VT Animal - шаблон joomla Видео

Изображение

№ з/п

Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу закладу освіти

Види та форми роботи

Термін проведення Цільова група /аудиторія Відмітка про виконання
1            Діагностика      
1.1 Групова діагностика з вивчення характеру та темпераменту учнів І курсу вересень - жовтень учні 1 курсу  
1.2 Дослідження рівня психологічної адаптації першокурсників жовтень учні 1 курсу  
1.3 Індивідуальна діагностика особистості учнів-сиріт 1 курсу та учнів, позбавлених піклування батьків вересень -червень учні 1 курсу  
1.4 Діагностика рівня ситуативної та особистісної тривожності за Ч.Спілбергом. вересень - червень з учнями  
1.5 Спостереження за поведінкою та емоційним станом учнів 1 курсу з метою виявлення причин труднощів адаптації до нового навчального закладу протягом першого семестру учні 1 курсу  
1.7 Діагностика виявлення труднощів у спілкуванні, сприйнятті оточуючого середовища, агресивності учнів. Методика «Неіснуюча тварина» протягом року з учнями  
1.6

Дослідження рівня психологічної адаптації учнів

*виявлення комунікабельності

*розв’язання сімейних взаємин, що викликають тривогу та конфліктних ситуацій за методикою «Кінетичний малюнок сім’ї»

протягом року з учнями  
1.7 Робота з учнями з емоційними розладами ( вразливість, тривожність, незахищеність,схвильованість, труднощі у спілкуванні, депресивність ) Методика « Дім – Дерево - Людина – Сонце» протягом року з учнями  
1.8 Дослідження самооцінки особистості серед учнів 1 курсу. Проведення соціометричного обстеження міжособистісних взаємин у колективі ровесників для з’ясування і усунення причин їх порушення за методикою «Соціометрія».

листопад

квітень

з учнями 1 курсу  
  Профілактика      
2.1 Профілактика та попередження боулінгу протягом року з учнями  
2.2 Профілактичні заходи щодо впливу тютюнопаління та алкоголю на організм підлітка протягом року з учнями  
2.3 Профілактика та попередження домашнього насильства протягом року з учнями  
2.4 Профілактика рівня тривожності та агресивності протягом року з учнями  
2.5 Профілактика порушення прав дитини протягом року з учнями  
2.6 Профілактика попередження конфліктних ситуацій протягом року з учнями  
3 Корекція      
3.1 Корекційно-відновлювальні заняття для підвищення самооцінки учнів протягом року з учнями  
3.2 Робота з учнями, які потребують особливої психолого-педагогічної уваги (бесіди, спостереження, корекціяповедінки) протягом року з учнями  
3.3 Індивідуальна та групова робота з учнями   з емоційними розладами           (тривожність, схвильованість, вразливість, агресивність) протягом року з учнями  
3.4 Корекційні заняття з підлітками   (подолання репресивності) протягом року з учнями  
3.5 Корекція міжособистісних взаємин ( вирішення конфліктних ситуацій) протягом року з учнями  
3.6

Робота з учнями групи «ризику»

Тренінговий курс «Регуляція емоційного стану»

протягом року з учнями  
4 Навчальна діяльність      
4.1

Мета та завдання предмета (2год.)

1.Основні поняття професійної етики та професійної психології..

2. Індивідуальні психологічні властивості особистості

згідно розкладу уроків з учнями 23гр.за професією «Кондитер»  
4.2

Психологія ділового спілкування     (4 год.)

3.Спілкування: вміння говорити та слухати.

4.Засоби спілкування, комунікативна компетентність.

5.Стратегії, тактики спілкування.

6. Вербальні та невербальні засоби спілкування.

згідно розкладу уроків з учнями 23гр.за професією «Кондитер»  
4.3

Конфліктологія ( 3 год.)

7. Різновиди конфліктів, стратегії розв’язання конфліктів.

8. Тактичні прийоми поводження в гострих конфліктних ситуаціях. 9.Методи управління конфліктом. Шляхи розв’язання спорів.

згідно розкладу уроків з учнями 23гр.за професією «Кондитер»  
4.4

Імідж (1 год.)

10. Поняття про стиль та імідж. Особистий імідж.

Тематичне оцінювання.

згідно розкладу уроків з учнями 23гр.за професією «Кондитер»  
5 Консультування      
5.1 Проводити індивідуальне консультування учнів 1 – 3 курсів протягом року з учнями  
5.2 Проводити індивідуальні бесіди з учнями, які схильні до правопорушень протягом року з учнями  
5.3

Індивідуальна робота з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування

протягом року

з учнями, які потребують особливої уваги  
5.4 Робота з обдарованими учнями протягом року з учнями  
5.5

Проводити індивідуальну роботу за результатами діагностики виявлено схильність до підвищеного емоційного напруження, пропуски занять, порушення поведінки

протягом року

з учнями  
5.6

Групова робота на теми:

« Скажемо булінгу – НІ!»

««Моє здоров’я – мій вибір»

« Твоє ставлення до тютюну та алкоголю»

« Репродуктивне здоров’я»

« Запобігання та протидія домашньому насильству»

протягом року

з учнями  
5.7 Надання консультації співробітникам ліцею з питань особистісного характеру протягом року Педагоги, майстри   в/ н, бібліотекар,  
  Консультування батьків      
5.8

Індивідуальне консультування батьків з питань психологічної особливості дитини, стосунків між батьками та дітьми, встановлення довіри

за зверненням протягом року батьки учнів  

5.9

Групові психологічні консультування батьків на теми:

- Особливості підліткового віку

- Подолання тютюнової залежності

- Запобігання   та протидія насильству в сім’ї

- Протидія та попередження булінгу

згідно

графіку протягом року

батьки учнів  
5.10 Участь у проведенні батьківських зборів .

згідно

графіку

Адміністрація,кл.керівники, майстри в/н, практичний психолог  
Консультування педагогічного колективу  
5.11 Проводити індивідуальні консультування педагогічних працівників протягом року (за зверненням) педагоги  
5.12 Бесіди з майстрами в/н та класними керівниками про індивідуальні особливості у роботі з проблемними учнями протягом року (за зверненням) майстри в/н  
5.13 Надання рекомендацій щодо індивідуальних особливостей та взаємодії педагога з проблемними учнями протягом року (за зверненням)

педагоги

практичний психолог

 
5.14 Проведення анкетування щодо виявлення емоційного вигорання лютий

педагоги

майстри в/н

 
6 Просвіта      
6.1

Тренінговий курс «Сприяння просвітницькій роботі «Рівний – рівному» серед молоді, щодо здорового способу життя»

Просвітницький захід « Я обираю здоровий спосіб життя»

жовтень

з учнями 22гр

12гр,13гр

 
6.2 Просвітницький захід на тему: «Як досягти успіху у професії»                      

листопад

грудень

з учнями 12гр,13гр  
6.3

Просвітницький захід з показом фільму «Наркоманія

В Україні – втрачені життя»

жовтень

січень

з учнями 12гр.,13гр., 22гр,23гр.  
6.4

Тренінгові заняття на зниження агресії «Приборкати дракона»

листопад

грудень

січень

березень

з учнями 31гр, 22 гр, 12 гр,13гр  
6.5 Просвітницький захід «Небезпечні ігри» з показом фільму «Станція призначення – життя»

листопад

березень

з учнями 12гр, 13гр, 22гр,23гр  
6.6 Просвітницький захід «Запобігання та протидія домашньому насильству», «Протидія та попередження булінгу»

жовтень

листопад

грудень

квітень

з учнями 12гр, 13гр, 22гр,23гр  
6.7

Просвітницький захід

« Всесвітній день боротьби з палінням»

« ВІЛ/ СНІД – небезпека і профілактика»

грудень

травень

з учнями 12гр, 13гр, 22гр,23гр  
6.8 Просвітницький захід « Інтимні селфі в Інтернеті – жарт чи небезпечний ризик» грудень з учнями 12гр, 13гр,  
6.9 Тренінгове заняття « Превентивна робота з протидії торгівлі людьми та експлуатації і жорстокого поводження з дітьми»

лютий

березень

з учнями 12гр, 13гр, 22гр,23гр  
6.10 Психологічний супровід та підготовка учнів до здачі ЗНО

лютий

березень

квітень

з учнями

31гр,33гр

 
7 Інше      
7.1

Участь у навчально - методичних семінарах практичних психологів, конференціях, вебінарах, проходження дистанційного навчання в онлайн

протягом року практичний психолог  
7.2

Підготовка до проведення просвітницької роботи: корекційних занять, батьківських зборів

протягом року практичний психолог  
7.3 Підтримувати зв’язки з громадською організацією у справах сім’ї, молоді і спорту протягом року

кл. керівник,

практичний психолог

 
7.4 Участь у спільних заходах зі службою у справах неповнолітніх та органами опіки і піклування протягом року заступник з НВР, практичний психолог  
7.5 Відвідування учнів вдома (за необхідністю) протягом року

кл. кер.,

майстер в/н навчання,

практичний психолог

 

Практичний психолог: А.Ю.Мельник

Прокоментувати: