VT Animal - шаблон joomla Видео

0 02 05 d5521d5fbff491cb0dd20ed262f12184f11ac65565557ede97349bedd425c8a5 48033f32

 

ПЕРЕТВОРЕННЯ ДОБУТКУ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ НА СУМУ

 

7 лютого методистом ліцею з метою вивчення педагогічного досвіду  викладача  Молнар А.Й. у міжатестаційний період відвідано урок математики у групі №22 з професії «Кухар».  Це був урок засвоєння нових знань та вмінь за темою: «Перетворення добутку тригонометричних функцій на суму».

Під час уроку викладач намагалась формувати предметну компетентність у здобувачів освіти. Разом за допомогою виконання практичних завдань на дошці учні  засвоювали  формули перетворення добутку тригонометричних функцій на суму,  формували  вміння застосовувати ці формули до розв'язування задач,  узагальнювали  знання формул додавання для тригонометричних функцій та наслідків із них.

У процесі вивчення математичних наук у здобувачів освіти формувалися також і ключові навички: уміння вчитися впродовж  життя — відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення поставленої мети,  ініціативність і підприємливість — генерувати нові ідеї, ухвалювати оптимальні рішення.

Методист: Ролдугіна М.В.

 

0 02 05 220cada3b7ebacfc625ffb427f77524c1e0dfeff5ae68942341e110dfd5051ac 3a314a9f 0 02 05 342a02bb4d9c42fa90a324a6382725f6bf493535e62f378cab070d24c55a51af d9a6f478

Прокоментувати: