VT Animal - шаблон joomla Видео

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА НА 2018-2019 н.р.

Берегівського професійного ліцею сфери послуг

№ з/п

Зміст роботи

Термін

Відпові­дальний

Відмітка про

вико­нан-ня

1

2

3

4

5

І. Методична робота

1.1

Організувати та провести засідання педагогічної ради ліцею (додаток № 1).

Серпень, листопад,

грудень, січень, березень, травень, червень

Директор

Тороній В.Е.

1.2

Організувати та провести засідання  навчально-методичної ради (додаток № 2).

Вересень,

листопад, січень, березень, червень

Голова навч.метод.

ради

1.3

Провести засідання методичних комісій та творчої групи з впровадження інноваційних технологій в освітній процес.

Кожного місяця (згідно планів роботи МК, ТГ)

Голови МК, ТГ

  1.4

Провести інструктивно-методичні наради з педагогічними працівниками (додаток № 3).

щомісяця

Методист, заступники дир. з НВР, ст.майстер

1.5

Організувати та провести предметні тижні

За графіком

Методист, голови МК, педпрацівники

1.6

Організувати роботу постійно діючого психолого-педагогічного семінару «Педагогічний пошук» на тему: «Самоосвітня діяльність – важлива складова підвищення майстерності педагога» (додаток №4).

Вересень,

листопад, січень, березень, червень

Методист

1.7

Організувати та провести методичний тиждень на тему:  «Підвищення педагогічної майстерності та психологічної компетентності – запорука розвитку й самореалізації особистості педагога»

Квітень

Методист

1.8

Організувати роботу Школи передового педагогічного досвіду на тему: «Нестандартні форми навчання і виховання як ефективний засіб розвитку творчої активності учнів» (додаток № 5).

Вересень,

листопад,

грудень, лютий, травень

Методист

1.9

Організувати роботу Школи молодого педагога (додаток № 6).

I п’ятниця місяця

Методист, ст.майстер

1.10

Провести педагогічні читання на тему: «Розвиток професійної компетентності педагогів – важлива складова якісної професійної освіти» (обмін досвідом)

січень

Методист

1.11

Вивчити та узагальнити досвід роботивикладачів та майстрів виробничого навчання

Протягом навч.року

Методист

1.12

Організувати проведення індивідуальних та групових консультацій для педпрацівників ліцею

За окремим графіком

Методист

1.13

Надавати методичну допомогу в розробці навчальних програм із предметів загальнопрофесфійної, професійно-теоретичної підготовок та виробничого навчання, розроблених на модульно-компетентнісній основі

Протягом навч.року

Методист

1.14

Забезпечити умови для проведення самоосвітньої діяльності педагогів ліцею, індивідуальної методичної роботи.

Постійно

Методист

1.15

Організувати наставництво для молодих педагогів (закріплення, планування роботи, проведення Школи молодого педагога).

Постійно

Методист

1.16

Організувати роботу щодо проведення відкритих уроків, взаємовідвідування уроків.

Постійно, за окрем. графіками

Заступник директора з НВР, методист

1.17

Забезпечити проведення моніторингових досліджень рівня професійної компетентності педагогічних працівників ліцею.

Січень червень

Методист

1.18

Надати методичну та консультативну допомогу щодо розробки навчально-плануючої документації викладачів та майстрів в/н.

Вересень 2018

Методист, голови МК

1.19

Скласти єдиний план методичної роботи на 2018/2019 навчальний рік.

Вересень 2018

Методист

1.20

Створити умови для вивчення педпрацівниками сучасних педагогічних і виробничих технологій, обладнання, техніки тощо.

Постійно

Адміністрація, методист

1.21

Організувати роботу з обдарованими учнями, забезпечити участь в обласних олімпіадах, конкурсах профмайстерності.

Протягом навч.року (згідно плану роботу)

Заступник з НВР,В.о. ст.майстра

1.22

Проводити аналіз участі педагогічних працівників ліцею в методичній роботі, розробити інформаційно-методичний супровід цієї роботи

Протягом навч.року

Методист

1.23

Забезпечити інформаційно-методичний супровід атестації педагогічних працівників ліцею.

За планом роботи АК

Голови МК, методист

1.24

Поповнення електронного каталогу новими дидактичними (методичними) матеріалами педпрацівників.

Протягом навч.року

Методист

1.25

Надавати методичну допомогу педпрацівникам в оволодінні практичними вміннями і навичками інноваційної діяльності.

За необхідністю

Методист

1.26

Висвітлення навчально-методичної роботи на сайті Берегівського професійного ліцею.

Протягом навч.року

Методист

Методичний кабінет

 2. Організаційна робота

2.1

Скласти план надання адресної допомоги за індивідуальними запитами педагогів на основі аналізу діагностичних карт

Вересень

Методист, голови методичних комісій

2.2

Створити довідково-інформаційний фонд методичних матеріалів, літератури з єдиної методичної теми

Серпень-вересень

Бібліотекар, методист

2.3

Створити в методичному кабінеті картотеки:

-методичної літератури, періодичних видань з питань професійно-технічної освіти;

-передового педагогічного досвіду;

Постійно

Бібліотекар, методист

2.4

Зосередити в методичному кабінеті плануючу документацію на навчальний рік:

- план роботи на2018-2019  навчальний рік;

- план роботи педагогічної ради;

-плани роботи методичної комісії;

- план роботи проведення інструктивно-методичних нарад;

- план вивчення узагальнення досвіду роботи;

- плани роботи творчих групп тощою.

Вересень

Заст. дир. з НВР, методист

2.5

Організувати проведення заходів щодо підвищення педагогічної майстерності:

- семінарів-практикумів, проблемних семінарів;

- шкіл молодого педагога;

- індивідуальних і групових консультацій;

- інструктивно-методичних нарадах

Постійно, за окремими планами

Методист, голови методичних комісій

2.6

Надавати індивідуальну допомогу викладачам і майстрам виробничого навчання у доборі літератури та матеріалів для проведення уроків, відкритих уроків, позакласних заходів, для самоосвіти

Постійно

Бібліотекар, методист

2.7

Розробити і скласти графік проведення тематичних тижнів та професійних декад.

Жовтень

Методист, голови МК

2.8

Забезпечити роботу методичного кабінету в наданні конкретної допомоги педагогам і майстрам в/н у підвищенні їх кваліфікації та впровадженні передового педагогічного досвіду.

Постійно

Методист

2.9

Провести семінар – практикум передового педагогічного досвіду викладачів і майстрів в/н ліцею.

Березень

Методист, голови МК

2.10

Взяти учать у підготовці і проведенні атестації педпрацівників.

Вересень  - квітень

Методист, голови методичних комісій

2.11

Організувати взаємовідвідування уроків

Протягом навч.року

Методист

2.12

Надати допомогу педпрацівникам у роботі щодо самоосвіти, індивідуальній методичній роботі, авторам доповідей, рефератів, методичних розробок.

Постійно

Методист

2.13

Провести семінари –звіти з метою обміну досвідом по комплексному методичному забезпеченню предметів та професій.

Січень, Червень

Заст. дир.з НВР, ст. майстер

 3. Аналітико-методична робота

3.1

Вивчення наказів, положень, рекомендацій стосовно науково-методичної роботи.

Постійно

Методист, голови методичних комісій

3.2

Провести психолого-педагогічні спостереження за динамікою педагогічної майстерності педпрацівників згідно з діагностичними картами

Постійно

Психолог, методист

3.3

Надати методичну допомогу у розробці поурочно-тематичних  планів, робочих програм, узагальнити пропозиції методичних комісій щодо вдосконалення навчально-плануючої документації

Вересень

Методист, голови методичних комісій

3.4

Організувати навчання молодих майстрів виробничого навчання і викладачів з вивчення методики теоретичного і виробничого навчання, методики виховної роботи, педагогіки і песихології.

Вересень, жовтень

Методист

3.5

Забезпечити  індивідуальний підхід до надання методичної допомоги щодо самоосвіти педагогів.

Постійно

Методист

3.6

Надати методичну допомогу методичним комісіям щодо планування і проведення засідань.

Щомісяця

Методист

3.7

Організувати наставництво з надання адресної допомоги педагогічним працівникам.

Постійно

Методист

3.8

Надавати допомогу в підготовці і проведені семінарів-практикумів.

Постійно

Методист

3.9

Надавати допомогу в  підготовці, проведенні і обговорені відкритих уроків

Постійно

Методист

3.10

Створити зразки плануючої документації для різних категорій педагогів.

Вересень

Методист, голови методичних комісій

3.11

Проведення методичних оперативних нарад (оперативок).

Протягом навч.року

Методист

3.12

Проведення методичної консультації «Увага атестація!»

Вересень, 2018

Методист

                4.Вивчення, узагальнення і запровадження  передового педагогічного і виробничого досвіду

4.1

Вивчити потреби викладачів у підвищенні фахового рівня.

Жовтень

Методист,

ст. майстер

4.2

Систематично дбати про стимулювання творчого пошуку, ініціативи викладачів.

Протягом навч.року

Методист

4.3

Обмін досвідом з метою професійного вдосконалення, вибору оптимальних форм і методів роботи через: -взаємодвідвідування викладачами та майстрами в/н уроків і позакласних заходів; -співбесіди; - дискусії; -розробку рекомендацій.

Протягом навч.року

Методист, голови методичних комісій

4.4

Провести засідання школи передового педагогічного досвіду на тему: «Нестандартні форми навчання і виховання як ефективний засіб розвитку творчої активності учнів».

За планом ШППД

Методист

4.5

Надавати методичну допомогу у вивченні і узагальненні передового педагогічного досвіду кращих викладачів, майстрів виробничого навчання

Постійно

Методист, голови методичних комісій

4.6

Розробити перспективний план вивчення передового досвіду викладачів, майстра в/н

Вересень

Методист, голови методичних комісій

4.7

Надавати допомогу викладачам з вивчення інноваційних педагогічних і виробничих технологій.

Постійно

Методист, керівник творчої групи

4.8

Сприяти організації творчих відряджень педагогів з вивчення досвіду роботи колег.

Постійно

Методист

 

10004
10005
10006
10007
а 2
10009
10010

Прокоментувати: