VT Animal - шаблон joomla Видео

 

hcb572BBEX 1

РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ

Берегівського професійного ліцею сфери послуг

на 2018-2019 навчальний рік

 

м.Берегове 2018

З М І С Т

РОЗДІЛИ

НАЙМЕНУВАННЯ РОЗДІЛУ

СТОРІНКИ

     
 

Вступ

3-12

1.

Організаційні заходи

13-16

2.

Теоретична підготовка

17-19

3.

Професійно – практична підготовка

20-21

4.

Виховна робота

22-33

5.

Бібліотека

34-36

6.

Фізична підготовка

37-38

7.

Контроль за організацією навчально - виробничого процесу

39-41

8.

Методична робота

42-46

9.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

47-48

10.

Охорона праці та безпека життєдіяльності

49-51

11.

Удосконалення навчально-матеріальної бази

52-53

12.

Професійно - орієнтаційна робота

54-55

13.

Кадрова та юридична робота

56

14.

Фінансово-господарська та навчально – виробнича діяльність

57

 

Додатки:

 

1.План засідань педагогічної ради на 2018/2019 н.р.

2.План роботи навчально-методичної ради на 2018/2019 н.р.

3.План проведення інструктивно-методичних нарад на 2018/2019 н.р.

4.План роботи постійно діючого психолого-педагогічного семінару «Педагогічний пошук» на 2018/2019 н.р.

5.План роботи школи передового педагогічного досвіду на 2018/2019 н.р.

6.План роботи школи молодого педагога на 2018/2019 н.р.

7. Склад комісії по розробці річного плану

 

ВСТУП

Протягом звітного періоду діяльність колективу ліцею була спрямована на виконання основних завдань, передбачених планом  роботи ліцею на 2017-2018 навчальний рік. 

В звітному періоді колектив працював над виконанням плану набору за регіональним замовленням, збереженням обсягу учнівського контингенту, удосконаленням організації навчально-виховного процесу, зміцненням матеріально-технічної бази, фінансово-господарської діяльності, навчально-методичного та кадрового забезпечення процесу підготовки кваліфікованих робітників за ліцензованими професіями з метою формування престижності робітничої професії.

Трудовим колективом при підтримці департаменту освіти і науки облдержадміністрації, за допомогою виробничих підприємств, організацій, батьків та учнів за звітний період проведена певна робота з удосконалення діяльності закладу освіти.

На підставі проведеної роботи були розроблені першочергові заходи щодо ліквідації виявлених недоліків, які протягом цього року були втілені в життя, зокрема:

Навчально-виробничий процес в ліцеї здійснювався у відповідності до Державних стандартів.

Обсяг регіонального замовлення учнів на 2017-2018 рік становив 120 чол. і формувався за результатами проведеного аналізу потреби у кваліфікованих кадрах у регіоні та у відповідності до двосторонніх договорів на підготовку робітників, укладених з роботодавцями - замовниками кадрів, зокрема: ТзОВ «Укран Абітекс»;ТОВ «Зарах Моден Україна»; ТОВ «Фішер – Мукачево»; ПП Куриця Д.О.; ПП Біров Т.Л.; ПП Гуняді К.К.; ПП Зеленяк Г.В.: ФОП Гирович Б.Б.; ТОВ СП «ХОХ-Берег» ЛТД; ПП Кропис Л.М.; МКП «Гамма», 25 фізичних осіб-підприємців та інших.

Всього було укладено 47 угод.

Контингент учнів станом на 01.09.2017р. складав277.Серед них:

- на базі базової середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти -251 чол.;

- на базі повної загальної середньої освіти –26 чол.

Враховуючи потреби ринку праці, рекомендації МОН України (лист від 18.06.2009 року за № 1/9-11) та упровадження стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на основі компетентнісного підходу у 2018 році нами розроблені нові робочі навчальні програми та плани з професій кондитер, швачка, кравець, офіціант.

У період з листопада 2017 року до квітня 2018 року в ліцеї здійснена атестація професії швачка,кравець.

На належному рівні в ліцеї здійснювалась навчально-виробнича робота. Створені необхідні умови для виконання у повному обсязі навчальних планів та програм: уроки теоретичного навчання проходять у навчальних кабінетах, лабораторно-практичні роботи та виробниче навчання - відповідно у лабораторіях, навчальних майстернях ліцею, а також на робочих місцях в умовах виробництва, зокрема на учнівській дільниці ТзОВ «Укран Абітекс».

Виробнича практика учнів організована на робочих місцях підприємств легкої промисловості, торгівлі та громадського харчування під керівництвом майстрів виробничого навчання та наставників від роботодавців. Надходження від проходження учнями виробничої практики за цей рік склали: в І семестрі-106 тис. грн., в ІІ семестрі - близько 680 тис.грн. Виконання доведеного орієнтовного плану надходжень склало близько 80%. В порівнянні з 2016-2017 навч. роком надходження збільшено на 230 тис.грн. Надходження від надання послуг швейної майстерні по пошиву спецодягу для учнів першого курсу склали – 11 тис.грн

З метою підвищення ефективності навчання і рівня професійної підготовки учнів, поліпшення їх особистої відповідальності за якість навчання впроваджена поетапна атестація присвоєння початкових або чергових (наступних) кваліфікаційних розрядів з професій.

На належному рівні проведена державна кваліфікаційна атестація учнів, для організації якої залучалися провідні спеціалісти базових підприємств. При проведенні атестації враховувався фактичний рівень з професійно-практичної ш навичок учнів, їх відповідності вимогам навчальних планів і програм, кваліфікаційним характеристикам. Своєчасно і в установлені графіком навчального процесу строки проведені в усіх навчальних групах перевірочні роботи з виробничого навчання та поетапна атестація, де учні показали достатньо високий рівень кваліфікації з професій.

Аналіз результатів навчальної діяльності за звітний період засвідчив наступні показники успішності учнів:

- з професії швачка, кравець початковий рівень – 0%; середній – 33,55%; достатній – 53,65 %; високий – 12,8%;

- з професії пекар, кондитер початковий рівень – 0%; середній – 21,97%; достатній – 53,53 %; високий – 24,5%;

- з професії кухар початковий рівень – 0%; середній – 25,62%; достатній – 43,08 %; високий – 31,3%;

- з професії монтажник санітарно – технічних систем і устаткування початковий рівень – 0%; середній – 34,38%; достатній – 37,02 %; високий – 28,6%;

- з професії офіціант, бармен початковий рівень – 0%; середній – 31,48%; достатній – 68,52%; високий – 0%.

У 2017-2018році кількість учнів-випускників склала108чол., (лютневий випуск- 47 чол. та червневий - 61 чол.), які отримали разом з дипломом направлення на перше робоче місце.

Велика увага приділяється працевлаштуванню учнів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У 2017 році випущені та працевлаштовані 5 учнів такої категорії. Учням було виплачено передбачені чинним законодавством виплати у повному обсязі.

Зі 108-ми випускників 61 учнень отримали кваліфікацію за інтегрованими професіями: пекар, кондитер; офіціант, бармен, швачка,кравець.

Слід зауважити, що втрата контингенту за навчальний рік складає 15учнів. Основна причина втрати контингенту– зміна постійного місця проживання (виїзд за кордон), в порівнянні з попереднім періодом цей показник зменшився на 60% (37 учнів)

В ліцеї протягом 2017-2018 н.р. була організована робота відповідно до реалізації єдиної методичної проблеми «Підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників», над якою працюємо з 2016 року.

Вирішення єдиної методичної проблеми знайшло своє відображення в усіх формах методичної роботи, а саме: в тематиці засідань педагогічної ради, творчих груп, методичних комісій; проведень тижнів професійної майстерності, предметних тижнів, засідань Школи молодого викладача, школи передового педагогічного досвіду, індивідуальних консультацій, відкритих уроків.

За звітній період з метою удосконалення науково-теоретичної, методичної та практичної підготовки педагогів проводилися:

засідання педагогічної ради;наради при директорові;інструктивно-методичні наради;відкриті уроки та виховні заходи.

- постійно-діючий психолого-педагогічний семінар «Педагогічний пошук»;

- засідання Школи передового педагогічного досвіду на тему: «Нестандартні форми навчання і виховання як ефективний засіб розвитку творчої активності учнів»;

- наставництво та надання адресної методичної допомоги молодим викладачам та майстрам виробничого навчання;

- надання допомоги у розробці навчальних програм із предметів загально-професійної, професійно-теоретичної підготовок та виробничого навчання, розроблених на модульно-компетентнісній основі;

- атестація педагогічних кадрів, як засіб підвищення педагогічної майстерності педагогів;

- проведення конкурсів професійної майстерності «Кращий з професії» серед учнів IIII курсів, які навчаються з різних професій;

- предметні тижні.

Важливе значення належить впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій, що передбачає вміння викладачів та майстрів виробничого навчання використовувати засоби новітніх інформаційних технологій. Для цього в ліцеї створені сприятливі умови: в наявності в методичному кабінеті та кімнаті майстрів є необхідна кількість комп’ютерів, підключених до Інтернету, Wi-Fi покриття у всьому навчальному корпусі.

З січня  2016 року розроблено, діє та постійно поповнюється двомовний сайт навчального закладу.

Комплексно-методичне забезпечення предметів наявне в електронному варіанті у 80% педагогічних працівників та міститься у паспорті кабінету.

Традиційно проведені загальноліцейні конкурси професійної майстерності: «Кращий з професії» серед учнів перших – третіх курсів, які навчаються за всіма професіями.

Педагогічні працівники ліцею беруть участь у роботі обласних методичних секціях: готують виступи, презентації до засідань, демонструють майстер-класи, охоче діляться досвідом з колегами з інших ПТНЗ області, поширюючи свої творчі доробки в інформаційно-методичному збірнику „Вісник”.

Педагогічний колектив нашого ліцею активно долучається до підсумкових методичних та профорієнтаційних заходів, які щорічно організовує НМЦ ПТО у Закарпатській області разом з департаментом освіти і науки ОДА.

Ліцей взяв активну участь у Четвертому обласному фестивалі-конкурсі „Воскресни, писанко!” та обласному вернісажі «Робітнича професія – Крок до успіху». За проявлений творчий підхід, оригінальність композицій, розмаїття і вишуканість представлених робіт наш навчальний заклад нагороджено Почесною грамотою департаменту освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації.

Основним завданням психологічної служби ліцею сфери послуг є забезпечення процесу соціалізації учнів у навчально-виховній діяльності, захист їхнього психічного, фізичного, соціального і духовного здоров’я, сприяння педагогічно доцільному і безконфліктному входженню молодої людини у світ дорослих, підготовка до самостійного життя в суспільстві, попередження і педагогічна корекція вад та відхилень розвитку особистості.

Для комплексного вивчення контингенту першокурсників проводилося опитування для визначення їх темпераменту та характеру, проведено групову психодіагностику «Самооцінка особистості», опитувальник «Соціометрія», призначений для діагностики емоційних зв'язків, діагностика визначення рівня тривожності за Спілбергом та тактики поведінки в конфлікті, анкетування «Як би я поводився в конфлікті».

Проводилися індивідуальні діагностування на визначення психічного і емоційного стану підлітків, визначення стресовової ситуації за методикою « Людина дощу»; опитувальник «Чи вмієте ви вирішувати свої проблеми?», визначення рівня агресивності за методикою « Агресивна поведінка».

Також проведено:

індивідуальні психологічні консультації з учнями на теми: Психологія спілкуваня та взаємовідносин», «Як керувати емоціями», «Шляхи подолання конфліктних ситуацій», «Дружба та кохання», «Що зі мною відбувається», «Мої батьки»;

корекційно - відновлювальну та розвивальну роботу з учнями з емоційними розладами: індивідуальні корекційні вправи на підвищення самооцінки, корекція девіантної поведінки, зниження тривожності, зниження нервозності, зняття психічного та емоційного напруження;

індивідуальну консультацію викладачам та майстрам з питань по роботі з учнями, які мають пропуски занять без поважних причин,некоректно поводяться на уроках, про відносини в групі, про успішність і поведінку, про підготовку до ДПА та ЗНО, про роботу з обдарованими учнями;

психологічні тренінги з учнями на теми: «Пізнаю себе», «Регуляція емоційного стану», «Твоє майбутнє в твоїх руках», « Який Я?» , « Формування здорового способу життя, як запорука розвитку нації»;

просвітнццька робота під час години спілкування психологом на теми:

«Наркоманія в Україні:втрачені життя», «СНІД – чума 21 ст.»,«Станція призначення –Життя», «Торгівля людьми – ганебне явище сучасності» ,«Паління та його наслідки», «Запобігання та протидія насильству в сім’ї», «Заради цього варто жити», «Здоровий спосіб життя – це необхідно»;

групова робота – анкетування дляучнів:« Наркотики і ти», «Твоє ставлення до тютюнопаління», «Молодь Берегівщини обирає здоровий спосіб життя», «Навіщо я курю?». « Що нам подобається», « Моє відношення до навчання в ліцеї», «Молодь Берегівщини обирає здоровий спосіб життя», «Трактування захворювання ВІЛ /СНІД», «Наркотики і ти»;

лекції – бесіди – круглі столи: «Вплив та подолання алкоголю», « Відверто дівчатам», «Емоції людини», «Курити – здоров’ю шкодити».

Організація роботи практичного психолога базувалася на поєднанні таких компонентів психологічного супроводу розвитку учнів, заходів, спрямованих на реалізацію державних, регіональних програм, наказів та рішень, запиту і специфіки навчального закладу, власного лану діяльності.

Наш навчальний заклад взяв участь у Міжнародному конкурсі Відкритого вогню Карпатського регіону імені Товт Ютки, який відбувся 20-22 квітня у м. Вереце долина Чаттого (Угорщина).У цьому конкурсі брали участь 19 команд із Угорщини, Румунії, Словенії, Чехії та України.

Відстоювати честь нашої країни мали змогу учні групи №22 – команда «Cook band».

Учасники команди мали змогу показати рівень професійної підготовки, здобутої за період навчання у Берегівському професійному ліцеї сфери послуг; отримати практичний досвід участі на змаганнях міжнародного рівня та обмінятися рецептурою приготування конкурсних страв.Наша команда посіла шосте почесне місце, отримала 5 кубків та чимало похвальних листів та грамот.

В травні 2018 року керівник, презентував наш заклад та робітничі професії на Міжнародній науково-практичній конференції  «Полікультурність та різноманітність у 21 столітті» у Закарпатському угорському інституті ім. Ференца Ракоці ІІ, яка була присвячена різним аспектам полікультурності, лінгвістики та розвитку міжнародних відносин.

Протягом звітного періоду плідною та різноманітною була виховна робота, яка проводилася згідно плану роботи ліцею на 2017-2018навчальний рік та щомісячного планування. До проведення заходів долучали представників соціальних служб, правоохоронних органів,  громадських організацій.

У 2017-2018 н.р. проведено ряд виховних заходів, а саме національно-патріотичного спрямування, серед яких:

- Заходи до Дня пам’яті жертв Бабиного яру, до Дня української писемності та мови; до річниці з дня народження Т. Г. Шевченка; до Дня Конституції та Дня молоді; до Дня захисника України, до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій; до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту, присвячені пам’яті героїв Небесної сотні; до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав; до Міжнародного дня пам"яті Чорнобиля, Міжнародний день пам"яті жертв радіаційних аварій і катастроф; до Дня перемоги; до Дня пам"яті жертв депортацій кримськотатарського народу; до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом; до Міжнародного дня боротьби з корупцією; до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; до Міжнародного дня боротьби з наркоманією та наркобізнесом; урок мужності з нагоди Дня пам’яті Героїв Крут. заходи до Дня Соборності України.

Флеш-моб до Міжнародного дня миру, до благодійної акції «Серце до серця».

Активно працюють Учнівська рада, Рада з профілактики правопорушень, Учнівський профком. Активна молодь бере участь у загальноміських заходах: покладання квітів до монументів: Т.Г. Шевченка, Ш.Петефі, покладання вінків та квітів до стелі «Небесна сотня», «Чорнобильська біль», «Герої Афганістану» .

Для зацікавлення наших учнів до вивчення певного предмету та своєї майбутньої професії, організації дозвілля та розширення їхнього кругозору, розвитку індивідуальних нахилів, зайняття в позаурочний час у ліцеї працювали 4 гуртки, із них: 1 – технічний, 2  предметні, 1 – спортивний.

Силами гуртківців протягом навчального року проводилися виховні заходи національно-патріотичного спрямування, уроки мужності, на які запрошувалися учасники АТО, ветерани Другої Світової війни, представники Берегівського об’єднаного міського військового комісаріату.

З метою профілактики нещасних випадків невиробничого характеру проводилась постійна робота щодо дотримання правил безпеки життєдіяльності.

Так, в листопаді 2017 року та в квітні 2018 р. відбулися Тиждень безпеки життєдіяльності та День цивільного захисту, Тижні безпеки дорожнього руху, під час яких проведено:

Єдиний урок «Безпека на дорозі – безпека життя»,

виставка учнівських плакатів «Молодь обирає безпечний рух».

відбувся урок-інструктування учнів «Цінуй життя! Живи за правилами дорожнього руху», перегляд презентації «10 стратегій забезпечення безпеки дорожнього руху для дітей, розгадування кросворду «Дорожній рух»;

проведено інструктування учнів з Правил дорожнього руху;

Також, за сприянням молодіжної програми «Відродження», волонтерами проводились інформаційно-профілактичні бесіди та тренінги з нашими учнями.

В ліцеї чітко налагоджена система профорієнтаційної   роботи. Рада по цим питанням працює відповідно розробленого   плану заходів  протягом навчального року. Зокрема, були проведеніДні відкритих дверей для випускників шкіл м.Берегова та Берегівського району та «Ярмарка вакансій», організована районним центром зайнятості населення.

Згідно графіку проведення профорієнтаційних робіт, мобільні групи в складі викладачів та майстрів виробничого навчання ліцею за допомогою рекламних буклетів, оголошень,   відеоролика, мультимедійних презентацій, роздаткового матеріалу проводили роз’яснювальні бесіди з учнями 9-11кл. ЗОШ шкіл Берегівського району. Усі заходи та фотоматеріали мали своє відображення на сайті ліцею.

Бібліотечний фонд ліцею складає майже 11 тис. примірників, на суму 58818грн., який по можливості поповнюється навчальною фаховою, педагогічною та методичною літературою.

Формується єдина база бібліотеки, в яку будуть внесені всі відомості про наявний бібліотечний фонд з професійної підготовки, яка допоможе здійснювати контроль за збереженням, поповненням та списанням книжок.

Вчаснопередплачуються, накопичуються та зберігаються періодичні видання інформаційно – методичної літератури.

Одною з важливих складових діяльності бібліотеки є організація та проведення різнопланових виховних заходів.

Велике значення приділяється вихованню любові до професії, правової культури особистості, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки – Герба, Прапора, Гімну України, історичних святинь та розвитку пізнавальних і творчих здібностей учнів. Традицією сталозалучення бібліотеки до проведення професійних свят.

Бібліотека підключена до локальної мережі Інтернет, що сприяє здійсненню вільного доступу учнів та педагогів до потрібної інформації.

Адміністрація ліцею приділяє максимум уваги розвитку фізичної культури учнів і спорту.

Заняття з фізичної підготовки проводились відповідно до програмних вимог модулів «Легка атлетика», «Кросова підготовка», «Спортивні ігри (волейбол, баскетбол, футбол)» та «Спортивна гімнастика». Все це дало можливість оцінити досягнення кожного учня та виявити обдарованих дітей для підвищення своїх здібностей у спортивних секціях.

З метою покращення фізичної підготовки та фізкультурно-оздоровчої роботи, за звітний період працювала спортивна секція з кросфіту. Проводились ліцейні спортивно-масові заходи: змагання з міні-футболу, по баскетболу, волейболу, гандболу, атлетичної гімнастики, турнір по акробатичним вправам, армреслінгу та турнір по шахам і шашкам між учнями ліцею.

Матеріально-технічна база фізичної підготовки в цілому відповідає сучасним вимогам. На початку вересня 2017 року були завершені ремонтні роботи спортивної зали, а вже в листопаді 2017 року був закуплений великий та малий спортивний інвентар (приблизно 45 тис.грн.).

Одним із важливих елементів інноваційного розвитку нашого навчального закладу є зміцнення матеріально-технічної бази. За попередні роки в ліцеї, нажаль, не створені всі необхідні умови для якісного навчально-виробничого процесу.

У ліцеї налагоджується власне виробництво. Працює швейна навчальна майстерня з пошиву спеціального одягу для учнів інших професій, розроблені калькуляції щодо надання послуг з харчування учнів в учнівському бар – кафе, виробництво напівфабрикатів із дотриманням належного технологічного процесу.

Також за звітний період проведена наступна робота зі зміцнення навчально-матеріальної бази, зокрема:

 • поточний ремонт вестибюля та встановлення пандусів;

 • проведені профілактичні роботи кахельних печей згідно з планом підготовки до опалювального сезону 2018-2019 років;

 • здійснена санітарна побілка частини приміщень ліцею;

 • придбання стільців для лабораторії обслуговування (60 шт.) ;

 • прибдання стелажів для лабораторії кондитерів, плит для лабораторії кухарів (4 шт.),

 • манекенів для швейної майстерні (6 шт.)

З метою дотримання вимог санітарних правил і норм постійно виконувалися роботи з утримання території ліцею в належному стані, проводяться санітарні дні за участі педагогічного та учнівського колективів. У рамках безстрокової акції «Закарпаттю – чисте довкілля» та місячника «Чисті узбіччя» у ліцеї проводилися дні благоустрою територій. Під час таких заходів здійснюється висадка нових насаджень, побілка і обрізка дерев, зачищення території закладу та спортивних майданчиків, ліквідація несанкціонованих смітників.

З метою виконання вимог протипожежної безпеки в ліцеї постійно здійснюються заходи з дотримання у належному стані аварійних виходів, перевірки комплектності пожежних щитів, встановлені вогнегасники. Була організована бесіда та практичні заняття для педагогів і учнів з питань поведінки при пожежі, вибухах тощо.

Відповідно до ст.18 Закону України «Про охорону праці» та «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» у навчальному закладі проведені навчання з учасниками навчально-виховного процесу. Тематичний план занять охоплював такі аспекти, як поглиблене вивчення законодавства України з питань охорони праці, основних вимог і правил електробезпеки, правил поведінки при виникненні пожежі, природних загрозах та у ряді виникнення надзвичайних ситуацій тощо.

Проведені щорічні заміри опору заземлення проводки та обладнання з метою створення безпечних умов навчання учнів та роботи педагогічного колективу, встановлено нову систему витяжної вентиляції.

Є проблемні питання – утеплення і ремонт фасаду, заміна даху, встановлення альтернативного опалення. Програма на їх заміну розроблена. Виготовлено проектно-кошторису документацію. Однак, фінансової можливості для здійснення робіт за цим напрямком наразі немає. Також є потреба у створенні кабінету «Інформаційних технологій», закупівлі сучасної комп’ютерної техніки.

За звітний період особлива увага приділялась питанню зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази нашого закладу.

Зокрема, у 2017-2018 навчальному році за рахунок спеціального фонду був проведений поточний ремонт підвісної кабельної лінії 0,4 кВ на суму 26,7тис.грн., збільшення потужностей та приєднання до електричних мереж на суму – 38,8 тис. грн.

Також придбані та встановлені пандуси на суму – 28,3 тис. грн. , закуплено електроплити на суму 57,5 тис. грн., кухонні меблі ( стелажі, столи виробничі, полки кухонні ) – 54,9 тис. грн., кухонне приладдя – 10,9 тис. грн. та інше обладнання (манекени ,шатер) на суму-10,2 тис. грн.

За кошти обласного бюджету проведений поточний ремонт холу на загальну суму 58,6 тис.грн. Крім цього за звітний період придбано комп’ютерної техніки на загальну суму 20 тис. грн., а для облаштування спортивного залу закуплено спортивний інвентар на 43,4 тис. грн.

З метою встановлення альтернативного опалення закуплені керамічні обігрівачі на загальні суму 61,1 тис. грн.

Ефективною стала робота колективу з наповнення коштами спеціального фонду бюджету в результаті покращення виробничої діяльності та збільшення платних послуг населенню, запровадження платної виробничої практики учнів на підприємствах.

За 2017-2018 н. р. до спеціального фонду бюджету надійшло 786 тис. грн.

Ці кошти були використані:

- на передплату періодичних видань–3,8 тис.грн.;

- господарський інвентар та товари – 19,5 тис. грн.;

- відрядження – 11,8 тис. грн.;

- обслуговування сайту – 4,2 тис. грн.;

- матеріали для компютерів та оргтехніки – 2,1 тис. грн.;

- заробітна плата працівникам ліцею – 9,2 тис. грн.;

- будівельні та господарські електротовари – 27,6 тис.грн. і т.д

Все це дає можливість забезпечити належне функціонування роботи навчального закладу при наявності недостатнього бюджетного фінансування, що виділяється на ремонтні роботи, зміцнення навчально-матеріальної бази тощо.

Забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки

Нажаль, ліцей на сьогоднішній день має певну плинність кадрів. На це є як суб’єктивні та і об’єктивні причини. Так за період з 01.09.2017р. по сьогоднішній день звільнено з різних причин (в основному за власним бажанням) 12 працівників, із них: 5 педагогічних працівників, 2 фахівців та 5 робітників, з яких 2 приймалися як сезонні працівники. За цей же ж період прийнято 20 працівників, в тому числі: 14 педагогічні працівники (з них 2 сумісники), 3 фахівців та 3 робітників, двоє з яких на сезонний характер роботи.

Наявна кількість педагогічних кадрів фахівців та робітників є мінімально достатніми для функціонування закладу. Разом з тим всі викладачі мають відповідну фахову освіту, а майстри виробничого навчання – необхідний робітничий розряд за професією. На даний час підготовку робітничих кадрів у навчальному закладі забезпечують 36 педагогічні працівники: 14 майстрів виробничого навчання, 17 викладачів та 5 інших педагогічних працівників: директор, заступник директора з НВР, методист, керівник фізичного виховання, практичний психолог, бібліотекар.

За звітний період покращено якісний склад педагогічних кадрів. Серед викладачів 2 викладачі-методисти, 3 – спеціалісти вищої категорії з присвоєним званням «старший викладач», 4 спеціалістів вищої категорії, 3 – І категорії, 2 – ІІ категорії, 7 – спеціаліст. Серед майстрів виробничого навчання 5 мають педагогічне звання «майстер в/н І категорії», 1 – «майстер в/н ІІ категорії».

Аналіз кількісного складу педагогічних працівників за віком показав, що в колективі працюють:

до 30 років – 5 осіб (13,5%) ;

30-40 років – 12 осіб (32,5%);

40-50 років – 8 осіб (21,6%);

50-60 років – 4 осіб (10,8%);

старше 60 років – 8 осіб (21,6%).

Згідно з планом-графіком щорічно педагоги проходять атестацію педагогічних працівників та підвищують кваліфікацію на відповідних курсах, стажування майстрів виробничого навчання на підприємствах торгівлі та громадського харчування.

За звітний період пройшли атестацію 2 педагогічних працівників. За результатами вивчення педагогічного досвіду майстрів виробничого навчання  встановлено 13 тарифний розряд 1майстру в/н, 14 тарифний розряд 1 майстру в/н.

Пройшли підвищення кваліфікаціїу 2017-2018 навчальному році 6 педагогічних працівників, з них підвищення кваліфікації з психолого-педагогічної та методичної підготовки: 2 викладач загальноосвітньої підготовки, 1 практичний психолог при Закарпатському ІППО, 3 майстрів виробничого навчання при НМЦ ПТО та ПК інженерно – педагогічних працівників у Хмельницькій області.

Педагогічний колектив Берегівського професійного ліцею сфери послуг на найближчу перспективу 2018-2019 навчального року визначив такі пріоритетні напрямки діяльності:

 • підвищення результативності навчально-виробничого процесу, якості знань учнів;

 • удосконалення педагогічної майстерності працівників ліцею шляхом підвищення кваліфікації, стажування, акцентуючи при цьому на продуктивній роботі над індивідуальними планами самоосвіти;

 • спрямування діяльності усього педагогічного колективу на запровадження прогресивних форм та методів у навчально-виховний процес ліцею;

 • спрямування роботи педагогічного колективу на вирішення єдиної методичної проблеми: «Підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників»;

 • удосконалення проведення уроків виробничого навчання в майстернях, на підприємствах; удосконалити організацію проходження виробничої практики па підприємствах;

 • забезпечення якісного вивчення програмного матеріалу з предметів теоретичного навчання згідно вимог наказу МОНУ від 13.10.10 № 947 «Про затвердження типової базисної структури навчальних планів» та якісного виконання контрольних, практичних і лабораторних робіт;

 • будування виховної роботи на культурно-національній та духовній спадщині та свідомості учнів, естетичному, трудовому, військово-патріотичному вихованні;

 • проведення активної профілактичної роботи серед учнів, схильних до правопорушень.

 • упровадження нових педагогічних та виробничих технологій, як одного з головних чинників якісної підготовки майбутніх робітників;

 • забезпечення якості та доступності освіти через застосування інформаційно-комунікативних технологій;

 • надання методичної допомоги молодим та малодосвідченим педагогічним працівникам;

 • удосконалення матеріально-технічної бази ліцею;

 • створення позитивного іміджу ліцею шляхом співпраці із засобами масової інформації.

РОЗДІЛ І. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

1.

Забезпечити підписання актів готовності ліцею до нового 2018-2019 н.р., осінньо-зимового періоду

Серпень 2018

Директор

Тороній В.Е.

 

2.

Провести набір учнів на І курс за держзамовленням згідно з ліцензованим обсягом.

До 1.09.18

Директор

Тороній В.Е., заступники

дир. з НВР

 

3.

Провести облік контингенту учнів ліцею,розподіл їх по групах за професіями.

До 1.09.18

Директор

Тороній В.Е., заступники

дир. з НВР

 

4.

Вивчити склад контингенту учнів-першокурсників: за місцем проживання, сімейним станом, матеріальним забезпеченням, успішністю, участю у громадському житті.

До 20.09.18

Директор

Тороній В.Е., заступники

дир. з НВР

 

5.

Провести збори навчальних груп стосовно доведення до учнів єдиних педагогічних вимог та правил поводження в ліцеї.

Вересень- жовтень

Майстри в/н, класні керівники

 

6.

Видати наказ про зарахування учнів нового контингенту з реєстрацією в поіменній книзі

Серпень 2018

Директор

Тороній В.Е., заступники

дир. з НВР

 

7.

Розподілити педагогічні кадри, відкорегувати функціональні обов’язки

Серпень 2018

Директор

ТоронійВ.Е., заступники дир. з НВР, методист

 

8.

Підготувати та затвердити акт підготовки ліцею до нового навчального року

Серпень 2018

Директор

Тороній В.Е., заступники дир. з НВР, методист

 

9.

Укласти договори з підприємствами, установами та організаціями для проходження виробничого навчання і виробничої практики учнями ліцею

Серпень 2018

Директор

Тороній В.Е., заст.дир. з НВР Кулієвич О.М., ст.майстер

 

10.

Провести спільні засідання методичних комісій з представниками підприємств-замовників кадрів по визначенню та внесенню до робочих навчальних програм регіональних компонентів.

Вересень- жовтень

Голови методичних комісій

 

8.

Видати наказ про затвердження складу педагогічної ради, закріплення навчальних кабінетів і майстерень за педпрацівниками; призначити голів МК,класних керівників

Серпень 2018

Директор

Тороній В.Е., заступники

дир. з НВР

 

10.

Скласти розклад занять; розподілити педнавантаження згідно наказу; скласти графік проведення директорських контрольних робіт

Серпень 2018

Заступники

дир. з НВР

 

12.

Скласти план роботи педагогічної ради, перелік питань для інструктивно-методичних нарад

Серпень 2018

Заст. директора з НВР, методист, ст.майстер

 

13.

Організувати роботу методичних комісій ліцею

Серпень 2018

методист

 

14.

Оновити плануючу документацію з усіх предметів і професій, розглянути та погодити на засіданнях методичних комісій

Серпень 2018

Заст. дир. з НВР, методист, ст.майстер

 

15.

Забезпечити журналами обліку теоретичного і виробничого навчання з виховної роботи, що відповідають вимогам

Серпень 2018

Заст. директора з НВР, методист, ст.майстер

 

16.

Організувати проведення святкової лінійки,присвяченої Дню знань та початку нового навчального року

Вересень 2018

Заст. директора з НВР , бібліотекар

Ілошвай О.В.

 

17.

Скласти графік контролю керівниками ліцею стану проходження виробничого навчання та виробничої практики на підприємствах

Вересень 2018

Заст. дир. з НВР КулієвичО.М., ст.майстер

 

18.

Скласти графік відвідування уроків теоретичного і виробничого навчання адміністрацією ліцею

Вересень 2018

Заст. директора з НВР, методист, ст.майстер

 

19.

Внести до Єдиної електронної бази з питань освіти дані про учнів нового контингенту

Вересень 2018

Лаборант

 

20.

Вжити заходів щодо підвищення рівня професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки учнів з урахуванням вимог сучасного виробництва

Протягом навч.року

Директор

Тороній В.Е., заступники

дир. з НВР

 

21.

Створити атестаційну комісію ліцею на навчальний рік та скласти графіки атестації ПП на 2018-2019 н.р. і на наступні 5 років

Вересень 2018

Методист

Ролдугіна М.В.

 

22.

Ужити заходів для дотримання у повному обсязі Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 року № 930 (зі змінами). Забезпечити відкритість, об’єктивність та системність оцінювання педагогічної діяльності працівника під час проходження атестації.

Постійно

Директор

Тороній В.Е.

 

23.

Забезпечити створення оптимального освітнього середовища для саморозвитку та реалізації творчого потенціалу кожного учасника навчально- виховного процесу. Посилити роботу педагогічних колективів з обдарованими учнями для отримання високих результатів в інтелектуальних конкурсах, змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів.

Протягом року

Директор

Тороній В.Е.

 

24.

Організувати роботу Школи молодого викладача

Вересень 2018

Методист

Ролдугіна М.В.

 

25.

Вивчити особові справи учнів нового контингенту

Вересень

Заст. директора з НВР, кл.керівники, майстри в/н

 

26.

Провести інструктаж з охорони праці та ОБЖ.

За положенням

Інженер з ОП

Кукрі Т.О.

 

27.

Забезпечити неухильне дотримання вимог Закону України „Про охорону праці”, правил пожежної безпеки. Регулярно з учасниками НВП, іншими працівниками проводити інструктажі з правил техніки безпеки під час роботи, проведення гурткових занять, масових заходів, оздоровлення і відпочинку, змагань тощо.

Постійно

Директор

Тороній В.Е.

Інженер з ОП

Кукрі Т.О.

 

28.

Провести засідання педагогічної ради

Серпень, листопад,

грудень, січень, березень, травень, червень

Директор

Тороній В.Е.

 

29.

Проводити наради при директорі

Що-понеділка

Директор

Тороній В.Е., кер.структурних підрозділів

 

30.

Проводити інструктивно-методичні наради з майстрами в/н

Щовівторка

Заст. дир. з НВР

Кулієвич О.М.,

ст. майстер Петричко О.В.

 

31.

Проводити інструктивно-методичні наради з викладачами

Щосереди

Заст. дир. з НВР

 

32.

Організувати проведення медичних оглядів учнів, сформувати спецгрупи для занять фізкультурою.

Вересень, жовтень

Медичний працівник, керівник фіз. виховання

 

33.

Забезпечити контроль над навчально-виробничим процесом.

За графіком

Адміністрація ліцею

 

34.

Скласти графік підвищення кваліфікації педагогічних працівників на рік.

Червень 2018

Заст.дир. з НВР, методист

Ролдугіна М.В.

 

35.

Ознайомлення керівних та педагогічних працівників із законодавчо – нормативною базою з питань атестації ліцею

Серпень

Директор

Тороній В.Е., заст. директора з НВР

 

36.

Розробити пакети комплексних контрольних робіт з кожного предмета та комплексні кваліфікаційні завдання з кожної професії

Серпень-вересень

Заст. директора з НВР, методист

 

37.

Провести контрольні роботи із загальноосвітніх дисциплін для визначення рівня знань учнів І курсу та спланувати роботу з усунення прогалин у їх знаннях

Вересень

Заст. директора з НВР

 

39.

Проводити семінари майстрів в/н та класних керівників щодо основних напрямків виховної роботи, враховуючи сучасні вимоги

1 раз на місяць

Заст. директора з НВР

 

40.

Проводити засідання Ради профілактики правопорушень

1 раз на місяць

Заст. директора з НВР

 

41.

Оновити батьківський комітет ліцею та батьківські комітети в групах, активізувати їх роботу.

Регулярно проводити батьківські збори

Вересень

1 раз на семестр

Заст. директора з НВР

 

42.

Продовжити реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді (наказ Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року № 641)

Протягом року

Директор

Тороній В.Е.

Заст. дир. з НВР

 

43.

Організувати роботу активу учнівського самоврядування

Жовтень

Заст. дир. з НВР

 

44.

Організувати проведення святкової лінійки, присвяченої закінченню навчального року

Червень 2019

Заст. дир. з НВР, бібліотекар Ілошвай О.В.

 

45.

Організувати і провести культурно-масові заходи для учнів та працівників ліцею до Дня захисника України

Жовтень

Заст. директора з НВР

 

46.

Провести заходи із відзначення Дня Збройних сил України

Грудень 2018

Заст. директора з НВР

 

47.

Організувати роботу приймальної комісії ліцею

Березень 2019

Директор

Тороній В.Е.,

заст. дир. з НВР

 

48.

Розробити робочі навчальні плани з усіх професій на наступний н.р.згідно Державних стандартів ПТО та Типової базисної структури, розглянути на засіданнях МК

Травень 2019

Директор

Тороній В.Е., заст. директора з НВР, методист

 

49.

Організувати здачу в архів навчально - плануючої документації за 2018-2019 н.р.

Червень 2019

Заст. директора з НВР

 

50.

Проаналізувати роботу ліцею за 2018-2019 н.р. та скласти план роботи на 2019-2020 н. р.

червень 2019

Робоча (творча) група з розробки плану

 

РОЗДІЛ ІІ. ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА

з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

1.

Забезпечити якісне вивчення програмного матеріалу з предметів теоретичного навчання згідно вимог наказу МОНУ від 13.10.10 № 947 «Про затвердження типової базисної структури навчальних планів» та якісне виконання контрольних, практичних і лабораторних робіт. Скласти графік контрольних, практичних, лабораторних робіт.

протягом навч.р.

Вересень

Заст.директора з НВР, методист

 

2.

Продовжити роботу щодо вдосконалення нових навчальних планів та програм згідно інструктивно-методичних рекомендації щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 2018/2019 навчальному році відкоригувати та затвердити їх на засіданнях МК. Оформити навчально-плануючу документацію з усіх професій у 2018-2019 н. р.

Серпень

Заст.директора з НВР, методист

 

3.

Провести єдині директорські контрольні роботи для учнів І курсу з базових дисциплін з метою з’ясування рівня знань учнів. Розробити заходи щодо ліквідації прогалин у їх знаннях.

Вересень

Заст.директора з НВР, методист

 

4.

Організувати при навчальних кабінетах додаткові заняття, предметні гуртки та консультації.

Вересень

Заст.директора з НВР

 

5.

Розробити заходи з підготовки і проведення ДПА, скласти розклад державної підсумкової атестації, затвердити склад атестаційних комісій.

згідно робочих навчальних планів

Заст.

директора з НВР

 

7.

Ознайомлення з нормативно-правовою базою зовнішнього незалежного оцінювання

Січень-лютий

Заст.директора з НВР, методист

 

8.

Ознайомлення учнів з програмою реєстрації зовнішнього незалежного оцінювання

Січень-лютий

Заст.директора з НВР, методист

 

9.

Проведення батьківських зборів із метою ознайомлення їх із графіком основної сесії, особливостями організації та проходження ЗНО

Січень-лютий

Заст.директора з НВР, методист

 

10.

Забезпечити неухильне дотримання порядку проведення ДПА, ДКА.

За графіком

Заст. директора з НВР

 

11.

Переглянути, внести зміни і доповнення до паспортів комплексного методичного забезпечення предметів та розглянути їх на засіданні методичної комісії.

Початок вересня

Заст.директора з НВР, методист

 

12.

Забезпечувати участь учнів в ліцейних, міських та обласних олімпіадах з предметів.

Протягом року

Заст.дир. з НВР, методист

 

13.

Спланувати і провести ліцейні олімпіади із загальноосвітніх дисциплін.

Вересень-жовтень

Заст.дир. з НВР, методист

 

14.

Провести олімпіади з предметів професійно-теоретичної підготовки:

«Спецтехнологія» у розрізі професій.

Березень

Заст.дир. з НВР, методист

 

15.

Здійснення суворого контролю за відвідуванням занять учнями.

щоденно

Заст.дир. з НВР майстри в/н

кл. керівники

 

16.

З метою сприяння утвердженню державного статусуукраїнської мови, піднесення її престижу серед учнівської молоді, вихованню пошани до культури і

традицій українського народу провести 1 етап XVІІМіжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та прийняти участь у регіональному (2

етапі).

листопад

Викладачі української мови і літератури

 

17.

Залучити учнів до участі у Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентськоїмолоді імені Тараса Шевченка.

Протягом

року

Викладачі української мови і літератури

 

18.

Провести конференції, уроки, лекції, тематичні вечори, присвячені творчості великого Кобзаря,конкурси творчих робіт та ілюстрацій до творів; оформити тематичні стенди, виставки до річниці від

дня смерті Т.Г.Шевченка та до річниці першоговидання «Кобзаря».

Протягом

року

Викладачі української мови і літератури, бібліотекар

 

19.

Продовжити роботу щодо роз’яснення ролі

української мови як державної, зацікавлення батьків і дітей звичаями і традиціями, культурними

надбаннями українського народу.

Протягом

року

Педколектив

 

20.

Проводити індивідуальну роботу з обдарованими учнями та учнями, які мають прогалини в знаннях.

Постійно

Заст.директора з НВР, методист

 

21.

Оновлювати інформаційні стенди в кожному кабінеті

Постійно

Заст.директора з НВР, методист

 

22.

Проаналізувати стан забезпечення підручниками, відповідність їх навчальним програмам, мова їх видання.

Вересень

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

 

23.

Забезпечити своєчасне і чітке ведення журналів теоретичного навчання і виробничого навчання відповідно до інструкції ведення журналів.

Протягом навч.року

Заст.

директора з НВР, методист

 

24.

Проводити роботу з вивчення та поширення позитивного педагогічного досвіду.

Протягом навч.року

методист

 

25.

Підготувати необхідні матеріали до атестації педпрацівників навчальних закладів.

За окремим планом

методист

 

26.

Вести книгу взаємовідвідування уроків. Провести аналіз взаємовідвідування на засіданнях МК.

Протягом навч.року

Заст.

директора з НВР, методист

 

27.

Поповнювати бібліотечний фонд ліцею навчальними посібниками, довідниками та методичною літературою (за окремим планом).

Протягом навч.року

Бібліотекар Ілошвай О.В.

 

28.

Вести індивідуальну роботу по поглибленню знань серед найбільш обдарованих учнів. Підготувати переможців ліцейних олімпіад до участі у ІІ етапі ВУО з базових дисциплін у 2018-2019 н.р. серед учнів.

за графіком консульта-цій

Жовтень- грудень

Заст.

дир. з НВР, методист, викладачі

 

29.

Продовжувати роботу щодо комплектації та систематизації комплексно - методичного забезпечення предметів і професій.

У навчальних кабінетах і майстернях ліцею:

- систематизувати всі наочні посібники за темами, продовжувати створювати поурочні папки, картки-завдання;

- поповнити кабінети навчальними посібниками, технічними засобами навчання у відповідності до планів роботи кабінетів;

продовжувати роботу по розробці та систематизації КМЗ предметів і професій, комплектації кабінетів методичною та навчальною літературою, інструктивними матеріалами, інструментами для проведення лабораторно-практичних робіт;

протягом навч.року

Вересень

Березень

Заступники

директора з НВР,

методист, ст.майстер

 

30.

Вивчати методику проведення нетрадиційних уроків, узагальнювати і розповсюджувати досвід роботи кращих ПП ліцею

протягом навч.року

Заступники

директора з НВР, методист

 

31.

Дотримуватись вимог до основних форм теоретичної підготовки, викладених у Положенні про організацію навчально-виробничого процесу у ПТНЗ (Наказ № 419 МОНУ): проводити різні типи уроків, індивідуальні заняття з учнями, консультації; організувати виконання учнями індивідуальних завдань (реферат, презентація, проміжна поетапна та випускна кваліфікаційна робота)

протягом навч.року

Заступники

директора з НВР, методист, ст.майстер

 

32.

Впроваджувати у навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційні технології

протягом навч.року

Заступник

директора з НВР, методист, ст.майстер

 

33.

Розробити відповідно до ДСПТО (на модульно-компетентнісній основі) та затвердити навчально-плануючу документацію в розрізі професій

протягом навч.року

Заст.

директора з НВР, методист,

ст.майстер

 

РОЗДІЛ ІII. ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

1.

Провести інструктивно-методичні наради майстрів виробничого навчання з питань організації навчально-виробничого процесу у 2018-2019 н.р.

Серпнь-вересень

Заст.директора з НВР

Кулієвич О.М., ст.майстер

 

2.

Забезпечити розробку та погодження переліку навчально-виробничих робіт з професії на 2018-2019 н.р. та плани навчально-виробничої діяльності на семестр.

Вересень

Заст.директора з НВР

Кулієвич О.М., ст.майстер

 

3.

Проаналізувати ринок праці та створити базу даних підприємств, організацій та установ, які нададуть робочі місця для проходження виробничої практики учнів у 2018-2019 навчальному році.

Вересень

Заст.директора з НВР

Кулієвич О.М., ст.майстер

 

4.

Здійснити заходи щодо укладання договорів з підприємствами, організаціями та установами для проходження учнями виробничого навчання та виробничої практики

Жовтень

Заст.директора з НВР

Кулієвич О.М., ст.майстер

 

5.

Забезпечити контроль виконання інструкцій з ведення журналу обліку виробничого навчання учнів ПТНЗ (наказ МОНУ від 26 січня 2011р. №59)

Постійно

Заст.директора з НВР

Кулієвич О.М., ст.майстер

 

6.

Проаналізувати запити учнів до їх можливостей та побажань щодо укладання багатосторонніх договорів для проходження виробничого навчання та виробничої практики

Жовтень

Заст.директора з НВР

Кулієвич О.М., ст.майстер

 

7.

Створити бази даних проходження учнями виробничої практики на підприємствах, в організаціях та установах на 2018-2019 н.р.

Грудень

Заст.директора з НВР

Кулієвич О.М., ст.майстер

 

8.

Здійснити заходи щодо визначення варіативного компоненту професійно-практичної підготовки, спрямованих на оновлення змісту програм відповідно до впровадження у виробництво чи сферу послуг нової техніки, технологій, матеріалів, оснащення, організації праці.

Вересень

ст.майстер

 

9.

Здійснити заходи щодо оновлення комплексних кваліфікаційних завдань з професійно-практичної підготовки для поетапної та державної кваліфікаційної атестації учнів.

Вересень

Заст.дир. з НВР

Кулієвич О.М., ст.майстер

 

10.

Забезпечити проведення внутрішньоліцейних конкурсів та підготовку учнів до обласних конкурсів фахової майстерності.

Лютий-травень

Заст.дир. з НВР

Кулієвич О.М., ст.майстер

 

11.

Забезпечити заходи щодо вдосконалення паспорту комплексно-методичного забезпечення виробничого навчання з професій: кухар; пекар,кондитер; офіціант, бармен; швачка,кравець

Вересень

ст.майстер, майстри в/н.

 

12.

Здійснити заходи щодо поповнення навчально-виробничого процесу засобами навчання та комплектації майстерень (обладнанням,інструментом, устаткуванням,пристосуванням, зразками деталей, макетами, муляжами)

Протягом року

ст.майстер майстри в/н

 

13.

Розробити та затвердити робочі навчальні програми з виробничого навчання в розрізі професій на модульно-компетентнісній основі

Протягом року

Заст.дир. з НВР

Кулієвич О.М., ст.майстер

 

14.

Організувати роботу щодо розробки технологічних карток, алгоритмів, опорних конспектів, карт опитування інструкційних карток з професії: кухар; пекар,кондитер; офіціант, бармен; швачка,кравець

Грудень

ст.майстер, методист, майстри в/н

 

16.

Забезпечити методичні розробки нестандартних уроків виробничого навчання (ділові ігри, майстер-класи, уроки-презентації)

Протягом року

ст.майстер, майстри в/н.

 

17.

Організувати та провести відкриті уроки виробничого навчання із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій

Жовтень-травень

ст.майстер, методист

 

18.

Організувати проведення виставки прикладної та технічної творчості учнів.

Лютий-квітень

ст.майстер, майстри в/н

 

19.

Здійснити моніторинг навчальних досягнень учнів випускних груп з виробничого навчання та відсотки виконання плану надходжень від виробничої практики.

Червень

ст.майстер, методист, майстри в/н

 

20.

Створити базу даних працевлаштування випускників.

Вересень

Заст.дир. з НВР

Кулієвич О.М.,

 

21.

Здійснити заходи щодо комплектації пакету документів до ліцензування професії «Перукар».

Жовтень

Заст.дир. з НВР

Кулієвич О.М., ст.майстер

 

22.

Координація працевлаштування випускників ліцею.

Лютий –березень,

Червень-липень

Заст.дир. з НВР

Кулієвич О.М., ст.майстер

 

РОЗДІЛ IV. ВИХОВНА РОБОТА

п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

 1. Організаційна робота

1.1

Проведення виборів до органів учнівського самоврядування

Вересень

Заст.

директора з НВР

 

1.2

Формування складу Ради профілактики правопорушень

Серпень

Заст.

директора з НВР

 
 

Проводити виховні години в групах

Щотижня

Заст.дир. з НВР, кл. кер-ки, майстри в/н

 

1.3

Вибори батьківського комітету

Вересень

Класні

керівники

 

1.4

Організація роботи гуртків, секцій тощо, залучення учнів до участі в них

Серпень-вересень

Заст.

директора з НВР

 

1.5

Забезпечення проведення інформаційно-просвітницьких та виховних годин

Протягом навч.року

Класні

керівники, майстри в/н

 

1.6

Забезпечити відзначення ювілейних дат, випуск стіннівок

Протягом навч.року

Заст.

директора з НВР

 
         
 1. Духовне виховання

2.1

Організувати спортивні секції та спланувати їх роботу

Вересень

Заст.

директора з НВР

 

2.2

Відвідувати музеї, виставки, культурні заходи, які сприяють вихованню духовної свідомості учнів

Протягом навч.року

Заст.

директора з НВР, класні керівники, майстри в/н

 

2.3

Провести заходи до:

Міжнародного дня миру

Дня пам’яті жертв Бабиного яру

Вересень

Заст.

дир. з НВР, викладач історії, укр. мови

 

2.4

Провести свято до Дня вчителя

Жовтень

Заст.

директора з НВР, бібліотекар

 

2.5

Організовувати і проводити випуск газет, конкурси малюнків , плакатів, рефератів до знаменних дат та інших заходів

Протягом

навч.року

Заст.

директора з НВР, кл.керівники

 

2.6

Організувати в бібліотеці ліцею підбір матеріалів щодо відродження і розвитку історичних, патріотичних та культурних традицій українського козацтва

Жовтень

Заст.

директора з НВР

 

2.7

Провести заходи до Дня української писемності і мови

Листопад

Заст.

директора з НВР, викладачі укр. мови

 

2.8

Провести бесіду «Новий рік»

Грудень

Заст.

директора з НВР

 

2.9

Провести заходи до Дня Соборності України

Січень

Заст.

директора з НВР, викладач історії,

кл.керівники

 

2.10

Провести заходи до річниці з дня народження Т. Г. Шевченка

Березень

Заст.

директора з НВР, викладач укр. мови

 

2.11

Провести заходи до Дня Конституції та Дня молоді

Червень

Заст.

директора з НВР, класні керівники, майстри в/н

 

2.12

Робота гуртків художньої самодіяльності

За графіком

Заст.

директора з НВР

 

2.13

Організовувати екскурсії на підприємства міста, кращі забудови, виставки технічної творчості

Протягом н.р.

Заст.

директора з НВР, класні керівники

 

2.14

Організовувати та проводити зустрічі з колишніми випускниками ліцею, які працюють на підприємствах

Протягом навч.року

Заст.

директора з НВР, класні керівники, майстри в/н

 

3. Морально-етичне виховання

3.1

Провести цикл бесід:

«Про зовнішність, мову та духовну культуру»;

«Порядок у навчальному закладі, дотримання дисципліни – обов’язок кожного учня;

«Людина починається з добра»;

«Живи так, щоб не заважати жити іншим»;

«Правила етикету»;

«Гуманістична мораль у громадянському

Протягом навч.року

Заст.

директора з НВР, класні керівники, майстри в/н

 

3.2

Провести заходи до Міжнародного жіночого дня

Березень

Заст.

директора з НВР, класні керівники, майстри в/н

 

3.3

Провести лекцію з правил культури поведінки в громадських місцях

Жовтень

Заст.

директора з НВР, класні керівники, майстри в/н

 

4.Патріотичне виховання

4.1

Формування якостей, необхідних майбутньому воїну, на уроках фізичної культури і захисту Вітчизни

Постійно

Заст.дир. з НВР, викладач Захисту Вітчизни

 

4.2

Провести заходи до Дня захисника України

Жовтень

Заст.дир. з НВР, викладач Захисту Вітчизни

 

4.3

Провести заходи до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій

Листопад

Заст.дир.з НВР, викладач історії, кл. керівники

 

4.4

Провести зустріч з воїнами Збройних сил України, учасниками бойових дій АТО – випускниками ліцею Організувати перегляд відеофільмів з військово-патріотичної тематики

Грудень

Заст.дир. з НВР, викладач захисту Вітчизни,

класні керівники

 

4.5

Провести бесіду до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту

Січень

Заст.дир. з НВР, викладач історії

 

4.6

Провести заходи, присвячені пам’яті героїв Небесної сотні, до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав

Лютий

Заст.дир. з НВР, викладач Захисту Вітчизни, бібліотекар

Ілошвай О.В.

 

4.7

Провести бесіду до Міжнародного дня пам"яті Чорнобиля, Міжнародний день пам"яті жертв радіаційних аварій і катастроф

Квітень

Заст.

директора з НВР, викладач історії,викладач Захисту Вітчизни

 

4.8

Провести заходи до Дня перемоги, до Дня пам"яті жертв депортацій кримськотатарського народу

Травень

Заст.

директора з НВР, викладач історії,викладач Захисту Вітчизни

 

5.Правове виховання

5.1

Створення психологічно-педагогічних характеристик груп, створення банку даних та вивчення контингенту груп

Вересень

Заст.дир. з НВР, класні керівники

 

5.2

Проводити засідання Ради профілактики з порушень

Протягом н.р.

останній четвер кожного місяця

Заст.дир. з НВР, члени Ради профілактики

 

5.3

Ознайомити батьків учнів із «Пам’яткою про права дітей і обов’язки батьків» , а також надати інформацію щодо основних положень Закону України «Про попередження насильства у сім’ї та дитячої безпритульності і бездоглядності»

Вересень

Заст.

директора з НВР, класні керівники

 

5.4

Організувати і проводити правовий лекторій для батьків

Протяг.навч.року

Заст.дир. з НВР, викладач правозн.

 

5.5

Посилити роботу з формування правової культури учнів, виявлення та усунення причин і умов, що сприяють учиненню дітьми правопорушень, подолання негативних проявів у молодіжному середовищі

Протяг.навч.року

Заст.дир. з НВР, викладач правознавства,

психолог

 

5.6

Провести бесіду:

- «Про запобігання та протидію домашньому насильству»;

-до Міжнародного дня боротьби з насильством проти жінок;

-про попередження правопорушень серед дітей та учнівської молоді

Листопад

Заст.дир. з НВР, викладач правознавства

 

5.7

Провести інформаційно-просвітницьку роботу з батьками та законними представниками дітей, схильних до протиправної поведінки, сприяти в організації змістовного дозвілля та позакласної зайнятості цієї категорії дітей

Протяг.навч.року

Заст.дир. з НВР,

класні керівники

 

5.8

Продовжувати міжвідомчу взаємодію з підрозділами ювенальної превенції Національної поліції України, службами у справах дітей, соціальними службами для сім’ї, дітей та молоді

Протяг.навч.року

Заст.дир. з НВР,

класні керівники

 

5.9

Провести бесіду щодо запобігання торгівлі людьми

Жовтень

Заст.

директора з НВР, викладач правознавства

 

5.10

Провести бесіду до Міжнародного дня боротьби з корупцією, до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом

Грудень

Заст.

директора з НВР, викладач правознавства, медпрацівник

 

5.11

Провести бесіду до Міжнародного дня боротьби з наркоманією та наркобізнесом

Березень

Заст.дир. з НВР, викладач правозн.

 

5.12

Провести лекцію « Конституція – основний закон» до Дня Конституції України

Червень

Заст.

директора з НВР, викладач правознавства

 

5.13

Проводити заходи, спрямовані на профілактику куріння, алкоголю, наркотиків

Протягом навч.року

Заст.

директора з НВР, класні керівники, майстри в/н

 

5.14

Проводити контроль за відвідуванням учнями занять

Протягом навч.року

Заст.

директора з НВР, класні керівники, майстри в/н

 

5.15

Проводити обстеження житлово-побутових умов учнів

Протягом навч.року

Заст.

директора з НВР, класні керівники, майстри в/н, психолог

 

5.16

Виявляти учнів, схильних до правопорушень, вести облік та проводити профілактичну роботу

Протягом навч.року

Заст.

директора з НВР, класні керівники

 

5.17

Надавати учням та їх батькам необхідну соціально-психологічну допомогу

Протягом навч.року

Заст.

директора з НВР, класні керівники, психолог

 

5.18

Проводити заходи щодо запобігання торгівлі людьми, запобігання насилля серед неповнолітніх, попередження суїцидів, профілактики дитячої бездоглядності, захист прав неповнолітніх

Протягом навч.року

Заст.

директора з НВР, класні керівники, майстри в/н, психолог

 
 

6. Естетичне виховання

6.1

Провести бесіди про важливість залучення учнів до читання в бібліотеці, про наявність в ній підручників, про відповідальність за збереження книг

Вересень-жовтень

Заст.

дир. з НВР, кл. кер., майстри в/н

 
 

Провести бесіду «Фізична краса не постійна, моральна – відносна, а духовна краса – вічна».

листопад

Заст.

дир. з НВР, кл. кер., майстри в/н

 

6.2

Провести бесіду «Зимові свята в Україні. Від минулого – до сьогодення»

Грудень

Заст.

директора з НВР

 

6.3

Провести годину спілкування «Формування культури користування мобільним зв’язком».

Січень

Заст.

директора з НВР, класні керівники

 

6.4

Провести захід до Дня святого Валентина

Лютий

Заст.

директора з НВР, класні керівники, майстри в/н

 

6.5

Провести бесіду «Шевченко в контексті доби»

Березень

Заст.

директора з НВР, викладач укр.мови, класні керівники

 

6.6

Провести бесіду до Дня матері

Травень

Заст.

директора з НВР, класні керівники

 

6.7

Провести свято закінчення навчального року

Червень

Заст.

директора з НВР, класні керівники, майстри в/н

 

6.8

Проводити фотоконкурси, конкурси стіннівок, плакатів, малюнків до свят та пам’ятних дат

Протягом навч.року

Заст.

директора з НВР, класні керівники, майстри в/н

 

6.9

Залучати учнів до участі у гуртках художньої самодіяльності та технічної творчості

За графіком

Заст.

директора з НВР, класні керівники, майстри в/н

 
 

7.Екологічне виховання

7.1

Проводити роботу з озеленення кабінетів теоретичного навчання та майстерень

Протягом навч.року

Заст.

директора з НВР, класні керівники, зав. кабінетами та майстернями

 

7.2

Проводити роботу, спрямовану на відновлення стану довкілля

Згідно окремого графіку

Заст.

директора з НВР, класні керівники, майстри в/н

 

7.3

Провести відеоподорож на тему: «Скільки років землі – і мільярд, і мільйон, а яка вона й досі ще гарна!».

Листопад

Класні керівники, майстри в/н, бібліотекар

 

7.4

Провести конкурс малюнків, плакатів з проблем довкілля

Березень

Заст.

директора з НВР, класні керівники, майстри в/н

 

7.5

Провести годину скорботи «Чорнобиль за секунду до катастрофи».

Квітень

Заст.

директора з НВР, класні керівники, майстри в/н

 

7.6

Провести бесіду до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища

Червень

Заст.

директора з НВР, класні керівники, майстри в/н

 
 

8. Робота з учнями

8.1

Провести соціальну та профілактичну діагностику учнів (анкети, тести, особові справи).

Вересень

Класні керівники, практичний психолог

Мельник А.Ю.

 

8.2

Вивчення індивідуальних особливостей учнів.

Протягом року

Класні керівники, практ. психолог

Мельник А.Ю.

 

8.3

Оформлення соціальних паспортів груп.

Вересень

Класні керівники

 

8.4

Використовувати в організації роботи в навчальній групі різні форми та методи : диспути, тренінги, ярмарки професій, тестування, екскурсії, вечори, презентації, вернісажі, фестивалі, моделювання розвивально-виховних ситуацій.

За планом

Класні керівники

 

8.5

Систематичний контроль відвідування занять.

Протягом року

Класні керівники, майстри в/н

 

8.6

Знайомство учнів з правилами внутрішнього розпорядку ліцею та нормативно-правовими документами.

Вересень

Дирекція,

психолог

Мельник А.Ю.

 

8.7

Виявлення і допомога неблагополучним сім’ям.

Постійно

Класні керівники, майстри в/н, психолог

Мельник А.Ю.

 

8.8

Вивчення житлово-побутових умов учнів.

За планом

Класні керівники, майстри в/н

 

8.9

Організаційні питання: Підготовка і проведення групових зборів, підготовка та участь у загальноліцейних заходах.

За планом

Класні керівники

 

8.10

Індивідуальна робота з учнями девіантної поведінки.

Протягом року

Практичний психолог

Мельник А.Ю.

 
 

9.Робота з батьками

9.1

Батьківські збори «Першокурсники та їх адаптація до процесу навчання».

Жовтень

Дирекція

 

9.2

Забезпечити проведення батьківських зборів в групах.

Протягом навч.року

класні керівники, майстри в/н

 

9.3

Здійснювати контроль за станом ведення протоколів батьківських зборів.

Протягом навч.року

Заступник директора з НВР

 

9.4

Організація роботи батьківського комітету.

Вересень

Заступник директора з НВР

 

9.5

Залучати батьків до участі у загальноліцейних, позаурочних заходах.

Протягом навч.року

Дирекція,

керівники гуртків

 

9.6

Організація роботи психологічної служби для батьків (консультації).

Протягом навч.року

Заступник дир. з НВР, психолог

Мельник А.Ю.

 

9.7

Зміцнювати зв’язки викладачів – предметників з батьками учнів, які мають н/а та не отримують стипендію.

Протягом навч.року

Викладачі

 

9.8

Активізувати роботу з обстеження житлово-побутових умов учнів, що проживають в сім’ях, що опинилися у скрутному становищі.

Протягом навч.року

Заступник директора з НВР, психолог

Мельник А.Ю.

 

9.9

Підтримувати зв’язок з родинами, де виховуються учні, схильні до правопорушень.

Протягом навч.року

Класні керівники, психолог

Мельник А.Ю.

 

9.10

Провести семінар на тему «Роль сімейних традицій у вихованні дітей».

Протягом навч.року

Класні керівники, психолог

Мельник А.Ю.

 

9.11

Провести бесіду для батьків:

«Профілактика девіантної поведінки, правопорушення та злочинність серед неповнолітніх»

«Правила безпеки громадян на залізничному транспорті України»

протягом навч.року

Заст.

директора з НВР, класні керівники, майстри в/н, психолог

Мельник А.Ю.

 
 

10.Робота з органами учнівського самоврядування

10.1

Провести вибори органів учнівського самоврядування в групах.

Вересень

Заступник директора з НВР

 

10.2

Провести вибори до Ради лідерів ліцею.

Жовтень

Заст.дир. з НВР

 

10.3

Всебічно підтримувати учнівські ініціативи з питань активізації позаурочної діяльності.

Протягом навч.року

Заступник директора з НВР

 

10.4

Провести учнівську конференцію про перспективи діяльності Ради лідерів ліцею.

Вересень

Заступник директора з НВР

 

10.5

Активізувати участь Ради лідерів ліцею в навчально-виховному процесі.

Вересень

Заступник директора з НВР

 

10.6

Систематично проводити засідання старостату.

Протягом навч.року

Заступник директора з НВР

 

10.7

Організувати проведення тематичних акцій.

Протягом навч.року

Заступник директора з НВР, рада лідерів

 

10.8

Активізувати участь ради самоврядування у профорієнтаційній роботі.

Протягом навч.року

Заступник директора з НВР, рада лідерів

 

10.9

Своєчасно висвітлювати новини виховної роботи на сайті ліцею.

Постійно

Заступник директора з НВР

 
 

11.Прищеплення навичок здорового способу життя

11.1

Забезпечувати психологічний супровід учнів з формування репродуктивного здоров’я у підлітків

Протягом навч.року

Заст.

директора з НВР, класні керівники, майстри в/н, медпрацівникМикулець Л.М.

 

11.2

Проводити дні здоров’я, місячники «Молодь за здоровий спосіб життя», заходи, спрямовані на виховання шанобливого ставлення до сімейних цінностей

Протягом навч.року

Заст.

директора з НВР, класні керівники, майстри в/н, медпрацівник Микулець Л.М.

 

11.3

Проводити медичне обстеження учнів

Згідно графіка

Медпрацівник

Микулець Л.М.

 

11.4

Проводити бесіди, лекції, диспути, тренінги про шкідливий вплив паління, алкоголю, наркотиків, токсичних та психотропних речовин на організм людини

Раз на місяць

Заст.

директора з НВР, класні керівники, майстри в/н, медпрацівник

Микулець Л.М.

 

11.5

Проводити зустріч з лікарями-наркологами, працівниками соціальних служб, інших громадських та благодійних організацій

1 раз на квартал

Заст.

директора з НВР, класні керівники, майстри в/н, медпрацівник Микулець Л.М.

 

11.6

Провести лекцію «Здоровий спосіб життя – запорука здоров’я»

Вересень

Заст.

директора з НВР, класні керівники, майстри в/н, медпрацівник Микулець Л.М.

 

11.7

Провести лекцію з профілактики респіраторних захворювань

Листопад

медпрацівник Микулець Л.М.

 

11.8

Організувати перегляд відеофільмів про СНІД

Грудень

Заст.

директора з НВР, класні керівники, майстри в/н, бібліотекар

Ілошвай О.В.

 

11.9

Провести лекцію « Туберкульоз: профілактика і лікування»

Грудень

Заст.

директора з НВР, медпрацівник Микулець Л.М.

 

11.10

Провести виховну годину «Формування культури інтимних стосунків у підлітків»

Січень

Заст.

директора з НВР, класні керівники, майстри в/н

 

11.11

Провести лекцію «Наркотики, психотропні речовини та їх вплив на організм людини»

Лютий

медпрацівник Микулець Л.М.

 

11.12

Провести лекцію з профілактики куріння та алкоголю

Березень

Заст.

дир. з НВР, класні керівники

 
 

12.Забезпечення соціального захисту учнів

12.1

Забезпечувати виконання чинного законодавства щодо соціального захисту учнів з категорії малозабезпечених, багатодітних родин, інвалідів, інших пільгових категорій

Щоденно

Заст.

директора з НВР

 

12.2

Забезпечувати виконання чинного законодавства щодо соціального захисту та матеріального забезпечення учнів з категорії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Щомісячно

Заст.

директора з НВР

 

12.3

Забезпечувати виконання чинного законодавства щодо стипендіального забезпечення учнів, преміювання, виплат матеріальної допомоги

Щомісячно

Заст.

директора з НВР

 

12.4

Забезпечувати виконання нормативних документів щодо медичного обслуговування, харчування, страхування учнів

Щомісячно

Заст.

директора з НВР, медпрацівник, класні керівники

 

12.5

Створювати необхідні умови для дозвілля та культурного відпочинку учнів

Щомісячно

Заст.

директора з НВР, керівники гуртків

 

12.6

Забезпечувати вимоги до нормативного забезпечення соціально-правового захисту учнів

Щомісячно

Заст.

директора з НВР, класні керівники, майстри в/н

 

12.7

Забезпечити учнів підручниками, навчальними посібниками, іншою літературою

Вересень

Заст.

директора з НВР, класні керівники, майстри в/н

 

12.8

Співпрацювати з районними службами соціального захисту населення, районними Службами у справах дітей, благодійними організаціями з метою соціального захисту учнів

Щомісячно

Заст.

директора з НВР, класні керівники, майстри в/н

 

12.9

Забезпечувати виконання чинного законодавства щодо проходження виробничої практики та працевлаштування учнів

Щомісячно

Заст.

директора з НВР, класні керівники, майстри в/н

 

13. Психологічна робота

13.1

Групова діагностика з вивчення характеру та темпераменту учнів І курсу

вересень - жовтень

практичний психолог

 

13.2

Індивідуальна діагностика особистості учнів-сиріт 1 курсу та учнів, позбавлених піклування батьків

вересень -червень

практичний психолог

 

13.3

Спостереження за поведінкою та емоційним станом учнів 1 курсу з метою виявлення причин труднощів адаптації до нового навчального закладу

протягом року

практичний психолог

 

13.4

Дослідження рівня психологічної адаптації учнів:

* виявлення дезадаптованих учнів

*діагностика рівня тривожності і агресивності учнів

протягом року

практичний психолог

 

13.5

Психологічні дослідження за запитом адміністрації, вчителів, майстрів в/н

протягом року

практичний психолог

 

13.6

Дослідження рівня психологічної адаптації учнів

*виявлення комунікабельності

*розв’язання конфліктної ситуації

жовтень -

квітень

практичний психолог

 

13.7

Робота з учнями з емоційними розладами ( вразливість, тривожність, схвильованість, конфліктність )

протягом року

практичний психолог

 

13.8

Дослідження самооцінки особистості серед учнів 1 курсу. Проведення соціометричного обстеження міжособистісних взаємин у колективі ровесників для з’ясування і усунення причин їх порушення за методикою «Соціометрія»

жовтень травень

.

практичний психолог

 

14. Консультаційна робота

14.1

Проводити індивідуальне консультування учнів 1 – 3 курсів

протягом року

практичний психолог

 

14.2

Проводити індивідуальні бесіди з учнями, які схильні до правопорушень

протягом року

практичний психолог

 

14.3

Індивідуальна робота з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування

протягом року

практичний психолог

 

14.4

Робота з обдарованими учнями

протягом року

практичний психолог

 

14.5

Проводити індивідуальну роботу з учнями, у яких за результатами діагностики виявлено схильність до підвищеного емоційного напруження, пропуски занять, порушення поведінки

протягом року

практичний психолог

 

14.6

Групова робота з учнями на теми:

«Моє здоров’я – мій вибір»

« Твоє ставлення до тютюну та алкоголю»

« Репродуктивне здоров’я»

« Запобігання та протидія домашньому насильству»

 

протягом року

практичний психолог

 

14.7

Надання консультації співробітникам ліцею з питань особистісного характеру

протягом року

практичний психолог

 

15. Консультування батьків

15.1

Індивідуальне консультування батьків з питань психологічної особливості дитини, стосунків між батьками та дітьми, встановлення довіри

за звернен-ням протягом року

практичний психолог

 

15.2

Групові психологічні консультування батьків на теми:

- особливості підліткового віку

-подолання тютюнової залежності

- запобігання та протидія насильству в сім’ї

-стрес та його наслідки :засоби подолання стресових ситуацій

за звернен -ням

практичний психолог

 

15.3

Участь у проведенні батьківських зборів . Анкетування батьків «Чи добре я знаю і розумію свою дитину»

за звернен-ням

Практичний психолог

 

16. Консультування педагогічного колективу

16.1

Проводити індивідуальні консультування педагогічних працівників

протягом року ( за звернен-ням)

Практичний психолог

 

16.2

Бесіди з майстрами в/н та класними керівниками про індивідуальні особливості у роботі з проблемними учнями

протягом року ( за звернен-ням)

практичний психолог

 

16.3

Надання рекомендацій щодо індивідуальних особливостей та взаємодії педагога з проблемними учнями

протягом року ( за звернен-ням)

практичний психолог

 

16.4

Проведення анкетування серед педагогічних працівників щодо виявлення їх емоційного вигорання

квітень

практичний психолог

 

17. Корекційно –відновлювальна та розвивальна робота

17.1

Корекційно – відновлювальні заняття для підвищення самооцінки учнів

протягом року

практичний психолог

 

17.2

Робота з учнями, які потребуютьособливої психолого-педагогічної уваги (бесіди, спостереження, корекціяповедінки)

протягом року

практичний психолог

 

17.3

Індивідуальна та  групова робота з учнями з емоційними розладами (тривожність, схвильованість, вразливість, агресивність)

протягом року

практичний психолог

 

17.4

Корекція міжособистісних взаємин (вирішення конфліктних ситуацій)

протягом року

практичний психолог

 

17.5

Робота з учнямигрупи «ризику»

протягом року

практичний психолог

 

17.6

Корекційні заняття з підлітками з подолання стресу

протягом року

практичний психолог

 

18. Психологічна просвіта

18.1

Тренінгове заняття з учнями 1курсу на тему: «Як досягти успіху у професії»

вересень

практичний психолог

 

18.2

Просвітницько-профілактичні заходи з питань протидії торгівлі людьми з учнями

жовтень

практичний психолог

 

18.3

Провести бесіду для учнів з показом фільму на тему: «Наркоманіяв

Україні: втраченіжиття»

листопад

практичний психолог

 

18.4

Тренінговий курс заняття з учнями Рівний – рівному»

грудень

практичний психолог

 

18.5

Провести тренінг з педагогами на тему: «Психологічне розвантаження вчителів: саморегуляція, аутотренінг»

січень

практичний психолог

 

18.6

Провести заняття для учнів з показом фільму на тему: «Станція призначення – життя»

лютий березень

практичний психолог

 

18.7

Провести лекцію – бесіду «Запобігання та протидія домашньому насильству

квітень

практичний психолог

 

18.8

Лекція - бесіда на тему: «Паління та його вплив на організм підлітка»

« Всесвітній день боротьби з палінням»

травень

практичний психолог

 

19. Організаційно – методична робота

19.1

Участь у навчально - методичних семінарах практичних психологів, конференціях, вебінарах

протягом року

практичний психолог

 

19.2

Оновлення нормативно- правової документації.

протягом року

практичний психолог

 

19.3

Підготовка діагностичного матеріалу (тестових бланків, анкет, наочності, тощо )

протягом року

практичний психолог

 

19.4

Участь у засіданнях педрад

протягом року

практичний психолог

 

19.5

Складання планів роботи:

річного

 • місячного

до 20.06.2018

щомісячно

практичний психолог

 

19.6.

Підготовка до проведення просвітницької роботи: корекційних занять, батьківських зборів

протягом року

практичний психолог

 

19.7

Оформлення документації психологічної служби

протягом року

практичний психолог

 

19.8

Самопідготовка та самоосвіта

протягом року

практичний психолог

 

20. Зв’язки з громадськістю

20.1

Підтримувати зв’язки з громадською організацією у справах сім’ї, молоді і спорту

протягом року

кл. керівник,

практичний психолог

 

20.2

Участь у спільних заходах зі службою у справах неповнолітніх та органами опіки і піклування

протягом року

заступник з НВР, практичний психолог

 

20.3

Відвідування учнів вдома (за необхідністю)

протягом року

кл. керівник,

практичний психолог

 

РОЗДІЛ V. БІБЛІОТЕКА

 

1. Організаціябібліотечного обслуговування

1.1

Провести бібліотечний урок «Знайомство з бібліотекою ліцею» та екскурсія по бібліотеці для учнів 1 курсу

Вересень

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

 

1.2

Оформити картотеку читацьких формулярів та перерєструвати читачів

Вересень

Бібліотекар Ілошвай О.В.

 

1.3

Розставити читацькі формуляри по групам, а в межах груп – за алфавітом

Вересень

Жовтень

Бібліотекар Ілошвай О.В.

 

1.4

Під час запису до бібліотеки ознайомити учнів з «Правилами користування бібліотекою»

Вересень

Бібліотекар Ілошвай О.В.

 
 

2. Інформаційно – бібліографічна робота

2.1

Інформаційно – бібліографічна робота на сайті ліцею

Протягом

року

Бібліотекар Ілошвай О.В.

Інженер з ОП

 

2.2

Організувати книжкові виставки:

-нових надходжень;

-до знаменних і пам’ятних дат;

-тематичних

Протягом

року

Бібліотекар Ілошвай О.В.

 

2.3

Організувати тематичні полиці на актуальні теми

Протягом

року

Бібліотекар Ілошвай О.В.

 

2.4

Випускати інформаційний бюлетень нових надходжень

По мірі надходж.

Бібліотекар Ілошвай О.В.

 

2.5

Підбір інформації для підготовки та проведення загально-ліцейних масових заходах

Протягом

року

Бібліотекар Ілошвай О.В.

 

2.6

Підготовка книжкових виставок літератури по предметним тижням

Протягом

року

Бібліотекар Ілошвай О.В.

 

2.7

Інформаційно – бібліографічна робота на сайті ліцею

Протягом

року

Бібліотекар Ілошвай О.В.

 
 

3. Організаційно-масова роботабібліотеки

3.1

Взяти участь у підготовці і проведенні лінійці до Дня знань

01.09.2018

Заст. дир. з НВР

Бібліотекар Ілошвай О.В.

 

3.2

Залучати актив до проведення масових бібліотечних заходів та ін.

Протягом

року

Бібліотекар Ілошвай О.В.

 

3.3

Тематична -ілюстративна виставка до Дня миру « 21 вересня-Міжнародний день миру»

До

21.09.2018

Бібліотекар Ілошвай О.В.

 

3.4

Інформаційна година До Міжнародного дня миру

21.09.2018

Бібліотекар Ілошвай О.В.

 

3.5

Бібліотечний урок до Всеукраїнського дня

бібліотек: «Скарбниця мудрості людської»

29.09.2018

Бібліотекар Ілошвай О.В.

 

3.6

Літературно- музична композиція

до Дня української писемності

та мови «Рідна мова, чиста, як роса».

09.11.2018

Заст. дир. з НВР

Бібліотекар Ілошвай О.В.

 

3.7

Урок- реквієм: «Народна трагедія. Скорботний 1933 рік»»

( До памяті жертв голодомору в Україні)

24.11.2018

Бібліотекар Ілошвай О.В.

 

3.8

Виховна година: «Його імя – підступний СНІД»»

01.12.2018

Бібліотекар Ілошвай О.В.

 

3.9

Літературно- музична композиція:

«Україна, соборна держава» (до Дня Соборності України)

22.01.2019

Бібліотекар Ілошвай О.В.

 

3.10

Оформити тематичну- ілюстрованувиставку присвячену Дню Соборності:

«День Соборності –

Україно моя калинова»

До

22.01.2019

Заст. дир. з НВР,

Кер. худ.самод.,

Бібліотекар Ілошвай О.В.

 

3.11

«Згадаймо юність, що горіла в Крутах» (тематична виставка до річниці бою під Крутами)

29.01.2019

Бібліотекар Ілошвай О.В.

 

3.12

Книжкова виставка до дня народження укр. видатної письменниці Лесі Українки:

«Безсмертна дочка Прометея»

До

25.02.2019

Бібліотекар Ілошвай О.В.

 

3.13

Урок памяті до вшанування Героїв Небесної Сотні: «Небесна Сотня у вирій полетіла»

20.02.2019

Бібліотекар Ілошвай О.В.

 

3.14

Літературно-музична композиція до дня народження Т.Г.Шевченка: «Мандрівка Тарасовими шляхами»

09.03.2019

Бібліотекар Ілошвай О.В.

 

3.15

Книжкова виставка:

«Слався Кобзарю, великий»»

До

09.03.2019

Бібліотекар Ілошвай О.В.

 

3.16

Книжково- ілюстративна виставка

«Чорнобиль – біль наш довічний»

До

26.04.2019

Бібліотекар Ілошвай О.В.

 

3.17

Підготувати і провести виховний захід присвячений до річниці аварії на Чорнобильській АЕС: «Дзвони Чорнобиля стукають у наші серця»

26.04.2019

Бібліотекар Ілошвай О.В.

 

3.18

Підготувати і провести урочистий захід до святкування перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

09.05.2019

Бібліотекар Ілошвай О.В.

 

3.19

Урок памяті:

«Геноцид кримськотатарського народу»

Травень

Бібліотекар Ілошвай О.В.

 

3.20

День вишиванки

Травень

Бібліотекар Ілошвай О.В.

 

3.21

Виховна година до Дня Конституції України: «Конституція -основний Закон України»

28.06.2019

Бібліотекар Ілошвай О.В.

 

3.22

Взяти участь у підготовці і проведенні святкової лінійці до вручення дипломів

30.06.2019

Бібліотекар Ілошвай О.В.

 

3.23

Експрес – заходи

(позаплановані оперативні заходи)

Протягом року

Бібліотекар Ілошвай О.В.

 
 

4. Організаційно-методична робота.

Підвищення кваліфікації, планування та звітність

4.1

Скласти річний план роботи бібліотеки на 2019-2020 навчальний рік

Червень

Бібліотекар Ілошвай О.В.

 

4.2

Проаналізувати стан забезпеченості учнів підручниками

Жовтень

Бібліотекар Ілошвай О.В.

 

4.3

Оформлення передплати на періодичні видання на 2019 рік

Листопад

Бібліотекар Ілошвай О.В.

 

4.4

Участь у конференціях,

семінарах, які проводить НМЦ ПТО у Закарпатській області. Обмінюватися досвідом роботиз іншими бібліотеками району та ПТНЗ

Протягом

року

Бібліотекар Ілошвай О.В.

 

4.5

Знайомитись із фаховою літературою, бібліотечними періодичними виданнями

Протягом року

Бібліотекар Ілошвай О.В.

 

4.6

Знайомитись із електронними ресурсами бібліотек України в мережі Інтернет. Вивчати досвід роботи

Протягом

року

Бібліотекар Ілошвай О.В.

 

4.7

Приймати участь у засіданнях педагогічних нарад в ліцеї

Протягом

року

Бібліотекар Ілошвай О.В.

 

4.8

Оформити папку

«Планово- звітна документація за 2018-2019 н.р.»

Липень 2019

Бібліотекар Ілошвай О.В.

 

4.9

Підготувати план роботи бібліотеки на наступний навчальний рік

Вересень 2018

Бібліотекар Ілошвай О.В.

 

РОЗДІЛ VI. ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА

з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

1. Організаційно-навчальна робота

1.1

Планування навчального процесу з фізичної культури (навчальний план, графік навчального процесу, робочий план)

Вересень

Керівник фіз. виховання

 

1.2

Провести вибори фізоргів груп

Вересень- жовтень

Керівник фіз. виховання, викладачі фіз. виховання

 

2. Фізкультурно-масова робота

2.1

Організувати роботу спортивних гуртків та секцій

Протягом року

Керівник фіз. виховання

 

2.2

Розробити Положення про змагання, проведення змагань серед учнів ПТНЗ.

Протягом року

Керівник фіз. виховання

 

2.3

Сформувати збірні команди ПТНЗ з різних видів спорту та брати участь у обласних змаганнях серед навчальних закладів I –II та ІІІ рівнів акредитації

Протягом року

Керівник фіз. виховання

 

2.4

Організувати та провести: Олімпійський урок, олімпійський тиждень в рамках святкування Дня фізичної культури і спорту

Вересень

Керівник фіз. виховання, викладачі фіз. виховання

 

2.5

Організувати та провести турнір з міні – футболу «кубок ліцею» між командами груп

Жовтень

Керівник фіз. виховання, викладачі фіз. виховання

 

2.6

Організувати та провести матч за суперкубок з міні – футболу, між збірною викладачів ліцею та командою переможницею

Листопад

Керівник фіз. виховання, викладачі фіз. виховання

 

2.7

Організувати та провести спортивні змагання з баскетболу на першість ліцею

Березень

Керівник фіз. виховання, викладачі фіз. виховання

 

2.8

Організувати та провести весняний легкоатлетичний крос

Березень

Керівник фіз. виховання, викладачі фіз. виховання

 

2.9

Підготувати та брати участь у товариській зустрічі з міні – футболу між БПЛСП та Берегівським медичним коледжем

Квітень

Керівник фіз. виховання, викладачі фіз. виховання

 

2.10

Організувати та провести спортивні змагання з гандболу на першість ліцею

Квітень

Керівник фіз. виховання, викладачі фіз.виховання

 

2.11

Організувати та провести спортивні змагання з атлетичної гімнастики між учнями ліцею

Травень

Керівник фіз. виховання, викладачі фіз. виховання

 

3. Фізкультурно-оздоровча робота

3.1

Створити групи оздоровчої спрямованості

Вересень

Керівник фіз. виховання

 

3.2

Проводити дні здоров’я

Протягом року

Керівник фіз. виховання, медпррацівник

 

3.3

Організувати роботу з учнями, віднесеними за станом здоров’я до спеціальної медичної групи.

Жовтень

Керівник фіз. виховання

 

3.4

Організувати проведення профілактичних бесід «За здоровий спосіб життя»

Протягом року

Керівник фіз. виховання, медпрацівник

 

4. Фінансово-господарська діяльність

4.1

Підтримання стану матеріально – спортивної бази в належному стані

Щоденно

Керівник фіз. виховання

 

4.2

Придбання спортивного

інвентарю

За кошторисом

Керівник фіз. виховання

 

РОЗДІЛ VІI. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНІЗАЦІЄЮ
НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ

з/п

Що контролюється

Мета контролю

Хто контролює

Термін контролю

Де заслухано, підсумки контролю

1

2

3

4

5

6

1.

Ведення викладачами та майстрами в/н журналів теоретичного та виробничого навчання

Перевірка, як педпрацівники дотримуються інструкції з ведення журналів, накопичення оцінок. Частота опитування, відповідність дат проведення уроків у журналах теоретичного навчання, виробничого навчання і розклад. Виконання навчальних планів і програм

заст. директора з НВР,

методист,

ст. майстер

2 рази на семестр,

1 раз на місяць,

1 раз на тиждень

обговорення на нараді при директорові

2.

Ведення журналів класних керівників, майстрів груп

Аналіз планів виховної роботи навчальних груп, стан виконання Закону України «Про мову», своєчасності виконання запланованих заходів, ви конання вимог до ведення журналів

заст. директора з НВР

1 раз на місяць

обговорення на ІМН

3.

Ведення книги взаємовідвідування уроків

Частота відвідування уроків, якість та глибина аналізу відвіданих уроків. Робота педпрацівників над особистими методичними проблемами; позитивні знахідки; ефективний досвід педагогів

Голови МК

1 раз на семестр (січень, травень)

обговорення на засіданнях МК

4.

Ведення книги протоколів засідань МК

Виконання планів роботи, якість протоколів засідань комісій

заст. директора з НВР,

методист

2 рази на рік

обговорення на ІМН, методичній раді

5.

Уроки, лабораторно-практичні заняття

Якість знань учнів, прищеплення їм навичок конспектування, між предметні зв'язки, ТЗН, комп'ютеризація навчального процесу, професійна спрямованість предметів загальноосвітнього циклу

дирекція,

голови МК

протягом року

обговорення на ІМН, педраді, засіданнях МК

6.

Засідання методичних комісій

Явка викладачів та майстрів в/н, підготовка запланованих питань

заст. директора з НВР,

методист

1 раз на місяць

обговорення на засіданнях методичної ради

7.

Виховні години, тематичні лінійки, вечори

Якість підготовки і проведення виховних годин, тематичних лінійок. Присутність учнів на заходах. Виховний потенціал заходів. Зв'язок з майбутньою професією

заст. директора з НВР

щоп'ятниці

о 8:00

обговорення на ІМН, МО кл.керівників та майстрів в/н

8.

Предметні гуртки та гуртки технічної творчості учнів

Відвідування учнями засідань гуртків, виконання планів роботи, ефективності проведеної роботи

заст. директора з НВР

2 рази на рік

(лютий, травень)

обговорення на педраді

9.

Кабінети та лабораторії

Виконання планів роботи кабінетів та лабораторій. Додержання правил ТБ. Справність приладів та обладнання. Меблі в кабінетах, їх стан

заст. директора з НВР,

методист

2 рази на рік

(січень, травень)

обговорення на ІМН, педраді

10.

Навчальні майстерні

Наявність методичного забезпечення. Виконання програм в/н. Додержання правил ТБ. Зв'язок майстрів в/н з предметними комісіями викладачів спецдисциплін

заст. директора з НВР

2 рази на рік

(лютий, травень)

обговорення на ІМН, педраді

11.

Документація викладачів. Методичне забезпечення поточного та підсумкового контролю знань учнів

Відповідність документації навчальним планам. Наявність документації українською мовою, наявність матеріалів ДПА, варіантів обов'язкових контрольних робіт за навчальними планами

заст. директора з НВР,

методист,

голови МК

2 рази на рік

(грудень, травень)

обговорення на ІМН

12.

Звіти учнів з лабораторних та практичних робіт

Дотримання вимог орфографічного і графічного режимів, їх оформлення, зберігання, перевірка їх викладачами

заст. директора з НВР

квітень

обговорення на засіданнях МК

13.

Комплексні кваліфікаційні завдання

Наявність затверджених пакетів документів ККЗ з усіх професій. Матеріально – методичне забезпечення виконання ККЗ

заст. директора з НВР

грудень

обговорення на засіданнях МК

14.

ККЗ з предметів професійно-теоретичної підготовки

Стан дидактичної інтеграції професійно орієнтованих та спецдисциплін. Створення пакетів ККЗ (теоретичні питання, задачі, варіанти контрольних завдань)

заст. директора з НВР

січень

обговорення на ІМН

15.

Звіти з виробничого навчання на виробництві (щоденники)

Наявність та якість ведення щоденників виробничої практики

заст. директора з НВР

за графіком навчального процесу (по закінченню в/н)

обговорення на засіданнях МК

16.

Відкриті уроки

Виконання графіка проведення та підготовки до них. Розгорнутий поурочний план-конспект або методична розробка. Зв'язок з індивідуальною методичною темою та єдиною методичною темою навчального закладу

заст. директора з НВР,

методист

за графіком

обговорення на засіданнях педради

17.

Державна підсумкова атестація

Додержання вимог до організації та проведення ДПА. Якість знань учнів. Матеріально методичне забезпечення

заст. директора з НВР,

методист

ІІ семестр

обговорення на педраді

18.

Семінари з молодими

викладачами та майстрами

Наявність плану роботи, тематики та розкладу семінарських занять, зразків методичної документації до уроків різних типів з використання активних

методів навчання

заст. директора з НВР,

методист

жовтень

обговорення на ІМН

19.

Стан викладання предметів професійно-теоретичної підготовки

Якість проведення уроків, наявність планів-конспектів до уроків, забезпечення зв'язку із змістом професійної освіти

заст. директора з НВР,

методист

січень-лютий

обговорення на педраді

20.

Санітарний стан приміщень, території

Якість прибирання та чергування. Додержання санітарного режиму в учбових приміщеннях та гуртожитку. Наявність та справність меблів

завгосподарством

щоденно

обговорення на нарадах при директорові

РОЗДІЛ VІІI. МЕТОДИЧНА РОБОТА

з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Відмітка про

виконан-ня

1

2

3

4

5

І. Методична робота

1.1

Організувати та провести засідання педагогічної ради ліцею (додаток № 1).

Серпень, листопад,

грудень, січень, березень, травень, червень

Директор

Тороній В.Е.

 

1.2

Організувати та провести засідання навчально-методичної ради (додаток № 2).

Вересень,

листопад, січень, березень, червень

Голова навч.метод.

ради

 

1.3

Провести засідання методичних комісій та творчої групи з впровадження інноваційних технологій в освітній процес.

Кожного місяця (згідно планів роботи МК, ТГ)

Голови МК, ТГ

 

1.4

Провести інструктивно-методичні наради з педагогічними працівниками (додаток № 3).

щомісяця

Методист, заступники дир. з НВР, ст.майстер

 

1.5

Організувати та провести предметні тижні

За графіком

Методист, голови МК, педпрацівники

 

1.6

Організувати роботу постійно діючого психолого-педагогічного семінару «Педагогічний пошук» на тему: «Самоосвітня діяльність – важлива складова підвищення майстерності педагога» (додаток №4).

Вересень,

листопад, січень, березень, червень

Методист

 

1.7

Організувати та провести методичний тиждень на тему: «Підвищення педагогічної майстерності та психологічної компетентності – запорука розвитку й самореалізації особистості педагога»

Квітень

Методист

 

1.8

Організувати роботу Школи передового педагогічного досвіду на тему: «Нестандартні форми навчання і виховання як ефективний засіб розвитку творчої активності учнів» (додаток № 5).

Вересень,

листопад,

грудень, лютий, травень

Методист

 

1.9

Організувати роботу Школи молодого педагога (додаток № 6).

I п’ятниця місяця

Методист, ст.майстер

 

1.10

Провести педагогічні читання на тему: «Розвиток професійної компетентності педагогів – важлива складова якісної професійної освіти» (обмін досвідом)

січень

Методист

 

1.11

Вивчити та узагальнити досвід роботивикладачів та майстрів виробничого навчання

Протягом навч.року

Методист

 

1.12

Організувати проведення індивідуальних та групових консультацій для педпрацівників ліцею

За окремим графіком

Методист

 

1.13

Надавати методичну допомогу в розробці навчальних програм із предметів загальнопрофесфійної, професійно-теоретичної підготовок та виробничого навчання, розроблених на модульно-компетентнісній основі

Протягом навч.року

Методист

 

1.14

Забезпечити умови для проведення самоосвітньої діяльності педагогів ліцею, індивідуальної методичної роботи.

Постійно

Методист

 

1.15

Організувати наставництво для молодих педагогів (закріплення, планування роботи, проведення Школи молодого педагога).

Постійно

Методист

 

1.16

Організувати роботу щодо проведення відкритих уроків, взаємовідвідування уроків.

Постійно, за окрем. графіками

Заступник директора з НВР, методист

 

1.17

Забезпечити проведення моніторингових досліджень рівня професійної компетентності педагогічних працівників ліцею.

Січень червень

Методист

 

1.18

Надати методичну та консультативну допомогу щодо розробки навчально-плануючої документації викладачів та майстрів в/н.

Вересень 2018

Методист, голови МК

 

1.19

Скласти єдиний план методичної роботи на 2018/2019 навчальний рік.

Вересень 2018

Методист

 

1.20

Створити умови для вивчення педпрацівниками сучасних педагогічних і виробничих технологій, обладнання, техніки тощо.

Постійно

Адміністрація, методист

 

1.21

Організувати роботу з обдарованими учнями, забезпечити участь в обласних олімпіадах, конкурсах профмайстерності.

Протягом навч.року (згідно плану роботу)

Заступник з НВР,В.о. ст.майстра

 

1.22

Проводити аналіз участі педагогічних працівників ліцею в методичній роботі, розробити інформаційно-методичний супровід цієї роботи

Протягом навч.року

Методист

 

1.23

Забезпечити інформаційно-методичний супровід атестації педагогічних працівників ліцею.

За планом роботи АК

Голови МК, методист

 

1.24

Поповнення електронного каталогу новими дидактичними (методичними) матеріалами педпрацівників.

Протягом навч.року

Методист

 

1.25

Надавати методичну допомогу педпрацівникам в оволодінні практичними вміннями і навичками інноваційної діяльності.

За необхідністю

Методист

 

1.26

Висвітлення навчально-методичної роботи на сайті Берегівського професійного ліцею.

Протягом навч.року

Методист

 

Методичний кабінет

2. Організаційна робота

2.1

Скласти план надання адресної допомоги за індивідуальними запитами педагогів на основі аналізу діагностичних карт

Вересень

Методист, голови методичних комісій

 

2.2

Створити довідково-інформаційний фонд методичних матеріалів, літератури з єдиної методичної теми

Серпень-вересень

Бібліотекар, методист

 

2.3

Створити в методичному кабінеті картотеки:

-методичної літератури, періодичних видань з питань професійно-технічної освіти;

-передового педагогічного досвіду;

Постійно

Бібліотекар, методист

 

2.4

Зосередити в методичному кабінеті плануючу документацію на навчальний рік:

- план роботи на2018-2019 навчальний рік;

- план роботи педагогічної ради;

-плани роботи методичної комісії;

- план роботи проведення інструктивно-методичних нарад;

- план вивчення узагальнення досвіду роботи;

- плани роботи творчих групп тощою.

Вересень

 

 

Заст. дир. з НВР, методист

 

2.5

Організувати проведення заходів щодо підвищення педагогічної майстерності:

- семінарів-практикумів, проблемних семінарів;

- шкіл молодого педагога;

- індивідуальних і групових консультацій;

- інструктивно-методичних нарадах

Постійно, за окремими планами

Методист, голови методичних комісій

 

2.6

Надавати індивідуальну допомогу викладачам і майстрам виробничого навчання у доборі літератури та матеріалів для проведення уроків, відкритих уроків, позакласних заходів, для самоосвіти

Постійно

Бібліотекар, методист

 

2.7

Розробити і скласти графік проведення тематичних тижнів та професійних декад.

Жовтень

Методист, голови МК

 

2.8

Забезпечити роботу педагогічного кабінету в наданні конкретної допомоги педагогам і майстрам в/н у підвищенні їх кваліфікації та впровадженні передового педагогічного досвіду.

Постійно

Методист

 

2.9

Провести семінар – практикум передового педагогічного досвіду викладачів і майстрів в/н ліцею.

Березень

Методист, голови МК

 

2.10

Взяти учать у підготовці і проведенні атестації педпрацівників.

Вересень - квітень

Методист, голови методичних комісій

 

2.11

Організувати взаємовідвідування уроків

Протягом навч.року

Методист

 

2.12

Надати допомогу педпрацівникам у роботі щодо самоосвіти, індивідуальній методичній роботі, авторам доповідей, рефератів, методичних розробок.

Постійно

Методист

 

2.13

Провести семінари –звіти з метою обміну досвідом по комплексному методичному забезпеченню предметів та професій.

Січень, Червень

Заст. дир.з НВР, ст. майстер

 

3. Аналітико-методична робота

3.1

Вивчення наказів, положень, рекомендацій стосовно науково-методичної роботи.

Постійно

Методист, голови методичних комісій

 

3.2

Провести психолого-педагогічні спостереження за динамікою педагогічної майстерності педпрацівників згідно з діагностичними картами

Постійно

Психолог, методист

 

3.3

Надати методичну допомогу у розробці поурочно-тематичних планів, робочих програм, узагальнити пропозиції методичних комісій щодо вдосконалення навчально-плануючої документації

Вересень

Методист, голови методичних комісій

 

3.4

Організувати навчання молодих майстрів виробничого навчання і викладачів з вивчення методики теоретичного і виробничого навчання, методики виховної роботи, педагогіки і песихології.

Вересень, жовтень

Методист

 

3.5

Забезпечити індивідуальний підхід до надання методичної допомоги щодо самоосвіти педагогів.

Постійно

Методист

 

3.6

Надати методичну допомогу методичним комісіям щодо планування і проведення засідань.

Щомісяця

Методист

 

3.7

Організувати наставництво з надання адресної допомоги педагогічним працівникам.

Постійно

Методист

 

3.8

Надавати допомогу в підготовці і проведені семінарів-практикумів.

Постійно

Методист

 

3.9

Надавати допомогу в підготовці, проведенні і обговорені відкритих уроків

Постійно

Методист

 

3.10

Створити зразки плануючої документації для різних категорій педагогів.

Вересень

Методист, голови методичних комісій

 

3.11

Проведення методичних оперативних нарад (оперативок).

Протягом навч.року

Методист

 

3.12

Проведення методичної консультації «Увага атестація!»

Вересень, 2018

Методист

 

4.Вивчення, узагальнення і запровадження

передового педагогічного і виробничого досвіду

4.1

Вивчити потреби викладачів у підвищенні фахового рівня.

Жовтень

Методист,

ст. майстер

 

4.2

Систематично дбати про стимулювання творчого пошуку, ініціативи викладачів.

Протягом навч.року

Методист

 

4.3

Обмін досвідом з метою професійного вдосконалення, вибору оптимальних форм і методів роботи через: -взаємодвідвідування викладачами та майстрами в/н уроків і позакласних заходів; -співбесіди; - дискусії; -розробку рекомендацій.

Протягом навч.року

Методист, голови методичних комісій

 

4.4

Провести засідання школи передового педагогічного досвіду на тему: «Нестандартні форми навчання і виховання як ефективний засіб розвитку творчої активності учнів».

За планом ШППД

Методист

 

4.5

Надавати методичну допомогу у вивченні і узагальненні передового педагогічного досвіду кращих викладачів, майстрів виробничого навчання

Постійно

Методист, голови методичних комісій

 

4.6

Розробити перспективний план вивчення передового досвіду викладачів, майстра в/н

Вересень

Методист, голови методичних комісій

 

4.7

Надавати допомогу викладачам з вивчення інноваційних педагогічних і виробничих технологій.

Постійно

Методист, керівник творчої групи

 

4.8

Сприяти організації творчих відряджень педагогів з вивчення досвіду роботи колег.

Постійно

Методист

 

РОЗДІЛ IХ. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

1.

Скласти графік підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2018/2019 навчальний рік

Вересень

Методист

 

2.

Провести вхідне та вихідне діагностування педпрацівників з метою виявлення інформаційно- методичних запитів

Вересень-червень

Методист

 

3.

Забезпечити участь педагогічних працівників всіх категорій у роботі обласних семінарів-практикумів, шкіл передового досвіду, обласних конкурсів тощо. (згідно планів роботи НМЦ ПТО та Департамент науки і освіти Закарпатської обласної державної адміністрації)

За планом НМЦ ПТО

Заст. дир. з НВР, методист, ст.майстер

 

4.

Створити умови для участі педпрацівників ліцею у колективних та індивідуальних формах методичної роботи.

За єдиним планом методичної роботи

Дирекція, методист

 

5.

Організувати стажування майстрів в/н та викладачів професійно-теоретичної підготовки на виробництві з метою вивчення сучасних технологій матеріалів, техніки

За графіком

Заст. дир. з НВР, ст.майстер

 

6.

З метою економії бюджетних коштів та задоволення потреб педагогічних працівників у підвищенні свого фахового рівня:

- Для відповідних категорій педагогічних працівників (лист 10.05.2017 № 01-15/1227) пріоритетними в області вважати дистанційне навчання та очно- заочну форму підвищення кваліфікації.

-Для категорій педагогів курси підвищення кваліфікації при Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти проводити упродовж трьох тижнів, перший з яких – самостійна робота слухачів без відриву від виробницва над підвищенням свого фахово рівня відповідно до запропонованих завдань

Доки не мине потреба

Директор Тороній В.Е.

 

7.

Реалізувати заходи щодо самоосвітньої діяльності кожного педагога ліцею.

Протягом навч.року

Методист, голови МК

 

8.

Забезпечити проведення комплексу заходів атестації педагогічних працівників

За планом роботи атестаційної комісії

Голова атестаційної комісії

 

9.

Провести моніторинг професійної майстерності педагогічних кадрів:

 • визначення динаміки професійного рівня вчителів, що потребують постійної методичної допомоги;

 • вивчення педагогічної діяльності викладачів, що атестуються

 

 

Листопад

 

 

Жовтень-лютий

Методист

Голови МК

 

10.

Забезпечити вивчення нових педагогічних і виробничих технологій, передового досвіду навчання та виховання, аналізувати результати цієї роботи

Постійно, четверг

Методист

 

11.

Організувати наставництво, надання допомоги, відвідування індивідуальних і групових консультацій

Постійно за графіком

Методист

 

12.

Організувати постійно діючі тематичні виставки у методичному кабінеті і бібліотеці з метою поширення передового досвіду, новинок, методичної літератури, досягнень педагогіки, психології, техніки і технології

Січень, червень

Методист

 

РОЗДІЛ Х. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

1.

Оновлення куточків з охорони праці, безпеки життєдіяльності у кабінетах, майстернях

Серпень

Відповід.За кабінети, майстерні,лабораторії, інженер з ОП

Кукрі Т.О.

 

2.

Перевірка системи об’єктів (споруд) щодо готовності їх до нового навчального року

Серпень

Зав. госп. Ногач А.А.,

інженер з ОП

Кукрі Т.О.

 

3.

Укомплектовування всіх робочих приміщень, майстерень аптечками та медикаментами першої медичної допомоги

Серпень

Медична сестра

Микулець Л.М.

 

4.

Перевірка заземлення обладнання, електроустаткування

Серпень

Зав. госп. Ногач А.А.,відповідальний за електробезпеку

 

5.

Організація та проведення вступного інструктажу з працівниками ліцею

По мірі потреби

Інженер з ОП

Кукрі Т.О.

 

6.

Провести вступний інструктаж з охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту з учнями нового набору

Вересень

Інженер з ОП

Кукрі Т.О.,

начальник штабу ЦЗ

 

7.

Контроль журналів реєстрації інструктажів з охорони праці по структурним підрозділам

Вересень

Інженер з ОП

Кукрі Т.О.

 

8.

Підготовка проекту наказу «Про призначення відповідальних осіб по охороні праці та протипожежної безпеки в ліцеї»

Вересень

Інженер з ОП

Кукрі Т.О.

 

9.

Проведення тренування-евакуації учнів та працівників на випадок пожежі та інших надзвичайних ситуацій

Вересень

Заст.директора з НВР, інженер з ОП

Кукрі Т.О., начальник штабу з ЦЗ

 

10.

Підготовка звітів про нещасні випадки під час навчально-виховного процесу, невиробничий травматизм

1 раз у квартал

Інженер з ОП

Кукрі Т.О.

 

11.

Забезпечення проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності під час спортивних змагань

Протягом навч.року

Керівник з фіз.виховання, інженер з ОП

Кукрі Т.О.

 

12.

Підготовка проекту наказу «Про проведення у ліцеї Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності»

Квітень

Інженер з ОП.

Кукрі Т.О.

 

13.

Підготовка проекту наказу «Про підготовку об’єктів ліцею до осінньо-зимового пожежо- небезпечного періоду»

Жовтень

Інженер з ОП.

Кукрі Т.О.

 

14.

Проведення повторного інструктажу з працівниками ліцею, які виконують роботу з підвищеною небезпекою.

1 раз у квартал

Інженер з ОП

Кукрі Т.О.

 

15.

Організація контролю за тепловим режимом

Листопад

Зав. госп. Ногач А.А.,

інженер з ОП

Кукрі Т.О.

 

16.

Організація і проведення лекцій і бесід з питань профілактики всіх видів травматизму серед учнів із залученням відповідальних служб

Листопад

Заст.директора з НВР

Інженер з ОП

Кукрі Т.О.

 

17.

Проведення інструктажа з учнями в зв’язку з новорічними святами та зимовими канікулами

Грудень

Інженер з ОП

Кукрі Т.О.,

кл. керівники

 

18.

Підготувати проект наказу «Про медичний огляд майстрів в/н професій громадського харчування

Грудень

Інженер з ОП

Кукрі Т.О.,

Медсестра

Микулець Л.М.

 

19.

Перевірка робочого стану електроприладів

Січень

Зав. господарством, відповідальний з а електробезпеку

 

20.

Розробка і перегляд інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки, інструкцій за видами робіт

Січень

Інженер з ОП

Кукрі Т.О.

 

21.

Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог в приміщеннях

Січень

Зав. госп. Ногач А.А.,

інженер з ОП

Кукрі Т.О.

 

22.

Проведення повторного інструктажу з пожежної безпеки з працівниками

Січень

Інженер з ОП

Рішко Г.М., начальник штабу ЦЗ

 

23.

Перевірка знань з електробезпеки працівників

Лютий

Зав. госп. Ногач А.А.,

інженер з ОП

Кукрі Т.О.

 

24.

Розробка заходів для відкриття кабінету з ОП

Лютий

Заст. директора з НВР

Інженер з ОП

Кукрі Т.О.

 

24.

Контроль за дотриманням вимог техніки безпеки, норм охорони життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу

Лютий

Заст. директора з НВР, інженер з ОП

Кукрі Т.О.

 

25.

Організація навчання і проведення перевірки знань з охорони праці з працівниками ліцею

Березень

Інженер з ОП

Кукрі Т.О.,

викладач з ОП

 

26.

Контроль за станом охорони праці, безпеки праці під час навчально-виховного процесу

Березень

Заст. директора з НВР, інженер з ОП

Кукрі Т.О.

 

27.

Підготовка проекту наказу «Про підготовку об’єктів ліцею до весняно-літнього пожежо-небезпечного періоду»

Березень

Інженер з ОП

Кукрі Т.О.

 

28.

Проведення Тижня присвяченого всесвітньому дню охорони праці

Квітень

Заст. директора з НВР, інженер з ОП

Кукрі Т.О.

 

29.

Проведення перезарядки вогнегасників та привести в належний стан протипожежний інвентар

Травень

Інженер з ОП

Кукрі Т.О., начальник штабу з ЦЗ

 

30.

Проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності під час проходження виробничої практики

Протягом року

Інженер з ОП

Кукрі Т.О.,

майстри в/н

 

31.

Складання і підписання акту готовності закладу до нового навчального року

Червень

Комісія по складання і підписання акту готовності закладу до нового навч.року

 

32.

Перед літніми канікулами провести профілактичну роботу серед учнів з питань правил поведінки на воді, на дорогах і надання першої допомоги в разі нещасного випадку

Червень

Заст.директора з НВР, інженер з ОП

Кукрі Т.О.,

майстри в/н, кл. керівники.

 

РОЗДІЛ XI. УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ

з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

1.

Забезпечувати навчальні кабінети необхідними навчально-методичними посібниками та програмними засобами навчання.

Протягом навч.року

Заст.дир. з НВР, викладачі

 

2.

Продовжувати поповнювати бібліотечний фонд підручниками, навчальними посібниками зі спеціальностей

Протягом року

Директор

Тороній В.Е.,

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

 

3.

Оформити підписку на газети і журнали на 2018/2019 навчальний рік

Вересень-жовтень

Директор,

Тороній В.Е.,

Бібліотекар Ілошвай О.В.,

методист,

головний бухгалтер

Жук С.А.

 

4.

Продовжити роботу з розробки дидактичних матеріалів для предметівтеоретичного і практичного циклів.

Протягом навч.року

Викладачі

 

5.

Доопрацювати паспорти комплексного методичного забезпечення з усіх предметів відповідно вимог атестації закладу.

Вересень – Грудень 2018р.

Викладачі

 

6.

Організувати і забезпечити практичні заходи з раціонального використання комп’ютерної техніки.

Протягом навч.року

Заст. дир.з НВР, методист

 

7.

Створювати та покращувати матеріальну базу ліцензованих професій.

Протягом навч.року

Директор

Заст.дир з НВР

Зав.госп

 

8.

Скласти план заходів по підготовці ліцею до осінньо-зимового періоду

Вересень 2018

Зав.господарст.

Ногач А.А.

 

9.

Завершити виконання заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду

Жовтень 2018

Зав.господарст.

Ногач А.А.

 

10.

Проаналізувати забезпеченість навчальних майстерень матеріалами, інструментом

Листопад 2018

Зав.господарст.

Ногач А.А., ст.майстер

 

11.

Скласти план заходів по забезпеченню матеріалом та інструментом навчальні майстерні на II семестр

Листопад 2018

Зав.господарст.

Ногач А.А., ст.майстер

 

12.

Майстрам в/н систематизувати та за необхідністю поновити наочні посібники, дидактичний матеріал, інструменти, які необхідні для проведення уроків в/н

Вересень

2018

Ст.майстер,

майстри в/н

 

13.

Перевірити виконання заходів по зміцненню матеріальної бази

Березень

2019

Заст.дир. з НВР,

Зав.господарст.

Ногач А.А., ст.майстер

 

14.

На навчальних дільницях поновити куточки з охорони та безпеки праці.

Серпень 2018

Майстри в/н,

інженер з ОП

 

15.

Виготовити експонати для постійно діючої виставки ліцея за тематикою професій,за якими проводиться навчання

Лютий 2019

Майстри в/н,

класні керівники,

викладачі

 

16.

Провести ремонт приміщень, навчальних класів, виробничих майстерень (лабораторій) для занять

Липень-серпень

Зав.господарст.

Ногач А.А., ст.майстер

 

РОЗДІЛ XІI. ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

1.

Провести інструктивну нараду педпрацівників, на якій обговорити план профорієнтаційної роботи на 2018/2019 н.р.

Січень

2019

Заст.дир. з НВР

 

2.

Видати наказ про закріплення педагогічних працівників за школами міста та району для проведення профорієнтаційної роботи

Листопад-грудень

2018

Заст.дир. з НВР

 

3.

Подати оголошення про прийом учнів до засобів масової інформації (радіо, телебачення, Internet)

ІІ семестр

Заст.дир. з НВР

 

4.

В закріплених школах створити «Інформаційні куточки» для учнів 9-11 кл.

Січень

2019

Викладачі,

майстри в/н

 

5.

Проводити роз'яснювальну роботу з батьками випускників шкіл, посилити їх роль в підготовці учнів до вибору професії.

Лютий –березень

2019

Викладачі,

майстри в/н

 

6.

Виготовити наглядну агітацію про ліцей для абітурієнтів 2019 року

Лютий 2019

Дирекція

 

7.

Створити приймальну комісію, обговорити, затвердити її склад на педраді, визначити функціональні обов’язки її членів

Січень

Заст.дир. з НВР

 

8.

Провести виїзні рейди педагогічними працівниками в школи з метою профорієнтації

Лютий-Квітень

2019

Заст.дир. з НВР

 

9.

На батьківських зборах ліцею обговорити питання набору до ліцею на 2018-2019 н.р.

Березень-Червень

2019

Кл. керівники,

майстри в/н

 

10.

Провести виховні бесіди з метою залучення учнів ліцея до профорієнтаційної роботи «Абітурієнт 2020»

Квітень

2019

Кл. керівники

майстри в/н

 

11.

3 метою залучення нових учнів на навчання в ліцей надіслати батькам кращих учнів подяки по місцю їх проживання

Червень

2019

Заст.дир. з НВР, майстри в/н

 

12.

Заслуховувати питання профорієнтаційної роботи в ліцеї на виробничих нарадах

Квітень, травень, червень, вересень

Дирекція

 

13.

Виготовити буклети та альбоми про ліцей, поновити профорієнтаційні стенди

Березень 2019

Дирекція

 

14.

Затвердити правила прийому до ліцея

Червень 2019

Дирекція

 

15.

Скласти графік чергування працівників ліцея з набору учнів на 2019-2020 н.р.

Червень 2019

Прийм.Комісія

 

16.

Підготувати агітбригаду і трихвилинний відеоролик про життя ліцея

Постійно

Заст.дир. з НВР, Голова профкому

Голова учн.самовр.

 

17.

Провести « День відкритих дверей» для учнів шкіл та їх батьків

ІІ семестр

Заст.дир. з НВР, прийм. Комісія

 

18.

Прийняти участь в обласному конкурсі професійної майстерності

Протягом

навч.року

Голови МК

 

19.

Систематично на нарадах при директорі розглядати стан профорієнтаційної роботи

Постійно

Заст.дир. з НВР

 

20.

Провести тижні професій

Протягом навч.року

Ст.майстер,

методист

 

21.

Активно залучати до профорієнтаційної роботи учнів уліцея, випускників

Протягом

навч.року

Учнівське самоврядування

 

22.

Провести інструктивну нараду педпрацівників, на якій обговорити план профорієнтаційної роботи на 2018/2019 н.р.

Січень

2019

Заст.дир. з НВР

 

23.

Видати наказ про закріплення педагогічних працівників за школами міста та району для проведення профорієнтаційної роботи

Листопад-грудень

2018

Заст.дир. з НВР

 

РОЗДІЛ XІІ. КАДРОВА ТА ЮРИДИЧНА РОБОТА

з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

1.

Забезпечення дотримання в навчальному закладі законодавчих та нормативно-правових актів, а також надання роз’яснень та рекомендацій щодо застосування чинного законодавства

Протягом року

Керівник кадрової та юридичної служби

Павликівська М. В.

 

2.

Проведення претензійно-позовної роботи

За потреби

Керівник кадрової та юридичної служби

Павликівська М. В.

 

3.

Аналіз договорів, які укладаються в процесі господарської діяльності ліцею

За потреби

Керівник кадрової та юридичної служби

Павликівська М. В.

 

4.

Аналіз договорів, які укладаються в процесі освітньої діяльності ліцею

Згідно навчальних планів

Керівник кадрової та юридичної служби

Павликівська М. В.

 

5.

Активна участь у здійсненні заходів щодо зменшення невиробничих витрат, збереження майна ліцею, своєчасного притягнення до відповідальності працівників, винних у заподіянні матеріальної школи ліцею

За потреби

Керівник кадрової та юридичної служби

Павликівська М. В.

 

6.

Перевірка та аналіз документів, що подані вступниками

Липень-серпень

Керівник кадрової та юридичної служби

Павликівська М. В.

 

7.

Складання плану підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2019 рік

Липень –серпень

Керівник кадрової та юридичної служби

Павликівська М. В., спільно з методистом

 

8.

Участь у процесі підготовки пакету документів про готовність навчального закладу до 2018-2019 навчального року

Вересень 2018

Спільно з керівниками структурних підрозділів

 

9.

Участь у розроблені штатного розпису ліцею на 2018-2019 навчальний рік

Вересень 2018

Керівник кадрової та юридичної служби

Павликівська М. В., спільно з головним бухгалтером

Жук С.А.

 

10.

Формування кадрового резерву на керівні посади на 2019рік

Грудень

Керівник кадрової та юридичної служби

Павликівська М. В.

 

11.

Складання графіку відпусток працівників ліцею на 2019 рік

Грудень

Керівник кадрової та юридичної служби

Павликівська М. В.

 

РОЗДІЛ XIV. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ТА
НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

п/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

1.

Зробити перевірку лічильників світла і води.

Серпень 2018

Зав.господарст.

Ногач А.А.

 

2.

Замінити лампи розжарювання на енергозберігаючі лампи в приміщеннях навчального закладу.

Серпень 2018

Зав.господарст.

Ногач А.А.

 

3.

Перевірити стан горища, даху,підлоги в кабінетах, майстернях та привести її у відповідність до вимог норм і правил безпеки навчання і праці.

Серпень 2018

Зав.господарст.

Ногач А.А.

 

4.

Провести вимірювання опору розтікання і заземлення електромережі та устаткування.

Серпень 2018

Зав.господарст.

Ногач А.А.

 

5.

Перевірити стан вікон ( за необхідності засклити)

Жовтень 2018.

Зав.господарст.

Ногач А.А.

 

6.

Забезпечити технічну експертизу вогнегасників, за необхідності придбати нові вогнегасники.

Серпень 2018

Зав.господарст.

Ногач А.А.

 

7.

Оформити акт- дозвіл перевірки спортивних споруд на спортивному майданчику

Серпень 2018

Зав.господарст.

Ногач А.А.,

викл. Фізк-ри., Комісія

 

8.

Перевірити наявність планів евакуації на випадок пожежі по ліцею й за необхідності їх поновити

Серпень 2018

Зав.господарст.

Ногач А.А.

 

9.

Розробити та затвердити план організаційних та ремонтних робіт, що необхідно виконати до початку нового навчального року.

Червень

Зав.господарст.

Ногач А.А.

Інженер з ОП

 

10.

Ортанізувати та забезпечити проведення ремонтних робіт у приміщенні навчального закладу.

Липень

Зав.господарст.

Ногач А.А.

 

11.

Провести огляд освітлення та забезпечити заміну непрацюючих електроламп.

Липень

Зав.господарст.

Ногач А.А.

Електромонтер

 

12.

Провести технічний огляд та перевірити контури заземлення.

Липень

Електромонтер

Зав.господарст.

Ногач А.А.

 

13.

Підготувати акт готовності ліцею до нового навчального року.

Серпень

Зав.господарст.

Ногач А.А.

 

14.

Підготувати тепломережу до роботи в осінньо-зимовий період.

Вересень

Зав.господарст.

Ногач А.А.

 

15.

Провести технічну експертизу вогнегасників, за потреби зробити перезарядку.

Серпень

Зав.господарст.

Ногач А.А.

 

16.

Розробити та затвердити план організації ремонтних робіт, що необхідно виконати до початку нового навчального року.

Червень

Зав.господарст.

Ногач А.А.

Інженер з ОП

 

Додаток 1

П Л А Н

проведення педагогічних рад на 2018– 2019 навчальний рік

з/п

Тематика засідань

Відповідальний

Відмітка про виконання

Серпень

1.

Вибори секретаря педагогічної ради. Ознайомлення з планом роботи. Затвердження складу педагогічної ради

Інформація директора

ТоронійВ.Е.

 

2.

Завдання педагогічного колективу на 2018-2019 н.р.

Доповідь директора ТоронійВ.Е., співдоповіді:  заступники

дир. З НВР,

методист

 

3.

Затвердження пакету навчально-методичної документації, необхідної для здійснення навчально-виробничого процесу у 2018-2019 н.р.

Інформація заст.директора  з НВР

 

4.

Затвердження голів предметних методкомісій, завідуючих  кабінетами, лабораторіями та майстернями.

Інформація директора

ТоронійВ.Е.

 

5.

Переведення контингенту ліцею на наступний курс навчання

Інформація заст.директора  з НВР Кулієвич О.М.

 

6.

Ознайомлення викладачів з педнавантаженням.

Інформація директора

ТоронійВ.Е.

 

7.

Про виконання рішень попередніх засідань педради.

Інформація секретаря педради Фулитка І.І. та директора

ТоронійВ.Е.

 

Листопад

1.

Аналіз індивідуальних особливостей і результати вхідного діагностування учнів 1 курсу та діяльність педколективу щодо адаптації їх до умов навчання в ліцеї, збереження контингенту, створення умов для всебічного розвитку особистостей, стимулювання їх позитивного ставлення до навчання.

Доповідь методиста, співдоповіді

заступн. Дир. З НВР

 

2.

Моніторинг працевлаштування випускників 2018 року

Інформація заст.директора  з НВР Кулієвич О.М.,

стар.майстер

 

3.

Організація роботи колективу  над єдиною методичною проблемою «Підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників».

Інформація  методиста та голів МК

 

4.

Про дотримання вимог техніки безпеки та охорони праці учасниками навчально-виховного коллективу.

Інформація інженера з охорони праці

 

5.

Про стан викладання фізичної культури та відповідність досягнень учнів вимогам програми .

Інформація заступн. дир. з НВР, методист,

голови МК

 

6.

Про виконання рішень попередніх засідань педради.

Інформація секретаря педради Фулитка І.І. та директора

ТоронійВ.Е.

 
 

Грудень

1.

Про допуск учнів ІІІ курсу 32 та 34 груп до державної підсумкової атестації

Доповідь

заступн. Дир. З НВР

 

2.

Про виконання рішень попередніх засідань педради.

Інформація секретаря педради Фулитка І.І. та директора

ТоронійВ.Е.

 

3.

Різне

   

Лютий

1.

Результати діяльності ліцею за І семестр 2018-2019 н.р. та завдання і напрями роботи педагогічного коллективу у ІІ семестрі.

Інформація директора

ТоронійВ.Е.,

Заст.дир.з НВР,

методист

 

2.

Організація та проведення державної кваліфікаційної атестації.Стан проходження учнями 3 курсу виробничої практики та допуск їх до ДКА.

Інформація заступн. дир. З НВР, стар.майстер

 

3.

Атестація педагогічних працівників. Творчі звіти викладачів та майстрів, які атестуються.

Інформація голови атестаційної комісії, методиста, викладачів, майстрів в/н

 

4.

Про призначення стипендії учням на ІІсеместр 2018-12019 н.р.

Інформація  заступника директора з НВР

 

5.

Про виконання рішень попередніх засідань педради.

Інформація секретаря педради Фулитка І.І. та директора

ТоронійВ.Е.

 

Квітень

1.

Впровадження перспективного педагогічного досвіду, сучасних освітніх  та інформаційних технологій в навчальному процесі.

Інформація  методиста

 

2.

Про стан функціонування Web- сайту ліцея. Шляхи підвищення ефективності функціонування.

Інформація директора

Тороній В.Е.

 

3.

Про вихід учнів 3 курсу на передвипускну виробничу практику та підготовку до ДКА.

Інформація заступн. дир. з НВР, стар.майстер

 

4.

Про виконання рішень попередніх засідань педради.

Інформація секретаря педради Фулитка І.І. та директора

ТоронійВ.Е.

 

Травень

1.

Стан проходження учнями 3 курсу виробничої практики та допуск їх до ДКА.

Інформація

стар.майстра

 

2.

Про виконання рішень попередніх засідань педради.

Інформація секретаря педради Фулитка І.І. та директора

ТоронійВ.Е.

 

3.

Різне

   

Червень

1

Результати діяльності ліцею за 2018-2019 н.р. та завдання і напрями роботи педагогічного коллективу на 2019-20 н.р.

Доповідь директора ТоронійВ.Е.

 

2

Про хід роботи коллективу над методичною проблемою «Підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників».

 Доповідь методиста, співдоповіді голів МК

 

3

Призначення стипендії учням на канікулярний період та ІІсеместр  2018-2019 н.р.

Інформація заступника директора з НВР

 

4

Про виконання рішень попередніх засідань педради.

Інформація секретаря педради Фулитка І.І. та директора

ТоронійВ.Е.

 

Протягом навчального року проводяться засідання педради по допуску учнів до Державної підсумкової атестації (ДПА)

Додаток 2

ПЛАН

проведення засідань навчально-методичної ради на 2018-2019 н.р.

з/п

Тематика засідань

Відповідальний

Відмітка про виконання

 

ВЕРЕСЕНЬ

   

1.

Про організацію роботи колективу над методичною проблемою: «Підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників» (ІІ етап.Практичне дослідження проблеми)

Голова НМР,

Заст.НМР

 

2.

Розподіл обов’язків між членами навчально-методичної ради

Голова НМР

 

3.

Обговорення і затвердження плану роботи навчально-методичноїради на 2018-2019 н.р.

Голова, члени НМР

 

4.

Обговоренняпланівроботи МК, інших форм методичноїроботи на 2018-2019 н.р. Затвердження плану проведення предметних тижнів і відкритих уроків у 2018-2019 н.р.

Голова, члени НМР

 

5.

Організація роботи школи молодого педагога.

Методист

 

6.

Корекція планів курсової підготовки педагогів, що атестуватимуться у 2018-2019 навчальному році.

Голова НМР,

методист

 

7.

Про атестацію педагогічних працівників в 2018-2019 н. р.

Голова НМР,

методист

 

8.

Різне

   
 

ЛИСТОПАД

   

1.

Організація методичної допомоги, викладачам, які відчувають труднощі в організації навчально-виховного процессу.

Методист

 

2.

Про організацію цільового відвідування уроків у викладачів і майстрів виробничого навчання, які мають певний досвід з використання сучасних педагогічних технологій навчання і виховання.

Заступник директора з НВР, методист

 

3.

Про організацію роботи зі здібними учнями (участь в олімпіадах, конкурсах, залучення до пошуково-дослідницької роботи).

Про участь учнів у районних предметних олімпіадах, конкурсах.

Заступник директора з НВР, методист

 

4.

Про проведення предметних тижнів

Заступник директора з НВР, методист

 

5.

Про хід атестацію педагогічних працівників в 2018-2019 н. р.

Методист

 

6.

Про участь у пробному незалежному оцінюванні навчальних досягнень випускників 2019 року.

Заступник директора з НВР, методист

 
 

СІЧЕНЬ

   

1.

Підсумки науково-теоретичної та методичної роботи педагогічного коллективу за І семестр

Заступник директора з НВР, методист

 

2.

Аналіз навчальних досягнень учнів за І семестр

Заступник директора з НВР, методист

 

3.

Робота з обдарованими учнями

   

4.

Підготовка і проведення державної кваліфікаційної атестації учнів ІІІ курсу з професії монтажник санітарно-технічних систем і устаткування

Заступник директора з НВР, методист

 

4.

Заходи з управління самоосвітою педагогів:

- підвищення рівня знань, умінь, навичок учнів шляхом впровадження активних форм і методів навчання

- критерії оцінки творчої активності та професійної компетентності педагога

Заступник директора з НВР, методист

 

5.

Опрацювання нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

Голова, члени НМР

 

6.

Різне

   
 

БЕРЕЗЕНЬ

   

1.

Про роботу педагогічнихпрацівників над індивідуальнимиметодичними проблемами (в рамках загальноліцейноїпроблеми та проблем методичнихкомісій.

Методист

 

2.

Про атестацію педагогічних кадрів, як засіб підвищення педагогічної майстерності педагогів – творчі звіти викладачів,майстрів в/н, які атестуються в 2018-2019 н. р.

Голова НМР,

методист

 

3.

Про відвідування учням навчального закладу

Голова НМР

 

4.

Про підсумки участі учнів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах

Заступник директора з НВР, методист

 

5.

Підготовка і проведення державної кваліфікаційної атестації

Заступник директора з НВР, методист

 

6.

Підготовка та організація методичного тижня на тему: «Підвищення педагогічної майстерності та психологічної компетентності – запорука розвитку й самореалізації особистості педагога»

Заступник директора з НВР, методист

 
 

ТРАВЕНЬ

   

1.

Про діяльність роботи методичних комісій щодо вдосконалення педагогічної майстерності та фахового рівня педагогів.Впровадження нових форм, методів, ефективних педагогічних технологій.

Заступник директора з НВР, методист

 

2.

Аналіз роботи педколективу над проблемним питанням навчального закладу та обмін думками і пропозиціями щодо складання річного плану роботи ПТНЗ та планування педагогічної роботи на наступний навчальний рік.

Заступник директора з НВР, методист

 

3.

Різне

   

Додаток 3

ПЛАН ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНИХ НАРАД

НА 2018/2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

з/п

Зміст роботи

Відповідальний

Відмітка про виконання

Серпень

1.

Підсумки роботи викладачів, майстрів в/н за 2017/2018 навчальний рік та завдання на 2018/2019 навчальний рік.

Заст.дир.з НМР,

ст.майстер,

методист

 

2.

Підготовка і складання навчальної-плануючої документації:

 • робочий навчальний план з предметів;

 • робоча навчальна програма з предметів;

 • план роботи навчальних кабінетів,лабораторій;

 • план роботи класного керівника;

 • план роботи гуртка;

 • план проведення консультацій;

 • паспорт кабінетів,лабораторій.

Заст.дир.з НВР,

ст.майстер,

методист

 

3.

Методичні рекомендації до проведення уроку знань.

Заст.дир.з НВР

 

4.

Розподіл педагогічного навантаження.

Заст.дир.з НВР

 

Вересень

1.

Організація і проведення діагностичних контрольних робіт за курс школи. Підготовка матеріалів.

Методист,

голови МК

 

2.

Ознайомлення з правилами ведення журналів теоретичного та виробничого навчання, методичні рекомендації.

Заст.дир.з НВР,

ст.майстер,

методист

 

3.

Методичні рекомендації щодо розробки викладачами інноваційних уроків.

Методист

 

Жовтень

1.

Організація та проведення атестації педпрацівників.

Методист

 

2.

Аналіз результатів перевірочних робіт за курс школи та заходи щодо ліквідації прогалин у знаннях учнів.

Методист,

голови МК

 

3.

Створення мультимедійних презентацій та їх використання на уроках. З досвіду роботи.

Викладачі, майстри в/н

 

Листопад

1.

Використання на уроках сучасних технічних засобів навчання.

Викладачі, майстри в/н

 

2.

Робота викладачів по удосконаленню матеріально-технічної бази кабінетів.

Викладачі, майстри в/н

 

3.

Результати контролю за навчальним процесом

Заст.дир.з НВР,

ст.майстер,

методист

 

Грудень

1.

Організація і проведення директорських контрольних робіт.

Методист

 

2.

Складання переліку заходів, які будуть проводитись для учнів під час зимових канікул.

Заст.дир.з НВР,

ст.майстер,

методист

 

3.

Методика використання на уроках педагогічних програмних засобів.

Методист

 

Січень

1.

Аналіз успішності учнів за І семестр 2018/2019 н. р.

Заст.дир.з НВР,

ст.майстер,

методист

 

2.

Підготовка до участі в олімпіадах: визначення учасників.

Голови МК,

викладачі

 

3.

Організація і проведення профорієнтаційної роботи в школах з учнями 9-11 класів.

Заст. дир. з НВР

 

Лютий

1.

Взаємовідвідування уроків. Методика і техніка проведення уроку.

Заст.дир.з НВР Методист,

голови МК

 

2.

Організація і проведення ліцейних олімпіад та підготовка учнів до участі в обласних олімпіадах.

Заст.дир.з НВР Методист,

голови МК,

викладачі

 

3.

Стан ведення плануючої документації та журналів теоретичного і виробничого навчання.

Заст.дир.з НВР,

ст.майстер,

методист

 

Березень

1.

Розвиток розумових здібностей учнів у процесі пояснення матеріалу. Обмін досвідом.

Голови МК

 

2.

Підготовка учнів до державної підсумкової атестації.

Голови МК, викладачі

 

3.

Організація і проведення індивідуальної роботи з учнями на уроках та в позаурочний час.

Викладачі

 

4.

Аналіз проведення уроків викладачами та майстрами виробничого навчання.

Заст.дир.з НВРетодист

 

Квітень

1.

Аналіз проведення викладачами тижнів з предметів.

Заст.дир.з НВР Методист,

голови МК

 

2.

Вплив заходів позаурочної діяльності на підвищення навчальних досягнень учнів.

Заст. дир.з НВР

 

3.

Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроці.

Голови МК

 

4.

Тематичне оцінювання учнів і його облік у журналах теоретичного навчання.

Заст.дир.з НВР Методист

 

Травень

1.

Стан перевірки ведення зошитів з математики, української мови, іноземної мови.

Заст.дир.з НВР Методист,

голови МК

 

2.

Підготовка і проведення державної підсумкової атестації.

Заст.дир.з НВР Методист,

голови МК

 

3.

Стан ведення викладачами, майстрами виробничого навчання навчально-методичної документації.

Заст.дир.з НВР Методист

 

Червень

1.

Виконання навчальних планів і програм за навчальний рік.

Заст.дир.з НВР,

ст.майстер,

методист

 

2.

Результати огляду матеріально-технічної бази кабінетів, лабораторій.

Заст.дир.з НВР,

ст.майстер,

методист

 

3.

Здача звітної документації та підготовка плануючої документації на новий навчальний рік.

Заст.дир.з НВР,

ст.майстер,

методист

 

Додаток 4

ПЛАН ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СЕМІНАРУ

на 2018/ 2019 навчальний рік

Психолого-педагогічний семінар проводиться з метою поглибленого навчання найбільш важливих питань навчально-виховного процесу, пропаганди та впровадження конкретного передового досвіду і проводяться диференційовано залежно від поставлених завдань, складу педагогічних працівників, рівня їх професійної компетентності та проведення педагогічно-психологічних тренінгів.

"Особистісно орієнтований підхід до навчання та виховання учнів"

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконан-ня

1

2

3

4

5

Тема 1. "Сучасний урок: проблеми, вимоги, пошуки"

1

Психологічні аспекти учіння як діяльності. Проблеми низької успішності: нейрофізіологічні, психологічні, педагогічні.

Листопад

Заст.дир.з НВР,

психолог

 

2

Ділова гра.

Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі:формування знань, удосконалення навчальних умінь

 

3

Практичне заняття (після відвідування уроків): "Характеристика пізнавальної діяльності груп учнів на основі особистісно-орієнтованого підходу"

 

Тема 2. "Пізнавальна діяльність учнів на основі індивідуального підходу"

1

Сучасні проблеми психології індивідуального підходу до учнів у процесі навчально-пізнавальної діяльності.

Серпень

Заст.дир.з НВР,

психолог

 

2

Прийоми підтримування уваги учнів з різним рівнем навчальних можливостей, активізація роботи класу на різних етапах уроку.

 

3

Практичне заняття: "Виявлення та аналіз ознак індивідуальних відмінностей учнів у процесі навчально-пізнавальної діяльності"

 

Тема 3. "Пізнавальна діяльність учнів на основі диференційованого навчання"

1

Сутність диференційованого навчання і психологічного обґрунтування його ефективно