VT Animal - шаблон joomla Видео

 

МЕТОДИЧНІ КОМІСІЇ КЗ «БЕРЕГІВСЬКИЙ ПЛСП» ЗОР

Основна організаційна форма методичної роботи в ЗП(ПТ)О є методичні комісії, які допомагають педагогічним працівникам удосконалювати форми і методи навчання та виховання здобувачів освіти. Діяльність методичних комісій безпосередньо впливає на підвищення якості навчання і виховання молоді, ефективність застосування сучасних форм і методів навчання; професійний ріст і методичну майстерність педагогічних працівників; впровадження досягнень педагогічної науки і передового досвіду в освітній процес.

Головним змістом роботи методичних комісій є удосконалення змісту, організації і методики теоретичного і виробничого навчання з метою здійснення органічного зв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки здобувачів освіти ЗП(ПТ)О.

Особлива увага приділяється питанням підвищення якості освітнього процесу, вивченню сучасних технологій навчання, виховання, організації самостійної освітньої діяльності здобувачів освіти розвитку навичок мислення високого рівня, творчих здібностей.

Засідання методичних комісій проводяться щомісяця.

Завдання методичної комісії

-        Вивчення змісту навчальних планів і програм та внесення пропозицій щодо їх удосконалення.

-        Вивчення наказів, інструктивно-методичних листів і розробка заходів з їх реалізації.

-        Обговорення переліків навчальних робіт, планів виробничого навчання, комплексних контрольних завдань для проведення поетапної кваліфікаційної атестації.

-        Розгляд змісту і результатів проведення перевірних і кваліфікаційних пробних робіт.

-        Моніторинг навчальних досягнень здобувачів освіти з предметів і професій; аналіз стану і результатів освітнього процесу, результатів методичної роботи педагога.

-        Розробка заходів з підвищення якості навчання і виховання здобувачів освіти.

-        Вивчення і використання в освітньому процесі нових педагогічних і виробничих технологій, ППД, аналіз результатів цієї роботи.

-        Обговорення заходів з КМЗ навчально-виробничого процесу, методичних рекомендацій з ефективного використання дидактичних матеріалів, створення засобів навчання.

-        Обговорення планів позакласної роботи з здобувачами освіти з предмета, предметних тижнів, олімпіад тощо.

-        Огляди методичної літератури, фахових видань.

-        Обговорення підготовлених методичних матеріалів, відкритих уроків та позаурочних заходів.

-        Творчі звіти викладачів та майстрів в/н про роботу над обраною методичною темою (обов’язково тих, хто атестується).

-        Обговорення питань про роботу з обдарованими учнями.

-        Аналіз результатів діагностичних заходів, державної підсумкової атестації, державної кваліфікаційної атестації здобувачів освіти, проведення поетапної кваліфікаційної атестації.

-        Доведення до відома інформації про результати участі у роботі обласних заходів НМЦ ПТО.

-        Вивчення практики роботи виробничих підприємств.

-        Виявлення, вивчення, узагальнення передового педагогічного досвіду.

-        Розробка рекомендацій щодо забезпечення взаємозв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки здобувачів освіти.

-        Аналіз результатів перевірок ЗП(ПТ)О, внутрішнього контролю, розробка пропозицій та рекомендацій з поліпшення освітнього процесу;

-        Організація наставництва, надання допомоги молодим педагогічним працівникам; організація взаємовідвідування уроків, відкритих уроків та їх обговорення.

-        Організація самоосвітньої роботи членів комісії.

Згідно наказу „Про організацію методичної роботи Берегівського професійного ліцею сфери послуг в 2023-2024 навчальному році”, в закладі освіти працює дві методичні комісії:

Методична комісія викладачів суспільно-гуманітарної та природничо-математичної підготовок

Голова методкомісії – Павлище Ю.І., викладач історії України.

Навчально-методична проблема, над якою працюють: «Використання інтерактивних технологій на уроках суспільно-гуманітарних та природничо-математичних дисциплін, як одна з умов підвищення якості уроків загальноосвітньої підготовки й розвитку формування особистості»

Методична комісія викладачів та майстрів в/н професій громадського харчування

Голова методкомісії – Блискун Н. М., майстер виробничого навчання, викладач спецдисциплін.

Навчально-методична проблема, над якою працюють: «Практична реалізація трудової компетентності у освітньому процесі за допомогою інтерактивних технологій».

У своїй роботі методичні комісії основну увагу приділяють розгляду і внесенню коректив в робочі навчальні плани і програми, аналізу рівня навчальних досягнень здобувачів освіти, удосконаленню навчально-матеріальної бази, організації проведення і аналізу уроків, обміну досвідом, організації конкурсів професійної майстерності, впровадженню інноваційних технологій, розробці і розгляду комплексних кваліфікаційних завдань, розробці матеріалів комплексно-методичного забезпечення професій і предметів тощо.

Засідання методичних комісій раз у місяць проводяться у методичному кабінеті, в якому створені необхідні умови для ефективної підготовки викладачів та майстрів виробничого навчання до уроків теоретичної та практичної підготовок, індивідуальної методичної роботи і самоосвіти, а також проведення методичних заходів.

СКЛАД МЕТОДИЧНИХ КОМІСІЙ

Методична комісія викладачів суспільно-гуманітарної та природничо-математичної підготовок

Голова: Павлище Ю.І. – викладач історії України

Члени: Яночко В.М. – викладач іноземної мови та географії

Лігоцька О.О. – викладач української мови та літератури, зарубіжної літератури

Молнар Й.Й. – викладач захисту України, всесвітньої історії, громадянської освіти

Андрейчук І.Г. - викладач фізичної культури

Петричко Я.Ю. – викладач біології та хімії

Моісеєнко В.О. - викладач фізичної культури

Фельцан-Маргітич О.М. – викладач математики, фізики

Ломага Т.І. - викладач інформатики, інформаційних технологій

 викладачі

Методична комісія викладачів та майстрів професій громадського харчування

Голова: Блискун Н.М. – майстер виробничого навчання, викладач спецдисциплін   

Члени:  Петричко О.В. – майстер в/н

Маргітич М.В. – майстер в/н

Кречковська О.О. - майстер в/н

Деак У.П. – майстер в/н

Надь І.О. – майстер в/н

Мелешинська Н.І. – майстер в/н

Терлецька С.І. - майстер в/н

Бритвак В.Ю. - викладач спецдисциплін

Райко Х.М. – викладач спецдисциплін

Алфелдій Т.М. - викладач спецдисциплін

 майстри

 

Методична комісія викладачів суспільно-гуманітарної та природничо-математичної підготовок

Голова: Павлище Ю.І. – викладач історії України

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Дата народження Коли і який заклад освіти закінчив, спеціальність, кваліфікація, за дипломом Предмети, які викладає Підвищення кваліфікації (рік, назва установи, категорія слухачів, номер свідоцтва) Рік та результати останньої атестації
1.

Яночко

Вікторія

Михайлівна

20.08.

1976

1999, Тернопільській державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, спеціаліст, педагогіка і методика середньої освіти. Географія і екологія,

вчитель географії та екології,

2010, Львівський національний університет імені Івана Франка, філолог, викладач англійської мови та літератури

Географія,

Англійська мова

2023р., ЗІППО,

(вчителів англійської мови), СВІДОЦТВО

№ ЗІ СПК 02139723/011938Д-23; 2023р., ЗІППО,

(вчителів географії та економіки), СВІДОЦТВО

№ ЗІ СПК 02139723/011938-23

2022, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший учитель»
2.

Лігоцька

Ольга

Олександрівна

24.05.

1982

2005р., Ужгородський державний університет, українська мова та література, філолог, викладач

Українська мова;

Українська література;

Зарубіжна література

2022, 2023, ЗІППО,

свідоцтва ЗІ СПК 02139723/014982-22,

ЗІ СПК 02139723/005475-23

(вчителі української мови та літератури)

2020р., кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»
3.

Андрейчук

Ірина

Григорівна

09.01.

1957

1978р., Тернопільський державний педагогічний інститут, фізична культура,

викладач фізкультури

Фізична культура;

Фізична підготовка:

фізична культура

2022, ЗІППО, свідоцтво

ЗІ СПК

02139723/014253-22 від 13.10. 2022 (вчителі фізичної культури)

2019р., кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший викладач»
4.

Молнар

Йосип

Йосипович

13.07.

1965

1993р. Ужгородський державний університет, історія, історик, викладач історії

2001р. Національна академія Служби безпеки України, правознавство, юрист

Захист України;

Всесвітня історія;

Громадянська освіта (Основи галузевої економіки і підприємництва)

2022, 2023,   ЗІППО, свідоцтва ЗІ СПК 02139723/0004019-22

від 25.03.2022,     ЗІ СПК 02139723/010439-23

(вчителі історії, правознавства та інтегрованого курсу «Громадянська освіта»);

2022 р., кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»

5.

Фельцан-Маргітич

Ольга

Михайлівна

24.01.

1958

1982, Ужгородський державний університет,

Математика, викладач математики

Математика

2022, 2023,   ЗІППО,

свідоцтва ЗІ СПК 02139723/011239-22;

ЗІ СПК 02139723/002817-23

(вчителі математики)

2023, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший викладач»
6.

Павлище

Юліанна

Іванівна

25.06.

1997

2019, Тернопільській національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, середня освіта, історія, викладач історії Історія України 2023, ПНЗ «Київський інститут післядипломної освіти», сертифікат №1356114246813473321 спеціаліст
7.

Моісеєнко

Влада

Олегівна

11.08.

1999

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, фізична культура, викладач фізкультури Фізична культура

2021 р., ЗІППО,   (вчителів фізичної культури),   свідоцтво

№ ЗІ СПК

02139723/014493-21  

спеціаліст
8.

Ломага

Тетяна

Іванівна

12.12.

1991

2013р.,   Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», математика, магістр математики, викладач математики та інформатики

Інформатика; Інформаційні технології;

Інформатика   (Інформаційні технології)

Інформатика (Інформаційні технології) (інформаційні технології в закладах ресторанного господарства)

2022р., ЗІППО, (вчителів інформатики), свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/0004019-22 спеціаліст
9.

Петричко

Яна

Юріївна

13.12.

1990

2014, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», біологія, викладач біології вищого навчального закладу

Біологія і екологія,

Хімія

  спеціаліст

 

Методична комісія викладачів та майстрів професій громадського харчування

Голова: Блискун Н.М.– майстер виробничого навчання, викладач спецдисциплін

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Дата народження Коли і який заклад освіти закінчив, спеціальність, кваліфікація, за дипломом Предмети, які викладає Підвищення кваліфікації (рік, назва установи, категорія слухачів, номер свідоцтва, дата видачі) Рік та результати останньої атестації
1.

Бритвак

Валентина

Юріївна

01.08.

1989

2012р., Київський національний університет харчових технологій, м. Київ

Спеціальність - технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчо-концентратів

Кваліфікація-спеціаліст з технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчо-концентратів

Технологія хлібопекарського виробництва (Технології) (Основи технологічного контролю хлібопекарського виробництва);

Технологія приготування борошняних кондитерських виробів з основами товарознавства   (Технології);

Технологія приготування їжі з основами товарознавства (Технології);

Сировина і матеріали;

Кулінарна характеристика страв;

Товарознавство харчових продуктів; Охорона праці;

Технологія приготування їжі (Технології);

Технології

2021р.,   Білоцерківський ІНПО (викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів П(ПТ)О), свідоцтво ПК № 35946459/001595-21 2021р.,   кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»
2.

Алфелдій

Тетяна

Михайлівна

20.11.

1972

2011р., Мукачівський державний університет,

Спеціальність – облік і аудит,

Кваліфікація – магістр з обліку і аудиту

Основи галузевої економіки і підприємства;

Основи підприємницької діяльності;

Основи малого бізнесу;

Основи маркетингу та менеджменту;

Техніка обчислень, облік та звітність;

Облік, калькуляція, звітність (Техніка обчислень, облік та звітність), (Облік і звітність)

2023 р.,

НМЦ ПТО ПК ІПП у Хмельницькій обл., (викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів П(ПТ)О), свідоцтво

ПК № 35946459/001595-23

2018р.,

кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»

3.

Райко

Христина

Михайлівна

16.12.

1999

2021р., Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»

Спеціальність – Готельно-ресторанна справа

Кваліфікація – ступінь вищої освіти магістр

Кулінарія закарпатської кухні;

Малювання та ліплення; Організація виробництва та обслуговування

2023 р.,

НМЦ ПТО ПК ІПП у Хмельницькій обл., (викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів П(ПТ)О), свідоцтво

ПК № 35946459/001594-23

спеціаліст
4.

Терлецька

Світлана

Іванівна

19.12.

1983

2009р., Мукачівський державний університет,

Спеціальність – швейні вироби, Кваліфікація – інженер-технолог

Майстер виробничого навчання з професії кухар 2023 р.,НМЦ ПТО ПК ІПП у Хмельницькій обл., свідоцтво ПК 22771726/002743-23 (майстер в/н)

2014р.,

12 тарифний розряд

5.

Мелешинська Неля

Іванівна

23.08.

1983

2006р., Мукачівський

Технологічний

інститут

Спеціальність-швейні вироби

Кваліфікація-інженер-конструктор-дизайнер

Майстер виробничого навчання з професії пекар, кондитер

2019р., НМЦ ПТОПК ІПП у Хмельницькій обл., Свідоцтво

ПК №22771726/002009-19   (майстер в/н)

2020р.,

13 тарифний розряд

6.

Маргітич Мирослава

Вікторівна

06.09.

1978

2016р.

Національний університет харчових технологій

Спеціальність – технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів

Кваліфікація- спеціаліст з технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів

Майстер виробничого навчання з професії пекар, кондитер

2023р., НМЦ ПТОПК ІПП у Хмельницькій обл., Свідоцтво

ПК № 22771726/002009-23 (майстер в/н)

2023р.,

14 тарифний розряд

8.

Деяк

Устина

Петрівна

05.02.

1954

1975р.,

Перший Харківський індустріально – педагогічний технікум

Спеціальність-промислове і громадське будівництво

Кваліфікація-технік-будівельник, майстер виробничого навчання

Майстер виробничого навчання з професії кухар

2020р., НМЦ ПТОПК ІПП у Хмельницькій обл., свідоцтво

ПК 22771726/002741-20   (майстер в/н)

2021р.,

14 тарифний розряд та педагогічне звання «майстер в/н І категорії»

9.

Кречковська

Оксана

Олексіївна

27.04. 1974

1993р. Мукачівський кооперативний технікум Укоопспілки

Спеціальність – організація кооперативної торгівлі і товарознавство продовольчих товарів

Кваліфікація –товарознавець-організатор

Майстер виробничого навчання з професії кухар

2023р., НМЦ ПТОПК ІПП у Хмельницькій обл., свідоцтво

ПК 22771726/002741-23 (майстер в/н)

11 тарифний розряд
10.

Надь

Ірина Олександрівна

10.02. 1997

2022р. Київській Національний університет харчових технологійСпеціальність – технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів

Кваліфікація- спеціаліст з технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів

Майстер виробничого навчання з професії пекар, кондитер

2023р., НМЦ ПТОПК ІПП у Хмельницькій обл., свідоцтво

ПК 22771726/002741-23   (майстер в/н)

2023р.,

12 тарифний розряд

11.

Петричко

Олена Володимирівна

24.03.

1974

2017р.

Національний університет харчових технологій

Спеціальність – харчові технології та інженерія

Кваліфікація- бакалавр з харчових технологій та інженерії

Майстер виробничого навчання з професії пекар, кондитер

2022р., НМЦ ПТОПК ІПП у Хмельницькій обл., свідоцтво

ПК 22771726/004039-22     (майстер в/н)

2022 р.,

12 тарифний розряд

12.

Блискун

Наталія

Михайлівна

03.05.

1973

2017р. Ужгородський торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Спеціальність –менеджмент

Кваліфікація – готельний і ресторанний менеджмент

Майстер виробничого навчання з професії офіціант, бармен 2023р.,НМЦ ПТОПК у Хмельницькій обл., свідоцтво ПК22771726/001473-23 (майстер в/н)

2022р.,

14 тарифний розряд

Прокоментувати: