VT Animal - шаблон joomla Видео

 

Атестація педагогічних працівників –

етапи професійного зростання

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

Об’єкти перевірки під час атестації педагогів:

  • рівень професійної компетентності;
  • досягнення учнів і педагога (участь в олімпіадах, конкурсах тощо);
  • навчально-методична робота;
  • стиль викладання;
  • загальнокультурний рівень;
  • моральні якості, соціально-психологічна готовність.

Процес організації та здійснення атестації у Берегівському професійному ліцеї сфери послуг відбувається відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників та інших нормативно-законодавчих актів.

Протягом навчального року атестаційна комісія працює за планом роботи, складеним на початку навчального року. На засіданнях атестаційної комісії визначаються обов’язки членів комісії щодо вивчення, контролю, узагальнення результатів професійної діяльності та підвищення фахової компетентності педагогічних працівників, що атестуються, затверджується графік відкритих уроків та позаурочних заходів.

Питання організації та проведення атестації систематично обговорюється на інструктивно-методичних нарадах та засіданнях педагогічної ради. На засіданнях методичних комісій заслуховуються творчі звіти, доповіді та методичні розробки з питань організації навчально-виробничого процесу, які в узагальненому вигляді розкривають досвід роботи педагогічного працівника.

Під час атестаційного періоду в ліцеї створюються всі умови для успішного проведення атестації. Атестація базується на принципах демократизму, колегіальності, доступності та гласності, неперервної самоосвіти й самовдосконалення. Атестаційна комісія організовує й проводить заходи щодо комплексної й об’єктивної оцінки професійної діяльності педагогічних працівників, підвищення їхньої відповідальності за результат своєї праці. З метою надання професійно-методичної допомоги та участі у здійсненні атестації голови методичних комісій закріплюються за кожним педагогом, який атестується; систематично ведеться організаційно-методичний супровід процесу атестації методичною службою навчального закладу.

prapor org  book

Типове положення про

атестацію педагогічних

працівників

 Перспективний графік

атестації педагогічних

працівників

План атестації педагогічних працівників

 Spisok  kom  nakaz1

 Списки педагогічних

працівників,

які атестуватимуться

 Робота атестаційної комісії  Накази

Прокоментувати: