VT Animal - шаблон joomla Видео

 

 

щг98н76МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

                   

 «Розвиток і освіта жодній людині

не можуть бути дані або повідомлені.

Кожен, хто бажає до них прилучитися

                                      повинен досягти

цього власною діяльністю,

                                                власними силами,

власною напругою…

                                                Тому самодіяльність – засіб

і одночасно результат освіти…»

А. Дістерверм

Методичний кабінет КЗ «Берегівський професійний ліцей сфери послуг» ЗОР є центром методичної роботи закладу професійної (професійно-технічної) освіти, де зосереджуються інформаційні, навчально-методичні, нормативні матеріали, матеріали кращого досвіду педагогічних працівників, зразки плануючої та звітної документації, дидактичних, наочних матеріалів, тощо.

Основні функції методичного кабінету:

-        проведення індивідуальних та колективних форм методичної роботи з педагогічними працівниками;

-        надання допомоги педагогічним працівникам і керівникам закладу професійної (професійно-технічної) освіти у роботі з самоосвіти, індивідуальній методичній роботі, експериментально-дослідницькій діяльності;

-        узагальнення, пропагування та поширення кращого педагогічного досвіду;

-        інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем професійної освіти, педагогіки психології, накопичення і систематизація методичної інформації.

Діяльність методичного кабінету:

-       Організацію заходів щодо підвищення педагогічної майстерності педагогічних педагогічного і технічного мінімуму, індивідуальних і групових консультацій працівників (семінарів, шкіл передового досвіду, лекцій, курсів), організацію педагогічних питань і науково-практичних конференцій тощо.

-       Організацію постійно діючих і тимчасових виставок з метою поширення передового досвіду педагогічних працівників; пропонування результатів науково-дослідницької діяльності, новинок науково-методичної літератури, досягнень педагогіки, психології, техніки і технології.

-       Ознайомлення педагогічних працівників з необхідною періодичною, навчальною, методичною літературою для підготовки до занять, позаурочних заходів, виступів, доповідей на педагогічних читаннях та конференціях.

Завдання діяльності методичного кабінету:

-       Забезпечення інформаційної підтримки діяльності структурних підрозділів методичної служби закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

-       Створення банку даних програмно-методичної, нормативно-правової, науково-технічної інформації.

-       Надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам.

-       Координація колективних форм і методів роботи та самоосвіти, спрямованих на підвищення педагогічної майстерності та вдосконалення фахової підготовки педагогів.

-       Задоволення запитів, потреб педагогів в інформації професійно-особистісної орієнтації.

-       Організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, упровадження досягнень кращого педагогічного досвіду та інноваційних технологій.

Зміст діяльності методичного кабінету:

-       Створення умов для самостійної, індивідуальної роботи педагогічних працівників шляхом забезпечення їх постійною науково-методичною літературою.

-       Здійснення організаційно-методичної допомоги педагогам у науковій організації праці, в розвитку педагогічної творчості, сприяння діяльності творчих колективів і проблемних груп.

-       Організація консультацій з питань психології, педагогіки, фахової підготовки, методики викладання предметів.

-       Організація та періодичне проведення виставок навчальної літератури, забезпечення педагогічних працівників необхідною інформацією.

-       Участь в організації та проведенні представницьких педагогічних заходів; науково – практичних конференцій, семінарів, педагогічних читань, творчих звітів, виставок тощо.

-       Здійснення видавничої діяльності на різних рівнях узагальнення кращого досвіду роботи закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

-       Здійснення наставництва, стажування молодих педагогів.

-       Сприяння участі педагогічних працівників у науково – методичній та експериментальній роботі.

-       Сприяння впровадженню в практику педагогів кращого педагогічного досвіду, досягнень сучасної науки та освітніх технологій.

З метою проведення навчальної та методичної діяльності, підвищення професійної майстерності, впровадження досягнень педагогічної науки, ефективності застосування сучасних форм, методів та засобів навчання в ліцеї створено 2 методичні комісії: викладачів суспільно-гуманітарної та природничо-математичної підготовок та майстрів виробничого навчання і викладачів спецдисциплін професій громадського харчування. Керівництво роботою методичних комісій здійснюють голови комісій, які обираються з найбільш компетентних викладачів та майстрів виробничого навчання.

Одним із найважливіших завдань у плануванні роботи методичних комісій є питання у вирішенні методичної проблеми, над якою працює заклад освіти, з урахуванням специфіки дисциплін, циклу предметів, професій, яку отримують здобувачі професійної (професійно-технічної) освіти.

         Педагогічний колектив КЗ «Берегівський професійний ліцей сфери послуг» ЗОР працює над єдиною методичною проблемою: «Забезпечення якості підготовки конкурентоспроможних кваліфікованих робітників шляхом впровадження інноваційних технологій у освітній процес».

 

Прокоментувати: