VT Animal - шаблон joomla Видео

lenta istoria zno

witmcy1qpfw

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ПІДГОТОВКА

Загальноосвітня підготовка у Берегівському професійному ліцеї сфери послуг  здійснюється відповідно Наказу Міністерства освіти і науки України “Про затвердження типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах” (наказ № 947 від 13.10.2010 року). Відповідно до нього перед початком кожного навчального року видається лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту "Про навчальні плани загальноосвітніх закладів на поточний рік". Загальноосвітня підготовка здійснюється з природничо-математичних та суспільно-гуманітарних предметів, що відповідає стандарту Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки (наказ № 834 від 27.08.2010 року).

Орієнтовний розподіл годин на: суспільно-гуманітарну підготовку складає 770 годин, природничо-математичну підготовку – 752 год.

Особлива увага приділяється практичній і творчій складовим навчальної діяльності. У державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів зростає роль уміння здобувати інформацію з різних джерел, засвоювати, поповнювати та оцінювати її, застосовувати способи пізнавальної і творчої діяльності. Між ступенями цієї освіти забезпечується наступність і перспективність змісту та вимог щодо його засвоєння учнями.

Загальноосвітня підготовка є обов’язковим підґрунтям для здобуття фахових знань. Для цього в ліцеї перевага віддається наступним  напрямкам: робота предметних гуртків, предметних тижнів, олімпіад та інтелектуальних конкурсів і змагань серед учнів. Також належна увага приділяєтьсяроботі з обдарованою і талановитою молоддю. Учні, які мають особливі здібності, талант працюють у предметних гуртках, спортивних секціях, гуртках   художньо – естетичної направленості, беруть участь в олімпіадах, конкурсах внутріліцейного, обласного та Всеукраїнського рівнів. Крім того, не залишаються поза увагою учні з низькою успішністю. Викладачі і майстри в/н ліцею проводять з такими учнями додаткові індивідуальні заняття, консультації у позаурочний час. Для занять з такими учнями викладачі і майстри виробничого навчання розробили комплекти дидактичних матеріалів, які включають різнорівневих багатоваріантних завдань для забезпечення індивідуального підходу до можливостей та уподобань учнів ліцею.

Динамічні зміни життя, оновлення інформації та колосальні темпи її нагромадження вимагають від сучасної молодої людини вміння гнучко та оперативно адаптуватися. Навчальними програмами кожного загальноосвітнього предмету обов’язково передбачається не просто отримати суму знань, умінь та навичок, а й сформувати компетенції,  навчити застосовувати здобуті знання у практичних ситуаціях, при пошуку шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища. Саме над досягненням цієї мети і працюють викладачі загальноосвітньої підготовки Берегівського професійного ліцею сфери послуг.

 

 

Прокоментувати: