VT Animal - шаблон joomla Видео

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

mk 01  

В Берегівському професійному ліцеї сфери послуг велика увага приділяється методичній роботі, оскільки це один із основних напрямків діяльності педколективу. Від її якості залежить оновлення змісту, форм і методів роботи, взаємодія всіх методичних підрозділів, стимулювання потреби викладачів у самоосвіті, творчості, підвищення якості в цілому.

Головна умова діяльності нашого навчального закладу - підготовка конкурентоспроможних на ринку праці висококваліфікованих робітничих кадрів для народного господарства – досягається шляхом професійної компетентності педагогічних працівників.

Методична робота спрямована на особистісно орієнтований підхід, щоб кожен викладач та майстер виробничого навчання мав можливість підвищувати рівень професіоналізму, оволодівати секретами педагогічної майстерності і збагачувати свій внутрішній світ. 

Для досягнення методичної проблеми «Підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників» викладачі та майстри виробничого навчання проводять моніторинги навчальних досягнень учнів, олімпіади, конкурси професійної майстерності, відкриті уроки, тижні педагогічної майстерності, предметні тижні. 

З метою забезпечення належних умов для організації та проведення методичної роботи в ліцеї створено методичний кабінет, який оснащений комп’ютером, підключенням до мережі Інтернет, принтером.

Методичний кабінет є центром методичної роботи Берегівського професійного ліцею сфери послуг, де зосереджені інформаційні, навчально-методичні, нормативні матеріали, матеріали кращого досвіду педагогічних працівників, зразки плануючої та звітної документації, дидактичних, наочних матеріалів. 

Робота методичного кабінету ведеться під керівництвом методиста і знаходить відображення в розділі „Методична робота” плану роботи Берегівського професійного ліцею сфери послуг на рік. 

Основні напрямки роботи методичного кабінету в ліцеї

  • Створення умов для індивідуальної роботи педагогічних працівників шляхом постійного забезпечення їх науково-методичною літературою.
  • Здійснення організаційно-методичної допомоги педагогам у науковій організації праці та розвитку педагогічної творчості.
  • Організація консультацій з питань психології, педагогіки, фахової підготовки, методики викладання предметів.
  • Організація та періодичне проведення виставок навчальної літератури, забезпечення педагогічних працівників необхідною інформацією.
  • Участь в організації та проведенні представницьких педагогічних заходів:

науково-практичних конференцій, семінарів, педагогічних читань, творчих звітів, виставок тощо;

презентація кращого досвіду роботи викладачів та майстрів в/н в ліцеї;

здійснення наставництва, стажування молодих педагогів;

сприяння участі педагогічних працівників у науково-методичній та експериментальній роботі;

  • Впровадження в практику роботи кращого педагогічного досвіду, досягнень сучасної науки та освітніх технологій.

Прокоментувати: