VT Animal - шаблон joomla Видео

 

Атестація педагогічних працівників –

етапи професійного зростання

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

Об’єкти перевірки під час атестації педагогів:

 • рівень професійної компетентності;
 • досягнення учнів і педагога (участь в олімпіадах, конкурсах тощо);
 • навчально-методична робота;
 • стиль викладання;
 • загальнокультурний рівень;
 • моральні якості, соціально-психологічна готовність.

Процес організації та здійснення атестації у Берегівському професійному ліцеї сфери послуг відбувається відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників та інших нормативно-законодавчих актів.

Протягом навчального року атестаційна комісія працює за планом роботи, складеним на початку навчального року. На засіданнях атестаційної комісії визначаються обов’язки членів комісії щодо вивчення, контролю, узагальнення результатів професійної діяльності та підвищення фахової компетентності педагогічних працівників, що атестуються, затверджується графік відкритих уроків та позаурочних заходів.

Питання організації та проведення атестації систематично обговорюється на інструктивно-методичних нарадах та засіданнях педагогічної ради. На засіданнях методичних комісій заслуховуються творчі звіти, доповіді та методичні розробки з питань організації навчально-виробничого процесу, які в узагальненому вигляді розкривають досвід роботи педагогічного працівника.

Під час атестаційного періоду в ліцеї створюються всі умови для успішного проведення атестації. Атестація базується на принципах демократизму, колегіальності, доступності та гласності, неперервної самоосвіти й самовдосконалення. Атестаційна комісія організовує й проводить заходи щодо комплексної й об’єктивної оцінки професійної діяльності педагогічних працівників, підвищення їхньої відповідальності за результат своєї праці. З метою надання професійно-методичної допомоги та участі у здійсненні атестації голови методичних комісій закріплюються за кожним педагогом, який атестується; систематично ведеться організаційно-методичний супровід процесу атестації методичною службою навчального закладу.

prapor org  book

Типове положення про

атестацію педагогічних

працівників

 Перспективний графік

атестації педагогічних

працівників

План атестації педагогічних працівників

 Spisok  kom  nakaz1

 Списки педагогічних

працівників,

які атестуватимуться

 Робота атестаційної комісії  Накази

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИКЛАДАЧІВ, ЩО АТЕСТУЮТЬСЯ У 2019/2020 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

 

П.І.Б.:Молнар Агнесса Йосипівна

Освіта: вища, Ужгородський державний університет, 1992 р.

Спеціальність за фахом:математик, викладач

Посада:викладач математики

Стаж педагогічноїроботи:17 років

Рік та результати останньої атестації:2015 рік, присвоєна кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії»

Підвищення кваліфікації:2019 рік,Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти (ЗІППО), курси підвищення кваліфікації вчителів математики, (свідоцтво ЗІ СПК № 041542); 2019 рік, дистанційний тренінг для учителів математики„Удосконалення засобів навчання математики (за класами)ˮ, ТУМ -11Мнабазінауково-дослідноїлабораторіїматематичноїосвітиЧеркаськогонаціональногоуніверситетуімені Богдана Хмельницького (сертифікат ДТ 02125622/000136);

2019 рік, інтенсивні курси /обсягом 40 годин/ підвищення кваліфікації вчителів математики організованих Закарпатським угорськомовним педагогічним товариством в рамках літньої Академії ім. Келчеі.

Предмет, який викладає:математика

Педагогічна діяльність

 1. Методична проблема:Використання технології критичного мислення на уроках математики
 2. Відкриті урокина рівні закладу освіти:
 • «Площа сфери», група 22 КР, протокол МК № 10 від 21 жовтня 2015 р.
 • «Відстань від точки до площини», група 11, протокол МК№5 від 31травня 2016 р.
 • «Похідна функції», група 22, протокол МК № 3 від 27 березня 2017 р.
 • «Властивості та графіки показникової функції», група 21,протокол МК № 1 від 29січня 2018 р.
 • «Розв'язування задач на обчислення площ криволінійних трапецій», група 22,протокол МК № від 2грудня 2018 р.
 • «Властивості паралельних прямих», група 12,протокол МК № від 12грудня 2019 р.
  • Методична розробка бінарного уроку з предметів „Інформатика” та „Математика” на тему: «Створення та настроювання діаграм, вибір типу діаграм. Графічне подання інформації про вибірку». Протокол МК № 6 від 27травня 2015 р.
  • Методична розробка уроку з математики на тему «Кути у просторі. Кут між прямою і площиною. Кут між площинами». Протокол МК № 4 від 13квітня 2016 р.
  • Методична розробка уроку з математики на тему «Властивості паралельних прямих». Протокол МК № 4 від 13 листопада 2019 р.
  • Завдання для комплексної контрольної роботи з математики (ККР 30 варіантів). Протокол МК № 10 від 21 листопада 2016 р.
  • Пакети комплексних контрольних робіт з предмета «Інформаційні технології»за професіями 7433 «Кравець», 5122 «Кухар», 7136.2 «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування», 7412 «Пекар, кондитер». Протоколи МК спецдисциплін, 2016 р.
  • Завдання на державну підсумкову атестацію з математики за курс старшої школи: 2015-2016 н.р., 2016-2017 н.р., 2017-2018 н.р.. Погоджені на засіданнях педагогічної ради.
  • Методичні рекомендації «Педагогічні прийоми активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках природничо-математичних дисциплін». Протокол №4 від 24 квітня 2017 р.
   • Бінарний урок з предметів „Інформатика” та „Математика” на тему: «Створення та настроювання діаграм, вибір типу діаграм. Графічне подання інформації про вибірку», НМЦ ПТО у Закарпатській області. Навчальнийпосібник "Бінарні уроки" (з досвіду роботи викладачів інформатика ПТНЗ), 2015 рік.
   • Подана стаття в Інформаційно-методичний збірник „Вісник” НМЦ ПТО у Закарпатській області на тему «Компетентнісні задачі як засоби формування математичної компетентності учнів у закладах професійно-технічної освіти», листопад 2019 р.
    • по розробці робочих навчальних планів та програм у розрізі професій, 2016 р.
    • по створенню та змістовного наповнення двомовного веб-сайту, 2016 р.
   • Виступ на засіданні обласної методичної секції викладачів природничо-математичних дисциплін (математика) в режимі онлайн. Тема: «Реалізація міжпредметних зв'язків за допомогою математичних завдань з професійно спрямованим змістом», 13 грудня 2017 р.
 1. Методичні напрацювання
 1. Публікації у засобах масової інформації
 1. Участь у роботі творчих груп
 1. Участь в обласних методичних заходах
 1. Участь учнів в олімпіадах, конкурсах, оглядах

14 листопада 2018 року, призове (3) місце у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики (м. Берегово).

Позанавчальна робота

 • Позакласний захід «Математика з зірками», 2017 р.
 • Виховна година «Чорнобиль - чорний біль України», 2017 р.
 • Учнівські проекти: «Дивовижне число π», «Математика і музика» , «Подорож у світ фракталів», 2018 р.
 • Експериментально пізнавальна сторінка: «Стрічка Мебіуса», 2018 р.

 

 

Лігоцька Ольга Олександрівна – викладач української мови та літератури.

Освіта: повна вища за спеціальністю «Українська мова та література»,Ужгородський національний університет 2005р., кваліфікація філолога, викладача

Посада: викладач української мови та літератури

Стаж педагогічної роботи16 років

Рік та результати останньої атестації: 2015 рік , викладач І категорії

Підвищення кваліфікації: 22 листопада 2019 р.

Предметиукраїнська мова, українська література, зарубіжна література, художня культура

Педагогічна діяльність

Педагогічне кредо: «Досвід – дитина думки, а думка – дитина дії. Дія – головний ключ до успіху.

  Методична проблема: Вивчення спадщини письменників Закарпаття на уроках української літератури.

       Відкриті уроки на рівні навчального закладу:

 • «Шевченко і музика» Літературно-музична композиція. 2015 р.
 • Василь Стефаник «Камінний хрест – психологічне розкриття теми еміграції». Урок-роздум. 2016 р.
 • Слово і його лексичне значення. 2017 р.
 • Володимир Сосюра - провідник сили кохання.Урок – конкурс виразного читання інтимної лірики поета. 2018 р.
 • Дмитро Павличко. «Два кольори» - пісня яка стала народною. 2019 р.
 • Творчість О.Уайльда «Портрет Доріана Грея». Урок -дискусія. 2018 р.
 • Історія задуму й створення роману «Майстер і Маргарита» М.Булгакова. 2019 р.

Позанавчальна діяльність

     Виховні години:

 • «Величне свято Воскресіння» 2015 р.
 • «Старий Новий рік – дивна словесна конструкція» 2016 р.
 • «Спасибі тобі, Визволителю!» Виховний захід. 2017 р.
 • «Здоровий спосіб життя – це модно!» Виховний захід. 2018 р.

Лігоцька Ольга Олександрівна – викладач української мови та літератури.

Освіта: повна вища за спеціальністю «Українська мова та література»,Ужгородський національний університет 2005р., кваліфікація філолога, викладача

Посада: викладач української мови та літератури

Стаж педагогічної роботи16 років

Рік та результати останньої атестації: 2015 рік , викладач І категорії

Підвищення кваліфікації: 22 листопада 2019 р.

Предметиукраїнська мова, українська література, зарубіжна література, художня культура

 

П.І.Б. : Мелешинська Неля Іванівна - майстер виробничого навчання з професії "Швачка, кравець"

Освіта: вища 2006 р., Мукачівський технологічний інститут.

Спеціальність за фахом: «Інженер- конструктор- дизайнер».

Спеціалізація: «Швейні вироби».

Посада: майстер виробничого навчання.

Стаж педагогічної роботи: 14 років

Рік та результати останньої атестації: 2015 рік, встановлення 10-го тарифного розряду.

Підвищення кваліфікації: 12 березня 2019 року свідоцтво ПК 22771726/002009-19 психолого педагогічні курси;Стажування05.02.2019р. «Кравець 5р.»: СЕРТИФІКАТ № 06-05-02-2019-ХПЛСП.

Педагогічна діяльність

Педагогічне кредо: «Те, що я чую, я забуваю. Те ,що я бачу й чую, я трохи пам’ятаю. Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти.Коли я чую, бачу й роблю, я набуваю знань та навичок. Коли я передаю знання учням я стаю майстром».

Методична проблема: « Використання креативних технологій на уроках виробничого навчання».

             Відкриті уроки на рівні навчального закладу: «Обробка кишень на пілочках та дрібних деталей»; «Виготовлення фартуха. Обробка кишень, поясу та низу». «Обробка низу рукавів манжетою, різними способами».

Позанавчальна діяльність

Виховні години:

 • « Не дай СНІДу шанс»;2016р.
 • «Чорнобиль»; 2017р.
 • «Пам’ять жертв голодомору».2018р.
 • «Водохреща»; 2019р.
 • «Здоровий спосіб життя – це модно» 2019 р.

Методичні напрацювання

-        Методичні розробки назви тем:

-        «Обробка низу рукавів ( манжетою, обшивками, в підгин)»;

-        « Обробка низу рукавів різними способами»;

-        майстер-клас на тему: «Виготовлення жіночої сукні з еластичних матеріалів» ;

-        майстер-клас на тему: «Виготовлення жіночого халата-трансформер»;

-        «Обробка рельєфних швів на пілочках»;

-        «Обробка прорізних кишень з листочкою з вшивними кінцями»;

-        «Виготовлення фартуха»;

-        «Підготовка деталей крою до пошиття. Нанесення конструктивних ліній. ВТО половинок штанів»;

-        «Виготовлення жіночих штанів. Вибір моделі»;

-        «Обробка спинки, пілочки (виточок, рельєфів) по моделі жіночого жакету»; «Обробка пілочки та спинки в жіночому сарафані» ;

-        « З’єднання коміра з горловиною виробу»;

-        «Обробка жіночої сукні. Вибір моделі, обробка плечових та бічних швів» ;

-        «З’єднання ліфа з спідницею. Обробка низу та петель»;

-        «Обробка шлиці спідниці. ВТО шлиці»;

-        «Обробка відкладного коміра зі стійкою у виготовленні жіночої блузи»;

-        «Обробка бічних кишень в чоловічих штанах».

-        Іноваційний проект на тему: «Розвиток творчого потенціалу та естетичного смаку в учнів по професії «Швачка, кравець».

Позанавчальна діяльність

     Розробки майстер-класів:

-        майстер-клас на тему: «Виготовлення жіночої сукні з еластичних матеріалів» ;

-        майстер-клас на тему: «Виготовлення жіночого халата-трансформер»;

-        майстер-клас на тему: «Виготовлення штанів-трансформер».

-        майстер-клас на тему: «Виготовлення одно шовної сукні».

-        Іноваційний проект на тему: «Розвиток творчого потенціалу та естетичного смаку в учнів по професії «Швачка, кравець».

Прокоментувати: