VT Animal - шаблон joomla Видео

 

ЧЕТВЕР 02.04.2020

БІОЛОГІЯ І ЕКОЛОГІЯ

23 Біологія https://classroom.google.com/c/NTUzMjUxODgwNTVa j7l4rob

ВИКЛАДАЧ КОПОЛОВЕЦЬ Н.М.

ТЕХНОЛОГІЯ

23 https://classroom.google.com/w/Mjg0MjI4NDk1NzZa/t/all rcwj4rf

БРИТВАК В.Ю.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

Комплекс вправ для самостійного виконання

1. В. п. – лежачи на спинi iз зiгнутими й розведеними нарiзно ногами, упор ступнями в пiдлогу, руки внизу, долонi на пiдлозi. Прогнутися у грудному вiддiлi хребта, тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 4–8 разiв.
2. В. п. – те саме. Пiдняти таз iз пiдлоги. Тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. 6–10 разiв.
3. В. п. – те саме. Пiднятi таз i грудну клiтку пересувати в сторони (ноги на мiсцi). Повторити 4–10 разiв.
4. В. п. – те саме. Пiдняти таз якомога вище, впираючись у пiдлогу ступнями, потилицею i руками, тримати 5–7 сек. Повторити 4–10 разiв.
5. В. п. – лежачи на спинi, руки в сторони, долонi на пiдлозi. Упираючись у пiдлогу потилицею, п’ятками й руками, пiдняти тулуб якомога вище, тримати 3–5 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
6. В. п. – лежачи на грудях, руки за головою. Вiдвести голову i плечi назад, руки вгору, прогнутися, тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
7. В. п. – те саме, що у вправi 6. Пiдняти з пiдлоги випрямленi ноги якомога вище, тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
8. В. п. – те саме, що у вправi 6. Пiдняти плечi, випрямленi ноги, руки в сторони, прогнутись, тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
9. В. п. – те саме, що у вправi 6. Пiдняти плечi, руки вгору (у руках м’яч чи палиця), тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
10. В. п. – упор сидячи позаду. Пiдняти таз, голову закинути назад, прогнутися, ноги не згинати. Тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Виконати 6–8 разiв. Повторити те саме, впираючись у пiдлогу однiєю ногою, другу – пiднести вперед–угору, тримати 3–4 сек. 3–5 разiв – кожною ногою.
11. В. п. – лежачи на спинi або упор сидячи позаду: а) пiднявши п’ятки з пiдлоги, повiльно зiгнути i випрямити ноги; б) повiльно пiдняти випрямленi ноги i тримати 10–15 сек.; в) коловi рухи пiднятими випрямленими ногами – кожною назовнi та всередину, обома влiво й вправо; г) пiдняти ноги з пiдлоги та виконати рухи як пiд час їзди на велосипедi; д) розвести пiднятi з пiдлоги прямi ноги в сторони й звести їх схресно (“ножицi”); е) почергове пiднiмання однiєї й опускання другої ноги, не торкаючись ними пiдлоги. Дихання довiльне.
12. В. п. – лежачи на спинi, носки нiг закрiпленi, руки внизу: а) повiльно сiсти i лягти; б) пiдняти голову i тулуб на 15–20 см вiд пiдлоги, тримати 7–10 с, повернутись у в.п; в) повiльно сiсти, руки за голову чи в сторони, повернутись у вихiдне положення.
13. В. п. – лежачи на спинi, руки внизу. Зiгнувши ноги сiсти, обхопити гомiлки руками. Повернутись у вихiдне положення.

14. В. п. – лежачи на спинi, руки вгору. Пiдняти випрямленi ноги вперед – угору i торкнутися ними пiдлоги за головою. Повернутись у вихiдне положення.
15. В. п. – лежачи на спинi. Пiднявши ноги i тулуб вгору, виконати стiйку на лопатках.
16. В. п. – стоячи на колiнах, руки на поясi. Повiльнi нахили назад, не згинаючись у тазостегнових суглобах.

Комплекс загальнорозвивальних вправ в русі

1. Ходьба з різними рухами рук із різних вихідних положень (в різні сторони, вгору, вперед). Перехід із одного поло­ження в інше: — зигзагоподібно, невеликими коловими рухами, вісімками і т.д. Під час виконання вправи долоні вгору або донизу.

2. Ходьба зі зміною положення асиметрично розташованих рук. Наприклад: одна вперед, інша в сторону; одна вгору, друга в сторону;  одна вперед,  друга вниз і т.п.

3. Ходьба з розгинаннями рук із різних вихідних положень (руки до плечей, перед грудьми, за головою, за спиною і т.п.)і поверненням у вихідне положення. Те саме з асимет­ричними рухами рук.

4. Ходьба у напівнахилі, руки на плечах партнера, який попереду. Те саме на носках, на п'ятках. Те саме у шерензі.

5. Те саме, але з прогинанням тулуба назад і почергої підніманням рук і поверненням у вихідне положення.

6. Ходьба з великою амплітудою рухів руками.

7. Ходьба з оплесками у долоні під колінам зігнутої ноги за спиною.

8. Ходьба з оплесками у долоні під прямою ногою і над  головою.

9. Ходьба з махом прямої ноги вперед, торкнутися долоняминоска.  Руки в різних вихідних положеннях.

10. Ходьба широкими кроком з поворотом тулуба і великою амплітудою рухів руками.

11. Ходьба з поворотом тулуба   (кисті зчеплені у "замок").

https://www.youtube.com/watch?v=vwMXzJx-95U


https://www.youtube.com/watch?v=-wADATSol90

https://www.youtube.com/watch?v=f_1nm-Nik4w

ВИКЛАДАЧІ ПИСАРЕНКО Л.П, АНДРЕЙЧУК І.Г.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Завдання для підсумкового опитування. Західноукраїнські землі в 1921-1939 рр.

Тестові завдання  

Варіант І

Початковий рівень

1. Який термін відповідає визначенню: “Офіційна назва масових репресій польської влади щодо українського населення Галичини; придушення революційного, національно-визвольного рухів засобами каральних акцій”?

А) колонізація;       Б) коренізація;   В) пацифікація;       Г) асиміляція.

2. Коли була створення ОУН?

А) 1928 р.;      В) 1929 р.;   Б) 1930 р.;        Г) 1931 р. 

3.Хто був обраний президентом Карпатської України:

А) М.Заячківський;       Б) Д.Донцов;     В) Д.Левицький;     Г) А.Волошин.

4.Татарбунарське повстання відбулося на території:

А) Чехо-Словаччини;      Б) Польщі;     В) Румунії;    Г) Болгарії.

5.Західноукраїнські землі на початку 20-х років перебували у складі:

А) Польщі, Румунії, Чехословаччини; Б) Польщі Австро-Угорщини, Німеччини;

В) Туреччини, Австро-Угорщини, Польщі;   Г) Росії, Польщі, Німеччини.

6. Громадсько-політичний діяч, просвітник, митрополит Українсько-грекокатолицької церкви, послідовний борець за ідею незалежності України:

А) Андрій Шептицький;            В) Інокентій Винницький;

Б) Діонісій Жабокрицький;         Г) Йосиф Шумлянський.

Середній рівень

7.Назвіть характерні ознаки перебування українських земель у складі Чехо-Словаччини:

А) Більш сприятливі, ніж в інших державах, умови для економічного розвитку, хоча капіталовкладення недостатні;   Б) Наявність великої кількості українських партій.

В) Намагання чеської влади вирішити проблеми в аграрному секторі шляхом передачі селянам окремих земель угорських поміщиків;   Г) Заснування українських шкіл, гімназій;

Д) Не діяли “Просвіти”;   Е) Карпатська Україна проіснувала два роки. 

8. Встановіть у хронологічній послідовності:

А) Проведення польським урядом політики пацифікації;

Б) Створення Організації українських націоналістів;

В) Заснування Українського національно-демократичного об’єднання;

Г) Ліське селянське повстання.

Достатній рівень

9. Встановіть відповідність між партіями Східної Галичини та їх лідерами:

А) Комуністична партія Західної України (КПЗУ)   1) Є.Коновалець
Б) Українська військова організація (УВО)   2) Д.Левицький і В.Мудрий
В) Українське національно-демократичне об’єднання  (УНДО)   3) Л.Бачинський і М.Стахів
Г) Українська соціал-радикальна партія (УСРП)   4) С.Бендера, Є.Коновалець
Д) Організація українських націоналістів   5) А.Бараль, М.Заячківський, Й.Крілик

 Встановіть правильні твердження:

А) На території Закарпаття проводилась політика пацифікації;

Б) 15 березня 1939 р. – проголошено незалежність Карпатської України;

В) На території Північної Буковини діяла єдина легальна партія “Українська національна партія”;

Г) В березні 1939 р. угорські війська окупували територію Закарпаття;

Д) На території Галичини в 1925 р. піднялося Татарбунарське повстання;

Е) Президентом Карпатської України було обрано Андрея Шептицького.

Високий рівень

11. Встановіть ім’я і прізвище визначного українського діяча:

“Визначний український публіцист, публічний діяч, літературний критик. Ідеолог українського націоналізму. Належав до Революційної української партії (РУП) та до Української соціал-демократичної робітничої партії (УСДРП). У 1914-1918 рр. – голова й активний член Союзу Визволення України. В 1926 р. видав працю «Націоналізм», яка мала великий вплив на формування світогляду західноукраїнської молоді. З 1947 р. жив в Канаді, де викладав українську літературу. Послідовно відстоював ідею незалежності України. Виступав проти російського імперіалізму.”

12. Із збірника документів “Українська суспільно-політична думка ХХ ст.”:

1. Карпатська Україна є незалежна Держава.

2. Назва Держави є Карпатська Україна

3. Карпатська Україна є республіка з президентом, виборним сеймом КУ, на чолі.

4. Державна мова Карпатської України є українська мова.

5. Барва державного прапору Карпатської України є синя і жовта, причому барва синя є горішня, а жовта є долішня.

6. Державним гербом Карпатської україни є дотеперішній краєвий герб...

7. Державний гімн Карпатської України є ”Ще не вмерла Україна...”.

Варіант ІІ

Початковий рівень

1.Про яку територію йде мова: “автономна Українська республіка у складі Чехо-Словаччини в 1938-1939 рр.”?

А) Закарпаття;      Б) Північна Буковина;   В) Галичина;    Г) Бессарабія.

2.Незалежність Карпатської України було проголошено:

А) 30 грудня 1938 р.;    Б) 15 березня 1939 р.;     В) 30 вересня 1938 р.;    Г) 20 січня 1940 р.

3. Хто був засновником інтегрального націоналізму?

А) Д.Донцов;           Б) С.Бандера;   В) Д.Левицький;       Г) Є.Коновалець.

4. Як називали людей, які планомірно заселяли “східні креси” Польщі?

А) емігранти;         Б) асимілятори;     В) завойовники;    Г) осадники.

5. Хто здійснив у Польщі переворот в травні 1926 р., внаслідок якого був встановлений режим “санації”?

А) З.Мощіцький;      Б) Ю.Пілсудський; В) Б.Перацький;   Г) Є.Морочевський.  

6.Політику Румунії щодо населення західноукраїнських земель, які входили до її складу у міжвоєнний період, можна назвати:

А) українізація;          Б) автономізація;     В) полонізація;       Г) румунізація.

Середній рівень

7. Виберіть основні ідеї інтегрального націоналізму:

А) Визволення України та створення української самостійної держави.

Б) Воля до життя, до влади, рішучість у боротьбі за здійснення проголошеної мети.

В) Чітко вказана мета майбутнього.

Г) Національна ідея вища за загальнолюдські цінності.

Д) Орієнтація на Москву.

Е) Здійснення революції.

8.Встановіть хронологічну послідовність:

А) Проголошення незалежності Карпатської України, обрання президентом Августина Волошина;

Б) Мюнхенська змова, яка поклала початок розчленуванню Чехословаччини;

В) Початок окупації Закарпаття румунськими військами;

Г) Віденський арбітраж, за рішенням якого частина території Закарпаття передавалась Угорщині. 

Достатній рівень

9.Встановіть відповідність між політичними течіями та їх переконаннями:

А) українофіли   1. були складовою частиною комуністичного руху в Чехословаччині; виступали за автономію краю, за приєднання до Радянської України;
Б) русофіли   2. русини – карпатоукраїнці – це частина російського народу;
В) русини   3. доводили єдність західних та східних українців як єдиного українського народу;
Г) комуністи   4. русини сформувались в окрему націю, відмінну від українців
     

 10. Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть серед них правильні:

А) Засновником інтегрального націоналізму був В.Мудрий

Б) ОУН– організація Східної  Галичини, яка заснована в 1935 році;

В) Пацифікація - офіційна назва репресій щодо населення Західної України, проведених урядом Польщі восени 1930 р.;

Г) Свідома українська інтелігенція заснувала у Львові таємний Український університет (1921-1925 рр.);

Д) Інтенсивний розвиток економіки, який характеризується збільшенням кількості продукції, за рахунок збільшення витрат людської праці;

Е) Кульмінацією селянського руху стало Ліське повстання у червні - липні 1932 р. 

Високий рівень

11.Назвіть ім’я та прізвище видатного українського державного діяча:

“Визначний український громадсько-політичний та державний діяч. У 1918 р. став засновником руської Народної Ради, потім головою Центральної руської народної Ради в Ужгороді. В 1935-1938 рр. Обраний почесним головою товариства “Просвіта.” 28 жовтня 1938 р. було обрано прем’єр-міністром Карпатської України. На посту прем’єра-міністра налагодив роботу промисловості, транспорту, пошти, зазнала змін освіта. Були створені національні збройні сили – “Карпатська Січ.”

14 березня 1939 р. новосформований парламент, який зібрався у Хусті проголосив незалежність Карпатської України, прийняв Конституцію і обрав його президентом української держави.

1 травня 1945 р. був заарештований радянською контррозвідкою і вивезений до СРСР.

11 липня 1945 р. страчений у Лефортовській тюрмі в Москві.”

 12. Євген Петрушевич, перебуваючи 14 березня 1923 р. в Парижі на Раді послів Англії, Франції, Італії, та Японії сказав:

“Іменем Української Національної Ради Східної Галичини як легального представництва українського населення Східної Галичини підношу осим  проти такого рішення Конференції Амбасадорів з 14 березня рішучий протест та заявлю, що українське населення ніколи не погодиться з пануванням Польщі, домагається незалежної Галицької Держави  вільних народів та буде за неї далі боротися.”

 1. Які цілі переслідувала Українська Національна Рада відносно майбутнього Східної Галичини?
 2. Якими шляхами галичани намагалися реалізувати свою мету в 20-х.,  30-х роках?

ВИКЛАДАЧ МЕЛЬНИЧУК Л.М.

ГЕОГРАФІЯ

Тема: Географічна оболонка Землі. Закономірності географічної оболонки.

План

1.Склад, межі та будова географічної оболонки.

2.Закономірності географічної оболонки.

3.Сучасний етап розвитку географічної оболонки. Антропосфера.

Географічна оболонка – частина Землі, у межах якої взаємодіють верхня частина літосфери, нижня частина атмосфери, гідросфера та біосфера. Географічну оболонку поділяють на чотири сфери: атмосферу, літосферу, гідросферу, біосферу.

Запам'ятайте: стисло про головне

Усі оболонки Землі перебувають у постійній взаємодії та взаємозв’язку, вони утворюють єдину географічну оболонку, верхня межа якої проходить в атмосфері на висоті 20 – 30, нижня – на глибині 6 – 50 км у літосфері.

До найважливіших властивостей географічної оболонки належать: перебування речовин у трьох агрегатних станах; кругообіги речовин та енергії; наявність життя.

Основними властивостями географічної оболонки є ритмічність природних явищ, кругообіг речовин й енергії, цілісність і єдність, зональність, саморегулювання.

Сучасна географічна оболонка поділяється на три головні етапи її розвитку. Перший етап – геологічний тривав 3 млр. років. Другий етап – біологічний – тривав близько 600 млн. років.

Третій етап – сучасний (антропогенний). Він розпочався 40 тис. років тому.

Антропосфера – це особлива сфера, яка формується в географічній оболонці шляхом зміни її складових. Вона розвивається головним чином у біосфері за активного впливу людини.

Географічну оболонку, змінену господарською діяльністю людини називають географічним середовищем.

Знаю і вмію обґрунтовувати

1.Обгрунтуйте визначення понять «географічна оболонка», «антропосфера».

2.поясніть склад речовин у географічній оболонці.

3.Перелічіть основні властивості географічної оболонки. У чому виявляється її цілісність?

4.Доведіть, що між поняттями «географічна оболонка» й «географічне середовище» є істотні відмінності.

5.Як у своїй діяльності людина може використати знання про взаємозалежність складових географічної оболонки.

Шукаю в Інтернеті

Підготуйте повідомлення про відомих учених, які вивчали сутність й окремі загальні особливості географічної оболонки?

Дом. завд. Опрацювати §8, стор.45 – 48.

Тестові завдання

1.Тверда оболонка Землі, це:

а) гідросфера; б) літосфера; в) біосфера; г) атмосфера.

2. Взаємозв'язок і взаємовплив компонентів географічної оболонки називається:

а) кругообігом речовин та енергії; б) цілісністю; в) ритмічністю.

3. Верхня межа географічної оболонки знаходиться:

а) на висоті озонового шару в стратосфері;   б) на верхній межі атмосфери;

в) на висоті 100 метрів;   г) на висоті 2 кілометри;д) на висоті від кількох метрів до кількох кілометрів.

4. Які із понять не відображають глобальний рівень комплексної організації природи Землі:

а) природна зона;   б) атмосфера;   в) географічний простір;г) географічна оболонка;

д) ландшафтна сфера.

5.Зона прямого контакту та активної взаємодії літосфери, атмосфери та гідросфери, що є біологічним фокусом Землі і має товщину 100-150 метрів, називається:

а) географічним простором;б) географічною оболонкою;в) ландшафтною сферою;

г) природним комплексом;д) астеносферою.

6.У складі географічної оболонки виділяють природні компоненти:

а) атмосфера;   б) вода;   в) повітря;   г) ґрунти;д) живі організми.

7. Розмістіть зовнішні та внутрішні оболонки Землі у послідовності від нижче до вище розташованих:

а) гідросфера;   б) літосфера;   в)атмосфера;   г) ядро;д) мантія.

8. Що із названого є загальними закономірностями географічної оболонки:

а) цілісність;   б) динаміка;   в) зональність;   г) азональність;   д) ритмічність.

9. Межі географічної оболонки в основному співпадають з межами:

а) атмосфери; б) літосфери; в) біосфери.

10.Ритмічність географічної оболонки виникає, тому, що:

а) земля має форму кулі;   б) земля обертається навколо своєї осі і Сонця;

в) людина бездумно і необережно втручається в природу; г) нерівномірно нагрівається земна поверхня; д) всі відповіді вірні.

ВИКЛАДАЧ МЕЛЬНИЧУК Л.М.

ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ

Тема уроку: Ручні осколкові гранати та поводження з ними, догляд і зберігання

План вивчення нового матеріалу

 1. Оборонні гранати
 2. Наступальні гранати
 3. Догляд і зберігання ручних гранат

Самостійне опрацювання:

         Правила використання ручних осколкових гранат. Оборонні гранати. Наступальні гранати. Радіус ураження ручних осколкових гранат. Ф-1. ГРД-5. Техніка безпеки при використанні ручних гранат.

       Питання для самоконтролю:

 1. Яка різниця між оборонними і наступальними гранатами?
 2. Який радіус ураження гранати Ф-1?
 3. Як зберігають ручні осколкові гранати?

Домашнє завдання: розділ 5, тема 1 (підручник Захист вітчизни 2018 р., автор С. Хараху, Є. Павлов)

ВИКЛАДАЧ МОЛНАР Й.Й.

ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ

Тема: Особливості функціонального отруєння нейротропними препаратами, алкоголем і нікотином.

План

1. Отруєння нейротропними речовинами.

2.Отруєння наркотичними речовинами.

3.Симптоми отруєння алкоголем та нікотином.

4.Перша допомога.

Нейротропними препаратами (від грец. neuron — нерв та грец. tropos — поворот, напрям) називають лікарські засоби, які впливають переважно на нервову систему. Їх поділяють на ті, що: а) пригнічують центральну нервову систему; б) спричиняють її збудження та судоми.

Снодійні засоби з наркотичним типом дії— похідні барбітурової кислоти (барбітурати): тривалої дії — фенобарбітал; середньої тривалості дії — етамінал натрію, барбаміл; короткочасної дії — гексобарбітал. До інших подібних препаратів належать, зокрема, нітрозепам та ноксирон. Барбітурати входять до складу комбінованих препаратів — корвалолу, валокордину, белатаміналу, реладорму тощо.

Транквілізатори(від лат. tranquillo — заспокоювати) або анксіолітичні препарати — психотропні лікарські засоби, що усувають або пом'якшують невротичні прояви — відчуття страху, емоційної напруженості, тривоги і занепокоєння, розлади сну, розслабляють м'язи тощо. Основними препаратами цієї групи є похідні бензодіазепіну

Наркотики(від грец. narkoticos — той, що одурманює, присипляє) — хімічні речовини рослинного чи синтетичного походження, що спричиняють зміну психічного стану людини, а за їх систематичного вживання — залежність від них. На сьогодні термін «наркотик» («наркотична речовина») застосовують щодо тих отрут або речовин, які в малих дозах викликають ейфорію (стан безпричинно піднесеного настрою — польоту, легкості, свободи, самодостатності, благополуччя, коли людина відчуває себе максимально щасливою, радісною і задоволеною), також вони мають снодійну, болезаспокійливу або збуджуючу дію, у великих дозах спричиняють оглушення й наркотичний сон.

Виділяють три періоди гострого отруєння.

У першому періоді виникає стан ейфорії — поліпшується самопочуття, покращується настрій, пришвидшуються пульс і дихання, обличчя червоніє.

Для другого періоду характерні апатія, сонливість, уповільнення пульсу і дихання, збліднення обличчя та звуження зіниць, часто виникає нудота і блювота.

У разі передозування наркотиків може наступити третій період — наркотичний. Він характеризується втратою свідомості, розслабленням м'язів та зниженням рефлексів, значним звуженням зіниць (винятком є отруєння кокаїном, за якого зіниці розширюються), людина впадає в кому і помирає внаслідок паралічу дихального центру. Смерть може настати за кілька годин або 1-2 дні після прийому наркотику (залежно від дози).

Алкоголь теж належить до отрут, що пригнічують ЦНС. Хоч у більшості країн вживання цього широко поширеного у світі депресанту й узаконено, він та його сурогати є отрутою наркотичної дії, яка може спричинити не тільки сп'яніння, а й гостре отруєння, часто небезпечне для життя. За даними статистики, понад 50 % смертей від отруєнь настає саме в разі отруєння алкоголем і його сурогатами.

Тяжка форма інтоксикації нікотином проявляється галюцинаціями, маренням, відсутністю свідомості, коматозним станом. Смерть у деяких випадках настає від паралічу центру дихання та серцевої недостатності.

Запитання

1.Що називають нейротропними препаратами та на які дві групи їх поділяють? 2. Які види препаратів пригнічують діяльність ЦНС? 3. Які ознаки отруєння нікотином? 4. Які особливості функціонального отруєння нейротропними препаратами та алкоголем? 5. Які є види залежності від нейротропних препаратів; що таке абстиненція?

6.Розкажіть, як впливають на людину: а) наркотики; б) алкоголь?. 7. Розкажіть про ознаки отруєння психостимулюючими препаратами.

Використовуючи додаткові джерела (Інтернет, бібліотеку, розповіді дорослих, власні спостереження тощо), складіть реферат на тему «Наркотики — втеча від життя». Особливу увагу приділіть прикладам і обґрунтуванню фактів.

Дом. завд. Опрацювати §10, стор. 62 – 68.

Тестові завдання

1.Нейротропні отруєння виникають в результаті:

        а) передозування алкогольними напоями;         б) вживання прострочених продуктів;

        в) проникнення в організм сполук хлору;          г) ураження організму сірчаною кислотою.  

2.Допомагаючи хворому при харчових отруєннях слід насамперед:

        а) дати знеболюючі засоби;              б) промити шлунок;

        в) виміряти температуру тіла;           г) винести його на свіже повітря, поставити грілки до ніг. 

3.При отруєнні не можна викликати блювання якщо:

        а) у хворого сильне блювання і пронос;           б) у хворого є опіки слизових оболонок рота;

        в) у хворого висока температура;                       г) хворий без свідомості.

4. Корозійні  отруєння виникають в результаті:

        а) передозування алкогольними напоями;           б) вживання прострочених продуктів;

        в) проникнення в організм сполук хлору;             г) ураження організму сірчаною кислотою. 

 5. Дуже звужені зіниці (з макове зернятко),повна апатія можуть виникати :

        а) при харчових отруєннях;                 б) при передозуванні наркотичними речовинами;

        в) при отруєнні чадним газом;              г) при отруєнні сполуками хлору. 

6. Характерними ознаками отруєння сальмонельозом є:

        а) блювотиння зеленого кольору, чорний кал;

        б.) раптове підвищення температури (38-40*), сильні болі у животі, водяниста діарея;

        в) порушення зору і свідомості, сильна спрага;

        г) тяжкі опіки слизових оболонок рота,глотки, стравоходу і шлунка.

 5. При отруєнні блідою поганкою характерними ознаками є:       

   а) блювання і пронос, судоми , розвиток коми;    б) порушення зору,утруднене дихання і ковтання;

   в) сльозотеча, кашель, біль у грудях;                г) кров’янистий пронос, галюцинації, марення.   

 7.При отруєнні метиловим спиртом  хворому треба:

        а) негайно дати знеболююче;           б) дати випити розчин крохмалю;

        в) дати випити апельсинового або лимонного соку;

        г) у перші години дати випити 50г. етилового спирту(30% розчин).

8. Не можна давати проносні засоби :

        а) при отруєнні сильними кислотами і лугами ;           б) при отруєнні алкогольними напоями;

        в) при отруєнні ліками;                                                 г) при отруєнні грибами.

ВИКЛАДАЧ МЕЛЬНИЧУК Л.М.

ІНФОРМАТИКА(ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ)

23 https://classroom.google.com/u/0/c/NTQxNTc0MTQwNjRa f5sbfah

ВИКЛАДАЧ ПЛЯЦКО Н.В.

КОНОП5

СЕРЕДА 01.04.2020

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

Комплекс вправ для самостійного виконання

1. В. п. – лежачи на спинi iз зiгнутими й розведеними нарiзно ногами, упор ступнями в пiдлогу, руки внизу, долонi на пiдлозi. Прогнутися у грудному вiддiлi хребта, тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 4–8 разiв.
2. В. п. – те саме. Пiдняти таз iз пiдлоги. Тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. 6–10 разiв.
3. В. п. – те саме. Пiднятi таз i грудну клiтку пересувати в сторони (ноги на мiсцi). Повторити 4–10 разiв.
4. В. п. – те саме. Пiдняти таз якомога вище, впираючись у пiдлогу ступнями, потилицею i руками, тримати 5–7 сек. Повторити 4–10 разiв.
5. В. п. – лежачи на спинi, руки в сторони, долонi на пiдлозi. Упираючись у пiдлогу потилицею, п’ятками й руками, пiдняти тулуб якомога вище, тримати 3–5 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
6. В. п. – лежачи на грудях, руки за головою. Вiдвести голову i плечi назад, руки вгору, прогнутися, тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
7. В. п. – те саме, що у вправi 6. Пiдняти з пiдлоги випрямленi ноги якомога вище, тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
8. В. п. – те саме, що у вправi 6. Пiдняти плечi, випрямленi ноги, руки в сторони, прогнутись, тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
9. В. п. – те саме, що у вправi 6. Пiдняти плечi, руки вгору (у руках м’яч чи палиця), тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
10. В. п. – упор сидячи позаду. Пiдняти таз, голову закинути назад, прогнутися, ноги не згинати. Тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Виконати 6–8 разiв. Повторити те саме, впираючись у пiдлогу однiєю ногою, другу – пiднести вперед–угору, тримати 3–4 сек. 3–5 разiв – кожною ногою.
11. В. п. – лежачи на спинi або упор сидячи позаду: а) пiднявши п’ятки з пiдлоги, повiльно зiгнути i випрямити ноги; б) повiльно пiдняти випрямленi ноги i тримати 10–15 сек.; в) коловi рухи пiднятими випрямленими ногами – кожною назовнi та всередину, обома влiво й вправо; г) пiдняти ноги з пiдлоги та виконати рухи як пiд час їзди на велосипедi; д) розвести пiднятi з пiдлоги прямi ноги в сторони й звести їх схресно (“ножицi”); е) почергове пiднiмання однiєї й опускання другої ноги, не торкаючись ними пiдлоги. Дихання довiльне.
12. В. п. – лежачи на спинi, носки нiг закрiпленi, руки внизу: а) повiльно сiсти i лягти; б) пiдняти голову i тулуб на 15–20 см вiд пiдлоги, тримати 7–10 с, повернутись у в.п; в) повiльно сiсти, руки за голову чи в сторони, повернутись у вихiдне положення.
13. В. п. – лежачи на спинi, руки внизу. Зiгнувши ноги сiсти, обхопити гомiлки руками. Повернутись у вихiдне положення.

14. В. п. – лежачи на спинi, руки вгору. Пiдняти випрямленi ноги вперед – угору i торкнутися ними пiдлоги за головою. Повернутись у вихiдне положення.
15. В. п. – лежачи на спинi. Пiднявши ноги i тулуб вгору, виконати стiйку на лопатках.
16. В. п. – стоячи на колiнах, руки на поясi. Повiльнi нахили назад, не згинаючись у тазостегнових суглобах.

Комплекс загальнорозвивальних вправ в русі

1. Ходьба з різними рухами рук із різних вихідних положень (в різні сторони, вгору, вперед). Перехід із одного поло­ження в інше: — зигзагоподібно, невеликими коловими рухами, вісімками і т.д. Під час виконання вправи долоні вгору або донизу.

2. Ходьба зі зміною положення асиметрично розташованих рук. Наприклад: одна вперед, інша в сторону; одна вгору, друга в сторону;  одна вперед,  друга вниз і т.п.

3. Ходьба з розгинаннями рук із різних вихідних положень (руки до плечей, перед грудьми, за головою, за спиною і т.п.)і поверненням у вихідне положення. Те саме з асимет­ричними рухами рук.

4. Ходьба у напівнахилі, руки на плечах партнера, який попереду. Те саме на носках, на п'ятках. Те саме у шерензі.

5. Те саме, але з прогинанням тулуба назад і почергої підніманням рук і поверненням у вихідне положення.

6. Ходьба з великою амплітудою рухів руками.

7. Ходьба з оплесками у долоні під колінам зігнутої ноги за спиною.

8. Ходьба з оплесками у долоні під прямою ногою і над  головою.

9. Ходьба з махом прямої ноги вперед, торкнутися долоняминоска.  Руки в різних вихідних положеннях.

10. Ходьба широкими кроком з поворотом тулуба і великою амплітудою рухів руками.

11. Ходьба з поворотом тулуба   (кисті зчеплені у "замок").

https://www.youtube.com/watch?v=vwMXzJx-95U


https://www.youtube.com/watch?v=-wADATSol90

https://www.youtube.com/watch?v=f_1nm-Nik4w

ВИКЛАДАЧІ ПИСАРЕНКО Л.П, АНДРЕЙЧУК І.Г.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Практичне заняття на тему: Повсякденне життя населення в УСРР (УРСР) та українських регіонах у складі Польщі, Чехословаччини, Румунії в міжвоєнний період: спільне й відмінне.

Робота з таблицею. Заповніть порівняльну таблицю. Риси повсякденного життя українського населення в складі

  Польщі Чехословаччини Румунії УСРР (УРСР)
1920 – ті р.        
1930 – ті р.        

Запитання

1.Осадництво?

2.Пацифікація?

3.Русини?

4.Східні крести?

5.Національні кооперації?

6.Інтегральний націоналізм?

7.Український національний рух?

8.Карпатська Січ?

9.Рішення ради послів країн Антанти про входження Східної Галичини до складу Польщі?

10.Утворення УНДО?

11.Створення ОУН?

12.Татарбунарське повстання?

13.Угорщині відійшла Карпатська Україна?

14.Федеративний устрій в Чехословаччині?

15.Августин Волошин?

16.Євген Коновалець?

17.Андрей Шептицький?

Переглянути зміст статей до Вікіпедії (якщо будуть в роздрукованому вигляді, дати 5 хв. На їх опрацювання)

1.Розглянути повсякденне життя українських регіонів у складі Польщі.

2. Розглянути повсякденне життя українських регіонів у складі Чехословаччини.

3. Розглянути повсякденне життя українських регіонів у складі Румунії.

4.Порівняти життя в західних регіонах із життям в УСРР.

Додаткові запитання

1.Якою була участь ОУН у державотворчих процесах у Закарпатті в 1938 – 1939 рр.?

2.Чому Августин Волошин вважався лідером українського руху в Закарпатті?

3.Карпатська Україна боролася з угорською агресією?

4. Яким чином Карпатська Україна була втягнута в міжнародні відносини 1930 – ті рр.?

Дом. завд. стор.188

ВИКЛАДАЧ МЕЛЬНИЧУК Л.М.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Практичне заняття на тему: «Срібна земля. Третя спроба утвердження незалежності України у ХХ ст.»

1. Прочитайте звернення прем’єр-міністра А. Волошина до народу Карпатської України від 3 листопада 1938 р., м. Ужгород.

• Про які міжнародні політичні події йдеться на початку звернення?

• Порівняйте аргументи, якими намагалися деморалізувати мешканців Карпатської України іноземні агенти в 1938-1939 рр. та з 2014 р. у сучасній Україні.

• Які чинники А. Волошин вважав вирішальними для побудови держави?

• Які його фрази звучать як афоризми? Які мовні засоби вдало характеризують ситуацію, що аналізує прем’єр-міністр, учасників тих подій тощо?

2. Прочитайте уривок із промови Й. Сталіна на XVIII з’їзді ВКП(б) (10. 03. 1939 р.), де радянський лідер оцінює європейську дипломатію.

• Знайдіть причини зневажливих порівнянь Сталіна про Карпатську Україну.

• Як вони узгоджуються з деклараціями комуністів про «інтернаціоналізм»?

• Як вони узгоджуються з елементарною культурою політичного діяча?

3. Прочитайте конституційний закон Карпатської України від 15. 03.1939 р.

• Визначте форму правління, державний устрій, політичний режим, атрибути державності, які безпосередньо чи опосередковано визначає цей закон.

«КОНСТИТУЦІЙНИЙ ЗАКОН, ч. 1.

§ 1. Карпатська Україна є незалежна Держава.

§ 2. Назва держави є: КАРПАТСЬКА Україна.

§ 3. Карпатська Україна є республікою з президентом, вибраним соймом Карпатської України, на чолі.

§ 4. Державна мова Карпатської України — українська мова.

§ 5. Барва державного прапора Карпатської України є синя та жовта, причому синя є горішня, а жовта є долішня.

§ 6. Державним гербом Карпатської України є дотеперішній крайовий герб: ведмідь у лівому червоному півколі, чотири сині та три жовті смуги в правому півколі та тризуб св. Володимира з хрестом на середньому зубі. Переведення цього місця закону залишається окремому законові.

§ 7. Державний гімн Карпатської України є «Ще не вмерла України...».

У Хусті. Дня 15 березня, 1939 р.».

4. Використовуючи серію журналістських світлин, складіть розповідь про Карпатську Січ та її подвиг.

Дом. завд. стор.188

ВИКЛАДАЧ МЕЛЬНИЧУК Л.М.

ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ

Тема: Отрута й отруєння. Домедична допомога отруєному.

План

1.Отруєння, їх класифікація та характеристика.

2.Способи потрапляння отрути до організму та шляхи її виведення.

3.Основні ознаки отруєнь.

4.Домедична допомога в разі отруєння.

Під отрутою розуміють хімічну сполуку, яка за певних умов (надмірна доза, зміна реактивності організму та ін.) може виявляти шкідливий вплив на людей, тварин. Порушуючи життєво важливі функції організму, зумовлюючи патологічні зміни, а в ряді випадків – смерть. Отрутою можуть стати ліки або будь – який інший хімікат, що людина прийняла навмисно або випадково.

Найважливішими умовами дії отрут є: доза, розчинність, концентрація, форма введення, індивідуальні особливості організму тощо.

Класифікації отрут об’єднують у дві групи: а) загальні, що базуються на будь – якому загальному принципові оцінки, яка підходить для всіх хімічних речовин; б) спеціальні, що відображають зв'язок між окремими фізико – хімічними та іншими властивостями речовин і проявами їх токсичності.

Загальні класифікації отрут:

1.за хімічними властивостями (хімічна);

2.за метою застосування (практична);

3.за ступенем токсичності (гігієнічна);

4.за видом токсичної дії (токсикологічна);

5.за «вибірковою токсичністю».

Для встановлення первинного клінічного діагнозу отруєння, розроблення принципів профілактики та лікування токсичного ураження, визначення механізму його розвитку найбільше значення має токсилогічна класифікація.

Усі отрути можна розподілити на ті, що діють переважно в місці їх контакту з організмом (корозійні отрути), та й ті, які переважно починають діяти після всмоктування у кров (резорбтивні отрути).

Токсичні речовини потрапляють в організм людини такими шляхами: шлунково – кишковим; дихальним; через шкіру та слизові оболонки; у наслідок ін’єкцій.

Отруєння – це порушення функцій організму, спричинене потраплянням з навколишнього середовища токсичних речовин, що не можуть бути знешкоджені внутрішніми силами організму.

Отруєння можуть розвиватися по – різному: гостра – від кількох хвилин до кількох днів; хронічно – від тижнів до місяців і навіть років; та підгостро.

Симптоми отруєння залежать від отруйної речовини, її концентрації в організмі, порушень функцій різних його органів і систем.Перед усім страждають нирки, печінка, легені,серце, мозок.

Домедична допомога в разі отруєння: не залишати постраждалого без нагляду; викликати бригаду екстреної(швидкої) допомоги.

Знаю і вмію обґрунтувати

1.Що таке отруєння? Які речовини належать до отрут?

2.Які фактори визначають наслідки отруєнь?

3.Які загальні ознаки отруєння вам відомі?

4.Які розрізняють отруйні речовини за походженням?

5.Як класифікують отруєння?

6.Які отруйні речовини є найбільш небезпечними на виробництві? Як вони впливають на організм?

7.На що необхідно звертати увагу, якщо виникла підозра про отруєння?

Дом. завд. Опрацювати §9, стор.56 – 62.

ВИКЛАДАЧ МЕЛЬНИЧУК Л.М.

ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ

Тема уроку: Прийоми і правила стрільби зі стрілецької зброї в наступальному бою

План вивчення нового матеріалу

 1. Удар, вогонь, маневр
 2. Обхід, охоплення
 3. Взаємодія під час бою

Самостійне опрацювання:

     Загальновійськовий бій. Удар, маневр, обхід, охоплення. Зосередження вогню. Взаємодія у складі відділення, двійок і трійок. Взвод і відділення. Механізований взвод.

       Питання для самоконтролю:

 1. Які види бою існує?
 2. Назвіть складові елементи загальновійськового бою.
 3. Які обов’язки військовослужбовця в бою?

Домашнє завдання: розділ 6, тема 1, Стор. 132-134

ВИКЛАДАЧ МОЛНАР Й.Й.

ВІВТОРОК 31.03.2020

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

Комплекс вправ для самостійного виконання

1. В. п. – лежачи на спинi iз зiгнутими й розведеними нарiзно ногами, упор ступнями в пiдлогу, руки внизу, долонi на пiдлозi. Прогнутися у грудному вiддiлi хребта, тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 4–8 разiв.
2. В. п. – те саме. Пiдняти таз iз пiдлоги. Тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. 6–10 разiв.
3. В. п. – те саме. Пiднятi таз i грудну клiтку пересувати в сторони (ноги на мiсцi). Повторити 4–10 разiв.
4. В. п. – те саме. Пiдняти таз якомога вище, впираючись у пiдлогу ступнями, потилицею i руками, тримати 5–7 сек. Повторити 4–10 разiв.
5. В. п. – лежачи на спинi, руки в сторони, долонi на пiдлозi. Упираючись у пiдлогу потилицею, п’ятками й руками, пiдняти тулуб якомога вище, тримати 3–5 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
6. В. п. – лежачи на грудях, руки за головою. Вiдвести голову i плечi назад, руки вгору, прогнутися, тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
7. В. п. – те саме, що у вправi 6. Пiдняти з пiдлоги випрямленi ноги якомога вище, тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
8. В. п. – те саме, що у вправi 6. Пiдняти плечi, випрямленi ноги, руки в сторони, прогнутись, тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
9. В. п. – те саме, що у вправi 6. Пiдняти плечi, руки вгору (у руках м’яч чи палиця), тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Повторити 3–6 разiв.
10. В. п. – упор сидячи позаду. Пiдняти таз, голову закинути назад, прогнутися, ноги не згинати. Тримати 5–7 сек. Повернутись у в.п. Виконати 6–8 разiв. Повторити те саме, впираючись у пiдлогу однiєю ногою, другу – пiднести вперед–угору, тримати 3–4 сек. 3–5 разiв – кожною ногою.
11. В. п. – лежачи на спинi або упор сидячи позаду: а) пiднявши п’ятки з пiдлоги, повiльно зiгнути i випрямити ноги; б) повiльно пiдняти випрямленi ноги i тримати 10–15 сек.; в) коловi рухи пiднятими випрямленими ногами – кожною назовнi та всередину, обома влiво й вправо; г) пiдняти ноги з пiдлоги та виконати рухи як пiд час їзди на велосипедi; д) розвести пiднятi з пiдлоги прямi ноги в сторони й звести їх схресно (“ножицi”); е) почергове пiднiмання однiєї й опускання другої ноги, не торкаючись ними пiдлоги. Дихання довiльне.
12. В. п. – лежачи на спинi, носки нiг закрiпленi, руки внизу: а) повiльно сiсти i лягти; б) пiдняти голову i тулуб на 15–20 см вiд пiдлоги, тримати 7–10 с, повернутись у в.п; в) повiльно сiсти, руки за голову чи в сторони, повернутись у вихiдне положення.
13. В. п. – лежачи на спинi, руки внизу. Зiгнувши ноги сiсти, обхопити гомiлки руками. Повернутись у вихiдне положення.

14. В. п. – лежачи на спинi, руки вгору. Пiдняти випрямленi ноги вперед – угору i торкнутися ними пiдлоги за головою. Повернутись у вихiдне положення.
15. В. п. – лежачи на спинi. Пiднявши ноги i тулуб вгору, виконати стiйку на лопатках.
16. В. п. – стоячи на колiнах, руки на поясi. Повiльнi нахили назад, не згинаючись у тазостегнових суглобах.

Комплекс загальнорозвивальних вправ в русі

1. Ходьба з різними рухами рук із різних вихідних положень (в різні сторони, вгору, вперед). Перехід із одного поло­ження в інше: — зигзагоподібно, невеликими коловими рухами, вісімками і т.д. Під час виконання вправи долоні вгору або донизу.

2. Ходьба зі зміною положення асиметрично розташованих рук. Наприклад: одна вперед, інша в сторону; одна вгору, друга в сторону;  одна вперед,  друга вниз і т.п.

3. Ходьба з розгинаннями рук із різних вихідних положень (руки до плечей, перед грудьми, за головою, за спиною і т.п.)і поверненням у вихідне положення. Те саме з асимет­ричними рухами рук.

4. Ходьба у напівнахилі, руки на плечах партнера, який попереду. Те саме на носках, на п'ятках. Те саме у шерензі.

5. Те саме, але з прогинанням тулуба назад і почергої підніманням рук і поверненням у вихідне положення.

6. Ходьба з великою амплітудою рухів руками.

7. Ходьба з оплесками у долоні під колінам зігнутої ноги за спиною.

8. Ходьба з оплесками у долоні під прямою ногою і над  головою.

9. Ходьба з махом прямої ноги вперед, торкнутися долоняминоска.  Руки в різних вихідних положеннях.

10. Ходьба широкими кроком з поворотом тулуба і великою амплітудою рухів руками.

11. Ходьба з поворотом тулуба   (кисті зчеплені у "замок").

https://www.youtube.com/watch?v=vwMXzJx-95U


https://www.youtube.com/watch?v=-wADATSol90

https://www.youtube.com/watch?v=f_1nm-Nik4w

ВИКЛАДАЧІ ПИСАРЕНКО Л.П, АНДРЕЙЧУК І.Г.

ПОНЕДІЛОК 30.03.2020

 

УРОКИ ПЛЯЦКО Н.В.

23 https://classroom.google.com/u/0/c/NTQxNTc0MTQwNjRa f5sbfah

 

УРОКИ ПЕРИНЕЦЬ Т.В.

23 група

https://classroom.google.com/c/NTQxMTQxOTIwMzha

nlu2c7i

 

УРОКИ МОЛНАР А.Й.

23

група

https://classroom.google.com/c/NjUyMDcwNzQxMTZa 5kzwl2p

УРОКИ КОПОЛОВЕЦЬ Н.М.

23 Хімія https://classroom.google.com/c/NTUxODM5NzQwNTNa jk55x5i
23 Біологія https://classroom.google.com/c/NTUzMjUxODgwNTVa j7l4rob

 

УРОКИ БАБІТА О.Ю.

23 https://classroom.google.com/h rs3br2k

 

СТАНОВИЩЕ УКРАЇНИ В ЄВРОПІ І СВІТІ

План вивчення нового матеріалу

 1. Міжнародні відносини
 2. Міжнародний порядок
 3. Система міжнародної безпеки

Самостійне опрацювання:

               Учасники міжнародних відносин. Основні принципи сучасних міжнародних відносин. ООН. Міжнародні неурядові організації. Система міжнародної безпеки. Джерела міжнародного права.

Питання для самоконтролю:

 1. Що таке міжнародні відносини?
 2. Як забезпечується міжнародний порядок?
 3. Які основні принципи міжнародного права?

Домашнє завдання: параграф 46

ВИКЛАДАЧ МОЛНАР Й.Й.

 

КОНОПЛІН4
КОНОПЛІН5
КОНОПЛІН6

 

П’ЯТНИЦЯ 27.03.2020

План уроку

Виробничого навчання

Модуль КНД-3.5. Приготування тістечок і тортів масового попиту.

Тема  уроку 19.2 Приготування торта «Пісочно-фруктового».

Пояснення нового матеріалу

          Пісочне тісто  — вид тіста з розсипчастою структурою. Може бути солодким або без цукру, звичайним або ароматизованим. Крихка структура пісочного тіста утворюється завдяки високому вмісту жирів (вагове співвідношення борошна до жиру повинне бути 2:1).  Додатковими інгредієнтами для тіста можуть бути жовткицукоргоріхиводаароматизатори та сіль. Як правило, розпушувачі використовуються в окремих випадках.

          Для приготуваннятістапродукти повинні бути холодними, інакшемаслов тісті може розм'якшитися і відокремитися від інших складових, що призведе до втратиеластичностітіста при розкочуванні і жорсткостівипеченихвиробів.

            Спочатку змішуютьмасло,цукортакожяйця, потім додаютьборошноі перетирають  в крихту, після цього акуратно розминають крихту руками до отримання однорідного тіста. Довго місити тісто не варто, інакше воно втратить пластичність. Потрібно уникати тривалого контакту тіста з теплими руками, тому що це підвищує його температуру. Це призводить до використання більшої кількості борошна, і вироби з такого тіста будуть твердими і нерозсипчастими. Після того, як тісто готове, його загортають у плівку і тримають в холодному місці 30-60 хвилин. Охолоджене тісто можна легко розкачати в тонкий пласт або виробити з нього фігурки.

          У випадку, якщо виріб має бути товщим, ніж 0,8-1,0см, доцільно при замісі тіста додати в ньогорозпушувач. Пісочне тісто можна використовувати для приготування печиватістечокпирогів та тортів. Несолодке пісочне тісто часто використовують для виготовлення тарталеток та відкритих пирогів таких як (кіш або тарт), які можна начиняти не лише солодкою, а й солоною начинкою. При цьому спочатку тісто викладають у форму і випікають його до золотистого кольору, і лише потім додають начинку. Готові вироби з пісочного тіста розсипчасті і мають високу калорійність.

         Питання для закріплення нового матеріалу:

1.Яка температура повинна бути приміщення в якому готують пісочне тісто. І чому?

2.Яке співвідношення сировини для приготування пісочного тіста?

3.Які види виробів готують з пісочного тіста?

         Домашнє завдання: вивчити основні питання для закріплення нового матеріалу, практично виготовити  «Торт  пісочно-фруктовий» в домашніх умовах.

         Відеоролик за посиланням.

https://www.youtube.com/watch?v=-qwuTnMbtdE&feature=youtu.be

Технологічна карта

« Торт пісочно-фруктовий »

 

н/п

Сировина

Витрати

Вимоги до        якості

Брутто

Нетто

Для тіста:

1.

Борошно

300

300

СИРОВИНА

ПОВИННА

ВІДПОВІДАТИ

ВИМОГАМ

    НТД

2.

Вершкове масло

170

170

3.

Рослинна олія

45

45

4.

Холодна вода

60

60

5.

Сіль

0,1

0,1

6.

Сода

2,5

2,5

7.

Ванільний цукор

10

10

8.

Цукрова пудра

25

25

Заварний крем:

9.

Молоко

400

400

10.

Жовтки

3 шт.

45

11.

Цукор

120

120

12.

Ванільний цукор

10

10

13.

Вершкове масло

30

30

14.

Кукурудзяний крохмаль

40

40

Желе:

15.

Фрукти

500

500

16.

Желатин

5

5

17.

Гаряча вода

50

50

18.

Лимонний сік

18

18

19.

Цукор

25

25

            Вихід:                                                             1000

                                             Технологія приготування

                                               Приготування  тіста

Глибоку миску просіюємо борошно, цукрову пудру, соду та додаємо розм’якшене вершкове масло, розтираємо в крихту, після чого додаємо рослинне масло та холодну воду, замішуємо м’яке тісто, завертаємо в харчову плівку і кладемо на 1 год. в холодильник. Розкатуємо тісто в тонкий пласт і перекладаємо в форму для випікання, проколюємо дно вилкою, перед випіканням форму з тістом кладемо на 10 хв. в холодильник , після чого (кладемо  зверху фольгу і насипаємо рис або квасолю) , щоб дно не піднялося при випіканні . Випікаємо при температурі 200˚С  10-15 хв. після чого видаляємо груз і повертаємо тісто в духовку ще на 10-15 хв. до рум’яної кірочки. На охолоджений корж виливаємо заварний крем і викладаємо фрукти (нарізані) .Після чого заливаємо желе.

         Приготування крему:

В сотейник кладемо нагрівати молоко з цукром, в окрему посуду перемішуємо жовтки, крохмаль, ванільний цукор, поступово додаємо гаряче молоко до яєчної маси перемішуємо венчиком до однорідної маси і кладемо знову на  вогонь, варимо до загустіння в  кінці додаємо вершкове масло. Даємо крему охолонути.

         Приготування желе:    

В желе (в малій пачці)  додаємо цукор, лимонний сік, і горячу  воду, перемішуємо і покриваємо фрукти желе. Охолоджуємо в холодильнику.

         Вимоги до якості: форма кругла, на розрізі чітко тримає форму,  гарний візерунок на поверхні  з фруктів, які залиті желе, смак приємний фруктовий , солодкий.

МАЙСТРИ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ :

МЕЛИШИНСЬКА Н.І., МАРГІТИЧ М.В.

 

ЧЕТВЕР 26.03.2020

 

УРОКИ КОПОЛОВЕЦЬ Н.М.

 

23 Біологія https://classroom.google.com/c/NTUzMjUxODgwNTVa j7l4rob

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Тема: Україна у складі Чехословаччини. Карпатська Україна.

План

1.Політика Чехословаччини щодо Підкарпатської Русі в 1920 – ті - першій половині 1930 – х рр.

2.Боротьба за автономію краю (друга половина 1930 – рр.)

3.Карпатська Україна.

Основні поняття та терміни:

Русинство політична течія, що виступала за визнання слов'янського населення Закарпаття окремою нацією. Назва походить від самоназви українського населення до ХІХ ст., що збереглася в Закарпатті, - русин.

Автономія - право якогось національно-територіального утворення (наприклад, області) самостійно здійснювати внутрішнє управління.

Верхмахт – збройні сили нацистської Німеччини.

Основні дати:

22 листопада 1938 рр.автономія Карпатської України;

15 березня 1939 р. – проголошення Карпатської України;

18 березня 1939 р. – окупація Угорщиною території краю.

15 березня 1939 рр. у приміщенні гімназії Хуста зібрався сейм Карпатської України, на якому було проголошено її незалежність.

Сейм ухвалив закон, що містив такі положення:

1.Карпатська Україна є незалежна Держава.

2.Назва держави є: Карпатська Україна.

3.Карпатська Україна є республіка на чолі з президентом, вибраним Сеймом Карпатської України.

4.Державною мовою Карпатської України є українська мова.

5.Барвами державного прапора Карпатської України було обрано А. Волошина.

Висновки:

Українські землі у складі Чехословаччини опинилися в більш сприятливих умовах розвитку, ніж у Польщі та Румунії. Чеський уряд відкрито не здійснював дискримінаційних заходів щодо українства, сприяв економічному й культурному розвитку краю. Чеський уряд до 1938р. відмовлявся надати гарантовані міжнародними договорами автономні права Карпатської Україні.

Цього вдалося досягти лише завдяки зовнішньому впливу.

Здобувши автономію, українці зуміли максимально скористатися ситуацією, і 15 березня 1939 р. було проголошено незалежність Карапатської України.

Запитання та завдання

1.Якою була офіційна назва Закарпаття у складі Чехословаччини опинилися в більш сприятливих умовах розвитку, ніж у Польщі та Румунії. Чеський уряд відкрито не здійснював дискримінаційних заходів щодо українства, сприяв економічному й культурному розвитку краю.

Здобувши автономію, українці зуміли максимально скористатися ситуацією, і 15 березня 1939 р. було проголошено незалежність Карапатської України.

Дом. завд. опрацювати §31, стор. 173 – 179

Тестові завдання

Внаслідок якої події столицю Карпатської України було перенесено з Ужгорода до Хуста?

А) Віденського арбітражу ( 2 листопада 1938р.);   Б) Проголошення самостійності Карпатської України ( 14 березня 1939 р.);   В) Вибори до Сейму Карпатської України ( 12 лютого 1939 р.); Г) Окупація угорською армією М. Хорті з санкції Гітлера території Закарпаття.

2. Скаутська організація відновлена на території Закарпаття

А) Січ;   Б) Пласт;   В) ОУН;   Г) Українські січові стрільці.

3. Збройне формування, яке було створене на основі організацій Пласт і Січ.

А) Карпатська Січ; Б) Карпатська Українська; В) Прикарпатська Україна; Г) Українська Ватра.

4. Українськийполітичний,культурний,релігійнийдіяч,греко-католицькийсвященикМукачівської єпархії, 1938 прем'єр-міністр автономного урядуКарпатської України, в1939став президентом цієї держави,Герой України(посмертно).

А) Августин Волошин; Б) Роман Шухевич; В) Андрій Бродій;   Г) Юзеф Пілсудський.

5.Назва автономної республіки у складі Чехословаччини до 26 жовтня 1938 р.

А) Закарпаття; Б) Карпатська автономія; В) Карпатська Україна;   Г) Підкарпатська Русь.

6. Незалежність Карпатської України було проголошено

А) 15 березня 1939 р.; Б) 15 березня 1938 р.; В) 15 вересня 1939 р.; Г) 5 березня 1938 р.

ВИКЛАДАЧ МЕЛЬНИЧУК Л.М.

УРОКИ БРИТВАК В.Ю.

23 https://classroom.google.com/w/Mjg0MjI4NDk1NzZa/t/all rcwj4rf

 

ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ

Завдання для підсумкового опитування.

Тестові завдання

1. Опік – це:

         а)ушкодження шкіри та слизовик оболонок унаслідок дії зовнішніх        чинників;

         б) пошкодження внутрішніх тканин організму з порушенням їх цілості;

        в) обидві відповіді правильні.

2. Усі опіки, незалежно від причин їх виникнення, однаково вражають шкірні покриви :

          а) так ;  б) ні.

3. Термічне ушкодження починається вже під дією температури  +44 градуси С:

          а) так;   б) ні.

4. Опіки  1-го – 2го ступеня – це переважно опіки сонячні та опіки рідинами ви-

      сокої температури:

          а) так;   б) ні.

5. Опіки ІІІ - ІV ступеня спричиняються киплячими рідинами, полум`ям та ме-

     талами високої температури:

          а) так;   б) ні.

 6. У перші години і навіть доби важко розпізнати опіки ІІ – ІІІ ступеня, оскільки

      некротизація в клітинах шкіри часто триває довго:

          а) так;   б) ні.

 7.  Найважливішим тестом для визначення ступіня опіку є випробування    чутливості  опікової поверхні механічними та хімічними подразниками:

          а) так ;   б) ні.

8 . При опіках III A ступеня чутливість поверхні, як і при опіках II cтупеня, відсутня:

          а) так;   б) ні.

 9. Дуже світла опікова поверхня свідчить про враження всієї товщі шкіри

          а) так;   б) ні.

10. Пухирці вказують на ушкодження шкіри на не повну товщу

          а) так;   б) ні.

11. До поверхневих належать:

а) опіки І ступеня;

б) опіки І – ІІІ і Ш А ступеня;

б) опіки І – ІІ ступеня.

12. До глибоких належать:

а) опіки ІІІ Б та ІV ступеня;

б) тільки опіки ІV ступеня.

 13. При опіках IV ступеня:

 а) площа ураженої поверхні різко зменшується, а глибина збільшується;

 б) площа ураженої поверхні збільшується, а глибина зменшується;

 в) уражена шкіра в наслідок раптового випаровування тканинної води

      змінює лише колір.

14. Опікова хвороба – це:

а) опік;  

б) серйозні загальні розлади; в) патологічний процес,що проявляється порушенням функцій усіх внутрішніх органів і систем;

г) опіковий шок.   

ІІ. Твердження

1. Теплове перевтомлення - це початкова стадія розвитку теплового удару.

2. Електротравму можна діагностувати за характерними місцевими та загальними ознаками.

3. Щоб надати допомогу постраждалому від електроструму, необхідно , не гаючи часу, швидко підбігти до нього та знеструмити тіло .

4. Якщо у постраждалого одночасно спостерігається відмороження і загальне переохолодження тіла, то спочатку надають допомогу при відмороженні.

ІІІ. Установити відповідність між хімічними опіками та наданням допомоги

1. Кислота                                       а) Промити проточною водою, о потім обробити

                                                               2 % розчином оцтової чи лимонної кислоти.

 2. Луги                                            б) Видалити шматочки речовини, місце    опіку                                                    

                                                             змастити жиром, а рану прикрити пов’язкою.

3. Негашене вапно                        в) Промити проточною водою, потім обробити  

                                                                мильною водою або 3% розчином питної соди.

V. Закінчити речення

1. При відмороженні не можна ________________________________________ .

 2. Якщо при тепловому чи сонячному ударі постраждалий починає блювати, порушується стан свідомості, то необхідно _______________________________ .

3. Опіковий шок супроводжується _______________________________________ .

4. При термічних опіках необхідно негайно викликати «швидку допомогу», якщо  постраждалий _________________

ВИКЛАДАЧ МЕЛЬНИЧУК Л.М.

Захист вітчизни

Тема уроку: Прийоми і правила ведення вогню зі стрілецької зброї в оборонному бою

План вивчення нового матеріалу

 1. Організація оборони
 2. Дії військовослужбовців в оборонному бою
 3. Різновиди ведення вогню

Самостійне опрацювання:

        Облаштування оборонної позиції. Вогонь (за тактичними завданнями, за видами зброї, за способом ведення, за напруженістю, за напрямком стрільби, за видами). Зосередження вогню. Розподілення вогню. Перенесення вогню.

       Питання для самоконтролю:

 1. Що таке загальновійськовий бій?
 2. Які є різновиди і способи ведення вогню в оборонному бою?
 3. Що таке зосередження, розподілення і перенесення вогню?

Домашнє завдання: розділ 6, тема 1, Стор. 131-133

ВИКЛАДАЧ МОЛНАР Й.Й.

ФІЗИКА І АСТРОНОМІЯ

Тема уроку: Закон Кулона.

Дослідження кількісного закону взаємодії електризованих тіл розпочалося з експерименту, розробленого британським дослідником Генрі Кавендішем, по розподілу електричного заряду на поверхні порожнистої кулі. За умови, коли електричний заряд передавався кулі із внутрішньої частини, він повністю зосереджувався на її поверхні, у той час коли тіло, що передавало заряд повністю його втрачало. Згодом Д.Бернуллі та Генрі Кавендіш висловлюють точку зору про те, що, сила взаємодії має бути обернено пропорційною квадрату відстані між наелектризованими тілами. Лише при такій умові заряд міг рівномірно розподілитися по поверхні кулі в експерименті Кавендіша. Російський дослідник Франц Епінус висунув гіпотезу про те, що сила взаємодії наелектризованих тіл пропорційна добутку величин їх зарядів. Проте дослідне обґрунтування висунутих гіпотез, було отримано в класичному експерименті, проведеному французьким інженером Шарлем Огюстенем Кулоном 1785 року. Детально вивчивши закон, якому підпорядковувалася сила пружності закручених ниток, Кулон створив прилад – торсійні (крутильні) терези, за допомогою якого, він зміг точно вимірювати досить малі сили взаємодії.  Терези складаються із двох порожніх скляних циліндрів, різного діаметра, що розміщені на спільній осі. Уздовж осі проходить пружна нитка, з одного боку, приєднана до рукоятки, якою можна було закручувати нитку, а із другої з’єднана з легким коромислом.

КОНО1

Рис.26 Шарль Огюстен Кулон (1736-1806)

Для дослідження сили електричної взаємодії, Кулон використав легкі провідні кульки. Одна з кульок знаходилась на коромислі, зрівноважена противагою, а інша розміщувалася нерухомо на однаковій висоті з першою. На початку експерименту, нерухомій кульці було надано деякий електричний заряд. Після притягання й доторку рухомої кульки, заряд порівну розподілявся між ними і кульки відштовхувались.  Вимірюючи кут закручування нитки, Кулон вираховував силувзаємодії. Закручуючи рукояткою нитку, він установлює залежність сили взаємодії від відстані між кульками (відео 1).

КОНО2

Рис.27 Торсійні (крутильні) терези Кулона

Оскільки виміряти величину заряду кульок було неможливо, Кулон застосував оригінальний метод його зміни. Після рівномірного поділу заряду між кульками й установлення сили взаємодії, він розряджав нерухому кульку і знову приводив її в контакт з зарядженою кулькою коромисла. Таким чином, він міг зменшувати заряд куль щоразу після доторку вдвічі. Вимірюючи щоразу силу взаємодії, та провівши обчислення, Кулон отримав експериментальне обґрунтування кількісного закону, який з того часу носить його ім'я.

Модуль сили взаємодії двох точкових зарядів прямо пропорційний добутку їх модулів і обернено пропорційний квадрату відстані між ними.

Під точковими зарядами необхідно розуміти заряди тіл, розмірами яких у порівнянні з відстанню можна нехтувати. Закон перевірявся 
Кулоном як для однойменних, так і для різнойменних зарядів. Хоча точність вимірювань, по сучасним міркам була незначною (приблизно 3 %), закон набув математичної форми. Для взаємодіючих тіл у вакуумі він має вигляд:

 КОНО3
 , де Fк – модуль сили взаємодії, q1, q2 – заряди взаємодіючих тіл, r – відстань між взаємодіючими тілами, k – коефіцієнт пропорційності.


Числове значення коефіцієнта пропорційності, встановлене експериментально відповідає модулю сили взаємодії двох тіл із величиною заряду 1 Кл на відстані 1 м. Воно рівне k = 9×109 Н•м2/Кл2 . Сила взаємодії таких зарядів більша за вагу вантажного потягу, довжиною, рівною відстані між Києвом та Харковом.


Речовина, що розділяє взаємодіючі заряди, послаблює електричне поле яке ними створюється. Досліди Кулона проводилися в повітрі, яке впливає на поле досить слабко. У випадку взаємодії тіл у інших речовинах, використовують коефіцієнт послаблення поля, який називається діелектричною проникністю речовини і позначається ε. Для води він, наприклад, рівний 80, тобто вода послаблює взаємодію в 80 раз. Значення цих коефіцієнтів установлюється експериментально та входить до складу таблиць.


Діелектрична проникність деяких речовин
 

Речовина

Діелектрична проникність
Вакуум 1
Повітря 1.0005   
Папір 3
Гума 7
Метиловий спирт 30
Вода 80
Титанат барію 1200

 
Коефіцієнт пропорційності в сучасній системі одиниць фізичних величин СІ представляють у більш складному вигляді. Це пов’язано з побудовою самої системи.

КОНО4

Його записують у вигляді 
 , де ε0 = 8,85×10-12 Ф/м – електрична стала, яка входить до переліку основних фізичних сталих у системі СІ.
Для розв’язування задач у шкільному курсі, ми будемо користуватися спрощеним записом закону Кулона у вигляді
 
 КОНО5

Питання для самоконтролю:

1)Сформулювати закон Кулона?

2) Записати формулу для закону Кулона?

3) Чому дорівнює коефіцієнт пропорційності?

Домашнє завдання: §1, за новою книгою.

ВИКЛАДАЧ КОНОПЛІН О.Є.

ГЕОГРАФІЯ

Тема: Географічні наслідки параметрів і рухів Землі як планети

План

1.Геоїд.

2.Показники руху Землі навколо своєї осі. Добова ритміка в географічній оболонці.

3.Основні види часу. Визначення місцевого та поясного часу, перехід від місцевого часу до поясного.

4.Пояси освітленості на Землі.

5.Сила Коріоліса.

6.Змінюваність висоти Сонця над горизонтом і тривалості світлового дня.

7.Орбітальний рух Землі.

Зміна пір року в Північній і Південній півкулях.

Земля – не ідеальна куля, вона сплюснута біля полюсів і розширена до екватора. Таке геометрічне тіло називають сфероїдом, або еліпсоїдом обертання. Але істинна (фізична) форма Землі більш складна через неоднорідність будови надр. Ця форма є геоїдом («землеподібний»). Геоїд – це фігура, поверхня якої в усіх точках перпендикулярна напрямку сили тяжіння. Поверхня т геоїда збігається з рівнем Світового океану.

Дізнайтеся більше: Завдяки екваторіальному розширенню земного еліпсоїда найвіддаленішою від центра Землі точкою є не найвища відносно рівня Світового океану гора Джомолунгма, а вулкан Чімборасо, розташований в Еквадорі поблизу екватора.

У Києві, Гельсінкі, Стамбулі, Єрусалимі один час, хоча всі міста розташовані в різних країнах.

На Північному й південному полюсах усі меридіани сходяться в точку, їх не можна віднести до жодного годинного поясу.

День у середньому довший за ніч. Це пояснюється тим, що моментами сходу та заходу вважають появу з – за горизонту і зникнення за ним краю Сонця, а не його центра.

Місцевий час – це час меридіана даного місця, який визначається положенням Сонця.

Запам'ятайте: стисло про головне:

Земля має форму геоїда. Вона здійснює два типи обертів: навколо своєї осі (зміна дня і ночі) та навколо Сонця (зміна пір року ).

Регулярна зміна пір року – наслідок руху Землі навколо Сонця і нахилу осі обертання Землі до площини орбіти.

Сила Коріоліса – відхиляюча сила, яка виникає внаслідок обертання Землі навколо своєї осі.

Розрізняють місцевий і поясний час. Україна розташована у другому годинному поясі; поясний час у державі називають київським.

Знаю і вмію обґрунтовувати:

1.Поясніть, що є наслідком обертання Землі навколо своєї осі.

2.Скільки діб триває полярний день на широті Північного полярного кола?

3.Коли настає полярна ніч на широті південного полярного кола?

Шукаю в Інтернеті

З'ясуйте хто запропонував поясний час і чому Гринвіцький час є всесвітнім (універсальним).

Дом. завд. Опрацювати §7, стор. 38 – 44.

ВИКЛАДАЧ МЕЛЬНИЧУК Л.М.

СЕРЕДА 25.03.2020

 

ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ

Тема: Утоплення людини. Домедична допомога в разі утоплення

План

1.Симптоми утоплення.

2.Допомога під час утоплення.

3.Алгоритм домедичної допомоги постраждалому під час утоплення.

Утоплення – це гострий патологічний стан, що виникає за випадкового або навмисного занурення людини у воду з подальшим розвитком ознак гострої дихальної недостатності та гострої серцевої недостатності, присиною виникнення яких є потрапляння рідини в її дихальні шляхи.

Розрізняють три головних типи утоплення: 1) аспірацій не (істинне – мокре) – 75 – 95% випадків; 2) асфіктичне (спастичне – сухе) – 5 – 20% випадків; 3) син копальне (рефлекторне) – до 5% випадків.

Алгоритм домедичної допомоги постраждалому під час утоплення має таку послідовність:

1.Перевірити, чи притомний постраждалий.

2.Відновити в постраждалого прохідність дихальних шляхів.

3.перевірити наявність дихання в постраждалого.

4.Продовжувати серцево – легеневу реанімацію до:

-прибуття бригади ЕМД;

-відновлення дихання в постраждалого (наявність 2 – 4 дихальних рухів протягом 10с.);

-настання фізичного виснаження тих, хто проходить серцево – легеневу реанімацію, але не менше 30 хв.

Елементарні правила безпеки, що допоможуть вам уникнути трагедії під час відпочинку біля води.

1. Відпочивати й купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах.

2. Ніколи не пірнайте у незнайомих місцях.

3. Не лишайте дітей без нагляду біля води і не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки.

4. Не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах.

5. Не заходьте у воду в стані алкогольного сп’яніння.

6. Стежте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах за сильних поривів вітру.

Дайте відповіді на питання:

1.Що називають утопленням? 2.Які бувають види утоплення? 3. Охарактеризуйте істинне утоплення в прісній воді. 4.Назвіть особливості істинного втоплення в морській воді. 5.У чому полягає зміст першої допомоги під час утоплення?

ВИКЛАДАЧ МЕЛЬНИЧУК Л.М.

ФІЗКУЛЬТУРА

Комплекс вправ для самостійного виконання1
. В.п. (вихiдне положення) – стiйка: ноги нарiзно. Коловi рухи руками: 4 рази вперед i 4 – назад. Повторити 10–12 разiв.
2. В.п. – о.с. (основна стiйка), пальцi рук переплетенi за спиною. 1–2 – пiднятися на носки, енергiйно вiдвести руки назад до зведення лопаток (вдих); 3–4 – в.п. (видих). Повторити 10–12 разiв.
3. В. п. – стiйка: ноги нарiзно, руки в сторони. Повороти тулуба вправо–влiво, не вiдриваючи п’яти вiд землi. Повторити 20 разiв у кожну сторону.
4. В. п. – стiйка: ноги нарiзно. Почерговi нахили в сторони по одному разу. Нахил улiво: лiва рука за спиною рухається вправо, права рука над головою рухається влiво. Нахил вправо: права рука за спиною рухається влiво, лiва рука над головою рухається вправо. Повторити 20 разiв у кожну сторону. Дивитись прямо, тулуб не повертати.
5. Стоячи на однiй нозi, iншою виконувати вiльнi маховi рухи вперед–вгору – назад–вгору з максимальною амплiтудою, не доторкаючись до землi. Намагатися зберiгати рiвновагу. За опору не триматись. Поступово довести до 20 рухiв кожною ногою.
6. В. п. – стiйка: ноги нарiзно, руки внизу. Нахили вперед та назад, поступово збiльшуючи амплiтуду рухiв. Нахил уперед: ноги в колiнах не згинати, пальцi рук тягнуться до землi. Нахил назад: руки вiдвести в сторони–вверх–назад, подивитися вверх.
7. Стоячи на однiй нозi, iншою виконувати коловi рухи, не торкаючись пiдлоги, вправо та влiво, по 4 рази в кожну сторону. Повторити 10–12 разiв правою й лiвою ногою.
8. В. п. – о.с. 1 – упор присiвши; 2 – упор лежачи; 3 – упор присiвши; 4 – о.с. Повторити 8–10 разiв.
9. В. п. – стiйка: ноги широко, нахилити тулуб уперед, руки в сторони. Виконувати повороти тулуба («млин»). 20 разiв у кожну сторону.
10. В. п. – упор лежачи. 1 – опускаючи таз, прогнутись, подивитись вверх; 2 – пiдняти таз, подивитись на колiна. Повторити 10–12 разiв у середньому темпi. Руки не згинати.
11. В. п. – упор лежачи позаду. 1 – пiдняти таз, прогнутись, подивитись назад; 2 – в.п. Повторити 10–12 разiв у середньому темпi.
12. В. п. – упор лежачи. Робити плавнi, але досить швидкi, рухи тазом униз–уверх (амплiтуда 10–15 см.) таким чином, щоб пальцi нiг на 1–2 см. вiдривались вiд опори (пiдстри-бували). Повторити 10–20 разiв.
13. Повторити те ж саме у вихiдному положеннi «упор лежачи позаду».
Вправи для формування та корекції постави

Постава - це звичне положення тіла людини у спокої та в русі. Вона визначається під час стояння, сидіння, ходьби та виконання інших видів рухової діяльності. Відхилення від правильної постави називають порушенням або дефектом постави.

  1. Стоячи біля стіни або гімнастичної стінки. В. п. - основна стійка. Прийняти правильну поставу, торкаючись спиною стіни (стінки). При цьому лопатки, сідниці, гомілки ніг і п'яти повинні фіксуватися стінки, голова відведена. Правильність постави контролюється самою дитиною у дзеркалі, інструктором ЛФК, одним з дітей по вказівці інструктора.

  2. Стоячи біля стіни, прийняти правильну поставу. Закрити очі, зробити крок вперед, Знову прийняти правильну поставу. Розплющити очі - перевірити правильність постави, виправити відмічені дефекти.

  3. Прийняти правильну поставу, зробити 2-3 кроки вперед, сісти, встати. Знову прийняти правильну поставу. Ту ж вправу можна робити, як і передування, із закритими очима.

  4. Прийняти правильну поставу біля гімнастичної стінки. Зробити 2-3 кроки вперед, розслабити послідовно м'язи шиї, плечей, рук і тулуба. Знову прийняти правильну поставу. Перевірити поставу, виправити дефекти.

  5. Стоячи у гімнастичної стінки, прийняти правильну поставу. Підвестися на носки, утримуючись в цьому положенні 3-5 секунд. Повернення в вихідне положення.

  6. Та ж вправа, але без гімнастичної стінки.

  7. Прийняти правильну поставу, сісти, розвівши коліна в сторони і зберігаючи пряме положення голови та хребта. Поволі встати, прийняти правильну поставу, перевіряючи себе перед дзеркалом.

  8. Стоячи в правильній поставі, покласти на голову мішечок з піском. Сісти, прагнучи не упустити мішечок. Встати в вихідне положення.

  9. Ходьба з мішечком на голові із зупинками для контролю правильної постави.

https://www.youtube.com/watch?v=WKkMHOLevrM&t=49s

https://www.youtube.com/watch?v=ZXA5C9MQcQs

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c

ВИКЛАДАЧІ ПИСАРЕНКО Л.П, АНДРЕЙЧУК І.Г.

УРОКИ КОПОЛОВЕЦЬ Н.М.

23 Біологія https://classroom.google.com/c/NTUzMjUxODgwNTVa j7l4rob

 

23 Хімія https://classroom.google.com/c/NTUxODM5NzQwNTNa jk55x5i

 

УРОКИ БРИТВАК В.Ю.

 

23 https://classroom.google.com/w/Mjg0MjI4NDk1NzZa/t/all rcwj4rf

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Тема: Західноукраїнські землі в міжвоєнний період.

Правовий статус українських земель у складі Польщі.

План

1.Політика польських правлячих кіл щодо українських земель.

2.Українські політичні партії та організації.

3.Створення ОУН. Ідеологічні засади.

4.Діяльність ОУН у 1930 – х рр.

Основні поняття і терміни:

Асиміляція – уподібнення – процес злиття одного народу з іншим із втратою одним із них своєї мови, культури, релігії, звичаїв, національної свідомості.

Польща «А» - територія етнічно польських земель у Другій Речі Посполитій.

Польща «Б» - території Другої Речі Посполитої, заселені етнічними меншинами (західноукраїнські й західнобілоруські землі».

«Осадники» - польські колоністи, яким виділяли кращі землі.

Режим «санації» - оздоровлення),— назва політичного режиму, що склався у Польщі в 1926—1939 роках. Створений після травневого перевороту 1926 прибічниками Юзефа Пілсудського.

«Пацифікації» - (умиротворення) - урядова політика, спрямована на утихомирення, замирення запроваджена насильницькими методами.

«Ревіндикація» - навернення православних українців, білорусів на католицький обряд.

ОУН – Організація українських націоналістів.

Основні дати:

1923 – 1926 рр. – політика асиміляції поневолених народів;

31 липня 1924р. – польську мову проголошено державною;

1926 – 1937 рр. – режим «санації»;

1930 р. – масова акція «пацифікації»;

1937 – 1939 рр. – акція «ревіндикації»;

1925 р. - утворення Українського народно – демократичного об'єднання (УНДО);

1926 р. – утворення Української соціал – радикальної партії (УСРП);

1923 р. – Утворення Комуністичної партії Західної України (КПЗУ);

1920 р. – Створення Української військової організації   (УВО);

1929 р. – створення Оганізації українських націоналістів (ОУН).

Висновок:

Після поразки визвольних змагань значна частина західноукраїнських земель увійшла до складу Польщі. Політику польського уряду щодо українства можна оцінити як антиукраїнську.

Антиукраїнська політика польського уряду зумовила розгортання потужного українського національно – визвольного руху, який був представлений, як легальними так і нелегальними організаціями.

У 1930 – ті рр. ОУН розгорнула на західноукраїнських землях активну діяльність.

Запитання та завдання

1.Дайте оцінку програми українського національного руху, виходячи з історичних реалій 1930 – рр.

2.Чому український рух був представлений кількома партіями, а не однією загальнонаціональною?

3.Заповніть таблицю «Політика правлячих кіл Польщі щодо українських земель»

Період Зміст Основні заходи Результат
       

Тестові завдання

1.Масові репресії щодо українського населення Галичини, здійснені польським урядом восени 1930 р., отримали офіційну назву:

А) асиміляція; Б) нормалізація; В) пацифікація; Г) депортація.

2.Знайдіть помилку у переліку європейських держав, до складу яких було включено західноукраїнські землі після поразки України у національно-визвольній боротьбі:

А) Чехословаччина; Б) Польща;   В) Румунія;   Г) Угорщина.

 

3.Засновником Української військової організації (УВО) став:

А) Є.Коновалець; Б) С.Бандера; В) Д.Вітовський;   Г) О.Греков.

 

4. Наймасовішою українською політичною партією в Західній Україні стало:

А) УНДО; Б) УВО;   В) КПЗУ;   Г) ОУН.

5.Назви держав,до складу яких у 20-30-х рр. входили західноукраїнські землі:

А) Польща, Румунія, Угорщина;   Б) Румунія, Угорщина, Чехословаччина;

В)Угорщина, Чехословаччина, Польща;   Г) Чехословаччина, Польща, Румунія.

6.Установіть відповідність:

1.Перший лідер УНДО                              А)Степан Бандера;

2.Один з лідерів ОУН                                 Б)Дмитрій Левицький;

3.Президент Карпатської України           В)Августин Волошин;

4.Польський міністр внутрішніх справ   Г) Володимир Залозецький.

5.Лідер УНП

Дом. завд. Опрацювати §28, стор.161 – 169

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Тема: Українські землі у складі Румунії

План

1.Характер політики румунського уряду щодо українства.

2.Політика УСРР та СРСР щодо українських земель у складі Румунії. Татарбунарське повстання (1924р.)

3.Українські політичні партії.

Основні дати:

1924р. – Татарбунарське повстання;

1927р. – утворення Української національної партії (УНП).

Під владою Румунії українські землі перебували протягом 22 років, які історики поділяють на три періоди.

І період (1918 – 1928 рр.), був запроваджений воєнний стан.

ІІ період (1928 – 1938 рр.) був позначений відносною лібералізацією.

ІІІ період (

Висновки:

Українські землі, що в результаті поразки визвольних змагань українського народу були загарбані Румунією, опинилися в несприятливих умовах (жорстка асиміляторська політика урядових кіл, злиденне соціально – економічне становище). Наквіть у нетривалий період лібералізації політичного життя правлячі кола Румунії не відступали від політики румунізації українського населення.

Організований український національний рух існував лише на території буковини. На інших українських землях у складі Румунії значний вплив мала комуністична партія.

Дом. завд. Опрацювати §§29 - 30, стор. 169 - 173

Тестові завдання

1.Установіть відповідність:

А) Буковина                   1. Львів;

Б) Галичина                   2. Луцьк;

В) Південна Бесарабія   3.Хуст;

Г) Закарпаття                 4.Татарбунари;

Д) Волинь

 

2.Розташуйте події в хронологічній послідовності

А) Створення ОУН;   Б) Заснування у Львові таємного Українського університету;

В) Створення УНДО;     Г) Проголошення незалежності Карпатської України;

 

3.Укажіть українські партії та організації, які існували в Галичині у 20-30-х рр.

А) Комуністична партія Західної України; Б) Ліберальна партія Західної України;

В) Організація українських націоналістів; Г) Українське націонал – демократичне об'єднання;

Д) Українська комуністична партія.

 

4.У 1920-ті рр. українські школи були ліквідовані на українських землях, що входили до складу:

А) Польщі; Б) СРСР;   В) Чехо – Словаччини; Г) Румунії.

5. Масові репресії щодо українського населення Галичини, здійснені польським урядом восени 1930 р., отримали офіційну назву:

А) «нормалізація»;   Б) «депортація»; «пацифікація»;   Г) «асиміляція».

ВИКЛАДАЧ МЕЛЬНИЧУК Л.М.

ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ

Тема уроку: Прийоми і правила стрільби зі стрілецької зброї

План вивчення нового матеріалу

 1. Приготування до стрільби
 2. Здійснення стрільби (пострілу)
 3. Припинення стрільби
 4. Техніка безпеки

Самостійне опрацювання:

     Основні правила підготовки до стрільби. Положення для стрільби (лежачи, з коліна, стоячи). Зарядження автомата. Постріл Припинення стрільби. Техніка безпеки.

       Питання для самоконтролю:

 1. Які команди повинен виконувати військовослужбовець на етапі підготовки до стрільби?
 2. Назвіть порядок зарядження магазину.
 3. Які основні заходи безпеки під час поводження з автоматом під час стрільби?

Домашнє завдання: розділ 5, тема 1, Стор. 115-118

ВИКЛАДАЧ МОЛНАР Й.Й.

ВІВТОРОК 24.03.2020

 

ХІМІЯ

23 Хімія https://classroom.google.com/c/NTUxODM5NzQwNTNa jk55x5i

ВИКЛАДАЧ КОПОЛОВЕЦЬ Н.М.

УРОКИ ВИКЛАДАЧА ЛІГОЦЬКА О.О.

23 https://classroom.google.com/c/NTQyNjY3Nzg4NjBa 7yzg4cj

УРОКИ ПЕРИНЕЦЬ Т.В.

23 група

https://classroom.google.com/c/NTQxMTQxOTIwMzha

nlu2c7i

ФІЗИКА АСТРОНОМІЯ

Тема уроку: Контрольна робота з розділу астрономії.

 1. Розділ астрономії, що вивчає закони руху небесних тіл називають

А) Астрометрією   Б) Астрофізикою

           В) Небесною механікою  Г) Космологією

 1. Хто являється основоположником геліоцентричної моделі світу?

А) І. Ньютон   Б) Г. Галілей

В) К. Птоломей   Г) М. Коперник

 1. Астрономічна одиниця (а.о.) - це …

А) Відстань, яку долає світло за 1 рік, рухаючись зі швидкістю світла 300000км\год

Б) Час, за який Земля робить повний оберт навколо своєї осі відносно Сонця

В) Середня відстань від Землі до Сонця

Г) Відстань, з якої середній радіус земної орбіти видно під кутом 1`.

 1. Кількість сузір’їв, через які проходить екліптика, дорівнює

А) 11     Б) 12

В) 13     Г) 40

 1. На якій планеті знаходиться найвища гора Сонячної системи - вулкан Олімп?

А) На Меркурії   Б) На Марсі

В) На Землі    Г) На Юпітері

 1. Яка планета земної групи має найщільнішу атмосферу?

А) Венера    Б) Марс

В) Земля    Г) Меркурій

 1. Що являє собою Велика Червона пляма на Юпітері?

А) Велика червона хмара  Б) Вихор в атмосфері

В) Тінь супутника Іо  Г) Вершина гори

 1. Яка планета Сонячної системи має найменша середнє значення густини (навіть менше густини води)?

А) Юпітер    Б) Сатурн

В) Уран    Г) Нептун

 1. Який хімічний елемент було знайдено на Сонце раніше, ніж на Землі.

А) Гідроген    Б) Стронцій

В) Селен    Г) Гелій

 1. Три закони руху планет сформулював …

А) Ньютон    Б) Кеплер

В) Галілей    Г) Коперник

 1. Зовнішній шар атмосфери називається ….

А) Хромосферою   Б) Сонячною короною

В) Конвективною зоною  Г) Зоною променистої рівноваги

 1. Полярна зоря належить до сузір’я …

А) Велика Ведмедиця  Б) Мала Ведмедиця

В) Кассіопея    Г) Ліра

 1. Якої фази місяця не існує?

А) Перша чверть   Б) Третя чверть

В) Повний місяць   Г) Фаза серпа

 1. Зображення на малюнку конфігурації небесних світил відповідає …

Сонце                       Місяць                              Земля

А) … сонячному затемненню Б) … верхньому з’єднанню

В) … місячному затемненню Г) … нижньому з’єднанню

 1. Яка інша назва «хвостатих зірок», що рухаються з великими періодами по еліптичним орбітам?

А) Астероїди   Б) Метеори

В) Комети    Г) Боліди

 1. Проявом яких процесів на Сонці є полярні сяйва в атмосфері Землі?

А) Термоядерні реакції  Б) Хромосферні спалахи на Сонці

В) Чорні плями на Сонці  Г) Гравітаційне стиснення

 1. Оптичний прилад для спостереження і дослідження небесних тіл:

А) Мікроскоп   Б) Окуляри

В) Лупа    Г) Телескоп

 1. У якому сузір’ї  знаходиться центр нашої галактики Чумацький Шлях?

А) Сузір’я Оріона   Б) Сузір’я Скорпіона

В) Сузір’я Стрільця  Г) Сузір’я Великого Пса

 1. До планет-карликів належать:

А) Плутон, Меркурій,Уран Б) Плутон, Церера, Ерида

В) Церера, Ерида, Нептун Г) Церера, Плутон, Нептун

 1. Користуючись картою зоряного неба, визначте у якому сузір’ї перебуває Сонце 15 жовтня.

А) В сузір’ї  Діви   Б) В сузір’ї  Гідри

В) В сузір’ї  Центавра  Г) В сузір’ї Волопаса

 1. З чого складається ядро комети?

А) Із заліза    Б) Із розжарених газів

В) Із пари води   Г) Із льоду, пилу та замерзлих газів

Домашнє завдання: Повторити §43 - §54.

ВИКЛАДАЧ КОНОПЛІН О.Є.

ГЕОМЕТРІЯ

23

група

https://classroom.google.com/c/NjUyMDcwNzQxMTZa 5kzwl2p

ВИКЛАДАЧ МОЛНАР А.Й.

ІНОЗЕМНА МОВА

Тема уроку №47 « Ставлення до заняття спортом»

Task 1. Make a list of all the “for” and “against” of doing sports. (at least 10)

(ex.5 pg.200)

https://4book.org/uchebniki-ukraina/10-klass/angliyska-mova-10-klas-karpyuk-2018/unit-8-do-you-like-sports-3/page-200

Task 2. Read the dialogue. (ex.6 pg. 201)

https://4book.org/uchebniki-ukraina/10-klass/angliyska-mova-10-klas-karpyuk-2018/unit-8-do-you-like-sports-3/page-201

ВИКЛАДАЧ БАБІТА О.Ю.

ПОНЕДІЛОК 23.03.2020

 

ІНФОРМАТИКА

23 https://classroom.google.com/u/0/c/NTQxNTc0MTQwNjRa      f5sbfah

ВИКЛАДАЧ ПЛЯЦКО Н.В.

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

23 група- https://classroom.google.com/c/NTQxMTQxOTIwMzha          nlu2c7i

ВИКЛАДАЧ ПЕРИНЕЦЬ Т.В.

АЛГЕБРА

23

група

https://classroom.google.com/c/NjUyMDcwNzQxMTZa 5kzwl2p

ВИКЛАДАЧ МОЛНАР А.Й.

ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА

Тема уроку: Міжнародні відносини та міжнародне право. Європейське і світове співробітництво

План вивчення нового матеріалу

 1. Поняття міжнародних відносин
 2. Міжнародний порядок
 3. Організація Об’єднаних Націй (ООН)
 4. Міжнародне право

Самостійне опрацювання:

               Учасники міжнародних відносин. Основні принципи сучасних міжнародних відносин. ООН. Міжнародні неурядові організації. Система міжнародної безпеки. Джерела міжнародного права.

Питання для самоконтролю:

 1. Що таке міжнародні відносини?
 2. Як забезпечується міжнародний порядок?
 3. Які основні принципи міжнародного права?

Домашнє завдання: параграф 45, 46

ВИКЛАДАЧ МОЛНАР Й.Й.

ХІМІЯ

23 Хімія https://classroom.google.com/c/NTUxODM5NzQwNTNa jk55x5i

ВИКЛАДАЧ КОПОЛОВЕЦЬ Н.М.

ІНОЗЕМНА МОВА

Тема уроку №46 « Спорт і дозвілля»

Task 1. Write down words into the vocabulary and find out its definition. (pg.198)

https://4book.org/uchebniki-ukraina/10-klass/angliyska-mova-10-klas-karpyuk-2018/unit-8-do-you-like-sports-3/page-198

Task 2. Match to make sentences. (ex.1 pg.198)

https://4book.org/uchebniki-ukraina/10-klass/angliyska-mova-10-klas-karpyuk-2018/unit-8-do-you-like-sports-3/page-198

Task 3. Read and translate young people’s attitudes to sport activities and say if the statements below are true or false (ex.3-4 pg.199-200)

https://4book.org/uchebniki-ukraina/10-klass/angliyska-mova-10-klas-karpyuk-2018/unit-8-do-you-like-sports-3/page-199

https://4book.org/uchebniki-ukraina/10-klass/angliyska-mova-10-klas-karpyuk-2018/unit-8-do-you-like-sports-3/page-200

ВИКЛАДАЧ БАБІТА О.Ю.

ФІЗИКА І АСТРОНОМІЯ

Тема уроку: Малі тіла Сонячної системи

У Сонячній системі, окрім Сонця  і планетє ще так звані малі тіла. Це малі планети або астероїди, комети, метеорні тіла або метеороїди і міжпланетний пил. У наш час доводиться говорити і про космічне сміття - сукупність штучних об'єктів та їхніх фрагментів у космосі, які не функціонують, але здатні пошкодити або навіть зруйнувати штучний супутник чи міжпланетну станцію.

Астероїди. Більшість астероїдів з відомими орбітами мають розміри до кількох десятків кілометрів; це - тверді кам'янисті тіла. Кількість астероїдів з розмірами понад 1 км, можливо, сягає 50 тис, а менших від 1 км - сотні тисяч. Однак повна маса малих тіл, очевидно, не перевищує 1/го маси Місяця, і з усіх астероїдів, разом узятих, скомпонувалася б планета не більша 1 500 км в діаметрі.Рухаються астероїди навколо Сонця в той же бік, що й планети, і мають витягнуті еліптичні орбіти.

Комети. Певно, найефектнішими малими тілами Сонячної системи є комети. У перекладі з грецької слово «комета» означає «довговолоса». Довгий час, услід за Арістотелем, дотримувалися думки, нібито комети - це згущення газів у земній атмосфері. Лише датський астроном Тіхо Браге переконливо довів: ці об'єкти знаходяться далі від Місяця. А сподвижник Ньютона Едмонд Галлей (1656-1742) визначив, що ці світила належать до Сонячної системи. Дотепер зареєстровано близько 1 100 комет.

Метеори і метеорні потоки. Пилові частинки, що виділяються із хвоста й голови комети, розсіюються вздовж її орбіти. Якщо ця орбіта перетинається з орбітою Землі, то час від часу потік пилових частинок буде зустрічатися з земною атмосферою.

Пилові частинки, які рухаються параболічними орбітами, мають швидкість 42 км/с. З іншого боку, швидкість руху Землі по орбіті - майже ЗО км/с. Тому залежно від того, наздоганяють частинки Землю чи рухаються їй назустріч, швидкість входження в атмосферу Землі може становити 12-72 км/с.

Закріплення нового матеріалу

Запитання

 1. Що входить до малих тіл сонячної системи?
 2. Що таке комета?
 3. Що таке метеор?

Домашнє завдання: §49.

ВИКЛАДАЧ КОНОПЛІН О.Є.

П’ЯТНИЦЯ 20.03.2020

 

План уроку

Виробничого навчання

Модуль КНД-3.5. Приготування тістечок і тортів масового попиту.

Тема уроку 19.1 Приготування нарізних тортів.

Пояснення нового матеріалу

         Торт  — кондитерський виріб, зазвичай зі здобного тіста, з кремом, фруктами тощо. Торт звичайно складається з декількох коржів (з бісквітноголисткового або іншого тіста) із прошарками із крему. Зверху торт прикрашається візерунками із крему та фруктів.

Торт може виступати як окремим кулінарним виробом зі своєю унікальною рецептурою, так і мати одночасне святкове призначення та оформлення з приводу урочистих подій.

           Зазвичай, торт є традиційною святковою стравою на весіллях та днях народження. На весілля торт прикрашають фігурками наречених, розташовуючи їх на верхівці торта. На день народження -- іменнинний торт прикрашений декоративними елементами та свічками.

Перший прототип торта зародився в Італії. Слово "торт" у перекладі італійського означає щось крутити і закручувати, і пов'язують його з численними прикрасами торта з різних кольорів, написів і орнаментів. За формою вони нагадували ті торти, які ми звикли бачити на наших столах. Якою б не була думка про походження перших тортів, не можна не погодитися з тим, що законодавцем моди у світі десерту є Франція. Саме там, з'явившись у світі малих кав'ярень, торт завоював увесь світ.

         Прикрашання торта— один з видів цукрового мистецтва, в який входить глазур або інші їстівні декоративні елементи, щоб зробити прості торти візуально цікавішими. Як альтернатива, торти можуть бути відлиті і скульптурні, що нагадують тривимірних персонажів.

Прикраси для торта можуть розміщуватись на верхній частині торта або навколо тістечок. Прикраси для торта можуть бути виготовлені з харчового матеріалу або харчової безпечної пластмаси.

       Торти можуть бути простими і нарізними, які нарізаються на однакові 16 або більше частин і на кожний шматок наноситься з кондитерського мішка довільний візерунок.

         Питання для закріплення нового матеріалу:

1.З яких видів тіста виготовляють торти?

2.Якого призначення можуть бути торти?

3.Якими декоративними елементами прикрашаємо торти?

4.Де можуть розміщуватися прикраси на тортах?

5. За якими ознаками класифікують торти?

         Домашнє завдання: вивчити основні питання для закріплення нового матеріалу, практично виготовити «Торт нарізний» в домашніх умовах.

         Відеоролик за посиланням.

https://www.youtube.com/watch?v=tk0YBWvmuCw&feature=youtu.be

Технологічна карта

« Торт нарізний »

н/п

Сировина Витрати Вимоги до       якості
Брутто Нетто
  Для тіста:      
1. Борошно 300 300

СИРОВИНА

ПОВИННА

ВІДПОВІДАТИ

ВИМОГАМ

   НТД

2. Какао порошок 25 25
3. Згущене молоко 370 370
4. Яйце 2 шт. 80
5. Сода 2,5 2,5
6. Ванільний цукор 10 10
  Крем:    
7. Сир солодкий 250 250
8. Сливки (33%) 100 100
9. Цукрова пудра 100 100
10. Ванільна есенція 0,1 0,1
  Оздоблення:    
11. Шоколад 100 100
12. Сливки 50 50
           Вихід:                                                               1000

Технологія приготування

         Приготування тіста

         В окремий посуд просіюємо борошно, какао, додаємо соду і перемішуємо. В окремому посуді збиваємо яйця з сіллю та згущеним молоком , в яєчну масу додаємо суху суміш і вмішуємо лопаткою або міксером на малих оборотах.

На застелений лист пергаментом виливаємо бісквітне тісто випікаємо при температурі 180˚С 20-30 хв. Виймаємо і перевіряємо готовність , даємо бісквіту охолонути.

         Приготування крему:

Сир солодкий перебити блендером до однорідної маси, сливки збити з цукровою пудрою, після чого з’єднуємо сирну масу зі збитими сливками.

Розрізаємо бісквіт на два пласти і перемащуємо кремом .Поверхню і бокову сторону торта змащуємо кремом оздоблюємо шоколадом.

Торт нарізаємо на однакові 16 або більше частин.

               Вимоги до якості: чітко тримає форму, консистенція ніжна , дрібнопориста, смак приємний , солодкий.

 

ЧЕТВЕР 19.03.2020

 

БІОЛОГІЯ І ЕКОЛОГІЯ

Тема: Біологічні і соціальні аспекти регуляції розмноження у людини.

Біологічними аспектами регуляції розмноження людини є:

1) Статеве дозрівання настає достатньо пізно: для жінок — у 17-19 років, для чоловіків — у 18-20 років.

2) Періоди розмноження не мають сезонної циклічності. Діти можуть народжуватися протягом усього року.

3) Після народження дитини цикл дозрівання нових яйцеклітин відновлюється через кілька місяців. Тож теоретично жінка може народжувати дітей з різницею в 1-1,5 року.

Соціальні аспекти регуляції розмноження людини в наш час такі:

1) Через соціальні фактори жінки найчастіше народжують дітей після 18 і до 38 років. Хоча запліднення можливе на кілька років раніше і пізніше.

2) Через економічні труднощі найчастіше народжують 1-2 дитини.

3) народження першої дитини відкладається до 30 років (після побудови кар’єри).

4) Жінкам не рекомендують народжувати дитину з різницею менше ніж 2 роки задля повного відновлення організму. Оптимальною є різниця в 6 років.

Розвиток медицини дозволив значно зменшити небезпеку найбільш небезпечних інфекційних захворювань — чуми, холери, віспи. їхні збудники продовжують існувати у природі, але вірогідність проникнення у людські популяції є дуже малою завдяки діяльності спеціальних служб. Однак свій внесок роблять СНІД, пріонові захворюванні та інші.

Також значно подовжено середню тривалість життя (71 рік, за останніми даними для України). Зменшено дитячу смертність — особливо порівняно з давніми часами та середньовіччям, коли смерть у дитинстві була чимсь звичним. На зміну багатодітним сім’ям прийшли сім’ї з 1-2 дітьми. Поява ефективних засобів контрацепції також дозволила більш точно планувати кількість дітей у сім’ї. Також існують культурні традиції стосовно кількості дітей, застосування контролю народжуваності й багатодітності.

Питання для самоконтролю

1. У чому біосоціальна сутність репродукції людини?

2. Соціальні аспекти регуляції розмноження людей.

3.Як впливає спосіб життя на репродуцію людини?

Домашне завдання

§ 62

https://pidruchnyk.com.ua/1130-biologiya-ekologiya-10-klas-sobol.html

https://4book.org/uchebniki-ukraina/10-klass/biologiya-i-ekologiya-10-klas-sobol-2018-ukr

ВИКЛАДАЧ КОПОЛОВЕЦЬ Н.М.

УРОКИ БРИТВАК В.Ю.

23 https://classroom.google.com/w/Mjg0MjI4NDk1NzZa/t/all rcwj4rf

ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ

Тема уроку: Малокаліберна гвинтівка. Пневматична гвинтівка.

План вивчення нового матеріалу

 1. Загальна будова малокаліберної гвинтівки
 2. Бойові властивості
 3. Пневматична гвинтівка
 4. Припинення стрільби

Самостійне опрацювання:

     Основні частини і механізми малокаліберної гвинтівки, їх положення. Зарядження, подача патрону. Будова патрону. Тактико-технічна характеристика гвинтівки.  Техніка безпеки.

       Питання для самоконтролю:

 1. Назвіть бойові властивості частин і механізмів малокаліберної гвинтівки.
 2. Назвіть порядок зарядження гвинтівки.
 3. Які основні заходи безпеки під час поводження з малокаліберною гвинтівкою і набоями.

Домашнє завдання: розділ 5, тема 1, Стор. 121-122

ВИКЛАДАЧ МОЛНАР Й.Й.

ХІМІЯ

Тема: Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови.

Речовини металічної будови

У металах існує металічний зв’язок, який зумовлює загальні фізичні властивості металів та сплавів. Розміри всіх йонів однакові, тому катіони в металах упаковані максимально щільно й утворюють найпростіші кристалічні ґратки. Металічні структури утворюють як метали, так і деякі сполуки з металічним зв’язком, наприклад нітриди Титану та Хрому.

Завдяки вільному пересуванню електронів для металів характерні електропровідність та теплопровідність.

Окремі шари йонів можна без наслідків пересувати один відносно одного, тому що в усіх вузлах кристалічних ґраток містяться катіони, які утримуються разом через притягання до «електронного газу». Цим зумовлена пластичність (ковкість) металів .

Особливості взаємодії світла з вільними електронами на поверхні металічного кристала надають металічний блиск металам.

Зазвичай чим більше валентних електронів в атомів металічних елементів, тим міцніші кристалічні ґратки, тим міцніший та твердіший метал, тим вища його температура плавлення (кипіння).

Речовини йонної будови

Йонні речовини мають кристалічні ґратки, у вузлах яких розташовані різнойменно заряджені йони. Йонні кристалічні ґратки характерні для речовин із йонним зв’язком — солей, лугів, оксидів активних металічних елементів (NaCl, NaNO3, K2SO4, KOH, NaOH, CaO).

Йонні речовини:

• у вузлах ґраток — йони (катіони й аніони);

• тип зв’язку — йонний;

• тверді, крихкі, нелеткі;

• тугоплавкі;

• деякі розчиняються у воді

Йонні сполуки за кімнатної температури тверді, а плавляться і киплять лише під час сильного нагрівання. Це пояснюється тим, що йони в кристалі сильно притягуються один до одного, і, щоб зрушити їх, необхідно багато енергії.

Утім, незважаючи на твердість, йонні речовини крихкі. Це зумовлене будовою кристала: навіть незначний зсув наближає один до одного однойменно заряджені йони, і вони починають відштовхуватися. Наслідком цього є тріщини в кристалі й навіть його руйнування.

Через те що йони в кристалічних ґратках закріплені на певному місці й утримуються разом силами електростатичного притягання, йонні речовини не проводять електричний струм. Але якщо розплавити такі речовини або розчинити у воді, то йони стають рухливими, і тому розплави та розчини йонних сполук добре проводять електричний струм.

Будовою кристалічних ґраток пояснюється також те, що йонні сполуки нелеткі, тому вони не мають запаху.

Речовини молекулярної будови

У вузлах молекулярних кристалічних ґраток розташовані молекули, що з’єднані між собою слабкою міжмолекулярною взаємодією. Наприклад, лід складається з молекул води, а кристали брому — з двохатомних молекул брому Br2.

Молекулярні кристалічні ґратки характерні для речовин тільки з ковалентними зв’язками (полярними й неполярними). Вони властиві також більшості органічних сполук, а також деяким неорганічним речовинам (кисню, хлору, азоту тощо).

Особливістю молекулярних речовин є те, що всередині молекул атоми сполучені дуже міцними ковалентними зв’язками, а самі молекули утримуються між собою слабкими міжмолекулярними взаємодіями. Таку структуру легко зруйнувати, тому речовини з молекулярними ґратками крихкі, мають невисокі температури плавлення й кипіння.

Особливістю будови пояснюється також леткість молекулярних сполук, деякі з них мають характерний запах. Можна навіть стверджувати, що якщо речовина має запах, то це речовина молекулярної будови.

За звичайних умов багато речовин із молекулярними кристалічними ґратками перебувають у рідкому (вода, сульфатна кислота,органічні розчинники тощо) або газуватому станах (озон, хлороводень, водень тощо). Деякі молекулярні речовини за нагрівання сублімують — переходять із твердого в газуватий стан, минаючи рідкий, наприклад, йод, вуглекислий газ, нафталін.

Речовини молекулярної будови здатні розчинятися. Деякі з них розчиняються у воді, інші — в органічних розчинниках.

Молекули не містять вільних носіїв електричного заряду, тому ані в рідкому, ані у твердому стані молекулярні речовини електричний струм зазвичай не проводять. Але деякі молекулярні речовини, зокрема органічні та неорганічні кислоти, у розчинах дисоціюють, тому їх розчини проводять електричний струм.

Речовини атомної будови

У вузлах атомних кристалічних ґраток розташовані атоми, що сполучені один з одним міцними ковалентними зв’язками. Щоб зруйнувати ці ковалентні зв’язки, необхідна значна енергія. Цим пояснюється міцність атомного кристала та високі температури плавлення й кипіння речовин атомної будови. Такі речовини досить тверді, непластичні й некрихкі.

Будовою кристалічних ґраток зумовлена також нерозчинність цих речовин у воді та в інших розчинниках.

Класичним прикладом речовини атомної будови є алмаз — найтвердіша речовина з усіх відомих.

Графіт також має атомні кристалічні ґратки, але, на відміну від алмазу, у графіті атоми Карбону розташовані шарами, що слабко сполучені один з одним. Завдяки цьому шари легко зсунути один відносно одного. Цим пояснюються «писальні» властивості графіту.

Речовинами атомної будови є також германій, бор, кварц SiO2, карборунд SiC.

Атомні кристали поділяють на три типи: каркасні, ланцюжкові й шаруваті структури. Алмаз та кварц відносять до каркасних структур, тому що окремі атоми утворюють тривимірний каркас із атомів. У графіті атоми розташовуються шарами, тому цей тип кристалічних ґраток відносять до шаруватих структур. Деякі речовини утворюють структури, схожі на ланцюжки. Наприклад, сульфур(УІ) оксид утворює тонкі блискучі голки, що кристалізуються у вигляді ланцюжків (SO3)n. Ланцюжкову структуру мають також деякі силікатні матеріали, зокрема азбест.

Питання для самоконтролю

1.Які є речовини металічної будови? 2. Які основні характеристики кристалічного стану речовини? 3. Які основні характеристики аморфного стану речовини? 4. Які є аморфні речовини? 5. Які властивості кристалів?

Домашнє завдання

§ 7

https://pidruchnyk.com.ua/469-hmya-yaroshenko-11-klas.html

http://shkola.in.ua/1161-khimiia-11-klas-yaroshenko-2019.html

ВИКЛАДАЧ КОПОЛОВЕЦЬ Н.М.

СЕРЕДА 18.03.2020

 

ТЕХНОЛОГІЯ ПРИГОТУВАННЯ БОРОШНЯНИХ ВИРОБІВ

23 https://classroom.google.com/w/Mjg0MjI4NDk1NzZa/t/all rcwj4rf

ВИКЛАДАЧ БРИТВАК В.Ю.

БІОЛОГІЯ І ЕКОЛОГІЯ

 

        Тема: Особливості репродукції людини у зв'язку з її біосоціальною сутністю. Репродуктивне здоров'я. Сучасні можливості та перспективи репродуктивної медицини.

1.Біосоціальна сутність репродукції людини.

          Біологічними особливостями репродукції людини є роздільностатевість з високим ступенем статевого диморфізму. Гендер (англ. gender — стать, від лат. genus — рід) — соціально-біологічна характеристика, через яку визначаються поняття «чоловік» і «жінка», психосоціальна, соціокультурна роль чоловіка і жінки як особистостей, на відміну від статі, що позначає біологічні відмінності.

          Процес розмноження в людини пов'язаний з внутрішнім заплідненням (зачаттям). Це біологічний механізм злиття сперматозоона з овоцитом, яким розпочинається розвиток нового організму в тілі матері.

          Зародок людини розвивається в матці жінки під час вагітності впродовж 265—270 днів. Пологи в людини за нормальних умов відбуваються наприкінці 40-го тижня вагітності. Тривають пологи у першороділей близько 18—20, у тих, що повторно народжують, — 12—14 год.

          Репродукція людини — біологічна здатність людини відтворювати собі подібних, що відбувається із визначальним впливом соціальних умов. Репродуктивне здоров’я, як і здоров’я в цілому, визначається різними чинниками. По-перше, воно залежить від спадковості. Батьки передали нам свої ознаки й властивості, зокрема й ті, що визначають репродуктивне здоров’я. По-друге, репродуктивне здоров’я залежить від способу життя, корисних і шкідливих звичок. До порушення репродуктивного здоров’я можуть призвести безвідповідальне ставлення до себе, відсутність аналізу наслідків своїх дій, неправильне інформування про способи й методи профілактики небажаної вагітності, про запобігання інфекціям, що передаються статевим шляхом.

          За видом збудників захворювання, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ), поділяються на: вірусні (СНІД, генітальний герпес, гепатит В), бактеріальні (сифіліс, гонорея, хламідіоз), протозойні (трихомоніаз, лямбліоз), грибкові (кандидози), паразитарні (короста, лобковий педикульоз). До чинників ризику для репродуктивного здоров’я належать: а) несприятливий для здоров’я спосіб життя (стрес, гіподинамія, нераціональне харчування); б) шкідливі звички; в) несприятливі екологічні чинники середовища (забрудненість довкілля, високий рівень радіації тощо); г) негативні чинники соціального середовища (низький рівень життя, безробіття тощо); д) спадкові порушення; е) недоступність медичних послуг і послуг з консультування.

2. Репродуктивне здоров'я. Сучасні можливості та перспективи репродуктивної медицини

Репродуктивне здоров'я — це стан повного фізичного, розумового та соціального благополуччя, а не просто відсутність хвороб репродуктивної системи або порушення її функцій. Репродуктивна медицина — це напрямок медико-біологічних знань, що мають на меті допомогу в народженні дитини, регуляцію народження та планування сім’ї. Репродуктивна медицина є синтезом знань з гінекології, андрології, біології, генетики, цитології та кріобіології.

          У наш час існують такі можливості репродуктивної медицини:

1) Осіменіння спермою чоловіка або донора — здійснюють у деяких випадках ендокринного, імунологічного чи чоловічого безпліддя.

2) Запліднення в пробірці — отримання з яєчників жінки зрілих яйцеклітин та запліднення їх сперматозоїдами чоловіка (або донора). Потім утворені ембріони розвиваються в інкубаторі протягом 48-72 годин і пересаджуються в матку жінки.

3) Ін'єкція сперматозоїда в цитоплазму яйцеклітини — проводять за складних форм чоловічого безпліддя або в окремих випадках у разі розладів репродуктивного здоров’я одночасно чоловіка та жінки.

4) Донорство яйцеклітини — для жінок, у яких яйцеклітина не визріває, а також за високого ризику появи спадкових захворювань у дитини. Яйцеклітини отримують від здорової жінки-донора.

5) Сурогатне материнство — використовують яйцеклітини та сперматозоїд подружжя, але ембріони переносять у порожнину матки здорової жінки, яка і є сурогатною матір’ю.

6) Заморожування ембріонів — для зберігання і використання ембріонів, що розвиваються, за програмою екстракорпорального запліднення (ЕКО). За необхідності ембріони розморожують та переносять у порожнину матки.

7) Банк донорської сперми — використовують у разі повного чоловічого безпліддя або за відсутності в жінки партнера, але за бажання мати дитину.

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає сутність репродукції людини?

2. Що таке репродуктивне здоров'я?

3. Які захворювання передаються статевим шляхом?

4. Які є можливості репродуктивної медицини?

5. Від чого залежить репродукція людини?

Домашне завдання

§ 62

https://pidruchnyk.com.ua/1130-biologiya-ekologiya-10-klas-sobol.html

https://4book.org/uchebniki-ukraina/10-klass/biologiya-i-ekologiya-10-klas-sobol-2018-ukr

ВИКЛАДАЧ КОПОЛОВЕЦЬ Н.М.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Тема: Насильницька колективізація та опір їй населення. Голодомор 1932 – 1933 рр.

План

 1. Курс на суцільну колективізацію.
 2. Ліквідація куркульства як класу.
 3. Створення машинно – тракторних станцій.
 4. Голодомор 1932 – 1933 рр.
 5. Продовження комуністичних експериментів на селі.
 6. Колгоспи в системі командної економіки.

Основні поняття та терміни: Суцільна колективізація – політика насильницького перетворення сільського господарства наприкінці 1920 – х – 1930 – х рр.. на основі розкуркулювання і суцільного насадження колективних форм господарства (колгосп) з усуспільненням значної частини селянської власності.

Колгосп (колективне господарство) – форма колективного ведення господарства.

Радгосп – державне сільськогосподарське підприємство.

Куркуль (куркульство) – поширена назва заможного селянства в Україні.

Розкуркулення – кампанія експропріації селянських господарств у 1930 – ті роки, складова частина насильницької колективізації.

Репресії - каральні заходи, покарання, вжиті державними органами. Репресії — це комплекс заходів з арештів, розстрілів і переселення великих мас людей.

Голодомор – акт геноциду українського народу, ініційований і здійснений керівництвом ВКП(б) способом штучно створеного голоду та репресій. Масштаби втрат від 4 дл 8 млн. осіб.

Геноцид – діяння, умисно вчинене з метою повного або часткового знищення будь – якої національної, етнічної, расової чи релігійної групи способом позбавлення життя.

Основні дати:

1929 – 1930рр. – час прискореної колективізації.

1931 – 1933 рр. – новий етап суцільної колективізації.

1932 – 1933 рр. – голодомор в Україні.

1934 – 1937 рр. – завершальний етап колективізації.

Дом. завд.Опрацювати текст підручника §25, стор.135 – 145.

Охарактеризуйте передумови, причини та наслідки Голодомору 1932 – 1933 рр. в Україні. Поясніть свою думку.

Як ви вважаєте, чи відчуваємо ми вплив тогочасних подій сьогодні? Свою думку обґрунтуйте.

Тестові завдання

 1. Який термін відповідає визначенню:

“Перетворення дрібних індивідуальних господарств на колективні підприємства (колгоспи) для встановлення цілковитого контролю держави за сільськогосподарським виробництвом і використання його ресурсів та потенціалу для модернізації всього господарства.”

А) Автономізація                  В) Індустріалізація

Б) Культурна революція      Г) Колективізація

2. Яке твердження відповідає визначенню: “Політика придушення, залякування політичних противників жорстокими насильницькими методами.”

А) Депортація;                      В) Репресії;

Б) Тоталітаризм;                  Г) Терор.

3. В якому  році були запроваджені внутрішні паспорти?

А) січень 1931 р.;                            В) лютий 1930 р.;

Б) грудень 1932 р.;                Г) березень 1933 р.

4. Який з’їзд ВКП(б) передбачав повільний, поступовий, добровільний процес кооперації?

А) січень-лютий 1934 р. на XVII з’їзді ВКП(б);

Б) червень-липень 1930 р. на XVI з’їзді ВКП(б);

В) грудень 1925 р. на XIV з’їзді ВКП(б);

Г) грудень 1927 р. на XV з’їзді ВКП(б).

     5. В якій статті Сталін 2 березня 1930 р. у “Правді” звинувачував місцеву  владу у “Перегинах” процесу колективізації?

А) “Запаморочення від успіхів”;

Б) “Запаморочення від удачі”;

В) “Запаморочення від досягнень”;

Г) “Запаморочення від здобутків”.

     6. На території якого округу в 1928 р. була створена перша машинно-тракторна станція (МТС):

А) Харківського ;                            В) Запорізького;

Б) Одеського;                         Г) Київського.

 1. Які ознаки характеризують колективізацію?

А) будівництво заводів, фабрик, залізниць;

Б) створення колективного господарства;

В) перевага у виробництві товарі групи А;

Г) створення централізованого фонду для потреб колгоспу;

Д) “закон про п’ять колосків”;

Е) експропріація селянських господарств.

8. Встановіть відповідність між заходами та їх змістом

А) “ножиці цін”   1. Примушення селян здавати хліб за невигідними для них цінами під загрозою аж до конфіскації майна.
Б) “надзвичайні заходи проти куркуля”   2. Встановлення завищених цін  на промислові товари і відповідно зниження на сільськогосподарську
В) “куркульський саботаж”   3. Маневр сталінського керівництва, коли був дозволений вихід із колгоспів з метою заспокоєння селян.
Г) “запаморочення від успіхів”   4. Конфіскація усіх запасів продовольства
    5. Масові каральні заходи, покарання, вжиті державними органами

9. Встановіть у хронологічній послідовності:

А) директивний лист ЦКВК (б) “Про колективізацію”;

Б) створення першої машинно-тракторної станції (МТС) в Україні;

В) стаття Й.Сталіна  “Запаморочення від успіху”;

Г) взято курс на кооперування села.

10. Коли був прийнятий “Закон про п’ять колосків”?

А) 8 вересня 1931 року.       В) 18 вересня 1933 року.

Б) 10 липня 1932 року.                  Г) 7 серпня 1932 року.

11. Виберіть правильне твердження:

А) “В наслідок колективізації було одержано кошти для індустріалізації”;

Б) “Перша МТС була створена в Київській губернії”;

В) “Завершити остаточну колективізацію планувалось на 1930 рік”;

Г) “Незаможних, які не погоджувались йти в колгосп, оголошували “підкуркульниками” й теж репресували;

Д) “Гасло суцільної колективізації офіційно проголосив листопадовий 1929р. пленум ЦК ВКП (б)”;

Е) “30 січня 1930р. – Постанова політбюро ЦК ВКП (б), яка поділяла куркулів на 3 категорії, кожній з них призначалася певна міра покарання”

ВИКЛАДАЧ МЕЛЬНИЧУК Л.М.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Тема: Масові репресії. Сталінська Конституція

План

 1. Зміни в соціальному складі населення.
 2. Формування партійно – бюрократичної номенклатури.
 3. Завершення тоталітарного режиму.Масові репресії.
 4. Сталінська Конституція

Основні поняття та терміни:

Репресії - каральні заходи, покарання, вжиті державними органами. Репресії — це комплекс заходів з арештів, розстрілів і переселення великих мас людей.

Номенклатура – панівна верства радянського суспільства, у складі якої були працівники партійно – державного апарату різних рівнів, яких призначали на посади вищі органи.

Культ особи – звеличення ролі однієї людини, приписування їй за життя визначально впливу на хід історичного розвитку.

Тоталітаризм - система державно-політичної влади, яка регламентує усі суспільні та приватні сфери життя людини-громадянинаі не визнаєавтономіївід держави таких недержавних сфер людської діяльності якекономікаігосподарство,культура,виховання,релігія.

Це політичне панування, яке вимагає необмеженого керування підлеглими і їхнє повне підкорення поставленим згори політичним цілям.

Конституція - (лат.constitutio — установлення, устрій, порядок) — основний державний документ (закон), який визначає державний устрій, порядок і принципи функціонування представницьких, виконавчих та судових органів влади, виборчу систему, права й обов'язки держависуспільства та громадян.У січні 1937р. затверджена нова Конституція. УСРР офіційно почала називатися Українська Радянська Соціалістична Республіка.

У 1929 – 1939рр. у соціальному складі населення радянської України відбулися значні зміни, спричинені перш за все розгортанням індустріалізації та колективізації.

Репресивно – каральні органи НКВС стали основними знаряддям боротьби за владу. Масові репресії поширилися на всі верстви населення.

Сталінська конституція через систему рад закріплювала диктатуру партії більшовиків, натомість створюючи ілюзію народовладдя.

Дом. завд. Опрацювати текст підручника§26, стор. 146 – 152

Тестові завдання

1.Рік ухвалення Конституції УРСР, яка в історії відома як «сталінська»:

А) 1934р.;   Б) 1937р.;   В) 1936р.

2.Рік створення при НКВС УРСР Головного управління виправно-трудових таборів і трудових поселень (ГУТАБ):

А) 1936р.;   Б) 1932р.;     В) 1934р.;   Г) 1937р.

3.Доба «Великого терору»:

А) 1937 -1938 рр.;   Б) 1938-1940 рр.;   В) 1939-1942рр.

4. Які причини зумовили соціальні зміни у структурі населення України у 1920—1930-ті рр.?

1) Соціалістична модернізація; 2) міграційні процеси через стихійні лиха; 3) насильницьке винищення окремих соціальних груп; 4) значна еміграція за кордон; 5) часта зміна влади.

А) 1, 2;   Б) 2, 3; В) 4, 5;   Г) 1, 3

5.Які зміни відбулися в соціальній структурі населення радянської України 1929-1938 рр.?

1 Створення нової верстви - колгоспного селянства.

2 Зростання заможного прошарку селян.

3 Істотне поповнення складу робітників жінками.

4 Зростання чисельності службовців.

5 Зменшення чисельності робітників.

А) 1, 3, 4;   Б)  1, 3, 5;   В) 2, 3, 5;   Г) 3, 4, 5.

ВИКЛАДАЧ МЕЛЬНИЧУК Л.М.

ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ

Тема: Ураження блискавкою. Домедична допомога при ураженні блискавкою

План

 1. Ураження блискавкою.
 2. Ознаки ураження блискавкою.
 3. Правила безпеки під час допомоги ураженому блискавкою.
 4. Домедична допомога ураженому блискавкою.

Блискавка – електричний розряд між хмарами або між хмарою і землею. Ураження блискавкою можливе як просто неба, так і в закритому приміщенні. Частіше страждають люди, що перебувають під час грози на відкритій місцевості, переховуються під деревами та поблизу від працюючого електроустаткування (увімкненого в мережу телевізора, радіоприймача або мобільного телефона в активному режимі).

Ознаки ураження блискавкою – порушення або втрата свідомості; - зупинка дихання, серцевої діяльності; - судоми; - важкі опіки; - розлади зору, слуху, шкірної чутливості.

Для запобігання ураженню блискавкою перед грозою необхідно:

 1. Заховатися у приміщенні;
 2. Сісти в машину та повністю зачинити вікна;
 3. Не користуватися мобільним телефоном;
 4. Не наближатися до телеграфних стовпів або високих дерев.

Послідовність дій надання домедичної допомоги ураженням електричним струмом та блискавкою немедичними працівниками визначена «Порядком надання домедичної допомоги постраждалим у разі електричним струмом та блискавкою» (Наказ МОЗ України від 16. 06. 2014р. № 398).

Дом. завд. Опрацювати   текст підручника §7, стор. 46 -52

Тестові завдання

1. Блискавка викликає ушкодження за рахунок:

А)Теплової дії;   Б) Дугового контакту;   В) Механічної дії Г) Електролізу шкіри

Д) Електролітичної дії.

2.При смерті від атмосферної електрики на трупі виявляють:

А) Опіки шкіри; Б) Ознаки швидкоплинної смерті;   В) Знаки блискавки;

В) Розплавлення металевих предметів одягу;     Г) Пошкодження одягу

3.Специфічними для ураження людини блискавкою є:

А) Фульгурити; Б) Забиті рани; В) Знаки блискавки;   Г) Крововиливи в порожнечі тіла;

Д) Опіки шкіри.

4. Знаки блискавки характеризуються:

А) Відторгненням від шкіри епідермісу;   Б) Тривалим збереженням знаку після смерті;

В) Формуванням місцевих крововиливів; Г) Обвугленням тіла; Д) Можливістю зникнення через деякий час після смерті.

Електричний технічний струм може уразити людину шляхом:

А) Дугового контакту; Б) Провідного контакту;   В) Удару блискавкою;

Г) Крокової напруги;   Д) Безпосереднього контакту.

Дія електричного струму на організм залежить від:

А) Сили струму; Б) Напруги струму;   В) Опору ділянки шкіри;

Г) Тривалості взаємодії з джерелом;   Д) Роду струму.

Електричний струм справляє на організм:

А) Тривалу дію; Б) Специфічну дію;   В) Короткочасну дію; Г) Неспецифічну дію;

Д) Електромагнітну дію.

7. Специфічна дія електричного струму складається з таких ефектів як:

А) Ударний; Б) Механічний;   В) Біологічний,   Г) Електрохімічний; Д) Тепловий.

ВИКЛАДАЧ МЕЛЬНИЧУК Л.М.

ХІМІЯ

Тема: Кристалічний і аморфний стани твердих речовин.

          За внутрішньою будовою і фізичними властивостями розрізняють двастани твердих речовин: аморфний і кристалічний.

Кристалічні речовини:

• структурні одиниці розташовані в чіткому порядку — утворюють кристалічні ґратки;

• мають певну температуру плавлення;

• утворюють кристали певної форми;

• у разі руйнування кристалічної речовини кристали розпадаються на окремі шматочки, кожен із яких зберігає хоча б частково форму початкового кристала;

• приклади речовин: природні мінерали, кухонна сіль, цукор.

Аморфні речовини:

• не мають чіткої просторової структури — структурні одиниці розташовані невпорядковано;

• плавляться в певному діапазоні температур;

• за нагрівання спочатку розм'якшуються;

• у разі руйнування утворюються уламки неправильної форми, зазвичай із нерівною поверхнею країв сколу;

• приклади речовин: скло, смоли, бурштин, застиглі лаки, клеї, каучук.

Аморфні речовини не мають чіткої просторової структури, а утворені з невпорядкованих частинок (атомів чи молекул)

          Аморфні речовини за внутрішньою будовою нагадують рідини, тільки не можуть текти. Під час нагрівання вони поступово розм'якшуються і нарешті стають рідкими. Аморфним речовинам, як і рідинам, можна надати будь-якої форми.

          За певних умов речовина може з кристалічної перетворюватися на аморфну, і навпаки. Звичайне скло — аморфна речовина, але з часом силіцій(IV) оксид у його складі набуває кристалічної форми. Через це старі склянки під час наливання в них окропу лопаються набагато частіше, ніж нові. Цукор — кристалічна речовина. Але якщо його розплавити та швидко охолодити, то він застигає в аморфному стані. З такого цукру можна виготовляти льодяники, карамельки тощо .

Питання для самоконтролю

1. Назвіть спільні властивості всіх твердих речовин.

2. Які речовини називають кристалічними, а які — аморфними?

3. Назвіть ознаки кристалічних та аморфних речовин. Наведіть приклади таких речовин.

Домашнє завдання

§ 7

https://pidruchnyk.com.ua/469-hmya-yaroshenko-11-klas.html

http://shkola.in.ua/1161-khimiia-11-klas-yaroshenko-2019.html

ВИКЛАДАЧ КОПОЛОВЕЦЬ Н.М.

ВІВТОРОК 17.03.2020

 

ХІМІЯ

        Тема: Природа хімічного зв'язку. Металічний зв'язок.

Металічний зв'язокце зв'язок, який утворюється між йонами і атомами металівза допомогою безлічі електронів “електронного газу”. Він характеризується високою міцністю. 

Метали мають низку спільних фізичних властивостей:

— добру електропровідність;

— добру теплопровідність;

— металічний блиск;

— добру пластичність (ковкість);

— зазвичай високу твердість;

— як правило, перебувають у твердому агрегатному стані.

Такі спільні фізичні властивості металів обумовлені наявністю в металів особливого типу хімічного зв’язку — металічного. Наявність таких властивостей, як електропровідність і теплопровідність, указує на значну рухливість електронів у металах.

Атоми металів на зовнішньому електронному рівні мають невелику кількість електронів, які досить слабко взаємодіють з ядром, отже, можуть легко віддаватися. Таким чином, кожний атом металу віддає в спільне користування щонайменше по одному електрону зі свого зовнішнього електронного рівня. Усі електрони можуть вільно переміщатися по всьому металічному кристалу й утворюють так званий «електронний газ». Присутністю вільних електронів та їхнім рухом по всьому зразку металу пояснюється значна електропровідність, теплопровідність металів та їхній характерний металічний блиск.

Металічний зв’язок має схожі риси з іншими видами хімічного зв’язку — іонного та ковалентного. Спільність електронів різних атомів металів та утворення спільної електронної хмари є ознаками подібності металічного зв’язку з ковалентним. Однак у металах ці електрони не належать окремим атомам, а є спільними для всіх атомів у межах одного кристала. Це істотно відрізняє металічний зв’язок від ковалентного. Атоми металів у металічних кристалах існують у вигляді позитивно заряджених іонів, утримувані в простій речовині хмарою спільних електронів. Цим металічний зв’язок нагадує іонний. Проте в іонному кристалі існують і позитивно, і негативно заряджені іони, а в металічному тільки позитивно заряджені, заряд яких компенсується електронами.

Питання для самоконтролю

1.Який зв'язок називають металічним?

2. Наведіть приклади речовин, у яких наявний металічний зв’язок.

3.Визначити зв'язок в сполуках і заповнити таблицю:

H2SO4, Na3PO4, Н2О2, Са, HF, Al(OH)3, Р2О5, CaSO4, Cl2, Na.

Домашнє завдання

§5 с.29-31 https://pidruchnyk.com.ua/469-hmya-yaroshenko-11-klas.html

http://shkola.in.ua/1161-khimiia-11-klas-yaroshenko-2019.html

ВИКЛАДАЧ КОПОЛОВЕЦЬ Н.М.

ГЕОМЕТРІЯ

Тема уроку: Симетрія відносно початку координат та координатних площин (17. 03.2020 р.)

План вивчення нового матеріалу

1. Означення точок простору, симетричних відносно точки. Координати точок, симетричних відносно початку координат.

2. Означення точок простору, симетричних відносно площини. Координати точок, симетричних відносно координатних площин.

3. Приклади знаходження координат точок, симетричних відносно початку координат та координатних площин.

Точки А і А1, називаються симетричними відносно точки О, якщо точка О — середина відрізка AA1.Точка О — центр симетрії.

Самостійно опрацювати§ 35 ст. 257. Розв'язати задачі №1, №2 і № 3 ст. 261-232 (виконаємо разом).

Посилання на підручник:https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/14-matematyka-10-klas/matematyka-10-klas-bevz-osvita.pdf

Посилання для вивчення теми: https://www.youtube.com/watch?v=HvD2ASvJWxw

https://yukhym.com/uk/zno-matematika/zno-proektsiya-tochkina-ploshchinu.html

М1

Питання для самоконтролю:

1) Які точки називають симетричними відносно точки?

2) Як пов'язані координати точок, симетричних відносно початку координат?

3) Як побудувати точки, симетричні відносно початку координат?

4) Які точки називають симетричними відносно площини?

5) Як пов'язані координати точок, симетричних відносно координатних
       площин?

6) Як побудувати точки, симетричні відносно координатних площин?

Домашнє завдання.

Вивчити означення.

Завдання за підручником:§ 35, № 1277, №1282, № 1288 (ст. 262-263)

ВИКЛАДАЧ МОЛНАР А.Й

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Тема: Відображення моральної деградації людства в оповіданні «Стариган з крилами» Г.Г. Маркеса. Символічний зміст образу янгола. Ідея прагнення до внутрішнього вдосконалення, морального відродження, повернення до вічних цінностей.

Опрацювання нового матеріалу.

Ще з безтурботного дитинства багатьом добре відомо про них…про

янголів. Хтось читаючи молитву до ангела, якої навчила турботлива бабуся,

промовляє : «Ангелу мій, охоронцю мій…» Хоча ніхто з нас не бачив цих

істот, але ми нібито не заперечуємо їхнього існування.

Янгол— в християнській, мусульманській і іудейській релігіях:

надприродна істота, посередник між Богом і людьми, виконує волю Бога.

Біблія називає янголів службовими духами. У християнстві вважається, що

кожна людина має свого янгола-охоронця, що посилають до неї після

таїнства хрещення. Існування янголів було підтверджено папою Римським

Іоанном Павлом ІІ в 1986 році. Вони прилітають до нас, щоб нагадати про

необхідність морального очищення, духовного піднесення.

Слово «янгол» у перекладі з грецької означає «вісник».

Отож, він є прямим зв'язком між Богом і людьми, між Небом і Землею.

Можливо, янгол у Маркеса відчув безпорадність і духовну безсилість людей і

саме тому «прибув» аби відновити втрачену єдність людини зі світом.

Оповідання «Стариган з крилами» - це тонкий і надзвичайно чутливий

сплав почуттів у реальному та міфологічного вимірах. Жителі невеличкого

селища Пелайо та Елісенда надзвичайно заклопотані своїми справами.

Погода жахлива, дощ не припиняється уже впродовж трьох діб. У таку

негоду подружжя знаходить на своєму подвір’ї старого, лисого жебрака, в

подертому одязі, який не мав змоги підвестися через велетенські крила, які

так природньо виглядали із-за спини. Коли люди трохи отямилися, дійшли

висновку, щоб перед ними янгол. Парадоксально, та ми звикли уявляти собі

їх зовсім по-іншому…Посланці Господні мають бути білосніжні, прекрасні,

витончені…Усі життєві негаразди і біди є місцем для зустрічі з Богом. І цей

Ангел теж прийшов в той момент, коли цього потребувала не лише родина

Пелайо, але й усі жителі селища. Чому в такому вигляді? Напевно, щоб

відобразити глибину душі і помислів цих людей. Адже, із прибуттям ангела

ніхто з них не змінився, духовно не очистився, їхні серця не тягнулися до

світла.

Найвищою метою подружжя було матеріальне збагачення, жителів

селища – побачити «дивину», люди завжди потребують вина і видовищ,

отцеві – не втратити свою парафію. Ці люди просто звикли жити своїм

приземленим безкрилим життям, зовсім не усвідомлюючи сутність

людського призначення на землі. Мірилом людських взаємин стають не

любов, повага, добро, а гроші, матеріальні здобутки. Цим оповіданням Г.

Гарсіа Маркес хотів людство попередити і показати, як близько ми до

«безкрилої» катастрофи… Люди не здатні сприйняти високі, благородні

істини, вони перебувають у полоні байдужості, корисливості, розрахунку.

Але автор має надію на краще, тому ангел не помирає, а одужує і відлітає в

піднебесся.

Аналізуючи відношення до янгола Елісенди га Пелайо, слід

акцентувати увагу на прагматизмі цих людей: вони беруть плату за янгола і

на виручені гроші будують дім з балконом, не забуваючи, правда, поставити

грати на вікна, щоб до помешкання не залітали янголи. Це святотатство, не

говорячи вже про те, що здоровим глуздом не поясниш такого перевернутого

світу людської моралі. Після цього не так вже й дивно, що Елісенда виганяє

янгола зі спальні віником, що він перетворив її життя на пекло, бо вміє

множитися і наповнювати собою всі помешкання. Зрозуміло, що, коли янгол

змахнув крилами, героїня почуває себе нарешті щасливою, що говорить про

очевидність літературної паралелі: у творі Кафки «Перевтілення» всі члени

родини перехрестилися, почувши про смерть потвори, у Маркеса - Елісенда

полегшено зітхнула, — і там, і тут мова йде про втрату героями людяності.

Якщо у мешканців селища справжність янгола викликає сумнів, то у

справжності дівчини-павука сумніву немає: її можна розглядати з усіх боків,

можна ставити їй запитання, причина її перетворення цілком зрозуміла.

Страшна зовнішність і той смуток, з яким вона розповідала про свої нещастя,

— це видовище, правдиве і повчальне, відвертає увагу від янгола та й вартує

дешевше.

Формально фантастичні елементи у оповіданні зрощені з побутовими

деталями (мешканці сприймають фантастичне як цілком реальне, земне),

однак за суттю вони протиставлені. Духовна безкрилість, ницість людей

очевидні. Навіть коли янгол покинув селище, люди не зрозуміли, для чого

прилітав янгол, вони не осягли справжнього дива. У янгола оновилися крила,

а люди так і не змогли піднятися над суєтою, над меркантильністю.

Таку ж саму нездатність до спілкування з чудесним ми спостерігаємо і в

реакції земляків Пелайо та Елісенди, що завітали до їхнього подвір'я

наступного ранку: «сусіди стояли перед курником, розглядаючи янгола без

будь-якої святобливості, й кидали йому їжу крізь сітку, немовби то було не

надприродне створіння, а якась циркова тварина».

Наскрізною ниткою крізь увесь твір проходить думка-застереження –

людство втрачає духовність! Тільки таким способом можна достукатися до

серця…Люди зазвичай дуже черстві. Вони живуть у своєму ізольованому

світі, майже до ідеалу наповненому матеріальних благ, але там майже немає

місця для Бога. Небеса вічні і справедливі. Родина Пелайо є втіленням

цілковитого прагматизму, їхні сусіди жорстокі та егоїстичні, а отець Гоназго

– справжній владолюбець. Усе це селище є моделлю людства, що втратило

крила, тобто високі духовні ідеали і справжні моральні орієнтири. Ми

будуємо світ, який веде нас у прірву. І змушуємо ангелів захищати нас від

самих себе, які, пропри усю нашу байдужість, люблять нас і хочуть

врятувати, даючи нам різні знаки. Деколи Господь змушений навіть чогось

нас позбавити ( в родині Пелайо тяжко захворів син та й будинок в поганому

стані), щоб вивільнити в нашому захаращеному серці простір для добра,

духовного багатства, турботи, безкорисливого милосердя, щоб збагнути, що

тільки при такій гармонії життя може бути повноцінним.

Диво неспроможне змінити того, хто не прагне змін, а отже — суть

людського існування не в диві, а в природі людини, в її здатності чинити

найвище диво: творити в собі Людину, розправляючи свої крила.

Коли падає зірка, кажуть, що то летить янгол... Ніхто не знає, куди він

прямує, де впаде, чиї двері позначить таємним знаком. Але той, хто побачить

його — обраний. Тому бажаю усім вам віднайти свою зірку, а щоб вона сяяла

яскравіше – творіть добро і будьте щирими.

Підведення підсумків уроку.

-      Яким ви уявляєте янгола?

-      Чи схожий він на янгола з картини Рафаеля Санті «Сікстинська

мадонна»?

-       Яким зображений янгол у творі Маркеса «Стариган з крилами»?

-    Що, на вашу думку, знищує людей?

( Людей знищує жорстокість, егоїзм, духовне роз'єднання. У них немає віри,

моральних цінностей, пріоритетів. Глобальна катастрофа – це духовний

занепад людства. Кінець світу письменник пов'язує із занепадом віри й

моралі.)

Домашнє завдання.

Напишіть твір есе «Чи прилетить янгол знову до людей?»

ВИКЛАДАЧ ЛІГОЦЬКА О.О.

ФІЗИКА І АСТРОНОМІЯ

Тема уроку: Місяць – супутник Землі

Місяць - друге після Сонця яскраве небесне тіло, яке ми бачимо на небі. Це єдиний природний супутник нашої планети. 

Нам здається, що він майже такого розміру як Земля, але насправді , він набагато менший. А бачимо ми його таким великим , лише тому, що він у 400 разів розташований ближче до Землі, ніж Сонце. Місяць не випромінює власного світла , а відбиває  сонячні промені.

- Згадайте , будь – ласка , які ще небесні тіла світяться завдяки відбитим сонячним промінням?

Місяць- це природний супутник Землі, який світить відбитим світлом Сонця.

Відомо, що природний супутник Землі має кулясту форму. Обертається навколо своєї осі дуже повільно, тому доба триває приблизно ЗО земних діб.(710 год.) місяць обертається ще й навколо Сонця. Один оберт він здійснює за 27 діб 8 годин.

   Місяць завжди повернений до Землі одним боком..Це відбувається тому, що період обертання Місяця навколо власної осі точно збігається з періодом його обертання навколо Землі.

Великий інтерес становлять дослідження американських космонавтів, які в 1969-1972 pp. шість разів висаджувалися на Місяці. Вони ходили по поверхні Місяця, спостерігали місячну поверхню, фотографували її, вимірювали температуру, збирали зразки місячного ґрунту.

На Місяці немає ані води, ані повітря, яке утворює на Землі атмосферу. Тому на Місяці неможливе життя. Також через відсутність атмосфери дні на Місяці надзвичайно спекотні, а ночі, навпаки,— дуже холодні. .  В  безповітряному  середовищізвуки  не  поширюються.  Спілкуватися  можна  лише  за  допомогою  жестів  і  міміки

На поверхні Місяця високий перепад температур — від –160 вночі до +120  вдень°C . Через практичну відсутність атмосфери небо на Місяці завжди чорне, навіть коли Сонце перебуває над горизонтом, і на ньому видно зорі.

Поверхня Місяця нерівна, там є рівнини, низовини і гори. Низовини видно навіть неозброєним оком у вигляді темних ділянок, їх називають місячними морями. Ґрунт Місяця складається з каміння й пилу, забарвлений у бурий  колір. Води  немає.

   Удень Місяць зазвичай віддзеркалює сонячне світло, і ми його не бачимо. Проте інколи (у певні дні місяця, за відповідної погоди тощо) у ясному небі можна побачити Місяць, коли на небі ще світить Сонце.

Спостерігаючи в різні дні за місяцем , ви мабуть помітили, що він має різний вигляд : від вузенької смужечки до повного диска. Пояснюється це зміною освітлення Місяця Сонцем. Видимі із Землі різні форми Місяця  називають фазами. 

Питання для самоконтролю:

 1. Що таке Місяць?
 2. Природній чи штучний супутник Землі?
 3. Як світиться Місяць?
 4. Яка температура Місяця?
 5. Чи є вода і повітря на Місяці?

Домашнє завдання: вивчити конспект.

ВИКЛАДАЧ КОНОПЛІН О.Є.

УКРАЇНСЬКА МОВА

Тема уроку: СКЛАДНІ ВИПАДКИ ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКА

Хід уроку

Є чотири типи відмінювання іменників за відмінками (I, II, III й IV відміни). Іменники І та II відмін належать до твердої, м’якої або мішаної групи.

тверда група м’яка група мішана група
кінцевий приголосний основи — твердий кінцевий приголосний основи — м’який кінцевий приголосний основи — шиплячий
завод, крига пісня, мрі[йа] круча, плащ

Від групи залежить закінчення іменника, порівняйте: крига — кригою, але круча — кру­чею. Розглянемо складні випадки відмінювання іменників.

III відміна

іменники жіночого роду з кінцевим пришлое- честь, розкіш, лють, любов, відповідаль-
ним основи та слово мати ність, річ

У формі орудного відмінка однини треба писати подвоєні приголосні, якщо основа закінчується одним приголосним (крім б, п, в, м, ф і р): річ — річчю, розкіш — розкішшю, відповідь — відповіддю, лють — люттю, заполоч — заполоччю.

Якщо основа закінчується сполученням приголосних або на б, п, в, м, ф і р, то по­довження приголосних (на письмі — подвоєння букв) не відбувається: честь — честю, жовч — жовчю, любов — любов’ю, кіновар — кіновар’ю, мати — матір’ю.

іменники середнього роду на -а, -я із суфік- лоша — лошати, ягня — ягняти, дівча —
-am-, -ят-, -єн- у більшості непрямих дівчати, плем’я — племені
відмінків  

IV відміна

Зразки відмінювання іменників IV відміни

Відмінок Однина Множина
Н. лоша, ягня, плем’я лошата, ягнята, племена
Р. лошати, ягняти, племені лошат, ягнят, племен
Д. лошаті, ягняті, племені лошатам, ягнятам, племенам
Зн. лоша, ягня, тем’я лошат(а), ягнят(а), темена
Ор. лошам, ягням, плем’ям лошатами, ягнятами, племенами
М. на лошаті, на ягняті, на племені на лошатах, на ягнятах, на племенах
Кл. лоша, ягня, плем’я лошата, ягнята, племена

Закріплення матеріалу.

-        Які закінчення має ІІІ відміна?

-        Які закінчення має ІV відміна?

-        Якщо основа закінчується сполученням приголосних або на б, п, в, м, ф і р, чи відбувається подовження приголосних?

Домашнє завдання. Запишіть іменники в зазначених відмінках.

Товариш, почуття, питання, весілля, кінь, плече, піддашшя, поле — у родовому відмінку множини.Сіль, радість, гладь, кіновар, бязь, кров, міць, мати, задача, відповідальність, Об, нехво­рощ, Прип’ять, галузь, груша — в орудному відмінку однини.

ВИКЛАДАЧ ПЕРИНЕЦЬ Т.В.

АНГЛІЙСЬКА МОВА

Тема уроку №44-45: Читання за чи проти

Task 1. Read the article ( ex. 6 pg. 185-186)

https://4book.org/uchebniki-ukraina/10-klass/angliyska-mova-10-klas-karpyuk-2018/unit-7-the-world-of-painting-3/page-185

https://4book.org/uchebniki-ukraina/10-klass/angliyska-mova-10-klas-karpyuk-2018/unit-7-the-world-of-painting-3/page-186

Task 2 Write essay (15 sentences) (ex.7 pg.187)

https://4book.org/uchebniki-ukraina/10-klass/angliyska-mova-10-klas-karpyuk-2018/unit-7-the-world-of-painting-3/page-187

Task 3. Brush up your vocabulary (ex.3 pg.188-189)

https://4book.org/uchebniki-ukraina/10-klass/angliyska-mova-10-klas-karpyuk-2018/unit-7-the-world-of-painting-3/page-188

https://4book.org/uchebniki-ukraina/10-klass/angliyska-mova-10-klas-karpyuk-2018/unit-7-the-world-of-painting-3/page-189

Task 4. Read and translate (orally) the text. (ex. 8 pg.191-192)

https://4book.org/uchebniki-ukraina/10-klass/angliyska-mova-10-klas-karpyuk-2018/unit-7-the-world-of-painting-3/page-191

https://4book.org/uchebniki-ukraina/10-klass/angliyska-mova-10-klas-karpyuk-2018/unit-7-the-world-of-painting-3/page-192

ВИКЛАДАЧ БАБІТА О.Ю.

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Тема уроку: «Художнє відтворення національно-визвольного пробудження народу в поезіях Павла Тичини «Пам’яті тридцяти…» «Одчиняйте двері….»

І. Засвоєння нового матеріалу

Тичина  – найвеличнiший украïнський поет 1920-х. Поряд iз Франком, Бажаном i Гончаром  висувався на Нобелiвську премiю.

Мотив вiрша "Одчиняйте дверi"– ставлення лiричного героя до кривавого монстра революцiï як до власноï  нареченоï.

Заклик-рефрен "одчинити дверi" вказує на пристрасне бажання, прагнення, прийняття, сильну потребу, потяг до революцiï-нареченоï. Його повторюванiсть є рiзновидом навiювання, створення мимовiльного, асоцiативного вiдчуття зображуваного. Комплексно ландшафт виглядає так: у церквi (вказiвка на "хорали" – рiд релiгiйних спiвiв латинською чи мiсцевою мовою в католицькiй чи протестантських церквах) перед олтарем стоïть молодий, котрий пристрасно чекає на свою наречену для здiйснення шлюбноï церемонiï. Молодий або хтось iнший (той же автор) закликає вiдчинити дверi храму, оскiльки наречена з явилася, стоïть за дверима й готова пiдiйти до молодого. У чеканнi на молоду все завмирає на найвищий точцi напруження, i в першу чергу завмирає молодий ("очi, серце... Стали").

Наречена з'являється, i необоротними наслiдками ïï появи є  горобина нiч  (лiтня грозова нiч – символ грiзного наростання чогось, тривоги, утрати й смертi), закривавленi шляхи (образ кривавого весiлля, весiлля кровi нагадує створену приблизно в цей час п'єсу "Криваве весiлля" iспанського поета й драматурга Федерiко Гарсiа Лорки, в якiй у перебiгу весiлля це свято також перетворюється на моторошну рiзанину) й незвичний дощ, котрий iде... незриданними сльозами (сльози – символ плачу, жалоби й утрати, тим паче незриданнi –  тi, якi ще мають виплакатися або й зовсiм невиплакуванi) й тьмами (наприклад, у контекстi Бiблiï це слово вказує на подiï кiнця свiту й Божого суду).

Отже, граничне iдеалiзування революцiï 1920-х у лiрицi Тичини поєднано з визнанням катастрофiчностi ïï наслiдкiв для украïнськоï нацiï.

ПАМ'ЯТИ ТРИДЦЯТИ

На Аскольдовій могилі
Поховали їх –
Тридцять мучнів українців,
Славних, молодих…
На Аскольдовій могилі
Український цвіт! –
По кривавій по дорозі
Нам іти у світ.
На кого посміла знятись
Зрадника рука? –
Квитне сонце, грає вітер

Аскольдова  могила
І Дніпро-ріка…
На кого завзявся Каїн?
Боже, покарай! –
Понад все вони любили
Свій коханий край.
Вмерли в Новім Заповіті
З славою святих. –
На Аскольдовій могилі
Поховали їх.

           21 (8) березня 1918 р.

 

Революція виявилася страшною. Кращі представники нації проливали кров за незалежність рідної землі. Загинуло багато молоді. Поезія "Пам'яті тридцяти" присвячена київським гімназистам і студентам, ще поклали голови під Кругами, захищаючи рідну землю від навали чужинців. їх було переховано в Києві на Аскольдовій могилі.

        На Аскольдовій могилі
        Український цвіт! - 
        По кривавій по дорозі 
        Нам іти у світ. 

"Провиною" цих юнаків було тільки те, що "понад все вони любили свій коханий край". Тому для поета вони - мученики, святі, їх убивця - Каїн, братовбивця (йдеться про "допомогу" українському народові з боку російської армії).

Гасла партії, за якою пішли люди, виявилися цинічно брехливими. У 30-ті роки XX століття почався терор. Поет, намагаючись зберегти життя, мусив іти на компроміс із владою. Чи маємо право осуджувати його за це? Мабуть, ні. З'являються твори на зразок "Партія веде", "Комунізму далі видні". С. Тельнюк писав; "З пораненою, з винуватою совістю можна писати прозу, критику, драматургію - тільки поезії писати не можна". Поета не стало, залишився просто Павло Тичина - лауреат, міністр і навіть... Голова Верховної Ради УРСР. Але не поспішайте з критикою, відкрийте "Сонячні кларнети", "Замість сонетів і октав", "Плуг" - поезії із цих збірок не можуть не захоплювати, роблять вас більш духовними, облагороджують.

ІІ. Питання для самоконтролю

-Чому П. Тичина вирішив дати таку назву «Пам’яті тридцяти…»?

-Визначити жанр та віршовий розмір творів

ІІІ. Домашнє завдання

Визначити епітети у віршах «Одчиняйте двері…» , «Пам’яті тридцяти…» (письмово)

ВИКЛАДАЧ ПЕРИНЕЦЬ Т.В.

ПОНЕДІЛОК 16.03.2020

ІНФОРМАТИКА(ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ)

ТЕМА: ОГЛЯД СЕРВІСІВ ВЕБ 2.0. ВЕБ СПІЛЬНОТИ. ВІКІ ТЕХНОЛОГІЇ.

Хід уроку

Ви практично кожного дня працюєте в Інтернеті. Як часто ви при цьому використовуєте технології Веб 2.0?

У нашому житті все змінюється, нічого не стоїть на місці. Раніше люди могли тільки мріяти про комп’ютер, власний сайт, нічого не знали про ноут-бук, смартфон, планшет, електронну книгу, GPS-навігатор, плеєр. А для вас це досить звичні речі. Навіть на урок ви підготували за допомогою Інтернет свої проекти

Для того, щоб оточуючі вважали вас компетентними у цьому питанні, сьогодні на уроці ми попрацюємо над «Оглядом технологій веб 2.0. Веб-спільноти та їх різновиди. Створення й адміністрування онлайнової спільноти, публікація на сайті спільноти файлів і повідомлень. Вікі-технології. Служби онлайнового документообігу. Спільна робота з онлайновими документами».

Здавалося б, як ще можна застосовувати можливості технології Web 2.0, На ці та інші питання є ряд відповідей. Які ми розглянемо на нашому уроці

Інтернет існує приблизно 30 років, і за цей час він пережив істотні зміни. Інтернет не піддається прогнозуванню. І за останнє десятиліття в цьому можна було переконатися не один раз. Сучасну глобальну мережу навряд чи вже можна уявити без блогів, соціальних мереж, хмари сервісів будь-якої пошукової системи (Яндекс, Google і т.д.), Вікіпедії, і подібних їй ресурсів. Технології Web 2.0 міцно закріпилися в нашому повсякденному житті, як засобу комунікації (соціальні мережі: Facebook, Twitter, Вконтакте), швидкого пошуку потрібної інформації, засоби «колективного авторства»(Wiki,блоги). Сьогодні на уроці ми розглянемо технології веб 2.0 та супутні сучасні інтернет-сервіси

Коли мова йде про Web, перш за все ми маємо на увазі контент.

Web 1.0 — це статичні сайти, що наповнені корисною, довідковою інформацією.

Web 2.0 — новий етап розвитку служби WWW.

Першим, хто вжив поняття Web 2.0, стало видавництво O'Reilly Media, що спеціалізується на інформаційних технологіях.

Основна «ознака» Web 2.0 – соціальність і мобільність Проекти покоління Web 2.0 поступово стирають розмежування між споживачами інформації та її авторами. Контент найбільших проектів Web 2.0 генерується і публікується самими користувачами, при цьому входить в моду інтерактивність - це і коментування повідомлень, і створення груп користувачів, і прямий обмін даними.

Web 2.0 Інтернет сприймають перш, за все, як засіб комунікації, його об'єктами є медіа-сервіси, блоги, агрегатори, соціальні мережі, а суб'єктами - співучасники.

Проте така концепція тягне за собою істотні недоліки. Доступність призвела до появи величезної кількості одноманітних ресурсів, що, відповідно, девальвує цінність більшості з них. На зміну технологічній платформі Web 2.0 покликана прийти третя - культурна версія Web.

Конкретніше нас познайомлять із сервісами Веб 2.0 учнівські проекти

Приклади Веб 2.0 проектів

Вікіпедія— вільна багатомовна енциклопедія.

GoogleEarth— google-карти.

Flickr— онлайн-фотоальбом.

Netvibes— персональний робочий стіл.

UcoZ—веб-хостинг.

Які риси сервісу Веб 2.0?

Веб 2.0 — це платформа, до якої є вільний доступ, її структура універсальна та спрощена.

Учасники сервісу — співрозробники та співавтори, тобто стороння регламентуюча (модераційна) сторона скасовується.

Після поповнення бази даних стають доступними кожному.

Сайти не статичні, а динамічні. Представлені не персональни­ми сторінками, а блогами, динамічними сторінками.

Для сприйняття контенту не потребується відвідування сайту, є можливість читати RSS-стрічки.

Підтримка програмного забезпечення відбувається через відділ технічної підтримки.

Спільний контент створюється кожним учасником.

        

Д/З

У кожного з вас є власне хобі, захоплення, можливо ви хочете поділитися своїми знаннями з іншими людьми, ваше завдання додому буде продумати сайт (назву, дизайн, меню), та дібрати інформацію яку б ви хотіли бачити та ділитися з користувачами вашого сайту.

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Тема уроку: « Феномен кларнетизму. Вітаїчність як наскрізна оптимістична тональність у поезіях П. Тичини «Арфами, арфами…», «О панно Інно…», «Ви знаєте як липа шелестить»

- Як ви гадаєте, чи цікава поезія Тичини? (Учні висловлюють свої думки.)

«Сонячні кларнети» — перша збірка поетичних творів П. Тичини, яка вийшла в 1918 році тиражем 1000 примірників. Це найкращий здобуток поета на шляху творчої реалізації. Академік О. Білецький назвав збірку етапною подією в українській поезії, а критик Л. Новиченко — одним з наймузикальніших творінь світової поезії.

Сьогодні ми спробуємо відчути серцем і осягнути розумом дивосвіт поезії П.Тичини.

Ах скільки радості, коли ти любиш землю,

Коли гармонію шукаєш у житті.

Тичина любив свій народ, рідну землю, шукав гармонію у тому жорстокому часі, у який він жив. Але, незважаючи ні на що, створив прекрасну збірку «Сонячні кларнети».

-        А що таке кларнет? (Музичний інструмент)

Це духовний інструмент, назва якого походить від латинського слова clavos, що означає ясний. Так названо інструмент за його звук — чистий, ясний, бадьорий.

«Сонячні кларнети» — музика сонця. А сонце є символом життя, радості, джерело всього живого. Цей образ — символ, внесений у заголовок книги, відбиває сутність індивідуального стилю молодого П. Тичини. Збірка стала епохальною книжкою поезії, про яку заговорила літературна Європа. Про це писав В. Стус у книзі «Феномен доби»: «компліменти були великі».

У віршах цієї збірки поєдналися музика, поезія і живопис. Сюди ввійшли          44 твори, поєднані змістом і стилем.

Умовно збірку можна поділити на 3 тематичні групи.

До І групи належить лірика з пейзажними і любовними мотивами. Це музичні живописні вірші: «Гаї шумлять», «А я у гай ходила», «О панно Інно», «Арфами, арфами», «Ви знаєте, як липа шелестить?». Цю групу називають «світлою нотою збірки».

До II групи належать вірші про народне горе, принесене Першою світовою війною. У ній відчувається трагізм, поет передає найтонші настрої й почуття.

Вірші III групи тематично поєднуються з II групою. Він пише про Україну і революцію («Одчиняйте двері...» і т. д). Ці дві групи можемо назвати «скорботними нотами» збірки.

Питання для самоконтролю

 • Що допомагає краще зрозуміти зміст поезії?
 • Як вплинула поезія П. Тичини на літературу ХІХ століття?
 • -На які тематичні групи можна поділити поезію цієї збірки

ВИКЛАДАЧ ПЕРИНЕЦЬ Т.В.

АЛГЕБРА ТА ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

Тема уроку: Логарифми та їх властивості

План вивчення нового матеріалу

1. Означення логарифма числа.

2.Означення десяткового логарифма.

3. Число е. Означення натурального логарифма.

4. Основна логарифмічна тотожність.

5. Властивості логарифмів.

6. Формула переходу до логарифма з іншою основою.

1. Логарифм числа
Означення Приклади

Логарифмом додатного числа b (b > 0) за основою а (а >0, a ≠1) називається показник с, до якого треба піднести а, щоб одержати b.

Позначення: loga b;   loga b=с, ас =b

Дія знаходження логарифма – логарифмування.

 1. log4 16 = 2, оскільки 42 = 16
 2. 2)log7= , оскільки

Десятковий логарифм – це логарифм за основою 10.

Позначення: log10b = lg b

lg 1000 = 3, оскільки

                                 103 = 1000

Натуральний логарифм – це логарифм за основою е (е ≈ 2,7182818).

Позначення: logеb = ln b

ln =-2, оскільки е-2 = .

2. Основна логарифмічна тотожність
, а > 0, a ≠ 1, b > 0

1)              2)

3. Властивості логарифмів і формули логарифмування
1) loga 1 = 0, а > 0, a ≠ 1         Логарифм одиниці за будь-якою основою дорівнює нулю.

log7 1 = 0, 70 = 1

2) loga а = 1, а > 0, a ≠ 1                               Логарифм будь-якого числа за такою ж основою дорівнює одиниці.

log8 8 = 1, 81 = 8

 1. 3)loga (ху)= loga х + loga у
(а > 0, a ≠ 1, x > 0, y > 0)

Логарифм добутку додатних чисел дорівнює сумі логарифмів множників.

log3 2 + log3 4,5 = log3 (2·4,5)=

= log39 = 2, 32 = 9

4) ,

(а > 0, a ≠ 1, x > 0, y > 0)

Логарифм частки при діленні додатних чисел дорівнює різниці логарифмів діленого і дільника.

5) ,

(а > 0, a ≠ 1, x > 0)

Логарифм степені додатного числа дорівнює добутку показника степеню на логарифм основи.
4. Формула переходу до логарифма з іншою основою
   ,a,b,c – додатні, a ≠ 1, c1 1)        2)  

Самостійно опрацювати розділ 1, § 4 ст. 32.

Посилання на підручник: https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/13-matematyka-11-klas/ister-mata-g[rs]-p-11ukr-039-18-s.pdf

Питання для самоконтролю:

1) Що називають логарифмом числа b за основою а ?

2) При яких а і b має зміст вираз loga b ?

3) Що називають десятковим логарифмом, а що – натуральним логарифмом?

4) Запишіть основну логарифмічну тотожність.

5) Запишіть основні властивості логарифмів.

6) Запишіть формулу переходу до іншої основи.

Домашнє завдання.

Вивчити означення та властивості логарифмів.

Завдання за підручником: 4.5, 4.7, 4.9 (ст. 40)

ВИКЛАДАЧ МОЛНАР А.Й.

АНГЛІЙСЬКА МОВА

Тема уроку №44-45: Читання за чи проти

Task 1. Read the article ( ex. 6 pg. 185-186)

https://4book.org/uchebniki-ukraina/10-klass/angliyska-mova-10-klas-karpyuk-2018/unit-7-the-world-of-painting-3/page-185

https://4book.org/uchebniki-ukraina/10-klass/angliyska-mova-10-klas-karpyuk-2018/unit-7-the-world-of-painting-3/page-186

Task 2 Write essay (15 sentences) (ex.7 pg.187)

https://4book.org/uchebniki-ukraina/10-klass/angliyska-mova-10-klas-karpyuk-2018/unit-7-the-world-of-painting-3/page-187

Task 3. Brush up your vocabulary (ex.3 pg.188-189)

https://4book.org/uchebniki-ukraina/10-klass/angliyska-mova-10-klas-karpyuk-2018/unit-7-the-world-of-painting-3/page-188

https://4book.org/uchebniki-ukraina/10-klass/angliyska-mova-10-klas-karpyuk-2018/unit-7-the-world-of-painting-3/page-189

Task 4. Read and translate (orally) the text. (ex. 8 pg.191-192)

https://4book.org/uchebniki-ukraina/10-klass/angliyska-mova-10-klas-karpyuk-2018/unit-7-the-world-of-painting-3/page-191

https://4book.org/uchebniki-ukraina/10-klass/angliyska-mova-10-klas-karpyuk-2018/unit-7-the-world-of-painting-3/page-192

ВИКЛАДАЧ БАБІТА О.Ю.

ФІЗИКА І АСТРОНОМІЯ

Тема уроку: Видимі рухи планет. Закони Кеплера

Нижні та верхні планети. За особливостями свого видимого руху на небесній сфері планети поділяються на дві групи: нижні (Меркурій, Венера) і верхні (Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун і Плутон). Рух верхніх і нижніх планет небесною сферою відбувається по-різному.

 Закони Кеплера. Використовуючи дані Птолемея, М. Коперник визначив відносні відстані (в радіусах орбіти Землі) кожної з планет від Сонця, а також їхні сидеричні (відносно зір) періоди обертання навколо Сонця. Це дало змогу Йогану Кеплеру (1618-1621) встановити три закони руху планет.

І. Кожна з планет рухається навколо Сонця по еліпсу, в од-ому з фокусів якого знаходиться Сонце.

Еліпс - це замкнена крива, сума відстаней до кожної точки якої від фокусів F1і F2рівна його великій осі, тобто 2а, де а - велика піввісь еліпса.

Якщо Сонце перебуває у фокусі F1 a планета у точці Р, то відрізок прямої F1P називається радіусом-вектором планети.

Відношення е = с/а, де с - відстань від фокуса еліпса до його центра, називається ексцентриситетом еліпса. Ексцентриситет визначає відхилення еліпса (ступінь його витягнутості) від кола, для якого е = 0,0167.

Орбіти планет у Сонячній системі дуже мало відрізняються від колових. Так, найменший ексцентриситет має орбіта Венери: е = 0,007; найбільший - орбіта Плутона: е = 0,249; ексцентриситет земної орбіти становить е = 0,0167.

Найближча до Сонця точка планетної орбіти П називається п е р й -в л і є м , найдальша точка орбіти А- афелієм.

II. Радіус-вектор планети за однакові інтервали часу описує рівновеликі площі.

З цього закону випливає важливий висновок: оскільки площі 1 і 2 рівні, то по дузі P1P2 планета рухається з більшою швидкістю, ніж по дузі Р3Р4 тобто швидкість планети найбільша в пе­ригелії П і найменша в афелії А.

III. Квадрати сидеричних періодів обертання планет відносяться як куби великих півосей їхніх орбіт.

Якщо сидеричні періоди обертання двох планет позначити Т1 і Т2, а великі півосі еліпсів - відповідно а1 і а2, то третій закон Кеплера має ви­гляд

Закони Кеплера справедливі не лише для планет, а й для їхніх супутників, як природних, так і штучних.

Питання для самоконтролю:

1) Що таке видимий рух планет?

2) Перший закон Кеплера?

3) Другий закон Кеплера?

4) Третій закон Кеплера?

Домашнє завдання: §47.

ТЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ КОСМОСУ

Дослідження космосу — відкриття та розвідка космічного простору за допомогою космічних технологій. Фізичні дослідження космосу ведуться як за допомогою пілотованих космічних польотів, так й автоматичних космічних апаратів.

Технічному дослідженню космосу передував розвиток астрономії та створення великих й відносно ефективних ракет на початку 20 століття. Освоєння космосу було одним з напрямків суперництва між СРСР та США в холодній війні. Початком епохи освоєння космосу можна вважати запуск першого штучного супутника Землі — Супутник-1, запущеного Радянським Союзом 4 жовтня1957 року. Радянська космічна програма була на передових позиціях.

Історія (до 1945)

23 березня1881 року Микола Кибальчич, перебуваючи в ув'язненні, висунув ідею ракетного літального апарату зі змінним вектором тяги, що мало бути реалізовано за допомогою похилої камери згоряння[1]. За декілька днів до страти Кибальчич розробив оригінальний проект літального апарату, що був здатен здійснювати космічні перельоти. Його прохання про передачу рукопису в Академію наук слідчою комісією не було задоволене, проект був вперше опублікований лише у 1918 році в журналі «Былое»,

Російський вчений Костянтин Ціолковський був одним з перших, хто висунув ідею про використання ракет для космічних польотів. Ракету для міжпланетних сполучень він спроектував у 1903 роціФормула Ціолковського, визначальна швидкість, яку розвиває літальний апарат під впливом тяги ракетного двигуна, сьогодні становлять важливу частину математичного апарату, що використовується при проектуванні ракет, зокрема, при визначенні їх основних масових характеристик.

Німецький вчений Герман Оберт в 1920-ті роки також розробив принципи міжпланетного польоту.

Американський вчений Роберт Годдард у 1923 році почав розробляти рідинний ракетний двигун, працюючий прототип був створений до кінця 1925 року16 березня1926 року він здійснив запуск першої рідинної ракети, де як паливо використовувалися бензин та рідкий кисень.

Роботи Ціолковського, Оберта та Годдарда були продовжені групами ентузіастів ракетної техніки в США, СРСР та Німеччині. У СРСР дослідні роботи вели Група вивчення реактивного руху (Москва) та Газодинамічна лабораторія (Ленінград). У 1933 році на їх базі було створено Реактивний інститут (РНДІ).

У Німеччині подібні роботи вело Німецьке товариство міжпланетних сполучень (VfR). 14 березня1931 року член VfR Йоганнес Вінклер здійснив перший у Європі вдалий запуск рідинної ракети. У VfR працював й Вернер фон Браун, який з грудня 1932 року почав розробку ракетних двигунів на артилерійському полігоні німецької армії в Куммерсдорфі. Після приходу нацистів до влади в Німеччині були виділені кошти на розробку ракетної зброї, і навесні 1936 була схвалена програма будівництва ракетного центру в Пенемюнде, технічним директором якого був призначений фон Браун. У ньому була розроблена балістична ракета А-4 з дальністю польоту 320 км. Під час Другої світової війни 3 жовтня1942 року відбувся перший успішний запуск цієї ракети, а в 1944 році почалося її бойове застосування під назвою V-2. У червні 1944 року ракета V-2 стала першим зробленим людиною об'єктом у космосі, досягнувши в суборбітальному польоті висоти 176 км[2].

Військове застосування V-2 продемонструвало величезні можливості ракетної техніки, і найбільш потужні післявоєнні держави — США та СРСР — почали розробку балістичних ракет на основі трофейних німецьких технологій із залученням полонених німецьких інженерів[3].

Питання для самоконтролю:

 1. Що таке дослідження космосу?
 2. Історія космосу.

Домашнє завдання: §54.

ВИКЛАДАЧ КОНОПЛІН О.Є.

ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА

Тема уроку: Витоки та процес європейської інтеграції. Виклики сучасного світу

План вивчення нового матеріалу

 1. Три ключові принципи Європейського Союзу
 2. Європейська рада, Європейська комісія, Європейський парламент.
 3. Міграційні процеси
 4. Виклики сучасного світу

Самостійне опрацювання:

Концепція і практика розбудови Європейського Союзу. Утворення Європейського Союзу. Види та форми сучасної міграції. Виклики сучасного світу: соціально-політичні, соціально-економічні, соціально-екологічні та загальні проблеми людини.

Питання для самоконтролю:

 1. Що таке європейська інтеграція?
 2. Що таке міграційні процеси?
 3. Які основні принципи європейської інтеграції

Домашнє завдання: параграф 47

ВИКЛАДАЧ МОЛНАР Й.Й.

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Тема уроку: « Поетичне самовираження. Провідна роль поезії у 1920-ті роки. Павло Тичина. Основне з життя та творчості поета, трагізм його долі»

Дата: 16 березня

Група: 23

Засвоєння нового матеріалу

У 20-х — на початку 30-х рр. XX ст. активно розвивається література. У розвитку мистецтва цієї доби поєднувалися традиції дожовт­невого часу та досвід молодих культурних сил, покликаних до життя революцією.

Про бурхливий розвиток літератури цієї доби свідчить утворення різноманітних творчих угруповань («Плуг», «Гарт», «Ланка», ВАПЛІТЕ, «Молодняк», «Аспанфут», «Нова ґенерація» тощо). У цей час молоді українські письменники часто відмовляються від традицій класичної літератури та орієнтуються на літературне життя Західної Європи. У літературі 20-х рр. XX ст. сформувалася яскрава револю­ційно-романтична течія (П. Тичина, В. Сосюра, В. Чумак, В. Еллан). У другій половині 20-х рр. XX ст. помітне місце займала ВУСПП (1927-1932) — спілка, яка ставила за мету об’єднати всіх художників слова, що прагнули до створення єдиної інтер­національної пролетарської літератури. Керівники ВУСПП висунули гасло «союзник або ворог», вияв­ляли нетерпимість до тих письменників, що не належали до організації (Остап Вишня, М. Куліш, Ю. Смолич, О. Копиленко, Є. Плужник, Ю. Яновський).

Група київських неокласиків (М. Зеров, М. Драй-Хмара, П. Филипович, М. Рильський) прагнули засвоїти досвід класичної сві­тової літератури. Чимало митців тяжіли до різних проявів модер­нізму. Існували літературні угруповання, які тяжіли до модернізму в різних виявах: «Аспанфут», «Авангард», «Ланка», «Марс».

У 20-х роках ще була певна можливість розвиватися напрямам, започаткованим ще на початку XX ст. Символізм, характерний для творів молодого П. Тичини, продовжував розвиватися. Його представники згрупувалися довкола журналу «Музагет» (Д. Загул, О. Слісаренко, В. Кобилянський та ін.). Символізм — нетривалий період в історії нашої літератури, бо його представники відхо­дили до інших течій — футуризму, революційно-романтичного напряму. Виникнувши на початку століття в Італії, футуризм поши­рився в Україні (спілка «Аспанфут»). Представником цього напряму був М. Семенко, який шукав нові словесні форми для вираження динаміки життя, змін, що відбувалися дуже бурхливо («Весна», «Степ»). Група «Авангард» тяжіла до конструктивізму. У перше десятиліття після революції особливо бурхливо роз­вивається поезія. Найзначніші постаті серед поетів: В. Чумак (1900-1919), В. Еллан (1894-1925), П. Тичина (1891-1967), В. Сосюра (1898­1965), М. Рильський (1895-1964), поети-неокласики. Єдина збірка В. Чумака «Заспів», у якій він оспівує револю­цію, вийшла після смерті автора. В. Еллан-Блакитний — один із зачинателів української радян­ської поезії. Редактор журналів «Шляхи мистецтва», «Червоний перець». Його перша поетична книга — «Удари молота і серця» — зобразила грандіозний розмах революційного поступу і перші кроки будівництва соціалістичного суспільства. В. Сосюру називають найтоншим ліриком української поезії. Він автор десятків поем, кількох десятків збірок поезій, автобіо­графічного роману «Третя рота». Євген Плужник (1898-1938) — видатний поет і прозаїк, автор збірок «Дні» (1926) і «Рання осінь» (1927), роману «Недуга». Творчість М. Бажана (1904-1983), що спершу тяжів до футу­ризму, характеризується філософською глибиною, епічністю, гро­мадянським пафосом («Руро-марш», «Протигаз», «Будівлі»).

20-ті роки XX ст. — це час гострих дискусій про шляхи і прин­ципи побудови соціалістичної України та її культури, час, коли, здавалося, реалізуються найпрекрасніші сподівання народу, і час особистих трагедій найбільш талановитих представників творчої інтелігенції, яка під тиском сталінського диктату, розчарува­лася в ідеалах соціалізму і шукала можливості виходу України на шляхи демократичного розвитку.

Павло́ Григо́рович Тичи́на (11 [23] січня1891[2], Піски, Козелецький повіт, Чернігівська губернія, Російська імперіяhttp://81412.livejournal.com/52138.html#13z_13%D0%B7%D0%B2,]_[http://81412.livejournal.com/52138.html#17_17.]-3">[3][4][5] — 16 вересня1967, Київ) — український поет, перекладач, публіцист, громадський та державний діяч доби УНР та УРСР.

Новатор поетичної форми. Директор Інституту літератури АН УРСР (1936–1939, 1941–1943). Голова Верховної РадиУРСР двох скликань (1953–1959), депутат Верховної РадиУРСР 1—7-го скликань. Депутат Верховної Ради СРСР 2—5-го скликань. Член ЦК КПУ (1952–1967). Міністр освіти УРСР (1943–1948). Академік АН УРСР (1929). Член-кореспондент Болгарської академії наук (1947). Лауреат Сталінської премії (1941). Лауреат Шевченківської премії (1962).

Почавши поетичну творчість за чернігівського періоду, Тичина в атмосфері Києва першого року державного відродження України закінчив першу свою книгу поезій «Сонячні кларнети» (1918, фактично вийшла в 1919), в якій він дав своєрідну українську версію символізму базовану на поетиці Грицька Чупринки з впливом німецького експресіонізму (Тракль) та інфантилізму, створив власний поетичний стиль, який отримав власну назву — «кларнетизм».

Кларнетизм — це світоглядна естетична концепція Тичини, унікально виражена за допомогою поетичних засобів (асонанс, алітерація, епітети, метафори).

IV.Закріплення знань,умінь та навичок

Творча робота. Складіть «психологічний портрет» письменника.

Проблемне завдання. Прокоментуйте висловлювання М. Зерова: «Тичина уже в «Сонячних кларнетах» відкрив усі свої козирі, а потім не раз був примушений до гри слабої і безкозирної».

VI. Домашнє завдання

Знайти матеріал про життя і творчість поета; вивчити напам’ять поезії «Арфами, арфами...» та «О панно Інно», вміти їх аналізувати. Підготувати повідомлення

ВИКЛАДАЧ ПЕРИНЕЦЬ Т.В.

ПЛАН УРОКУ

ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

Модуль КНД- 3.5. Приготування тістечок і тортів масового попиту.

Тема уроку 18.4.Приготування тістечок з різних видів тіста в асортименті.

Пояснення нового матеріалу

         Вперше тістечка з'явилися у Франції в 18 столітті в розпал француської

революції. У той час існували великі цегляні печі, у них не можна було регулювати температуру, а холоднішали вони дуже довго. Щоб раціонально використовувати тепло, у печах стали готувати торти та тістечка не звичайними розмірами, а маленькими, які дозволяли швидко дійти до готовності виробу і не вимагали повторного розпалювання печі. Спочатку терміном «птіфур» називався саме такий спосіб приготування невеликих бісквітів. Вважалося модним прикрашати стіл або фуршет різними їстівними дрібничками, які також називали colifichet. Коліфіче — це особливий вид птіфурів, прісний або сухий.

         Нарізні кондитерські тістечка - це вироби різної форми і розмірів: прямокутні, круглі, овальні ,циліндричні у вигляді кільця , з різноманітним смаком та ароматом, привабливим зовнішнім виглядом складаються з двох основних компонентів : випечених і оброблених напівфабрикатів , в залежно від виду напівфабрикату тістечка поділяються на бісквітні, пісочні, листкові, повітряні, крихтові, комбіновані.

Кондитерський рулет – різновиди бісквітного тістечка. У загальному випадку, тонкий бісквіт з яєць, борошна та цукру. Випікають, намащують кремом або джемом, згортають і подають на стіл цілим, або порційними скибочками. Рулет, як вважається походить з центральної Європи , ймовірно Австрії.

Рулети можуть бути покриті шоколадною глазур’ю, посипані посипкою нонпарель або цукровою пудрою. Також рулет може бути декоративно оздоблений шматочками фруктів, ягід або кремом. Унаш час кондитерський рулет є повсюдно поширеною стравою, різновиди , якого можна придбати в кав’ярнях і супермаркетах більшості країн світу.

           Питання для закріплення нового матеріалу:

 1. Які бувають нарізні тістечка за формою і розміром?
 2. Які різновиди бісквітного тістечка ви знаєте ?
 3. Яких вимог слід дотримуватися при приготуванні бісквітних тістечок?
 4. З яких напівфабрикатів готують нарізні тістечка?

Домашнє завдання: вивчити основні питання для закріплення нового матеріалу, практично виготовити тістечко «Равлик» в домашніх умовах.

Відеоролик за посиланням.  https://www.youtube.com/watch?v=lhRYrEudjJg

Технологічна карта

« Тістечко равлик »

н/п

Сировина Витрати Вимоги до       якості
Брутто Нетто
  Для тіста:      
1. Борошно 150 150

СИРОВИНА

ПОВИННА

ВІДПОВІДАТИ

ВИМОГАМ

   НТД

2. Какао порошок 25 25
3. Сметана 100 100
4. Цукор 100 100
5. Яйце 3 шт. 120
6. Розпушувач 5 5
7. Ванільний цукор 10 10
  Для начинки:    
8. Сир солодкий 500 500
9. Сметана 100 100
10. Цукор 50 50
11. Яйце 2шт. 80
12. Крохмал 50 50
  Цукрова пудра для оздоблення 50 50
             Вихід:                                                               1000

                                          

Технологія приготування

         Приготування начинки. До сиру додаємо яйця, цукор, сметану, ванільний цукор і перебити блендером до однорідної консистенції для густини вмішуємо крохмаль і знову перебиваємо блендером.

         Приготування тіста.В окремий посуд просіюємо борошно, какао, додаємо розпушувач і перемішуємо. В окремому посуді збиваємо яйця з цукром і ванільним цукром, додаємо сметану, в яєчну масу додаємо суху суміш і вмішуємо лопаткою або міксером на малих оборотах.

На застелений лист пергаментом спочатку викладаємо сирну начинку і розрівнюємо лопаткою, зверху виливаємо і розприділяємо рівномірно по сирній начинці, випікаємо при температурі 180˚С 25 хв. Виймаємо і перевіряємо готовність і поки він горячий посипаємо цукровою пудрою, накриваємо іншим пергаментом і перевертаємо на іншу сторону, пергамент на якому випікали знімаємо і закручуємо рулет завертаємо в пергамент і даємо охолонути спочатку на столі а потім в холодильнику.Після чого рулет нарізається на тістечка, поверхню прикрашаємо цукровою пудрою або шоколадом.

         Вимоги до якості: чітко тримає форму, консистенція ніжна , дрібнопориста, смак приємний , солодкий.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Прокоментувати: