VT Animal - шаблон joomla Видео

изображение viber 2021 10 13 08 41 31 995

 

ГУРТОК «SKILLSLAB:УСПІШНА КАР’ЄРА»

 

Гурткова робота в системі освіти створює умови для творчого,інтелектуального, духовного та фізичного розвитку учнівської молоді у вільний від навчання час, підготовка підлітків до життя в умовах переходу до ринкової економіки при впровадженні якісно нових форм і методів організації позашкільної життєдіяльності підлітків задоволення їх освітніх потреб шляхом залучення до різних видів діяльності.

Сучасне виробництво внаслідок застосування новітніх технологій і диверсифікації, гнучких та динамічних форм організації праці урізноманітнює характер праці,висуває нові вимоги до працівника, зокрема щодо підвищення його функціональної мобільності та універсалізації, адаптаційних можливостей, ініціативності і самостійності в роботі. Функціонування ринку праці грунтується на динамічному врівноважуванні попиту і пропозиції робочої сили, підтриманні її якісних характеристик на рівні вимог виробництва. Тому наявність у людини високих професійних якостей, професії широкого профілю, багатосторонніх трудових навичок і умінь збільшує її можливості наринку праці як
власника робочої сили, робить конкурентноспроможною і адаптивною до динамічних умов ринкового середовища.

Освіта, професійні знання повинні відігравати визначальну роль у забезпеченні зайнятості і самозайнятості, особистих доходів населення в ринкових умовах. А це, в свою чергу, вимагає відповідної професійної підготовки, заснованої на науково обгрунтованій си­стемі професійної орієнтації, професійного відбору і виробничого навчання.

Даний предметно-технічний гурток передбачає поглиблене вивчення та засвоєння теоретичного та практичного курсу окремих розділів з предметів: «Англійська мова за професійним спрямуванням», « Професійна етика»,         « Основи малого бізнесу», «Основи підприємницької діяльності», « Основи трудового законодавства».

Загалом курс охоплює 240 годин та передбачений для учнів ІІ та ІІІ курсів.

Мета гуртка:

Розкрити потенціал кожного здобувача освіти у професійному полі з врахуванням індивідуальних здібностей, інтересів і характеру людини та можливостей розвивати їх в процесі роботи з метою підвищення кваліфікації і професійного рівня; розробити якісний та цікавий профорієнтаційний матеріал задля організації популяризації робітничої кваліфікації учнів закладів загальної середньої освіти.

Завдання гуртка:

¾     сформувати в здобувачів освіти соціально значимі внутрішні (психічні) регулятори поведінки і діяльності;

¾     активізувати особисту позицію в професійному самовизначенні;

¾    виховувати поважне відношення до різних видів трудової діяльності;

¾     мотивація до продуктивної зайнятості, отримання перспективних та актуальних професій, розвитку власного бізнесу, легального працевлаштування;

¾     формування позитивної самооцінки, впевненості у власних можливостях, відпрацювання вмінь подолання перешкод на шляху до досягнення цілей шляхом проведення семінарів та тренінгів відповідної тематики;

¾    оволодіти методиками самопізнання, самооцінки,

¾    розвивати індивідуальні професійно важливі якості,

¾     формувати вміння зіставляти необхідні для здобуття конкретної професії вимоги з власними можливостями та кон’юнктурою ринку праці;

¾     активізувати профорієнтаційну діяльність здобувачів освіти серед своїх однолітків;

Прогнозований результат:

°        Учні усвідомлять правильність зробленого вибору майбутньої професієї;

°        Вдасться відкрити прихований робітничий потенціал;

°        Розвинути навички необхідні для сучасного працівника;

°        Сподвигнути здобувачів освіти на приватну підприємницьку діяльність;

°                 Виробити усвідомлення важливості дотримання законодавства в правовому полі працівник-роботодавець;

°        Навчитись адаптовуватись до вимог ринку праці;

°        Навчитись відслідковувати тенденції зайнятості.

 

Детальніше про роботу гуртка:

Робоча зустріч з провідним роботодавцем

Прокоментувати: