VT Animal - шаблон joomla Видео

 

Атестація педагогічних працівників –

етапи професійного зростання

50639741Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу.

Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об'єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

Відповідно до частини четвертої статті 54 Закону України «Про освіту» педагогічні працівники підлягають атестації. За результатами атестації визначаються відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються категорії, педагогічні звання. 

Атестація може бути черговою або позачерговою.

Чергова атестація здійснюється один раз на п'ять років.

Умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов'язкове проходження не рідше одного разу на п'ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і  закладів освіти. Ця вимога не розповсюджується на педагогічних працівників, які працюють перші п'ять років після закінчення вищого навчального закладу.

images Позачергова атестація проводиться за заявою працівника з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або за поданням керівника, педагогічної ради закладу освіти чи відповідного органу управління освітою з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності.

Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої.

Позачергова атестація керівних кадрів проводиться за поданням керівника відповідного органу управління освітою при неналежному виконанні посадових обов'язків.

Об’єкти перевірки під час атестації педагогів:unnamed

 • рівень професійної компетентності;
 • досягнення здобувачів освіти і педагога (участь в олімпіадах, конкурсах тощо);
 • навчально-методична робота;
 • стиль викладання;
 • загальнокультурний рівень;
 • моральні якості, соціально-психологічна готовність.

Процес організації та здійснення атестації у Берегівському професійному ліцеї сфери послуг відбувається відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників та інших нормативно-законодавчих актів.

Протягом навчального року атестаційна комісія працює за планом роботи, складеним на початку нового навчального року. На засіданнях атестаційної комісії визначаються обов’язки членів комісії щодо вивчення, контролю, узагальнення результатів професійної діяльності та підвищення фахової компетентності педагогічних працівників, що атестуються, затверджується графік відкритих уроків та позаурочних заходів.

Питання організації та проведення атестації систематично обговорюється на інструктивно-методичних нарадах та засіданнях педагогічної ради. На засіданнях методичних комісій заслуховуються творчі звіти, доповіді та методичні розробки з питань організації освітнього процесу, які в узагальненому вигляді розкривають досвід роботи педагогічного працівника.

Без названияПід час атестаційного періоду в ліцеї створюються всі умови для успішного проведення атестації. Атестація базується на принципах демократизму, колегіальності, доступності та гласності, неперервної самоосвіти й самовдосконалення. Атестаційна комісія організовує й проводить заходи щодо комплексної й об’єктивної оцінки професійної діяльності педагогічних працівників, підвищення їхньої відповідальності за результат своєї праці. З метою надання професійно-методичної допомоги та участі у здійсненні атестації голови методичних комісій закріплюються за кожним педагогом, який атестується; систематично ведеться організаційно-методичний супровід процесу атестації методичною службою закладу освіти.

Атестація по-новому

Одним із чинників осучаснення школи, вважають у профільному міністерстві, має стати новий підхід до визначення кваліфікації вчителів, що міститься в ухваленому ще 2017 року законі “Про освіту”. Документ, зокрема, передбачає, що педагоги регулярно проходитимуть сертифікацію, яка поступово замінить обов’язкову нині атестацію. Від нинішньої процедури сертифікація відрізнятиметься не лише частотою – раз на три роки, тоді як атестують вчителів раз на п’ять років, а й способом оцінювання. Сертифікація, також перевірки методик викладання і знання педагогом дитячої психології.

Вчительське ЗНО проводитиме – як і оцінювання учнів – Український центр оцінювання якості освіти, а моніторинг роботи вчителя на місці – регіональні підрозділи Держслужби якості освіти (ДСЯО). Офіційно розпочати сертифікацію мають у 2019-2020 роках, процес буде добровільним. А задля заохочення педагогам, які успішно впораються із сертифікацією, на 20 відсотків підвищать оклади. Коли ця процедура стане обов’язковою – поки не відомо.

Сертифікація педагогічних працівниківкартинка 1 атест

Сертифікація педагогічних працівників — це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи.

Сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних засадах виключно за його ініціативою.

Формування та забезпечення функціонування системи сертифікації педагогічних працівників здійснює центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Процедуру сертифікації педагогічних працівників здійснюють спеціально уповноважені державою установи, положення про які затверджує Кабінет Міністрів України.

За результатами успішного проходження сертифікації педагогічному працівнику видається сертифікат, який є дійсним упродовж трьох років. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником.

Педагогічні працівники, які отримують доплату за успішне проходження сертифікації, впроваджують і поширюють методики компетентнісного навчання та нові освітні технології.

Педагогічні працівники, які мають сертифікат, можуть залучатися до проведення інституційного аудиту в інших закладах освіти, розроблення та акредитації освітніх програм, а також до інших процедур і заходів, пов’язаних із забезпеченням якості та впровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти.

Положення про сертифікацію педагогічних працівників розробляються центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади освіти, та затверджуються Кабінетом Міністрів України.

prapor org  book

Типове положення про

атестацію педагогічних

працівників

 Перспективний графік

атестації педагогічних

працівників

План атестації педагогічних працівників

 Spisok  kom  nakaz1

 Списки педагогічних

працівників,

які атестуватимуться

 Робота атестаційної комісії  Накази

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИКЛАДАЧІВ, ЩО АТЕСТУЮТЬСЯ У 2020/2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

 

Коноплін Олена Євгенівна – викладач фізики.

Освіта: повна вища за спеціальностю «фізика», Ужгородський національний університет 2008р., кваліфікація фізика, викладача.

Посада: викладач фізики та астрономії.

Стаж педагогічної роботи: 12 років

Рік та результати останньої атестації: 2017 рік, викладач II категорії

Підвищення кваліфікації: вересень 2020.

Предмети: фізика та астрономія

Педагогічна діяльність

Педагогічне кредо: «Мало знати – потрібно й використовувати. Мало бажати потрібно й робити».

Методична проблема: Впровадження активних та інтерактивних методів навчання на уроках фізики та астрономії.

Відкриті уроки на рівні закладу освіти:

 • Предмет астрономії. Розвиток і значення в житті суспільства. Короткий огляд об’єктів дослідження в астрономії. (2018р.)
 • Принцип відносності Галілея. Маса. Закони Ньютона та їх застосування для розв’язування задач. (2019р.)

Виховні години:

 • «Міжнародний день миру». 2018р.
 • «Міжнародний день толерантності». 2019р.
 • «Різдвяні колядки». 2019р.

 

Бритвак Валентина Юріївна - викладач спецдисциплін

Освіта:вища, Київський національний університет харчових технологій,2012р.

Спеціальність за фахом:бакалавр – з харчових технологій та інженерії; спеціаліст – з технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчо концентратів

Посада: викладач спецдисциплін

Стаж педагогічної роботи:10 років

Рік та результати останньої атестації:2017р., присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»

Підвищення кваліфікації2017р.   НМЦ ПТОПК ІПП у Хмельницькій обл. (викладач професійно-теоретичної підготовки)свідоцтво ПК 22771726/000819-17

Предмети: Технологія хлібопекарського виробництва; Технологія приготування борошняних кондитерських виробів з основами товарознавства; Технологія приготування їжі з основами товарознавства; Закарпатська кухня; Закарпатські печива; Організація виробництва і обслуговування; Сировина та матеріали; Малювання та ліплення

Педагогічна діяльність

Педагогічне кредо: « Учитель і учень ростуть разом.»

Методична проблема: «Впровадження інноваційних технологій на уроках спецдисциплін»

Відкриті уроки на рівні закладу освіти: 

 • «Технологія приготування виробів з пряничного тіста», 2015р.
 • «Класифікація тіста їх характеристика», 2016р.
 • «Технологія приготування швидкозаморожених напівфабрикатів з дріжджового тіста», 2017р.
 • «Технологія приготування виробів з пісочного десертного тіста», 2018р.
 • «Технологічний процес обробки м’яса », 2019р.

Методичні напрацювання

Методичні розробки:

 • «Технологія приготування виробів з пряничного тіста», 2015р.
 • «Технологія приготування вафельного тіста та виробів з нього», 2015р.
 • «Технологія приготування тістечка «Пісочне кільце», 2016р.
  • «Класифікація тіста їх характеристика», 2016р.
 • «Прості та складні форми нарізки овочів», 2016р.
 • «Технологія приготування котлетної маси з птиці та н/ф з неї»,2017р.
  • «Технологія приготування швидкозаморожених напівфабрикатів з дріжджового тіста», 2017р.
 • «Технологія приготування желе», 2018р.
 • «Технологія приготування виробів з пісочного десертного тіста», 2018р.
 • «Технологічний процес виготовлення тістечок і тортів», 2019р.
 • «Технологія приготування бульйонів»,2019р.
 • «Технологія приготування виробів з бісквітного тіста», 2020р.
 • «Борщі, характеристика, загальні правила приготування»,2020р.

Виховні години:

 • «Конфлікти в колективі та вдома», 2015р.
 • «Смітникам – ні! Чистоті – так!»,2016р.
 • «Кримінальні правопорушення»,2017р.
 • «Солодкий рай»,2017р.
 • «Булінг у учнівському середовищі: причини, наслідки та шляхи його подолання»,2018р.
 •  «Like ціною життя» або «Смертельне селфі»,2018р.
 • «Вплив наркотиків та психотропних речовини на організм людини»,2019р.
 • «Піца – історія, сьогодення»,2019

Позакласні заходи:

 • «Моя професія - пекар», 2016р.
 • Гра вікторина «Найкращі кухарі», 2016р.
 • Кулінарний брей-ринг «найкращі кухарі», 2017р.
 • Конкурс змагання «Спритні кухарі»», 2018р.
 • «Кулінарна естафета», 2019р.
 • Конкурс змагання «Спритні кухарі», 2019р.

 

Ролдугіна Марина Валеріївна - методист

Освіта:вища, 2009 р., Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені Степана Дем’янчука»

Спеціальність за фахом: Українська мова та література

Кваліфікація: вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури та історії

Посада: методист

Стаж педагогічноїроботи:32 рік

На основній посаді: 4 роки

Рік та результати останньої атестації: 2016 рік

Підвищення кваліфікації:МОН України ЗШППО у Закарпатській області, свідоцтво про підвищення кваліфікації № 016649 від 20.03.2015р.

Педагогічна діяльність

Методична проблема:"Підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників"

Педагогічне кредо: «Творчість – це рушійна сила, яка підтримує в нас життя»

Методичні напрацювання

Стаття на тему: «Використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі як важлива складова підвищення якості надання освітніх послуг здобувачам професійної (професійно-технічної) освіти» (Інформаційно-методичний збірник «Вісник» № 1/2 2020 р. Трибуна методиста)

Сертифікат

Участь у Всеукраїнській науково-практичній internet-конференції на тему: «Сприяння розвитку професійної компетентності педагогічних працівників як засобу підвищення якості освітніх послуг в умовах інноваційного середовища системи професійно-технічної освіти»

 

Мельник Ганна Юріївна  – практичний психолог

Освіта:повна вища, закінчила «Рівненський педагогічний інститут ім. Д. З. Мануїльського»

Посада:практичний психолог

Стаж педагогічної роботи: 21 років

Стаж роботи на посаді практичного психолога: 5 роки

Підвищення кваліфікації: вересень 2020.

Предметипрофесійна етика

Житттєве кредо«Піклуючись про щастя інших, знаходимо своє власне. Платон»

Педагогічне кредо«Сенс людського життя – бути джерелом світла і тепла для інших людей. С.Л.Рубінштейн»

Тема, над якою працює психологічна служба: Девіантна поведінка в підлітковому віці і можливості її корекції.

Робота практичного психолога
Основна мета діяльності практичного психолога в 
ліцеї - це сприяння особистісному зростанню та професійному становленню здобувачів освіти. В період навчання здійснюється професійна ідентифікація та професійна адаптація майбутнього спеціаліста.
Робота психолога базується на "Положенні про психологічну службу в системі освіти України", нормативних актах Міністерства освіти і науки України, згідно чинного законодавства України.
Робота практичного психолога спрямована на адаптацію учня в колективі, професії, його соціалізацію; психологічний супровід навчально-виховного процесу.
Головними формами діяльності практичного психолога є:
• Діагностична робота
• Консультативна робота
• Корекція
• Просвіта, навчальна діяльність
• Профілактична робота
• За потребою зв'язки з громадськістю

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІ ЗУСТРІЧІ

Профорієнтаційний тренінг : «Я обираю професію» Попівська ЗОШ І-ІІ ступеня

Профорієнтаційний тренінг : «Популяризація робітничих професій» Липіська ЗОШ І-ІІ ступеня

Профорієнтаційний тренінг: «Популяризація робітничих професій» Горонглабська ЗОШ І-ІІ ступеня

Профорієнтаційний тренінг: «Популяризація робітничих професій» Косинська ЗОШ І-ІІІ ступеня

ПРОСВІТА

Всеукраїнський тиждень з протидії булінгу. Булінгу – СТОП.

Попередження та протидія булінгу.

Кібербулінг – це небезпечно.

Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства»:

-        Запобігання та протидія домашньому насильству.

-        Не дай ВІЛ/СНІДУ вбити себе.

-        Небезпечна гра – не стань живим товаром.

-        Торгівля людьми та протидія.

-        Станція призначення – Життя.

-        Експлуатація дитячої праці – проблеми і шляхи вирішення.

-        Маєш право. Особливості праці неповнолітніх.

Наркоманія в Україні – втрачені життя.

Круглий стіл «Безпечне навчання. Маски булінгу».

Стресові ситуації в житті людини.

ТРЕНІНГИ

Насильство, жорстока поведінка: форми виявлення, профілактика, допомога.

Твоє життя – твій вибір.Здоровя та здоровий спосіб життя.

Регуляція емоційного стану.

Психологічна мотивація молоді до працевлаштування.

«Приборкати дракона».

Тренінг навчання з педагогічним колективом по проведенню профорієнтаційної роботи.

 

Бабіта Оксана Юріївна– викладач англійської мови.

Освіта:повна вища за спеціальністю «Англійська мова та зарубіжна література», Мукачівський державний університет 2018р., вчителя, викладача

Посада: викладач англійської мови

Стаж педагогічної роботи: 4 роки

Предметанглійська мова

Педагогічна діяльність

Педагогічне кредоВивчення нової мови це не тільки вивчення нових слів для тих же речей, але і вивчення нового способу думати про ті самі речі.

  Методична проблема:Розвиток граматичної компетенції у сфері професійного спілкування.

             Відкриті уроки на рівні закладу освіти:

 • Спорт в США та Великобританії2018 р.
 • Музика та музичні вподобання. Бітлманія. 2019 р.
 • Національна кухня. Варені яйця.2019р.
 • Історія святкування Дня св.Валентина.2019р.
 • Любовна лірика українських та англійських письменників. 2019р.
 • Відомий і незнаний Шевченко. 2020р.

     Виховні години:

 • Знаю свої права-дотримуюсь своїх обов’язків. 2018 р.
 • Зимові свята в Україні. Від минулого до сьогодення.2019 р.
 • Статева культура –основа сімї та усвідомлюваного батьківства. 2019 р.
 • Святковий захід до Дня святого Валентина. 2020р.

 

Деяк Устина Петрівна - майстер виробничого навчання

Освіта: молодший спеціаліст, 1975 рік, Перший Харківський індустріально – педагогічний технікум

Спеціальність за фахом: майстер в/н,технік-будівельник

Посада: майстер виробничого навчання.

Стаж педагогічної роботи: 46 років

Рік та результати останньої атестації: 2016рік, підтверджено педагогічне звання «Майстер виробничого навчання І категорії» та установлено 12 тарифний розряд

Підвищення кваліфікації:

2020 р., підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників НМЦ ПТО у Хмельницькій області (свідоцтво ПК № 22771726/002740-20)выд 12.03.2020р.

2012р., Львівське вище професійне училище ресторанного сервісу та туризму, м. Львів, (майстер в/н) присвоєно кухар V розряду (Свідоцтво № 429)  

Назва професії , за якою здійснює підготовку:Майстер виробничого навчання з професії кухар

Педагогічна діяльність

   Педагогічне кредо: «Чого б ти не навчався, ти навчаєшся для себе».

Методична проблема: «Формування в учнів стійкої позитивної мотивації навчальної діяльності»

Відкриті уроки на рівні ліцею.

«Приготування відварних страв з овочів», 2015р.

«Приготування порційних напівфабрикатів з птиці»,2015р.                    

«Приготування риби смаженої»,2016р.

«Приготування вареників з різними начинками»,2017р.

«Приготування борщу з вушками»,2018р.

«Приготування млинчиків з різними начинками»,2019р.

«Прийоми карвінгу. Складання композицій з овочі»,2018р.

«День сала. Виготовлення закусок з сала :«Кульки із сала з різними начинками», 2019р.

Методичні напрацювання.

«Приготування відварних страв з овочів», 2015р.,

«Приготування риби смаженої», 2016р.,

«Приготування порційних напівфабрикатів з птиці», 2017р.,

«Приготування борщу з вушками», 2018р.,

«Приготування млинчиків з різними начинками», 2019р.,

«Приготування риби фаршированої»,2020р.,

«Приготування виробів з котлетної рибної маси»,2020р.,

«Приготування виробів з натуральної рибної маси»,2020р.,

«Приготування риби запеченої»,2020р.,

«Приготування варених м’ясних страв»,2020р.,

Розробка комплексно-кваліфікаційних завдань з професії кухар ІІІ – ІVрозряд (2017-2019 н.р.).

Участь учнів в конкурсах фахової майстерності  в Угорщині

Учні групи 22К - 2019р.приймали участь у міжнародному конкурсі фахової майстерності в Угорщині: Надь Беата,Торжаш Ріхард, Шімон Рейка та Бордаш Генрієта, де зайняли четверте місце.

Розробки виховних годин на тему:

«Шкідливі звички» 2015р.

« Зустріч з учасниками АТО» 2016 р.                                                                          

«Різдвяні традиції» 2017р

«Звичаї угорського народу»,2018р.

«Харчування за знаком зодіаку»,2019р.

«Рецепти у спадок» - 2019р.

           « Сценарій урочистого вручення дипломів кваліфікованого робітника та свідоцтв                                                                                          

про повну середню освіту випускникам ліцею «Кухар»,2020р.

 

Катран Калина Василівнамайстер виробничого навчання

Освіта:середньо-спеціальна, Свалявський політехнічний технікум, 1990р.

Спеціальність за фахом:технік-технолог

Посада: майстер виробничого навчання з професії кухар

Стаж педагогічної роботи: 30 років

Рік та результати останньої атестації:2016р., Встановлений 12 тарифний розряд та підтверджено педагогічне звання «майстер в/н І категорії»

Підвищення кваліфікації2020р.   НМЦ ПТОПК ІПП у Хмельницькій обл. (майстер виробничого навчання)свідоцтво ПК 22771726/002741-20

Педагогічна діяльність

Педагогічне кредо: «Майстер виробничого навчання - це людина, яка може робити важчі речі легкими»

Методична проблема: «Вдосконалення методики проведення уроку з професійно-практичної підготовки кухарів»

Відкриті уроки на рівні закладу освіти: 

 • «Приготування котлетної маси з м’яса і напівфабрикатів з неї: котлети, биточки, тюфтельки», 2015р.
 • «Приготування супів-пюре»,2015
 • «Приготування страв з відварених овочів», 2016р.
 • «Приготування дріжджового тіста та виробів з нього пончиків, біляшів», 2017р.
 • «Приготування м'ясної котлетної маси і напівфабрикатів з неї», 2018р.
 • «Приготування дерунів», 2020р.

Методичні напрацювання

Методичні розробки:

 • «Приготування котлетної маси з м’яса і напівфабрикатів з неї: котлети, биточки, тюфтельки», 2015р.
 • «Приготування страв з відварених овочів», 2016р.
 • «Приготування дріжджового тіста та виробів з нього пончиків, біляшів», 2017р.
 • «Приготування м'ясної котлетної маси і напівфабрикатів з неї», 2018р.
 • «Приготування дерунів», 2020р.
 • «Приготування страв з яєць»,2020р.

Виховні години:

 • «Моя професія – моя гордість», 2015р.
 • «Шкідливий вплив паління, алкоголізму, наркотичних речовин на організм людини», 2016р.
 • «Незалежна Україна – спільний дім для всіх її громадян», 2017р.
 • «Моральне виховання учнів», 2018р.
 • «Наркотичні речовини та їх вплив на організм людини», 2019р.
 • «Не стань жертвою торгівлі людьми», 2020р.

Майстер-класи:

 • «Карвінг – виготовлення оздоблень з овочів», 2016р.
 • «Приготування колдунів», 2018р.

Прокоментувати: