VT Animal - шаблон joomla Видео

изображение viber 2021 04 16 13 41 20

 

ОСНОВНІ СЕРЕДОВИЩА ІСНУВАННЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО НИХ ОРГАНІЗМІВ: ВОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ.

 

На нашій планеті мешкають дуже різноманітні організми. Вони населяють усі наявні середовища, які суттєво відрізняються за специфікою умов. Учені вважають, що життя виникло й поширилося спочатку у водному середовищі. Сьогодні здобувачі освіти групи №23 за професією «Пекар, кондитер» вивчали основні середовища існування та адаптації до них організмів і детальніше вивчали пристосування їх до водного середовища.

Середовище існування –це частина природи, що безпосередньо оточує живі організми, забезпечує їхні потреби й чинить на них відповідний вплив. Розрізняють водне, ґрунтове і наземно-повітряне середовища. Водне середовище – це абіотичне середовище існування, основним ресурсом якого є вода. Характерними особливостями якого є: менший вміст кисню, ніж у наземно-повітряному середовищі; незначні коливання температури; світло зосереджено у верхніх шарах водойм; має різний склад солей.

Здобувачі освіти дізналися, що мешканців водойм називають гідробіонтами і поділяють на декілька екологічних груп, а саме, на планктон, нейстон, нектон, перифітон і бентос. Активно обговорювали ознаки пристосування рослин, тварин та мікроорганізмів до водного способу життя.

Викладач біології : Кополовець Н.М.

 

изображение viber 2021 04 16 13 41 24 изображение viber 2021 04 16 13 41 25 изображение viber 2021 04 16 13 41 26 изображение viber 2021 04 16 132241 26

Прокоментувати: