, руки в сторони, прогнутись, тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
9. В. п. – те саме, що у вправi 6. Пiдняти плечi, руки вгору (у руках м’яч чи палиця), тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
10. В. п. – упор сидячи позаду. Пiдняти таз, голову закинути назад, прогнутися, ноги не згинати. Тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Виконати 6–8 разiв. Повторити те саме, впираючись у пiдлогу однiєю ногою, другу – пiднести вперед–угору, тримати 3–4 сек. 3–5 разiв – кожною ногою.
11. В. п. – лежачи на спинi або упор сидячи позаду: а) пiднявши п’ятки з пiдлоги, повiльно зiгнути i випрямити ноги; б) повiльно пiдняти випрямленi ноги i тримати 10–15 сек.; в) коловi рухи пiднятими випрямленими ногами – кожною назовнi та всередину, обома влiво й вправо; г) пiдняти ноги з пiдлоги та виконати рухи як пiд час їзди на велосипедi; д) розвести пiднятi з пiдлоги прямi ноги в сторони й звести їх схресно (“ножицi”); е) почергове пiднiмання однiєї й опускання другої ноги, не торкаючись ними пiдлоги. Дихання довiльне.
12. В. п. – лежачи на спинi, носки нiг закрiпленi, руки внизу: а) повiльно сiсти i лягти; б) пiдняти голову i тулуб на 15–20 см вiд пiдлоги, тримати 7–10 с, повернутись у в.п; в) повiльно сiсти, руки за голову чи в сторони, повернутись у вихiдне положення.
13. В. п. – лежачи на спинi, руки внизу. Зiгнувши ноги сiсти, обхопити гомiлки руками. Повернутись у вихiдне положення.

14. В. п. – лежачи на спинi, руки вгору. Пiдняти випрямленi ноги вперед – угору i торкнутися ними пiдлоги за головою. Повернутись у вихiдне положення.
15. В. п. – лежачи на спинi. Пiднявши ноги i тулуб вгору, виконати стiйку на лопатках.
16. В. п. – стоячи на колiнах, руки на поясi. Повiльнi нахили назад, не згинаючись у тазостегнових суглобах.

Комплекс загальнорозвивальних вправ в русі

1. Ходьба з різними рухами рук із різних вихідних положень (в різні сторони, вгору, вперед). Перехід із одного поло­ження в інше: — зигзагоподібно, невеликими коловими рухами, вісімками і т.д. Під час виконання вправи долоні вгору або донизу.

2. Ходьба зі зміною положення асиметрично розташованих рук. Наприклад: одна вперед, інша в сторону; одна вгору, друга в сторону;  одна вперед,  друга вниз і т.п.

3. Ходьба з розгинаннями рук із різних вихідних положень (руки до плечей, перед грудьми, за головою, за спиною і т.п.)і поверненням у вихідне положення. Те саме з асимет­ричними рухами рук.

4. Ходьба у напівнахилі, руки на плечах партнера, який попереду. Те саме на носках, на п'ятках. Те саме у шерензі.

5. Те саме, але з прогинанням тулуба назад і почергої підніманням рук і поверненням у вихідне положення.

6. Ходьба з великою амплітудою рухів руками.

7. Ходьба з оплесками у долоні під колінам зігнутої ноги за спиною.

8. Ходьба з оплесками у долоні під прямою ногою і над  головою.

9. Ходьба з махом прямої ноги вперед, торкнутися долоняминоска.  Руки в різних вихідних положеннях.

10. Ходьба широкими кроком з поворотом тулуба і великою амплітудою рухів руками.

11. Ходьба з поворотом тулуба   (кисті зчеплені у "замок").

https://www.youtube.com/watch?v=vwMXzJx-95U


https://www.youtube.com/watch?v=-wADATSol90

https://www.youtube.com/watch?v=f_1nm-Nik4w

ВИКЛАДАЧІ ПИСАРЕНКО Л.П, АНДРЕЙЧУК І.Г.

КОНОПЛІН1
КОНОПЛІН2
КОНОПЛІН3

ПОНЕДІЛОК 30.03.2020

 

УРОКИ ПЕРИНЕЦЬ Т.В.

22 група

https://classroom.google.com/c/NTQxMTQxOTA2MDRa

bhxpmm4

 

УРОКИ ЛІГОЦЬКА Т.В.

22 https://classroom.google.com/c/NTQyNjY3Nzg3NzNa mafrx27

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

Комплекс вправ для самостійного виконання

1. В. п. – лежачи на спинi iз зiгнутими й розведеними нарiзно ногами, упор ступнями в пiдлогу, руки внизу, долонi на пiдлозi. Прогнутися у грудному вiддiлi хребта, тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 4–8 разiв.
2. В. п. – те саме. Пiдняти таз iз пiдлоги. Тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. 6–10 разiв.
3. В. п. – те саме. Пiднятi таз i грудну клiтку пересувати в сторони (ноги на мiсцi). Повторити 4–10 разiв.
4. В. п. – те саме. Пiдняти таз якомога вище, впираючись у пiдлогу ступнями, потилицею i руками, тримати 5–7 сек. Повторити 4–10 разiв.
5. В. п. – лежачи на спинi, руки в сторони, долонi на пiдлозi. Упираючись у пiдлогу потилицею, п’ятками й руками, пiдняти тулуб якомога вище, тримати 3–5 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
6. В. п. – лежачи на грудях, руки за головою. Вiдвести голову i плечi назад, руки вгору, прогнутися, тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
7. В. п. – те саме, що у вправi 6. Пiдняти з пiдлоги випрямленi ноги якомога вище, тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
8. В. п. – те саме, що у вправi 6. Пiдняти плечi, випрямленi ноги, руки в сторони, прогнутись, тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
9. В. п. – те саме, що у вправi 6. Пiдняти плечi, руки вгору (у руках м’яч чи палиця), тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
10. В. п. – упор сидячи позаду. Пiдняти таз, голову закинути назад, прогнутися, ноги не згинати. Тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Виконати 6–8 разiв. Повторити те саме, впираючись у пiдлогу однiєю ногою, другу – пiднести вперед–угору, тримати 3–4 сек. 3–5 разiв – кожною ногою.
11. В. п. – лежачи на спинi або упор сидячи позаду: а) пiднявши п’ятки з пiдлоги, повiльно зiгнути i випрямити ноги; б) повiльно пiдняти випрямленi ноги i тримати 10–15 сек.; в) коловi рухи пiднятими випрямленими ногами – кожною назовнi та всередину, обома влiво й вправо; г) пiдняти ноги з пiдлоги та виконати рухи як пiд час їзди на велосипедi; д) розвести пiднятi з пiдлоги прямi ноги в сторони й звести їх схресно (“ножицi”); е) почергове пiднiмання однiєї й опускання другої ноги, не торкаючись ними пiдлоги. Дихання довiльне.
12. В. п. – лежачи на спинi, носки нiг закрiпленi, руки внизу: а) повiльно сiсти i лягти; б) пiдняти голову i тулуб на 15–20 см вiд пiдлоги, тримати 7–10 с, повернутись у в.п; в) повiльно сiсти, руки за голову чи в сторони, повернутись у вихiдне положення.
13. В. п. – лежачи на спинi, руки внизу. Зiгнувши ноги сiсти, обхопити гомiлки руками. Повернутись у вихiдне положення.

14. В. п. – лежачи на спинi, руки вгору. Пiдняти випрямленi ноги вперед – угору i торкнутися ними пiдлоги за головою. Повернутись у вихiдне положення.
15. В. п. – лежачи на спинi. Пiднявши ноги i тулуб вгору, виконати стiйку на лопатках.
16. В. п. – стоячи на колiнах, руки на поясi. Повiльнi нахили назад, не згинаючись у тазостегнових суглобах.

Комплекс загальнорозвивальних вправ в русі

1. Ходьба з різними рухами рук із різних вихідних положень (в різні сторони, вгору, вперед). Перехід із одного поло­ження в інше: — зигзагоподібно, невеликими коловими рухами, вісімками і т.д. Під час виконання вправи долоні вгору або донизу.

2. Ходьба зі зміною положення асиметрично розташованих рук. Наприклад: одна вперед, інша в сторону; одна вгору, друга в сторону;  одна вперед,  друга вниз і т.п.

3. Ходьба з розгинаннями рук із різних вихідних положень (руки до плечей, перед грудьми, за головою, за спиною і т.п.)і поверненням у вихідне положення. Те саме з асимет­ричними рухами рук.

4. Ходьба у напівнахилі, руки на плечах партнера, який попереду. Те саме на носках, на п'ятках. Те саме у шерензі.

5. Те саме, але з прогинанням тулуба назад і почергої підніманням рук і поверненням у вихідне положення.

6. Ходьба з великою амплітудою рухів руками.

7. Ходьба з оплесками у долоні під колінам зігнутої ноги за спиною.

8. Ходьба з оплесками у долоні під прямою ногою і над  головою.

9. Ходьба з махом прямої ноги вперед, торкнутися долоняминоска.  Руки в різних вихідних положеннях.

10. Ходьба широкими кроком з поворотом тулуба і великою амплітудою рухів руками.

11. Ходьба з поворотом тулуба   (кисті зчеплені у "замок").

https://www.youtube.com/watch?v=vwMXzJx-95U


https://www.youtube.com/watch?v=-wADATSol90

https://www.youtube.com/watch?v=f_1nm-Nik4w

ВИКЛАДАЧІ ПИСАРЕНКО Л.П, АНДРЕЙЧУК І.Г.

УРОКИ МОЛНАР А.Й.

22

група

https://classroom.google.com/c/NjUyMDcwNzQwNDla 5zmxkpt

УРОКИ БАБІТА О.Ю.

22 https://classroom.google.com/h krlyik2

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Тема уроку: Демократичні революції кінця 80-х на початку 90 років у країнах Центральної та Східної Європи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

План вивчення нового матеріалу

 1. Новий курс у міжнародній політиці кінця 80-х початку 90-х років
 2. Американсько-радянські угоди
 3. Розпад комуністичного блоку

Самостійне опрацювання:

       Перехід від конфронтації до співробітництва у міжнародних відносинах. Угода про скорочення ядерного озброєння. Врегулювання конфліктних ситуацій. Війна в Афганістані. Війна США проти Іраку.

Питання для самоконтролю:

 1. Що спричинило появу «нового політичного мислення»?
 2. Які причини регіональних конфліктів в кінці 80-х на початку90-х років?
 3. Які причини розпаду комуністичної системи у Центральній та Східній Європі ?

Домашнє завдання: параграф 41

ВИКЛАДАЧ МОЛНАР Й.Й.

КОНОПЛІН1
КОНОПЛІН2
КОНОПЛІН3

П’ЯТНИЦЯ 27.03.2020

 

УРОКИ МОЛНАР А.Й.

22

група

https://classroom.google.com/c/NjUyMDcwNzQwNDla 5zmxkpt

ВИКЛАДАЧ МОЛНАР А.Й.

УРОКИ БРИТВАК В.Ю.

22 https://classroom.google.com/w/NTM3MDkyNDQxNzVa/t/all 5hidcqj

ІНОЗЕМНА МОВА

Тема уроку №37 « Узагальнюючий урок з теми»

Task 1. Write wh- questions to each of the following sentences. ( ex.2 pg. 136)

https://4book.org/uchebniki-ukraina/10-klass/angliyska-mova-10-klas-karpyuk-2018/unit-5-communication-technologies/page-136

Task 2. Complete the articles with the words in the box. ( ex.4 pg. 137-138)

https://4book.org/uchebniki-ukraina/10-klass/angliyska-mova-10-klas-karpyuk-2018/unit-5-communication-technologies/page-137

https://4book.org/uchebniki-ukraina/10-klass/angliyska-mova-10-klas-karpyuk-2018/unit-5-communication-technologies/page-138

ВИКЛАДАЧ БАБІТА О.Ю.

УРОКИ ЛІГОЦЬКА О.О.

22 https://classroom.google.com/c/NTQyNjY3Nzg3NzNa mafrx27

УСТАТКУВАННЯ

План-конспект уроку

Тема уроку: Гриль електричний ГЕ-15 Правила експлуатації «»

Вивчення нового матеріалу

Грилі призначені для смажіння курчат-бройлерів, м'яса цілим шматком, свинячих ніжок тощо. Смажіння продуктів у цьому апараті забезпечує рівномірну підсмажену кірочку по всій поверхні продукту.З використанням 14 випромінювання для термічного оброблення м'ясних кулінарних виробів тривалість оброблення порівняно з традиційною зменшується на 40—60 %, питома витрата електроенергії зменшується на 20—60 % , а вихід готової продукції збільшується на 10—16 % . Гриль електричний ГЕ-15 складається з підставки, бічних облицювань, зонта для висмоктування пари, чадних газів. Всі частини апарата виконані із нержавіючої сталі. Закривається гриль прозорими дверцятами. Всередині робочої камери розміщено електронагрівники, кварцові лампи, пристрій для переміщення шампурів. Керування грилем здійснюється через панель керування.У верхній частині гриля міститься шибер для відведення пароповітряної суміші, знизу — піддон для стікання жиру. Кварцові лампи розміщено у верхній частині робочої камери, а над ними — відбивач, у нижній — електронагрівники. Одночасно в гриль можна завантажити 35 кг курчат або 20 кг яловичини. Продуктивність гриля за 1 год становить 20—25 кг курчат масою 0,5—1 кг. Принцип дії.Завдяки переходу електронів з одних енергетичних рівнів на інші та коливальним і обертальним рухам атомів і молекул у генераторі гриля утворюється ІЧ енергія. Ця енергія поглинається харчовими продуктами, випаровує вологу на поверхні, утворює підсмажену кірочку, доводячи продукт до готовності.Правила експлуатації гриля ГЕ-15. Перед початком роботи перевірити санітарно-технічний стан гриля. Кварцові лампи повинні бути чистими і прозорими, без слідів жиру та відбитків пальців. Забруднена трубка зменшує інфрачервоне випромінювання. Протирати трубку треба обережно, оскільки вона виготовлена із скла. Тривалість розігрівання робочої камери до температури 250 °С становить 15 хвилин.Потім розмістити продукти на шампури, на дно встановити піддон для збирання жиру та соку, зачинити дверцята, ввімкнути гриль в електромережу через панель керування. Курчата масою 1 кг смажаться приблизно 25—30 хвилин. їх готовність визначається органолептично. Після закінчення роботи вимкнути гриль, витягнути смажені вироби, промити внутрішню поверхню гриля теплою водою з мийними засобами. У процесі експлуатації апаратів з 14 нагріванням необхідно проводити контрольні заміри рівня випромінювання в робочій зоні робітника, який обслуговує апарат. Особливу увагу звертати на рівень випромінювання нарівні голови, тому що найчутливішими є голова та органи зору. Для забезпечення нормальних санітарно-гігієнічних умов праці під час роботи на апаратах з інфрачервоним випромінюванням інтенсивно вентилюють приміщення, насичуючи робочу зону чистим повітрям, використовують захисні екрани.

Питання для самоконтролю:

1.Яка будова гриля електричний ГЕ-15 ?

2.Який принцип дії гриля?

3..Назвіть правила експлуатації гриля ГЕ-15?

Домашнє завдання

Вивчити принцип дії та правила користування грилі.

Саєнко Н.П., Волошенко Т.Д. Устаткування підприємств громадського харчування.

ВИКЛАДАЧ БЛИСКУН Н.М.

УРОКИ ПЕРИНЕЦЬ Т.В.

22 група

https://classroom.google.com/c/NTQxMTQxOTA2MDRa

bhxpmm4

 

ЧЕТВЕР 26.03.2020

 

УРОКИ БРИТВАК В.Ю.

22 https://classroom.google.com/w/NTM3MDkyNDQxNzVa/t/all 5hidcqj

 

ФІЗИКА І АСТРОНОМІЯ

Тема уроку: Розв’язування задач.

Вчимося розв’язувати задачі.

Задача 1. Кулька масою 5 г має заряд Кл. З яким прискоренням вона

буде рухатись в однорідному електричному полі з напруженістю Н/Кл,

якщо дія сили тяжіння буде компенсована?

Дано:

m = 5*10-3 кг

q = 2*10-9Кл

E = 3*104 Н/Кл

a - ?

Розв’язання

Згідно умови дія сили тяжіння компенсована, тому вона

не впливає на зміну швидкості кульки. Кулька рухається

з прискоренням за рахунок дії Кулонівських сил:

F = Eq,

а згідно ІІ закону Ньютона на кульку діє сила:

F = ma

Отже, Eq = ma

Звідси a =Eq/ m

a =3 ∙ 104Н/Кл ∙ 2 ∙ 10−9Кл/5 ∙ 10−3кг= 1,2 ∙ 10−2м/с2

Відповідь: 1,2 ∙ 10−2м/с2

Задача 2. Визначити напруженість поля в точці, розміщеній посередині між точковими тілами із зарядами +2*10(-9)Кл і -4*10(-9) Кл, які розміщені на відстані 10 см одне від одного.

Задача 3. Два точкові заряджені тіла мають заряди +3*10(-7) Кл  і +2*10(-7)Кл та перебувають на відстані 10 см одне від одного. Де потрібно розмістити третє тіло, щоб воно перебувало в рівновазі?

Домашнє завдання: Впр.2(5), за новою книгою.

ВИКЛАДАЧ КОНОПЛІН О.Є.

УРОКИ КОПОЛОВЕЦЬ Н.М.

 

22 Фізіологія https://classroom.google.com/c/NTUyOTI3ODk0MTNa m7klvl3

 

22 Біологія https://classroom.google.com/c/NTUyOTI3ODkzNjla tkzv4lb

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Тема: Культура та духовне життя в Україні наприкінці 1950 – х – у першій половині 1960 – х років

План

1.Історичні умови розвитку української культури.

2.Розвиток науки.

3.Реформи в системі освіти.

Основні поняття і терміни:

Русифікація - сукупність дій і заходів радянського союзного керівництва в національних органах і неросійських республіках СРСР, спрямованих на звуження, приниження чи відсунення на другорядні ролі національних мов, культури, історії союзних республік і водночас висунення на провід­ні позиції російської мови, культури, історії.

Ідеологізація - система ідей і поглядів на політичне життя, яка відображає інтереси, світогляд, ідеали, умонастрій людей, класів, націй, суспільства, політичних партій та громадських рухів.

Основні дати: 1955р. – стаття О.Довженка «Мистецтво живопису і сучасність»; 1956р. – створення Міністерства культури УРСР; 1958р. – Запровадження обов’язкового восьмирічного навчання.

Українська культура кінця 1950 – х – початку 1960 – х рр. розвивалися в умовах «відлиги», яка мала значний вплив на всі процеси культурного життя. Політична «відлига» зумовила нову хвилю «українізації». Знову постало питання про збереження і розвиток української мови.

Успішно розвивалася українська медицина. Лібералізація суспільно – політичного життя сприяла розвитку суспільних наук.

Напередодні реформи в пресі розгорілась дискусія щодо принципів і напрямів реформування школи 1958р. На початку 1960 – х рр. негативні прояви процесу русифікації ще не відчувалися наповну, а нові зміни у школі і суспільстві дали позитивний результат у справі національного відродження. За реформою освіти передбачався перехід до обов’язкового 8 – річного навчання.

Шкільна реформа 1959 р. (впровадження обов'язкової восьмиріч­ної освіти, перетворення 10-річних шкіл на 11-річні, створення матеріальної бази для того, щоб учні могли отримати робітничі професії).

Зростання кількості вузів, технікумів, профтехучилищ.

Недостатня матеріальна база спеціальних навчальних закладів.

Русифікація освіти (згідно зі шкільною реформою 1959 р. затвер­джено положення про факультативність вивчення української мови в школі; наказ Міністерства Освіти УРСР, згідно з яким російська мова стала обов'язковою для вивчення, а українську можна було вивчати за бажанням).

Неухильне зменшення кількості українських щкіл (у 1959-1965 рр. їх поменшало майже на 2 тис).

Викладання у вищих навчальних закладах переважно російською мовою.

Проте нова хвиля ідеологічного наступу не дала можливості розвинутися новим явищам в українській культурі.

Дом. завд. Опрацювати §8, стор. 62 – 63

Запитання і завдання

1. Що Ви знаєте про «мовну проблему» в школах України за доби Хрущова?

2. Кого з діячів науки, що заявили про себе в часи «відлиги», Ви можете назвати?

3. Кого з молодих талановитих літераторів, що заявили про себе в часи «відлиги», Ви можете назвати?

4. Назвіть організації, що стали першими осередками руху «шістдесятників».

5. Які перспективи розвитку націй у СРСР визначаєш нова Програма КПРС, прийнята на XXII з'їзді партії?

6. Що таке «русифікація»? На що була спрямована політика русифікації?

7. Хто такі «шістдесятники»?

8. Визначте хронологічну послідовність подій:

- початок освітянських реформ М.Хрущова;

- святкування 300-річчя Переяславської Ради;

- встановлення Шевченківської премії;

- заснування Клубу творчої молоді в Києві.

9. Що змінила освітня реформа кінця 50-х років у викладанні української мови в школах України?

10. Яким галузям науки приділялась першочергова увага з боку керівництва держави наприкінці 50-х – на початку 60-х років?

11. Як процеси лібералізації позначились па розвитку літератури України?

12. Які ідеї сповідували представники руху «шістдесятників»?

13. Чому, на Вашу думку, в СРСР розвиток науково-технічної революції значно відставав від провідних країн Заходу?

14. Як Ви вважаєте, чим було викликане проведення політики русифікації в Радянській Україні?

15. Чому, на Ваш погляд, владні структури розпочали переслідування «шістдесятників? »

ВИКЛАДАЧ МЕЛЬНИЧУК Л.М.

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Тема уроку: Встановлення радянського домінування в країнах Центральної та східної Європи. Розвиток у 2-й половині ХХ-на початку 80-х років Польщі, Угорщини, Болгарії, Чехословаччини, Румунії, Югославії

План вивчення нового матеріалу

 1. Встановлення радянського домінування у східноєвропейських країнах.
 2. Наростання внутрішньої нестабільності в країнах Центральної та Східної Європи
 3. Революції кінця 80-х – поч. 90-х років

Самостійне опрацювання:

       Причини встановлення радянського домінування в країнах Центральної та східної Європи. Розвиток у 2-й половині ХХ-на початку 80-х років Польщі, Угорщини, Болгарії, Чехословаччини, Румунії, Югославії. Причини революцій проти комуністичних режимів у Східній Європі. Крах комуністичного ладу і відновлення демократії у Польщі, Угорщини, Болгарії, Чехословаччини, Румунії, Югославії.

       Питання для самоконтролю:

 1. В яких Східноєвропейських країнах після війни прийшли до влади комуністичні режими?
 2. Які причини краху прорадянських режимів у Європі?
 3. В яких країнах демократичні перетворення відбулися мирним і військовим шляхом?

Домашнє завдання: параграф 23

ВИКЛАДАЧ МОЛНАР Й.Й.

СЕРЕДА 25.03.2020

 

ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ

Тема: Утоплення людини. Домедична допомога в разі утоплення

План

1.Симптоми утоплення.

2.Допомога під час утоплення.

3.Алгоритм домедичної допомоги постраждалому під час утоплення.

Утоплення – це гострий патологічний стан, що виникає за випадкового або навмисного занурення людини у воду з подальшим розвитком ознак гострої дихальної недостатності та гострої серцевої недостатності, присиною виникнення яких є потрапляння рідини в її дихальні шляхи.

Розрізняють три головних типи утоплення: 1) аспірацій не (істинне – мокре) – 75 – 95% випадків; 2) асфіктичне (спастичне – сухе) – 5 – 20% випадків; 3) син копальне (рефлекторне) – до 5% випадків.

Алгоритм домедичної допомоги постраждалому під час утоплення має таку послідовність:

1.Перевірити, чи притомний постраждалий.

2.Відновити в постраждалого прохідність дихальних шляхів.

3.перевірити наявність дихання в постраждалого.

4.Продовжувати серцево – легеневу реанімацію до:

-прибуття бригади ЕМД;

-відновлення дихання в постраждалого (наявність 2 – 4 дихальних рухів протягом 10с.);

-настання фізичного виснаження тих, хто проходить серцево – легеневу реанімацію, але не менше 30 хв.

Елементарні правила безпеки, що допоможуть вам уникнути трагедії під час відпочинку біля води.

1. Відпочивати й купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах.

2. Ніколи не пірнайте у незнайомих місцях.

3. Не лишайте дітей без нагляду біля води і не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки.

4. Не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах.

5. Не заходьте у воду в стані алкогольного сп’яніння.

6. Стежте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах за сильних поривів вітру.

Дайте відповіді на питання:

1.Що називають утопленням? 2.Які бувають види утоплення? 3. Охарактеризуйте істинне утоплення в прісній воді. 4.Назвіть особливості істинного втоплення в морській воді. 5.У чому полягає зміст першої допомоги під час утоплення?

ВИКЛАДАЧ МЕЛЬНИЧУК Л.М.

ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ

Тема уроку: Обов’язки, права, відповідальність військовослужбовців

План вивчення нового матеріалу

 1. Обов’язки військовослужбовців
 2. Права військовослужбовців
 3. Відповідальність військовослужбовців

Самостійне опрацювання:

     Загальні і спеціальні обов’язки військовослужбовців. Виконання службових обов’язків. Захист прав військовослужбовців. Право на застосування зброї. Відповідальність військовослужбовців за правопорушення.

       Питання для самоконтролю:

 1. Охарактеризуйте загальні і спеціальні обв’язки військовослужбовців
 2. Які законодавчі акти закріплюють права військовослужбовців?
 3. Яку відповідальність можуть нести військовослужбовці?

Домашнє завдання: розділ 3, тема 1, Стор. 68-70

ВИКЛАДАЧ МОЛНАР Й.Й.

УРОКИ КОПОЛОВЕЦЬ Н.М.

22 Хімія https://classroom.google.com/c/NTUzMjQ4MTQ2MDZa ilbtnxa

 

22 Біологія https://classroom.google.com/c/NTUyOTI3ODkzNjla tkzv4lb

УРОКИ БРИТВАК В.Ю.

22 https://classroom.google.com/w/NTM3MDkyNDQxNzVa/t/all 5hidcqj

ГЕОГРАФІЯ

Тема: Географічні наслідки параметрів і рухів Землі як планети

План

1.Геоїд.

2.Показники руху Землі навколо своєї осі. Добова ритміка в географічній оболонці.

3.Основні види часу. Визначення місцевого та поясного часу, перехід від місцевого часу до поясного.

4.Пояси освітленості на Землі.

5.Сила Коріоліса.

6.Змінюваність висоти Сонця над горизонтом і тривалості світлового дня.

7.Орбітальний рух Землі.

Зміна пір року в Північній і Південній півкулях.

Земля – не ідеальна куля, вона сплюснута біля полюсів і розширена до екватора. Таке геометрічне тіло називають сфероїдом, або еліпсоїдом обертання. Але істинна (фізична) форма Землі більш складна через неоднорідність будови надр. Ця форма є геоїдом («землеподібний»). Геоїд – це фігура, поверхня якої в усіх точках перпендикулярна напрямку сили тяжіння. Поверхня т геоїда збігається з рівнем Світового океану.

Дізнайтеся більше: Завдяки екваторіальному розширенню земного еліпсоїда найвіддаленішою від центра Землі точкою є не найвища відносно рівня Світового океану гора Джомолунгма, а вулкан Чімборасо, розташований в Еквадорі поблизу екватора.

У Києві, Гельсінкі, Стамбулі, Єрусалимі один час, хоча всі міста розташовані в різних країнах.

На Північному й південному полюсах усі меридіани сходяться в точку, їх не можна віднести до жодного годинного поясу.

День у середньому довший за ніч. Це пояснюється тим, що моментами сходу та заходу вважають появу з – за горизонту і зникнення за ним краю Сонця, а не його центра.

Місцевий час – це час меридіана даного місця, який визначається положенням Сонця.

Запам'ятайте: стисло про головне:

Земля має форму геоїда. Вона здійснює два типи обертів: навколо своєї осі (зміна дня і ночі) та навколо Сонця (зміна пір року ).

Регулярна зміна пір року – наслідок руху Землі навколо Сонця і нахилу осі обертання Землі до площини орбіти.

Сила Коріоліса – відхиляюча сила, яка виникає внаслідок обертання Землі навколо своєї осі.

Розрізняють місцевий і поясний час. Україна розташована у другому годинному поясі; поясний час у державі називають київським.

Знаю і вмію обґрунтовувати:

1.Поясніть, що є наслідком обертання Землі навколо своєї осі.

2.Скільки діб триває полярний день на широті Північного полярного кола?

3.Коли настає полярна ніч на широті південного полярного кола?

Шукаю в Інтернеті

З'ясуйте хто запропонував поясний час і чому Гринвіцький час є всесвітнім (універсальним).

Дом. завд. Опрацювати §7, стор. 38 – 44.

ВИКЛАДАЧ МЕЛЬНИЧУК Л.М.

ІНОЗЕМНА МОВА

Тема уроку №36 « Моє мовне портфоліо»

Task 1. Find out and write down the meanings of the phrasal verbs below:

¾    Switch\turn on

¾    Switch\turn off

¾    Plug in smth

¾    Turn up smth

¾    Charge smth up

¾    Download a file

¾    Upload a file

¾    Post a message

Task 2-3. Match phrasal verbs with their definitions and complete the sentences.

( ex. 2 a,b pg. 130)

https://4book.org/uchebniki-ukraina/10-klass/angliyska-mova-10-klas-karpyuk-2018/unit-5-communication-technologies/page-130

Task 4. Prepare the information. (ex. 7 pg. 133)

https://4book.org/uchebniki-ukraina/10-klass/angliyska-mova-10-klas-karpyuk-2018/unit-5-communication-technologies/page-133

ВИКЛАДАЧ БАБІТА О.Ю.

ФІЗКУЛЬТУРА

Комплекс вправ для самостійного виконання1
. В.п. (вихiдне положення) – стiйка: ноги нарiзно. Коловi рухи руками: 4 рази вперед i 4 – назад. Повторити 10–12 разiв.
2. В.п. – о.с. (основна стiйка), пальцi рук переплетенi за спиною. 1–2 – пiднятися на носки, енергiйно вiдвести руки назад до зведення лопаток (вдих); 3–4 – в.п. (видих). Повторити 10–12 разiв.
3. В. п. – стiйка: ноги нарiзно, руки в сторони. Повороти тулуба вправо–влiво, не вiдриваючи п’яти вiд землi. Повторити 20 разiв у кожну сторону.
4. В. п. – стiйка: ноги нарiзно. Почерговi нахили в сторони по одному разу. Нахил улiво: лiва рука за спиною рухається вправо, права рука над головою рухається влiво. Нахил вправо: права рука за спиною рухається влiво, лiва рука над головою рухається вправо. Повторити 20 разiв у кожну сторону. Дивитись прямо, тулуб не повертати.
5. Стоячи на однiй нозi, iншою виконувати вiльнi маховi рухи вперед–вгору – назад–вгору з максимальною амплiтудою, не доторкаючись до землi. Намагатися зберiгати рiвновагу. За опору не триматись. Поступово довести до 20 рухiв кожною ногою.
6. В. п. – стiйка: ноги нарiзно, руки внизу. Нахили вперед та назад, поступово збiльшуючи амплiтуду рухiв. Нахил уперед: ноги в колiнах не згинати, пальцi рук тягнуться до землi. Нахил назад: руки вiдвести в сторони–вверх–назад, подивитися вверх.
7. Стоячи на однiй нозi, iншою виконувати коловi рухи, не торкаючись пiдлоги, вправо та влiво, по 4 рази в кожну сторону. Повторити 10–12 разiв правою й лiвою ногою.
8. В. п. – о.с. 1 – упор присiвши; 2 – упор лежачи; 3 – упор присiвши; 4 – о.с. Повторити 8–10 разiв.
9. В. п. – стiйка: ноги широко, нахилити тулуб уперед, руки в сторони. Виконувати повороти тулуба («млин»). 20 разiв у кожну сторону.
10. В. п. – упор лежачи. 1 – опускаючи таз, прогнутись, подивитись вверх; 2 – пiдняти таз, подивитись на колiна. Повторити 10–12 разiв у середньому темпi. Руки не згинати.
11. В. п. – упор лежачи позаду. 1 – пiдняти таз, прогнутись, подивитись назад; 2 – в.п. Повторити 10–12 разiв у середньому темпi.
12. В. п. – упор лежачи. Робити плавнi, але досить швидкi, рухи тазом униз–уверх (амплiтуда 10–15 см.) таким чином, щоб пальцi нiг на 1–2 см. вiдривались вiд опори (пiдстри-бували). Повторити 10–20 разiв.
13. Повторити те ж саме у вихiдному положеннi «упор лежачи позаду».
Вправи для формування та корекції постави

Постава - це звичне положення тіла людини у спокої та в русі. Вона визначається під час стояння, сидіння, ходьби та виконання інших видів рухової діяльності. Відхилення від правильної постави називають порушенням або дефектом постави.

  1. Стоячи біля стіни або гімнастичної стінки. В. п. - основна стійка. Прийняти правильну поставу, торкаючись спиною стіни (стінки). При цьому лопатки, сідниці, гомілки ніг і п'яти повинні фіксуватися стінки, голова відведена. Правильність постави контролюється самою дитиною у дзеркалі, інструктором ЛФК, одним з дітей по вказівці інструктора.

  2. Стоячи біля стіни, прийняти правильну поставу. Закрити очі, зробити крок вперед, Знову прийняти правильну поставу. Розплющити очі - перевірити правильність постави, виправити відмічені дефекти.

  3. Прийняти правильну поставу, зробити 2-3 кроки вперед, сісти, встати. Знову прийняти правильну поставу. Ту ж вправу можна робити, як і передування, із закритими очима.

  4. Прийняти правильну поставу біля гімнастичної стінки. Зробити 2-3 кроки вперед, розслабити послідовно м'язи шиї, плечей, рук і тулуба. Знову прийняти правильну поставу. Перевірити поставу, виправити дефекти.

  5. Стоячи у гімнастичної стінки, прийняти правильну поставу. Підвестися на носки, утримуючись в цьому положенні 3-5 секунд. Повернення в вихідне положення.

  6. Та ж вправа, але без гімнастичної стінки.

  7. Прийняти правильну поставу, сісти, розвівши коліна в сторони і зберігаючи пряме положення голови та хребта. Поволі встати, прийняти правильну поставу, перевіряючи себе перед дзеркалом.

  8. Стоячи в правильній поставі, покласти на голову мішечок з піском. Сісти, прагнучи не упустити мішечок. Встати в вихідне положення.

  9. Ходьба з мішечком на голові із зупинками для контролю правильної постави.

https://www.youtube.com/watch?v=WKkMHOLevrM&t=49s

https://www.youtube.com/watch?v=ZXA5C9MQcQs

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c

ВИКЛАДАЧІ ПИСАРЕНКО Л.П, АНДРЕЙЧУК І.Г.

ВІВТОРОК 24.03.2020

ПЛАН УРОКУ

виробничого навчання

Тема програми №9:Приготування страв з риби та морських продуктів

Тема уроку9.3:Приготування риби фаршированої

Пояснення нового матеріалу і послідовність роботи учнів

Короп фарширований.Нафаршированого гречаною або рисовою кашею та грибами коропа зашивають, обкачують у борошні, обсмажують з обох боків до золотистого кольору основним способом, доводять до готовності у жа­ровій шафі.

Перед подаванням з коропа знімають нитки і нарізують його на порціонні шматочки, які укладають на тарілку чи блюдо, поливають маслом або маргарином столовим і посипають зеленню. Окремо на гарнір можна подати припущену з маслом моркву, картоплю смажену.

Судак або щука фаршировані (цілими). Рибу наповнюють фаршем, загортають у марлю або пергамент, перев'язують шпагатом (можна прикріпити з обох боків дві тонкі дерев'яні планочки, вирізані за формою і розміром риби) та укладають на решітку рибного казана спинкою догори. Рибу заливають водою або бульйо­ном на третину об'єму, додають петрушку, селеру, ріпчасту цибулю, сіль. При­пускають рибу під закритою кришкою при слабкому кипінні 30-50 хв залежно від величини риби. За 5-Ю хв до готовності додають перець чорний і лавровий лист. Готову рибу трохи охолоджують, знімають планочки, марлю, витягують нит­ки. Для бенкетів рибу подають цілою або нарізують на порції (по одному шматоч­ку) у вигляді кругляків, які до відпускання зберігають у гарячому бульйоні.

Перед подаванням на підігріте блюдо (тарілку) кладуть гарнір — картоплю варену або картопляне пюре, овочі варені, поряд — порціонний шматочок риби. Гарнір поливають розтопленим маслом, а рибу — соусом томатним, томатним з овочами, сметанним. Страву прикрашають зеленню.

Сазан, короп, тріска (не пластовані шматочками) фаршировані. Підготовлену рибу укладають на решітку рибного казана, заливають гарячим бульйоном або водою так, щоб вона була покрита на третину об'єму, додають перець чорний горошком, сіль, посуд закривають кришкою і припускають при слабкому кипінні 10-15 хв.

Аби фарширована риба мала гарний колір, рекомендується припускати її з додаванням промитого лушпиння цибулі, а щоб поліпшити смак, можна припус­кати її у змащеному жиром сотейнику, на дно якого покласти тонкі шматочки сирого буряка, моркви, цибулі, на них — шматочки фаршированої риби (в один ряд).

Подають припущену фаршировану рибу з гарніром, поливають соусом. Гарні­ри — картопля варена або картопляне пюре, овочі припущені. Соуси — томат­ний, томатний з овочами, сметанний.

Закріплення матеріалу:

 1. Яку рибу використовують для фарширування?
 2. Як підготувати рибу для фарширування?
 3. Чому при обробці риби з неї обов’язково дістають чорну плівку та зябра?
 4. Послідовність приготування коропу смаженого?
 5. Як подають короп смажений?
 6. Рибу фаршировану лише смажать чи використовують і інші способи теплової обробки?
 7. Як подають рибу фаршировану?

Завдання учнів

-        Приготувати короп фарширований.

-        Приготувати риба фаршировану цілою.

Домашнє завдання:

вивчити основні питання для закріплення нового матеріалу, практично приготувати короп фарширований в домашніх умовах.

 

майстер в/н Т.Д. Шевченко

майстер в/н У.П. ДеякКороп фарширований - Рецепти страв

receptystrav.com.ua › pisni-stravy › 132-korop-farshirovaniy

                                                   Технологічна карта

Короп фарширований

№п/п Найменування сировини Витрати сировини в грамах Вимоги до якості сировини
брутто нетто
1. Короп        122 60 Сировина повинна відповідати вимогам НТД
2. Для фаршу:    
3. Гриби білі сушені 8 16
4. Цибуля ріпчаста 10 8/4
5. Жир тваринний 3 3
6. Крупи рисові 7 7
7. Або крупи гречані 9,5 9,5
8. Яйця 1/4шт. 10
9. Маса фаршу - 50
10. Борошно пшеничне 6 6
11. Маса н/ф - 115
12. олія 6 6
13. Маса смаженого коропа - 100
14. окунь морський 137 119
15. борошно пшеничне 6            6
16. олія          6 6
17. маса смаженої риби 100 100
18. Масло вершкове 7 7
19. Гарнір - 150
20. Вихід - 257

Технологія приготування

Короп обчищують від луски, промивають, надрізують вздовж спинки,видаляють нутрощі й кістки, стежачи, щоб м’ясо не відокремлювалось від шкіри. Підготовленого коропа наповнюють фаршем, зашивають, обкачують у борошні, обсмажують і доводять до готовності в духовій шафі.

Для приготування фаршу варені гриби шаткують і обсмажують разом із дрібно нарізаною цибулею. На грибному відварі варять розсипчасту кашу. Додають до неї смажені гриби із цибулею, сирі яйця,перець, сіль і перемішують.

Перед подаванням рибу нарізують на порції й поливають розтопленим маслом вершковим.

Гарніри: картопля смажена, варена, пюре картопляне,овочі тушковані.

ПОНЕДІЛОК 23.03.2020

 

УРОКИ ПЕРИНЕЦЬ Т.В.

22 група- https://classroom.google.com/c/NTQxMTQxOTA2MDRa         bhxpmm4

УРОКИ ЛІГОЦЬКА О.О.

22 https://classroom.google.com/c/NTQyNjY3Nzg3NzNa mafrx27

АЛГЕБРА

23

група

https://classroom.google.com/c/NjUyMDcwNzQxMTZa 5kzwl2p

ВИКЛАДАЧ МОЛНАР А.Й.

ІНФОРМАТИКА

22 https://classroom.google.com/u/0/c/NTQxNTc0MDQwNDBa ydwwys2

ВИКЛАДАЧ ПЛЯЦКО Н.В.

ФІЗИКА І АСТРОНОМІЯ

Тема уроку.   Електричне поле. Напруженість електричного поля.

 • Електричне поле — це форма матерії, що існує біля заряджених тіл і проявляється в дії з деякою силою на будь-яке заряджене тіло, що перебуває в цьому полі.
 • Напруженість електричного поля   — це векторна величина, що характеризує електричне поле й дорівнює відношенню сили з якою електричне поле діє на пробний заряд, поміщений у деяку точку поля, до значення цього заряду: .
 • Напруженість поля точкового заряду:  .  
 • Принцип суперпозиції полів: напруженість електричного поля системи зарядів дорівнює векторній сумі напруженостей полів, створюваних кожним з них окремо: .
 • Лінії напруженості електричного поля (силові лінії) — лінії, дотичні до яких у кожній точці збігаються з напрямком вектора напруженості електричного поля.

КОН

Питання для самоконтролю:

 1. 1)Що таке електричне поле?
 2. 2)Що таке напруженість електричного поля?
 3. 3)Записати формулу для напруженості електричного поля.
 4. 4)Сформулювати принцип суперпозиції поля?
 5. 5)Записати формулу для напруженості поля точкового заряду.
 6. 6)Сформулювати лінії напруженості електричного поля?

           Домашнє завдання: § 2, за новою книгою.

                                                 Впр.2(2,3)

ВИКЛАДАЧ КОНОПЛІН О.Є.

ФІЗКУЛЬТУРА

Комплекс вправ для самостійного виконання1
. В.п. (вихiдне положення) – стiйка: ноги нарiзно. Коловi рухи руками: 4 рази вперед i 4 – назад. Повторити 10–12 разiв.
2. В.п. – о.с. (основна стiйка), пальцi рук переплетенi за спиною. 1–2 – пiднятися на носки, енергiйно вiдвести руки назад до зведення лопаток (вдих); 3–4 – в.п. (видих). Повторити 10–12 разiв.
3. В. п. – стiйка: ноги нарiзно, руки в сторони. Повороти тулуба вправо–влiво, не вiдриваючи п’яти вiд землi. Повторити 20 разiв у кожну сторону.
4. В. п. – стiйка: ноги нарiзно. Почерговi нахили в сторони по одному разу. Нахил улiво: лiва рука за спиною рухається вправо, права рука над головою рухається влiво. Нахил вправо: права рука за спиною рухається влiво, лiва рука над головою рухається вправо. Повторити 20 разiв у кожну сторону. Дивитись прямо, тулуб не повертати.
5. Стоячи на однiй нозi, iншою виконувати вiльнi маховi рухи вперед–вгору – назад–вгору з максимальною амплiтудою, не доторкаючись до землi. Намагатися зберiгати рiвновагу. За опору не триматись. Поступово довести до 20 рухiв кожною ногою.
6. В. п. – стiйка: ноги нарiзно, руки внизу. Нахили вперед та назад, поступово збiльшуючи амплiтуду рухiв. Нахил уперед: ноги в колiнах не згинати, пальцi рук тягнуться до землi. Нахил назад: руки вiдвести в сторони–вверх–назад, подивитися вверх.
7. Стоячи на однiй нозi, iншою виконувати коловi рухи, не торкаючись пiдлоги, вправо та влiво, по 4 рази в кожну сторону. Повторити 10–12 разiв правою й лiвою ногою.
8. В. п. – о.с. 1 – упор присiвши; 2 – упор лежачи; 3 – упор присiвши; 4 – о.с. Повторити 8–10 разiв.
9. В. п. – стiйка: ноги широко, нахилити тулуб уперед, руки в сторони. Виконувати повороти тулуба («млин»). 20 разiв у кожну сторону.
10. В. п. – упор лежачи. 1 – опускаючи таз, прогнутись, подивитись вверх; 2 – пiдняти таз, подивитись на колiна. Повторити 10–12 разiв у середньому темпi. Руки не згинати.
11. В. п. – упор лежачи позаду. 1 – пiдняти таз, прогнутись, подивитись назад; 2 – в.п. Повторити 10–12 разiв у середньому темпi.
12. В. п. – упор лежачи. Робити плавнi, але досить швидкi, рухи тазом униз–уверх (амплiтуда 10–15 см.) таким чином, щоб пальцi нiг на 1–2 см. вiдривались вiд опори (пiдстри-бували). Повторити 10–20 разiв.
13. Повторити те ж саме у вихiдному положеннi «упор лежачи позаду».
Вправи для формування та корекції постави

Постава - це звичне положення тіла людини у спокої та в русі. Вона визначається під час стояння, сидіння, ходьби та виконання інших видів рухової діяльності. Відхилення від правильної постави називають порушенням або дефектом постави.

  1. Стоячи біля стіни або гімнастичної стінки. В. п. - основна стійка. Прийняти правильну поставу, торкаючись спиною стіни (стінки). При цьому лопатки, сідниці, гомілки ніг і п'яти повинні фіксуватися стінки, голова відведена. Правильність постави контролюється самою дитиною у дзеркалі, інструктором ЛФК, одним з дітей по вказівці інструктора.

  2. Стоячи біля стіни, прийняти правильну поставу. Закрити очі, зробити крок вперед, Знову прийняти правильну поставу. Розплющити очі - перевірити правильність постави, виправити відмічені дефекти.

  3. Прийняти правильну поставу, зробити 2-3 кроки вперед, сісти, встати. Знову прийняти правильну поставу. Ту ж вправу можна робити, як і передування, із закритими очима.

  4. Прийняти правильну поставу біля гімнастичної стінки. Зробити 2-3 кроки вперед, розслабити послідовно м'язи шиї, плечей, рук і тулуба. Знову прийняти правильну поставу. Перевірити поставу, виправити дефекти.

  5. Стоячи у гімнастичної стінки, прийняти правильну поставу. Підвестися на носки, утримуючись в цьому положенні 3-5 секунд. Повернення в вихідне положення.

  6. Та ж вправа, але без гімнастичної стінки.

  7. Прийняти правильну поставу, сісти, розвівши коліна в сторони і зберігаючи пряме положення голови та хребта. Поволі встати, прийняти правильну поставу, перевіряючи себе перед дзеркалом.

  8. Стоячи в правильній поставі, покласти на голову мішечок з піском. Сісти, прагнучи не упустити мішечок. Встати в вихідне положення.

  9. Ходьба з мішечком на голові із зупинками для контролю правильної постави.

https://www.youtube.com/watch?v=WKkMHOLevrM&t=49s

https://www.youtube.com/watch?v=ZXA5C9MQcQs

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c

ВИКЛАДАЧІ ПИСАРЕНКО Л.П., АНДРЕЙЧУК І.Г.

П’ЯТНИЦЯ 20.03.2020

 

УРОКИ БРИТВАК В.Ю.

22 https://classroom.google.com/w/NTM3MDkyNDQxNzVa/t/all 5hidcqj

ІНОЗЕМНА МОВА

Тема уроку №35: Електронне листування. Стилі електронного листування.

Task 1. Read the articles. ( ex. 2 pg.125)

https://pidruchnyk.com.ua/425-anglyska-mova-karpyuk-10-klas.html

Task 2. Get some information on emailing. ( ex. 6 pg. 128-129)https://pidruchnyk.com.ua/425-anglyska-mova-karpyuk-10-klas.html

Task 3. Choose one of the topic and write informal letter to your pen friend. (informal style) (ex. 7 pg. 129)

https://pidruchnyk.com.ua/425-anglyska-mova-karpyuk-10-klas.html

ВИКЛАДАЧ БАБІТА О.Ю.

ФІЗИКА І АСТРОНОМІЯ

Тема уроку:Розв'язування задач.

Задача 1. На якій відстані два точкових заряди 20 і -80 нКл притягуються один до одного із силою 4 мН?

Задача 2. Два точкових заряди -3 і -8 нКл відштовхуються один від одного із силою 60 мН. На якій відстані один від одного вони перебувають?

Домашнє завдання

Задача 1 На відстані 3 см одна від одної кульки відштовхуються із силою 40 мкН. Які заряди кульок, якщо відомо, що вони однакові?

ВИКЛАДАЧ КОНОПЛІН О.Є.

УСТАТКУВАННЯ

План-конспект уроку

Тема уроку: «Гриль електричний ГЕ-4. Правила експлуатації»

Вивчення нового матеріалу

Гриль електричний ГЕ-3 представляє собою шафу, встановлену на чотирьох ніжках. 3 лівої сторони від жаровочної камери розташовані електродвигун та два перемикачі, тумблери яких виведені на лицьову панель. У верхній частині жаровочної камери прикріплені два кварцеві трубчасті електронагрівачі, над якими встановлений алюмінієвий відображувач. Камеру зачиняють скляними дверцятами з ручкою, при необхідності дверцята забирають під основу шафи. На дно шафи встановлюють піддон для збирання жиру й соку.
В центральній частині шафи розташовують рожен, вставляючи його чотиригранним кінцем у квадратний отвір приводного вала, який знаходиться на лівій внутрішній стінці шафи
. На правій стінці є виріз, в який вставляється другий кінець рожна, який закінчується рукояткою. У рожна є два висувних тримача, між якими закріплюються напівфабрикати, призначені для смаження.
На рожні можна закріпити до восьми шпажок для смаження шашликів
. Замість рожна в камері можна встановлювати решітки. Напівфабрикат розміщують на одну із них, а зверху кладуть другу. Як тільки продукт набуде підсмажену шкуринку, його разом з решіткою перевертають на зворотню сторону.Гриль електричний ГЕ-4 за конструкцією аналогічний до гриля ГЕ-3. Основна відмінність - наявність перемикача для вмикання ІЧ-нагрівачів й кнопкового вимикача для двигунів приводу рожна.

3. Правила експлуатації

Перевіряють санітарно-технічний стан гриля. Кварцева трубка повинна бути чистою, прозорою, без слідів жиру та відбитків пальців. Забруднення трубки погіршує інфрачервоне випромінювання,із-за крихкості кварцевої трубки під час  протирання слід бути обережнимПотім на рожні закріплюють продукт, який підлягає смаженню, кладуть його в жаровочну шафу та зачиняють дверцята. Післяцього підключають гриль в електромережу та вмикають електронагрівальні елементи. Одночасно й вмикають в роботу електродвигун, який обертає рожен зі швидкістю 2-2,5 об./хв. Тривалість смаження: для курей - 20-25 хв., для шашликів - 18-20 хв., для антрекотів —10-12хв. Готовність продукту визначають органолептичним шляхом.Далі, вимкнувши електронагрівальні елементи, відчиняють дверцята та виймають рожен із готовими кулінарними виробами.

Закінчивши роботу та вимкнувши електрогриль із електромережі промивають внутрішню поверхню шафи теплою водою із миючими засобами.

 Алюмінієвий відображувач виймають, заздалегідь викрутивши гвинт на задній стінці гриля, й промивають.

Питання для самоконтролю:

1.У чому полягає принцип роботи електрогриля?

2.Назвіть основні елементи будови електрогриля?

3..Яку функцію виконує відображувач?

4.Чому необхідно перевірити санітарний стан кварцевої трубки?

5.Порядок роботи з електрогрилем.

Домашнє завдання

Вивчити принцип дії та правила користування грилі.

Саєнко Н.П., Волошенко Т.Д. Устаткування підприємств громадського харчування.

ВИКЛАДАЧ БЛИСКУН Н.М.

УРОКИ ПЕРИНЕЦЬ Т.В.

22

https://classroom.google.com/c/NTQxMTQxOTA2MDRa

bhxpmm4

 

АЛГЕБРА ТА ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

Тема уроку: Похідна функції, її геометричний і фізичний зміст (20. 03.2020 р.)

План вивчення нового матеріалу

1. Означення похідної.

2. Геометричний зміст похідної. Кутовий коефіцієнт і кут нахилу дотичної до графіка функції в заданій точці.

3. Фізичний зміст похідної Швидкість та прискорення прямолінійного руху.

4. Яку функцію називають диференційовною в точці? на проміжку?

5.Застосування означення похідної.

Похідною функції у = f(x) в точці хо називається границя відно­шення приросту функції до приросту аргументу при умові, що приріст аргументу прямує до нуля, а границя існує, тобто

Геометричний зміст похідної

Значення похідної функції у = f(x) в точці xoдорівнює кутовому коефіцієнту дотичної до графіка функції в точці з абсцисою xo:

f'(xo) = k = tg α

Рівняння дотичної до кривої

МОЛ1

у = f(x) в точці М(xo; уo) має вигляд:

y = f (xo)+ f '(xo)(x – xo)

Фізичний зміст похідної

Похідна функції в заданій точці – швидкість зміни функції в заданій точці.

Якщо матеріальна точка рухається прямо­лінійно і її координата змінюється по закону s = s(t), то швидкість її руху v(t) в момент часу t дорівнює похідній s'(t):

v(t) = s'(t),

прискорення цієї матеріальної точки дорівнює похідній другого порядку від закону руху

a(t)= s''(t) =v' (t)

Функцію, яка має похідну в точці хо, називають диферен­ційованою в цій точці.

Функцію, яка має похідну в кожній точці деякого проміжку, називають диференційованою на цьому проміжку. Операція знаходження похідної називається диференціюванням.

Самостійно опрацювати § 15 ст. 121-122. Розв'язати задачі №1, №2, №3, №4 ст. 123 (виконаємо разом).

Посилання на підручник:https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/14-matematyka-10-klas/matematyka-10-klas-bevz-osvita.pdf

Питання для самоконтролю:

1) Що називають похідною функції у = f(x) в точці хо?

2) Поясніть геометричний зміст похідної.

3) Поясніть фізичний зміст похідної.

4) Яку функцію називають диференційовною в точці? на проміжку?

5) Яка операція називається диференціюванням?

Домашнє завдання.

Завдання за підручником: № 551, №555, № 560 (ст. 124-125)

ВИКЛАДАЧ МОЛНАР А.Й.

 

 

ЧЕТВЕР 19.03.2020

 

ФІЗИКА І АСТРОНОМІЯ

Тема уроку: розв’язування задач.

Задача 1. У скільки разів зміниться сила взаємодії між двома точковими

зарядженими тілами, якщо:

а) відстань між ними збільшити в 3 рази;

б) заряд одного з них збільшити в 5 разів?

Задача 2. Визначте силу взаємодії двох однакових точкових зарядів по 1 мкКл,що знаходяться на відстані 30 см один від одного.

Домашнє завдання.

Задача 1. Два одинакові позитивні заряди перебувають на відстані 10мм

один від одного. Вони взаємодіють із силою 7,2•10-4 Н. Визначте заряд кожної

кульки.

Задача 2. Заряди 10 і 16 нКл розміщено на відстані 7мм один від одного.

Яка сила буде діяти на заряд 2 нКл, розміщений у точці, що віддалена нКл, розміщений у точці, що віддалена на 3 мм

від меншого заряду і на 4 мм від більшого?

ВИКЛАДАЧ КОНОПЛІН О.Є.

УРОКИ БРИТВАК В.Ю.

22 https://classroom.google.com/w/NTM3MDkyNDQxNzVa/t/all 5hidcqj

ФІЗІОЛОГІЯ ХАРЧУВАННЯ

Тема: Раціональне харчування людей розумової праці.

Харчування людей розумової праці

Великі навантаженняна психоемоційну сферу, можуть викликати несприятливі зрушення в діяльності центральної нервової та серцево-судинної систем, в процесах обміну речовин. Це призводить до розвитку стомлюваності та пониженню працездатності; посилює виділення адреналіну, кортикостероїдів, підвищує вміст у крові холестеролу, тригліцеридів, глюкози. Поряд з відсутністю або недостатністю фізичного навантаження це сприяє розвитку атеросклерозу. Інтенсивна діяльність нервових клітин викликає збільшення витрат білків та водорозчинних вітамінів, через що потреба в вітамінах С та групи В підвищується на 25-30 %.

Робітники, зайняті розумовою працею, відносяться до I групи інтенсивності праці. Добові енерговитрати чоловіків складають 2450-2100 ккал, жінок – 2000-1800 ккал. За рахунок білків, жирів та вуглеводів повинно забезпечуватись відповідно 11-12 %, 30 % та 58-57% добової калорійності раціону.

Вміщення білків тваринного походження повинно складати не менше 55 %, олії – 30 % від їх загальної кількості в раціоні; вживання цукру – не більше 60-70 г/добу, а кількість складних вуглеводів – не менше 70-80 % від загальної кількості. Раціон харчування повинен мати антисклеротичну, ліпотропну та антистресорну спрямованість для оптимізації обміну жирів, зниження рівня холестеролу в крові, забезпечення оптимальних умов функціонування нервової системи.

Людям, які зайняті розумовою працею, слід харчуватися 3-4 рази на добу. При цьому основну калорійність раціону реалізовувати в першій половині дня. Інтервали між наступними прийомами їжі не повинні перевищувати 5 годин.

          Перший сніданок повинен забезпечувати 25 % добової калорійності, другий – 20 %. Через те, що вранці нерідко знижений апетит, сніданок повинен бути більш різноманітним, ніж інші прийоми їжі. Для підвищення апетиту в меню вводять різні салати з сирих овочів та зелені, потім гарячу страву (м’ясну, рибну, картопляно-овочеву, яєчну або сирну), яка є основним джерелом білків і енергії. Крім того, вводять гастрономічні продукти: вершкове масло, сир, ковбаси, яйця, особливо в тих випадках, коли гарячим була овочева, круп’яна або борошняна страва. У меню сніданку повинні входити гарячі напої (чай, кава, какао).

Обід забезпечує 35 % від добової потреби в енергії. У меню цього прийому їжі слід вміщувати салат або закуску, гарячу першу страву (для жінок – половину порції), м’ясну або рибну страву. Закінчують обід солодким напоєм або третьою солодкою стравою. Якщо в раціон вводиться не другий сніданок, а полуденок (фрукти, соки), то він повинен вміщувати до 15 % добової потреби в енергії.

Вечеря повинна забезпечувати 20-25 % добової калорійності та містити легкозасвоювані страви та продукти з риби, яєць, овочів, молока, фруктові, ягідні та овочеві соки, молочнокислі напої. У кожний прийом їжі доцільно вміщувати 100-150 г хліба пшеничного з борошна другого готунку або житнього хліба. Серед способів технологічної обробки продовольчих продуктів перевагу слід віддати смаженню, тушкуванню та запіканню.

Таким чином, під час складання харчових раціонів для осіб розумової праці повинні бути враховані впливи особливостей праці, функції фізіологічних систем.

Питання для самоконтролю

1. Які фізіологічні особливості організму осіб, які займаються розумовою працею?

2. Які фізіологічні системи зазнають максимального навантаження при розумовій праці?

3. Які добові енерговитрати у людей розумової праці?

4. Яким повинен бути режим харчування людей, що зайняті розумовою працею?

5. Які харчові речовини та продукти тонізують центральну нервову систему?

Домашнє завдання

Зробити конспект

ВИКЛАДАЧ КОПОЛОВЕЦЬ Н.М.


ФІЗІОЛОГІЯ ХАРЧУВАННЯ

Тема: Харчування робітників середньої та важкої праці.

 

Середню фізичну активність мають працівники професій з механізованими та частково механізованими виробництвами та сфери обслуговування. Серед них найбільш поширена професія –

це водії різних видів транспорту. Їхня праця, незважаючи на низку особливостей, обумовлених конкретними умовами праці, має загальні риси:

- велике навантаження на зір та зоровий аппарат;

- значні нервово-психічні навантаження;

- відносно низький рівень м'язової активності;

- загальмованість центральної нервової системи внаслідок монотонної вібрації.

Тому харчування має забезпечити організм захисними компонентами їжі. На прикладі професії водіїв показано основні фізіолого-гігієнічні підходи до їхнього раціонального харчування (рис. 11.2).

КОП1

Рис. 11.2. Основні фізіолого-гігієнічні принципи харчування водіїв

Фізіолого-гігієнічні основи раціонального харчування працівників гарячих цехів

Інтенсивного теплового впливу зазнають металурги, ливарники, пекарі, кухарі та працівники деяких інших професій. Під час роботи в умовах високої температури в організмі людини відбувається:

> посилення обміну речовин, що призводить до підвищення їх витрачання;

> зниження секреції ферментів, апетиту, перистальтики кишечнику, що ускладнює процеси травлення та засвоєння їжі;

^ зростання втрат водорозчинних вітамінів та мінеральних речовин, що пов'язано зі збільшенням потовиділення.

Основні фізіолого-гігієнічні принципи харчування працівників гарячих цехів наведені на рис. 11.3.

КОП2

Рис. 11.3. Основні фізіолого-гігієнічні принципи харчування працівників гарячих цехів

Фізіолого-гігієнічні основи раціонального харчування працівників важкої фізичної праці

Важка фізична праця спричинює зміни гомеостазу організму. Стійкість організму досягається мобілізацією енергетичного обміну і обміну речовин. Енергозабезпечення фізіологічних процесів відбувається за рахунок використання резервів вуглеводів, які незначні, а у подальшому воно здійснюється за рахунок окислення ліпідів, запаси яких більші.

Добова потреба в різних компонентах їжі залежить від особливостей праці. Так, під час виконання фізичної роботи в холодних умовах доцільніше обрати білково-ліпідний тип харчування, а в нагріваючих умовах та з нервово-емоційним навантаженням – вуглеводно-білковий. Однак у разі тривалого фізичного напруження посилюється і білковий обмін. Основні фізіолого-гігієнічні принципи раціонального харчування працівників важкої фізичної праці наведено на рис. 11.4.

КОП3

Питання для самоконтролю

 1. Які особливості харчування робітників середньої праці? 2. Які особливості харчування робітників важкої праці?

Домашнє завдання

Зробити конспект

                                  ВИКЛАДАЧ КОПОЛОВЕЦЬ Н.М.

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Тема уроку: Нові незалежні держави. Особливості шляхів історичного розвитку.

План вивчення нового матеріалу

 1. Розпад СРСР.
 2. Держави СНД
 3. Нові незалежні держави на міжнародній арені, їх відносини з Україною

Самостійне опрацювання:

       Причини розпаду СРСР. Утворення СНД. Збройні конфлікти у Молдові та Грузії. Азербайджан і Вірменія, конфлікт за Нагорний Карабах. Відносини нових незалежних держав з Україною

       Питання для самоконтролю:

 1. Визначте основні тенденції в проведенні реформ у пострадянських країнах
 2. В яких пострадянських країнах виникли збройні конфлікти?
 3. Які відмінності існують між окремими державами у здійсненні демократичних перетворень?

Домашнє завдання: параграф 22

ВИКЛАДАЧ МОЛНАР Й.Й.

 

СЕРЕДА 18.03.2020

ТЕХНОЛОГІЯ ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ

22 https://classroom.google.com/w/NTM3MDkyNDQxNzVa/t/all 5hidcqj

ВИКЛАДАЧ БРИТВАК В.Ю.

ГЕОГРАФІЯ

 

Тема: Сучасні картографічні джерела та технології створення геозображень. Наукове та практичне застосування карт.( група 22, 18 березня)

План

 1. Електронні карти та глобуси.
 2. Картографічні джерела та Інтернет – сервіси.
 3. Навігаційні карти.
 4. Географічні інформаційні системи (ГІС).
 5. Дистанційне зондування землі.

Запам'ятайте: стисло про головне

Електронні карти й інші види геозображень (моделей) – невід'ємні атрибути сучасності, вони дозволяють отримати систематизовану й наочну інформацію про географічний об’єкт або процес.

Сьогодні електронна карта – це картографічне зображення, візуалізоване на моніторі (дисплеї) комп’ютера або іншого пристою (наприклад, супутникового навігатора).

Нині для всебічного вивчення світу використовують віртуальні інтерактивні ЗД – глобуси. Користувачам надано можливість переглядати супутникові зображення Землі, будувати гіпсометричні профілі, переглядати деякі типи геопросторових даних.

Навігаційні карти призначені для забезпечення навігації: морської, річкової, повітряної, космічної, наземної.

Завдання, які вирішують за допомогою ГІС:

 1. Пошук і раціональне використання природних ресурсів;
 2. Моніторинг екологічної ситуації;
 3. Контроль умов життя населення (охорона здоров'я, соціальне обслуговування тощо);
 4. Картографування (створення та оновлення тематичних карт, атласів);
 5. Територіальне, видове планування та управління промисловістю, сільським господарством, транспортом, енергетикою, тощо.

Дистанційне зондування Землі – спостереження поверхні Землі авіаційними й космічними засобами, оснащеними різноманітними видами знімальної апаратури.

Методи ДЗЗ: фото -, сканер не, радарне, теплове, спектрометричне, лідарне знімання.

Знаю і вмію обґрунтовувати

 1. Чим відрізняються електронні карти від паперових?
 2. Обгрунтуйте переваги ГІС – технологій..
 3. Якими сучасними засобами картографування ви користуєтесь у своєму житті? Які хотіли б опанувати?
 4. Які, на вашу думку, перспективи розвитку, мають Інтернет – джерела інформації?

Дом. завд. Опрацювати текст підручника §6, стор. 32 – 37 Дослідження. Орієнтовані теми ( на вибір учня/учениці)

 1. Прокладання оптимального маршруту руху між визначними об’єктами свого району за допомогою навігаційної карти своєї області.
 2. Сфери використання даних ДЗЗ.

ВИКЛАДАЧ МЕЛЬНИЧУК Л.М.

ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ

Тема: Правила безпеки під час допомоги ураженому електричним струмом і блискавкою

Порядок
надання домедичної допомоги постраждалим при ураженні електричним струмом та блискавкою

1. Цей Порядок визначає механізм надання домедичної допомоги постраждалим при ураженні електричним струмом та блискавкою не медичними працівниками.

2. У цьому Порядку термін «електротравма» вживається у такому значенні – це місцеві і загальні пошкодження, що виникають у результаті впливу електричного струму великої сили або розряду атмосферної електрики (блискавки).

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Основах законодавства України про охорону здоров’я та інших нормативно-правових актах у сфері охорони здоров’я.

3. Послідовність дій при наданні домедичної допомоги постраждалим при ураженні електричним струмом та блискавкою не медичними працівниками:

1) переконатися у відсутності небезпеки;

2) якщо постраждалий перебуває під дією електричного струму, при можливості припинити його дію: вимкнути джерело струму, відкинути електричний провід за допомогою сухої дерев’яної палиці чи іншого електронепровідного засобу;

3) провести огляд постраждалого, визначити наявність свідомості, дихання;

4) викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги;

5) якщо у постраждалого відсутнє дихання, розпочати проведення серцево-легеневої реанімації;

6) якщо постраждалий без свідомості, але дихання збережене, надати постраждалому стабільного положення;

7) накласти на місця опіку чисті, стерильні пов’язки;

8) забезпечити постійний нагляд за постраждалим до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги;

9) при погіршенні стану постраждалого до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги повторно зателефонувати диспетчеру екстреної медичної допомоги.

Дом. завд. Опрацювати текст підручника §7, стор. 46 -52

Знаю, вмію

1.Назвіть різновиди електротравми.

2.Як впливає електричний струм на організм людини?

3.Якими можуть бути за тяжкістю наслідки впливу електричного струму?

4.Назвіть ознаки впливу електричного струму на організм.

5.Якими є специфічні ознаки впливу блискавки на організм?

6.Які є правила безпеки під час допомоги ураженому електричним струмом і блискавкою?

7.Змоделюйте заходи домедичної допомоги ураженому електричним струмом чи блискавкою.

Тестові завдання

1. Блискавка викликає ушкодження за рахунок:

А)Теплової дії;   Б) Дугового контакту;   В) Механічної дії Г) Електролізу шкіри

Д) Електролітичної дії.

2.При смерті від атмосферної електрики на трупі виявляють:

А) Опіки шкіри; Б) Ознаки швидкоплинної смерті;   В) Знаки блискавки;

В) Розплавлення металевих предметів одягу;     Г) Пошкодження одягу

3.Специфічними для ураження людини блискавкою є:

А) Фульгурити; Б) Забиті рани; В) Знаки блискавки;   Г) Крововиливи в порожнечі тіла;

Д) Опіки шкіри.

4. Знаки блискавки характеризуються:

А) Відторгненням від шкіри епідермісу;   Б) Тривалим збереженням знаку після смерті;

В) Формуванням місцевих крововиливів; Г) Обвугленням тіла; Д) Можливістю зникнення через деякий час після смерті.

Електричний технічний струм може уразити людину шляхом:

А) Дугового контакту; Б) Провідного контакту;   В) Удару блискавкою;

Г) Крокової напруги;   Д) Безпосереднього контакту.

Дія електричного струму на організм залежить від:

А) Сили струму; Б) Напруги струму;   В) Опору ділянки шкіри;

Г) Тривалості взаємодії з джерелом;   Д) Роду струму.

Електричний струм справляє на організм:

А) Тривалу дію; Б) Специфічну дію;   В) Короткочасну дію; Г) Неспецифічну дію;

Д) Електромагнітну дію.

7. Специфічна дія електричного струму складається з таких ефектів як:

А) Ударний; Б) Механічний;   В) Біологічний,   Г) Електрохімічний; Д) Тепловий.

ВИКЛАДАЧ МЕЛЬНИЧУК Л.М.

ХІМІЯ

Тема: Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв'язку.

          Ковалентний зв'язок виникає між атомами одного елемента,наприклад, у молекулах водню, кисню, азоту, хлору тощо. Спільна пара елек­тронів, за допомогою якої здійснюється ковалентний зв 'язок, розміщується у просторі симетрично відносно ядер обох атомів. Такий ковалентний зв'я­зок називається неполярний, або гомеополярним. Неполярний ковалентний зв'язок може утворитися не тільки між однаковими атомами, а й між атомами з близькими електронегативностями. Якщо ж електронегативності атомів, що сполучаються між собою, відрізняються, то спільна пара електронів зміщу­ється в бік одного з цих атомів. У цьому разі порушується симетрія розподілу електричного заряду. З одного кінця такого зв'язку буде надлишок позитив­ного заряду, а з другого — негативного.

Полярний, або гетерополярний, зв 'язок — це такий ковалентний зв 'язок, що характеризується зміщенням спільної пари електронів у бік одного із сполучених цимзв 'язком атомів.

Зміщення спільної пари електронів у разі утворення полярного ковалент­ного зв'язку призводить до того, що середня густина негативного електрич­ного заряду буде вищою поблизу більш електронегативного атома і ниж­чою— поблизу менш електронегативного. Отже, один атом набуде над­лишкового негативного, а другий — надлишкового позитивного заряду. Ці заряди називаються ефективними (реальними) зарядами атомів у молекулі.

Крім розглянутого механізму спарювання електронів існує й інший механізм утворення ковалентного зв'язку. Метод валентних зв'язків стверджує, що ковалентний зв'язок має бути двох електронним, двоцентровим і локалізованим у просторі незалежно від того, як виникає спільна електронна пара. Проте спільна електрона пара може утворитись не тільки за рахунок спарювання електронів, що належали орбіталям окремих атомів, а й внаслідок взаємодії неподіленої електронної пари одного атома та вільної орбіталі іншого: А'. + DB -» А:В. Такий механізм називають донорно-акцепторним. Роль донора в разі утворення цього зв'язку може відігравати будь-яка частинка, що має неподілені електронні пари, порівняно великі розміри та надлишковий негативний заряд на поверхні. Зазначеним вимогам відповідають насамперед негативно заряджені іони (аніони) та нейтральні молекули, утворені елементами з великою електронегативністю, передусім киснем і азотом, а також численні їхні похідні — спирти, кислоти, ефіри, аміни тощо. До них належать також сполуки, які містять атоми неметалів з малою електронегативністю (сірка, фосфор, селен тощо), оскільки вони слабко утримують неподілені електронні пари. Навпаки, роль акцепторів зазвичай відіграють малі за розміром частинки, які мають вільні електронні орбіталі на валентних підрівнях, деякий позитивний заряд на поверхні. Найчастіше це — катіони металів або нейтральні атоми. Найпростішим прикладом утворення ковалентного зв'язку за донорно-акцепторним механізмом є взаємодія молекули аміаку або молекули води з катіоном водню:

К15

Питання для самоконтролю

1. Укажіть речовину з ковалентним неполярним типом хімічного зв’язку

А NH3; Б N2; В CaI2; Г Mg.

2. Укажіть формулу речовини, хімічні зв’язки в молекулі якої більш полярні порівняно зі зв’язками в молекулах інших речовин, формули яких наведено

А H2O; Б H2S;   В CH4;   Г NH3.

3. Укажіть кількість спільних електронних пар в молекулі карбон(IV) оксиду CO2

А 2; Б 4; В 6; Г 8.

4. Укажіть речовини з ковалентним полярним типом хімічного зв’язку

1) K;2) Br2; 3) CO2; 4) Cl; 5) PCl3;6) SiO2 ;7) S;8) CO; 9) NaBr.

А 1, 2, 4, 7

Б 5, 6, 8. 9

В 2, 6, 7, 9

Г 3, 5, 6, 8

Домашнє завдання

§6 https://pidruchnyk.com.ua/469-hmya-yaroshenko-11-klas.html

http://shkola.in.ua/1161-khimiia-11-klas-yaroshenko-2019.html

https://naurok.com.ua/donorno-akceptorniy-mehanizm-utvorennya-kovalentnogo-zv-yazku-124265.html

ВИКЛАДАЧ КОПОЛОВЕЦЬ Н.М.

БІОЛОГІЯ І ЕКОЛОГІЯ

Тема: Суть та біологічне значення запліднення. Причини порушення процесів запліднення у людини.

План

1. Запліднення — процес злиття чоловічої гамети з яйцеклітиною з утворенням диплоїдної зиготи, яка дає початок новому організму.

2.Етапи запліднення у людини є такими:

1) дистантна взаємодія та зближення гамет — рух сперматозоїдів у напрямку речовин, які виділяють яйцеклітини; відбувається за хемотаксисом; наближенню також сприяють перистальтичні рухи та рухи війок епітелію маткових труб;

2) контактна взаємодія й активізація яйцеклітини — численні сперматозоїди наближаються до яйцеклітини та вступають у контакт з її оболонкою, вивільняючи ферменти акросоми, внаслідок чого яйцеклітина позбувається променистого вінця; сперматозоїди проникають крізь прозору оболонку яйцеклітини в навколожовтковий простір; у цей час завершується достигання яйцеклітини — вона містить 23 хромосоми;

3) входження сперматозоїда в яйцеклітину та наступне злиття (сингамія) — як правило, один сперматозоїд проникає крізь жовткову оболонку клітини в її цитоплазму, відбувається злиття ядер сперматозоїда та яйцеклітини з відновленням диплоїдного набору хромосом; одразу після проникнення сперматозоїду оболонка яйцеклітини потовщується й ущільнюється (виникає так звана оболонка запліднення), що запобігає проникненню інших сперматозоїдів. У результаті запліднення виникає диплоїдна зигота.

3. Причини порушення процесів запліднення у людини:
• обмежена тривалість життя сперматозоїдів та яйцеклітин і ще менша тривалість здатності до запліднення;

• зменшення швидкості руху сперматозоїдів (зазвичай 1,5-3 мм/хв);

• невідповідність потраплянню сперматозоїдів до статевої системи жінки часу овуляції;

• запальні явища та зміна рН у статевих шляхах жінки;

• патології статевих шляхів чоловіка чи жінки;

• інфекція статевих шляхів;

• вік чоловіка та жінки (з віком у жінок знижується здатність яйцеклітин до запліднення, у чоловіків — кількість і рухливість сперматозоїдів);

• гормональні розлади;

• хромосомні та генетичні порушення;

• шкідливі звички: паління тютюну, вживання алкоголю, наркотиків і навіть надмірної кількості кофеїну;

• послаблений імунітет та імунологічна несумісність партнерів;

• недостатнє харчування та нестача вітамінів; стреси.

Питання до самоконтролю

1. Що таке запліднення? 2. Які три основні стадії запліднення в людини? 3.Які є причини порушення процесу запліднення у людини? 4. У чому суть та біологічне значення запліднення? 5. У чому необхідність відповідального ставлення до планування сім ̓ї?

Домашнє завдання §61

https://history.vn.ua/pidruchniki/sobol-biology-and-ecology-10-class-2018-standard-level/65.php

ВИКЛАДАЧ КОПОЛОВЕЦЬ Н.М.

ВІВТОРОК 17.03.2020

ПЛАН УРОКУ

виробничого навчання

Тема програми №9: Приготування страв з риби та морських продуктів

Тема уроку 9.2:Приготування риби смаженої.

 1. 1.Пояснення нового матеріалу

Загальні правила смаження риби. Рибу смажать у невеликій кількості жиру (основним способом), у великій кількості жиру (фритюрі), на решітці, рожні. Для смаження використовують різні види риб, але найсмачніша смажена риба навага, мінога, вугор, лящ, сазан, короп, вобла, оселедець, скумбрія, океанічний бичок та ін. Смажена риба має чітко виражений смак завдяки утворенню на поверхні добре підсмаженої кірочки, містить велику кількість цінних поживних речовин, оскільки при смаженні вони майже не втрачаються. У процесі смаження риба поглинає певну кількість жиру, тому калорійність її підвищується.

Для смаження у фритюрі на 1 кг риби беруть 4 кг жиру (у процесі смаження його періодично проціджують і поповнюють).

Рибу смажать на листах, сковородах, електричних сковородах і у фритюрницях, на мангалах або в електрогрилях.

Для смаження на решітці гриля використовують порціонні шматочки риби без шкіри і кісток, а осетрової — без шкіри і хрящів, які заздалегідь маринують на холоді 10-15 хв, потім укладають на змащену шпиком решітку і смажать з обох боків, тоді на шматочках риби залишаються смуги темно-золотистого кольору.

Для смаження на мангалі або в електрогрилі дрібні шматочки риби нанизують на шпажки по 2-4 шматочки на порцію, змащують їх жиром і смажать 10-15 хв. На гарнір до смаженої риби подають варену або смажену картоплю, картопляне пюре, розсипчасті каші, тушковані овочі. Додатково до гарніру можна подати огірки свіжі, солоні, мариновані томати, салат з капусти (50 г на порцію).

Перед подаванням рибу поливають жиром або соусом. У ресторанах соус подають окремо у соусниках. Страви прикрашають зеленню, скибочками лимона.

Риба смажена порціонними шматочками. Порціонні шматочки риби обсушують, посипають сіллю, перцем, обкачують у борошні, кладуть на добре розігріту сковороду або лист з олією шкіркою донизу, смажать з обох боків до утворення добре підсмаженої золотистої кірочки (5-10 хв) при температурі 140-160 °С і доводять до готовності у жаровій шафі (5-7 хв) при температурі 250 °С. Смажена риба повинна прогрітися до температури 85-90 °С. Готовність визначають за наявністю на її поверхні маленьких повітряних бульбашок.

Перед подаванням на підігріту тарілку чи блюдо кладуть гарнір — картоплю варену або картопляне пюре, картоплю смажену, овочі варені. Збоку розміщують гарячу смажену рибу, поливають її розтопленим вершковим маслом або соусом томатним, томатним з овочами. У ресторанах соуси подають окремо у соусниках. Страву прикрашають зеленню і лимоном.

 1. 2.Питання для закріплення нового матеріалу:
  1. Якими способами смажать рибу?

       2. Що таке смаження у фритюрі?

       3. Яку рибу використовують для смаження?

       4.Як підготувати рибу до смаження порційними шматочками?

       5.Як приготувати н/ф для трубочок рибних?

Домашнє завдання: вивчити основні питання для закріплення нового матеріалу, практично приготувати «Рибу смажену порційними шматками» та «Трубочки рибні» в домашніх умовах.

 

   майстер в/н   Т.Д. Шевченко

   майстер в/н   У.П. Деяк      

http://radka.in.ua/kulinariya/iak-smajiti-riby-pravilno-i-smachno-v.html

 

Технологічна карта

Риба смажена порційними шматками

№п/п Найменування сировини Витрати сировини в грамах Вимоги до якості сировини
брутто нетто
1. Осетр або        269 119 Сировина повинна відповідати вимогам НТД
2. севрюга 250 119
3. білуга 264 119
4. зубатка плямиста 165 119
5. риба -капітан 235 127
6. короп 225 119
7. тріска, мерланг 155 119
8. ставрида океанічна 237 116
9. окунь морський 163 119
10. З напівфабрикатів:    
11. зубатка плямиста 132 119
12. тріска 135 119
13. щука (крім морської) 136 116
14. окунь морський 137 119
15. борошно пшеничне 6            6
16. олія          6 6
17. маса смаженої риби 100 100
18. гарнір 150 150
19. соус 75 75
20. масло вершкове 7 7
21. Вихід з жиром 257 257
22. Вихід з соусом 325 325

Технологія приготування

Порціонні шматочки риби обсушують, посипають сіллю, перцем, обкачують у борошні, кладуть на добре розігріту сковороду або лист з олією, смажать з обох боків до утворення добре підсмаженої золотистої кірочки (5-10хв) при температурі 140-160˚С і доводять до готовності у жаровій шафі (5-7хв) при температурі 250˚С. Смажена риба повинна прогрітися до температури 85-90˚С. Готовність визначають за наявністю на її поверхні маленьких повітряних бульбашок.

Перед подаванням на підігріту тарілку чи блюдо кладуть гарнір- картоплю варену або картопляне пюре, картоплю смажену, овочі варені. Збоку розміщують гарячу смажену рибу, поливають її розтопленим вершковим маслом або соусом томатним, томатним з овочами. У ресторанах соуси подають окремо у соусниках. Страву прикрашають зеленню і лимоном.

Трубочки рибні

№п/п Найменування сировини Витрати сировини в грамах Вимоги до якості сировини
брутто нетто
1. Судак або 179 86 Сировина повинна відповідати вимогам НТД
2. сом крім океанічного 191 86
3. окунь морський 130 86
4. тріска 118 86
5. хек тихоокеанський 195 86
6. льодяна риба 191 86
7. мерланг 119 86
8. З напівфабрикатів:    
9. судак 119 86
10. сом крім океанічного 106 86
11. тріска 101 86
12. льодяна риба 109 86
13. макрурус 100 86
14. Для начинки:    
15. цибуля зелена 6            5
16. яйця 10 10
17. петрушка зелень 4 3
18. цибуля ріпчаста 6 5
19. сметана 5 5
20. Маса начинки 23 23
21. борошно пшеничне 5 5
22. яйця 7 7
23. сухарі пшеничні 12 12
24. маса н/ф 125 125
25. олія 12 12
26. маса смажених трубочок 110 110
27. гарнір 150 150
28. масло вершкове 6 6
29. вихід   266

Технологія приготування

Підготовлений напівфабрикат у вигляді трубочок обкачують у борошні, змочують у збитих яйцях ,обкачують у сухарях і смажать у жирі 5-10хв до утворення на поверхні золотистої кірочки. Потім виймають шумівкою у сито, дають стекти жиру, кладуть га сковороду і доводять до готовності у жаровій шафі. (2-3хв). Перед подаванням на підігріту тарілку кладуть гарнір- картопляне пюре, збоку- смажену трубочку, яку поливають вершковим маслом. Страву прикрашають зеленню петрушки фрі. скибочками лимона.

 

ПОНЕДІЛОК 16.03.2020

 

ІНФОРМАТИКА

ТЕМА УРОКУ: СТВОРЕННЯ В БАЗІ ДАНИХ ТАБЛИЦЬ. ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОЛІВ .

Цілий уроку: визначте, що зразки створюють таблицю у навколишньому середовищі реального доступу до СУБД , переглядайте ефективність полів, типових даних; сформулювати навігаційні дані, отримані дані, введення, редагування, сортування, пошук та пошук даних про фільми

СТВОРЕННЯ НОВОЇ ТАБЛИЦІ В НОВИЙ ЛОКАЛЬНІЙ БАЗІ ДАНИХ

1. На вкладці Файл виберіть команду Закрийте> Пуста настійна база даних.

2. У полі Ім'я файли використали файли нової бази даних.

3. Забезпечте збереження даних у іншому розташуванні, клацніть піктограму папки.

4. Натисніть кнопку Закрити.

Відкривається нова база даних із нової таблиці в розділі "Таблиця1".

Перейменуйте таблицю відповідно до типу даних, що в ній зберігатимуться.

СТВОРЕННЯ НОВОЇ ТАБЛИЦІ В НАЯВНІЙ БАЗІ ДАНИХ

1. На вкладці Файл виберіть пункт Відкрити та клацніть необхідну базу даних,

якщо вона відображається у списку Останні. Якщо вона не відображається в

цьому списку, виберіть один із параметрів браузера, щоб знайти необхідну

базу даних.

2. На вкладці Створити натисніть кнопку Таблиця.

Буде додано нову таблицю, яка відкриється у вікні табличного подання даних.

УСТАНОВЛЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОЛЯ

Після створення поля можна встановити його властивості. Це дасть змогу

керувати його відображенням і поведінкою.

Наприклад, установлення властивостей поля надає такі можливості:

• керувати відображенням даних у полі;

• уникати введення в поле хибних даних;

• указувати для поля значення за промовчанням;

• прискорити пошук і сортування даних у полі.

Деякі доступні властивості поля можна встановити під час роботи у вікні

табличного подання даних. Однак, щоб отримати доступ до властивостей поля й визначити повний їх список, потрібно перейти в режим конструктора.

ДОДАВАННЯ АБО ЗМІНЕННЯ ПЕРВИННОГО КЛЮЧА ТАБЛИЦІ У ПРОГРАМІ ACCESS

Первинний ключ – це поле або набір полів зі значеннями, як мають бути унікальними в межах таблиці. Значення ключа можна використовувати для посилання на записи в цілому, оскільки значення ключів усіх записів відрізняються. У кожної таблиці може бути лише один первинний ключ. Щоб задати первинний ключ таблиці, відкрийте таблицю в режимі конструктора. Виберіть поле (або поля), які ви бажаєте використовувати, а потім на стрічці виберіть Первинний ключ.

ВИКЛАДАЧ ПЛЯЦКО Н.В.

УКРАЇНСЬКА МОВА

Тема: Особливості кличного відмінка.

Вивчення нового матеріалу.

Кличний відмінок використовують у звертанні до людини (Олю,татку, пане), тварини (вовче, Пірате), рідше – до неістоти ( О слово рідне!)

Закінчення іменників у кличному відмінку

Відміна Закінчення Приклади

І відміна

однини

уживаються закінчення –о, -е, -є, -ю.

о мають іменники твердої групи

дружино, Ганно, книжко, сестро
  е мають іменники м’якої та мішаної груп, є — іменники м’якої групи після голосного та апострофа воле, Катре, робітнице; душе, круче; Маріє, мріє, сім’є, а також Ілле.
  Ю мають деякі пестливі іменники м’якої групи бабусю, Галю, доню, матусю, тітусю
Увага! У звертаннях, що складаються з двох власних назв — імені та по батькові, обидва слова мають закінчення тільки кличного відмінка: Ганно Іванівно, Маріє Василівно

І відміна

множини

мають форму, однакову з Н. в. Баби, дочки, жінки, робітниці.

ІІ відміна

однини

закінчення –у мають іменники твердої групи Джеку, погоничу, товаришу, слухачу, також діду, сину, тату
закінчення –ю мають іменники м’якої групи Грицю, краю, лікарю, місяцю, пролетарю, розмаю, ясеню

ІІ відміна

множини

мають форму, однакову з називним брати, робітники; діячі, краї, товариші, пролетарі, моря, села

Увага! Закінчення –е мають безсуфіксні іменники твердої групи, іменники м’якої групи із суфіксом –ець та деякі іменники мішаної групи, зокрема власні назви з основою на ж, ч, ш, дж і загальні назви з основою на р, жБогдане, голубе, друже, козаче, орле, Петре, соколе, Степане, чумаче, молодче, хлопче, гусляре, Довбуше, маляре, стороже, тесляре, школяре.

Увага! Прізвища прикметникового походження на –ів (-їв), -ов, -ев (-єв), -ин, -ін (-їн), як Глібов, Королів, Пушкін, Романишин, Тютчев, Чапаєв, Щоголів, при звертанні мають як форму називного, так і форму кличного відмінка: Глібов і Глібове та ін.

Увага! Географічні назви, до складу яких входять зазначені суфікси, мають у кличному відмінку закінчення –еКиєве, Лебедине, Львове.

Примітка 1. У звертаннях, що складаються з двох загальних назв, форму кличного відмінка має як перше слово, так і друге, хоч друге слово може мати й форму називного відмінка: добродію бригадире (бригадир), пане лейтенанте (лейтенант).

Примітка 2. У звертаннях, що складаються із загальної назви та імені, форму кличного відмінка набуває як загальна назва, так і власне ім’я: брате Петре, друже Грицю, колего Степане, пані Катерино, товаришу Віталію.

Примітка 3. У звертаннях, що складаються із загальної назви та прізвища, форму кличного відмінка має тільки загальна назва, а прізвище завжди виступає у формі називного відмінка: друже Максименко, колего Іваничук, добродійко Скирда, товаришу Гончар.

Примітка 4. У звертаннях, що складаються з двох власних назв — імені та по батькові, обидва слова мають закінчення кличного відмінка: Володимире Хомичу, Галино Іллівно, Маріє Василівно, Петре Кузьмичу, Ярославе Андрійовичу.

Визначтерідівідмінуіменників, поставтеїхукличномувідмінку.

Сестра, батько, брат, син, дочка, мама, дядько, тітка, брат, колега, товариш, друг, добродій, пан, панна, козак, чумак, хлопець, дівчина.

Особливості творення імен по батькові

Творення чоловічих імен по батькові Творення жіночих імен по батькові
Чоловічі імена по батькові творяться додаванням до основ власних імен суфікса –овичМихайло — Михайлович, Василь — Васильович, Юрій — Юрійович, Ігор — Ігорович

Жіночі імена по батькові творяться додаванням до основ власних імен суфікса –івн (а):

Михайло — Михайлівна, Юрій — Юріівна (Юрій+івна), Георгій — Георгіївна, Ілля — Іллівна, Кузьма — Кузьмівна

Кілька чоловічих імен по батькові творяться за допомогою суфікса –ичЛука — Лукич (і Лукович), Сава — Савич (і Савович), Кузьма — Кузьмич (і Кузьмович), Хома — Хомич (і Хомович), Яків — Якович, Ілля — Ілліч
Як виняток, в імені Григорій при творенні імені по батькові відпадає ій — Григорович, а до основи імені Микола додаємо ай — Миколайович (і рідко — Миколович) З відхиленням від цього правила творяться лише такі імена по батькові: Яків — Яківна, Григорій — Григорівна, Микола — Миколаївна (і рідко — Миколівна)

Утворітьпобатьковічоловіківіжіноквідтакихімен: Василь, Ілля, Гурій, Сава, В’ячеслав, Лука, Матвій, Олег, Яків, Корній, Тимур, Кузьма, Анатолій, Хома.

Підбиття підсумків уроку.

Поставте у формі кличного відмінка виділені іменники. До якого художнього прийому вдаються письменники, утворюючи таку форму від іменників — загальних назв?

 1. Народ мій! Борець ти і творець, найвищої достоїн нагороди! 2. О мій врожай, світла моя доля, люблю твій шум і шепіт серед поля і серцем чую силу наливну. 3. Орися ж ти, моя нива, долом та горою… 4. Зоря моя вечірняя, зійди над горою…

Прочитайте словосполучення, виправляючи помилки, де треба, у суфіксах і закінченнях імен по батькові.

Розмовляю з Андрійом Петровичам. Звернися до Степана Микитовієвича. Запитайте Софію Олексіївну. Поїдьте до Свирида Анатолієвича. Скажіть богдану Хомичеві. Віднесіть Марії Петрівні. Зошит Людмили Григоріївни. Відвідайте Ганну Іллівна. Під до Олени Михайлівної. Прийшов Олег Костевич. Скажіть нам, Надіє Аркадіївно.

Домашнє завдання.( стр.177, тестові завдання 5)https://pidruchnyk.com.ua/1168-ukrainska-mova-10-klas-avramenko.html

ВИКЛАДАЧ ЛІГОЦЬКА О.О

УКРАЇНСЬКА МОВА

Тема уроку: Особливості кличного відмінка

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

1. Прочитайте діалог і виконайте завдання.

Розмова закоханих по телефону:

— Доброго ранку, Валеріє! Сьогодні йдемо в кіно?

— Привіт, Валерію! Аякже! Залюбки!

А. Хто поставив запитання — хлопець чи дівчина?

Б. Як ви визначили стать людей, які спілкуються?

Кличний відмінок використовують у звертанні до людини (Олю, татку, пане), твари­ни (вовче, Пірате), рідше — до неістоти (О слово рідне!).

закін­чення правило приклади
Чоловічий рід
більшість безсуфіксних іменни­ків твердої групи Боже, Богдане, голубе, вовче, Дніпре, Киє­ве, Олеже (й Олегу), Петре. АЛЕ: діду, сину, тату
  деякі іменники на -ець (-єць) хлопче, молодче, шевче, кравче. АЛЕ: Швецю, Кравцю
  власні назви мішаної групи, а та­кож загальні з основою на -р і -ж Буше, Довбуше, Дороше, пісняре, тесляре, школяре, стороже
  іменники із суфіксами -ик-, -ок-, -к(о) батьку, будівельнику, критику, хлопчику, синку, татку
іншомовні власні назви на г, к, х Джеку, Жаку, Людвігу, Рюрику, Фрідріху
  іменники мішаної групи (крім основ на -р і -ж) викладачу, глядачу, керманичу, товаришу, чи­тачу
  іменники на -ець (-єць) бійцю, добровольцю, знавцю, мудрецю, китай­цю, українцю
іменники м ’якої групи Валерію, ведмедю, кобзарю, коню, краю, лосю, перукарю, Сергію, ясеню
іменники на -а воєводо, Микито, Миколо, Олексо, старосто
Жіночий рід
іменники твердої групи Валентино, Галино, дружино, мамо, Одесо, се­стро, Україно

(-є)

іменники м ’якої та мішаної груп Валеріє, воле, круче, Маріє, мріє, Надіє, пло­ще, редакціє, теще
  іменники з нульовим закінчен­ням (III відміна) Любове, ноче, радосте
іменники м’якої групи із значен­ням пестливості бабусю, доню, Галю, матусю, Надю, Олю, Олюню. АЛЕ: Насте, Катре, Мотре

1. У множині форма кличного відмінка збігається з формою називного (ісестри, учні), окрім іменника панове (у називному відмінку — пани).

2. У звертаннях, що складаються з імені та імені по батькові, обидва слова треба ста­вити у форму кличного відмінка: Арсене Григоровичу, Вікторіє Миколаївно. Так само в кличному відмінку треба писати обидва компоненти в поєднанні: 1) двох загальних назв; 2) загальної та власної назви, окрім прізвищ: пане полковнику, пані лікарко; друже Іване, брате Сергію. АЛЕ: боксере Кличко, професоре Бойчук.

3. До неістот зазвичай звертаються в поетичних творах як до персоніфікованих образів (у риторичних фігурах) або як до героїв казки, байки чи п’єси: Повій, вітре, на Вкраїну, де покинув я дівчину (С. Руданський); Ну, Хлібе, ця клітка? (М. Метерлінк).

4. Прикметники й займенники в поширених звертаннях треба вживати у формі назив­ного відмінка: Зоре моя вечірняя, зійди над горою... (Т. Шевченко).

Питання для самоконтролю

-        Яка роль кличного відмінка в українській мові?

-        Яке закінчення мають

А) чоловічий рід

Б) жіночий рід

В) середній рід

-        У звертаннях, що складаються з двох загальних назв, закінчення кличного відмінка мають обидва слова?

ЗАУВАЖТЕ!

Іноді форма кличного відмінка звучить неприродно: шановний пане после (від пан посол). У такому разі як виняток можна використати форму називного відмінка: шановний пане посол.

3. Запишіть іменники у формі кличного відмінка однини у дві колонки: 1) із закінченням -е (-є); 2) із закінченням -ю.

Ганнуся, Ксенія, Офелія, Анатолій, поезія, Наталя, Натуся, Овідій, Ефіопія, Наталія, гор­тензія, Валя, Англія, естонець, Гренландія, розмай, енергія, надія.

• 3 перших літер виписаних слів складіть назви міст Європи.

4. Утворіть звертання за допомогою сполук слів за зразком.

Зразок: пан полковник — Слухаю, пане полковнику!

Брат Сергій, пан професор, пані Світлана, доцент Юрченко, надзвичайний посол, Григо­рій Ілліч, подруга Галя, товариш лейтенант, друг Денис, колега Семененко, пан Президент.

Домашнє завдання

Поставте іменники у форму кличного відмінка однини.

Віталій, Віталик, Віталія, солдат, лисиця, Харків, архітектор, бабуся, Ганна, Олюня, Адам, Лук’ян, поштар, листоноша, товариш, сторож, Георгій, Григорій, Григір, каменяр, кравець, молодець, знавець, литовець, олень, Анастасія, Аркадій, Тарас, Микола, Миколай, Марія, клен, земля, учитель, учителька, киянин, львів’янка, орел, дівчина, хлопець, жінка, чоловік, котик, глядач, Антон, Антоніна, грабіжник, депутат, посол.

ВИКЛАДАЧ ПЕРИНЕЦЬ Т.В.

ГЕОМЕТРІЯ

Тема уроку: Контрольна робота з теми „Координати та вектори в просторіˮ (16. 03.2020 р.)

Самостійно виконати контрольну роботу.

Підгрупа А виконує варіант 1, а підгрупа Б – варіант 2.

ТЕКСТ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 2

Варіант 1

Початковий та середній рівні

1.(1 бал) Яка з наведених точок належить площині Оху?

А Б В Г Д
М(-1;6;2) К(0;3;-9) Р(0;0;-2) С(5;0;9) В(4;-5;0)

2. (1 бал) Яка з точок М є серединою відрізка АВ, якщо А(1;-1;1); В(1;-1;-1)?

А Б В Г Д
М(2;-2;0) М(1;-1;0) М(-1;1;1) М(0;1;-1) М(2;0;1)

3. (1 бал) Яка з точок симетрична точці А(-5;3;-2) відносно початку координат

А Б В С Д
(3;-5;2) (5;3;-2) (-5;-3;2) (5;-3;2) Інша відповідь

4. (1 бал) При якому значеннівектори і перпендикулярні?

А Б В Г Д
1 -1 -5 3 4

5. У прямокутній системі координат у просторі задано точки A(2;4;-2) і B(4;-2;6).
  
Установіть відповідність між початком речення (1-4) і його закінченням (А-Д)
   так, щоб утворилось правильне твердження(за кожну відповідність 0,5 балів).

1 Проекцією точки A на вісь Ox є точка А (3;1;2)
2 Проекцією точки B на площину xz є точка Б (4;0;6)
3 Серединою відрізка AB є точка В (0;-2;6)
4 Вектор має координати Г (2;0;0)
    Д (2;-6;8)

Достатній рівень

7. (1,5 балів)Дано АВСD – паралелограм. А(-4;1;5), В(-5;4;2), С( 3;-2;-1). Знайти координати вершини D.

8.(1,5 балів)Знайдіть довжину вектора , якщо ,.

Високий рівень

9. (3 бали) . Задано точки A(1;4;8) і B(-4;0;3). Знайдіть косинус кута, під яким відрізок AB видно з початку координат.

Варіант 2

Початковий і середній рівні

1.(1 бал)Яка з наведених точок належить площині Оуz?

А Б В Г Д
М(0;6;2) К(9;3;-9) Р(3;0;0) С(5;0;9) В(4;-5;0)

2.(1 бал) Яка з точок М є серединою відрізка АВ, якщо А(6;-2;8); В(-2;6;-2)?

А Б В Г Д
М(8;-8;10) М(1;-1;0) М(4;4;6) М(2;2;3) М(2;0;1)

3.( 1 бал)Яка з точок симетрична точці А(-6;4;-2) відносно площини ху?

А Б В С Д
(-6;4;-2) (-6;4;-2) (-6;4;-2) (-6;4;-2) Інша відповідь

4. (1 бал) При якому значеннувектори і перпендикулярні?

А Б В Г Д
-3 -5 3 5 6

5.У прямокутній системі координат у просторі задано точки A(-1;3;2) і B(3;-5;-2).
   Установіть відповідність між початком речення (1-4) і його закінченням (А-Д)
   так, щоб утворилось правильне твердження(за кожну відповідність 0,5 балів).

1 Проекцією точки A на вісь Oy є точка А (0;-5;-2)
2 Проекцією точки B на площину yz є точка Б (-1;0;-2)
3 Серединою відрізка AB є точка В (4;-8;-4)
4 Вектор  має координати Г (1;-1;0)
    Д (0;3;0)

Достатній рівень

7. (1,5 балів)Вершини трикутника мають координати: A(3;1;2), B(1;2;-1),

   C(-2;2;1).Доведіть, що трикутник ABC — прямокутний.

8.(1,5 балів)Дано вектори: . Знайти довжину вектора.

Високий рівень

9.(3 бали)Задано точки A(2;-3;б) і B(3;0;4). Знайдіть косинус кута, під яким відрізок AB видно з початку координат.

Домашнє завдання.

Повторити навчальний матеріал з теми.

Посилання на підручник:https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/14-matematyka-10-klas/matematyka-10-klas-bevz-osvita.pdf

Виконані контрольні роботи надіслати викладачу на Facebook у приватному повідомленні до 23 березня.

Бланк відповідей

Прізвище, ім'я учня (учениці):                                                                              

 

Правильну відповідь відмічайте таким чином

  А Б В Г Д
1          
   2          
   3          
4          

                                                          

Завдання № 5

1 - ?
   2 - ?
3 - ?
4 - ?

Достатній рівень навчальних досягнень (№ 7, 8)

7.

Розв'язання:                                                      
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                      Відповідь:___
                                                     

8.

Розв'язання:                                                      
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                      Відповідь:___
                                                     

     Високий рівень навчальних досягнень

9.

Розв'язання:                                                      
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                      Відповідь:___
                                                     

ВИКЛАДАЧ МОЛНАР А.Й.

ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА

Тема уроку: Стандарти подання інформації

План вивчення нового матеріалу

 1. Критичний аналіз текстів ЗМІ
 2. Для чого існують стандарти подання інформації в мас-медіа
 3. Авторство медіа тексту

Самостійне опрацювання:Медіаосвіта і медіа грамотність. Основні стандарти при створенні повідомлень. Шкільні медіа. Автор медіа тексту. Плагіат. Авторське право. Джерела інформації

Питання для самоконтролю:

 1. Які основні стандарти повинні дотримуватися автори повідомлень ?
 2. Що таке медаосвіта і медіаграмотність?
 3. Що таке плагіат?
 4. Що таке «академічна доброчесність»?

Домашнє завдання: параграф 32

ВИКЛАДАЧ МОЛНАР Й.Й.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

Тема уроку: Види матеріалів з якого виготовляють столовий посуд

1.Самостійне вивчення нового матеріалу:

Кераміка і скло - традиційні матеріали для виготовлення столового посуду. Фарфоровий і фаянсовий посуд відноситься до групи керамічних виробів.

Фарфоровий посуд гарної якості-витончений, відрізняється значною міцністю і має сніжно-білий просвічуючий черепок. При легкому ударі по краю фарфорового посуду видає чіткий, тривалий звук.

У фаянсового посуду білий пористий черепок, здатний вбирати вологу (до 9 - 13% від початкової ваги). При легкому ударі по краю фаянсового посуду видає глухий звук, що пояснюється невисокою температурою випалу. У фаянсових виробів, в порівнянні з фарфоровими менша механічна і термічна стійкість глазурі. У ресторанах вищої категорії застосовується переважно порцеляновий посуд, кращий за зовнішнім виглядом і якістю; в інших ресторанах та кафе - порцеляновий і фаянсовий.

Скляний і кришталевий посуд

При сервіровці столу для винно-горілчаних виробів і різних напоїв застосовується посуд зі скла і кришталю. Широке застосування знайшов кольоровий скляний посуд(при його виготовленні в скломасу додають барвники - люстрін, кобальт та ін.) Технологія виготовлення скла значно простіше, ніж кришталю; скляний посуд дешевше і тому рекомендується для застосування в повсякденній практиці обслуговування. Для урочистих випадків - прийомів, бенкетів - як правило, використовується кришталевий посуд. Кришталеві вироби виготовляються з білого скла, в яке додають срібло або свинець. Кришталевий посуд відрізняється високою прозорістю, грою світла, що відбивається в гранях, і дзвоном. Якість кришталю характеризується його художнім оформленням - алмазними гранями.

Металевий посуд. Срібло робить обід більш вишуканим, урочистим. Однак цей металевий посуд вимагає спеціального догляду - його доведеться чистити до блиску (сліди залишаються навіть від крапель води).

В ресторанах застосовується мельхіоровий посуд. Мельхіор - стійкий протикорозійний сплав міді з нікелем. Він містить 18 - 20% нікелю і 80% міді і покривається сріблом товщиною від 0,3 мм. Мельхіоровий посуд має гарний зовнішній вигляд. Крім того, цей посуд можна підігрівати і страви подавати відвідувачам гарячими. Мельхіоровий посуд практичний, не б'ється і може довго служити, якщо його правильно мити, полірувати і своєчасно сріблити.

Посуд з полімерних матеріалів – мелаліту, полістиролу, склопластику – має такі важливі властивості, як мала маса, хороша міцність, хімічна стійкість, невелика вартість. Пластмасовий посуд широко використовується на підприємствах швидкого обслуговування, на транспорті (у літаках, на річкових суднах). Тут можуть застосовуватися полімерні тарілки, чашки, креманки, прибори для спецій, вази для паперових серветок, столові прибори. Для обслуговування банкетів-фуршетів у ресторанах використовуються пластмасові шпажки і виделочки для подавання бутербродів-канапе.

2.Питання для самоконтролю

 1. З яких матеріалів виготовляють посуд ?
 2. Яка особливість фаянсового посуду?
 3. З чого виготовляють кришталевий посуд?
 4. Який металевий посуд використовується в ресторанах?
 5. Які полімерні матеріали використовують для виготовлення посуду?

3. Домашнє завдання:   конспект

ВИКЛАДАЧ БРИТВАК В.Ю.

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Тема: Моріс Метерлінг. «Синій птах»

Вивчення нового матеріалу.«Синій птах» — одна з найвідоміших п’єс М. Метерлінка — належить до жанру феєрії. Ознаками цього жанру є химерно-казковий сюжет; фольклорні та міфологічні образи; умовність простору і часу; символістичність ситуацій і образів; ліризм; узагальнювальний зміст; наявність яскравих сценічних ефектів. П’єса «Синій птах» цілком відповідає законам цього жанру.

Драма-феєрія — це п’єса з казково-фантастичним сюжетом і персонажами.

Феєрія — театральна чи циркова вистава, побудована на фантастично-казковому сюжеті, у якій із метою вразити глядача використовують різноманітні сценічні ефекти.

Сюжетно-композиційні особливості драми-феєрії

В основі сюжету — казкова подорож дітей бідного дроворуба в пошуках Синього птаха, який принесе здоров’я і щастя хворій дівчинці — онучці феї Берилюни. Фольклорний мотив пошуків цілющого зілля дає авторові змогу провести своїх героїв — дівчинку Мітіль і хлопчика Тільтіля — через багато випробувань, що допоможуть їм відкрити вічні цінності і сенс життя, а саме: за Синім птахом (символом щастя) не потрібно ходити далеко, щастя поруч. Однак його потрібно побачити в реальному повсякденному житті — у батьківській любові, у турботі про ближніх, милосерді та безкорисливості. Образ Синього птаха багатозначний. Він також символізує пошуки істини, пізнання таємниць природи. Це споконвічне прагнення людства вимагає мужності, оскільки природа не хоче віддавати свої таємниці, а істину не можна відкрити раз і назавжди — вона нескінченна. У такий спосіб фантастично-казковий сюжет, властивий жанру феєрії, наповнюється філософським змістом. Автор зображує блукання людської душі у Всесвіті, її зустріч з добром і злом у пошуках істини та гармонії.

Реальне і фантастичне у казці

Образи п’єси. У сюжеті п’єси переплітаються два пласти — реальний і фантастичний. Реальне життя в сім’ї дроворуба, обстановка в їхній бідній, але не убогій хатині, час, коли відбувається дія — ніч напередодні Різдва. Різдвяний мотив — чекання чуда і народження людини — так само дістає реального втілення. Діти після фантастичної подорожі уві сні прокинулися мудрими і щасливими, оскільки здійснилося диво народження в них душі. Згадаймо: на початку п’єси Тільтіль на запитання феї Берилюни, чому він не хоче розставатися зі своєю горлицею, відповідає: «Тому що вона — моя». Тепер, після довгих пошуків, випробувань, труднощів і поневірянь, що випали на їхню долю на цьому нелегкому шляху, він готовий одразу і безкорисливо її віддати. Милосердя і любов до ближнього — умова цього дива.
Фантастичний план сюжету, крім подорожі, містить персонажів, які розділяють з дітьми їхнє повсякденне існування, а тепер оживають. Це Хліб, Молоко, Вода, Кішка і Пес. Їхню казковість підкреслено традиційними характерами й описом костюмів. Однак і вони символізують сили добра і зла. Пес Тіло виступає в ролі вірного Санчо Панси. Хліб залежно від обставин допомагає або шкодить дітям. Кішка — втілення зрадництва і підступництва, уособлює ворожі людині демонічні сили, разом з Ніччю вона охороняє таємниці Буття. Скориставшись довірливістю дітей, Кішка приводить їх у ліс на загибель від дерев і тварин, що страждають від «жорстокості і дивовижної несправедливості людини». У такій алегоричній формі автор стверджує, що природа неохоче відкриває таємниці Буття, і людина може це зробити лише шляхом гармонійної взаємодії з нею.

Композиція драми-феєрії

Підпорядкована розкриттю її філософського змісту. П’єса поділяється на п’ять дій, дванадцять картин, що є досить самостійними епізодами. ці картини об’єднані авторською ідеєю і наскрізними персонажами, відбивають етапи духовного розвитку дітей — майбутнього людства. Зустрічі з алегоричними персонажами в символічних ситуаціях, кожний з яких несе свою мораль, збагачує досвід і виховує душу Тільтіля і Мітіль. Так, у Країні Спогадів (дія II, картина 3) серед померлих родичів вони усвідомлюють благородну потребу поважати пам’ять предків. У садах Блаженств (дія IV, картина 9) діти дізнаються про різні цінності в людському житті. Одні Блаженства уособлюють плотські насолоди, убогі радості — це «гладкі земні Блаженства» (бути багатим, віддаватися лінощам, надмірностям у їжі й питві, багато спати, бути пихатим і т. ін.). Їм протистоять інші Блаженства (тобто цінності). Порівняно з першими вони непомітні і навіть сірого кольору (наприклад, Блаженство любити батьків). Але саме Блаженство чистих Радощів, Безневинних Думок, Зимового Вогнища, Блаженство милуватися красою природи і — найголовніше — відчувати Материнську любов сповнюють життя людей високим змістом і духовністю. Зустріч дітей із Материнською любов’ю є психологічною кульмінацією п’єси. Таким чином, в алегоричних і символічних образах п’єси стверджуються моральні цінності: перевага добра над злом, духовності над ситою вульгарністю, чеснот над пороком. ці істини відкриваються дітям і створюють духовний світ Тільтіля і Мітіль.

Умовність простору і часу

Царство Майбутнього — заключний етап у подорожі дітей. Його головна дійова особа — Час — бородатий старий з косою і пісочним годинником. Зовнішність персонажа, його характер і функція традиційні — він невблаганний, байдужий до сліз і умовлянь, строго дотримує порядку. У такий спосіб автор стверджує думку про покірність людини часу і долі, але поряд із цим він переконаний у високому покликанні людей: «на землю голіруч не пускать».
Час у феєрії подано не тільки в алегоричному образі, але й в інших проявах: у його конкретному прояві (дія п’єси — вечір напередодні Різдва, одна ніч — час сну); у властивому жанру умовному вимірі. Цей потік часу долає межі життєвого досвіду дітей. Так, подорож за Синім птахом відбувається уві сні. Час сну і сновидіння не збігається. Наприкінці п’єси на це вказано: минула і «тільки одна ніч», і цілий рік.
Драму-феєрію М. Метерлінка можна порівняти з п’єсами Лесі Українки («Лісова пісня»), яка також зверталась до цього жанр

Підбиття підсумків уроку.

- Які таємниці пізнали Тільтіль і Мітіль за час мандрів?

- Які сучасні проблеми ви пізнаєте під час знайомства з п'єсою?

Домашнє завдання.

Прочитати п'єсу «Блакитний птах» https://pidruchnyk.com.ua/410-svtova-lteratura-kovbasenko-10-klas.html (стр.184-198)

Дібрати характеристику до образів героїв казки.

ВИКЛАДАЧ ЛІГОЦЬКА О.О.

ФІЗИКА І АСТРОНОМІЯ

Тема уроку: Розв’язування задач

Задача 1.У вертикально направленому однорідному електричному полі

знаходиться порошинка масою 10-9 г із зарядом 3,2·10-17Кл. Яка напруженість поля, якщо сила тяжіння порошинки урівноважена силою електричного поля?

Задача 2. У деякій точці поля на заряд 10-7 Кл діє сила 4·10-3 Н. Найдіть

напруженість поля в цій точці і визначте заряд, що створює поле, якщо точка

віддалена від нього на 0,3м.

Задача 3. У однорідному електричному полі з напруженістю 3МН/Кл, силові

лінії якого складають з вертикаллю кут 30о, висить на нитці кулька масою 2 г, а заряд рівний 3,3 нКл. Визначте силу натягу нитки.

Домашнє завдання: Впр.№40(4).

ВИКЛАДАЧ КОНОПЛІН О.Є.

П'ЯТНИЦЯ 13.03.2020

 

АЛГЕБРА ТА ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

Тема уроку: Задачі, що приводять до поняття похідної

План вивчення нового матеріалу

1. Поняття приросту аргумента і приросту функції.

• Приріст аргумента: Δх = x - x0, де x — довільна точка, яка лежить у деякому околі фіксованої точки х0 з області визначення функції f(x).

• Приріст функції: Δf = f(х0+ Δx) - f(x0).

Зверніть увагу! При фіксованому х0 приріст Δf є функцією від Δх.

Уявлення про границю функції в точці.

2. Задачі, які приводять до поняття похідної:

1) задача про миттєву швидкість;

2) задача про дотичну до графіка функції.

3. Алгоритм розв'язування задач на знаходження миттєвої швидкості та кутового коефіцієнта дотичної.

22 МОЛНАР

Задача про миттєву швидкість.

За проміжок часу Δt матеріальна точка проходить шлях ΔS = f(t1)- f(t0) = f(t0 +Δt) -f(t0).221 МОЛНАР

Середня швидкістьυ руху на проміжку Μ0М1  дорівнює: 

224

Миттєвою швидкістю точки, яка рухається прямолінійно, в мо­мент часу t0 називається границя середньої швидкості при умові, що Δt наближається до нуля.

222 МОЛНАР

Числа Δts називаються відповідно приростом часу, прирос­том шляху.223 МОЛНАР

Задача про дотичну до графіка функції.

Нехай rpaфiком деякої фyнкції у = f(x) є крива, АВ - її сiчна.Дотична до грaфiкa диференцiйованої в точцi х0 фyнкцiї - це пряма, що проходитъ через точкуА (х0; f(x0)) i має кутовий коефiцiєнт k = tg= lim

Ці дві задачі - знаходження миттєвої швидкості та кутового коефіцієнта дотичної - розв'язуються одним і тим самим способом, який складається з таких етапів:

1) незалежній змінній надаємо приросту Δх;

2) знаходимо приріст залежної змінної — Δу;

3) знаходимо відношення ;

4) знаходимо .

Самостійно опрацюватирозділ 3, §14, § 15 ст. 119-120. Розв'язати задачі №1 і №2 ст. 115-116 (виконаємо разом).

Посилання на підручник:https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/14-matematyka-10-klas/matematyka-10-klas-bevz-osvita.pdf

Питання для самоконтролю:

1) Що називають приростом аргументу? Як його позначають?

2) Що називають приростом функції? Як його позначають?

3) Поясніть, як знайти приріст функції в точці.

4) Що називають миттєвою швидкістю матеріальної точки, рух якої
описується функцією S = f(t) ?

5) Що називають кутовим коефіціентом дотичної до графіка функції?

6) За яким алгоритмом розв'язуються задачі на знаходження миттєвої
швидкості та кутового коефіцієнта дотичної?

Домашнє завдання.

Завдання за підручником: № 521, №525, № 528 (ст. 117-118)

Додаткове завдання.Знайдіть кутовий коефіцієнт дотичної до параболи у = х2 + х в довільній точці з абсцисою х = х0.

Відповідь: 2х + 1

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

 

ТЕМА УРОКУ: ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ МИКОЛИ ВОРОНОГО, БАГАТОГРАННА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЕТА. ТВОРЧІСТЬ М. ВОРОНОГО- ПЕРША ДЕКЛАРАЦІЯ ІДЕЙ І ФОРМ СИМВОЛІЗМУ

Хід уроку

I. Мотивація навчальної діяльності

ПЕРІ

(6 грудня 1871 — 7 червня 1938)

Вороний Микола Кіндратович (псевдонім і криптонім — Арлекін, Віщий Олег, Homo, Sirius, Кіндратович, Микольчик, М.В., К-ич М, М-У-ко та інші; 24.ХІ (6.ХІІ) 1871, Катеринославщина (тепер Дніпропетровщина) — 7 .VI. 1938) — український поет, театрознавець, перекладач. Народився в сім'ї ремісника. Батько — К. П. Вороний походив з кріпаків, мати — О. Д. Колачинська — з роду освітнього діяча 17-18 століття, ректора Київської академії П. Колачинського. Навчався в Харківському реальному училищі, пізніше — в Ростовському реальному училищі, звідки був виключенний за зв'язки з народниками, читання і поширення забороненої літератури.

Три роки перебував під наглядом поліції із забороною вступати до вищих навчальних закладів Росії. Продовжував навчання у Віденському і Львівському університетах (філософський факультет). У Львові зблизився з І. Франком, який справив великий вплив на формування його світогляду, літературно-естетичних поглядів. Працював бібліотекарем і коректором Наукового товариства імені Шевченка, режисером українського театру товариства "Руська бесіда", в редакції журналу "Життє і слово", де вів рубрику "Вісті з Росії".

Допомагав І. Франкові у виданні газети "Громадський голос" і "Радикал", деякий час був неофіційним редактором журналу "Зоря". З 1897 — актор труп М. Кропивницького, П. Саксаганського, О. Васильєва та інших, 1901 залишив сцену і служив в установах Єкатеринодара, Харкова, Одеси, Чернігова. В 1910 році оселився в Києві, працював у театрі М. Садовського, викладав у театральній школі. Жовтневої революції Вороний не сприйняв і в 1920р. емігрував за кордон.
Перша збірка Вороного "Ліричні поезії" вийшла 1911 у Києві. Вірші її були сповнені музикальності, свіжості образів. У наступній збірці "В сяйві мрій" (1913) Вороний іде шляхом певної естетизації, самозамилування ліричного героя. Поезія Вороного дедалі глибшає змістом, порушує загальносвітові теми, філософські питання ("Мандрівні елегії"). Він одним з перших вводить у лірику тему міста, переймає ряд традиційних мотивів європейської поезії, де протиставляється поетична одухотвореність і буденність, утверджує нестримне прагнення людини до краси, світла, осягнення космосу ("Ікар", "Сонячні хвилини"), розкриває трагізм духовної самотності (цикл "Осокорі"). Орієнтована передусім на читача, вихованого на кращих зразках світової літератури, поезія Вороного була, за висловом О. І. Білецького, "явище високої художньої цінності"

Творчість Вороного знаменує розрив з народницькою традицією, їй притаманна різноманітність метричних форм і строфічних побудов. Тяжіння до модернізму не перешкоджало Вороному писати твори, пройняті щирою любов'ю до народу, шаною до його кращих синів ("Краю мій рідний", "Горами, горами", "Привид", вірші, присвячені Т. Шевченкові, І. Франкові, М. Лисенкові). Водночас створює поезії, в яких висміює національну обмеженість, псевдопатріотизм, його антигуманістичну, аморальну сутність ("Мерці", "Молодий патріот", "Старим патріотам").
Вороному належить ряд мистецтвознавчих ("Пензлем і пером") і театрознавчих розвідок ("Театральне мистецтво й український театр", 1912; "Театр і драма", 1913, в якій виступає прихильником системи Станіславського; "Михайло Щепкін", 1913; "Український театр у Києві", 1914; "Режисер", 1925; "Драматична примадонна", 1924 — про сценічну творчість відомої актриси Л. Ліницької). Вороний — автор ряду літературознавчих статей, театральних рецензій. У спадщині Вороного значне місце посідають переклади й переспіви з інших літератур. Репресований у 1934 році. Розстріляний 7 червня 1938р. Архів Вороного зберігається в Інституті літератури імені Т. Г. Шевченка АН України.

Питання для самоконтролю
—До якого літературного напряму належить поет?

—До якого театру відноситься театрознавець?

—Які найвідоміші вірші М. Вороного Вам відомі?

Домашнє завдання
Вивчити вірші напам’ять-«Блакитна Панна» та «Інфанта»

 

АНГЛІЙСЬКА МОВА

 

 

Тема уроку №33: Веб-сайти для молоді

Task 1. Whatisit web? How does it work? Themainelements of web.- pg.123 https://pidruchnyk.com.ua/425-anglyska-mova-karpyuk-10-klas.html

Task 2.Share some information about your favorite Websites and explain why you like them. (Ex.2 pg.124) https://pidruchnyk.com.ua/425-anglyska-mova-karpyuk-10-klas.html

Task 3. Answer the questions. (ex. 3 pg. 124) https://pidruchnyk.com.ua/425-anglyska-mova-karpyuk-10-klas.html

 

ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ

Тема. Електричне поле. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона.

Електростатика — це розділ фізики, який вивчає нерухомі електричні заряди та їх взаємодію.

каноп

Закріплення нових знань та умінь

         Що називається електричним полем?

         Що називається електростатикою?

          Сформулюйте закон Кулона.

         Які межі застосування закону Кулона?

         Розв’язання задач

1.      Знайдіть силу взаємодії двох точкових зарядів 10 та 20 мкКл, розташованих на відстані 20 см один від одного у вакуумі.

2.      Чи може заряд тіла дорівнювати 2,5 · 10–19 Кл?

3.      Знайдіть загальну масу та заряд 300 електронів.

 Домашнє завдання:  Вивчити конспект.

УСТАТКУВАННЯ

 

План-конспект уроку

Тема уроку: «Теплове устаткування - гриль»

Вивчення нового матеріалу

Міні-лексикон: тепловий апарат, корпус, кожух, теплова ізоляція, робоча камера, теплогенеруючий пристрій, варіння, котел, пароварильний апарат, кавоварка, сосисковарка, надвисокочастотне нагрівання, електромагнітне поле, магнетрон, смаження, жарильна поверхня, жарова шафа, склокерамічне покриття, фритюрниця, гриль, пароконвектомат, плита, конфорка, кип’ятильник, водонагрівач, марміт, теплова стійка, пральна машина, прасувальний пристрій.

Загальні відомості про теплове устаткування

Теплове устаткування призначене для нагрівання (теплової обробки) харчових продуктів: пастеризації, стерилізації, варіння, смаження.

Теплова обробка – це процес зміни теплового стану продуктів та інших речовин (середовищ).

Завдяки нагріванню:

- продукту надаються необхідні фізико-хімічні, структурно-механічні та органолептичні властивості для забезпечення його кулінарної готовності;

- внаслідок знищення мікробів досягається задовільний санітарно-гігієнічний стан продуктів.

Під час нагрівання тепло продукту передається теплопровідністю, конвекцією та тепловим випромінюванням.

Переваги відкритих нагрівачів:

• простота виготовлення;

• зручність заміни спіралі;

• мала теплова інерція;

• високий ККД.

Недоліки відкритих нагрівачів:

• малий час служби при попаданні рідких речовин і постійного контакту з повітрям;

• можливість зовнішнього механічного впливу;

•велика можливість ураженням струму і пожеже - небезпечність.

Питання для самоконтролю:

1.Призначення теплового устаткування?

2.Що таке теплова обробка?

3.Які переваги і недоліки відкритих нагрівачів?

Домашнє завдання

Вивчити принцип дії та правила користування грилі.

Саєнко Н.П., Волошенко Т.Д. Устаткування підприємств громадського харчування.

 

ТЕХНОЛОГІЯ ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ

 

ЛАБОРАТОРНО - ПРАКТИЧНА РОБОТА №7

ТЕМА :  Приготування   страв з риби, морепродуктів

МЕТА :  закріпити практично теоретичні знання з:

-  технології приготування   страв з риби морепродуктів;

-   організації робочого місця;

  -  розрахунку сировини для приготування заданої кількості порцій страви;

-  проведення бракеражу та попередження недоліків страв з риби

-  дотримання вимог санітарії та гігієни, правил техніки безпеки і охорони праці. 

ЗМІСТ   РОБОТИ :

 1. Приготувати і оформити такі страви: риба відварна, карасі (коропи) запечені під сметанним соусом, риба тушкована у сметані,   риба смажена порційними шматками.
 2. Дати оцінку якості приготовленим стравам.
 3. Оформити звіт, зробити висновки.

ХІД   РОБОТИ :

Отримати посуд та інвентар:

каструлі різної ємності, сковорідки, ножі кухарської трійки,  розробні дошки „ОС” і „РС”,  столові  ложки та виделки, тарілки столові  мілкі, сковорідки порційні.

Організувати  робоче місце:

а)  підготувати робочі поверхні, посуд та інвентар згідно вимог санітарії та гігієни;

б) сировину викласти в підготовлений посуд, дотримуючись правил товарного сусідства;

в) посуд і інвентар розташував на собі, що вимагає до організації робочого місця.

Розподіліть на сировину 2 (або інше число) порцій і приготуйте страви, виготовлені з технологічних карт.

Провести бракераж готових страв.

Оформити світ.

Прибрати робоче місце. Інвентар і посуд здає чорговим.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 1. Як розморожувати рибу?
 2. Знайдіть технологічну схему розбирання лускатої риби на чисту філе
 3. Який інвентар вирішує для кожного риби?
 4. На нашу класифікацію риб

Прокоментувати: