VT Animal - шаблон joomla Видео

 

МЕТОДИЧНІ КОМІСІЇ

БЕРЕГІВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ СФЕРИ ПОСЛУГ

       

Új kép

 

Зібратися разом - це початок,

триматися разом - це прогрес,

працювати разом - це успіх.

Г. Форд

 

 

Основна організаційна форма методичної роботи в ЗП(ПТ)О є методичні комісії, які допомагають педагогічним працівникам удосконалювати форми і методи навчання і виховання здобувачів освіти. Діяльність методичних комісій безпосередньо впливає на підвищення якості навчання і виховання молоді, ефективність застосування сучасних форм і методів навчання; професійний ріст і методичну майстерність педагогічних працівників; впровадження досягнень педагогічної науки і передового досвіду в освітній процес.

Головним змістом роботи методичних комісій є удосконалення змісту, організації і методики теоретичного і виробничого навчання з метою здійснення органічного зв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки здобувачів освіти ЗП(ПТ)О.

Особлива увага приділяється питанням підвищення якості освітнього процесу, вивченню сучасних технологій навчання, виховання, організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти розвитку навичок мислення високого рівня, творчих здібностей.

Засідання методичних комісій проводяться щомісяця.

Керівники закладу є членами методичних комісій відповідно до профілю викладацької діяльності або професії.

Голова методичної комісії

Відповідає за організацію і зміст роботи комісії. Він складає план роботи комісії, який затверджується директором або заступником директора з НВР, проводить засідання методичної комісії, забезпечує виконання її рішень, надає методичну допомогу членам комісії, організовує проведення відкритих уроків, веде протоколи і звітність про роботу комісії. Бере участь у підготовці і проведенні атестації педагогів – членів комісії.

Завдання методичної комісії

-        Вивчення змісту навчальних планів і програм та внесення пропозицій щодо їх удосконалення.

-        Вивчення наказів, інструктивно-методичних листів і розробка заходів з їх реалізації.

-        Обговорення переліків навчальних робіт, планів виробничого навчання, комплексних контрольних завдань для проведення поетапної кваліфікаційної атестації.

-        Розгляд змісту і результатів проведення перевірних і кваліфікаційних пробних робіт.

-        Моніторинг навчальних досягнень здобувачів освіти з предметів і професій; аналіз стану і результатів освітнього процесу, результатів методичної роботи педагога.

-        Розробка заходів з підвищення якості навчання і виховання здобувачів освіти.

-        Вивчення і використання в освітньому процесі нових педагогічних і виробничих технологій, ППД, аналіз результатів цієї роботи.

-        Обговорення заходів з КМЗ навчально-виробничого процесу, методичних рекомендацій з ефективного використання дидактичних матеріалів, створення засобів навчання.

-        Обговорення планів позакласної роботи з здобувачами освіти з предмета, предметних тижнів, олімпіад тощо.

-        Огляди методичної літератури, фахових видань.

-        Обговорення підготовлених методичних матеріалів, відкритих уроків та позаурочних заходів.

-        Творчі звіти викладачів та майстрів в/н про роботу над обраною методичною темою (обов’язково тих, хто атестується).

-        Обговорення питань про роботу з обдарованими учнями.

-        Аналіз результатів діагностичних заходів, державної підсумкової атестації, державної кваліфікаційної атестації здобувачів освіти, проведення поетапної кваліфікаційної атестації.

-        Доведення до відома інформації про результати участі у роботі обласних заходів НМЦ ПТО.

-        Вивчення практики роботи виробничих підприємств.

-        Виявлення, вивчення, узагальнення передового педагогічного досвіду.

-        Розробка рекомендацій щодо забезпечення взаємозв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки здобувачів освіти.

-        Аналіз результатів перевірок ЗП(ПТ)О, внутрішнього контролю, розробка пропозицій та рекомендацій з поліпшення освітнього процесу;

-        Організація наставництва, надання допомоги молодим педагогічним працівникам; організація взаємовідвідування уроків, відкритих уроків та їх обговорення.

-        Організація самоосвітньої роботи членів комісії.

Згідно наказу „Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в 2021-2022 н.р”, в ліцеї працює дві методичні комісії:

-        Методична комісія викладачів суспільно-гуманітарної та природничо-математичної підготовки

Голова методкомісії - Макар С.І., викладач української мови та літератури, іноземної мови.

Навчально-методична проблема, над якою працюють: «Використання інтерактивних технологій на уроках суспільно-гуманітарних та природничо-математичних наук, як одна з умов підвищення якості уроків загальноосвітніх дисциплін й розвитку і формування особистості здобувачів освіти»

-        Методична комісія викладачів та майстрів в/н професій громадського харчування

Голова методкомісії - Бритвак В.Ю., викладач спецдисциплін.

Навчально-методична проблема, над якою працюють: «Практична реалізація трудової компетентності у освітньому процесі за допомогою інтерактивних технологій».

У своїй роботі методичні комісії основну увагу приділяють розгляду і внесенню коректив в робочі навчальні плани і програми, аналізу рівня навчальних досягнень здобувачів освіти, удосконаленню навчально-матеріальної бази, організації проведення і аналізу уроків, обміну досвідом, організації конкурсів професійної майстерності, впровадженню інноваційних технологій, розробці і розгляду комплексних кваліфікаційних завдань, розробці матеріалів комплексно-методичного забезпечення професій і предметів тощо.

Координує роботу методичних комісій методичний кабінет, в якому створені необхідні умови для ефективної підготовки викладачів та майстрів виробничого навчання до уроків, індивідуальної методичної роботи і самоосвіти, а також проведення методичних заходів.

Прокоментувати: