VT Animal - шаблон joomla Видео

0 02 05 9a07f8499305d337898f1909af07db53630bbee097061b939a58a6696d2d0401 a9e83fdd

 

ГУРТОК «РОЗМОВЛЯЄМО УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ»

 

Керівник гуртка : Перинець Т.В.

Основною метою: навчання української мови є формування і розвиток комунікативної компетентності, ураховуючи можливості й інтереси учнів. Комунікативна компетентність є ключовою і полягає у здатності успішно користуватися всіма видами мовленнєвої діяльності в процесі спілкування.

Для досягнення зазначеної мети протягом навчання передбачається розв’язання таких завдань:

-забезпечення позитивної мотивації до засвоєння української мови;

-формування умінь і навичок з усіх видів мовленнєвої діяльності

-збагачення словникового запасу

-залучення до національної культури українського народу;

-забезпечення інтелектуального, морального, соціокультурного та естетичного розвитку;

Графік проведення : понеділок, вівторок о 1530 -1730

Результативність гуртка:

-сформованість відповідних соціокультурних та комунікативних умінь

-удосконалити уміння і навички володіннями українською мовою;

-покращити всебічний розвиток ;

-сприяти формуванню та закріпленню в учнів навичок самостійної індивідуальної та групової роботи;

-образність мислення, пам’яті, навичок самостійного здобування знань;

0 02 05 713765dcf3c64fab1821573ba388516c8283babd68cbc4ebc14bab4412769afd a515b0cb  

Прокоментувати: