VT Animal - шаблон joomla Видео

vychovna

ВИХОВНА РОБОТА

Виховна робота ліцею спрямована на задоволення інтересів і запитів учнів. Здійснюється через тісну співпрацю класних керівників, майстрів виробничого навчання та адміністрації зі здлбувачами освіти у формі : виховних годин, індивідуальних та групових бесід, опитуванб, челенджів, флешмобів, акцій, конкурсів, просвітницькою роботою та ін.

Завдання виховної роботи — закріплення, збагачення та поглиблення знань, набутих у процесі навчання, застосування їх на практиці; розширення загальноосвітнього кругозору учнів, формування в них наукового світогляду, вироблення вмінь і навичок самоосвіти; формування інтересів до різних галузей науки, техніки, мистецтва, спорту, виявлення і розвиток індивідуальних творчих здібностей та нахилів; організація дозвілля, культурного відпочинку та розумних розваг; поширення виховного впливу на учнів у різних напрямах виховання.

Мета виховної роботи в ліцеї— формування всебічно розвиненої особистості. . Демократизація освіти, надання їй державно-національної спрямованості вимагають від всього педколективу ліцею створення такої моделі виховання людини, яка б дозволяла їй оптимально вирішувати складні питання життя, досягати вирішення поставленої мети. Таким чином важлива роль у вихованні учнів, розширенні й поглибленні їхніх знань, розвиткові творчих здібностей належить спеціально організованій виховній роботі у позанавчальний час.

Основними напрямами виховної роботи в ліцеї є:

  • патріотичне і громадянське виховання, яке здійснюється з метою формування в учнівської молоді рис громадянина України, вироблення національного патріотизму, глибокого розуміння громадянського обов'язку, пошани до Конституції України, державних символів;
пат1  пат2  пат3 
  • правове виховання спрямоване не тільки на поінформованість учнів про міжнародні та державні акти, що гарантують і забезпечують права і свободи людини, але й на вироблення стійких навичок застосування цих законодавчих положень. З розповсюдженням таких злочинів проти особи, як торгівля дітьми, жінками, втягнення їх до сексбізнесу, набуті навички захисту власних прав можуть стати дієвим знаряддям у попередженні протиправних дій. Разом з тим, правове виховання має сприяти також попередженню протиправної поведінки молоді;
прав1  прав2  прав3 
  • трудове виховання, яке має важливе значення в умовах нових суспільних відносин і провідним завданням якого є соціалізація особистості, вироблення активної позиції у набутті трудових навичок. Усвідомлення необхідності вибору і здобуття професії;
 photo 2021 04 14 12 02 59 photo 2021 04 14 12 03 09  photo 2021 04 14 12 03 02 
  • моральне виховання, мета заходів якого є у виробленні потреби поводити себе згідно з моральними нормами, прийнятими в суспільстві, наслідування кращого досвіду попередніх поколінь, традицій сім'ї, родини, народу з усвідомленням загальнолюдських пріоритетів;
0 02 0a 1b7da283208eb39431aecbbaee21dcfede9ec14ef302f27c622806d49684659d 1a95b62a  0 02 0a 2c3b246e64b6e75538ebfc8a1edb255a2c9cba3aa16c286a1e85f808dda879cb 11a20cef  0 02 05 d1ea3648077afe03148bb95edb911b5f98ac4a55db85b55d0e47d40ee4ced889 d7f49bf8 
  • художньо-естетичне виховання передбачає ознайомлення учнів ліцею з народним мистецтвом, пісенним та поетичним фольклором, звичаями та традиціями українського народу та інших народів України. Велике значення в художньо-естетичному виховання має збереження і розвиток місцевих традицій народного мистецтва;
 0 02 0a 007f62652aeeb23183cc7dbf795bfaaec42ab9c48af4e9453d76e688c8daf72d 263dd719 0 02 0a c67b89d15cc77426d6f457587c4b38f134d0159ed7834b2954c5aa7113500d07 5d277a02  изображение viber 2021 03 17 12 42 49 
  • екологічне виховання, завдання якого є формування в учнів усвідомлення того, що людина — частина природи, почуття відповідальності за стан навколишнього середовища, виховання культури поведінки, формування практичних вмінь та навичок дбайливого ставлення до природних багатств. В умовах урбанізації екологічний стан в Україні потребує уваги не тільки з боку державної влади, але й кожного громадянина, в тому числі й учнів;
ек1  ек2  изображение viber 2021 04 16 11 44 38 
  • фізичне виховання має на меті утвердження принципів здорового способу життя, що впливає на загальне підвищення стану здоров'я українського суспільства та без якого повноцінний розвиток учнівської молоді неможливий.

 фыз1 фыз2  фыз3 
наказ бул нг 1  наказ бул нг 2 
наказ проф лактика  наказ проф лактика 2 
 план правопорушення 1  план правопорушення 2

Прокоментувати: