VT Animal - шаблон joomla Видео

hcb572BBEX 1

РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ

Берегівського професійного ліцею сфери послуг

на 2020-2021 навчальний рік

З М І С Т

РОЗДІЛИ НАЙМЕНУВАННЯ РОЗДІЛУ СТОРІНКИ
Вступ
1. Організаційні заходи
2. Теоретична підготовка
3. Професійно – практична підготовка
4. Виховна робота
5. Бібліотека
6. Фізична підготовка
7. Контроль за організацією навчально - виробничого процесу
8. Методична робота
9. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників
10. Охорона праці та безпека життєдіяльності
11. Удосконалення навчально-матеріальної бази
12. Професійно - орієнтаційна робота
13. Кадрова та юридична робота
14. Фінансово-господарська та навчально – виробнича діяльність
Додатки:

1.План засідань педагогічної ради на 2020-2021н.р.

2.План роботи навчально-методичної ради на 2020-2021н.р.

3.План проведення інструктивно-методичних нарад на 2020-2021н.р.

4.План роботи школи молодого педагога на 2020-2021н.р.

5.Склад комісії по розробці річного плану

ВСТУП

Протягом 2019-2020 навчального року діяльність колективу ліцею була спрямована на виконання основних завдань, передбачених планом  роботи закладу освіти на цей навчальний рік

За цей період проводилася активна робота над виконанням плану набору за регіональним замовленням, збереженням обсягу учнівського контингенту, удосконаленням організації навчально-виховного процесу, зміцненням матеріально-технічної бази, фінансово-господарської діяльності, навчально-методичного та кадрового забезпечення процесу підготовки кваліфікованих робітників за ліцензованими професіями з метою формування престижності висококваліфікованої робітничої професії.

Колективом ліцею під керівництвом Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, при підтримці виробничих підприємств, організацій, громадськості, батьків та здобувачів освіти за навчальний період проведена певна робота із удосконалення надання освітніх послуг.

Здійснено аналіз роботи закладу за попередній період, розроблені першочергові заходи щодо ліквідації виявлених недоліків, зокрема, підвищення рівня організації навчально-виховного процесу.

Організація діяльності ліцею здійснювалася на основі річного плану роботи, складеного, обговореного та затвердженого на засіданні педагогічної ради на початку нового навчального року.У відповідності до нього приймалися всі управлінські рішення, готувалися накази, розроблялися заходи, визначалися терміни виконання, конкретні виконавці та результати виконання заслуховувались на інструкивно-методичних, навчально-методичних нарадах, педрадах, нарадах при директорі.У 2019-2020 н.р.проведено 6 педагогічних рад. До початку 2019-2020 н.р. було перевірено й погоджено робочі навчальні програми і поурочно-тематичні плани викладачів та інша плануюча документація. Питання виконання навчальних програм, якість проведення занять адміністрація ліцею контролювала під час відвідування цих уроків, визначаючи в процесі аналізу послідовність і якість виконання програм.

Проведений аналіз показав, що навчальні плани і програми за 2019-2020 навчальний рік виконано.

Результати успішності за 2019-2020н.р.

Група

К-сть учнів

Рівень навчальних досягнень

Середній

бал успішності

Якість знань

%

Початко-вий Середній Достатній Високий
учнів % учнів % учнів % учнів %
12 30 - - 24 80 6 20 - - 5,9 20
13 28 - - 22 78,6 6 21,4 - - 6,17 21,4
22 29 - - 17 58,6 12 41,4 - - 6,7 41,4
23 30 - - 18 60 12 40 - - 6,7 40
31 15 - - 11 73,3 4 26,7 - - 6,12 26,7
32 28 - - 15 53,5 12 42,8 1 3,5 7,2 46,3
33 27 - - 13 48,15 13 48,15 1 3,7 7,2 51,85

Середній бал успішності здобувачів освіти по ліцею за 2019/2020 н.р. становить 6,5. Аналіз результатів успішності показав, що в цілому по ліцею здобувачів освіти, які мають початковий та середній рівень навчальних досягнень, залишається стабільно багато. Даний факт свідчить про досить низький рівень організації індивідуальної навчальної роботи з здобувачів освіти, які мають початковий та середній рівень навчальних досягнень.

З метою контролю за якістю навчання та підготовкою здобувачів освіти систематично проводилися перевірочні, директорські контрольні роботи з предметів загальноосвітньої та професійно-теоретичної підготовки. Оперативну, точну, об'єктивну інформацію про поточний стан навчально-виховного процесу надавали регулярні моніторингові дослідження аналізу різних сторін навчально-виховного процесу.

Згідно плану роботи у вересні-жовтні 2019-2020 н.р. проводилися діагностичні контрольні роботи у групах І-ІІ курсів з окремих предметів. Перевірка мала на меті визначити рівень володіння теоретичним матеріалом, ступінь засвоєння основних понять та явищ вміння аналізувати, узагальнювати, співвідносити і критично оцінювати.

         Результати написання діагностичних контрольних робіт за 2019-2020 н.р. показали: середній бал успішності – 2,7, якість знань – 1,2%.

Узагальнені результати написання діагностичних контрольних робіт за останні три роки відображенов таблиці:

№ п/п

Загальноосвітняпідготовка

Діагностичні контрольні роботи

Середній бал успішності

Якість знань,

%

1. 2017-2018 н.р 3,4 8,6
2. 2018-2019 н.р. 2,8 6
3. 2019-2020 н.р 2,7 1,2

Результати контрольних робіт показали, що переважна більшість здобувачів освіти має недостатню підготовку з базових предметів. Низький середній бал успішності зумовлено великою кількістю здобувачів освіти з початковим рівнем засвоєння знань загальноосвітніх предметів.

Протягом навчального року педагогічними працівниками було докладено чимало зусиль до підготовки державної підсумкової атестації у формі ЗНО.

Так у зв'язку з епідеміологічною ситуацією, яка скалалася в Україні та згідно листа МОН України щодо реалізації Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019-2020навчального року», не всі здобувачі освіти виявили бажання здати ДПА у формі ЗНО.

У період підготовки до ДПА викладачі раціонально використовували засоби навчальних кабінетів: мультимедійні засоби, таблиці, схеми, роздаткові матеріали - насамперед те, що пов'язане з узагальненням значних обсягів навчального матеріалу.

З метою підготовки здобувачів освіти до складання ЗНО з усіх предметів, незважаючи на запровадження режиму надзвичайної ситуації та карантину, викладачі продовжили підготовку до іспиту із здобувачами освіти, використовуючи сучасні ІКТ дистанційного навчання. Для всіх навчальних груп закладу освіти створено віртуальні класні кімнати- Googlclassroom, за допомогою яких викладачі мали можливіть мобільно спілкуватися із здобувачами освіти. Також, педагоги надавали випускникам рекомендації щодо ознайомлення із різними освітніми вебресурсами та онлайн платформами для підготовкидо ЗНО.

У період жовтень-листопад 2019 року в ліцеї проведено І етап Всеукраїнських предметних олімпіад з загальноосвітніх дисциплін.

З числа учнів-переможців I етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад була сформована команда у складі 15учнів, які взяли участь у II (районному) етапі. Нажаль, учні нашого ліцею показали досить низькі результати знань із загальноосвітньої підготовки. Представники нашого закладу освіти також брали участь в проведенні І та ІІ етапів XVIIІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та VII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім.Т.Шевченка.

Професійно-теоретична та професійно-практична підготовка.

Навчально-виробничий процес в ліцеї здійснювався у відповідності до Державних стандартів та стандартів професійної (професійно-технічної) освіти.Обсяг регіонального замовлення учнів на 2019-2020 рік становив114 чол. і формувався за результатами проведеного аналізу потреби у кваліфікованих кадрах у регіоні та у відповідності до двосторонніх договорів на підготовку робітників, укладених з роботодавцями - замовниками кадрів, зокрема:ТзОВ «Укран Абітекс»; ФОП Путілін А.О.; ТОВ «Фішер – Мукачево»; ПП Куриця Д.О.; ПП Біров Т.Л.; ПП Гуняді К.К.; ПП Зеленяк Г.В.: ФОП Гирович Б.Б.; -ТОВ «Деметра»; ФОП Габор Н.В. ; МПП «Оазис» ; ПП Біров Т.Л. «Гелікон»; ПП Егреші К.Ф. ресторан «Фемелі»; ФОП Гирович Б.Б. хлібопекарня; ФОП Бурнадз О.М. р-н «Лісок»; ФОП Бортнійчук О.В. Готельно-ресторанний комплекс «Магнум»; ФОП Танчинець С.Ф. піцерія; ФОП Цапович Й.З. міні-пекарня, 21 фізичних осіб-підприємців та інших.

Всього було укладено 48 угод.

Формування учнівського контингенту на 2019-2020навчальний рік здійснювалось у відповідності до ліцен­зованих обсягів, плану прийому, потенційних можливостей навчального закладу, у відповідності до чинного законодавства щодо освіти всіх рівнів і потреб ринку праці регіону у робітничих кадрах на підставі угод, укладених з підприємствами-замовниками. План набору здобувачів освіти на навчання за регіональним замовленням у 2019 роцівиконаний в обсязі 60осіб(52%).   Контингент здобувачів освітистаном на 01.09.2019р. складав 192.Серед них:

- на базі базової середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти -192 чол.;

Враховуючи потреби ринку праці, рекомендації МОН України (лист від 18.06.2009 року за № 1/9-11) та упровадження стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на основі компетентнісного підходу за дуальною формою навчання у 2019 році ліцеєм розроблено нові робочі навчальні програми та плани з професії офіціант, бармен за дуальною формою навчання.

На належному рівні в ліцеї здійснювалась навчально-виробнича робота. Створені необхідні умови для виконання у повному обсязі навчальних планів та программ. Лабораторно-практичні роботи та виробниче навчання здійснюється у лабораторіях, навчальних майстернях ліцею, а також на робочих місцях в умовах виробництва, зокрема на учнівській дільниці ТзОВ «Укран Абітекс».

Виробнича практика здобувачів освіти організована на робочих місцях підприємств легкої промисловості, торгівлі та громадського харчування під керівництвом майстрів виробничого навчання та наставників від роботодавців.

   Виконання орієнтовного плану надходжень склало близько 30%, оскільки з встановленням карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів», відпрацювання частини навчально-виробничих програм проходило дистанційно, а частина на робочих місцях в умовах адаптивного карантину

         Надходження від проходження здобувачів освіти виробничої практики за цей рік склали близько 240тис.

З метою підвищення ефективності навчання і рівня професійної підготовки здобувачів освіти, поліпшення їх особистої відповідальності за якість навчання здійснюється поетапна атестація присвоєння початкових або чергових (наступних) кваліфікаційних розрядів з професій.

Аналіз навчальних досягнень з предметів професійно-теоретичної підготовки в розрізі професій за 2019-2020 н.р. відображено в таблиці:

Професія

Середні показник навчальних досягнень

Сер.бал успішн.

початковий

%

середній

%

достатній

%

високий

%

«Швачка,кравець» - 34,67 42,00 23,33 7,6
«Кухар» - 33,57 57,94 8,48 7,4
«Пекар, кондитер» - 27,1 54,41 18,48 7,8

Згідно аналізу навчальних досягнень з предметів професійно-теоретичної підготовки в розрізі професій за 2019-2020 н.р. здобувачі освіти мають в більшості достатній рівень знань, при цьому, найвищий показник успішності - з професії пекар,кондитер.

В березні 2020 року відбулася Інтернет-олімпіада з предмету «Охорона праці» серед здобувачів освіти закладів професійсно-технічної освіти. Її метою було підвищення рівня знань здобувачів освіти із професійно-теоретичної підготовки, активізація інтересу до поглибленого вивчення спеціального предмета «Охорона праці», що є запорукою збереження життя і здоров’я учнівської молоді у процесі подальшої професійної діяльності.

     За результатами оцінювання виконаних  завдань учасник нашого закладу освіти учень 33 групи Косик Михайло зайняв четверте місце.

На належному рівні проведена державна кваліфікаційна атестація здобувачів освіти з професії кухар (лютневий випуск). При проведенні атестації враховувався фактичний рівень з професійно-практичної підготовки, навичок здобувачів освіти, їх відповідності вимогам навчальних планів і програм, кваліфікаційним характеристикам. Своєчасно і в установлені графіком навчального процесу строки проведені в усіх навчальних групах перевірочні роботи з виробничого навчання та поетапна атестація, де здобувачі освіти показали достатньо високий рівень кваліфікації з професій.

Випуск кваліфікованих робітників

У 2019-2020н.р кількість здобувачів освіти - випускників складає 70чол., (лютневий випуск- 28 чол. та червневий - 42 чол.), які отримали разом з дипломом, свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти, направлення на перше робоче місце.

Спільними зусиллями педагогів та роботодавців досягнуто високий показник працевлаштування здобувачів освіти - випускників лютневого та червневого випусків, який складає 92%. Щорічно інформаційно-аналітичною групою проводиться моніторинг закріплення наших випускників на першому робочому місці через півроку після закінчення ліцею.

Велика увага приділяється працевлаштуванню здобувачів освіти із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У 2019-2020 навчальному році випущені та працевлаштовані 2 випускникам такої категорії. Випускникам було (буде) виплачено передбачені чинним законодавством виплати у повному обсязі.

       Із 70-ох випускників, 42 учнів отримали кваліфікацію за інтегрованими професіями: пекар, кондитер; швачка,кравець.

Слід зауважити, що втрата контингенту за навчальний рік складає 8учнів.

            - перевід в інший навчальний заклад – 2чол.;

           - за сімейними обставинами – 6 чол., з них:за станом здоров'я (вагітність) 1чол; за порушення навчальної дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку ліцею – 5 чол.

     Основна причина втрати контингентузміна постійного місця проживання ( виїзд за кордон).

         Проаналізувавши прийом та відрахування здобувачів освіти за останні три роки, видно, що в ліцеї ведеться цілеспрямована робота з професійного відбору вступників, про що свідчить зменшення кількості відрахованих (2017р.– 40чол; 2018р. –20чол; 2019р.– 8 чол.)

Вже не перший рік навчальний заклад співпрацює з ЄДБО щодо зарахування та відрахування здобувачів освіти з ліцею, замовлення документів про здобуття здобувачами освіти професійної освіти. Ця робота здійснюється на підставі наказів директора своєчасно.

Організація методичної роботи

Методична робота в Берегівському ПЛСП у 2019-2020 навчальному році спланована і проводилася на підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 №119, відповідно до Рекомендацій щодо організації й проведення методичної роботи в системі післядипломної педагогічної освіти, розроблених науково-методичним центром середньої освіти Міністерства освіти і науки України(Лист МОН від 03.07 2002 № 1/9 - 318) наказу по Берегівському ПЛСП № 113 від 30.08.2019 року «Про організацію методичної роботи Берегівського ПЛСП на 2019-2020 н.р.»

Єдина методична проблема, над якою працював педагогічний колектив протягом попередніх та цього навчального року - «Підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників». Заключний етап єдиної методичної проблеми знайшов своє відображення в усіх формах методичної роботи, а саме:

-        включений в тематику засідань педагогічної ради, творчих груп, методичних комісій;

-        розглядався під час проведення тижнів професійної майстерності, предметних тижнів, засідань Школи молодого викладача, індивідуальних консультацій, відкритих уроків.

-        заслуховувався та аналізувався на засіданнях педагогічних рад.

Основні завдання методичної роботи ліцею у 2019-2020 н.р.

-        Розвиток педагогічної творчості, ініціативи;

-        Впровадження у практику роботи педагогів інноваційних технологій навчання;

-        Вдосконалення роботи по виявленню та розвитку обдарованих та здібних учнів;

-        Удосконалення психолого-педагогічної освіти педагогів;

-        Поширення педагогічного досвіду працівників ліцею шляхом друку матеріалів у інформаційно-методичному збірнику «Вісник»;

-        Забезпечення змістовного наповнення веб-сайту ліцею.

За звітній період з метою удосконалення науково-теоретичної, методичної та практичної підготовки педагогів проводилися:

-        Постійно-діючі психолого-педагогічні семінари «Педагогічний пошук» на тему «Упровадження інноваційних освітніх і виробничих технологій – ефективний засіб підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників»;

-        Методичний тиждень на тему: «Спрямування творчого потенціалу педагога на створення ефективних психолого-педагогічних умов саморозвитку учнів».

-        Педагогічні читання на тему: «Розвиток професійної компетентності педагогів – важлива складова якісної професійної освіти»

-        Засідання Школи передового педагогічного досвіду на тему: «Поєднання традиційних та сучасних освітніх технологій, спрямованих на якісну підготовку кваліфікованих робітників»

-        Наставництво та надання адресної методичної допомоги молодим викладачам та майстрам виробничого навчання;

-        Надання допомоги у розробці навчальних програм із предметів загально-професійної, професійно-теоретичної підготовок та виробничого навчання, розроблених на модульно-компетентнісній основі;

-        Атестація педагогічних кадрів, як засіб підвищення педагогічної майстерності педагогів;

-        Проведення конкурсів професійної майстерності «Кращий з професії» серед учнів IIII курсів, які навчаються з різних професій;

-        Предметні тижні.

Важливе значення належить впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій, що передбачає вміння викладачів та майстрів виробничого навчання використовувати засоби новітніх інформаційних технологій. Для цього в ліцеї створені сприятливі умови: обладнано кабінет інформатики (15 комп’ютерів), в наявності в методичному кабінеті та кімнаті майстрів є необхідна кількість комп’ютерів, підключених до Інтернету, Wi-Fi покриття у всьому навчальному корпусі, у п’яти навчальних кабінетах педагогічні працівники мають можливість використовувати на уроках мультимедійну дошку. Комплексно-методичне забезпечення предметів наявне в електронному варіанті у 70% педагогічних працівників та міститься у паспорті кабінетів.

Педагогічні працівники ліцею брали участь у роботі обласних методичних секцій, готували виступи, презентації до засідань, демонстрували майстер-класи, охоче ділилися досвідом з колегами з інших ЗП(ПТ)О області, поширюючи свої творчі доробки в інформаційно-методичному збірнику „Вісник”.

Учнівський та педагогічний колектив ліцею у співпраці із батьками наших вихованців взяв активну участь (дистанційно) у обласному фестивалі-конкурсі „Воскресни, писанко!”.

В умовах неперервного оновлення освіти в П(ПТ)ЗО важлива роль відводиться організації методичної роботи, яка є «мозговим центром» нашого закладу освіти. Методист та голови методичних комісій забезпечували оперативність та мобільність науково-методичної роботи, її випереджуючий характер і оптимальне поєднання індивідуальних та колективних форм, практичну спрямованість, науковість.  

В основу методичної роботи педагогічних працівників ліцею покладено досягнення педагогічної науки і практики, систему аналітичних підходів та аналізу, організацію пошуку та впровадження в педагогічну практику інноваційних форм і методів теоретичного і практичного навчання, удосконалення кваліфікаційної компетентності педагогічних працівників, впровадження різноманітних форм індивідуальної і колективної роботи з учнями, введення нових видів самостійної роботи для ефективного проведення навчально-виховного процесу.

З метою виявлення і розвитку творчості педагогічних працівників використовуються різні форми науково-методичної роботи: науково-практичні конференції, проблемні семінари та семінари-практикуми, творчі звіти, виставки-огляди навчальних кабінетів, лабораторій і майстерень, конкурси, змагання, відкриті уроки, засідання педагогічних рад, спільні засідання методичних комісій.

План методичної роботи, розроблений методистом з участю заступників директора, голів методкомісій, проаналізований та обговорений на педагогічній раді затверджено директором професійно-технічного закладу освіти. При його складанні враховувався аналіз стану методичної роботи та стану навчально-виховного, навчально-виробничого та виховного процесів за попередній навчальний рік, єдина методична тема, над якою працює педагогічний колектив на протязі 5-ти років, сучасні вимоги до проблем навчання і виховання, а також, пропозицій педагогічних працівників.

Метою колективних форм методичної роботи є підвищення майстерності всіх викладачів, майстрів виробничого навчання у процесі цілеспрямовано спланованих і реалізованих заходів. Однією з таких форм у Берегівському професійному ліцеї сфери послуг є педагогічна рада. Як правило, питання, що виносяться на розгляд педагогічної ради, пов'язані з плануванням навчально-виховного процесу, організації роботи щодо удосконалення теоретичного, виробничого навчання та виробничої практики; роботи педагогічного колективу над єдиною методичною проблемою, викладання навчальних дисциплін, обговорення результатів успішності здобувачів освіти та підсумкової, поетапної , державної атестації тощо.

На базі методичного кабінету ведеться індивідуальна і колективна методична робота, надається консультативна допомога педагогічним працівникам, здійснюється обговорення експериментальної дослідницької роботи.

Багаторічна робота, напрацьований матеріал викладачів та майстрів виробничого навчання зберігається на електронних носіях та в друкованому вигляді в методичному кабінеті закладу освіти.

У методичному кабінеті оформлено нові стенди з таким змістом: Єдина методична проблема, над якою працює колектив БПЛСП, Атестація, Передовий педагогічний досвід, Школа молодого педагога, Методична робота, Загальна інформація, На допомогу класному керівнику, Охорона праці.

Одним із найголовніших завдань методичного кабінету є надання допомоги викладачам і майстрам виробничого навчання у підвищенні їх педагогічної майстерності, у впровадженні в навчально-виховний процес інноваційних технологій, передового педагогічного досвіду, в розвитку аналітичних та дослідницьких навичок. У виконанні цих завдань важливо, якими матеріалами забезпечений методичний кабінет, наскільки відповідають вони вимогам часу і потребам колективу.

У кожного викладача, майстра виробничого навчання, які атестувалися у попередні роки є своя власна папка, де зберігаються матеріали, розроблені ними в міжатестаційний період .

Атестації педагогічних працівників підлягало 4 педагогічних працівника. Атестаційна комісія ліцею детально вивчила систему роботи майстра виробничого навчання з професії «Швачка, кравець», яка атестувалася в поточному навчальному році, Мелешинської Н.І. За результатами атестації комісією ІІ рівня їй встановлено 13 тарифний розряд.

Також, у цьому навчальному році черговій атестації підлягало два викладача загальноосвітніх дисциплін:

-        Лігоцька О.О., викладач української мови та літератури;

-        Молнар А.Й., викладач математики.

За результатами атестації комісією І рівня викладачу української мови та літератури Лігоцькій О.О. підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії».

За результатами атестації комісією ІІІ рівня викладачу математики Молнар А.Й. підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «старший викладач».

Методист Ролдугіна М.В. не пройшла чергову атестацію у зв’язку із звільненням з роботи за сімейними обставинами.

В ліцеї створені 3 методичні комісії, головами яких обрані і затверджені наказом по ліцею педагогічні працівники, які постійно знаходяться у творчому пошуку та активно займаються самоосвітою:

-       викладачів суспільно-гуманітарної підготовки – керівник Бабіта О.Ю..;

-       викладачів природничо-математичної підготовки – керівник Кополовець Н.М;

-       викладачів та майстрів виробничого навчання з професій громадського харчування та швейного виробництва - керівник Бритвак В.Ю.

Діяльність методкомісій багатопланова й різноманітна за змістом, напрямами і формами. Це проведення відкритих уроків, їх самоаналіз та аналіз, предметні тижні, звіти викладачів і майстрів, огляд літератури, презентації ідей, методичні консультації досвідчених викладачів, майстрів і керівників з певних тем, розробка і схвалення розробок, проектів, рекомендацій, обговорення результатів контрольних робіт, моніторинг успішності. Кожна секція планує свою діяльність (10-14 засідань), виходячи з доведених до голів графіків проведення засідань обласних методичних секцій, обласних олімпіад та конкурсів професійної майстерності, а також, враховуючи графік проходження курсів підвищення кваліфікації, стажування.

Індивідуальна форма методичної роботи є надзвичайно ефективною, оскільки спрямована на задоволення освітніх потреб кожної особистості та конкретних запитів педагогічних працівників. Найбільш поширеними напрямками такої роботи в ліцеї є консультування та бесіди з різних питань: вибір та робота над проблемним питанням, атестація, підготовка доповідей, творчих звітів, оформлення методичних розробок, публікацій.

Обов'язковим елементом розвитку професійної компетентності педагогічних працівників є самоосвіта. Базовими компонентами такого виду діяльності є робота над методичною проблемою; вивчення науково-методичної, психолого-педагогічної та навчальної літератури; поглиблена підготовка до уроків; курси підвищення кваліфікації; виступи з доповідями; участь у колективних і групових формах роботи; вивчення передового досвіду колег.

Навчально-виховна робота та робота психологічної служби

Виховна робота в Берегівському професійному ліцеї сфери послуг тісно пов’язана з навчальним процесом та направлена на розробку цільової творчої програми розвитку особистості учня.

Планування та організація навчально-виховної роботи забезпечується відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді (Наказ МОН України від 16.06.2015 № 641), Примірного положення про організацію і проведення виховної роботи у професійно-технічних навчальних закладах Міністерства освіти і науки (наказ МОН України від 16.04. 2002 № 257), річного плану роботи та інших нормативно-правових документів.

На основі річного плану складається місячний та плани виховної роботи в групах. Крім розділу «Виховна робота» річного плану окремо складаються заходи з профілактики правопорушень серед учнівської молоді, заходи з оздоровлення, організації відпочинку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під час канікул.

При складанні плану роботи ліцею звертається увага на основні напрямки роботи, а саме: організаційно-педагогічний, патріотичне виховання, фізичне виховання, етичне виховання, розвиток пізнавальної активності, розвиток духовної та національної свідомості, робота з батьками, правове виховання, організаційно-методична робота з класними керівниками, майстрами виробничого навчання та активами груп.

Облік роботи в групах класні керівники ведуть в спеціальних журналах класного керівника, де враховано всі види його діяльності: планування, педагогічне спостереження, робота з батьками, індивідуальна робота з учнями, підвищення освітнього рівня тощо.

У ліцеї створені всі умови для всестороннього розвитку здобувачів освіти, формування здорового способу життя. Наявні спортивний зал, спортивний майданчик із спортивними знаряддями – все це до послуг здобувачів освіти ліцею. З 2019-2020 н.р. стало традицією проведення змагання з баскетболу та волейболу між здобувачами освіти та педагогічними працівниками, а також товариські зустрічі з учнями загальноосвітніх шкіл м. Берегова та району. Однак участь в обласних спортивних заходах доволі низька, це зумовлено відсутністю державного фінансування.

Традиційним стало проведення тематичних лінійок, присвячених знаменним датам (визволення Закарпаття від фашистських загарбників, пам’яті жертв голодомору, Дню Соборності та ін.). До традиційних свят масові заходи проводяться в актовому залі. Інформація про проведені виховні заходи висвітлюється на сайті закладу освіти.

Важливе значення має тісна співпраця педагогічних працівників з практичним психологом ліцею, робота якого сприяє здійсненню особистісно-орієнтованого підходу до методичної підготовки викладачів та майстрів виробничого навчання, створенню атмосфери співробітництва в колективі.

Протягом цього року змістовнішою стала навчально-виховна робота. Пріоритетними і надалі залишаються напрямки національно-патріотичного виховання учнівської молоді та виховання поваги до національних традицій та культури українського народу.

У 2019-2020 н.р. педагогічний та учнівський колектив ліцею був учасником багатьох заходів міського рівня, а саме: до Дня миру; до Дня Захисника України, до Дня української писемності та мови, до Дня пам’яті жертв Голодомору, година-спомин до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні, цикл виховних годин: «Символи незалежної України»,«Ми пам’ятаємо героїв Крут», заходи до Дня Незалежності,мітинги до Дня Гідності та Свободи, Дня Соборності України.

У дистанційному режимі педагоги ліцею провели наступні заходи: година онлайн «Реквієм до Чорнобильської трагедії», флешмоб до Дня вишиванки, виготовлення маків до Дня пам’яті та примирення і день перемоги над нацизмом у другій світовій війні, історичний похід до Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, віртуальна подорож музеєм Берегівщини; віртуальні дискусії до Міжнародного дня захисту дітей,до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни,до Міжнародного дня боротьби із зловживанням наркотиками та їх незаконним розповсюдженням, до Дня Конституції України.Крім того, учні брали участь у загальноміських заходах з покладання квітів до пам’ятника Т.Г. Шевченка, стелі «Небесної сотні». Також учнівський колектив разом із родинами та педагоги ліцею представили фотоекспозиції на шостомуобласному фестивалі-конкурсі «Воскресни, писанко!».

Приділяється увага у вихованні здобувачів освіти ціннісного ставлення до природи. У ліцеї постійно організовується робота з прибрання прилеглої території. В рамках цієї роботи проводилися висадження кущів та дерев, фарбування бордюр, проведено обрізку сухих кущів та дерев, упорядковано клумби.

Значну увагу приділено профорієнтаційній роботі: ліцей постійно співрацює з районним центром зайнятості населення та керівниками загальноосвітніх шкіл м.Берегове та району. Слід зауважити, що до карантинних заходів колектив запроваджував нові форми роботи у цьому напрямі, а саме, при проведенні зустрічей з майбутніми абітурієнтами проводилися тренігові заняття в ігровій формі. При введенні дистанційного навчання профорієнтаційна робота не зупинилася, а навпаки активізувалася. Здобувачі освіти та педагоги ліцею почали створювати відеоролики в розрізі професії, рекламні оголошення, майстер класи, короткі відеофільми про своє дистанційне навчання та професії, якою навчаються, віртуальні подорожі закладом освіти. Все це постійно розповсюджувалося в соцмережах, рекламуючи саме наш заклад освіти.

В ліцеї працює учнівське самоврядування, що забезпечує участь здобувачів освіти у різноманітній урочній і позаурочній діяльності з метою залучення їх до громадського життя. Здобувачі освіти закладу є активними учасниками гуртків художньої самодіяльності, спортивних секцій, вони є активними пропагандистами здорового способу життя. Активно працює Рада з профілактики правопорушень на засіданнях, якої розглядаються питання пропусків здобувачами освіти уроків без поважних причин та низької успішності, порушення ними дисципліни на уроках та у позаурочний час. Для кожного конкретного випадкувизначаються напрямки роботи і заходи профілактикиправопорушень.

Систематично здійснюється оновлення банку даних на дітей пільгового контингенту, зміни до якого вносяться кожного разу після зміни у соціальному статусі здобувачів освіти.

Особлива увага приділяється індивідуальній роботі з учнями-сиротами та позбавленими батьківського піклування(5 учнів).При закінченні закладу освіти їм з послідуючим працевлаштуванням виплачується грошова допомога, що становить 6 прожиткових мінімумів.

          Медичний огляд здобувачів освіти організовано відповідно до нормативно-правової бази. (згідно наказу МОЗ України від 23.07.2002р.№ 280 та наказу МОЗ України від 16.08.2010р. № 682). Щорічно здобувачі освіти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, уточнюються списки здобувачів освіти підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Крім того здобувачі освіти, що навчаються з професій громадського харчування додатково проходять кожні 6 місяців черговий медичний огляд на професійну придатність.

Здобувачі освіти позбавлені батьківського піклування повністю охоплені гуртковою роботою. Всі здобувачі освіти даної категорії забезпечені житлом.

Забезпечення оздоровлення дітей під час літніх канікул в основному здійснюється за погодженням та за індивідуальним бажанням здобувачів освіти, опікунів та батьків.

          Керівництвом ліцею встановлена тісна співпраця з службами у справах дітей та службами сектору ювенальної превенції Берегівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській областіз питань дотримання їх прав.Постійно підтримується зв'язок з Службою у справах дітей при міській раді тастаршим інспектором ювенальної превенції Берегівського ВП,з якими спільно проводиться робота щодо профілактики негативних проявів у підлітковому середовищі.

Основним завданням психологічної служби є забезпечення процесу соціалізації здобувачів освіти у навчально-виховній діяльності, захист їхнього психічного, фізичного, соціального і духовного здоров’я, сприяння педагогічно доцільному і безконфліктному входженню молодої людини у світ дорослих, підготовка до самостійного життя в суспільстві, попередження і педагогічна корекція вад та відхилень розвитку особистості.

Для реалізації цієї мети використовувалися різні види робіт:

1) консультативна, яка полягає в допомозі людині вирішити ті проблеми, з якими приходять до психолога;

2) діагностична – включає виконання різних методик, тестів, опитувальників

3) коректувальна робота направлена на подолання негативних явищ в навчальному закладі, в сім'ї, в соціальному оточенні і розвиток здібностей, формування особи учня.

4) профілактична робота, суть якої полягає в попередженні можливих неблагополучних проявів у психологічному і особовому розвитку учня (пропагую здоровий спосіб життя, сприяю попередженню негативних явищ в учнівському середовищі);

5) навчальна діяльність

6) організаційно – методична робота

   Організація роботи практичного психолога базувалася на поєднанні таких компонентів психологічного супроводу розвитку учнів, заходів, спрямованих на реалізацію державних, регіональних програм, наказів та рішень, запиту і специфіки навчального закладу, власного плану діяльності.

Робота бібліотеки

Уся робота бібліотеки Берегівського професійного ліцею сфери послуг у 2019-2020 навчальному році була спрямована на дотримання чинного законодавства про освіту, підпорядкована основним напрямкамПоложення про бібліотеку закладу освіти. Основна увага була сконцентрована на популяризації української книги, літератури з питань освіти, історії і культури української держави, національно-культурних та духовних надбань нашого народу, задоволенню читацьких потреб, вихованню культури читання і бібліотечно-бібліографічної грамотності у користувачівбібліотеки.

Згідно з Положенням про бібліотеку закладу освіти бібліотека є структурним підрозділом, який здійснює бібліотечно-інформаційне та культурно-просвітницьке забезпечення навчально виховного процесу, як в урочний, так і в позаурочний час. У своїй роботі бібліотекар керується Законами України «Про освіту», «Про бібліотеку та бібліотечну справу», Положенням про бібліотеку закладу освіти, Інструкцією про порядок комплектування та обліку підручників та навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

З метою інформування педагогічного колективу щодо надходжень літератури були підготовлені інформаційні списки літератури «Нові надходження до бібліотеки» та книжкові виставки підручників.

На початку навчального року проведено моніторинг забезпеченості навчально-виховного процесу підручниками, проаналізовано забезпеченість здобувачів освіти підручниками з кожного предмету, виявлено потребу у виданнях та наявність резервного фонду з урахуванням очікуваного контингенту на 2020-2021 н.р.

Поєднуючи традиційні та інноваційні форми роботи, бібліотекар постійно працює над тим, щоб заохотити здобувачів освіти до читання, зацікавити книгою, стимулювати здобувачів освіти до використання наявних у бібліотеці інформаційних ресурсів через різноманітні форми роботи. Так для здобувачів освіти 1-их курсів проведено екскурсії-знайомства з бібліотекою.

Бібліотечні заходи відбуваються з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, до них створюються презентації, відеоматеріали, використовуються ресурси мережі Інтернет.

В бібліотеці систематично проводились тематичні виставки літератури, присвяченої історичним та пам’ятним датам: трагедія на Чорнобильській АЕС, День Соборності України, День пам’яті загиблих у бою під Крутами, День виведення військ з Афганістану, День української писемності та мови, День пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років, День вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні.

На сайті закладу освіти розташована сторінка бібліотеки, на якій висвітлюються заходи, які проходять у бібліотеці.

Адміністрація ліцею приділяє багато уваги розвитку фізичної культури та спорту здобувачів освіти.

Заняття з фізичної підготовки проводились відповідно до програмних вимог модулів «Легка атлетика», «Кросова підготовка», «Спортивні ігри (волейбол, баскетбол, футбол)» та «Спортивна гімнастика». Все це дало можливість оцінити досягнення кожного учня та виявити обдарованих дітей для підвищення своїх здібностей у спортивних секціях.

Проводились ліцейні спортивно-масові заходи: змагання з міні-футболу, по баскетболу, волейболу, гандболу, атлетичної гімнастики, турнір по акробатичним вправам, армреслінгу та турнір по шахам і шашкам між здобувачами освіти ліцею та педагогічними працівниками.

     

Охорона праці, безпека життєдіяльності та цивільний захист

Головною метою в ліцеї, щодо охорони праці, безпеки життєдіяльності – є створення для кожного здобувача освіти та працівника безпечних умов навчання та праці, безпечної єксплуатації обладнання, зменшення або повна нейтралізація дії шкідливих факторів на організм людини і як наслідок –зниження травматизму.

       Безпечні умови праці і навчання учасників навчально-виховного процесу, соціальні гарантіїї у галузі охорони праці забезпечуються дотриманням законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», та положеннями: «Про комісію охорони праці у ліцеї»; «Про службу охорони праці у ліцеї»; «Про організацію роботи з охорони праці,безпеки життєдіяльносіт учасників навчально-виховного процесу у ліцеї»; «Про порядок розслідування нещасних випадків,що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» та інші; заходи,щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці й навчання, протипожежного захисту здійснювалися згідно розділу «Охорона праці» річного плану роботи, наказів та інших інструктивних матеріалів.

В ліцеї на підставі чинного законодавства організована система роботи з охорони праці, зокрема визначено обовязки і відповідальність керівників та посадових осіб, щодо забезпечення здорових і безпечних умов навчально-виховного та навчально-виробничого процесів,запобігання травматизму всіх учасників.

       Здійснювався постійний контроль адміністрацією та комісією з питань охорони праці за дотриманням,забезпеченням відповідних умов та безпеки життєдіяльності в ліції.

       Восени та весною пожежно-технічна комісія здійснювала технічний огляд стану будівель, комунікацій та внутрішніх приміщень закладу освіти.

Постійний контроль та забезпечення дотримання вимог охорони праці при експлуатації обєктів закладу освіти здійснює служба спостереження за безпечною експлуатацією виробничих будівель та споруд у ліцеї (голова –Кулієвич О.М) та відповідальні за електрогосподарство в ліцеї (Запара В.М та Ногач А.А.).

Призначені відповідальні особи за пожежну безпеку, безпечне збереження будівель,споруд та інженерних мереж закладу освіти. В ліцеї відповідно до нормативних вимог функціонує кабінет «Охорони праці та безпеки життєдіяльності».Кабінет поки що неповністю відповідає вимогам Положення про кабінет з охорони праці та безпеки життєдіяльності,йде поступове його оновлення.

       Виробничий травматизм та професійні захворювання у 2019-2020 н.р.в ліцеї не зафіксовані.

Протягом року систематично здійснювалися заходи з цивільної оборони. Зокрема, восени 2019 року проведено навчальну евакуацію здобувачів освіти та працівників закладу освіти з метою відпрацювання алгоритму дій в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Під час тренувань проведено навчання з питань цивільного захисту, додатково роз'яснено порядок організації евакуації та обов'язки працівників ліцею.

У січні поточного року проведено навчання працівників ліцею щодо організації та проведення комплексу заходів по запобіганню виникнення пожеж в закладі освіти та за його межами за участю працівників Берегівського МРВ Управління ДСНС.

Постійно здійснюється інструктування здобувачів освіти та працівників закладу освіти з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності, про що робляться відмітки у відповідних журналах.

У березні цього року з метою попередження та профілактики інфекційних хвороб для здобувачів освіти Берегівського ПЛСП розроблено інформаційно-розяснювальні буклети «Коронавірус: профілактика інфікування і поширення», з яким їх ознайомлено дистанційноу зв'язку з епідеміологічною ситуацією, яка скалалася в Україні.

В процесі підготовки об'єктів ліцею до весняно-літнього пожежонебезпечного періоду, у червні нами проведений повторний інструктаж   працівників ліцею. З залученням класних керівників та майстрів виробничого навчання проведена   роз'яснювальна робота серед учнів, щодо правил безпечної поведінки та попередження надзвичайних подій в умовах літнього періоду на природі та на водних об'єктах, а також основні правила дотримання профілактики COVID-19.

Згідно вимог Наказу директора Берегівського ПЛСП "Про закінчення опалювального сезону 2019-2020н.р.", з метою створення безпечних умов для опалення у наступному опалювальному сезоні, виконується очистка та профілактичний ремонт кахельних печей та димоходів навчального корпусу.

З метою забезпечення безпечних умов виробничого навчання здійснюються інженерно-технічні заходи по перевірці опору системи заземлення у практичних лабораторіях. Також замінена лінія живлення до навчального корпусу та лабораторії. Проводиться робота по заміні застарілої системи освітлення у закладі освіти. Згідно рекомендацій Берегівського МРВ Управління ДСНС в Закарпатській області, наданих під час проведення планової перевірки, вжиті заходи щодо покращення стану пожежної безпеки.

Згідно вимог "Правил пожежної безпеки в Україні", оновлено плани евакуації, встановлено вказівники напрямків евакуації, куточки з питань цивільного захисту та безпеки життедіяльності в приміщеннях ліцею, а також оновлений та доукомплектований пожежний щит.

Здійснена заміна засобів пожежогасіння, в яких закінчився термін придатності. Електрощити оснащені схемами підключеня споживачів з пояснювальними надписами. В навчальних лабораторіях та в коридорах навчального корпусу встановлені таблички з телефонними номерами екстренних служб.

Забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами.

Згідно штатного розпису чисельність працівників ліцею складає 68,79% (менше ніж в минулому році-72,48) фактично працює 50 працівників, штат укомплектований на 76% , в тому числі 25 педагогічних працівників.

Загальноосвітню та професійну підготовку здобувачів освіти в ліцеї здійснюють: викладачі - 12 ( в т.ч.3 сумісники), майстри виробничого навчання-12 (в т.ч.1 декретна відпустка) та 4 інших педагогічних працівників.

Забезпечують функціонування навчального закладу 11 фахівців, в тому числі: завідувач господарством, працівники бухгалтерії, інженер з ОП, інженер-електронік і т.д., а також 21 робітник.

Плинність кадрів суттєво скоротилась на відміну від попередніх років, але все ще залишаються наявні вакансії, зокрема посада юристконсульта та секретаря-друкарки.

          Як прийняття на роботу так і припинення трудових відносин (звільнення) здійснюється згідно з умовами колективного договору у відповідності до Кодексу Законів про Працю, законів «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту».

          За період з 01.06.2019р по 01.06.2020р було звільнено всього 6 працівників з різних причин, зокрема директор -1 (закінчення терміну дії контракту), викладачів- 2 ( за власним бажанням), робітників-1 (за власним бажанням) та сезонні робітники-2.

          Разом з тим, вдалося за той самий період закрити питання 3-х наявних вакантних посад -1 викладача та 2-х робітників.

          Робота по підбору та укомплектуванню кадрами закладу освіти продовжується, враховуючи наявні вакансії.

Якісний склад педагогічних працівників на сьогоднішній день наступний:

викладачі - спеціаліст вищої категорії - 5

                 - спеціаліст першої категорії - 1

                 - спеціаліст другої категорії - 2

                 - спеціаліст - 6

майстри виробничого навчання:

14 тарифний розряд - 5;

13 тарифний розряд - 1;

12 тарифний розряд - 2;

11 тарифний розряд - 4.

Педагогічні звання:

«Викладач-методист» -1 (Мельничук Л.М.);

«Старший викладач»-2 (Андрейчук І.Г.,Молнар А.Й.);

«Майстер виробничого навчання І категорії» -3 (Деяк У.П.,Катран К.В.,Явинець М.В.);

«Майстер виробничого навчання ІІ категорії» -1(Бірікі Є.Д.)

Загалом тільки 7 педагогічних працівників мають педагогічне звання, що на сьогоднішній день становить 21% усього педагогічного колективу.

Аналіз вікової категорії складу педагогічних працівників та майстрів виробничого навчання показує поступове омолодження колективу:

до 30 років-5 осіб-16,67 % (попередній 13,3%)

30-40 років-6осіб -20% (попередній 33,3%)

40-50 років-9осіб-30% (попередній 20%)

50-60 років-5осіб-16,67% (попередній 16,4%)

старше 60 років-5 осіб-16,67% ( попередній 20%)

Одним із важливих елементів інноваційного розвитку нашого закладу освіти є зміцнення матеріально-технічної бази. За звітній рік в ліцеї продовжували створюватись всі необхідні умови для якісного навчально-виробничого процессу, оновлення та модернізації закладу.

Всі виплати здійснювалися   у суворій відповідності до вимог законодавства України. Управління Державної казначейської служби здійснює суворий контроль за виплатою платежів, за відповідністю сум, зазначених у документах, сумам, зазначеним у розписі обласного бюджету, за відповідністю документів (договір, акт виконаних робіт/накладна, специфікація, додаткові угоди) чинному законодавству України.       

Берегівський професійний ліцей здійснює контроль за оприлюдненням інформації про здійснені платежі на порталах E-data та ProZorro.

Аналітична система PrоZorro дозволяє отримати інформацію про те, що і на яку суму закуплено установою. У порталу дуже багато функцій: можна порівнювати обсяги закупівель в різні періоди, аналізувати закупівлі кожного розпорядника бюджетних коштів та ін.

Разом з тим слід константувати про наявність проблемних питань, зокрема, щодо капітального та поточного ремонтів: утеплення і ремонт фасаду;заміна даху; встановлення альтернативного опалення; створення сучасного спортивного майданчика; завершення робіт з ремонту службових та навчальних кабінетів.

Ефективною була робота колективу з наповнення коштами спеціального фонду бюджету до ведення карантинних заходів.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я здобувачів освіти та педагогічних працівників.

    У ліцеї відповідно до чинного законодавства діє Колективний договір між адміністрацією та первинною профспілковою організацією, Положення про преміювання працівників, Положення про стипендіальне забезпечення здобувачів освіти.

    Ці документи максимально дозволяють стимулювати матеріально як здобувачів освіти, так і інженерно-педагогічних працівників, враховуючи їх соціальний стан, результативність роботи, складність і напруженість, активність у громадському житті.

    Працював медичний пункт відповідно до затвердженого Положення міською лікарнею та закладом освіти. Медичний пункт забезпечувався ліками та медичним обладнанням за рахунок спеціального фонду бюджету. Всі учасники навчально-виховного процесу мають санітарні книжки.

У ліцеї працювали первинна профспілкова організація, яка зараз знаходиться в стадії реорганізації, рада закладу освіти, батьківський комітет, піклувальна рада, рада учнівського самоврядування. Налагоджено співпрацю з ними та забезпечено участь їх у громадському самоврядуванні, обговоренні основних питань діяльності ліцею.

Педагогічний колектив Берегівського професійного ліцею сфери послуг на найближчу перспективу 2020-2021 навчального року визначив такі пріоритетні напрямки діяльності:

-        удосконалювати проведення уроків виробничого навчання в майстернях, на підприємствах; організацію проходження виробничої практики па підприємствах;

-        при підготовці до наступного навчального року запланувати напрями роботи у режимі дистанційного навчання, враховуючи епідеміологічну ситуацію, яка склалася в Україні;

-        підвищувати результативність навчально-виробничого процесу, якість знань здобувачів освіти;

-        удосконалювати педагогічну майстерність працівників ліцею шляхом підвищення кваліфікації, стажування, акцентуючи увагу на продуктивність роботипри складанні індивідуальних планів самоосвіти;

-        будувати виховну роботу на культурно-національній та духовній спадщині та свідомості учнів, естетичному, трудовому, військово-патріотичному вихованні;

-        проводити активну профілактичну роботу серед здобувачів освіти, схильних до правопорушень, булінгу, тютюнопаління та інших шкідливих звичок;

-        запроваджувати нові педагогічні та виробничі технології, як головні чинники якісної підготовки конкурентноспроможних кваліфікованих робітників;

-        надавати методичну допомогу молодим педагогічним працівникам;

-        удосконалюватиматеріально-технічну базуліцею;

-        впроваджувати інноваційні та інформаційно-комунікаційні технології; вдосконалювати професійно-педагогічну та методичну компетентність викладачів та майстрів виробничого навчання;

-        вдосконалювати інформаційний та науково-методичний супровід педагогічних працівників;

-        впроваджувати в навчальний процес сучасні виробничі технології з урахуванням регіонального компоненту;

-        спрямувати роботу педпрацівників над новою єдиною методичною проблемою ліцею «Формування конкурентноспроможних кваліфікованих робітників шляхом впровадження інноваційних технологій» (І-й підготовчий) етап;

-        організовувати роботу по вивченню, узагальненню та поширенню передового педагогічного досвіду педпрацівників ліцею та інших ЗП(ПТ)О області України;

-        активізувати роботу з створення педпрацівниками методичних рекомендацій, розробок, творчих робіт, навчальних, електронних посібників тощо;

-        заохочувати педагогічних працівників до друку власних напрацювань у періодичних виданнях професійного спрямування;

-        розширювати спектр форм і методів роботи з обдарованими та здібними здобувачами освіти, залучити до творчої діяльності учнів-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

-        підвищувати рівень навчальних досягнень здобувачів освіти та культуру поведінки у закладі освіти.

РОЗДІЛ І. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

з/п

Зміст роботи Термін Відпові­дальний Відмітка про вико­нання
1 2 3 4 5
1. Організувати роботу педагогічного колективу на забезпечення виконання ст.53 Конституції України, Законів України «Про мови», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», з питань практичної реалізації основних положень Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Положення про методичну роботу в ПТНЗ, інших законодавчих та нормативних документів Верховної Ради України, Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки, молоді, Департаменту освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації, НМЦ ПТО у Закарпатськобласті. Протягом навч. року

Директор

2.

Забезпечити освітній процес нормативно-правовими документами:

- робочими навчальними планами з усіх професій;

- книгами наказів про контингент учнів; - поіменними книгами особового складу учнів;

- книгами обліку і видачі документів про освіту;

- журналами обліку теоретичного та виробничого навчання;

- журналами обліку вхідної та вихідної документації.

до 01.09.2020

Директор,

заступники

дир. з НВР

3. Забезпечити підписання актів готовності ліцею до нового 2020-2021 н.р., осінньо-зимового періоду Серпень 2020

Директор

4. Провести набір учнів на І курс за держзамовленням згідно з ліцензованим обсягом. До 1.09.20

Директор,     заступники

дир. з НВР

5. Провести облік контингенту здобувачів освіти ліцею, розподіл їх по групах за професіями. До 1.09.20

Директор,     заступники

дир. з НВР

6. Вивчити склад контингенту учнів-першокурсників: за місцем проживання, сімейним станом, матеріальним забезпеченням, успішністю, участю у громадському житті. До 20.09.20

Директор,     заступники

дир. з НВР

7. Провести збори навчальних груп стосовно доведення до здобувачів освіти єдиних педагогічних вимог та правил поводження в ліцеї. Вересень- жовтень Майстри в/н, класні керівники
8. Видати наказ про зарахування здобувачів освіти нового контингентуз реєстрацією в поіменній книзі Серпень 2020

Директор,     заступники

дир. з НВР

9. Розподілити педагогічні кадри, відкорегувати функціональні обов’язки Серпень 2020

Директор, заст.

дир. з НВР, методист

10. Підготувати та затвердити акт підготовки ліцею до нового навчального року

Серпень 2020

Директор, заст.

дир. з НВР, методист

11. Укласти договори з підприємствами, установами та організаціями для проходження виробничого навчання і виробничої практики здобувачами освіти ліцею Серпень 2020

Директор, заст.

дир. з НВР, методист

12. Провести спільні засідання методичних комісій з представниками підприємств-замовників кадрів по визначенню та внесенню до робочих навчальних програм регіональних компонентів. Серпень 2020 Голови методичних комісій
13. Видати наказ про затвердження складу педагогічної ради, закріплення навчальних кабінетів і майстерень за педпрацівниками; призначити голів МК, класних керівників Серпень 2020

Директор, заст.

дир. з НВР

14. Скласти розклад занять; розподілити педнавантаження згідно наказу; скласти графік проведення директорських контрольних робіт Серпень   2020 Заст. дир. з НВР
15. Скласти план роботи педагогічної ради, перелік питань для інструктивно-методичних нарад Серпень 2020 Заст. директора з НВР, методист
16. Організувати роботу методичних комісій ліцею Серпень 2020 Методист
17. Оновити плануючу документацію з усіх предметів і професій, розглянути та погодити на засіданнях методичних комісій

Серпень 2020

Заст. дир. з НВР, методист

18. Забезпечити журналами обліку теоретичного і виробничого навчання з виховної роботи, що відповідають вимогам Серпень 2020

Заст. директора з НВР, методист

19. Організувати проведення заходів присвячених Дню знань та початку нового навчального року Вересень 2020 Заст. директора з НВР , бібліотекар
20. Скласти графік контролю керівниками ліцею стану проходження   виробничого навчання та виробничої практики на підприємствах

Вересень 2020

Заст. дир. з НВР
21. Скласти графік відвідування уроків теоретичного і виробничого навчання адміністрацією ліцею

Вересень 2020

Заст. директора з НВР, методист
22. Внести до Єдиної електронної бази з питань освіти дані про здобувачів освіти нового контингенту Вересень 2020

Інженер-електронник

Пляцко Н.В.

23. Вжити заходів щодо підвищення рівня професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки здобувачів освіти з урахуванням вимог сучасного виробництва Протягом навч.року

Директор,     заступники

дир. з НВР

24. Створити атестаційну комісію ліцею на навчальний рік та скласти графіки атестації ПП на 2020-2021 н.р.

Вересень 2020

Методист

Ролдугіна М.В.

25. Ужити заходів для дотримання у повному обсязі Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 року № 930 (зі змінами). Забезпечити відкритість, об’єктивність та системність оцінювання педагогічної діяльності працівника під час проходження атестації.

Постійно

Директор

Ролдугіна М.В.

26. Забезпечити створення оптимального освітнього середовища для саморозвитку та реалізації творчого потенціалу кожного учасника навчально- виховного процесу. Посилити роботу педагогічних колективів з обдарованими учнями для отримання високих результатів в інтелектуальних конкурсах, змаганнях Всеукраїнського та міжнародного рівнів.

Протягом року

Директор

27.

Організувати роботу Школи молодого викладача

Вересень 2020

Методист

Ролдугіна М.В.

28.

Вивчити особові справи здобувачів освіти нового контингенту

Вересень 2020 Заст. директора з НВР, кл.керівники, майстри в/н
29. Провести інструктаж з охорони праці та ОБЖ. За положенням

Інженер з ОП

Шаталова Л.М

30. Забезпечити неухильне дотримання вимог Закону України „Про охорону праці”, правил пожежної безпеки. Регулярно з учасниками НВП, іншими працівниками проводити інструктажі з правил техніки безпеки під час роботи, проведення гурткових занять, масових заходів, оздоровлення і відпочинку, змагань тощо. Постійно

Директор,

Інженер з ОП

Шаталова Л.М

31. Провести засідання педагогічної ради

Серпень, листопад,

грудень, січень, березень, травень, червень

Директор

32. Проводити наради при директорі Що-понеділка Директор, кер.структурних підрозділів
33. Проводити інструктивно-методичні наради з майстрами в/н Щовівторка

Заст. дир. з НВР

методист

34. Проводити інструктивно-методичні наради з викладачами Щосереди Заст. дир. з НВР, методист
35. Організувати проведення медичних оглядів учнів, сформувати спецгрупи для занять фізкультурою. Вересень, жовтень Медичний працівник, викладачі фіз. виховання
36. Забезпечити контроль над навчально-виробничим процесом. За графіком Адміністрація ліцею
37. Скласти графік підвищення кваліфікації педагогічних працівників на рік. Червень 2020

Заст.дир. з НВР, методист

Ролдугіна М.В.

38. Ознайомлення керівних та педагогічних працівників із законодавчо – нормативною базою з питань атестації ліцею

Серпень

2020

Директор,

заст. директора з НВР

39. Розробити пакети комплексних контрольних робіт з кожного предмета та комплексні кваліфікаційні завдання з кожної професії Серпень-вересень Заст. директора з НВР, методист
40. Провести діагностичні контрольні роботи із загальноосвітніх дисциплін для визначення рівня знань здобувачів освіти І курсу та спланувати роботу з усунення прогалин у їх знаннях

Вересень

2020

Заст. директора з НВР

41. Проводити семінари майстрів в/н та класних керівників щодо основних напрямків виховної роботи, враховуючи сучасні вимоги

1 раз на місяць

Заст. директора з НВР, методист
42. Проводити засідання Ради профілактики правопорушень 1 раз на місяць Заст. директора з НВР
43.

Оновити батьківський комітет ліцею та батьківські комітети в групах, активізувати їх роботу.

Регулярно проводити батьківські збори

Вересень

1 раз на семестр

Заст. директора з НВР
44. Продовжити реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді (наказ Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року № 641)

Протягом року

Директор,

Заст. дир. з НВР

45. Організувати роботу активу учнівського самоврядування

Жовтень

2020

Заст. дир. з НВР
46. Організувати і провести культурно-масові заходи для здобувачів освіти та працівників ліцею до Дня захисника України

Жовтень

2020

Заст. директора з НВР
47. Провести заходи із відзначення Дня Збройних сил України Грудень 2020 Заст. директора з НВР
48. Організувати роботу приймальної комісії ліцею Березень 2021

Директор,

заст. дир. з НВР

49. Розробити   робочі навчальні плани з усіх   професій на наступний н.р.згідно   Державних стандартів ПТО та Типової базисної структури, розглянути на засіданнях МК

Червень

2021

Директор, заст. директора з НВР, методист
50. Організувати здачу в архів навчально - плануючої документації за 2020-2021 н.р. Червень 2021 Заст. директора з НВР
51. Проаналізувати роботу ліцею за 2020-2021 н.р. та скласти план роботи на 2021-2022 н. р. Червень 2021 Робоча (творча) група з розробки плану

РОЗДІЛ ІІ. ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА

№ з/п Зміст роботи Термін Відпові­дальний Відмітка про вико­нання
1 2 3 4 5
1.

Спрямувати роботу педагогічного колективу на виконання вимог Державної національної програми «Освіта (Україна XXI століття)», Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Законів України «Про мови», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту» та інших законодавчих та нормативних документів. Покращити якість навчально-виховного процесу в ліцеї, зокрема передбачити:

- посилення виховного аспекту уроку;

- особистісну орієнтацію навчального матеріалу;

- гуманізацію та гуманітаризацію, фундаментальність освіти, можливість використання отриманих знань у життєвих ситуаціях; пріоритет збереження здоров’я здобувачів освіти;

- диференціацію змісту освіти як умову вибору рівня та спрямованості навчального матеріалу;

- практичний напрямок навчальної діяльності здобувачів освіти;

- інтеграцію змісту освіти (міжпредметну та в межах одного предмета);

- комп’ютеризацію навчального процесу;

- впровадження інноваційних технологій навчання, в тому числі інформаційно-комунікаційних технологій навчання.

- впровадити в освітній процес використання технологій дистанційного навчання

протягом навчальн. року

педколектив
2. Організувати навчальний процес згідно Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійнотехнічних навчальних закладах (наказ МОНУ № 419 від 30.05.2006) .

протягом навчального року

Адміністрація ліцею
3. Ознайомити викладачів з нормативними документами, методичними рекомендаціями щодо організації та планування навчального процесу у новому навчальному році, викладання загальноосвітніх предметів, єдиних вимог до оформлення ділової документації. до 01.09.2020 Заступники дир. з НВР
4. Розглянути, схвалити та затвердити: поурочно-тематичне, планування на новий навчальний рік; плани роботи кабінетів, методичних комісій, гуртків, роботи з обдарованими здобувачами освіти; комплекти навчально-плануючої документації за професіями відповідно до нових робочих навчальних планів. до 01.09.2020 Директор, заступники директора з НВР, голови МК, педколектив
5. Забезпечити своєчасне та чітке ведення журналів обліку теоретичного навчання відповідно до Інструкції, журналів проведення консультацій, гуртків. вересень 2020, постійно Директор, заступники директора з НВР, класні керівники
6.

Забезпечити якісне вивчення програмного матеріалу з предметів теоретичного навчання згідно вимог наказу МОНУ від 13.10.10 № 947 «Про затвердження типової базисної структури навчальних планів» та якісне виконання контрольних, практичних і лабораторних робіт.

Скласти графік контрольних, практичних, лабораторних робіт.

протягом навчального року

Вересень

Заст.директора з НВР, методист
7. Забезпечити створення оптимального освітнього середовища для саморозвитку та реалізації творчого потенціалу кожного учасника освітнього процесу. Створювати умови для роботи педагогічних колективів з обдарованими учнями для отримання високих результатів в інтелектуальних конкурсах, змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів.

протягом навчального року

Директор, Заст.директора з НВР, методист
8. На виконання положень Національної доктрини розвитку освіти в Україні навчально-виховний процес будувати на основі демократичного стилю спілкування, що будується на співпраці здобувача освіти та викладача над досягненням навчальної мети. Зробити здобувачаосвіти активним учасником навчального процесу, викладача – організатором, провідником, контролером у процесі досягнення поставленої мети.

постійно

Адміністрація ліцею, педколектив
9.

Під час проведення уроків ширше використовувати прийоми

психолого-педагогічної підтримки здобувачів освіти: заохочення, проведення навчально-пізнавальних ігор, створення ситуацій успіху, проблемних ситуацій, спонукання до пошуку альтернативного рішення, кооперації здобувачів освіти, створення ситуацій взаємодопомоги.

протягом навчального

року

педколектив
10. Провести єдині директорські   контрольні роботи для здобувачів освіти І курсу з базових дисциплін з метою з’ясування рівня знань учнів. Розробити заходи щодо ліквідації прогалин у їх знаннях.

Вересень

Заст.директора з НВР, методист
11. Організувати при навчальних кабінетах додаткові заняття, предметні гуртки та консультації.

Вересень

Заст.директора з НВР
12. Розробити заходи з підготовки і проведення ДПА, скласти розклад державної підсумкової атестації, затвердити склад атестаційних комісій. згідно робочих навчальних планів

Заст.

директора з НВР

13. Організувати участь здобувачів освіти ліцею у ЗНО-2021р.

протягом навчального

року

Адміністрація ліцею, педколектив
14. Провести інструктивно-методичні наради для педагогічних працівників щодо ознайомлення з нормативними документами з організації та проведення ЗНО-2021, сайтами УЦОЯО, вимогами до реєстрації в ЗНО-2021, термінами проведення ЗНО-2021 та вимогами до участі в процедурі проведення, особливостями проведення ЗНО з української мови та літератури, математики, історії України, термінами пробного ЗНО.

листопад 2020 грудень 2020 березень 2021

Заст.директора з НВР, методист

15. Провести групові збори здобувачів освіти груп № 32, 33 з питань організації та проведення ЗНО-2021, оформлення відповідних документів. листопад 2020 заступник директора з НВР, методист, керівники груп
16. Провести батьківські збори груп 32,33 з питань організації та проведення ЗНО-2021, оформлення відповідних документів. листопад 2020 заступник директора з НВР, методист, керівники груп
17. Організувати реєстрацію здобувачів освіти груп №32,33 для участі в ЗНО-2021.Підготувати комплекти документів та списки здобувачів освіти, які братимуть участь у ЗНО-2021. Направити їх до УЦОЯО. Лютий-березень 2021 заступник директора з НВР, методист, керівники груп
18. Забезпечити інформування здобувачів освіти, які виявили бажання вступити до ВНЗ, про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Ознайомити здобувачів освіти з правилами та порядком реєстрації на участь у пробному тестуванні. Надати допомогу в реєстрації здобувачів освіти для участі в пробному ЗНО 2021р. Листопад-грудень 2020 заступник директора з НВР, методист, керівники груп
19. Оформити загальноліцейний стенд «Зовнішнє незалежне оцінювання-2021». до 15.10.2020 Заст.директора з НВР, методист
20. Розмістити інформацію щодо організації та проведення ЗНО 2021 на офіційному сайті закладу освіти. До 01.11.20 Заст.директора з НВР, методист
21. Ознайомитися з структурою ЗНО з української мови, математики, історії України, програмами ЗНО з предметів, характеристиками сертифікаційних робіт, критеріями оцінювання, завданнями та відповідями, таблицею переводу балів в оцінку (для ДПА). Листопад 2020-травень 2021 Викладачі загально-освітньої підготовки
22. Відпрацювати з здобувачами освіти навички виконання тестових завдань різної форми й різного ступеня складності, використавши схвалені МОН України і вже апробовані на практиці збірники тестових завдань, які готують здобувачів освіти до тематичних, контрольних робіт та ЗНО. протягом навчального року Заст.директора з НВР, викладачі загально-освітньої підготовки
23. Надавати індивідуальну інформаційну допомогу кожному учневі і його батькам по участі в ЗНО. Психологічно підготувати здобувачів освіти до зовнішнього тестування. протягом навчального року викладачі загально-освітньої підготовки, психолог
24.

На уроках загальноосвітнього циклу здійснити заходи щодо національно-патріотичного виховання здобувачів освіти (відповідно до єдиної методичної проблеми):

- у навчально-виховній діяльності неухильно дотримуватися єдиного мовного режиму;

- виховувати відповідальне ставлення до рідної мови, свідомого нею користування; - через мовне посередництво долучати учнів до національної історії, до різних масивів національної культури, до глибинної сутності народного життя;

- здійснювати розвиток мовлення не тільки на уроках української мови і літератури, а й під час вивчення всіх інших предметів;

- при вивченні зарубіжної літератури виховувати любов до української мови і літератури як органічної частки світової культури, прагнення до збереження рідної мови національних традицій і цінностей;

- при вивченні іноземної мови виховувати в учнів почуття рівноправних партнерів серед інших європейських країн, виховувати бажання розвивати свою батьківщину і збагачувати скарбницю світової цивілізації

- під час уроків історії доносити до учнів ідею української державності як консолідуючого чинника розвитку суспільства й нації в цілому;

- при вивченні математики, фізики, хімії, інформатики географії ознайомлювати учнів з іменами та біографіями видатних українських вчених, залучати до проектної діяльності, пов’язаної з вивченням діяльності відомих українських вчених; посилити українознавчу спрямованість уроків;

- використовувати краєзнавчий матеріал у викладанні біології, географії, екології;

- на уроках фізичної культури під час вивчення теоретичних знань акцентувати увагу на відродженні олімпійських ігор сучасності, основних цінностях олімпізму, визначни спортивни досягненнях українських олімпійців, параолімпійського руху на сучасному етапі, олімпійській філософії та здоровому способі життя тощо; застосовувати на уроках елементи рухливих та народних ігор, розваг, естафет, козацьких забав;

- на уроках технологій та художньої культури використовувати демонстраційні матеріали, пов’язані з народною культурою українців (наприклад, виготовлення декоративно-ужиткових і ремісничих виробів, які були характерними для побуту українців).

протягом навчального року

заступник директора з НВР, методист, голови МК, викладачі

25.

З метою виявлення базового рівня загальноосвітньої підготовки здобувачів освіти провести перевірні контрольні роботи з загальноосвітніх предметів за курс 9-річної школи. Спроектувати корекційну роботу з здобувачами освіти, спрямовану на ліквідацію переважних причин невисокої успішності здобувачів освіти.

Вересень

2019

Заст.директора з НВР, викладачі загально-освітньої підготовки, голови МК, методист
26. Вивчити стан викладання предметів загальноосвітньої підготовки з математики

Лютий,

Березень

2021

Заст.директора з НВР,

члени робочої групи

27. Організувати підготовку до конкурсу на кращу методичну розробку з математики «Мій відкритий урок» Вересень жовтень 2020 Методист, викладач математики
28. Організувати підготовку до обласного конкурсу на кращу авторську методичну розробку з професійної підготовки серед ЗП(ПТ)О.

Вересень

Методист, викладачі професійної підготовки
29. Здійснити моніторинг рівня навчальних досягнень та здобутків здобувачів освіти. січень 2020,   червень 2020 Заст.директора з НВР, викладачі
30. Забезпечити неухильне дотримання порядку проведення ДПА, ДКА. За графіком Заст.директора з НВР
31. Переглянути, внести зміни і доповнення до паспортів комплексного методичного забезпечення предметів та розглянути їх на засіданні методичної комісії. Початок вересня Заст.директора з НВР, методист
32. Забезпечувати участь здобувачів освіти в ліцейних, міських та обласних олімпіадах з предметів. Протягом року Заст.дир. з НВР, методист
33. Спланувати і провести ліцейні олімпіади із загальноосвітніх дисциплін. Вересень-жовтень Заст.дир. з НВР, методист
34. Провести олімпіади з предметів професійно-теоретичної підготовки у розрізі професій. Березень Заст.дир. з НВР, методист
35. Здійснення суворого контролю за відвідуваннямзанять здобувачами освіти. щоденно

Заст.дир. з НВР, майстри в/н

кл. керівники

36.

З метою сприяння утвердженню державного статусуукраїнської мови, піднесення її престижу середучнівської молоді, вихованню пошани до культури і

традицій українського народу провести І етап ХХ Міжнародного конкурсу з української мови іменіПетра Яцика.

листопад Викладачі української мови і літератури
37. Залучитиздобувачів освіти до участі у Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентськоїмолоді імені Тараса Шевченка. листопад -грудень Викладачі української мови і літератури
38.

Провести конференції, уроки, лекції, тематичнівечори, присвячені творчості великого Кобзаря,конкурси творчих робіт та ілюстрацій до творів;оформити тематичні стенди, виставки до річниці від

дня смерті Т.Г.Шевченка та до річниці першоговидання «Кобзаря».

Протягом

року

Викладачі української мови і літератури, бібліотекар
39.

Продовжити роботу щодо роз’яснення ролі

української мови як державної, зацікавлення батьківі дітей звичаями і традиціями, культурними

надбаннями українського народу.

Протягом

року

Педколектив
40. Проводити індивідуальну роботу з обдарованими учнями та учнями, які мають прогалини в знаннях. Постійно Заст.директора з НВР, методист
41. Оновлювати інформаційні стенди в кожному кабінеті Постійно Заст.директора з НВР, методист
42. Проаналізувати стан забезпечення підручниками, відповідність їх навчальним програмам, мова їх видання. Вересень

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

43. Забезпечити своєчасне і чітке ведення журналів теоретичного навчання і виробничого навчання відповідно до інструкції ведення журналів. Протягом навч.року

Заст.

директора з НВР, методист

44. Проводити роботу з вивчення та поширення позитивного педагогічного досвіду. Протягом навч.року методист
45. Підготувати необхідні матеріали до атестації педпрацівників навчальних закладів. За окремим планом методист
46. Вести книгу взаємовідвідування уроків. Провести аналіз взаємо-відвідування на засіданнях МК. Протягом навч.року

Заст.

директора з НВР, методист

47. Поповнювати бібліотечний фонд ліцею навчальними посібниками, довідниками та методичною літературою (за окремим планом). Протягом навч.року Бібліотекар Ілошвай О.В.
48. Вести індивідуальну роботу по поглибленню знань серед найбільш обдарованих здобувачів освіти.

за графіком консульта-цій

Заст.

дир. з НВР, методист, викладачі

49.

Продовжувати роботу щодо комплектації та систематизації комплексно - методичного забезпечення предметів і професій.

У навчальних кабінетах і майстернях ліцею:

- систематизувати всі наочні посібники за темами, продовжувати створювати поурочні папки, картки-завдання;

- поповнити кабінети навчальними посібниками, технічними засобами навчання у відповідності до планів роботи кабінетів;

– продовжувати роботу по розробці та систематизації КМЗ предметів і професій, комплектації кабінетів методичною та навчальною літературою, інструктивними матеріалами, інструментами для проведення лабораторно-практичних робіт;

протягом навч.року

Вересень

Березень

Заступники

директора з НВР,

методист

50. Вивчати методику проведення нетрадиційних уроків, узагальнювати і розповсюджувати досвід роботи кращих ПП ліцею

протягом навч.року

Заступники

директора з НВР, методист

51. Дотримуватись вимог до основних форм теоретичної підготовки, викладених у Положенні про організацію навчально-виробничого процесу у ПТНЗ (Наказ № 419 МОНУ): проводити різні типи уроків, індивідуальні заняття з здобувачами освіти, консультації; організувати виконання здобувачами освіти індивідуальних завдань (реферат, презентація, проміжна поетапна та випускна кваліфікаційна робота)

протягом навч.року

Заступники

директора з НВР, методист

52. Впроваджувати у навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційні технології та технології дистанційного навчання протягом навч.року

Заступник

директора з НВР, методист

РОЗДІЛ ІII. ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
1. Провести інструктивно-методичні наради майстрів виробничого навчання з питань організації навчально-виробничого процесу у 2020-2021 н.р. Серпнь-вересень

Заст.директора з НВР

2. Забезпечити розробку та погодження переліку навчально-виробничих робіт з професії на 2020-2021 н.р. та плани навчально-виробничої діяльності на І семестр. Вересень

Заст.директора з НВР

3. Проаналізувати ринок праці та створити базу даних підприємств, організацій та установ, які нададуть робочі місця для проходження виробничої практики учнів у 2020-2021 навчальному році. Вересень

Заст.директора з НВР

4. Здійснити заходи щодо укладання договорів з підприємствами, організаціями та установами для проходження здобувачами освіти виробничого навчання та виробничої практики Жовтень

Заст.директора з НВР

5. Забезпечити контроль виконання інструкцій з ведення журналу обліку виробничого навчання учнів ЗП(ПТ) О (наказ МОНУ від 26 січня 2011р. №59) Постійно

Заст.директора з НВР

6. Проаналізувати запити здобувачів освіти до їх можливостей та побажань щодо укладання багатосторонніх договорів для проходження виробничого навчання та виробничої практики Жовтень

Заст.директора з НВР

7. Створити бази даних проходження здобувачами освіти виробничої практики на підприємствах, в організаціях та установах на 2020-2021 н.р. Грудень

Заст.директора з НВР

8. Здійснити заходи щодо визначення варіативного компоненту професійно-практичної підготовки, спрямованих на оновлення змісту програм відповідно до впровадження у виробництво чи сферу послуг нової техніки, технологій, матеріалів, оснащення, організації праці. Вересень

Заст.директора з НВР

9. Здійснити заходи щодо оновлення комплексних кваліфікаційних завдань з професійно-практичної підготовки для поетапної та державної кваліфікаційної атестації учнів. Вересень

Заст.дир. з НВР

10.

Забезпечити проведення внутрішньоліцейних   конкурсів та підготовку здобувачів освіти до обласних конкурсів фахової майстерності.

Лютий-травень

Заст.дир. з НВР

11. Забезпечити заходи щодо вдосконалення паспорту комплексно-методичного забезпечення виробничого навчання з професій: кухар;   пекар,кондитер; офіціант, бармен; швачка,кравець Вересень Заст.дир. з НВР,   майстри в/н
12. Здійснити заходи щодо поповнення навчально-виробничого процесу засобами навчання та комплектації майстерень (обладнаннямінструментом, устаткуванням,пристосуванням, зразками деталей, макетами, муляжами) Протягом року Заст.дир. з НВР,   майстри в/н
13. Розробити та затвердити робочі навчальні програми з виробничого навчанняв розрізі професій на модульно-компетентнісній основі Протягом року

Заст.дир. з НВР

14. Організувати роботу щодо розробки технологічних карток, алгоритмів, опорних конспектів, карт опитування інструкційних карток з професії: кухар; пекар,кондитер; офіціант, бармен; швачка,кравець Грудень

Заст.дир. з НВР,

методист, майстри в/н

16. Забезпечити методичні розробки нестандартних уроків виробничого навчання (ділові ігри, майстер-класи, уроки-презентації) Протягом року Методист, майстри в/н
17. Організувати та провести відкриті уроки виробничого навчання із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій Жовтень-травень Методист, майстри в/н
18. Організувати проведення виставки прикладної та технічної творчості учнів. Лютий-квітень Методист, майстри в/н
19. Здійснити моніторинг навчальних досягнень учнів випускних груп з виробничого навчання та відсотки виконання плану надходжень від виробничої практики. Червень Методист, майстри в/н
20. Створити базу даних працевлаштування випускників. Вересень

Заст.дир. з НВР

21. Координація працевлаштування випускників ліцею.

Лютий –березень,

Червень-липень

Заст.дир. з НВР

РОЗДІЛ IV. ВИХОВНА РОБОТА

п/п

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Примітка
  1. 1.Організаційна робота
1.1 Проведення виборів до органів учнівського самоврядування Вересень

Заст.

директора з НВР

1.2 Формування складу Ради профілактики правопорушень Серпень

Заст.

директора з НВР

1.3 Проводити виховні години в групах Щотижня Заст.дир. з НВР, кл. кер-ки, майстри в/н
1.4 Вибори батьківського комітету Вересень

Класні

керівники

1.5 Організація роботи гуртків, секцій тощо, залучення здобувачів освіти до участі в них Серпень-вересень

Заст.

директора з НВР

1.6 Забезпечення проведення інформаційно-просвітницьких та виховних годин Протягом навч.року

Класні

керівники, майстри в/н

1.7 Забезпечити відзначення ювілейних дат, випуск стіннівок Протягом навч.року

Заст.

директора з НВР

  1. 2.Громадянське виховання
2.1 Провести перший урок у новому навчальному році. 01.09.2020 Директор, заст. директора з НВР
2.2 Організувати в групах проведення бесід з метою виховання національно свідомих громадян своєї Батьківщини, спадкоємців і продовжувачів прогресивних національних традицій: - "Доля родини в долі України"   - "Батьки і діти - тепло отчого дому". - "Конституція України. З історії державних символів"

протягом року

Заст.

директора з НВР,класні

керівники,

майстри в/н

2.3

Планування проведення рейдів у сім'ї здобувачів освіти з метою:

- вивчення матеріального стану та умов проживання і навчання;

- відвідання сімей важковиховуваних - здобувачів освіти;

- відвідання сімей невстигаючих здобувачів освіти;

- відвідування здобувачів освіти з проблемами - сімейного виховання".

протягом року

класні

керівники,

майстри в/н

2.4 Бесіда «Мир в усьому світі» до всесвітнього Дня миру. до 21.09.2020

класні

керівники,

майстри в/н

Участь у заходах до Дня партизанської слави 22.09
2.5 Організація і проведення Всеукраїнського олімпійського тижня 09.09.-13.09.

класні

керівники,

майстри в/н

2.6 Бесіди: - «Рівний серед рівних» вересень- жовтень 2020

класні

керівники, психолог

2.8 «День Святого Миколая» грудень 2020

класні

керівники

2.9

Святкування Дня захисника України:

бесіди, виховні години, уроки пам'яті

жовтень-листопад 2020

Заст.

директора з НВР,класні

керівники

2.10

«Мій біль - Чорнобиль» - до дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АС:

а) конкурс стіннівок;

б) виховна година;

в) розгорнути в бібліотеці книжкові експозиції документальних джерел, виставки, фото, кіно, відео матеріалів.

грудень

   2020

Викладачі суспільно-гуманітарних дисциплін
2.11 Провести виховну годину на тему: «Я громадянин своєї держави»   (тиждень права)

грудень 2020

класні

керівники

2.12

Виховні години:

- до Дня Української писемності та мови «Цвіти і сяй, моя державна мова»;

- «Наша країна - Європейська держава» до Дня Конституції України

листопад 2020

червень 2021

класні

керівники

2.13

До міжнородного дня толерантності:

а) диспут на тему: «Всі ми різні!»;

б) відверта розмова, бесіди: - «Расизм - як політика та дискримінація особистостей»

листопад 2020

класні

керівники

2.14 До Дня пам’яті жертв голодомору: Всесвітня акція запали свічку.

28.11.2020

Заст.

директора з НВР,класні

керівники

2.15

До Дня Соборності та Свободи України: а) виховна година;

б) бібліотечний захід - усний журнал

Січень 2020

класні

керівники, бібліотекар

2.16

До міжнародного жіночого дня 8 Березня:

бесіда «Шануй матір і батька свого», святковий концерт

Березень 2021

класні

керівники, бібліотекар

2.17

До дня свята усіх закоханих:

а) провести диспут «Ми і наша любов» б) святковий концерт «Моя половинка»

Лютий 2020

класні

керівники, бібліотекар

2.18

«О слово ріде, мова солов’їна» - до міжнародного дня рідної мови:

а) виховна година;

б) конкурс читців.

Лютий 2020

заступник директора з НВР, класні керівники

2.19 Провести спортивне свято до Дня Перемоги Травень 2020 керівник фізичного виховання
2.20

До Дня пам'яті полеглих воїнів у Великої Вітчизняної війні

- організувати покладання вінків загиблим воїнам.

- виховна година «Уроки минулого»

заступник директора з НВР, класні керівники, бібліотекар

3.1 Регулярно проводити бесіди по профілактиці різних хвороб, дотримання правил гігієни та санітарії. Проводити зустрічі з лікарями різного фахового спрямування.

Протягом навч.року

Заст.

директора з НВР, класні керівники, медперсонал

3.2

Провести диспути, бесіди   щодо

-булінгу (протидії цькуванню) із використанням окремих відеороликів;

-насильство над дітьми можна зупинити;

-про запобігання та протидію домашньому насильству;

-протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»

Протягом навч.року

Заст.

директора з НВР, класні керівники, майстри в/н

3.3 Організувати і провести в групах бесіди: - "Бережіть людську гідність і порядність"; "Творіть добро і милосердя"; Дотримуйтесь закону і норм етикету"; "Правильна поведінка за столом. Як вести себе в їдальні?"; "Виховання свідомої культури поведінки"; "Що таке манери поведінки" - Диспут: "Якими повинні бути виховані люди?". Диспут "Стою струнко і урочисто, коли звучить гімн моєї держави"

Протягом навч.року

Заст.

директора з НВР, класні керівники, майстри в/н

3.4 Провести виховну годину на тему: "Що таке байдужість". Грудень 2020 класні керівники
3.5 Бібліотечний огляд літератури "Все про здоровий спосіб життя". до 23.11.2020 бібліотекар
3.6

Диспути:

- «Реакція на агресію»;

«Мої відчуття при зустрічі з людиною іншого кольору шкіри»;

«Якими повинні бути виховані люди?»

січень 2021 лютий 2021

травень 2021

класні керівники, психолог
4.Військово-патріотичне виховання
4.1

3 метою формування патріотичних почуттів, вироблення високого ідеалу служіння народові, готовності до трудового та героїчного подвигу в ім'я процвітання української держави, з метою вироблення в учнівської молоді розуміння громадянського обов'язку, готовності у будь-який час стати на захист Батьківщини, оволодіти військовими та військово-технічними знаннями, а також сприяти фізично вдосконалюватись, знайомитись з бойовими героїчними традиціями, сторінками історії українського народу, його Збройних Сил; з метою привернення уваги учнів до життєвих проблем ветеранів війни, збереження історичної пам'яті народу провести наступні заходи: - Випуск стіннівок на героїчно- патріотичну тематику - Провести класні години, уроки мужності присвячені Дню Перемоги:

"Подвиг непідвласний часу"; "Тих днів не змеркне слава"; "Пам'ять серця"; "І за життя йшли на смерть".

Постійно

квітень-     травень

2021

заступник директора з НВР, класні керівники, викладачі суспільно-гуманітарних дисциплін
4.2 Формування якостей, необхідних майбутньому воїну, на уроках фізичної культури і захисту Вітчизни Постійно

Заст.дир. з НВР, викладач Захисту Вітчизни

4.3 Провести заходи до Дня захисника України Жовтень

Заст.дир. з НВР, викладач Захисту Вітчизни

4.4 Провести заходи до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій Листопад Заст.дир.з НВР, викладач   історії, кл. керівники
4.5 Провести зустріч з воїнами Збройних сил України,   учасниками бойових дій АТО – випускниками ліцею Організувати перегляд відеофільмів з військово-патріотичної тематики Грудень

Заст.дир. з НВР, викладач захисту Вітчизни,

класні керівники

4.6 Провести бесіду до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту Січень Заст.дир. з НВР, викладач   історії
4.7 Провести заходи, присвячені пам’яті героїв Небесної сотні, до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав Лютий

Заст.дир. з НВР,викладач Захисту Вітчизни, бібліотекар

Ілошвай О.В.

4.8 Провести бесіду до Міжнародного дня пам"яті Чорнобиля, Міжнародний день пам"яті жертв радіаційних аварій і катастроф

Квітень

Заст.

директора з НВР, викладач історії,викладач Захисту Вітчизни

4.9 Провести заходи до Дня перемоги, до Дня пам"яті жертв депортацій кримськотатарського народу Травень

Заст.

директора з НВР, викладач історії,викладач Захисту Вітчизни

5.Правове виховання
5.1 Створення психологічно-педагогічних характеристик груп, створення банку даних та вивчення контингенту груп Вересень Заст.дир. з НВР, класні керівники
5.2 Проводити засідання Ради профілактики з порушень

Протягом н.р.

останній четвер кожного місяця

Заст.дир. з НВР, члени Ради профілактики
5.3 Ознайомити батьків учнів із «Пам’яткою про права дітей і обов’язки батьків» , а також надати інформацію щодо основних положень Закону України «Про попередження насильства у сім’ї та дитячої безпритульності і бездоглядності» Вересень

Заст.

директора з НВР, класні керівники

5.4 Організувати і проводити правовий лекторій для батьків Протяг.навч.року Заст.дир. з НВР, викладач правозн.
5.5 Посилити роботу з формування правової культури учнів, виявлення та усунення причин і умов, що сприяють учиненню дітьми правопорушень, подолання негативних проявів у молодіжному середовищі Протяг.навч.року

Заст.дир. з НВР, викладач правознавства,

психолог

5.6

Провести бесіду:

-про попередження правопорушень серед дітей та учнівської молоді

Листопад Заст.дир. з НВР, викладач правознавства
5.7 Провести інформаційно-просвітницьку роботу з батьками та законними представниками дітей, схильних до протиправної поведінки, сприяти в організації змістовного дозвілля та позакласної зайнятості цієї категорії дітей Протяг.навч.року

Заст.дир. з НВР,

класні керівники

5.8 Продовжувати міжвідомчу взаємодію з підрозділами ювенальної превенції Національної поліції України, службами у справах дітей, соціальними службами для сім’ї, дітей та молоді Протяг.навч.року

Заст.дир. з НВР,

класні керівники

5.10 Провести бесіду до Міжнародного дня боротьби з корупцією, до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом Грудень

Заст.

директора з НВР, викладач правознавства, медпрацівник

5.11 Провести бесіду до Міжнародного дня боротьби з наркоманією та наркобізнесом Березень Заст.дир. з НВР, викладач правозн.
5.12 Провести лекцію « Конституція – основний закон» до Дня Конституції України Червень

Заст.

директора з НВР, викладач правознавства

5.13 Проводити заходи, спрямовані на профілактику куріння, алкоголю, наркотиків

Протягом навч.року

Заст.

директора з НВР,  класні керівники, майстри в/н

5.14 Проводити контроль за відвідуванням учнями занять

Протягом навч.року

Заст.

директора з НВР, класні керівники, майстри в/н

5.15 Проводити обстеження житлово-побутових умов учнів

Протягом навч.року

Заст.

директора з НВР,  класні керівники, майстри в/н, психолог

5.16 Виявляти учнів, схильних до правопорушень, вести облік та проводити профілактичну роботу Протягом навч.року

Заст.

директора з НВР, класні керівники

5.17 Надавати учням та їх батькам необхідну соціально-психологічну допомогу

Протягом навч.року

Заст.

директора з НВР, класні керівники, психолог

5.18 Проводити заходи щодо попередження суїцидів, профілактики дитячої бездоглядності, захист прав неповнолітніх

Протягом навч.року

Заст.

директора з НВР,  класні керівники, майстри в/н, психолог

6. Естетичне виховання

6.1 Провести бесіди про важливість залучення учнів до читання в бібліотеці, про наявність в ній підручників, про відповідальність за збереження книг Вересень-жовтень

Заст.

дир. з НВР, кл. кер., майстри в/н

6.2 Провести бесіду «Фізична краса не постійна, моральна – відносна, а духовна краса – вічна». листопад

Заст.

дир. з НВР, кл. кер., майстри в/н

6.3 Провести бесіду «Зимові свята в Україні. Від минулого – до сьогодення» Грудень

Заст.

директора з НВР

6.4

Провести годину спілкування «Формування культури користування мобільним зв’язком».

Січень

Заст.

директора з НВР, класні керівники

6.5 Провести захід до Дня святого Валентина Лютий

Заст.

директора з НВР,  класні керівники, майстри в/н

6.6 Провести бесіду «Шевченко в контексті доби» Березень

Заст.

директора з НВР,  викладач укр.мови, класні керівники

6.7 Провести бесіду до Дня матері Травень

Заст.

директора з НВР,  класні керівники

6.8 Провести свято закінчення навчального року Червень

Заст.

директора з НВР,  класні керівники, майстри в/н

6.9 Проводити фотоконкурси, конкурси стіннівок, плакатів, малюнків до свят та пам’ятних дат Протягом навч.року

Заст.

директора з НВР,  класні керівники, майстри в/н

6.10

Залучати учнів до участі у гуртках художньої самодіяльності та технічної творчості

За графіком

Заст.

директора з НВР,  класні керівники, майстри в/н

7.Екологічне виховання

7.1 Проводити роботу з озеленення кабінетів теоретичного навчання та майстерень Протягом навч.року

Заст.

директора з НВР,  класні керівники, зав. кабінетами та майстернями

7.2 Проводити роботу, спрямовану на відновлення стану довкілля Згідно окремого графіку

Заст.

директора з НВР,  класні керівники, майстри в/н

7.3

Провести бесіди на тему екологічної культури:

"Природа - першооснова існування людини",

"Як запобігти отруєнню грибами?"

Вересень Класні керівники, викладач екології
7.4 Провести конкурс малюнків, плакатів з проблем довкілля Березень

Заст.

директора з НВР,  класні керівники, майстри в/н

7.5 Провести бесіду до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища Червень

Заст.

директора з НВР,  класні керівники, майстри в/н

8. Робота з учнями

8.1 Провести соціальну та профілактичну діагностику учнів (анкети, тести, особові справи).

Вересень

Класні керівники, практичний психолог

Мельник А.Ю.

8.2 Вивчення індивідуальних особливостей учнів. Протягом року

Класні керівники, практ. психолог

Мельник А.Ю.

8.3 Оформлення соціальних паспортів груп. Вересень Класні керівники
8.4 Використовувати в організації роботи в навчальній групі різні форми та методи : диспути, тренінги, ярмарки професій, тестування, екскурсії, вечори, презентації, вернісажі, фестивалі, моделювання розвивально-виховних ситуацій.

За планом

Класні керівники

8.5 Систематичний контроль відвідування занять. Протягом року Класні керівники, майстри в/н
8.6 Знайомство учнів з правилами внутрішнього розпорядку ліцею та нормативно-правовими документами.

Вересень

Дирекція,

психолог

Мельник А.Ю.

8.7 Виявлення і допомога неблагополучним сім’ям.

Постійно

Класні керівники, майстри в/н, психолог

Мельник А.Ю.

8.8 Вивчення житлово-побутових умов учнів. За планом Класні керівники, майстри в/н
8.9 Організаційні питання: Підготовка і проведення групових зборів, підготовка та участь у загальноліцейних заходах. За планом Класні керівники
8.10 Індивідуальна робота з учнями девіантної поведінки. Протягом року

Практичний психолог

Мельник А.Ю.

9.Робота з батьками
9.1 Батьківські збори «Першокурсники та їх адаптація до процесу навчання». Жовтень Дирекція
9.2 Забезпечити проведення батьківських зборів в групах. Протягом навч.року класні керівники, майстри в/н
9.3 Постійно підтримувати тісні зв'язки з батьками дітей групи "ризику". Протягом навч.року класні керівники
9.4 Здійснювати контроль за станом ведення протоколів батьківських зборів. Протягом навч.року Заступник директора з НВР

13. Психологічна робота

№ з/п

Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу закладу освіти

Види та форми роботи

Термін проведення Цільова група /аудиторія Відмітка про виконан-ня
1 Діагностика
1.1 Групова діагностика з вивчення характеру та темпераменту здобувачів освіти І курсу вересень - жовтень із здобувачами освітиІ курсу
1.2 Дослідження рівня психологічної адаптації першокурсників вересень - листопад із здобувачами освітиІ курсу
1.3 Індивідуальна діагностика особистості учнів-сиріт 1 курсу та здобувачів освіти, позбавлених піклування батьків вересень -квітень із здобувачами освітиІ курсу
1.4 Діагностика рівня ситуативної та особистісної тривожності за Ч.Спілбергом. вересень - червень із здобувачами освітиІ курсу
1.5 Діагностика виявлення труднощів у спілкуванні, сприйнятті оточуючого середовища, агресивності здобувачів освіти. Методика «Неіснуюча тварина» протягом року із здобувачами освітиІ курсу
1.6

Дослідження рівня психологічної адаптації здобувачів освіти

*виявлення комунікабельності

*розв’язання сімейних взаємин, що викликають тривогу та конфліктних ситуацій за методикою «Кінетичний малюнок сім’ї»

протягом року

із здобувачами освіти

1.7 Робота з учнями з емоційними розладами ( вразливість, тривожність, агресивність,незахищеність,схвильованість, труднощі у спілкуванні, депресивність ) Методика « Дім – Дерево - Людина» протягом року із здобувачами освіти
1.8 Дослідження самооцінки особистості серед здобувачів освітив 1 курсу. Проведення соціометричного обстеження міжособистісних взаємин у колективі ровесників для з’ясування і усунення причин їх порушення за методикою «Соціометрія».

листопад

квітень

із здобувачами освіти1 курсу
1.9 Спостереження за поведінкою та емоційним станом здобувачів освіти 1 курсу з метою виявлення причин труднощів адаптації до нового навчального закладу протягом першого семестру із здобувачами освіти 1 курсу
2 Профілактика
2.1 Профілактика та попередження булінгу протягом року із здобувачами освіти
2.2 Профілактичні заходи щодо впливу тютюнопаління та алкоголю на організм підлітка протягом року із здобувачами освіти
2.3 Профілактика та попередження домашнього насильства, порушення прав дитини протягом року із здобувачами освіти
2.4 Профілактика рівня тривожності та агресивності протягом року із здобувачами освіти
2.5 Профілактика попередження конфліктних ситуацій протягом року із здобувачами освіти
3 Корекція
3.1 Корекційно-відновлювальні заняття для підвищення самооцінки учнів протягом року із здобувачами освіти
3.2 Робота з здобувачів освіти, які потребують особливої психолого-педагогічної уваги (бесіди, спостереження, корекціяповедінки) протягом року із здобувачами освіти
3.3 Індивідуальна та групова робота із здобувачів освіти з емоційними розладами   (тривожність, схвильованість, вразливість, агресивність) протягом року із здобувачами освіти
3.4 Корекційні заняття з підлітками   (подолання репресивності) протягом року із здобувачами освіти
3.5 Корекція міжособистісних взаємин (вирішення конфліктних ситуацій) протягом року із здобувачами освіти
3.6

Робота з учнями групи «ризику»

Тренінговий курс «Регуляція емоційного стану»

протягом року із здобувачами освіти
4 Навчальна діяльність
4.1

Мета та завдання предмета (2год.)

1.Основні поняття професійної етики та професійної психології..

2. Індивідуальні психологічні властивості особистості

згідно розкладу уроків із здобувачами освіти 23гр.за професією «Кондитер»
4.2

Психологія ділового спілкування     (4 год.)

3.Спілкування: вміння говорити та слухати.

4.Засоби спілкування, комунікативна компетентність.

5.Стратегії, тактики спілкування.

6. Вербальні та невербальні засоби спілкування.

згідно розкладу уроків із здобувачами освіти23гр.за професією «Кондитер»
4.3

Конфліктологія ( 3 год.)

7. Різновиди конфліктів, стратегії розв’язання конфліктів.

8. Тактичні прийоми поводження в гострих конфліктних ситуаціях. 9.Методи управління конфліктом. Шляхи розв’язання спорів.

згідно розкладу уроків із здобувачами освіти23гр.за професією «Кондитер»
4.4

Імідж (1 год.)

10. Поняття про стиль та імідж. Особистий імідж.

Тематичне оцінювання.

згідно розкладу уроків із здобувачами освіти 23гр.за професією «Кондитер»
5 Консультування
5.1 Індивідуальне консультування учнів 1 – 3 курсів протягом року із здобувачами освіти
5.2 Індивідуальні бесіди з учнями, які схильні до правопорушень протягом року із здобувачами освіти
5.3

Індивідуальна робота з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування

протягом року

із здобувачами освіти, які потребують особливої уваги
5.4 Робота з обдарованими учнями протягом року із здобувачами освіти
5.5 Індивідуальна робота за результатами спостереження та діагностики: пропуски занять, порушення правил поведінки, виявлення схильності до підвищеного емоційного напруження

протягом року

із здобувачами освіти
5.6

Групова робота на теми:

« Попередження та протидія булінгу», ««Моє здоров’я – мій вибір», « Вплив паління та алкоголю на організм підлітка», «День безпечного Інтернету», « Конфліктні ситуації та способи їх розв’язання», « Запобігання та протидія домашньому насильству», « Ми за здоровий спосіб життя – профілактика ВІЛ /СНІДу»

протягом року

із здобувачами освіти
5.7 Анкетування «Життя дитини в родині» жовтень із здобувачами освіти
5.8 Психологічний супровід та підготовка здобувачів освітидо здачі ЗНО

Лютий

Березень

квітень

із здобувачами освіти випускних груп
Консультування батьків
5.9 Індивідуальне консультування батьків з питань: психологічна особливість дитини, стосункиміж батьками та дітьми, встановлення довіри за зверненням протягом року батьки здобувачів освіти

5.10

Групові психологічні консультування батьків на теми:

- Особливості підліткового віку;

- Подолання тютюнової залежності;

- Запобігання   та протидія насильству в сім’ї;

- Протидія та попередження булінгу.

згідно

графіку протягом року

батьки і здобувачі освіти
5.11

Участь у проведенні батьківських зборів

згідно

графіку

адміністрація,

кл.керівники, майстри в/н, практичний психолог

5.12 Анкетування «Життя дитини в родині» жовтень практичний психолог
Консультування педагогічного колективу
5.11 Індивідуальні консультування педагогічних працівників протягом року (за зверненням) педагоги
5.12

Бесіди з майстрами в/н та класними керівниками з метою виявлення здобувачів освіти, які мають ознаки дезадаптації

протягом року(за зверненням) майстри в/н
5.13 Надання рекомендацій щодо індивідуальних особливостей та взаємодії педагога з метою подальшого планування роботи з колективом здобувачів освіти протягом року (за зверненням)

педагоги

практичний психолог

5.14

Тест М.Курганського 

Для визначення психічних станів особистості

січень

педагоги

майстри в/н

5.15 Проведення анкетування щодо виявлення емоційного вигорання лютий

педагоги

майстри в/н

6 Просвіта
6.1 Просвітницький захід « Я обираю здоровий спосіб життя» жовтень із здобувачами освіти 12гр,13гр
6.2 Просвітницький захід на тему: «Як досягти успіху у професії»                      

листопад

грудень

із здобувачами освіти 12гр,13гр
6.3

Просвітницький захід з показом фільму «Наркоманія

в Україні – втрачені життя»

жовтень

січень

із здобувачами освіти   12гр,13гр, 22гр,23гр.
6.4 Просвітницький захід «Небезпечні ігри» з показом фільму   «Станція призначення – життя»

листопад

березень

із здобувачами освіти 12гр, 13гр, 22гр,23гр
6.5

Просвітницький захід:

«Запобігання та протидія домашньому насильству»,

«Протидія та попередження булінгу»

жовтень

листопад

грудень

квітень

із здобувачами освіти 12гр, 13гр, 22гр,23гр
6.6

Просвітницький захід

« Всесвітній день боротьби з палінням»

« ВІЛ/ СНІД – небезпека і профілактика»

грудень

травень

із здобувачами освіти 12гр, 13гр, 22гр,23гр
6.7 Просвітницький захід « Інтимні селфі в Інтернеті – жарт чи небезпечний ризик» грудень із здобувачами освіти 12гр, 13гр,
6.8 Просвітницький захід «Протидія торгівлі людьми та експлуатації і жорстокого поводження з дітьми»

лютий

березень

із здобувачами освіти 12гр, 13гр, 22гр,23гр
6.9

Тренінговий курс «Регуляція емоційного стану»

Тренінгові заняття на зниженняагресії «Приборкати дракона»

жовтень

листопад

грудень

січень

березень

із здобувачами освіти 12 гр,13гр,23гр, 22 гр
6.10 Психологічний супровід та підготовка учнів до здачі ЗНО

лютий

березень

квітень

із здобувачами освіти 32гр,33гр
7 Інше
7.1 Участь у навчально - методичних семінарах практичних психологів, конференціях, вебінарах, самоосвіта (проходження дистанційного навчання в онлайн) протягом року практичний психолог
7.2 Підготовка до проведення просвітницької роботи: корекційних занять, батьківських зборів протягом року практичний психолог
7.3 Підтримувати зв’язки з громадською організацією у справах сім’ї, молоді і спорту протягом року

кл. керівник,

практичний психолог

7.4 Підготовка діагностичного матеріалу (тестових бланків, анкет, наочності, роздаткового матеріалу тощо ) протягом року практичний психолог
7.5 Участь в нарадах при директорі; інструктивно - методичних нарадах протягом року практичний психолог
7.6 Організація та підготовка тематичних виховних годин протягом року практичний психолог
7.6 Відвідування учнів вдома (за необхідністю) протягом року

кл. кер.,майстер в/н навчання,

практичний психолог

РОЗДІЛ V. БІБЛІОТЕКА

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1. Організація бібліотечного обслуговування з читачами

1.

Записати здобувачів освіти І-го курсу до бібліотеки та забезпечити їх навчальною літературою необхідною для навчального процесу

Вересень

Жовтень

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

2. Ознайомити здобувачів освіти із бібліотечним фондом та «Правилами користування бібліотекою та книгою»

Жовтень

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

3. Оформити картотеку читацьких формулярів та перереєструвати читачів.

Вересень

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

4. Під час запису та перереєстрації читачів до бібліотеки виявити їх інтереси, інформаційні потреби

Протягом

року

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

5. Заходи по залученню читачів до бібліотеки, організації їх обслуговування

Вересень

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

6. Створення читацького активу Вересень

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

7. Індивідуальні бесіди щодо виявлення читацьких інтересів

Постійно

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

8. Анкетування учнів І курсу з метою вивчення читацьких інтересів

Жовтень

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

9. Організація прийому підручників від здобувачів освіти наприкінці навчального року та випускників

Червень

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

2. Довідково-інформаційне обслуговування

1.

Провести моніторинг інформаційних потреб користувачів бібліотеки (педагогічних працівників та учнів) за допомогою опитування

Вересень

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

2.

Інформаційно – бібліографічна робота на сайті ліцею

Протягом навчального

року

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

3.

Постійно здійснювати масове та індивідуальне інформаційне обслуговування через:

- виставки нових надходжень;

- перегляди літератури, яка надійшла до фонду;

- усне інформування викладачів та майстрів виробничого навчання

Протягом навчального

року

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

4.

Організувати книжкові виставки:

- нових надходжень;

- до знаменних і пам’ятних дат;

- тематичних

Протягом навчального

року

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

5.

Складання бібліографічних списків літератури на допомогу викладачам, майстрам в/н, класним керівникам

Протягом навчального

року

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

6.

Проведення тематичних оглядів літератури, оглядів книжкових виставок

Протягом навчального

року

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

3.Взаємодія бібліотеки з педагогічними працівниками
1. Спільно з педагогічним колективом працювати над методичною проблемою «Формування конкурентно-спроможниккваліфікованих робітників шляхом впровадження інноваційних технологій»

Постійно

Бібліотекар Методист педколектив

2.

Інформаційне забезпечення педагогів новинками літератури, що надійшли до бібліотеки:

Випуск інформаційних списків;

Інформація про надходження нових підручників, програмної літератури, методичної та нової педагогічної літератури

По мірі надходження

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

3.

Підбір літератури, оформлення книжкових виставок для проведення предметних тижнів, тижнів фахової майстерності та виховних заходів

Протягом

року

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

4. Підбір матеріалів, оформлення книжкових виставок до ЗНО

Протягом

року

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

5.

Активізувати співпрацю бібліотеки, педагогів та учнів під час підготовки і проведення олімпіад, конкурсів фахової майстерності, інших просвітницьких та культурних заходів

Протягом

року

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

4. Масові заходи з популяризації літератури

1.

Участь у підготовці та проведенні   свята до Дня знань

01.09.2020

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

2.

Оформлення та огляд тематичних виставок, присвячених:

памятним датам та ювілеям;

літературним датам

Протягом навчального

року

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

3.

Організовувати відвідування музеїв, виставок, театрів, знайомити учнів із сучасним театральним та кіномистецтвом

Протягом навчального

року

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

4.

«Вересневі зустрічі» з метою ознайомлення першокурсників із бібліотекою

Вересень

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

5.

Підготувати виставку-інсталяцію «Хай буде Мир на всій планеті» (до Міжнародного дня миру)

До

21.09.2020

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

6. Провести інформаційну годину до Дня памяті жертв Бабиного Яру

29.09.2020

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

7.

Провести інформаційну годину до Всеукраїнського дня бібліотек «Віртуальна подорож найбільшими бібліотеками світу»

30.09.2020

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

8.

Підготувати та оформити книжкову виставку «Кулінарна мудрість» до Міжнародного дня кухаря і кулінара

До

20.10.2020

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

9.

Провести годину спілкування «Їх імена в літописі Другої Світової (до Дня визволення України від фашистських загарбників

28.10.2020

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

10.

Підготувати книжкову виставку «Барвисте розмаїття української мови» (до Дня української писемності і мови)

09.11.2020

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

11.

День Гідності та Свободи. Перегляд документального кінофільму «Революція Гідності. Рік потому»

20.11.2020

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

12.

Урок- реквієм: «Народна трагедія. Скорботний 1933 рік»» (До памяті жертв голодомору в Україні)

24.11.2020

Бібліотекар

Ілошвай О.В., викладач історії

13.

Виставка-пам'ять «Український голодомор в історії та літератури» (до Дня пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій)

До

24.11.2020

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

14.

Виставка-застереження «Людина і СНІД: знати і бути насторожі».

01.12.2020

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

15.

Підготувати тематичну виставку до Міжнародного дня прав людини «Право в твоєму житті»

10.12.2020

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

16.

Прийняти участь у міських заходах до Дня вшанування ліквідації аварії на ЧАЕС

14.12.2020

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

17.

Інтелектуальна гра «Я люблю Україну» (до Дня Соборності України)

22.01.2021

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

18.

Огляд літератури до Дня памяті героїв Крут «Бій під Крутами – символ боротьби українського народу за свободу і незалежність»

29.01.2021

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

19.

Виставка-реквієм «Афганістан болить моїй душі»

15.02.2021

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

20.

Літературна година «Любовна лірика в творчості українських поетів»

12.02.2021

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

21.

Книжкова виставка до Міжнародного дня рідної мови «Яке прекрасне рідне слово! Воно не світ, а він світи!»»

19.02.2021

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

22.

Перегляд відеофільму

«З Майдану у вічність» (до дня героїв Небесної Сотні)

19.02.2021

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

23.

Підготувати виставку-фоторепортаж до дня вшанування Героїв Небесної Сотні

До

20.02.2021

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

24.

Взяти участь у міських заходах до Дня вшанування Героїв Небесної Сотні

19.02.2021

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

25.

Підготувати книжкову виставку «Тарас Григорович Шевченко: життя та творчість» (до роковин Т .Г. Шевченка)

До

09.03.2021

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

26.

Підготовка матеріалу до Шевченківського тижня, до конкурсу знавців Шевченківського слова

До

09.03.2021

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

27.

Провести інформаційну годину «Героїзм і трагедія Карпатської України»

15.03.2021

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

28.

«Читаємо улюблені вірші українською» - флешмоб до Всесвітнього дня поезії

19.03.2021

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

29.

«Великодня писанка своїми руками» - майстер клас з прикрашання писанок

Квітень

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

30.

Виставка літератури до Дня Чорнобильської трагедії «Нехай Чорнобиля біда остання буде на планеті»

До

26.04.2021

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

31.

Тематична виставка «Безпечна праця – право кожної людини» (до Всесвітнього дня охорони праці)

28.04.2021

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

32.

Прийняти участь у міських заходах до Дня памяті та примирення

07.05.2021

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

33.

Перегляд фільму «Хайтарма» до Дня памяті жертв депортації кримських татар

18.05.2021

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

34.

Відвідування краєзнавчого музею (до Міжнародного дня музеїв)

18.05.2021

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

35. День вишиванки Травень

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

36.

Підготувати матеріал і оформити тематичну виставку «Конституція – основний Закон України»

До

28.06.2021

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

37.

Взяти участь у підготовці і проведенні святкової лінійці до вручення дипломів

30.06.2021

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

38.

Розвиток національної свідомості учнів шляхом використання інноваційних технологій в масовій роботі бібліотеки

Протягом навчального

року

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

39.

Експрес – заходи

(позаплановані оперативні заходи)

Протягом навчального

року

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

7. Організаційна-методична робота

1.

Аналіз роботи бібліотеки за 2020-2021 навчальний рік

Червень

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

2. Складання річного плану роботи бібліотеки на 2021-2022 навчальний рік

Червень

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

3.

Проаналізувати стан забезпеченості учнів підручниками

Вересень

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

4. Оформлення передплати на періодичні видання на 2021 рік

Листопад

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

8. Підвищення кваліфікації

1.

Приймати участь

у конференціях,

семінарах, які проводить НМЦу Закарпатській області

Протягом навчального

року

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

2.

Систематично розміщувати інформацію про роботу бібліотеки на сайті ліцею

Протягом навчального

року

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

3.

Постійно підвищувати власний рівень комп’ютерної грамотності

Постійно

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

4.

Обмінюватися

досвідом роботи

з іншими бібліотеками району та ПТНЗ

Протягом навчального

року

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

5.

Систематичне ознайомлення з новою літературою та з матеріалами розсилки пошукової системи Google з бібліотечної справи та бібліографії

Протягом навчального

року

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

6.

Впроваджувати в практику роботи інформаційно-комунікаційні технології

Постійно

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

7.

Приймати

участь у нарадах при директорові, засіданнях педагогічного колективу, семінарах тощо

Протягом навчального

року

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

9. Організація господарської роботи

1.

Підготувати приміщення бібліотеки до нового навчального закладу

Серпень

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

3.

Проводити санітарні години та провітрювання бібліотеки

Протягом навчального

року

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

4.

Придбати канцелярські товари для роботи

Протягом навчального

року

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

1.

Підготувати приміщення бібліотеки до нового навчального закладу

Серпень

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

РОЗДІЛ VI. ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА

№ з/п Зміст роботи Термін Відпові­дальний Відмітка про вико­нання
1 2 3 4 5
1. Організаційно-навчальна робота
1.1 Планування навчального процесу з фізичної культури (навчальний план, графік навчального процесу, робочий план) серпень вересень викладачі фіз. виховання
1.2 Провести вибори фізоргів груп Вересень- жовтень викладачі фіз. виховання
2. Фізкультурно-масова робота
1.3 Організувати та провести: Олімпійський урок, олімпійський тиждень в рамках святкування Дня фізичної культури і спорту. Вересень викладачі фіз. виховання

1.4

Організувати та провести турнір з міні – футболу «кубок   ліцею» між командами груп.

Організувати та провести спортивні змагання з легкої атлетики.

Жовтень викладачі фіз. виховання
1.5

Проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості здобувачів освіти.

Організувати та провести турнір із силових вправ між здобувачами освіти ліцею.

Листопад викладачі фіз. виховання
1.6 Організувати та провести турнір з шахів «кубок ліцею» між командами груп. Грудень викладачі фіз. виховання
1.7

Організувати та провести турнір з шашок «кубок ліцею» між командами груп.

Організувати і провести турнір із шашок між педагогічними працівниками ліцею.

Січень

викладачі фіз. виховання

1.8 Організувати та провести турнір з армрестлінгу «кубок ліцею» між командами груп. Лютий викладачі фіз. виховання
1.9

Організувати та провести спортивні змагання з волейболуміж здобувачами освіти ліцею.

Організувати та провести спортивні змагання з легкоатлетичного кросу.

Березень викладачі фіз. виховання
2.1 Організувати та провести спортивні змагання з волейболу на першість ліцею між командою переможців та командою педагогів Квітень викладачі фіз. виховання
2.2 Організувати та провести спортивні змагання з баскетболу на першість ліцею Квітень викладачі фіз. виховання
2.3 Організувати та провести весняний легкоатлетичний крос Травень викладачі фіз. виховання
2.5 Організувати та провести змагання з силової підготовки Червень викладачі фіз. виховання
3. Фізкультурно-оздоровча робота
3.1 Створити групи оздоровчої спрямованості Вересень викладачі фіз. виховання
3.2 Проводити дні здоров’я Протягом року Викладачі фіз. виховання, медпррацівник
3.3 Організувати роботу із здобувачами освіти,   віднесеними за станом здоров’я до спеціальної медичної групи Жовтень

Викладачі фіз.Виховання

Медпрацівник

3.4 Організувати проведення профілактичних бесід «За здоровий спосіб життя» Протягом року Викладачі фіз. виховання, медпрацівник
4. Фінансово-господарська діяльність
4.1 Підтримання стану матеріально – спортивної бази в належному стані Щоденно Викладачі фіз. виховання
4.2

Придбання спортивного

інвентарю

За кошторисом Викладачі фіз. виховання


РОЗДІЛ VІI. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНІЗАЦІЄЮ
НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ

№ з/п Що контролюється Мета контролю Хто контролює Термін контролю Де заслухано, підсумки контролю
1 2 3 4 5 6
1. Ведення викладачами та майстрами в/н журналів теоретичного та виробничого навчання Перевірка, як педпрацівники дотримуються інструкції з ведення журналів, накопичення оцінок. Частота опитування, відповідність дат проведення уроків у журналах теоретичного навчання, виробничого навчання і розклад. Виконання навчальних планів і програм

заст. директора з НВР,

методист

2 рази на семестр,

1 раз на місяць,

1 раз на тиждень

обгово­рен­ня на нараді при директорові
2. Ведення журналів класних керівників, майстрів груп Аналіз планів виховної роботи навчальних груп, стан виконання Закону України «Про мову», своєчасності виконання запланованих заходів, ви конання вимог до ведення журналів заст. директора з НВР 1 раз на місяць обгово­рен­ня на ІМН
3. Ведення книги взаємо­відвіду­вання уроків Частота відвідування уроків, якість та глибина аналізу відвіданих уроків. Робота педпрацівників над особистими методичними проблемами; позитивні знахідки; ефективний досвід педагогів Голови МК 1 раз на семестр (січень, травень) обгово­рен­ня на засіданнях МК
4. Ведення книги протоколів засідань МК Виконання планів роботи, якість протоколів засідань комісій

заст. директора з НВР,

методист

2 рази на рік обгово­рен­ня на ІМН, методичній раді
5. Уроки, лабораторно-практичні заняття Якість знань здобувачів освіти, прищеплення їм навичок конспектування, між предметні зв'язки, ТЗН, комп'ютеризація навчального процесу, професійна спрямо-ваність предметів загальноосвітн.циклу

дирекція,

голови МК

протягом року

обгово­рен­ня на ІМН, педраді, засіданнях МК

6. Засідання методичних комісій Явка викладачів та майстрів в/н, підготовка запланованих питань

заст. директора з НВР,

методист

1 раз на місяць обгово­рен­ня на засіданнях методичної ради

7.

Виховні години, тематичні лінійки, вечори

Якість підготовки і проведення виховних годин, тематичних лінійок. Присутність здобувачів освіти на заходах. Виховний потенціал заходів. Зв'язок з майбутньою професією

заст. директора з НВР

щоп'ятниці

о 8:00

обгово­рен­ня на ІМН, МО кл.керів­ників та майстрів в/н

8. Предметні гуртки та гуртки технічної творчості здобувачів освіти Відвідування здобувачами освіти засідань гуртків, виконання планів роботи, ефективності проведеної роботи заст. директора з НВР

2 рази на рік

(лютий, травень)

обгово­рен­ня на педраді
9. Кабінети та лабораторії Виконання планів роботи кабінетів та лабораторій. Додержання правил ТБ. Справність приладів та обладнання. Меблі в кабінетах, їх стан

заст. директора з НВР,

методист

2 рази на рік

(січень, травень)

обгово­рен­ня на ІМН, педраді
10. Навчальні майстерні Наявність методичного забезпечення. Виконання програм в/н. Додержання правил ТБ. Зв'язок майстрів в/н з предметними комісіями викладачів спецдисциплін заст. директора з НВР

2 рази на рік

(лютий, травень)

обгово­рен­ня на ІМН, педраді

11.

Документація викладачів. Методичне забезпечення поточного та підсумкового контролю знань здобувачів освіти

Відповідність документації навчальним планам. Наявність документації українською мовою, наявність матеріалів ДПА, варіантів обов'язкових контрольних робіт за навчальними планами

заст. директора з НВР,

методист,

голови МК

2 рази на рік

(грудень, травень)

обгово­рен­ня на ІМН

12. Звіти учнів з лабораторних та практичних робіт Дотримання вимог орфографічного і графічного режимів, їх оформлення, зберігання, перевірка їх викладачами заст. директора з НВР квітень обгово­рен­ня на засіданнях МК
13. Комплексні кваліфікаційні завдання Наявність затверджених пакетів документів ККЗ з усіх професій. Матеріально – методичне забезпечення виконання ККЗ заст. директора з НВР грудень

обгово­рен­ня на засіданнях МК

14. ККЗ з предметів професійно-теоретичної підготовки Стан дидактичної інтеграції професійно орієнтованих та спецдисциплін. Створення пакетів ККЗ (теоретичні питання, задачі, варіанти контрольних завдань) заст. директора з НВР січень обгово­рен­ня на ІМН
15. Звіти з виробничого навчання на виробництві (щоденники) Наявність та якість ведення щоденників виробничої практики заст. директора з НВР за графіком навчального процесу (по закін­ченню в/н) обгово­рен­ня на засіданнях МК
16. Відкриті уроки Виконання графіка проведення та підготовки до них. Розгорнутий поурочний план-конспект або методична розробка. Зв'язок з індивідуальною методичною темою та єдиною методичною темою навчального закладу

заст. директора з НВР,

методист

за графіком обгово­рен­ня на засіданнях педради
17. Державна підсумкова атестація Додержання вимог до організації та проведення ДПА. Якість знань здобувачів освіти. Матеріально методичне забезпечення

заст. директора з НВР,

методист

ІІ семестр обгово­рен­ня на педраді
18.

Семінари з молодими

викладачами та майстрами

Наявність плану роботи, тематики та розкладу семінарських занять, зразків методичної документації до уроків різних типів з використання активних

методів навчання

заст. директора з НВР,

методист

жовтень обгово­рен­ня на ІМН
19. Стан викладання предметів професійно-теоретичної підготовки Якість проведення уроків, наявність планів-конспектів до уроків, забезпечення зв'язку із змістом професійної освіти

заст. директора з НВР,

методист

лютий-березень обгово­рен­ня на педраді
20. Санітарний стан приміщень, території Якість прибирання та чергування. Додержання санітарного режиму в учбових приміщеннях та гуртожитку. Наявність та справність меблів завгоспо­дарством щоденно обгово­рен­ня на нарадах при директорові

РОЗДІЛ VІІI. МЕТОДИЧНА РОБОТА

№ з/п Зміст роботи Термін Відпові­дальний

Відмітка про

вико­нан-ня

1 2 3 4 5
І. Методична робота
1.1

Організувати та провести засідання педагогічної ради ліцею (додаток № 1).

Серпень, листопад,

грудень, січень, березень, травень, червень

Директор
1.2 Організувати та провести засідання навчально-методичної ради (додаток № 2).

Вересень,

листопад, січень, березень, червень

Голова навч.метод.

ради

1.3 Провести засідання методичних комісій та творчої групи з впровадження інноваційних технологій в освітній процес. Кожного місяця (згідно планів роботи МК, ТГ) Голови МК, ТГ
1.4 Провести інструктивно-методичні наради з педагогічними працівниками (додаток№3). щомісяця Методист, заступники дир. з НВР
1.5 Організувати та провести предметні тижні За графіком Методист, голови МК, педпрацівники
1.6 Організувати роботу постійно діючого психолого-педагогічного семінару «Педагогічний пошук» на тему: «Реалізація життєвого потенціалу особистості в умовах інноваційної діяльності професійного закладу освіти».